Co Moszjach robi u bram Rzymu? (ang.)

 

 

W jaki sposób literatura rabiniczna postrzegała przyszłego mesjasza Żydów? W jaki sposób żydowscy znawcy kodu Tory (na stulecia przed pojawieniem się kryminalistów z Chabadu) wyobrażali sobie ich przyszłego namaszczonego władcę?

Czytaj dalej

Reklamy