Christ's Entry into Jerusalem by Hippolyte Flandrin c. 1842

Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Łk 19,28-40)

 

Źródło: orygenes.pl (fragmenty)

Michał Kusio

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 19,28-40)

28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. 29 Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, 30 mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! 31 A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 32 Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. 33 A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»34 Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». 35 I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 36 Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.37 Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. 38 I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». 39 Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» 40 Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

 

Czytaj dalej

img153

Vesica piscis, a biblijna liczba 153

 

Komentarz Radtrapa:

Świetny materiał od Cupaka, gorąco polecam. Ciekawe co w Biblii robi tzw. „rybka Pitagorasa”, hę? Ile wynosi w gematrii wartość greckiego imienia „Magdalena”?

Co do niezwykłego kalendarza księżycowego opisanego w Biblii, informacji o nim można zasięgnąć tutaj

 


 

Źródło: logos373slowo.wordpress.com

„Rzekł im Jezus: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć.  Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan.” Jana 21:10-12

Czytaj dalej

transfiguracja

Ukryte w Biblii #4: Transfiguracja Pańska

 

For automatic english translation click here

W Ew. Jana 7 czytamy, że Chrystus potajemnie udał się do Jerozolimy na Święto Namiotów. W połowie święta (Jana 7) ujawnił się w Świątyni, nauczając i sprzeczając się z uczonymi w Piśmie. Przy końcu święta udał się na Górę Oliwną (Jana 8). Gdy schodził z niej dnia następnego, trwało już Szemini Aceret, które jest również dniem szabatu. Uzdrowił wtedy człowieka, co wzbudziło gniew faryzeuszy, wściekłych za to, że uczynił to w szabat (Jana 9). Stąd wiemy, że w dniu zejścia z Góry Oliwnej trwało Szemini Aceret, dzień szabatu, dzień 3 kwadry księżyca oraz 33 urodziny Chrystusa.

Uczniowie będący świadkami Transfiguracji mieli ze sobą namioty, możliwe nawet, że mieli ich więcej niż potrzebowali! Byli dobrze przygotowani, ponieważ tak się składa, że był to czas świąteczny który zachęcał wiernych do przebywania w szałasach lub namiotach.

Czytaj dalej

woman-taken-in-adultery

Ukryte w Biblii #3: Liczba Pi

 

For automatic english translation click here

A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku [w środku]. (Jana 8:1-9)

W środku czego stała cudzołożnica?

Czytaj dalej

Zrywając zasłonę: Sekret Drugiej Świątyni (ang.)

 

Wpis na bis. Komentarz Radtrapa:

Apokalipsa (po grecku: zdjęcie zasłony). Autor filmu porusza ciekawy temat i przypomina o pierwszym, małym zerwaniu zasłony opisanym w Biblii – dosłownym zerwaniu zasłony w II Świątyni, do którego miało dojść w momencie śmierci Jezusa na krzyżu. Ukrzyżowanie Chrystusa ujawniło prawdę o postbabilońskim judaizmie w wymiarze zarówno symbolicznym, jak i dosłownym.

moon3

Ukryte w Biblii #2: Szemini Aceret

 

For automatic english version click here

Niedziela 23.10.2016 – dzisiaj po zachodzie słońca kończy się Święto Namiotów i zaczyna dzień zwany Szemini Aceret, najbardziej prawdopodobny dzień narodzin Jezusa Chrystusa. Miesiąc 7-my, dzień 22-ugi, przełom świątecznego dnia 7-mego i 8-mego.

Kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Numerologia Antychrysta na przykładzie narodzin Jezusa Chrystusa

Ciekawą przypadłością tego dnia jest to, że podczas Szemini Aceret Księżyc i Słońce, czyli ciała niebieskie służące ludzkości do obliczania naszego czasu na Ziemi, na diagramie astrologicznym zbliżają się do siebie na odległość dokładnie 77 stopni. Dzisiaj ten harmoniczny aspekt wystąpi około godziny 23-ej (w zależności od długości i szerokości geograficznej).

Czytaj dalej

Jesus

Prawidłowa data Wielkanocy

 

Prawdą jest że antyczne kultury Bliskiego Wschodu obchodziły własne święta podczas równonocy wiosennej, nie powinniśmy jednak mylić tych praktyk z pamiątką zmartwychwstania Syna Bożego, którą pierwsi chrześcijanie obchodzili niedługo po dniu żydowskiej Paschy. Dzień Paschy był obliczany w zupełnie inny sposób niż pogańskie i wiosenne święta płodności, oba okresy świąteczne mają też różne znaczenie i symbolikę, choć sama idea zmartwychwstania może niektórym kojarzyć się z celebrowaniem odradzającego się wiosną życia. Podczas gdy święto „Bożego Narodzenia” w okolicach przesilenia zimowego jest całkowicie niechrześcijańskim świętem którego należy się wystrzegać, to sama idea Wielkanocy była znana pierwszym chrześcijanom jeszcze zanim Kościół zaczął stosować pogański kalendarz i święto Mitry (przesilenie zimowe) we własnej liturgii.

Czytaj dalej

Bíblia1

Co oznacza karmienie się ciałem i krwią Chrystusa?

 

Autor poniższego artykułu, Krzysztof Borawski,  jest misjonarzem ewangelicznym i założycielem fundacji misjonarskiej slowoboze.pl.


 

Co oznacza karmienie się ciałem i krwią Chrystusa?

Temat karmienia się ciałem i krwią Chrystusa powinien być bardzo istotny dla wszystkich szczerze wierzących w Pana Jezusa, gdyż zgodnie ze Słowem Bożym spożywanie ciała i krwi Chrystusa jest jednym z warunków życia wiecznego, zgodnie z:

„I powiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie.
Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem.
Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim.
Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie.

Czytaj dalej

Jezus jest oryginalny i nie jest kopią Horusa, Mitry i innych pogańskich bogów

 

Girion (uderzwfalsz.wordpress.com)

Ateiści zwykli mówić, że Jezus jest mitem, zwykłą kopią bóstw solarnych, datowanych w różnych kulturach na długo wcześniej. Jednak nie zadali sobie na tyle trudu, by zbadać te pseudo-„dowody”. Mieszają oni też rzymski katolicyzm z biblijnym chrześcijaństwem, co prowadzi do wielu błędów w rozumieniu pewnych rzeczy.

Historia Jezusa Chrystusa jest jedna i niepowtarzalna.  Czytaj dalej

Dlaczego Biblia nie jest praktycznym przewodnikiem po życiu

 

Wes McAdams (źródło: poznajpana.pl)

Współcześnie wielu ludzi traktuje Biblię jak praktyczny przewodnik po życiu. Postrzegają Pismo jako boski podręcznik samopomocy. „Jeśli będę postępował według nauczania tej księgi – mówią sobie. – to będę miał pracę, jaką chcę, relacje, których pragnę, pieniądze w banku oraz wspaniałe zdrowie”, lecz obawiam się, że jeśli traktujesz Biblię w taki sposób, mijasz się z istotą całkowicie.

Z pewnością spora część nauczania w Piśmie ma praktyczne zastosowanie. Weźmy na przykład: upijanie się, cudzołóstwo czy wszeteczeństwo. Istnieje wiele praktycznych powodów, aby powstrzymywać się przed tymi rzeczami. Człowiek będzie żył dłużej i będzie bardziej szczęśliwy jeśli się przed tym powstrzyma. Jeśli jeszcze do tego będzie traktował innych z dobrocią, szacunkiem i respektem, będzie zazwyczaj jeszcze bardziej szczęśliwy.

Czytaj dalej