Naziści – Spisek okultystów

 

 

Czytaj dalej

Reklamy

Stanisław Bulza: „Demonizm nadczłowieka” F. Nietzschego

 

Źródło: polishclub.org

Nie ulega wątpliwości, że każda idea wywiera swój wpływ kształcący lub destrukcyjny, która urabia podatny materiał ludzki. Lecz największą doniosłość posiadają ogólne zasady, które służą człowiekowi, jako normy postępowania. Nadają one czynom ich wartość i mówią co dobre, a co złe. Współczesna cywilizacja jest już dwa tysiące lat pod wpływem chrześcijańskiej moralności i etyki. Nauka ta przekształciła umysły ludzkie, zmieniając pogląd na wartości ludzkie. Uczyniły one człowieka wolnym i twórczym. Dzisiaj przeczy się wszystkiemu, co pochodzi od chrześcijaństwa. Odwrócenie wszystkich wartości, to hasło, które ponad 100 lat temu rzucił Fryderyk Nietzsche. Zwiódł zachodnią inteligencję, doprowadził wielu do upadku moralnego, czym utorował drogę m.in. do panowania Hitlera i nazizmu.

Czytaj dalej