Chrześcijaństwo jako operacja Psyop Flawiuszy (część 3)

 

Źródło: postflaviana.org, tłum. Radtrap (fragmenty)

, (28.10.2014)

Odkładając na chwilę spekulacje dotyczące żydowskich rebeliantów, ich przywódców oraz możliwych powiązań z chrześcijaństwem, trzeba też rozważyć inną możliwość, mianowicie istnienie wcześniejszej, kontrolowanej przez Rzymian i ród herodiański formy chrześcijaństwa, stworzonej na długo przed pojawieniem się na scenie Flawiuszy, której to celem była rywalizacja z radykalnym, mesjańskim judaizmem obozu buntowników. Teoria te wyjaśniałaby działalność „Pawła”, jego konflikt z Jakubem, oraz promowaną przez niego wersję chrześcijaństwa. Jak wyjaśnia Gould:

Czytaj dalej

Kto stworzył ewangelie i Jezusa? fragment wywiadu z Joe Atwillem

 

Wywiad z Joe Atwillem, autorem książki „Caesar’s Messiah

Przeprowadzał Wilbert L. Cooper (vice.com), tłum. Radtrap (fragmenty)

 

(Vice) OK. Kiedy zacząłeś badać historię Jezusa?
Uczęszczałem do jezuickiej akademii wojskowej jako dzieciak gdzie studiowałem ewangelie. Pomimo tego, że w późniejszych latach oddaliłem się od Kościoła, przyszedł taki moment w życiu, że wróciło moje zainteresowanie postacią Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej

Kto ustalał treść Nowego Testamentu?

 

Źródło: SolaFide

W książce „Kod Leonarda da Vinci” jej autor, Dan Brown, szerzy pogląd, że cztery Ewangelie wybrano do Nowego Testamentu dopiero w IV w., gdy na Soborze w Nicei (325 r.) przegłosowano jego kanon. Wówczas za sprawą Kościoła i cesarza Konstantyna gnostyckie ewangelie miały zostać „zebrane i spalone”. Jak było naprawdę? Jaki udział w wyborze pism do Nowego Testamentu mieli biskupi, a jaki cesarz? Czy coś zataili?

„Wszyscy, którzy wybrali zakazane ewangelie i odwrócili się od wersji Konstantyna, zostali nazwani heretykami. Wtedy właśnie powstało słowo heretyk. Łacińskie słowo haereticus znaczy >wybór<. Ci, którzy dokonali tego wyboru, byli pierwszymi heretykami” – napisał Brown. Tylko w tym jednym akapicie kilkakrotnie się pomylił. Polski wydawca poprawił błędne odniesienie Browna do łaciny zamiast do greki, a także to, że chodziło o słowo heresia, a więc „wybór”, a nie haereticus, czyli „heretyk”. Brown oparł się w swoim wywodzie na pseudonaukowej książce pt. „Templariusze” (The Templar Revelation), z której zaczerpnął wiele materiału. Jej autorzy sugerują, że słowo „herezja” sięga korzeniami soboru nicejskiego. Ale tak nie jest.

Czytaj dalej

W jakim języku mówił Jezus Chrystus? (część 2)

 

Dr. Mark D. Roberts (patheos.com), tłumaczenie Radtrap

W poprzednim poście przyglądałem się bliżej argumentowi używanemu dla potwierdzenia tego, że Jezus mówił po hebrajsku.  Argument ten nazywa się „biblijnym” ponieważ wskazuje na Dzieje 26:14, gdzie znajduje się werset: a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim*: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? (Dzieje ap. 26:14, “*lub w dialekcie hebrajskim [czyli np. aramejskim]“). Wiele współczesnych angielskich przekładów tłumaczy ten fragment jako „po aramejsku”. Ludzie tacy jak Douglas Hamp, autor „Odkrywając Język Jezusa: Hebrajski czy Aramejski?” kwestionuje to tłumaczenie:

To przeświadczenie o tym że aramejski był używany przez Żydów za czasów Jezusa jest tak powszechne, że w [amerykańskim] przekładzie NIV (…) tłumaczy się słowa Hebraidi i Hebraisti (oba oznaczające „hebrajski”) jako „aramejski”… Dla przykładu w Jana 5:2 w NIV „… A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po aramejsku Bethesda, mająca pięć krużganków.”gdzie powinno być „po hebrajsku”. Oczywiście zrobiono to z przeświadczenia że język aramejski wyparł wtedy język hebrajski. Czy jest to działanie usprawiedliwione skoro słowo to oznacza język hebrajski?  (Hamp, str. 4)

Czytaj dalej

Czy Bóg wygra tą rozgrywkę?

 

Henry Makow, Tłumaczenie: Radtrap

Bóg złapał zadyszki. Nadchodzi finał gry i sprawy nie wyglądają zbyt dobrze.

Ta gra to walka Dobra ze Złem. The only game in town. Bóg reprezentuje dumną siłę znaną jako dobro. Szatan reprezentuje zło. Nagrodą w rozgrywce jest ludzka rasa.

Boska drużyna jest w rozsypce. Wszyscy wolą team Szatana, bo jest synonimem słowa sukces.

Bóg rekrutuje swoich zawodników oznajmiając „Szukaj mnie i tylko mnie. Jestem oświeceniem, miłością, prawdą i szczęściem. Jestem tym czego naprawde chcesz.”

Czytaj dalej