Putin i Trump postępują zgodnie z instrukcją „Czasów Ostatecznych”?

 

Źródło: henrymakow.com, tłum. Radtrap

Badacz David Livingstone wierzy, że plan Iluminatów polega na wypełnieniu instrukcji z Objawień św. Jana, ponieważ doskonale wiedzą oni, że jest to księga kabalistyczna. Mówił tak też Albert Pike, również o tym, że jej wypełnienie jest w istocie ich własną Wielką Pracą.

Livingstone: „Ponieważ chaos poprzedza Czasy Ostateczne, muszą chaos sprowadzić, aby przyśpieszyć nadejście Mesjasza.

 

Czytaj dalej

Chrześcijańskie widowisko „horroru czasów końca” utrzymuje się

 

„Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów.” – Ks. Izajasza 17:1

„Chrześcijanie mogą winić tylko siebie za większość tego horroru, który się dzieje dziś na świecie!!’

Autorstwo: Donna (henrymakow.com), tłum. asd

„Sytuacja w Syrii może się zaraz bardzo pogorszyć, a to proroctwo zaraz się wypełnić. Donosi się, że NATO i Rosja mogą się zaangażować w ograniczoną wymianę nuklearną, włączając w to Syrię! Ta sytuacja musi być obserwowana ostrożnie. Jeśli proroctwo o Damaszku się wypełni, może to pociągnąć za sobą wypełnienie się także proroctwa o New York City.”

Czytaj dalej

Biblijne czasy końca: Ekonomia (część 2)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie Radtrap

 

2. NOWE PIENIĄDZE

A. Kupowanie i sprzedawanie (wymiana bezgotówkowa, barter)
B. Złoto (konfiskata)
C. Służebność (socjalizm)

Czytaj dalej

Biblijne czasy końca: Wprowadzenie

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie Radtrap

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu (2 Piotra 1:19)

 

Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki. – Przysłów 1: 1-6

Czytaj dalej

Dokąd zmierza świat

 

Zródło: Jan Pielgrzym

Dobry Bóg obdarzył nasze pokolenie wielkim darem – życiem w pokoju. O życiu takim marzyły pokolenia, których udziałem były i wojny, i zniszczenia, i śmierć. I wiele z tych pokoleń, nie doczekało się by korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą pokój. A pokój to dar Niebios, za który ludzkość powinna być wdzięczna Bogu. Spróbujmy spojrzeć na nasze dzisiejsze życie i zobaczmy jak ludzie odpłacają się Bogu za ten dar.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zagojone zostały rany zadane ludziom przez siły zła, życie wróciło do stanu nazwijmy to normalności. Co do tego stanu można jednak mieć wątpliwości, bowiem normalność, niestety, nie obejmuje wszystkich sfer naszego życia. Być może w sferze ekonomicznej, faktycznie następuje poprawa. Jednak w sferze naszych zachowań nastąpiły zmiany, które dalekie są od normalności. Uzyskaliśmy szeroko pojętą wolność. Zobaczmy więc jak z niej korzystamy.

Czytaj dalej

Jedno światowe państwo Lucyfera

 

Zródło: Stop Syjonizmowi

http://www.benedict16excommunitated.com/index.html, tłum. GREGORIUS

Uwaga: Prawdopodobnie strona została już zlikwidowana. Tłumaczenia dokonano z materiału wcześniej zapisanego.

Jeden Porządek Światowy (One World Order), który jest promowany przez Benedykta XVI zgodnie z postępowaniem jego poprzednika, jest przeciw prawdziwemu Bogu. Zwolennicy Jednego Porządku Świata dążą do realizacji następujących celów we własnym interesie:

Czytaj dalej

Chrześcijanie też mogą być zwodzeni przez demony

 

Sandy Simpson (deceptioninthechurch.com), tłumaczenie: Radtrap

„W Nowym Testamencie używa się greckiego słowa ‚daimonizomai’ dla wskazania demonicznej obecności w danej osobie. Słowo: (ang.) ‚to be demonized’, oznacza być pod wpływem lub mocą demona w pewnych aspektach życia, posiadać swojego demona. Z drugiej strony słowo „opętać” (używane na przykład w Biblii Króla Jakuba i polskich przekładach) jest wynikiem niedokładnego tłumaczenia greckiego daimonizomai. Słowo „opętać” oznacza pełną kontrolę nad daną osobą. Ten koncept, odnoszący się do związków pomiędzy ludźmi a istotami demonicznymi, nie ma żadnego wsparcia w Piśmie Świętym, ani w oryginalnym znaczeniu wspomnianego wcześniej greckiego słowa. Kiedy grecki Nowy Testament używa słowa „daimonizomai” nie oznacza to pełnej kontroli demona nad daną osobą, tak jak sugerowałoby to słowo „opętanie”.  (Can A Christian Have A Demon – Czy chrześcijanin może mieć demona, Chris Simpson, 1995)”

Ustalmy na początku jedną rzecz – nie jestem typem osoby która wszystko co złe w tym życiu przypisuje szatanowi (choroby, niepełnosprawność, tragedie i grzech).

Czytaj dalej

Galaktyczna Federacja kosmicznych kłamstw

 

Zródło: Fallenalien, tłumaczenie i opracowanie: Radtrap

Hiob wyzywa Boga a Bóg na to wyzwanie odpowiada – czy Hiob będzie w stanie wykonać listę prac które są dziełem Boga? Bóg wspomina o Plejadach oraz ich „słodkich wpływach/podszeptach”/”sweet influences”(KJV).

Hioba 38:30

„Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?” (Czy potrafisz uwiązać słodkie wpływy Plejad lub rozluźnić sznury Oriona?)

Czytaj dalej