Putin i Trump postępują zgodnie z instrukcją „Czasów Ostatecznych”?

 

Źródło: henrymakow.com, tłum. Radtrap

Badacz David Livingstone wierzy, że plan Iluminatów polega na wypełnieniu instrukcji z Objawień św. Jana, ponieważ doskonale wiedzą oni, że jest to księga kabalistyczna. Mówił tak też Albert Pike, również o tym, że jej wypełnienie jest w istocie ich własną Wielką Pracą.

Livingstone: „Ponieważ chaos poprzedza Czasy Ostateczne, muszą chaos sprowadzić, aby przyśpieszyć nadejście Mesjasza.

 

Czytaj dalej

Reklamy

Chrześcijańskie widowisko „horroru czasów końca” utrzymuje się

 

„Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów.” – Ks. Izajasza 17:1

„Chrześcijanie mogą winić tylko siebie za większość tego horroru, który się dzieje dziś na świecie!!’

Autorstwo: Donna (henrymakow.com), tłum. asd

„Sytuacja w Syrii może się zaraz bardzo pogorszyć, a to proroctwo zaraz się wypełnić. Donosi się, że NATO i Rosja mogą się zaangażować w ograniczoną wymianę nuklearną, włączając w to Syrię! Ta sytuacja musi być obserwowana ostrożnie. Jeśli proroctwo o Damaszku się wypełni, może to pociągnąć za sobą wypełnienie się także proroctwa o New York City.”

Czytaj dalej

Jedno światowe państwo Lucyfera

 

Zródło: Stop Syjonizmowi

http://www.benedict16excommunitated.com/index.html, tłum. GREGORIUS

Uwaga: Prawdopodobnie strona została już zlikwidowana. Tłumaczenia dokonano z materiału wcześniej zapisanego.

Jeden Porządek Światowy (One World Order), który jest promowany przez Benedykta XVI zgodnie z postępowaniem jego poprzednika, jest przeciw prawdziwemu Bogu. Zwolennicy Jednego Porządku Świata dążą do realizacji następujących celów we własnym interesie:

Czytaj dalej

Chrześcijanie też mogą być zwodzeni przez demony

 

Sandy Simpson (deceptioninthechurch.com), tłumaczenie: Radtrap

„W Nowym Testamencie używa się greckiego słowa ‚daimonizomai’ dla wskazania demonicznej obecności w danej osobie. Słowo: (ang.) ‚to be demonized’, oznacza być pod wpływem lub mocą demona w pewnych aspektach życia, posiadać swojego demona. Z drugiej strony słowo „opętać” (używane na przykład w Biblii Króla Jakuba i polskich przekładach) jest wynikiem niedokładnego tłumaczenia greckiego daimonizomai. Słowo „opętać” oznacza pełną kontrolę nad daną osobą. Ten koncept, odnoszący się do związków pomiędzy ludźmi a istotami demonicznymi, nie ma żadnego wsparcia w Piśmie Świętym, ani w oryginalnym znaczeniu wspomnianego wcześniej greckiego słowa. Kiedy grecki Nowy Testament używa słowa „daimonizomai” nie oznacza to pełnej kontroli demona nad daną osobą, tak jak sugerowałoby to słowo „opętanie”.  (Can A Christian Have A Demon – Czy chrześcijanin może mieć demona, Chris Simpson, 1995)”

Ustalmy na początku jedną rzecz – nie jestem typem osoby która wszystko co złe w tym życiu przypisuje szatanowi (choroby, niepełnosprawność, tragedie i grzech).

Czytaj dalej

Galaktyczna Federacja kosmicznych kłamstw

 

Zródło: Fallenalien, tłumaczenie i opracowanie: Radtrap

Hiob wyzywa Boga a Bóg na to wyzwanie odpowiada – czy Hiob będzie w stanie wykonać listę prac które są dziełem Boga? Bóg wspomina o Plejadach oraz ich „słodkich wpływach/podszeptach”/”sweet influences”(KJV).

Hioba 38:30

„Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?” (Czy potrafisz uwiązać słodkie wpływy Plejad lub rozluźnić sznury Oriona?)

Czytaj dalej