Prawdziwy Mesjasz

 

Człowiek po przejściu przez pustkowie coraz wyraźniej dostrzega, że twórcy „Nowego Testamentu” chcieli zniszczyć to co przekazuje zaszyfrowany „Stary Testament”, podpinając się pod jego narrację i symbolikę, a następnie uderzając w samo serce i sens istnienia przysparzających im kłopotu judaistów – w postać mesjasza. W judaizmie nie ma nic ważniejszego, kiedy bowiem na scenie pojawia się mesjasz, przestaje im być potrzebna nawet Tora. Mesjasz pisze wtedy nowe święte księgi.

Czytaj dalej

Ukryte w Biblii # 5: Reinkarnacja

 

For automatic english translation click here

Mitologiczne pisma starożytnych kultur basenu Śródziemnomorskiego miały w sobie tą specyficzną cechę, że pełne były one alegorii i zaszyfrowanych treści do których odkodowania potrzebny był odpowiedni klucz. Tym kluczem była zazwyczaj pierwsza dyscyplina „religijna” znana ludzkości: astrologia.

Epos o Gilgameszu miał szereg odwołań do astrologicznych koncepcji, opisywał nawet 12 znanych Znaków Zodiaku, od miejsca początkowego, miejsca Kreacji jakim jest Baran, aż do miejsca końcowego którym są Pisces – Ryby. Przyjrzyjcie się wyglądowi tych konstelacji i oblejcie się rumieńcem.

Herakles, który podobnie jak Gilgamesz był synem boga, miał do wykonania 12 prac, które również swoje korzenie zawdzięczają ezoterycznej interpretacji mapy nieba. Astrologię możemy znaleźć w „Iliadzie” Homera, „Odysei”, „Eneidzie” Wirgiliusza, „Przemianach” Owidiusza.

Czytaj dalej

Ukryte w Biblii #1: Orion Łowca

 

For automatic english version click here

„Kusz był ojcem Nimroda który wyrósł na wielkiego wojownika. Był potężnym łowczym stojącym przed Panem, dlatego napisano: A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear (Rodzaju 10: 8-10, Biblia Warszawska) Wielu uważa że jest to ustęp chwalący postać Nimroda. Jest jednak zupełnie na odwrót! Przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej.” (patrz Kim był Nimrod?)

„Nimrod” (Buntownik) jest potężnym królem opisanym w Ks. Rodzaju, który niedługo po Potopie przejął władzę nad ludnością starożytnego Sumeru, i zgodnie z hebrajskimi legendami odrzucił zwierzchnictwo Boga, rozpoczynając budowę potężnej wieży Babel. Budowa nie została zakończona, ponieważ Bóg miał pomieszać języki pracującej społeczności, tym samym doprowadzając do wielkiej emigracji ludzi na wszystkie strony świata i porzucenie przez nich Wielkiego Dzieła.

Czytaj dalej

Numerologia Antychrysta na przykładzie daty narodzin Jezusa Chrystusa

 

For automatic english translation click here

Zgodnie z najwierniej trzymającą się zapisków Nowego Testamentu teorią Jehoszua nie mógł urodzić się zimą, natomiast bardziej prawdopodobne jest, że stało się to jesienią, podczas żydowskiego Święta Szałasów (Sukkot). Dowodów dla powyższego stwierdzenia można szukać tutaj.

Jeśli więc było to w Sukkot, wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje ustalenie dokładnej daty Jego narodzin wg kalendarza hebrajskiego. W tym celu najlepiej będzie trzymać się tych samych reguł, których użyto podczas badań wskazujących na Święto Szałasów – dobrej interpretacji Pisma i szukania dodatkowego, symbolicznego znaczenia najważniejszych wydarzeń biblijnych.

Życie Chrystusa obfitowało w wyraźne i oczywiste symbole.

Czytaj dalej

Antychryst ujawniony (część 1)

 

A zatem „bestia wychodząca z ziemi” oznacza przyszłe królestwo antychrysta, dwa rogi zaś symbolizują jego samego i jego fałszywego proroka. Stwierdzenie: „dwa jego rogi podobne są do rogów Baranka”, wskazuje, że antychryst chce się upodobnić do Syna Bożego i przedstawia siebie jako króla. […]

Skoro bowiem nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, Syn Boży, w swej królewskiej i chwalebnej postaci został zapowiedziany jako „lew”, to w taki sam sposób również antychrysta Pisma zapowiedziały jako „lwa” ze względu na jego tyranię i przemoc. Oszust pod każdym względem chce się upodobnić do Syna Bożego. Lwem jest Chrystus i lwem jest antychryst. Królem jest Chrystus, i antychryst jest królem ziemskim. Zbawiciel objawił się jako owca, a więc również tamten ukaże się jako owca, ale wewnątrz będzie wilkiem. Zbawiciel przyszedł na świat jako obrzezany, a więc i on przyjdzie podobnie. […] Pan posłał apostołów do wszystkich narodów, i on podobnie pośle fałszywych apostołów. Zbawiciel zgromadził rozproszone owce, on też podobnie zbierze rozproszony lud. Pan dał pieczęć tym, którzy w Niego wierzą; podobnie postąpi antychryst. Pan objawił się jako człowiek; również antychryst przyjdzie w ludzkiej postaci.

Czytaj dalej

Biblijne czasy końca: Świat (część 6)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

 

8. NOWE GATUNKI

A. Głód (Inżynieria genetyczna)
B. Drzewo Życia (Drzewa transgeniczne)
C. Koniec z mięsem (Wegetarianizm)
D. Domowe i dzikie zwierzęta (Zwierzęta transgeniczne)

Czytaj dalej

Biblijne czasy końca: Świat (część 4)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

 

6. NOWA ZIEMIA

A. Zniszczenie Ziemi (Przebiegunowanie)
B. Zniszczenie miast (Wilderness Project)
C. Ziemia podzielona (Bioregiony)
D. Święte wzniesienia i gaje (Święte miejsca/ linie geomantyczne)
E. Trzęsienia ziemi (Technologia wywoływania wstrząsów)
F. Ogniste góry (Wulkany)
G. Rajski ogród (Atlantyda)
H. Kryjówki w górach (Podziemne miasta)
I. Otchłań/ Piekło (Pusta Ziemia)

Czytaj dalej

Biblijne czasy końca: Wprowadzenie

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie Radtrap

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu (2 Piotra 1:19)

 

Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki. – Przysłów 1: 1-6

Czytaj dalej

Człowiek z Całunu Turyńskiego

IKtoTuZmysla.blog.onet

IKtoTuZmysla.salon24

Wizerunek na całunie z punktu widzenia medycznego jest wizerunkiem człowieka (Chrystusa), powstałym na skutek jakiegoś unikalnego procesu fizykochemicznego, w czasie, gdy ciało spoczywało w grobie. Profesor Barbet przeprowadził szereg eksperymentów za ludzkich zwłokach i zebrał bardzo dużą liczbę świadectw, wskazujących, że rany widoczne na Całunie są niewątpliwie ranami ofiary ukrzyżowania.

Podobne badania przeprowadzili: w Niemczech z użyciem ochotników analizując fizyczne efekty ukrzyżowania – prof. Herman Moedder, we Włoszech dr Judica Cordiglia rozpoczął analizy procesu przenoszenia krwawych plam na płótno. W Anglii dr David Willis, lekarz z Guilford zaczął klasyfikować dostępne wyniki dotychczasowych badań, podobnie dr Anthony Sava oraz dr Robert Bucklin z USA. Największe zdumienie badaczy budziła anatomiczna dokładność wizerunku i całkowicie autentyczny charakter krwawych plam. Można było zrekonstruować bardzo precyzyjne dane dotyczące fizycznej charakterystyki człowieka z Całunu. Dane te uzyskiwano na podstawie pomiarów struktury kostnej, widocznej na wizerunku.

Człowiek z Całunu miał około 181 cm wzrostu, charakteryzował się mocną, proporcjonalną budową ciała z prawidłowo rozwiniętymi kończynami ciała bez śladów wyniszczających skutków długotrwałej pracy fizycznej. Zaobserwowano lekkie obniżenie lewego ramienia, co może być wynikiem tego, że Człowiek z całunu pracował, jako cieśla, co spowodowało większy rozwój jednego ramienia, ale mogło też nastąpić przesunięcie ramienia z powodu brutalnego przybijania do krzyża a efekt brutalności mógł być wzmocniony przez rigor mortis.

Dzięki zastosowaniu dwóch epidiaskopów brytyjski fotograf Leo Vala odtworzył z negatywu profil głowy Człowieka z Całunu a jeden z największych autorytetów etnologicznych na świecie prof. Carleton S. Coon, opisał Go, „jako typ fizyczny spotykany dziś wśród Żydów Sefardyjskich i szlachetnie urodzonych Arabów” Biorąc pod uwagę włosy, brodę i ogólna budowę ciała badacze uważają, że mógł być w wieku pomiędzy 30 a 45 lat. Prof. Bucklin napisał, że: każda z ran pozostawiła właściwe jej ślady. Każda krwawiła w sposób odpowiadający naturze danego zranienia. W każdym wypadku kierunek wycieku krwi był zgodny z prawem grawitacji.

Przypatrzmy się tym ranom z punktu widzenia medycyny i opisu ewangelicznego: Powierzchowne rany twarzy, mniej wyraźne dla laika, ale dobrze widoczne dla doświadczonego oka lekarza. Dr Willis wymienia: 1) obrzmienie łuków brwiowych, 2) pęknięcie prawej powieki, 3) duża opuchlizna nad prawym okiem, 4) spuchnięcie nosa, 5) rana na prawym policzku w kształcie trójkąta, którego wierzchołek skierowany jest do nosa, 6) opuchlizna na lewym policzku, 7) opuchlizna na lewej stronie podbródka. Wszystkie zgadzają się z opisem ewangelicznym mówiącym o uderzeniach w twarz, jakie Chrystus otrzymał jeszcze od sług arcykapłana i żołnierzy. Rany spowodowane przez koronę cierniową mają postać wycieków i jest ich co najmniej osiem, a różne kierunki strużek krwi sugerują wielokrotne pochylanie głowy podczas noszenia kolczastej czapy. Najwyraźniej zaznacza się strużka w kształcie odwróconej trójki spływająca po czole a meandryczny bieg w dół powodowały przeszkody, najprawdopodobniej drgania mięśni nad brwią,, żłobiące głębokie bruzdy na czole, drgania będące refleksem bólu.

Czytaj dalej

Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi

 

Hugon Hajducki, źródło: Bibuła

Sabbataj Ćwi

Sabbataj Ćwi

Zapowiedziane przez św. Jana zbiorowe nawrócenie Żydów jest od dawna wypatrywanym znakiem, potwierdzającym nadejście czasów ostatecznych i rychłą paruzję Chrystusa. Jest to jedna z wielkich tajemnic dotyczących losów całego świata. W jakich jednak okolicznościach nastąpi nawrócenie Żydów? W którym momencie porzucą oni swoje zgubne poglądy o nadejściu narodowego mesjasza, który przyjdzie tylko po to, by stworzyć kolejne ziemskie imperium? Czy będzie to związane z pojawieniem się kolejnego fałszywego mesjasza żydowskiego? Pytania, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, można by mnożyć.

Historia narodu żydowskiego po odrzuceniu i przelaniu krwi Zbawiciela jest historią pogrążania się w religijnych błędach i samouwielbieniu. Wbrew obiegowym poglądom, Żydzi nie pozostali wierni zasadom ortodoksyjnego judaizmu, dzieląc się na liczne i zwalczające się sekty.

Czytaj dalej