Tropajon Cezara i Gwiazda Zaranna

 

Przykłady wizerunku tropajona w świecie starożytnego Rzymu

W latach 420/430 n.e., gdy pojawiły się pierwsze wizerunki „ukrzyżowanego” Jezusa Chrystusa, nie wyglądał on na nich jak martwy człowiek, lecz jako ten który pokonał śmierć, zwycięski … jak w przypadku poniższego reliefu w kości słoniowej, znajdującego się w londyńskim British Museum, [gdzie zmartwychwstanie Chrystusa] podkreślone jest również przedstawieniem wieszającego się Judasza. (ill. 117, na lewo). (carotta.de)

Czytaj dalej

Putin i Trump postępują zgodnie z instrukcją „Czasów Ostatecznych”?

 

Źródło: henrymakow.com, tłum. Radtrap

Badacz David Livingstone wierzy, że plan Iluminatów polega na wypełnieniu instrukcji z Objawień św. Jana, ponieważ doskonale wiedzą oni, że jest to księga kabalistyczna. Mówił tak też Albert Pike, również o tym, że jej wypełnienie jest w istocie ich własną Wielką Pracą.

Livingstone: „Ponieważ chaos poprzedza Czasy Ostateczne, muszą chaos sprowadzić, aby przyśpieszyć nadejście Mesjasza.

 

Czytaj dalej

Kto stworzył ewangelie i Jezusa? fragment wywiadu z Joe Atwillem

 

Wywiad z Joe Atwillem, autorem książki „Caesar’s Messiah

Przeprowadzał Wilbert L. Cooper (vice.com), tłum. Radtrap (fragmenty)

 

(Vice) OK. Kiedy zacząłeś badać historię Jezusa?
Uczęszczałem do jezuickiej akademii wojskowej jako dzieciak gdzie studiowałem ewangelie. Pomimo tego, że w późniejszych latach oddaliłem się od Kościoła, przyszedł taki moment w życiu, że wróciło moje zainteresowanie postacią Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej

Fascynujące przypadki boskiego Juliusza C.

 

Opracowanie i tłumaczenia: Radtrap

Dziel i Rządź‘Zasada polegająca na skłócaniu ludzi, sianiu niezgody, by móc łatwiej rządzić’; fraza, hist. łac. divie et impera; dewiza królów: Filipa II Macedońskiego i Ludwika XI; Dziel i rządź, i za nic nie odpowiadaj (…). – „Angora”. (Słownik Frazeologiczny)

Juliusz Cezar został ogłoszony Pontifex Maximusem w 73 roku p.n.e. W antycznym Rzymie, przed przyjściem chrześcijaństwa, Pontifex Maximus przewodził dwunastu Pontifikom, będącym najważniejszymi kapłanami swoich czasów… Prześledź karierę Juliusza Cezara w celu zapoznania się z jego działalnością w Azji Mniejszej, zwłaszcza w Pontusie. (fargonasphere.com)

Czytaj dalej

Ukryte w Biblii # 6: Dwa osiołki

 

For automatic english translation click here

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wiele jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znają.” (Mt 7,13–14)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy zrelacjonowany został przez wszystkich czterech Ewangelistów, jednak w przypadku Mateusza zachodzi pewna mała zmiana przy opisie środka transportu. Podczas więc kiedy Łukasz, Marek i Jan utrzymują, że królowi izraelskiemu wystarczył tylko jeden osiołek, Mateusz twierdzi, że przed przekroczeniem wschodniej Bramy Złotej, wymagał On dla siebie dwóch zwierząt – oślicy i jej źrebięcia.

Czytaj dalej

Franciszek wzywa do utworzenia Światowego Banku Centralnego

 

Źródło: Artur Kalbarczyk (FB), za: zerohedge.com

Papież Franciszek przez Watykańskie biuro “sprawiedliwości i pokoju” wydał 18 stronicowy raport. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że temat tego raportu jest bardzo dziwny… Światowy Bank Centralny. Od kiedy Kościół Katolicki zajmuję się polityką monetarną świata?

Papież pisze tam o “ponad-narodowej władzy” nad międzynarodowym systemem walutowym: “widzimy konieczność, dla powstania nowej instytucji o nazwie “Centralny Bank Światowy”, która będzie regulowała światowy system walutowy, system ten będzie podobny do narodowych banków centralnych… ”.

Instytucja taka jest potrzebna, ponieważ MFW nie ustabilizował sytuacji finansowej na świecie i nie jest w stanie efektywnie regulować ilość kredytu w światowym systemie finansowym”.

Czytaj dalej

O Mesjaszu

 

Neil Douglas (1750–1823), Messiah’s proper deity, argued from scripture, also his atonement, and the divinity of the holy spirit…

 

Fragmenty (str.43-44), tłum. Radtrap

Cofając się na moment do 12-tego rozdziału Izajasza, odkryjemy że całość tyczy się osoby Mesjasza, jeśli zobrazujemy sobie cały Jego charakter, i zbadamy odnoszące się do Niego terminy z którymi spotykamy się w Starym i Nowym Testamencie, a które są kluczowe dla zrozumienia całości. Zobaczymy również dowody na Jego boskość, które widzimy w przydawanych Mu tytułach, w wymaganym dla Niego kulcie religijnym, i w zaufaniu które się w Nim pokłada, co jest konsekwencją Jego Bożego charakteru oraz dzieł  których dokonuje.

Czytaj dalej

Anty-papież Bergoglio: Fałszywe wiadomości to jak seksualne podniecanie się ekskrementami

 

Źródło: The Ugly Truth

Komentarz: Skąd Franciszek może wiedzieć o tym, jak to jest podniecać się seksualnie ekskrementami? Dlaczego osoba tej rangi używa tak ohydnych porównań?!

Informacja za: Reuters.com

Media, które koncentrują się na skandalach i rozprzestrzeniają fałszywe wiadomości, by obsmarować polityków, stąpają po kruchym lodzie i ryzykują stanie się jak ludzie, którzy mają chorobliwą fascynację ekskrementami, powiedział papież Franciszek w wywiadzie opublikowanym w środę.

Czytaj dalej

Glastonbury, Merowingowie i linia św. Michała Archanioła

 

Zbiór wybranych fragmentów na temat legend arturiańskich, Glastonbury oraz geomantycznej linii „św. Michała Archanioła”

Tłum. Radtrap

Nie ma wątpliwości, że uświęcony Kamień Przeznaczenia zostanie użyty podczas identyfikacji królewskiego dziedzica tronu Anglii, któremu przyznane zostaną również prawa (wg tradycji Merowingów) do tronu Jerozolimy i tym samym do nadrzędnej pozycji nad królestwami całego świata. Wydaje się niemożliwym by legenda Merowingów, nie mająca żadnego poparcia w faktach, mogła stanowić jakikolwiek wiarygodny dowód dla współczesnego człowieka i przekonać go, że osoba podająca się za „Michała archanioła” jest faktycznym dziedzicem tronów Anglii i Jerozolimy, na dodatek będąc genetycznym potomkiem Jezusa Chrystusa. Z drugiej jednak strony, już od dekad, metodycznie i powoli kładzie się podwaliny pod to wyrafinowane oszustwo.

Czytaj dalej

Ojciec Klimuszko – jasnowidz z Elbląga

 

For automatic english translation click here

W dzisiejszych czasach zapomniany nieco o. Andrzej Klimuszko jest bardzo ciekawym przypadkiem, pobudzającym do pytania dlaczego Kościół katolicki, którego był przecież duchownym, nigdy nie chciał na poważnie wykorzystać jego postaci dla swoich własnych korzyści. Pomimo sławy jaką posiadał Klimuszko w komunistycznej Polsce, pomimo trafnych przepowiedni tego kapłana, jego katoliccy przełożeni nie przejawiali chęci wypromowania go na chociażby drugiego „ojca” Pio.  Nikt dzisiaj nie tworzy rozmodlonych kółek różańcowych upamiętniających jego imię, jak w przypadku „mistyczki” Rozalii Celakówny, nikt nie klęczy przed obrazami z jego podobizną, nikt w końcu nie walczy o jego beatyfikacje w Watykanie.

Czy nie jest tak dlatego, że ten skromny człowiek nigdy nie twierdził, że ma objawienia od „Jezusa”, „Serca Jezusa”, „Maryi”, „aniołów” czy nawet od samego Boga, a jedyne co był w stanie powiedzieć pytającym go ludziom to: „Ja widziałem…”. Nigdy nie płakał krwią, nie żalił się na stygmaty, nie umartwiał swego ciała i ducha w celu otrzymania mistycznych wizji. Rzeczywiście, im mniej krwi i jęczenia w posłannictwie, tym mniejsze wydaje się zainteresowanie ze strony wielu katolickich wiernych, przyzwyczajonych do wielowiekowej, religijnej martyrologii i klęczenia na zimnym.

Czytaj dalej

Papież Franciszek udzielił wszystkim kapłanom władzy odpuszczania grzechu aborcji

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Franciszek w dzisiejszym liście apostolskim „Misericordia et misera” na zakończenie Roku Miłosierdzia, poinformował, że dał władzę wszystkim kapłanom na całym świecie do odpuszczania grzechu aborcji.

W liście „Misericordia et misera” Papież przypomniał, że spowiedź powinna znaleźć się w centralnym miejscu w życiu każdego chrześcijanina. Napisał: „Dlatego potrzebni są kapłani, którzy poświęcają swoje życie posłudze jednania, tak aby wszyscy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej mocy przebaczenia, jako że nikomu szczerze skruszonemu nie zabrania się dostępu do miłości Ojca, który czeka jego powrotu (…) Z powodu tego wymagania, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji”.

Czytaj dalej

Mgławica Oriona: Tron Boga? (część 3)

 

For automatic english translation click here

„Masoneria, jak wszystkie religie, wszystkie misteria, hermetyzmu i alchemii, skrywa swoje tajemnice przed wszystkimi z wyjątkiem adeptów i mędrców, oraz wybiera i używa fałszywych wyjaśnień i błędnych interpretacji swoich symboli” pisze Pike „aby wprowadzić w błąd tych, którzy zasługują tylko na wprowadzenie w błąd; aby ukryć przed nimi prawdę, którą nazywa Światłem i odciągnąć ich z dala od niej. Prawda nie jest dla tych, którzy są niegodni lub niezdolni by ją otrzymać, czy też takich którzy by ją zdeprawowali.”

Nie łudźmy się zatem, że jakakolwiek wystawa czy prezentacja symboli masonerii cokolwiek nam wyjaśni. Prawda według Pikea jest tylko dla wybranych. Podczas wystawy, jak się później dowiedzieliśmy, jedną z grup oprowadzał prof. Tadeusz Cegielski, namiestnik Wielkiej Loży Narodowej Polski, opowiadając przez godzinę właściwie o niczym. Trudno się zresztą dziwić, utrzymanie tajemnicy obowiązuje go znacznie bardziej niż kogokolwiek innego [za zdradę tajemnic karze się śmiercią co opisane jest na tytułowej stronie Morals & Dogma].

Czytaj dalej

Nieuczciwe praktyki adwentystów

 

[Aktualizacja: Część czytających Adwentystów wyraziła kategoryczny sprzeciw wobec informacji dotyczącej 24-godzinnych szabatów. Nie jestem obecnie w stanie zweryfikować, czy prawdę mówi jeden nieznany mi człowiek, czy drugi nieznany człowiek twierdzący coś zgoła innego. To co mogę zweryfikować to fakt, że dni stworzenia trwały dla Ellen G. White 24 godziny i w tej kwestii czytelnik może mieć 100-procentową pewność.

Chciałbym też zauważyć, że artykuł, chociaż krótki, porusza znacznie więcej problemów dotyczących doktryny Adwentystów, dlatego skupianie się na jednej, niepewnej kwestii przy jednoczesnym pominięciu pozostałych uważam za przysłowiowe odwracanie kota ogonem. Ellen G. White nie jest tylko ważną autorką książek adwentystycznych  – w rzeczywistości jest personą nr 1 w całej historii KADS, która ukształtowała większą część doktryny tej wspólnoty. Świadome pomniejszanie jej roli i nauk przez Adwentystów jest tylko kolejnym dowodem na to, że w ich przypadku nie widzę możliwości dla rzeczowej dyskusji. Tym samym odmawiam tracenia energii na takie próby.]

 


 

amazing.fiction.org (fragmenty), tłum. Radtrap

 

Adwentyści Dnia Siódmego nie mówią wprost, że są 144-tysiącami z Objawień, nie jest jednak trudne do zauważenia, że tak właśnie o sobie myślą. Ich wykłady na temat Ks. Objawień, podczas których omawiają „charakterystyczne cechy” 144.000, nie pozostawiają wątpliwości, że tylko człowiek podążający za naukami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego może być członkiem tej elitarnej grupy:

Czytaj dalej