Symbolika omfalosa i sieci

 

Źródło: firstlegend.info (fragment), tłum. Radtrap

Żadna historia o betylu i omfalosie nie może być kompletna bez dwóch symboli, pojawiających się w nich niemal bez wyjątku, czyli bez węża i ptaka, w tym przypadku orła. Tak przy okazji, oba te stworzenia uznawano za strażników świętego głazu. W przypadku węża, a w każdym razie tak było w Delfach, bohater Apollo zabija go ze srebrnego łuku, stając się tym samym wychwalanym w legendach pogromcą smoków. Orzeł jest z kolei ważnym symbolem Rzymu. Jeśli przyjrzysz się bliżej poniższej monecie przedstawiającej węża, zobaczysz omfalosa stylizowanego na symboliczną szyszkę.

Czytaj dalej

Ryba w sieci (czyli na tym kamieniu zbudował swój Kościół)

 

Źródło: greatdreams.com, tłum. Radtrap

Tytuł oryginału: THE FISH IN THE NET
Fragment pochodzi z książki Jesus Christ, Son of God
David Fideler

Symbolizm Apollo w Delfach

Diagram przedstawiający 153 ryby w sieci jest starszy od chrześcijaństwa, jest to przykład symboliki stosowanej dla boga Apollo w Delfach. Apollo jest wcześniejszą grecką personifikacją Logosu, uniwersalnego pośrednika, i to właśnie z matematycznej symboliki Apollona, boga harmonii, wywodzą się zarówno diagram 153 ryb jak i przypowieść o nakarmieniu 5000 ludzi [patrz Ew. Marka 6, Mateusza 14, Łukasza 9, Jana 6].

Czytaj dalej

Delfy: Lata świetności

 

Źródło: moja-grecja.pl

Lata największej świetności wyroczni przypadają na VIII-V w. p.n.e., ale szczyt popularności i wpływów politycznych w całym świecie greckim osiągnęła w VI-Vw. p.n.e. Pielgrzymi wędrowali do Delf tygodniami, a nawet miesiącami. Starali się stanąć przed wyrocznią siódmego dnia miesiąca. Był on poświęcony Apollinowi i uważano go za szczególnie pomyślny. Tego dnia wchodzili na teren wyroczni w miejscu zwanym obecnie Marmaria.

Obmywali się w pobliskim źródle Kastalia i tak oczyszczeni szli pod górę niosąc bogu podarki. Najczęściej były to zwierzęta ofiarne – owce lub kozy Wkraczali na święty teren przez bramę u stóp góry. Idąc Świętą Drogą wspinali się po zboczu mijając skarbce, wojenne mauzolea, symbol omfalosa – „pępka ziemi”, mający uświadomić im, że w Delfach znajdują się w centrum świata. W tym miejscu ukazywał im się cel pielgrzymki – przed oczami mieli fasadę świątyni Apolla.

Czytaj dalej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese (Część IX)

 

Źródło: polishclub.org

Obróbka rudy uranowej na Włodarzu


Obiekty na Włodarzu

 

Na Osówce jest kompletna linia technologiczna przeróbki rudy uranowej, natomiast na Włodarzu jest niepełna, lub jest inna. Na Włodarzu jest obiekt pięciokomorowy, i obok fundament z otworem ośmiokątnym wewnątrz, którego nie ma na Osówce. Jest też betonowy obiekt o długości ponad 40 m i szerokości 12 m o grubych murach, z jednym małym pomieszczeniem wewnątrz. Takiego obiektu również nie ma na Osówce.

Czytaj dalej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese (Część VIII)

 

Źródło: polishclub.org

Linia technologiczna obróbki rudy uranowej na Osówce

Na obszarze kompleksu Riese znajduje się dużo naziemnych żelbetowych obiektów, które przez jednych nazwane zostały bunkrami, a przed drugich za nieukończone baraki, lub obiekty przemysłowe. Po wojnie Rosjanie wywozili z Riese wszystko, od maszyn i urządzeń aż do ostatniej śrubki. Zostawili gołe fundamenty.Cały kompleks Riese był wielką fabryką przetwarzania uranu, i placówką badawczą. Została ona rozrzucona na olbrzymim obszarze Gór Sowich, prawdopodobnie ze względu bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese (Część VII)

 

Źródło: polishclub.org

 

Kopalnia uranu w Kowarach

 

Można przypuszczać, że ze względu na bliskość złóż rud uranu, m.in. w Kowarach, kompleks Riese był ośrodkiem obróbki rudy uranowej i badań nad niemiecką bronią jądrową, której historia zaczyna się w 1938 roku, kiedy dwóch fizyków doprowadziło do rozszczepienia atomu uranu. Dokonanie Otto Hahna i Fritza Strassmana dało początek dyskusji nad możliwością stworzenia bomby atomowej, a także rozpaliło zapędy Adolfa Hitlera.

Czytaj dalej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese (Część VI)

 

Źródło: polishclub.org

Kolejna kwatera Hitlera, podziemna fabryka zbrojeniowa, czy centrum przetwarzania uranu?

 

Oprócz znanego Wilczego Szańca (Wolfsschanze), w lesie gierłoskim, na wschód od leżącej na skraju lasu wsi Gierłoż i 8 km na wschód od Kętrzyna, było 20 innych kwater Hitlera rozsianych w Niemczech i na terytoriach okupowanych, ale nie wszystkie zostały ukończone do 1945 roku, tylko osiem było do dyspozycji Hitlera, nie licząc Berlina i Obersalzbergu.

Czytaj dalej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese (Część V)

 

Źródło: polishclub.org

 

System wodny w Riese


 

Zdrenowane zbocze Włodarza

Jedna ze studzienek drenowych na zboczu Włodarza. Autor: Stanisław Bulza.

Czytaj dalej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese (Część IV)

 

Źródło: polishclub.org

 

Kamienie wołają!

W Jugowicach Górnych, przy drodze w kierunku Walimia, znajdują się ruiny koszar SS. Droga jest b. wąska, tylko na jeden samochód. W dole widać kilka gospodarstw. Na końcu koszar, na małej leśnej polanie, postawiono kamienny obelisk. Na kamieniu jest tablica o następującej treści: Pamięci zamordowanych w Górach Sowich jeńców wojennych, robotników przymusowych i więźniów KL Gross-Rosen 1943-1945. Społeczeństwo gminy Walim. Maj 2010”.

Czytaj dalej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese (Część III)

 

Źródło: polishclub.org

Anton Dalmus

Kierującym budowami „Riese”, wyposażonym w nadzwyczajne pełnomocnictwa, pod nadzorem Alberta Speera, był SS-haupsturmführer Karl Otto Saur (1902-1966). W 1942 r. stał się oficjalnym zastępcą nowego ministra uzbrojenia Alberta Sperra. Karl Otto Saur pełnił kierowniczą rolę w powołanym w tzw. „Jaegerstab”, w sztabie koordynującym działania w „Riese”.

Czytaj dalej

Fascynujące przypadki boskiego Juliusza C.

 

Opracowanie i tłumaczenia: Radtrap

Dziel i Rządź‘Zasada polegająca na skłócaniu ludzi, sianiu niezgody, by móc łatwiej rządzić’; fraza, hist. łac. divie et impera; dewiza królów: Filipa II Macedońskiego i Ludwika XI; Dziel i rządź, i za nic nie odpowiadaj (…). – „Angora”. (Słownik Frazeologiczny)

Juliusz Cezar został ogłoszony Pontifex Maximusem w 73 roku p.n.e. W antycznym Rzymie, przed przyjściem chrześcijaństwa, Pontifex Maximus przewodził dwunastu Pontifikom, będącym najważniejszymi kapłanami swoich czasów… Prześledź karierę Juliusza Cezara w celu zapoznania się z jego działalnością w Azji Mniejszej, zwłaszcza w Pontusie. (fargonasphere.com)

Czytaj dalej

Jak ważni byli Dioskurowie dla Rzymu?

 

Uchodzili za synów boga Zeusa i Ledy, żony króla Sparty…

Jedna z wersji mitu podaje, iż tej samej nocy królowa Leda oddała się Zeusowi (uwiódł ją pod postacią łabędzia) i swojemu mężowi, królowi Tyndareosowi. Stąd za ojca Polideukesa i Heleny uważano Zeusa, natomiast Kastora i Klitajmestry – męża Ledy. (…)

Mityczni Dioskurowie (Kastor i Polideukes) są identyfikowani z gwiazdozbiorem Bliźniąt (Gemini). Imionami ich nazwano najjaśniejsze gwiazdy w gwiazdozbiorze Bliźniąt – Kastor (Castor) i Polluks (Pollux) oraz jeden z księżyców Saturna – Polideukes (wikipedia)

Czytaj dalej