Agenda New Age

 

Źródło: The Babylon Matrix, tłumaczenie i opracowanie: Radtrap

Ruch New Age to odrodzenie bardzo starych i religijnych tradycji i praktyk. Korzenie tych praktyk sięgają historii opisywanej w Księdze Rodzaju 3:1-5.  Pierwsze kłamstwo świata, czyli podważenie przez Szatana słowa danego przez Boga, jego władzy i autorytetu. Nieposłuszeństwo doprowadziło do sprowadzenia na świat śmierci i twierdzenia że poprzez poznanie sekretów i gnostyckiej mądrości, człowiek może zostać oświecony i „być jak Bóg”.

Wiele okultystycznych praktyk i wierzeń odkurzonych przez ruch New Age wywodzi się z wczesnych kultur pogańskich. Praktyki powszechne w New Age, takie jak  czarnoksięstwo, spirityzm, wróżbiarstwo, jasnowidzenie, nekromancja (kontaktowanie się ze zmarłymi) i  astrologia, są silnie potępiane przez Pismo Święte (Księga Powtórzonego Prawa 18:9-17, Izajasza 47:9-15). Praktyki te rozpowszechniane były przez antyczne sztuki magiczne i religie misteryjne  Chaldejczyków, Egipcjan i przede wszystkim przez kulturę Asyryjsko-Babilońską (Ancient Empires of the New Age, strona 15-62). Biblia informuje chrześcijan o niesłabnących wpływach spuścizny Babilonu. Kłamstwo opisywane w Księdze Rodzaju rozwinięte zostało w Babilonie (Izajasz 47).  Proces ten będzie kontynuowany aż do osiągnięcia efektu finalnego: systemu globalnej władzy Szatana w czasach ostatecznych (Objawienia 17-18).

Trzy wielkie religie światowe których wierzenia i rytuały splótł ze sobą ruch New Age to:  hinduizm, rozwijany przez prawie 5 tysięcy lat, buddyzm, powstały ok. 560 roku p.n.e. oraz taoizm, ok. 500 roku p.n.e. ( „Handbook to the World’s Religions” Eerdmana, strony 170, 221, 252). Duży wpływ na współczesny okultyzm miał też druidyzm, religia Celtów (od ok. 300 rok p.n.e. aż do wczesnego średniowiecza).

Ruch New Age opiera się na ogromnej i bardzo dobrze zorganizowanej międzynarodowej siatce skupiającej tysiące różnych grup, fundacji, klubów, lóż i sekt religijnych, których wspólnym celem jest przygotowanie świata na nadciągającą Nową Erę, „Erę Wodnika.” Oto mała próbka organizacji do nich należących (zachowano angielskie nazwy oryginalne): Amnesty International, Zero Population Growth, California New Age Caucus, New World Alliance (założony przez Marka Satina), World Goodwill, The Church Universal and Triumphant (Ascended Master Teachings), The Theosophical Society (Towarzystwo Teozoficzne), the Forum, Planetary Initiative For The World We Choose, Club of Rome (Klub Rzymski), Christian Science (Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki) i Unity School of Christianity. Lista ta prezentuje wszechstronność całego ruchu i ich wpływ na całą światową ekonomię, politykę i religię.

New Age nie jest ruchem zjednoczonym w jednym tradycyjnym systemie wierzeń i praktyk, pomimo tego że jego korzenie sięgają wschodnich religii i okultyzmu. Nie posiada oficjalnego przywódcy, bazy, listy członków, jest siecią skupiającą grupy nastawione na konkretne zadania. Jednakże ich celem wspólnym jest przygotowanie świata na przyjście światowego przywódcy, którego nazywają „Chrystusem” lubMaitreya. Przyjmuje się że istnieją miliony ludzi na świecie należących do różnych ugrupowań New Age i/lub dzielących podstawowe wierzenia New Age.

Część 1/4:

 

NAM (New Age Movement – Ruch New Age) uzyskał wielkie wpływy w prawie wszystkich dziedzinach naszej kultury – socjologii, psychologii, medycynie, rządach, ekologii, nauce, sztuce, edukacji, świecie biznesu, mediach, świecie rozrywki, sporcie a także Kościele. Ruch ten działa poprzez wiele rodzajów aktywności i ugrupowań. Wyraża się w takich religijnych formach  jak  Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Unity czy różne formy czarnoksięstwa. Działa również w inicjatywach sekularnych, na różnych seminariach dotyczących potencjału ludzkiego, w inicjatywach propagujących medytację transcendentalną, niektóre praktyki medycyny alternatywnej, w niektórych szkołach prywatnych.

Podstawowym celem New Age jest zaprowadzenie pokoju na świecie i wkroczenie w Erę Wodnika. Ma to być osiągnięte poprzez rządy „Chrystusa” (Lorda Maitreya), tego który nauczy nas żyć w pokoju z innymi. Inne cele NAM to: powołanie do życia Światowej Organizacji Żywności, Światowej Organizacji Wody, Światowego Porządku Ekonomicznego oraz oczywiście  New World Order (Nowego Porządku Świata). (…)

NAM oficjalnie nakłania ludzi o otwartych umysłach do otworzenia się na wszelkie religie, lecz  celem nadrzędnym leżącym u podstaw tych nauk, jest starannie zaplanowane podważenie wierzeń chrześcijańskich przy pomocy różnych kombinacji gnostycyzmu i okultyzmu. Gnostycyzm jest antyczną nauką wg której boska istota jest jedyną lub najwyższą rzeczywistością, a nieprzebudzona jaźń człowieka jest częścią takiej istoty (esencji). Poprzez intuicyjne odkrycia, „wizjonerskie doświadczenia lub inicjację w sekretnej doktrynie”, taki człowiek osiąga zrozumienie (przebudzenie) swojego prawdziwego Ja (Encyclopedia Britannica, część 10, 1968, strona 506; New Bible Dictionary, J.D. Douglas). Mamy tutaj niezwykłe podobieństwa do apostazji H.G.Wellsa i jego światowej religii, która jak twierdził zawładnie kiedyś całym światem. Doktryna Gnozy pasuje też do opisu „Planu” ustanowienia światowego rządu który opisują różne przekazy (channelingi) od rzekomych obcych i oświeconych mistrzów. Istnieje również inne pokrewieństwo: Ruch New Age pasuje do opisu religii Antychrysta – odrzucenia chrześcijańskiego Boga, deklaracji że to człowiek jest Bogiem. (Źródło: The Seduction of Christianity.)

 

Douglas R. Groothuis, autor „Unmasking the New Age and Confronting the New Age” (Demaskowanie New Age i Konfrontacja z New Age) wyróżnia 6 podstawowych tez New Age:

 1. Wszystko jest jednym
 2. Wszystko jest Bogiem
 3. Ludzkość jest Bogiem
 4. Zmiana świadomości
 5. Wszystkie religie są jednym
 6. Optymizm co do kosmicznej ewolucji

Norman Geisler i jego 14 podstawowych „doktryn” religii New Age:

 1. Bóg jest nieosobowy
 2. Wszechświat jest wieczny
 3. Natura materii jest iluzją
 4. Życie jest cyklem
 5. Reinkarnacja
 6. Ewolucja człowieka w kierunku boskości
 7. Ciągłość objawień od istot spoza tego świata
 8. Identyfikacja człowieka z Bogiem
 9. Potrzeba medytacji (lub innych technik zmiany świadomości)
 10. Praktykowanie okultyzmu (astrologia, medium itd.)
 11. Wegetarianizm i medycyna holistyczna
 12. Pacyfizm
 13. Jeden światowy porządek
 14. Synkretyzm (zjednoczenie wszystkich religii)

New Age obejmuje sobą szeroki wachlarz pojęć: spirityzm, astrologię, kosmologię ezoteryczną, bioenergoterapię, energię Chi, czakry, nirvana, świadomość chrystusową, rytualność indiańską, Pranę, OBE, reinkarnację, okultyzm, a także nieortodoksyjne techniki psychoterapii i pseudonaukowe leczenie energiami kryształów i piramid. Często używanymi w tym ruchu terminami są wizualizacja, reinkarnacja, myślenie pozytywne, potencjał ludzki, holistyczna; holograficzna; synergistycznajedność, transformacja, przebudzenie ,sieć, dobro wspólne, jeden świat/globalizm/new world order (a co za tym idzie: jeden język, jeden rząd, jedna waluta, jedna religia), kosmiczna świadomość itd. („New Age Dictionary”)

Program wierzeń

Termin „Nowy Wiek” (New Age) wywodzi się z astrologii, która twierdzi że Ziemia a może nawet cały kosmos, jest bardzo blisko transformacji i przejścia z obecnej Ery Ryb (racjonalizm) w Erę Wodnika (duchowość, błogość, harmonia wszystkich rzeczy). Mimo że obecnie rozkwita, „New Age” nie jest niczym nowym. W rzeczywistości jest to bardzo stary system wierzeń- lepszym jego określeniem byłby „antyczny okultyzm”.

Biorąc pod uwagę że New Age skupia ogromną ilość grup, każdą nieco inną od pozostałych, czerpiących garściami różne elementy z religii o których wspomniano wcześniej, powinniśmy wiedzieć jakie podstawowe wierzenia łączą cały ruch. Jakie są ich poglądy na Boga, Chrystusa, grzech i zbawienie, dobro i zło, Szatana i naszą przyszłość?

Źródło zwierzchności

Ludzie z kręgu New Age twierdzą że nie ma żadnego zewnętrznego źródła autorytetu – jest tylko wewnętrzne (bóg wewnątrz nas). Twierdzą że  prawda jest pojęciem względnym, różnym dla każdego, a „prawda jako taka (obiektywna rzeczywistośc) nie istnieje” (Shirley MacLaine, It’s All in the Playing) (porównaj z  2 Tymoteusza. 3:16; 2 Piotra. 1:21; Mateusza. 5:18).

 

Bóg

Wierni New Age mylą Stwórcę z jego Stworzeniem (Kreacją), myślą że jest częścią Kreacji. Zapożyczyli ze wschodnich religii wierzenia monizmu — czyli teze że wszystko jest jednym — jest tylko jedna Istota we wszechświecie, każdy i wszystko jest częścią tej Istoty. Wszystko jest tylko inną formą tej Istoty, esencji (energia, świadomość, siła, miłość, moc). Jednakże wierzenia monizmu są w rzeczywistości hinduistycznym panteizmem (wszyscy są Bogiem). New Agowcy postrzegają Boga jako nieosobową siłę życiową, świadomość lub energię (M. Ferguson, Konspiracja Wodnika, strona 382; S. Gawain, Żyjąc w Świetle, strony 7-8) , a nie jako Osobę. Wierzą że każda osoba i rzecz jest „spleciona” z Bogiem, podlega duchowej ewolucji aż do stanu „Chrystusowego” i używają fragmentu Łukasza 17:21 („Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.”) jako potwierdzenia tej idei- pomimo faktu że „pośród was” nie oznacza „w środku was” (King James Version:  „within you” in this passage means „in your midst”).

Twierdzą że każdy człowiek posiada boską cząsteczkę w sobie, ponieważ jest częścią zbiorowej, boskiej esencji. Stan Boga nazywany jest różnie, w zależności od grupy New Age, np. Boża świadomość, uniwersalna miłość, samorealizacja, „Ja Jestem”, Wyższe Ja, Brahman, Nirvana, itd. Cały ruch New Age jest zwyczajnym bałwochwalstwem i samouwielbieniem.

Jezus Chrystus

Ważną część w środowisku New Age zajmuje termin „świadomości chrystusowej”. Innymi słowy Chrystus staje się dla nich funkcją a nie osobą, w tym wypadku Jezusa (grec. Iesosa) którego chrześcijanie znają jako Chrystusa (grec. namaszczony).  Idea ta głosi że Jezus nie był jedynym Chrystusem, lecz dostąpił on możliwości uzyskania „świadomości chrystusowej” (po ludzku- był wielkim mistrzem duchowym, guru który dostąpił oświecenia) tak jak Budda, Kriszna czy Mahomet. Jest to antyczna gnostycka religia wywodząca się z Babilonu i z religii tajemnych – patrz Narodziny Pogaństwa). Doktryna New Age chciałaby napisać historię życia Jezusa na nowo, twierdząc że miał on spędzić 18 lat w Indiach gdzie uczył się filozofii hinduistycznej i buddystycznej, pomimo braku dowodów i kompatybilności z przekazem Biblii:

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. (Ew. Jana 10: 8-9)

New Agowcy twierdzą że Jezus „świadomość chrystusową” uzyskał podczas chrztu a stracił wraz ze śmiercią na krzyżu.

Grzech i Zbawienie

W New Age nie ma miejsca na pojęcie „grzech”. Grzechu nie ma gdyż nie ma transcendentnego Boga przeciwko któremu moglibyśmy się zbuntować. Nie ma żadnych władców ani moralnych imperatyw. New Age nie przyjmuje do wiadomości że pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył i tym samym wszyscy ludzie są grzesznikami. Nie uczy też nic o grzechu pierworodnym lecz o tym że prawdziwa esencja człowieka jest boska i perfekcyjna. New Age nie rozróżnia grzechu. Zamiast tego mówi o „kłopotliwych pragnieniach” które uznaje za naturalne ludzkie impulsy które odciągają świadomość od osiągnięcia boskości, tak więc mogą być „kłopotliwe” ale nie są grzechem. Ponieważ wierzą oni że każdy człowiek jest bogiem i posiada nieskończony potencjał do samodoskonalenia, grzech który definiuje Biblia jest przez nich odrzucany (Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.- Rzymian 5:12). Grzech jest tutaj tylko nieznajomością ludzkiej „wewnętrznej boskości”. Ponieważ nie istnieje, nie ma potrzeby dla skruchy czy wybaczenia, a Jezus nie umarł za nasze grzechy. Wg tej doktryny każda ludzka wada jest co najwyżej brakiem w oświeceniu, eliminowana jest więc potrzeba zbawienia czy Zbawiciela. Wierzenia New Age w tym momencie nie różnią się zbyt wiele od doktryn satanizmu, lucyferianizmu czy thelemy Aleistera Crowleya.

Termin Zbawienie dla New Age nie istnieje. Dusza jest dla nich częścią wszechświata i nie może umrzeć. Reinkarnuje się w innym ciele. Dobra lub zła karma zebrana w poprzednim życiu determinuje nasze nowe wcielenie. Człowiek powinien szukać wyższych stanów świadomości i wyższych planów istnienia. Nie ma jednej idealnej drogi dla tego celu, oświecenie można osiągnąć na wiele różnych sposobów [tak jak uczy kabała]. Cykl reinkarnacji i zbierania karmy poprzez swoje czyny stoją w opozycji do chrześcijańskiej koncepcji zbawienia dzięki Bożej Łasce, wynikającej z wiary w Jezusa Chrystusa.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga (List do Efezjan 2:8)

Przeznaczenie ludzkości

Według New Age zbawienie świata zależy od działań ludzi. Jeśli wystarczająco dużo osób zharmonizuje swoją pozytywną energię i skieruje swoje myśli w kierunku pokoju, świat zostanie oczyszczony z negatywnej energii a ideały New Age zostaną zrealizowane. Będzie to era duchowego oświecenia. Ponieważ człowiek jest w głębi duszy boski i perfekcyjny, jego jedynym problemem jest nieznajomość tego faktu. Człowiek postrzega świat w sztywnych i skończonych ramach co jest tak naprawdę iluzją.(Ken Keyes, Jr., Handbook to Higher Consciousness, strony. 125-29).

Zbawienie wg. New Age polega na oświeceniu człowieka, które uzyskać można poprzez doświadczenie i wiedzę (gnoza). Ugrupowania New Age oferują szereg okultystycznych technik mających pomóc pojedynczym ludziom, a w efekcie finalnym całemu światu, wyewoluować w kierunku wspólnej świadomości (James Redfield, The Celestine Prophecy: An Experimental Guide, strony 243-60). Techniki te służą osiągnięciu odmiennych stanów świadomości – medytacja transcendentalna, joga, kryształy, channeling (duchowi przewodnicy), para-psychologia, terapia poprzednich wcieleń, akupunktura [z akupunkturą nie jest to tak oczywiste, gdyż jak się okazuję jej działanie można w pełni wyjaśnić naukowo, patrz: Akupunktura ECIWO i chińska cenzura – przyp.tłum].

Od 28 minuty:

 

Dobro i Zło

„Nie ma nic dobrego i złego, ale myślenie takim je tworzy” – cytat okultysty Francisa Bacona z jego pracy o Szekspirze.

Naśladując wschodnie religie, „New Agowcy” wypaczają różnicę między dobrem a złem. Wierzą że skoro „wszystko jest jednym”, nie może istnieć coś takiego jak dobro i zło. Wg nich człowiek może wyzwolić swoją świadomość, wyzwolić się z więzów moralności, tak że nawet morderstwo może być akceptowalnym środkiem w osiągnięciu boskości (np. Charles Manson). Patrz też Kazuistyka.

Szatan

Tradycyjne przedstawienie Lucyfera jako diabła czy Szatana nie występuje w literaturze New Age. Zazwyczaj jest on przedstawiany jako potężna istota światłości i „władca ludzkości”, jak nazywała go Alice Bailey, swoisty apostoł i główny pisarz ruchu New Age. Benjamin Creme, wiodący twórca i propagator New Age, mówił: „Lucyfer przybył z planety Venus 18,5 miliona lat temu; jest reżyserem naszej planetarnej ewolucji, jest barankiem ofiarnym, genialnym synem. Lucyfer dokonał niezwykłej ofiary, ostatecznej ofiary dla naszej planety.”

New Agowcy nie akceptują określania ich jako pogan czy satanistów. Wierzą że poganie podążają za pre-chrześcijańskimi czy też nie-chrześcijańskimi ścieżkami duchowymi, myślą że ich wiara jest starsza niż chrześcijańska. Dla nich koncept Szatana należy prawie w całości do chrześcijan. Jest mrocznym bogiem w dualistycznej wierze chrześcijańskiej. Jest tylko drugą stroną tej samej chrześcijańskiej monety tak jak: Dobro i Zło, Światło i Ciemność, Bóg i Szatan. (…) Większość pogan nie wierzy w Szatana, choć służą mu nawet o tym nie wiedząc.

Poganie/wyznawcy New Age zapomnieli że chrześcijaństwo nie zaczyna się od czasów Jezusa Chrystusa, lecz od Biblii opisującej powstanie i historię Ziemi (księga Rodzaju), oraz historię starożytnych Żydów którzy walczyli z poganami, Żydów którzy ostatecznie sami stali się apostatami poprzez synkretyzm.

Przyszłe życie (Reinkarnacja)

Wyznawcy New Age wierzą w starożytną hinduistyczną koncepcję reinkarnacji – czyli że poprzez długi proces ciągłych odrodzeń, człowiek może osiągnąć duchową perfekcyjność (porównaj z Listem do Hebrajczyków 9:27). New Agowcy często umieszczają prawa zwierząt ponad prawami człowieka, ponieważ wierzą że zwierzęta są reinkarnowymi duszami. Uczą też hinduistycznej idei Karmy – co człowiek zasieje w tym życiu, to i zbierze… ale dopiero w przyszłym wcieleniu. Ta wiara pokładana w reinkarnacji doprowadziła do przeświadczenia o sile „przewodników duchowych” i medium (kanałach, chanellerach), którzy udostępniają swoje ciała dla duchów z innych wymiarów. [HJB] Te duchowe byty bez przerwy powtarzają te same trzy kłamliwe tezy: (Brooks Alexander, Spiritual Counterfeits Project)

Śmierć nie istnieje
Człowiek jest bogiem
Poznanie siebie jest kluczem do zbawienia i potęgi

New Age błędnie interpretuje historię Kościoła, doktrynę chrześcijaństwa i specjalnie wypacza przekaz biblijny by wspierać pomysł że wczesne chrześcijaństwo nauczało o reinkarnacji. Zakładają błędnie że wczesny Kościół blokował doktrynę reinkarnacji i cenzurował nauki (Kenneth Ring, Heading Toward Omega, strona 158).

Reinkarnacja – Chrześcijanin powinien umieć pokazać że Biblia NIE UCZY o reinkarnacji. Kiedy Jezus nazwał Jana Chrzciciela „Eliaszem”, miała to być metafora. Łukasza 1:17 pokazuje że Jan wypełniał urząd Eliasza, było to spełnienie proroctwa Malachiasza 4:5-6. W rzeczywistości, Eliasz był widziany obok Jezusa na Górze Przemienienia (Mateusza 17: 1-3). Idea zmartwychwstania stoi w opozycji do idei reinkarnacji (Hebrajczyków 9:27, 1 Koryntian 15: 12-28). Zaznaczcie że skoro Bóg jest siłą bezosobową, to niemożliwe jest istnienie miłości i wybaczenia. Są to atrybuty osobowe, sprzeczne z bezosobowym prawem karmicznym. Tak więc modlitwa wstawiennicza jest czymś absolutnie wymaganym. Bitwa o dusze ludzkie wygrywana jest dzięki Łasce Boga który interweniuje i przyciąga je do Siebie.

Praktyki duchowe

Medytacja

„Jałowy umysł jest warsztatem diabła”

Nie możemy połączyć żadnej osoby z historią powstania tej antycznej praktyki. Medytacja jest bardzo ważna w hinduizmie i wiemy że z hinduizmu się wywodzi. Istnieje wiele rodzajów medytacji. Medytacja ma polegać na wyciszeniu umysłu- medytujący ma dzięki temu postrzegać „prawdziwą” naturę rzeczywistości leżącą w jego/jej własnej osobie, co ma z kolei doprowadzić go do duchowego oświecenia (iluminacji). Ostatecznym poziomem stanu transcendentalnego jest „czysta świadomość”.

Medytacja jest tak naprawdę rodzajem samo-hipnozy. W przypadku mantry powtarza się w kółko pewne frazy i koncentruje się na dzwięku, a nie na ich znaczeniu (Mateusza 6:7, „Na modlitwie nie bądzcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani”). Oddychanie robi się bardzo płytkie, ledwie wyczuwalne, nie reaguje się na bodźce zewnętrzne.

-Otwiera nas na duchy

Dr. Michael Persinger, psycholog z Laurentian University w Kanadzie, odkrył w roku 1993 że medytacja u niektórych ludzi prowadzi do epilepsji. Przebadał 1081 medytujących studentów i odkrył że 221 z nich miało halucynacje (unoszące się w powietrzu plamy światła), słyszało głosy a nawet czuło drżenie podłogi. Inne badania wykazały że medytujący czuli się emocjonalnie wyjałowieni, puści, a otoczenie wokół postrzegali jako nierealne, dwu-wymiarowe, amorficzne.

Inne efekty uboczne zgrupowane były pod pojęciem „niepokoju wywołanego relaksacją„, inaczej RIA. Zamiast relaksu, cierpiący na RIA podczas medytacji odczuwają niepokój. Psychologowie z Virginia Commonwealth University monitorowali 30 chronicznie niespokojnych ludzi w trakcie medytacji. 17% z nich zaznaczyło że ich niepokój się pogłębił. We wcześniejszych badaniach dr. Fredericka Heide z Pennsylvania State University było to 54% badanych. Do symptomów RIA zaliczamy ataki paniki, nadmierne pocenie się, kołatanie serca, spazmy, uczucie dziwnego mrowienia i wybuchy niekontrolowanego śmiechu lub płaczu. RIA potrafi też pogorszyć wcześniej stabilne przypadłości takie jak schizofrenia, depresja, astma i krwawiące wrzody.

 

-System samouwielbienia

Kiedy praktykant staje się wystarczająco biegły nie potrzebuje już treningu i zwyczajnie koncentruje się w sobie. Zwalniasz swój oddech aż przychodzi absolutny spokój. Niektórzy mogą medytować koncentrując się na swoim oddechu stając się z nim jednością. Zazwyczaj joga praktykowana jest razem z tym ćwiczeniem, jeśli medytuje się na poważnie. Wtedy rozpoczynają się doświadczenia medytującego, może nastąpić wyczuwanie jedności całego życia i poprzednich wcieleń. Można podróżować do innych światów, oblać się światłością i spotkać swoich przewodników duchowych. Głównym celem medytacji jest zrozumienie swojej boskości, zrozumienie że jesteś Bogiem. Tak jak jej odpowiednik joga, medytacja jest czysto hinduistyczna. Głównym celem medytacji i jogi jest zrozumienie tego że jesteś Bogiem. „MEDYTUJ ZE SOBĄ – CZCIJ SIEBIE – TWÓJ BÓG MIESZKA W TOBIE JAKO TY” Swami Muktananda. (Fundacja Siddha Yoga Dham) Muktananda radził swoim uczniom: „Klękaj przed sobą samym. Honoruj i czcij swoją osobę. Bóg mieszka w tobie jako Ty.” Jest to czysta esencja hinduizmu który promowany jest przez wszystkich guru poprzez medytację i jogę.

Joga

Fizyczne, umysłowe lub duchowe ćwiczenia oparte na dalekowschodniej metafizyce, mające pomóc praktykującym w osiąganiu oświecenia lub samo-realizacji.

Celem jogi jest osiąganie odmiennych stanów świadomości lub zjednoczenia praktykującego z bezosobowym/panteistycznym Bogiem (doktryna identyfikująca bóstwo z wszechświatem i jego fenomenami a także wiara we wszystkich bogów). Głównymi typami jogi są: Karma Joga (duchowa jedność osiągnięta dzięki odpowiedniemu postępowaniu), Bhakti Joga (duchowa jedność osiągana dzięki oddaniu dla swego guru), Juana Joga (duchowa jedność osiągana dzięki ukrytej wiedzy), Raja Joga (d.j. osiągana poprzez kontrolowanie umysłu), Hatha Joga (d.j. osiągana poprzez kontrolę ciała/medytację), Kundalini Joga (d.j. osiągana poprzez skupienie wewnętrznej energii), Tantra Joga (d.j.osiągana dzięki praktykom seksualnym) oraz laya/mantra (Joga dzwięku).

Pomimo kładzenia nacisku na różne elementy, podstawowy cel jogi jest ten sam: unia z najwyższą rzeczywistością, jakkolwiek by jej nie zdefiniowano.W Hinduizmie byłaby to unia z własnym Ja (atman), z najwyższym Ja (paramatman), unia z Brahmanem, najwyższym bezosobowym Bogiem Hinduizmu. W buddyzmie byłaby to unia z Nirvaną.  Filozofia jogi oparta jest na koncepcji reinkarnacji wziętej z Upaniszad i innych hinduskich pism.

Joga nie jest postrzegana jako magia per se. Jest treningiem umysłu i ciała potrzebnym do uprawiania określonych typów magii. Ujmując to najprościej, celem jest kontrola swego umysłu, po to by móc zwiększyć swą koncentrację i osiągać odmienne stany świadomości. Podczas opracowywania swego własnego programu jogi, Aleister Crowley zapożyczał  pomysły od innych joginów, takich jak Patanjali i Yajnavalkya.

Film: „Gods of the New Age (Bogowie New Age) (1984)”[PL]

Praktycznie każdy tekst jogi uczy że jej praktyki uaktywniają moce parapsychiczne i inne okultystyczne zdolności.

Ze względu na powyższe nauczyciel jogi i autorytet w temacie sanskrytu, Rammurti Mishra identyfikuje jogę jako fundament okultyzmu. „Konkludując, można powiedzieć że za każdym przypadkiem parapsychicznym, za mistycyzmem, okultyzmem itd., świadomie czy też nie, obecny jest system jogi.” W swoim artykule „Kundalini i Okultyzm”, autorytet w temacie okultyzmu John White zauważa że esencją okultyzmu jest chęć zdobycia „wyższej” wiedzy i mocy/kontroli nad siłami natury, przede wszystkim „energii życiowej” (prana) leżącej u podstaw prawdziwej magii i fenomenów parapsychicznych. „W swojej najwyższej formie, nauka okultyzmu stapia się z prawdziwym mistycyzmem… Mistycyzm i okultyzm w ogóle są ze sobą ścisle powiązane… Serce ogólnych praktyk okultystycznych wydaje się być tożsame z koncepcją kundalini (Jogi)…”. Ekspert jogi, Sir John Woodroffe (Arthur Avalon), autor ważnego tekstu o kundalini joga („Wężowa Moc”) zgadza się z tym i dostarcza dodatkowych przykładów dlaczego joga i magia okultystyczna idą ramię w ramię. Do czasu swej śmierci, głównym autorytetem w temacie szamanizmu i religioznawstwa porównawczego był zapewne Mircea Eliade. Opisał on swoje obserwacje podobieństw między jogą a czarnoksięstwem/guślarstwem (witchcraft): „Wszystkie elementy[magii] europejskich wiedźm znane są również hinduskim/tybetańskim joginom i magom.” Razem z szerokim wachlarzem mocy magicznych wspólnych dla obu „światów”, niektórzy jogini:

„… chwalą się że łamią wszelkie religijne tabo i normy społeczne: praktykują składanie ofiar z ludzi, kanibalizm, wszelkiego rodzaju orgie, stosunki kazirodcze, jedzą ekstrementy, wymiociny zwierząt i trupy. Innymi słowy, z dumą opowiadają o wszystkich zbrodniach i straszliwych ceremoniach wymienianych w zapiskach z europejskich procesów czarownic.”

Ponieważ joga jest systemem okultystycznym, fizyczne, mentalne i duchowe niebezpieczeństwa związane z praktykami okultystycznymi zdarzają się również w czasie praktykowania jogi. Nawet standardowe książki na temat jogi ostrzegają przed poważnymi niebezpieczeństwami mogącymi wyniknąć z tzw. „błędnego” praktykowania. My jednak myślimy że ryzyko te wynika z faktu iż joga jest praktyką okultystyczną, a nie ze względu na błędy i braki w technice.

Inne praktyki i agendy związane z New Age: synkretyzm, ekumenizm, kult Gai, Ja Jestem, szamanizm, astrologia, numerologia, OOBE, wizualizacja, afirmacja/myślenie pozytywne, Metoda Silvy, enneagram itd.

(…)

Agenda UFO

Wcześniej w tej serii przywoływaliśmy postać angielskiego teologa Georga Hawkinsa Pembera i jego książkę z roku 1876, Earth’s Earliest Ages (Najwcześniejsze Lata Ziemi), gdzie analizował on Ewangelię Mateusza. W Ewangelii tej Jezus odpowiada na pytania apostołów dotyczące znaków jego ponownego przyjścia i końca świata, mówiąc że będzie „jak za czasów Noego”. Pember konkluduje: najstraszniejszym znakiem końca czasów może być ponowna manifestacja na Ziemi „istot z Księstwa Powietrza oraz ich [owocu] bezbożnego współżycia z rasą ludzką.”

Część 1/11:

 

Ufologia

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.” Mateusza 24:24

„Fenomen UFO pojawił się spontanicznie razem z literaturą science-fiction ponad 50 lat temu, kiedy Kenneth Arnold zaobserwował w lipcu 1947 pierwszy „latający spodek”. Amerykańska armia zaczęła szybko czerpać korzyści z ludzkiej fascynacji istotami pozaziemskimi. Od tamtej pory podsycano zwodnicze wrażenie że armia stara się ukrywać jakąś wiedzę o pozaziemskim aspekcie UFO.”[14]

W dokumencie „Ancient Aliens” (Starożytni KOSMONAUCI) wyemitowanym w roku 2009 na History Channel, Von Daniken prezentuje masę dowodów na istnienie swoistych supermenów czasów antycznych oraz ich dzieł. Jednak za każdym razem gdy wspomina o kamieniarstwie Tiahuanco, Teotihuacan, Puma Punku, mapach Peri Reis, o baterii z Bagdadu… twierdzi że jest to dzieło KOSMITÓW. Niby jak bateria z Bagdadu czy Mechanizm z Antikytheri potwierdzać ma istnienie istot pozaziemskich? Z jakiegoś powodu ludzie pokroju Dainekena myślą że nasi przodkowie nie byli zdolni do takich odkryć na polu technicznym. Daineken znany jest ze swoich badań i niezmordowanego pchania do przodu, przez 45 lat, teorii o kosmitach. Myli się jednak, gdyż nie wie (?) że cuda starożytnego świata są zwyczajnie przejawem wysokiego poziomu zaawansowania ludzkości w czasach „prehistorycznych”.

UFO i Wniebowstąpieni Mistrzowie

Teozoficzny guru Benjamin Creme twierdzi że Mesjasz którego nazywa Lordem Maitreyą niedługo ujawni się opinii publicznej, i że jest on w stałym kontakcie telepatycznym z naszymi gwiezdnymi braćmi znajdującymi się teraz na statkach kosmicznych (Creme, Benjamin Maitreya’s Mission–Część II Amsterdam:1997, Share International Foundation strona 217). Creme rozpowszechnia ideę kosmitów „Nordyków” z Venus, pilotujących statki kosmiczne cywilizacji wenusiańskiej wyprzedzającej nas w zaawansowaniu technologicznym o miliony lat, leżącej na płaszczyznie eterycznej Venus. Statki te (oraz Nordycy) są zdolne do obniżenia swojego poziomu wibracji do wolniejszego poziomu wibracji atomów naszej płaszczyzny fizycznej (Creme uznaje spostrzeżenia o UFO Georga Adamskiego). (Creme, Benjamin The Reappearance of the Christ and the Masters of the Wisdom London:1980 Tara Press strona 205).

Wg pana Benjamina, Wenusjanie mają w posiadaniu statek matkę o długości 4 mil. Teozofowie wierzą, zresztą tak jak Creme, że bóstwo zarządzające Ziemią, Sanat Kumara (mający żyć w mieście Shambala, znajdującym się na eterycznej płaszczyznie Ziemi nad pustynią Gobi), jest Nordyckim Kosmitą który przybył z planety Wenus 18,5 miliona lat temu (Creme, Benjamin The Reappearance of the Christ and the Masters of the Wisdom London:1980 Tara Press strona 117). Zwolennicy B.Crema wierzą że istnieje regularny ruch latających spodków na linii Wenus-Shambala, a kręgi w zbożu są tworzone właśnie przez te spodki. (wikipedia)

 

Rzecz jasna pan Creme swoje oszołomstwo finansuje  z funduszy ONZ.

LISTA AKTYWISTÓW NEW AGE PRACUJĄCYCH DLA ONZ

Zwiedzenie końca czasów i ustanowienie Nowego Porządku Świata

Dzisiaj Ameryka byłaby wściekła gdyby żołnierze ONZ wkroczyli do Los Angeles by przywrócić porządek [odnosił się do protestów w LA z 1991 roku]. Jutro będą za to wdzięczni! Jest to szczególnie zrozumiałe gdy powie się im że istnieje zagrożenie z poza naszego świata, czy to prawdziwe czy ogłoszone, które zagraża naszej egzystencji. Wtedy właśnie ludzie z całego świata będą domagać się by uratować ich przed tym złem. Tym czego boi się człowiek jest nieznane. Gdy przedstawi się ten scenariusz, indywidualne prawa będą świadomie oddane na rzecz gwarancji że Światowy Rząd odpowiednio zaopiekuje się ludźmi. – Dr. Henry Kissinger, Konferencja Bilderberg, Evians, Francja, 1991

Prawdą jest że nawet bez problemu przeludnienia i bez bomb, elekt mógłby użyć innych wymówek do ustanowienia Nowego Porządku Świata. Mają oni plany sprokurowania trzęsień ziemi, wojen, przyjścia Mesjasza, kontaktu z obcymi i upadku ekonomicznego. Mogą spowodować że przyjdą wszystkie te zdarzenia… coś takiego na pewno odniosłoby sukces. Illuminati mają już wszystko zaplanowane… Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie co by się stało, gdyby w Los Angeles doszło do trzęsienia ziemi o skali 9.0, Nowy Jork został zniszczony przez terrorystyczny atak nuklearny, na Bliskim Wschodzie wybuchłaby III wojna światowa, banki i giełdy upadłyby, kosmici wylądowaliby przed Białym Domem, żywność zniknęłaby z rynku, niektórzy ludzie zniknęliby, światu objawiłby się Mesjasz i wszystko to wydarzyłoby się w bardzo krótkim okresie czasu?” (Strzeżcie Się Płowego Konia, William Cooper, strona 177).

Monsignor C. Balducci, jezuita, często występował w TV mówiąc o pozaziemskich formach życia egzystujących na Ziemi(…) Dlaczego Corrado Balducci, teolog Kurii Rzymskiej (organ, przez który papież sprawuje swoją władzę), bliski przyjaciel papieża Jana Pawła II, pojawia się we włoskiej telewizji publicznej pięć razy i obwieszcza że historie o kontaktach z rasą pozaziemską są prawdziwe? (Greg Szymański, arcticbeacon.com)

 

UFO i religia

Propagatorzy New Age:

Zecharia Sitchin (ojciec teorii o powrocie annunaki i planety Nibiru… brązowym karle obserwowanym przez jezuitów w obserwatorium astronomicznym na Górze Graham) ze swoim watykańskim zwierzchnikiem Balduccim.

Jaime Maussan i Corrado Ba​lducci

Balducci i promotor Dzieci Gwiazd Dr Boylan.

Lista kultów i religii związanych z agendą
 • A Course in Miracles
 • Akademia Nauki Przyszłości (Klucze Henocha)
 • Adelphi
 • Aletheia Foundation
 • Ananda
 • Antrozofia i szkoły waldorfskie (Rudolf Steiner),
 • Szkoła Tajemna (Alice Bailey),
 • Association for Research and Enlightenment (ARE) (Edgar Cayce),
 • Astara,
 • Auroville Community,
 • Baha’i,
 • Blue Mountain Center of Meditation,
 • Boulder Graduate School,
 • Buddyzm,
 • Center for Dances of Universal Peace,
 • Chinook Learning Center,
 • Christ Foundation,
 • Christian Science,
 • Church of Divine Man,
 • Church of Religious Science (Science of Mind),
 • Church Universal and Triumphant (Elizabeth Clare Prophet),
 • Dalai Lama,
 • Druidzi,
 • Eckankar,
 • Farm,
 • Fellowship of Isis,
 • Findhorn Foundation,
 • Forum (est),
 • Foundation of Faith of God,
 • Foundation for Shamanic Studies,
 • Free Daist Communion (Da Free John),
 • Masoneria,
 • Friends of Creation Spirituality (Matthew Fox);
 • Boginie, sekty pogańskie, guślarstwo, czarownice;
 • Hare Krishna,
 • Himalayan Institute,
 • Hinduizm,
 • Ja Jestem,
 • Insight (John-Roger),
 • Institute of Noetic Sciences,
 • International New Thought Alliance,
 • Świadkowie Jehowy,
 • Ken Keyes Center and College,
 • Kosmon (OASHPE),
 • Krishnamurti,
 • Lazaris,
 • Life Spring,
 • Lucis Trust,
 • Mayan Order,
 • Meditation Group for New Age,
 • Mesjanistyczny Kościół Jahwe,
 • Instytut Monroe,
 • Montessori,
 • Moral Rearmament (MRA),
 • Mormoni (LDS),
 • Movement of Spiritual Inner Awareness (MSIA),
 • Szkoły Tajemnic,
 • Religie i kulty indian
 • Biblia New Age i Philosophy Center,
 • Kościoły New Age,
 • Szkoła New Age,
 • Omega Institute,
 • Zakon Złotego Brzasku,
 • Pacific Institute,
 • PeaceVision,
 • Perelandra Community,
 • Philosophical Research Society,
 • Raelism[20]
 • Ramtha
 • Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (RLDS),
 • Różokrzyżowcy,
 • St. James’s Church (London),
 • St. John Divine Cathedral,
 • Sanat Kumura,
 • School of Sacred Arts,
 • Scjentologia (Church of, Dianetics),
 • Self-Realization Fellowship,
 • Seth,
 • Share International,
 • Metoda Silvy,
 • Sirius Community,
 • Society of Crystal Skulls (International),
 • spirityzm,
 • Sri Aurobindo,
 • Sri Chinmoy,
 • Stelle Group,
 • Swedenborgianizm,
 • Tara Center (Lord Maitreya),
 • Świątynia Seta,
 • Teozofia,
 • Medytacja transcendentalna (TM),
 • Kulty UFO, Urarius,
 • Unification Church (Rev. Sun Myung Moon),
 • Unitarian-Universalist Church,
 • Unity Church,
 • Urantia,
 • Valley of Sun (Dick Sutphen),
 • Windstar Foundation (John Denver),
 • World Goodwill
 • Worldwide Church of God (Herbert Armstrong).

_____________________________________________________________________

ZOBACZ TAKŻE:

Co stoi za propagandą UFO?

Geneza pogaństwa 1

Geneza pogaństwa 2

 

Reklamy

42 comments on “Agenda New Age

 1. Pingback: Demonstracje w imię wolności na całym Świecie Aktualizacje informacyjne : Poznanie z Prawdą

 2. Ten tekst gdzieniegdzie gryzie. Odniosę się tylko do jednej rzeczy. Chodzi mi o OOBE. Jeżeli człowiek, bez żadnych czarów, inkarnacji, rytuałów siada, itd. na fotelu i po prostu w głębokim relaksie może wyjść z ciała, to co to ma wspólnego z new age?? W czym to komu szkodzi? To jest zupełnie naturalne! Nie wspieram kościoła szatana, nie bawię się w spirytyzm itd. a mimo wszystko wychodzę z ciała (nie często ale zdarza się) i nie widzę w tym nic szkodliwego. Pozdrawiam.

  • No to uwazaj na takie praktyki bo czytalam o historii kiedy pewien chlopak uslyszal ze to jest mozliwe i chcial sie przekonac..bylo to dla niego dziwne i straszne wydarzenie… gdy wyszedl z ciala widzial jak nagle cos wstapilo w jego cialo i on nie mail na to juz zadnego wplywu „to cos uczynilo z jego zycia pieklo” powiedzmy ze to byl demon czychal na taka okazje a ze czlowiek napierw zrobi pozniej pomysli..nie wiem jak ta historia sie zakonczyla chyba pomogly egzorcyzmy gdy chlopak wrocil do ciala nie chcial slyszec o takich praktykach byl po ludzku przerazony.

 3. Takie zdolności są całkowicie naturalne i co więcej ma je każdy człowiek tylko ,że nie u każdego są od razu tak widoczne zaś u niektórych nie są widoczne prawie wcale no ale to tak jak ze sportem , każdy może być kulturystą, trenować i mieć wspaniałe efekty prędzej czy później ale nie każdy będzie MR.OLYMPIA .Samo OOBE ma tyle wspólnego z New Age co Bóg ze zinstytucjowaną religią , po prostu jest Stwórca , ma pomocników ,podobnie jak każdy człowiek ich ma i katolicy nazwali ich aniołami ,północnoamerykańscy indianie mają zwierzęcych przewodników i Wielkiego ducha itp itd.

 4. istnieją pewne zjawiska i zdolności zwane „nadprzyrodzonymi” a skoro są to można je wyjaśnić i zacząć swobodnie z nich korzystać oczywiście poszerzając perspektywę po za wyłącznie fizyczny świat i bez przebierania się w dziwaczne ciuchy ,zakładanie niedorzecznych kultów i odprawiania jakichś idiotycznych rytuałów ,

 5. Myśle że Bóg nie patrzy na człowieka kategoriami ludzkimi. Wszyscy jesteśmy jego dziećmi i nie ma znaczenia czy jesteśmy buddystami, chrześcijanami, protestantami czy jeszcze kimś innym, najważniejsze żebyśmy byli dobrymi ludźmi i pokornymi dziećmi. Boga szukajmy nie w religi ale w sobie i w naturze. Systemy religijne to zawsze wytwór człowieka, Bóg nie stworzył żadnej religi tylko człowiek. I jak człowiek jest ułomny tak i ułomne są religie. Pozdrawiam i bądźcie otwarci na łaska Pańską bo tylko ona jest wam potrzebna.

  • To można wtedy pismo św wyrzucić do śmietnika. Skoro w Nowym Testamencie ( wg mnie przymierzu) jest wyraźnie napisane – kto wierzy w Jezusa ma życie wieczne kto nie wierzy nie ma. Bóg stworzył judaizm i prawo ceremonialne które świadczyło nadchodzącym Jezusie. Jezus powiedział przecież ze nie mówi nic od siebie tylko przekazuje wole Ojca. Więc także tzw chrześcijaństwo (pierwotne, nie katolicyzm i odłamy )są nie tyle co religią acz sposobem postępowania i wierzeń podanym przez Boga.
   Ps Nawet ateiści mogą być dobrymi ludźmi.

  • do Obywtello-mówisz jak mason! Chyba nim jesteś albo naiwnym głupcem! Bóg stworzył religię katolicką, zesłał swego Syna Chrystusa na świat!!! A inne religie są wytworem człowieka, ale nie katolicyzm, który opochodzi od Boga!!! Mamy być otwarci??? Na co??? Nowinki sprzeczne z Tradycją Apostolską, która ma przeszło 2000 lat to herezje i prowadzą do pustoszenia Kościołów-jak na zachodzie!!! Nie można w imię chorych tolerancji dla np. protestantów osłabiać i umniejszać Prawdy robić ustępstw!!! Tylko tradycja, wiara i tym był Kościół silny od lat!!! A teraz masoni, którzy wstąpili do Kościoła i są tam w mniejszości, ale na wpływowych stanowiskach robią wam wodę z mózgu, a wy łykacie wszystko i obrażacie się na cały Kościół Święty!!! Poczytajcie „SZATAN ISTNIEJE NAPRAWDĘ” BONIFACIUSA GUNTHERA !!!

   • Nowinki sprzeczne z tradycją watykańską, która ma mniej niż dwa tysiące lat, a sama była nowinką wobec prawdziwej tradycji apostolskiej wraz z treścią Ewangelii :)

 6. Wszystko byoby dobrze, gdyby nie jeden z filmików (5-ty od dołu), porównujacy Zielonoświątkowców do ruchu New Age, pogan… etc.
  Wypędzanie demonów, egzorcyzm jest charakterystyczny dla większości chrześcijańskich wyznań, mówi o nim sama Biblia – Jezus i apostoławie wypędzali demony z opętanych i w dzisiejszych czasach nie jest to spektakularnym i jakimś szeroko rozrywkowym zjawiskiem, jak to prezentuje filmik.
  Hipnoza jest CAŁKOWICIE potępiana przez ruch zielonoświątkowy.
  Owszem, uważa się w kręgu zielonoświatkowców, że czasy, w których żyjemy MOGĄ BYĆ (nie muszą) czasami ostatecznymi ze względu na to, jak wydarzenia ostatnich lat pokrywają się z przepowiedniami apokalipsy i ewangelii o czasach ostatecznych.
  Co do tradycji pogańskich – całkowite pomówienie, nie mają one miejsca w ruchu zielonoświątkowym, który opiera się przede wszystkim na całkowitym podporządkowaniu Biblii.

  Radtrap – proponuję przeanazlizować wszystko, co wrzucasz, bo takim absurdalnym filmikiem możesz zakwestionować pozytywny odbiór reszty materiału u czytelnika :)

 7. Jak może to pokazywać kościół zielonoświatkowy, jeżeli kłóci się z jego zasadami? Wystarczy zajrzeć na wikipedię, poczytać na jego temat, Hipnoza np. jest całkowicie potępiana, co już zostało wspomniane a wszelkie jakieś ekstremalne „techniki” przyjmowane z co najmniej sporą dozą nieufności.
  Nie wiem, co to za kościół prezentowany w filmiku, ale to nie jest kościół zielonoświątkowy.

 8. Z dwoma punktami NA się zgodzę, że Jezus był oświeconym mistrzem i reinkarnację, ale nie taką hinduistyczną, bo ona jest nie normalna

  • nie jestem Zielonoswiatkowcem ale czasem sie zdaza ze jakis konkretny kosciol za bardzo nastawil sie na doznaniach niz na Bogu. Moze takie praktyki nie naleza do regóły. Moze jakis kosciól konkretna wspolnota zbładzila. A moze to cos innego niz film z kosciola zielonoswiadkowego – musimy byc ostrozni na manipulacje bo spreparowac cos nie jest przeciez trudno. Nie sade tez ze musi byc to klamswo, jednak nalezy byc ostroznym z osadami.

 9. Wiecie moja opinia jest jednoznaczna biale jest biale, a czarne jest czarne (biale tak jak Bog jest jasnoscia i dobrem) (czarne jest Diablem, zlem ) wszystkie te religie tzn buddyzm, hare kriszna, swiadkowie jehowy potrafia zrobic takie rzeczy z ludzkim mozgiem, ze wiekszosc ludzi nie miesci sie to w glowie,- istne pranie mozgu. Pisze o tym bo sama tego doswiadczylam. Zostalam zmuszona do zmiany osobowosci (zmiana koloru wlosow, ubioru, schudlam 15 kilo w przeciagu 8 miesiecy)
  Przez jakies spirytystyczne rytualy moglam nawet zmienic swoj glos, To sie w glowie nie miesci, co sie moze stac z ludzkim mozgiem. Prawie zaglodzilam sie na smierc, bo zapominalam ze jadlam , pilam wode. (tzw. buddyjskie sati prowadzace do zaglodzenia sie na smierc,zrobiono ze mnie malego buddy-bo tak jak w przypadku kazdej Sekty ktora wierzy w diabla, albo do niej przystapisz, albo cie zamecz na smierc. Przykre, prawda tak komus „wyprac ” umysl, ze zapomina jak ma naprawde na imie. Mozecie w to wierzyc albo nie, mozecie wierzyc w co wam sie podoba, ale czemu krzywdzic innych ludzi.
  Do dnia dzisiejszego staram sie dojsc do siebie fizycznie, jak i psychicznie a minelo juz 6 miesiecy. Wiec kocham was wszystkich i pozdrawiam.
  Buziaki

 10. „Medytacja jest tak naprawdę rodzajem samo-hipnozy.” – modlitwa żydów to słynne kiwanie się to jest dokładnie jedna z wielu technik samo-hipnozy.

  Co do treści to podejmowane wysiłki by siłą bądź kłamstwem zunifikować wszelkie religie w bałwochwalstwie yahwe jest godne uznania ale całkowicie daremne. Tylko mały prostacki móżdżek sodomity mógł sobie wymyśleć iż BÓG nie będzie im patrzył na ręce (w sumienia) tylko się połakomi na wypasiona świątynie i im wybaczy miliardy zakatowanych chrześcijan. Ich unifikacja to tylko jeden z etapów ostatecznego pacyfikowania Ziemian by wprowadzić globalne sodomictwo po którym te wszelkie ładnie brzmiące hasła zostaną definitywnie zastąpione ich Talmudycznymi odpowiednikami. Ale najpierw bałwanki trza zmusić podstępem by same weszły w paszcze węża dając im zatruwające umysł prawie „prawdziwe” ideologie. No i nadzieje na nadzieje na nadzieje na nadzieje na zajebiście wypasione stanowisko w ramach NWO (w koncernach to jest znane jako szansa na szansę na szansę na preferencyjny zakup akcji firmy ale tylko dla tych którzy wcześniej zaharują się na śmierć). ;)

 11. W Thelemie jest napisane: ”…Wszystkie słowa są święte i wszyscy prorocy prawdziwi; jednak rozumieją oni niewiele…”. Dla mnie podkreślam dla mnie jest tu wyraznie napisane, ze Biblia tez sie nie myli. Szczerze mowiac zapoznalam sie z hinduizmem, kabala i hermenautyzmem itd. Lecz filmiki i artykuly tu przytoczone rzucily mi obraz z drugiej strony… zastanawia mnie tylko czemu joga, medytacja i okultyzm pozwala czlowiekowi na tak wielkie duchowe przezycia a czytajac biblie nie ma zadnej drogi ukazanej oprocz ‚slepej wiary’ nic nie jest tumaczone na tyle zeby na wlasnej skorze to przezyc…. a pozatym hare krishna czyli bhagavad gita jest starsza od bibli. Nie mniej jednak poznalam srodowisko okultysnyczne od srodka moze teraz przyszedl czas zeby poczytac biblie. Wierze ze na tej ziemi jest wielu ludzi, ktorzy poprostu chca byc dobrzy i to nie jest tak ze okultyzm z gory jest zly to sa tez ludzie… w chrzescijanstwie tez mamy ksiedzy pedofilow, obrzartuchow i wszystkich co praktykuja 7 grzechow głownych i tak samo w okultyzmie. Tak te organizacje wierza w szatana do tego daza lecz jak to Thot mawiał Jak i na Gorze tak i na dole lub kazde przeciwienstwo to tak naprawde roznica stopni, jak pomiedzy bialym a czarnym rozna sie tylko stopniami swiatla, cieplym i zimnym roznia sie tylko stopniami celcjusza tak i wszystko tym sie rozni…moze dzieki okultystyczxnej wierze w szatana, ktory nie jest gosciem z rogami dojda dio prawdziwego boga. Coz ten komentarz moze wydac sie dla kazdego inny ale w tych czasach kazdy nonsens i kazda bzdura moze byc sensem. NAJPIERW BYLO SWIATLO… A SWIATŁO W CIEMNOSCI ………….I CIEMNOSC JEJ NIE OGARNEŁA.
  ( SORY ZA BŁEDY ORT. ZAWSZE MIAŁAM Z TYM PROBLEM)

  • „Coz ten komentarz moze wydac sie dla kazdego inny ale w tych czasach kazdy nonsens i kazda bzdura moze byc sensem.”
   To zdanie mówi samo za siebie.

   Gdyby zaś szatan objawiał się ludziom jako „gość z rogami” i kwintesencja ZŁA i CIEMNOŚCI i ZATRACENIA, nie byłoby na świecie takiego „środowiska okultystycznego”, masonów, joginów, thelemitów czy… katolików :) Obyś przeczytawszy biblię zrozumiała jak bardzo się myliłaś pisząc, że nic nie jest w niej tłumaczone.

 12. Pingback: New Age – wilki w owczych skórach « Radioaktywne Mysli

 13. Jestem członkiem kościoła zielonoświątkowego od urodzenia czyli 26 lat i nigdy takich rzeczy nie widziałem. Przeczytałem wiele Twoich artykułów i powiem, że mnie zainteresowały do czasu tego filmu, który osobiście BARDZO mnie dotkną i zasmucił.
  Tym samym poddałeś pod wątpliwość wszystko co napisałeś. Mam nadzieje ,że przeanalizujesz to i może bliżej poznasz kościół zielonoświątkowy . Poza tym kościół zielonoświątkowy bardzo ostrzega przed ruchem new age. Choćby kazania pastora Michała Hydzika.
  Więc na zakończenie apeluje do Ciebie, zanim zaczniesz siać bzdury, to zapoznaj się
  z tym jak jest naprawdę.

 14. Ten film o zielonoświątkowcach to prawda, lecz tyczy sie tylko niektorych kosciolow w Ameryce. Tam wiele kosciolow zielonoświątkowych i innych zbłądzilo i praktykuje, spoczynek w Duchu Świetym, oraz inne demoniczne praktyki, wiele Kobiet jest Pastorami. Slyszalem opowiesci ludzi ktorzy tam byli, jak kobieta powalala ludzi na ziemie a potem zostala zgromiona w imie Jezusa. Lecz co z tego ,ze nazywaja sie Zielonośiątkowcami albo innymi skoro maja autonomiczne koscioly oderwane od reszty swiata, ktore nikt nie kontroluje?

 15. Zabawna jest ta wasza wiara w jakiś tam bogów których nikt nigdy nie widział a ponoć są ale nie ma na to żadnych dowodów. Ale jedno co jest pewne to to ze potrzebują coraz więcej pieniędzy. Na chrześcijaństwie została zbudowana nasza kultura największa władza globalna jaka kiedy kiedykolwiek była mogli zrobić wiele dobra a czynili tylko zło św inkwizycja okrucieństwem przewyższała wszystkich Wiara do czegoś przecież zobowiązuje do czynienia dobra mój były pracodawca pracodawca człowiek wielkiej wiary we mszy św uczestniczy codziennie a ja pracowałem 12 godzin a wypłata wystarczała mi tylko na jedzenie . Dla mnie jest to wszystko porostu śmieszne. Jakieś demony diabły i tym podobne a kto je kiedy kiedykolwiek widział no chyba ze ktoś jest chory a to w tedy powinien udać się do lekarza

  • Zabawne, ale historia, archeologia, geneza spisania ST jak i NT, żródła, proroctwa, obecne wydarzenia, faktyczny pęd ku zglobalizowanemu porządkowi świata (w aspekcie władzy, religii, finansów), znaki samego stworzenia – vide antarktyda: z lewej strony przypomina Baranka, z prawej Lwa (z pokolenia Judy :D), całe to zamieszanie w kościołach, polityka watykanu i wiele więcej – świadczy o prawdziwości natchnienia Słowa Bożego i jego historycznej weryfikowalności.

 16. Kościół gdyby ył bardziej przychylny na ludzi i otwarty a nie tylko w nich uderzał i widział błędy to ludzie by nie interesowali new age ! Po za tym w New Age nie wiedze w tym nic dziwnego, że jest tam trochę astrologii, reinkarnacji i innych rzeczy ! Nikt nie udowodnił wszak ,ze tej reinkarnacji nie ma a astrologią kościół też się interesuje ! Przecież New Age nie neguje ani Jezusa ani Boga tak naprawdę ! Jestem katoliczką ale również twierdzę ,ze takie ćwiczenia jak joga itp nie jest niczym złym ponieważ wycisza człowieka – w dzisiejszych czasach gdzie człowiek jest zagoniony i zestresowany ,ze głowa mała ! Wszystko co może pomóc człowiekowi dla kościoła jest zagrożeniem ! Pytam dlaczego ? A no dlatego,ze kościół tak naprawdę nie może już tak manipulować i podporządkować sobie ludzi jak kiedyś ! Przykro stwierdzić ale tak naprawdę doprowadza do tego ,że ludzie szukają czegoś co im da w jakiś sposób żyć !

  • To co napisałaś dowodzi tego że w katolicyzmie nie ma prawdziwego Boga z którym ludzie mieliby relacje takie jakie powinien mieć każdy człowiek przez co nie potrzebowałby już niczego innego bo tylko w Chrystusie jest ukojenie od tego życiowego mozołu, natomiast w światowych religiach tworzonych ludzką ręką Boga nie ma, jest za to wysoko na piedestale wywyższony Jego przeciwnik.
   New Age, reinkarnacja, astrologia, katolicyzm to dzieło tych samych sił przeciwnych Bogu, których celem jest jak najbardziej oddalić człowieka od prawdziwego Boga.

 17. Komentarze prosto ze Średniowiecza. Wstyd .Zostawcie wybór wolny ludziom . Chcą kłamiąc się Panu Kriszne, Gautamie Siakjamuni, Świętym Chrześcijańskim czy Yahwe ,lub widzieć prawdę w New Age niech to czynią. Byle byli uczciwi ,nie kradli,nie gwałcił i zabijali. Każdy ma swoja drogę i idąc nią samodzielnie będzie się z niej kiedyś rozliczal. Niech więc ida i będą dobrzy dla Świata .

  • a co z ich grzechami ?? , sami nie mogą ich wymazać, bez uznania CHRYSTUSA – swym PANEM i ZBAWICIELEM – POGINĄ a to dlatego : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html
   diabeł bedzie głosił uniwersalna miłosc, toleracje dla wszystkich, bedzie mówił o robił inne „dobra”, ale nedzie negował grzech i potrzebe ofiary Chrystusa

   ” Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. |” – Ewangelia Jana 8:24 UBG

   • masz rację MieczuDucha
    diabeł głosi uniwersalną miłość, ale nią nie żyje
    „tolerację” dla wszystkich, tylko nie dla chrześcijan
    mówi i robi inne „dobra”, ale neguje prawdę o grzechu, o boskości Jezusa i o ważności Jego dzieła zbawienia nas od naszej nędzy, do jakiej się doprowadzamy sami stawiając sobe inne bożki na miejscu Boga

  • Siergiej Łazariew doszedł międzi innymi do takiej konkluzji:
   „(…) dziesięć lat pracowałem, aby ponownie przekonać się o prawdziwości biblijnych wyobrażeń o istocie ludzkiej. Jednak dopiero teraz zacząłem głębiej rozumieć sens głównych przyka,ań biblijnych.”

 18. A ja myślę, że gdyby którakolwiek religia była prawdziwa, to byłaby jedna jedyna. Nie byłoby na świcie milionów odłamów i sekt. Więc wszystkie religie należy traktować tak samo – do kosza z nimi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s