Zagadka liczby 515

 

515=5x103.

515 is a 53-gonal Number.

W „Boskiej Komedii” znajduje się wciąż nierozwiązana zagadka natury numerologicznej. Dante przepowiadał, że Apokalipsę poprzedzi pojawienie się wysłannika reprezentowanego przez liczbę 515. Uczeni zgadzają się co do tego, że musi to mieć jakieś powiązania z liczbą 666, liczbą Bestii z Apokalipsy Św. Jana.

Do tej pory nikt nie przedstawił rozwiązania tej zagadki.

Źródło: virtuescience.com

 

Reklamy

16 comments on “Zagadka liczby 515

 1. Może to jest pomyłka lub celowa zmyłka i chodziło o 616. To miałoby sens.
  Przy okazji robią na nowo Matriksa, ciekawe jakie tym razem będzie przełanie.
  MówiącyJakJest

   • Myślę że w 515 chodzi o symboliczne połączenie lewej ręki i prawej. Lewa ręka to symbol cielesności i czynienia własnej woli tak czyni ludzkość od grzechu w Edenie, prawa ręka to symbol praworządności i pełnienia woli Bożej(boskość).
    Kiedy połączy się dwa odwrócone przeciwnie pentagramy to otrzymamy znowu graficznie symbolikę bramy.

    X I 0 I X – czyli rzymskie 119 a w środku 101.

    Angielskie „JESUS” ma właśnie wartość 515.

    Jest to kolejny symbol dla mesjasza łączącego w sobie bóstwo i człowieczeństwo czyli pomost pomiędzy grzeszną ludzkością a Bogiem.
    Ta symbolika jest też wykorzystywana przez świat do zwodniczej autoryzacji swojego własnego mesjasza czyli obrazu Bestii z Apokalipsy.
    Liczba (666 – 36) oznacza przyjęcie stworzenia(człowieka) w miejsce prawdziwego Chrystusa, bo to zwykły człowiek dzięki potężnej mocy demonów będzie chciał postawić się w miejscu Boga (777 – 37).

    Filmy takie jak „K-Pax” pokazują w jaki sposób to działa. Gdzie w ciało człowieka w wchodzi istota pozaziemska o imieniu Prot, która posiada ogromną wiedzę i moc. To imię tez nie pojawia się tam przypadkowo bo Prot ma imieniny 11 września (119)

    Trzeba być ostrożnym bo mesjasz już przyszedł w ciele i spełnił zapowiedziane proroctwa, teraz przyjdzie w ciele ale obraz Bestii, którego zapowiedzią był złoty posąg Nabuchodonozora. Jan w swoim liście napisał że zaraz po wniebowstąpieniu Chrystusa pojawiała się grupa ludzi negująca jego przyjście, gdyż spodziewali się innego Chrystusa.

    „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.”

 2. @Cupak… ciekawe masz zdanie w temacie, ale skąd „666 – 36” i „777 – 37”??? skąd zależność „36” od „666”???

  515 to również zależność wschodu do centrum „5+1=6” i zachodu do centrum „5+1=6″… jedności… centrum „6”, jak również centrum do zachodu i centrum do wschodu… czyli ukryte 666?
  pozdrawiam

  • Tutaj trzeba przyjrzeć się znaczeniu liczb i w jaki sposób patrzy na to Biblia i geometria.
   36 to „obrazowo” 3 i 6 (trzy szóstki)
   Suma liczb naturalnych od 1 do 36 to 666.
   6 czy 36 to skrót myślowy dla 666 czyli liczby stworzenia.
   Atom węgla ma 6 protonów, 6 neutronów i 6 elektronów (trzy szóstki – 36 – 666) bez niego nie byłoby życia na ziemi.

   Tak samo jak liczby 6 i 7. Szóstka to liczba człowieka (rozumnego stworzenia). Siódemka to liczba Boga źródła wszystkiego. Niewidzialny i niedostępny Bóg może objawić się swojemu stworzeniu właśnie jedynie poprzez to stworzenie, ale jest haczyk, bo można oddawać cześć samemu stworzeniu pomijając Stwórcę. Taka sytuacja ma miejsce kiedy człowiek zaczyna tworzyć swoją religię, wtedy cześć i chwała przechodzi z Boga na człowieka(stworzenie). Człowiek ma rozum na wzór Stwórcy więc może zając miejsce Boga poprzez stworzenie swojej własnej religii, która może łudzącą przypominać oddawanie czci Bogu lecz jest czymś odwrotnym. Dlatego PŚ przestrzega przed 666 jako oddawaniem czci Bestii, która to jest autorem takiej fałszywej religii. Obrazem Bestii (666) jest człowiek (patrz. posąg króla Nabuchodonozora z księgi Daniela), ale człowiek jest też obrazem Boga (Jezus Chrystus) symboliczne 777.

   Tą niewielką różnicą która zmienia 36 w 37 (666 w 777 lub 6 w 7) jest obecność samego Ducha Boga w stworzeniu. Bestia będzie próbować przedstawić swój obraz jako obraz Boga. Antychrysta jako Chrystusa i na ten moment bardzo dobrze jej idzie. Bez pomocy Boga i Jego Ducha nie da się odróżnić który obraz jest prawdziwy. (patrz. pieczętowanie Bożych sług przed ostatecznym zwiedzeniem w Apokalipsie)

   Liczba stworzenia(36) + liczba Boga(37) dają razem lustrzany obraz liczby Boga(73).
   36+37 = 73

   73(Bóg + stworzenie) – 37 (Bóg) = 36 (666)

   Tą zależność można przedstawić graficzne jako 12-kąt foremny o zewnętrznej podstawie 4. Gdzie suma zewnętrzna kulek to 36 (stworzenie), natomiast suma wewnętrzna to 37 (Duch Boga), razem dają obraz prawdziwego Boga 73.

   Jedynie kto to widzi prawdziwego Boga przez Jego stworzenie ten ma prawdę i zbawienie, a to można osiągnąć opierając się na Jego Słowie.

   Nie bez przyczyny pierwszy werset Biblii po hebrajsku ma wartość w gematrii:
   37 x 73 =2701
   Suma lustrzanej wartości tej liczby daje lustrzaną liczbę: 2701 + 1072 = 3773
   Bo w stworzeniu odbija się sam Bóg.

   Tu można to sprawdzić wklejając pierwszy werset Rodzaju po hebrajsku do kalkulatora gematrii hebrajskiej.

   http://www.biblia-internetowa.pl/1Moj/1/1.html

   http://www.ridingthebeast.com/gematria-calculator/

   Greckie „Logos” z Ewangelii Jana ma wartość 373 ta sama analogia. Logos(Duch Boga) zamieszkał w swoim stworzeniu czyli stał się ciałem.

 3. jeszcze jedno mnie zastanawia…
  „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.”

  rozumiem, że ten cytat w całości odnosi się do Jezusa? Ponieważ decyduje o tym słowo „taki” a nie „tacy”… aby uniknąć mylnej interpretacji?
  pzdr

  • Z tego wersetu jasno wynika że autor miał na myśli że ten jest zwodzicielem i antychrystem, kto nie uznaje faktu że Mesjasz przyszedł już w ciele czyli jako człowiek.
   Pierwsze zdanie opisuje grupę ludzi (liczbę mnogą) bo skupia się na fakcie że pojawiło się wielu, którzy nie uznają prawdziwości Jezusa Chrystusa , natomiast drugie zdanie definiuje osobę z takiej grupy ale w liczbie pojedynczej.

  • dziękuję Cupak za swoje myśli i odp. Przyznam, że jestem porażony (pozytywnie) wiedzą, którą opisałeś… odnosząc ją również samego siebie. Aby nie miało to wybrzmienia zbyt egoistycznego, wyjaśniam, że „uderzył mnie” w tym wszystkim aspekt numerologiczny. Jestem „9” z 36… jestem naznaczony „666” w tym dobrym znaczeniu. Moje życie jest duchową podróżą i to (numerologia), co jest przy mnie, prowadzi mnie prawym szlakiem losu.
   W niewielu słowach zawarłeś wiele prawdy…, która broni się sama.

   Moje życie z ziemską wiarą zakończyło się już w szkole podstawowej, z czego bardzo się cieszę. Ktoś/coś wyciągnęło mnie z tego zakłamanego świata i nie nazywał się Przypadek;) Mam zdiagnozowaną przez wiele osób bardzo rozbudowaną prekognicję, synchromistycyzm/… i to wciąż „samo” się rozwija. I szukam wciąż. A „dziś” jesteś Ty, Cupaku i tekst/wątek u Radka, który mnie zatrzymał.

   Biblia przemawia do mnie od kilku lat… ale tylko poprzez astrologię/numerologię/… Nie chcę dzielić się myślą/słowem, jak na nią patrzę, bo nie chcę – być może niepotrzebnie – urazić Waszych uczuć, Waszej prawdy. Zresztą, trochę to i tak nieistotne w związku z powyższymi słowami.

   Wiele lat temu (po świadomym opuszczeniu corpo – zarządu) zaczęły dziać się rzeczy, które wiele razy powodowały u mnie „ciarki na plecach”… Wiem, że jestem zsynchronizowany… Jeśli miałbyś/mógłbyś podzielić się ciekawymi linkami o wiedzy, którą szczegółowo mi opisałeś, będę rad/zachwycony i z góry dziękuję.

   Slava Cupak, dziękuję

   • Radek, zaintrygowała mnie „zagadka 515”.
    znalazłem oś takiego, co odnosi się do ważnego/znaczącego roku/wieku/ery

    Krzysztof Pilarczyk – TRAKTAT BABILOŃSKI. TRAKTAT CHAGIGA
    „Judaizm okresu tzw. drugiej świątyni (515 p.n.e. – 70 n.e.) opierał się na dwóch fi
    larach – świątyni jerozolimskiej, w której składano ofiary Bogu Jahwe, i Torze, która w swej meganarracji wyjaśniała świat i uzasadniała powinności wynikające z pretendowania do bycia Żydem. Żydzi z Erec Israel i diaspory tworzyli wspólnotę kultową, jednak ci, którzy mieszkali daleko od Jerozolimy, faktycznie nie mogli brać udziału w kulcie. Zatem gdyby uczestnictwo w nim miało stanowić o tożsamości Żyda, poczucie jej wcześniej czy później słabłoby lub nawet zatracało się. Rozproszony na obszarze niemal całego świata antycznego Izrael musiał znaleźć ja kiś element w swym dziedzictwie, oprócz świątyni, wokół którego mógłby się skupić, jeśli miał przetrwać. I znalazł go w Prawie – Torze”.

    • Ciekawe, dzięki. W sensie 515 jako odbicie – społeczność u siebie na miejscu, oraz ci którzy są daleko poza nią. To co ich łączy, to w tym przypadku Prawo, albo Bóg który je nadał, albo jedno i drugie.

     Jeszcze takie luźne przemyślenia:

     515 – dwie dłonie i to co pomiędzy nimi (człowiek zesłany przez Boga?)

     616- dwie dłonie czyniące mudrę, układającą się w trzy 6-tki (popularny znak „ok”) i to co pomiędzy nimi (człowiek ze świata – antychryst/anty-mesjasz?)

   • Takie podejście do rozumienia gematrii i geometrii kodu Biblii znalazłem tutaj:
    http://www.whatabeginning.com/
    http://www.whatabeginning.com/ASPECTS/ASPECTS_4.html
    http://www.whatabeginning.com/Misc/Wonders/P.htm

    Sporo też potem odkryłem sam, bo wystarczy odtworzyć jedne drzwi żeby informacje same się wysypywały.

    Szczególnie polecam też te artykuły gdzie autor pokazuje ukryte w Biblii dwie najważniejsze stałe w matematyce dokładne do 5 miejsca po przecinku:

    Liczbę PI w Księdze Rodzaju 1:1
    http://www.whatabeginning.com/Misc/Wonders/SA14.htm

    Czyli liczbę powtarzającego się cyklu powszechnego w całym stworzeniu. (np. obiegowy i obrotowy ruch Ziemi i planet)

    Oraz liczbę Eulera w Jana 1:1
    http://www.whatabeginning.com/Misc/Wonders/SA15.htm

    Liczba Eulera ma to do siebie że jest jedyną liczbą w matematyce której pochodna czy całka w funkcji jest równa jej samej. Ten fakt idealnie odzwierciedla słowną treść wersetu z którego pochodzi.

    „Na początku było Słowo(Logos), a Słowo(Logos) było u Boga, a Bogiem było Słowo(Logos)”

    Słowo(Logos) z którego jest wszystko i w którym wszystko jest stworzone jest odbiciem istoty i charakteru niewidzialnego Boga. Można to porównać do ludzkiej myśli. Człowiek tworzy coś w swojej myśli, ale już nie może wejść do niej fizycznie musi w niej wykreować lub objawić siebie istotom które tam stworzył.
    To właśnie obrazuje funkcja wykładnicza liczby Eulera: f(x) = x^e

    Można powiedzieć że żyjemy w myśli samego Boga i tylko jeżeli Bóg zechce nam się objawić przez swoją kreacje w tej myśli to tylko wtedy będziemy w stanie go poznać na tyle ile nam pozwoli w danym czasie i tak się też dzieje.

    „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało. „

    „Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę” Rzymian 1:19-20

    pozdrawiam

    • Zrobiłem małą pomyłkę ta funkcja z Jana 1:1 to będzie:
     f(x) = e^x bo zmienia się wykładnik potęgi (x), a podstawą jest liczba e czyli 2.7182818…
     Jeszcze taka ciekawostka suma pierwszych ośmiu cyfr z liczby e to 37 (2+7+1+8+2+8+1+8)

     Jeszcze polecam filmik Chucka Misslera poruszający te tematy.

     Wzór E = mc^2 i struktura atomowa materii udowadnia że żyjemy w perfekcyjnej symulacji tworzonej przez nieskończony Byt. Atomy tworzące całą materie są skupiskiem zmagazynowanej energii utrzymywanej w przestrzeni prawami, które musiał ktoś ustanowić w konkretnym celu. W rzeczywistości materia to w większości pusta przestrzeń, którą stanowi skupiona energia. Można powiedzieć że materia to „zamrożone” światło. Materię można przemienić w światło i na odwrót.

     http://www.universetoday.com/116615/how-are-energy-and-matter-the-same/

 4. Ciekawa jest też liczba 151, która jest 36 liczbą pierwszą. W budynku londyńskiej loży znajduje się mozaika przedstawiająca pentagram(Gwiazdę Poranną) pomiędzy dwoma filarami, za którymi znajduje się grecki bóg słońca Helios w rydwanie.

  Zniszczenie dwóch filarów(WTC) i pentagonalnego budynku (Pentagon) może być symbolem otwarcia bramy do materialnego świata (czyli przygotowania światowej sceny) dla wcielonego Heliosa, który według Apokalipsy jest ożywionym obrazem(posągiem) Bestii za sprawą potęgi Bestii z Ziemi czyli USA.

  W tej samej świątyni są cztery inne mozaiki, na jednej z nich jest Pitagoras z Euklidesem,

  a na drugiej Salomon z Hiramem.

  Jest też święty Jerzy pokonujący smoka.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s