Ukryte w Biblii # 6: Dwa osiołki

 

For automatic english translation click here

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wiele jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znają.” (Mt 7,13–14)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy zrelacjonowany został przez wszystkich czterech Ewangelistów, jednak w przypadku Mateusza zachodzi pewna mała zmiana przy opisie środka transportu. Podczas więc kiedy Łukasz, Marek i Jan utrzymują, że królowi izraelskiemu wystarczył tylko jeden osiołek, Mateusz twierdzi, że przed przekroczeniem wschodniej Bramy Złotej, wymagał On dla siebie dwóch zwierząt – oślicy i jej źrebięcia.

A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je…

A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. (Mat 21: 1-7)

 

 

Wjazd na ośle sam w sobie miał być więc wypełnieniem proroctwa Zachariasza:

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9)

Kuriozalne jednak jak się wydaje, aby używać dwóch osiołków, co nie tylko nie było wymagane przez pisma proroków, ale było również niepraktyczne i niewygodne. Dlaczego więc dwa osły, może zaszła jakaś zmiana w tekście, błąd w tłumaczeniu, zapodział się oryginalny fragment…

Nie nie, wszystko jest w jak najlepszym porządku, Mateusz pisał tak na serio, w jego ewangelii naprawdę przywiązane były dwa osiołki. Użył obu, bo chciał mieć pewność, że więcej jego wtajemniczonych braci zrozumie sens tej sceny. Wystarczy spojrzeć na nią w sposób ezoteryczny, dopasować symbolikę i wnet to co kuriozalne i niedorzeczne nagle stanie się bardzo sensowne. Co tyczy się zresztą całej reszty Biblii.

W astrologicznym świecie kultury greckiej i rzymskiej ośle źrebię i jego matka (w innej, zapewne późniejszej tradycji muł oraz wół) to najważniejsze gwiazdy konstelacji Raka – Asellus Borealis i Asellus Australis, czyli osiołki północny i południowy.

Ten wąski przesmyk na niebie przez wiele wieków traktowany był jako brama przez którą na ludzkość zejść miała łaska i dobrobyt. Nie tylko u Hebrajczyków.

Wg Chaldejczyków oraz filozofii platońskiej miejsce to było przypuszczalną Bramą Człowieka, przez którą dusze zeszły z niebios do ludzkich ciał. (…)

W astrologii Rak, razem ze Skorpionem i Rybami, tworzą Wodny Trygon. Rak jest też Domem Księżyca, co wywodzi się ze starej tradycji wg której księżyc znajdował się w tym miejscu w dniu Stworzenia. Jest on też Horoskopem Świata, ponieważ ze wszystkich Znaków znajduje się on najbliżej zenitu. (…)

W starożytnym [egipskim] Zodiaku Dendery, Rak jest reprezentowany przez Skarabeusza – świętego żuka. W Zodiaku Esny oraz Hinduskim (400 p.n.e.) jest podobnie. Skarabeusz, kończąc pierwszą część swojego życia jako robak na ziemi, przeistaczając się później w skrzydlate stworzenie nieba, postrzegany był przez Egipcjan jako symbol zmartwychwstania ciała. (http://astrologyking.com/constellation-cancer/)

Skarabeusz, egipski żuk gnojarz, po złożeniu jajeczek w małej kulce z gnoju, pcha ją przed siebie niczym wschodzące słońce które wychodzi z ciemności do naszego świata… Symbol spontanicznej kreacji, skarabeusz reprezentuje regenerację i odnowę, bardzo ważną moc dla kogoś kto przemierza podziemne krainy. (https://drpauldrouin.com/egyptian-scarab-beetle/)

 

A więc dla Greków i Rzymian były to dwa osiołki przywiązane i jedzące ze wspólnego żłobu. Po takie właśnie zwierzęta juczne posłał uczniów zmierzający na Paschę Jehoszua. W innej wersji mitologicznej zwierzętami w Raku są wół i osiołek, co nawiązuje z kolei do jeszcze innego starotestamentowego proroctwa na temat mesjasza. Sam żłób z którego jedzą osły, lub wół i osioł, był przecież miejscem w którym miano położyć małego Jehoszue.

Odniesienia do tej symboliki można też znaleźć w apokryficznej Ewangelii Pseudo-Mateusza z VII wieku, której autor, podobnie jak w przypadku swej poprzedniczki czyli Ew. Mateusza, również rozumiał astrologiczne znaczenie dwóch zwierząt i żłobka. (Użyty w niej fragment Księgi Habakuka 3:2 pochodzi z tekstu masoreckiego, nie z Septuaginty – za Wikipedią):

„I trzeciego dnia po narodzinach naszego Pana Jezusa Chrystusa, Maryja wyszła z groty i wkroczywszy do stajenki, położyła dziecię w żłobie, a wół i osiołek poczęły go adorować. Tak wypełniły się słowa proroka Izajasza: „Wół zna swojego właściciela, a osioł żłób swojego pana.” Dlatego zwierzęta, wół i osiołek, mając go pomiędzy sobą poczęły go adorować. Tak wypełniły się słowa Habakuka proroka: „Pomiędzy dwoma zwierzęciami się ujawnisz.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Nativity_scene)

Chrześcijanie byli zaznajomieni z tą tradycją już na kilka wieków przed napisaniem Ew. Pseudo-Mateusza, czego dowodem jest sarkofag z Mediolanu (IV w. n.e.). Proszę zwrócić uwagę na znajdujące się na nim symbole solarne: krzyż solarny oraz swastykę.

Narodziny Jezusa. Płaskorzeźba z tzw. „Sarcofago di Stilicone” („sarkofag Stilicho„), starożytnego rzymskiego sarkofagu chrześcijańskiego z IV wieku. Znajduje się on pod ołtarzem bazyliki Sant’Ambrogio w Mediolanie. Zdjęcie autorstwa Giovanniego Dall’Orto, kwiecień 25 2007. (wikipedia)

 

Ponownie Ew. Mateusza:

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wiele jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znają.” (Mt 7,13–14)

 

Trzeba wam przy tej okazji serdecznie pogratulować, ponieważ właśnie staliście się częścią tej garstki która naprawdę rozumie znaczenie „wąskiej bramy” z kart Nowego Testamentu. Możecie się z tą informacją czy też interpretacją nie zgodzić, ale jest już za późno na zakrycie oczu i uszu, wbiło wam się to bowiem w korę mózgową i co jakiś czas będzie wychodziło na powierzchnię, niczym piękny i zielony skarabeusz z ciepłego od promieni słonecznych piasku.

Powyżej: Dwa osiołki (Australis i Boreals) oraz znajdujący się pomiędzy nimi Żłób/Ul pełen pracowitych pszczół (obiekt M44) [graf. asociacionandromeda.blogspot.com]

 

Północny i Południowy Aselli (Osiołki) otaczają z dwóch stron gwiezdną gromadę M44: Żłób (ang. Manger). Jest to prawdopodobne źródło pochodzenia obrazka znanego nam z przedstawień narodzin Chrystusa, gdzie zawsze mamy osiołka obok żłobu. Obie te gwiazdy posiadają cechy Słońca i Marsa…

Uparty osiołek to urocza istota, prawdą jest jednak, że może być ona wyjątkowo uparta i niezdolna do kooperacji… Aselli odwzorowują tą cechę niemal perfekcyjnie. Reprezentują one całą paletę zmian nastroju konstelacji Raka w jego najbardziej negatywnym wydaniu…

Owe „ślepe gwiazdy” posiadają również pewną inną cechę, o wiele pozytywniejszą w swej naturze… Obie gwiazdy dają człowiekowi możliwość ujrzenia tego, czego inni ludzie nie są w stanie.

Ludzie z silnie zaznaczonymi w swoim horoskopie gwiazdami Aselli oraz Praesepe (M44) , o ile znajdują się one w pozytywnych aspektach, wykazują zdolność do współpracy z innymi, co jest sekretem sporej części sukcesów w ich życiu, symbolizowanych przez pracowitość pszczół Ulu, jak i przez Żłobek, dwóch miejsc, lecz jednego domu dla dwóch Osiołków. (http://astrologyking.com/asellus-borealis-star/)

Gwiazda Asellus Australis nazywana była Oślicą, Miejscem Odpoczynku, Końcem lub Przystankiem. (Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923, str.141.)

Wjazd na osiołku o którym wspomina ST tyczy się więc jakiejś koniunkcji astrologicznej, która ma z kolei związek z osobą mesjasza. Cokolwiek to znaczy – chodzi o astrologię. Mateusz nie opisywał innego wydarzenia niż pozostali ewangeliści, on tylko opisał pewien aspekt, ale w sposób bardziej szczegółowy – to jest cała tajemnica różnicy w jego relacji.

Autorzy Ewangelii wykorzystali astrologię do stworzenia historii Jezusa Chrystusa, gdzie stosowne tranzyty przedstawiono pod postacią prawdziwych wydarzeń.

Wjazd od strony dawnego miasta Jerycho symbolizuje również kilka innych rzeczy. Po pierwsze, Złota Brama jest bramą wschodnią, wskazuje ona na pojawienie się mesjasza/Syna Bożego jako na wschodzące ku górze słońce. Po drugie, mieszkańcy Jerozolimy witają Go liśćmi palmowymi, i choć zbliża się właśnie Pascha, same liście wskazują na inne ważne święto żydowskie, czyli na Święto Szałasów, będące z kolei okresem narodzin Chrystusa wg relacji Nowego Testamentu. (Patrz Numerologia Antychrysta i symbolika narodzin Chrystusa)

To podczas Sukkot buduje się szałasy których dach tworzy się właśnie z wielkich liści palmowych. Wg Tory ofiarę z baranka starożytny Izrael miał składać dwukrotnie – podczas Paschy ORAZ podczas Sukkot.

Podczas Paschy Słońce wchodzi w gwiazdowy znak Barana (symbol Stworzenia Świata), zaś podczas Sukkot wchodzi w znak Wagi (symbol Sądu nad Światem). Pascha i Sukkot (Szmini Aceret) to w rzeczywistości święta początku i końca świata (lub „tylko” jego sądu).

Choć mesjasz tutaj opisywany korzysta głównie z proroctw żydowskiego ST (proroctwa jako szyfry ezoteryczne) , to sam fakt używania przez autorów NT greckiej i rzymskiej terminologii astrologicznej, mitologii, a nawet koncepcji pitagorejskich, wskazuje na to, że była to grupa osób wszechstronnie wykształconych, nie mających problemu z korzystaniem z wiedzy tajemnej zarówno Wschodu jak i Zachodu.

Dla samych jednak Żydów dwie gwiazdy Raka oznaczały nie żłób, ale ul pełen pszczół. Symbol może inny, ale jego znaczenie, pełne obfitości i nadziei dla ludzkości, było oczywiście takie samo. Rak/Skarabeusz był zawsze miejscem w którym znajduje się Miód, o czym wiedzieli również astronomie (np. Messier), nazywając obiekt M44  „Ulem”.

m44-praesepe-beehive-cluster-800x450

Praesepe, rój M44 – „Ul”, Beehive Cluster [ksu-astro.nckas.org]

 

Dla Żydów Miód, dla Greków Żłób, a dla Hindusów – Mleko, ponieważ oprócz 12-tu znanych znaków Zodiaku, astrologia hinduska dzieli ekliptykę na 27 domów księżycowych nazywanych Nakszatrami. Nakszatra w której znajdują się osiołki nazywana jest przez nich „karmiącą”.

 

Nakszatra Pushya, Karmiąca → gw. Raka → 29°20’♋–12°40’♌

Pushya – पुष्य – Karmiąca

symbol: wymię krowy, lotos

29°20′ Raka – 12°40′ Lwa
zodiak gwiazdowy: 3°20′ – 16°40′ Raka

władca: Saturn | gwiazdy: γ, δ i θ Raka [czyli dwa osiołki i gwiazda reprezentująca jedną ze szczypiec Raka – dop. Rad]

Osoby urodzone z Księżycem w Pushya  są  religijne, skłonne do pomocy, bezinteresowne, opiekuńcze, inteligentne, o dość tradycyjnym i konwencjonalnym podejściu do życia. (astrolabium.pl)

Kraina mlekiem i miodem płynąca… – przenośnia to czy może taka kraina naprawdę istnieje? Skąd się ten zwrot wziął?
Oczywiście z Biblii! Wiele razy występuje z Pięcioksięgu, ale nie tylko; przytoczmy tu fragment Księgi Ezechiela:

W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. (Ez 20:6) (biblia24.com)

 

„Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.” (Iz 7, 14-15)

„Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.” (Mt 3, 4)

 

Pokarm Jana Chrzciciela był duchowy oraz intelektualny jednocześnie: „karmił się” znaczy poznawał, poznawał „szarańczę” (konstelację Raka, Skarabeusza, pszczoły, szarańczę – owady/stawonogi) oraz miód. Jan Chrzciciel został ukazany jako człowiek który rozpoznał mesjasza – ponieważ wiedział jak Go odszukać i jakie aspekty musi spełniać ten który będzie żywił się „mlekiem i miodem”. Ten obszar Zodiaku jest Bramą przez którą przechodzi prawdziwy Chrystus/Mesjasz.

Środkowa część gwiazdozbioru Raka jest wg Mateusza „wąską bramą” która daje co? Daje życie. Podobnie jak u Greków, Rzymian, Hindusów, Sumerów, Babilończyków…

Kto jeszcze daje życie wg Biblii?

Jezus „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” Chrystus, który przekroczył Złotą Bramę na Osiołku, bramę złotą jak miód…

 

Radosław „Radtrap” Błażewicz

 


 

Wszystkie interpretacje tekstu biblijnego przedstawione do tej pory w serii „Ukryte w Biblii” (z wyjątkiem fragmentów o domu Wodnika w części 5-ej i gwiazdach tworzących żłóbek z osiołkami w części 6-ej)  są mojego autorstwa. Jeśli ktoś z czytelników spotkał się już kiedyś z podobnymi tezami, bardzo proszę o kontakt i podanie stosownych źródeł, ponieważ chciałbym się z nimi zapoznać. Dziękuję.

radtrap@hushmail.com


 

Hidden in the Bible #6

 

Reklamy