Najtajniejsi z tajnych

 

Większość swoich prac [Albert Pike] napisał w 13-pokojo­wym domu, który zbudował w Little Rock, w stanie Arkansas w 1840 r. Kiedy Iluminaci i loże Wiel­kiego Wschodu stały się podejrzane z powodu działalności rewolucyjnej Mazziniego w Europie, Pike zorganizował Nowy i Reformowany Obrządek Palladiański. Założył on trzy rady najwyższe: jedną w Charleston w Południowej Karolinie, drugą w Rzymie i trzecią w Berlinie. Pomagający mu Mazzini założył dwadzieścia trzy podległe rady w strategicznych punktach świata. Były to od tej pory tajne kwatery główne światowego ruchu rewolucyj­nego.

Na długo przed wynalezieniem radia przez Marconiego, naukowcy będący Iluminatami stwo­rzyli Pike’owi i szefom jego rad możliwość tajnego porozumiewania się. Było to odkrycie tajemnicy, która umożliwiała oficerom wywiadu zrozumieć, jak pozornie niezwiązane „incydenty”, które wyda­rzały się równocześnie na świecie, pogarszały sytuację i rozwijały się w wojnę lub rewolucję.

Plan Pike’a był tak prosty, jak okazał się sku­teczny. Wymagał on, żeby komunizm, nazizm, po­lityczny syjonizm i inne ruchy międzynarodowe zo­stały zorganizowane i użyte do rozpętania trzech globalnych wojen i trzech głównych rewolucji.

15 sierp­nia 1871 r. Pike po­wie­dział Mazzi­niemu, że po za­kończeniu trze­ciej wojny świa­towej ci, którzy mają aspiracje do bezsprzecz­nej domi­nacji nad światem sprowo­kują największy kata­klizm spo­łeczny, jaki kiedy­kolwiek znany był światu…

Wysocy ka­płani wiary lucyfe­riańskiej pra­cują w ciem­no­ści. Po­zostają poza sceną. Utrzymują swoją tożsa­mość i prawdziwy cel w tajemnicy, nawet wo­bec dużej większości tych, których oszu­kują, co do ich woli i pod­trzymy­wania ich taj­nych planów i ambicji. Wie­dzą oni, że osta­teczny sukces ich konspiracji, polega­jący na przy­właszczeniu sobie władzy rządu świato­wego, za­leży od umiejętności utrzymy­wania tajemnicy ich tożsamości i PRAWDZI­WEGO celu, dopóki żadna przebiegła siła nie mogłaby powstrzy­mać ich od ukorono­wania ICH przy­wódcy, króla-despoty ca­łego świata…

Badania wydobyły listy od Mazziniego, które ujawniały, jak wysocy ka­płani wiary lucy­feriańskiej utrzymywali w ta­jemnicy swoją toż­sa­mość i praw­dziwy cel. W li­ście, który Mazzini pisał do swego rewo­lucyj­nego towarzy­sza, doktora Breidenstine’a, tylko kilka lat przed śmiercią, mówił: ‘Two­rzymy stowarzysze­nie braci we wszystkich miej­scach globu. Chcemy zrzucić każde jarzmo. A jednak istnieje jedno niewi­doczne, które trudno od­czuć, mimo że nas przytłacza. Skąd ono po­chodzi? Gdzie jest? Nikt nie wie… albo przy­najmniej nikt nie mówi. To stowarzysze­nie jest tajne nawet dla nas, wete­ranów tajnych to­wa­rzystw.’”

 

Fragment „Pionków w Grze” Williama Guy Carra

 

Reklamy

3 comments on “Najtajniejsi z tajnych

  1. Najtajniejsze? Czyżby chodziło o jezuitów?

    Swoją drogą, dobija mnie idealnie zgrywający się z planami Pike’a wzrost ziemskiego nacjonalizmu wśród chrześcijan. Przecież to jest absurd, pseudo-opór i realizowanie planów wrogów Boga.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s