Liczba 7 w Objawieniach oraz Ewangelii św. Jana

 

Źródło: zborbielawa.pl

Przedstawiając wielość sposobów, na jaki liczba 7 i jej wielokrotności pojawiają się w Biblii w sprawach związanych z Bogiem, w pierwszym odcinku niniejszej serii skupiliśmy się na początkowej części Starego Testamentu, dzisiaj więc, dla kontrastu, chcielibyśmy zająć się księgą kończącą Nowy Testament.

Siódemkową strukturę Pisma Świętego widać w Objawieniu (Apokalipsie) św. Jana, w jego:

7 gwiazdach – rozdział 1 werset 16: „W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku”;

7 zborach i 7 posłańcach – rozdział 1 werset 11 „To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei”;

7 świecznikach – rozdział 1 werset 12: „I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników”;

7 aniołach – rozdział 1 werset 20: „Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów”;

7 duchach (naukach) Boga – rozdział 1 werset 4 „Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem”;

7 rogach i 7 oczach – rozdział 5 werset 6: „Na środku tronu, wśród czterech istot żywych i pośród starszych zobaczyłem stojącego Baranka – jakby złożonego w ofierze. Miał on siedem rogów i siedmioro oczu, to jest siedem Duchów Boga posłanych na całą ziemię”;

lamb7

7 grzmotach – rozdział 10 wersety 3-4: „(3) i zawołał potężnym głosem jak ryczący lew. Gdy zawołał, siedem gromów odpowiedziało mu swoim grzmotem. (4) A kiedy przebrzmiało siedem gromów, zabrałem się do pisania. Usłyszałem jednak z nieba głos, który mówił: ‚Zapieczętuj to, co powiedziało siedem gromów, i nie pisz tego’”;

7 pieczęciach – rozdział 5 werset 1: „W prawej ręce Siedzącego na tronie zobaczyłem zwój zapisany z obu stron i zapieczętowany siedmioma pieczęciami”;

7 trąbach – rozdział 8 werset 1: „I ujrzałem siedmiu aniołów stojących przed Bogiem, którym dano siedem trąb”;

7 czaszach z ich aniołami – rozdział 15 werset 7: „Jedna z czterech istot żywych dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków”;

7 plagach – rozdział 21 werset 9: „Następnie jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami, podszedł do mnie i powiedział: „Chodź! Pokażę ci Oblubienicę, małżonkę Baranka”;

3 i 1 czasów (7 połówek, przy okazji to też 3 i 1 x 360 = 1260 dni = 180 x 7) – rozdział 12 werset 14: „Kobiecie zaś dano dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce. Tam żywiono ją przez czas, czasy i połowę czasu z dala od węża”;

42 miesiącach (42 x 30 = 1260 dni = 180 x 7) – rozdział 11 werset 2: „Pomiń natomiast zewnętrzny dziedziniec świątyni. Nie mierz go, gdyż został wydany poganom, którzy będą deptać Miasto Święte przez czterdzieści dwa miesiące”;

1260 dniach (180 x 7) – rozdział 12 werset 6: „Kobieta zaś uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował jej miejsce, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”;

oraz w 7 wizjach każdego okresu Objawienia.

 


 

http://zborbielawa.pl/biblia/liczbowaniebiblijne_spis/liczbowaniebiblijne_8/

 

W drugim odcinku niniejszej serii wskazaliśmy już częściowo siódemkowość powierzchniowej struktury księgi Objawienia, która jest podzielona na 7 części, a każda z nich na kolejnych 7, przy czym siódemki na wiele sposobów przenikają każdy z tych 49 podziałów.

Podobnie relatywnie łatwa do zauważenia analogiczna powierzchniowa struktura występuje w genealogii Jezusa – czy to przez Marię, odnośnie której w ewangelii Łukasza, rozdziale 3 wersetach 23-34 podano 56 (czyli 7 x 8) pokoleń od Abrahama, czy przez Józefa, zapisanej w ewangelii Mateusza rozdziale 1 wersetach 1-17, w której Bóg poprzez ewangelistę wręcz każe nam zwrócić uwagę na taką strukturę – na 3 grupy po 14 pokoleń, razem 42 (czyli 7 x 6) pokolenia – werset 17: „(17) Zatem wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida było czternaście (7 x 2), także od Dawida do zesłania do Babilonu – czternaście (7 x 2) pokoleń i od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa – czternaście (7 x 2) pokoleń”, choć samych pokoleń wymienia 41, Dawida zaliczając do pierwszej i drugiej grupy (i – najwyraźniej rozmyślnie – pomijając pewne osoby zaznaczone w Starym Testamencie jako należące do tej genealogii. Na marginesie – ta kwestia była jedną ze wskazówek, które doprowadziły do odkrycia liczbowania biblijnego).

Więcej na temat genealogii z ewangelii Mateusza będziemy chcieli zauważyć w niedługiej przyszłości, aktualnie dla celu zilustrowania siódemkowości powierzchniowej struktury poszczególnych fragmentów Biblii, przyjrzyjmy się rozdziałowi zawierającemu grecki tekst kapłańskiej modlitwy naszego Pana, to jest ewangelii Jana rozdziałowi 17 – nie tylko samej modlitwie, lecz całemu rozdziałowi. Oto co otrzymujemy:

 • (1 i 2) zawiera on 49 (czyli 7 razy 7) zdań,
 • (3 i 4) 490 (czyli 7 razy 7 razy 10) słów,
 • (5) oraz 2079 (czyli 7 razy 11 razy 3 razy 3 razy 3) liter.
 • (6) Łączna wartość liczbowa tych liter jest wielokrotnością 7.
 • (7) Jedyną liczbą dokładnie dzielącą wszystkie trzy z tych liczb jest 7.
 • (8) Dla naszych potrzeb słowa „zdanie” używamy w znaczeniu najkrótszej pełnej myśli, na którą dozwalają reguły gramatyczne. Podzielony w ten sposób ów rozdział zawiera 7 akapitów,
 • (9) każdy akapit zawiera 7 zdań,
 • (10) liczba słów w każdym akapicie jest wielokrotnością 7,
 • (11) ilość liter w każdym akapicie jest wielokrotnością 7,
 • (12-18) a wartości liczbowe liter w słowach każdego akapitu są wielokrotnościami 7.
 • (19) Ilość czasowników w tym rozdziale jest wielokrotnością 7,
 • (20) ilość rzeczowników i przymiotników w nim jest wielokrotnością 7,
 • (21) ilość zaimków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (22) ilość przyimków i przysłówków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (23) ilość przedimków i przysłówków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (24) ilość spójników w nim jest wielokrotnością 7,
 • (25) ilość spółgłosek w nim jest wielokrotnością 7,
 • (26) ilość samogłosek długich i krótkich w nim jest wielokrotnością 7,
 • (27) ilość niepełnych samogłosek w nim jest wielokrotnością 7,
 • (28 i 29) ilość rzeczowników i zaimków odnoszących się do Ojca i Syna razem daje 7×7,
 • (30) ilość zaimków odnoszących się do naśladowców Pana jest wielokrotnością 7.

W rozdziale tym jest jeszcze wiele innych słownych siódemek, których nie ma potrzeby w szczegółach tutaj wymieniać. Te 30, jakie podaliśmy powyżej, wystarczy dla naszego obecnego celu, którym jest zilustrowanie tego, że każda część Biblii zdradza podobne szczegółowe przypadki występowania siódemek.

 

Reklamy

5 comments on “Liczba 7 w Objawieniach oraz Ewangelii św. Jana

 1. 17 jest 7 liczbą pierwszą a 7 x 17 = 119

  Suma kolejnych liczb od 1 do 17 to 153.

  1^3 + 5^3 + 3^3 = 153 (sześcian kolejnych cyfr po zsumowaniu jest równy tej samej liczbie)

  1!+2!+3!+4!+5! = 1 + 1×2 + 1x2x3 + 1x2x3x4 + 1x2x3x4x5 = 1+ 3 + 6 +24 + 120 = 33 + 120 = 153

  „Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy.” Jana 21:11

  153 razy w Księdze Rodzaju pojawia się słowo „JAHWE”

  153 jest związane też z geometrycznym kształtem Vesica piscis, której stosunek wysokości do szerokości jest przedstawiany jako przybliżenie: 265:153 = 1.732026..

  https://en.wikipedia.org/wiki/153_%28number%29

  Kształt Vesica Piscis może pojawiać się na niebie jako zaćmienie Słońca.

  __________________________________________________________

  Wielki Babilon jest tak potężnym zwiedzeniem bo wykorzystuje znaki wskazujące na Chrystusa w odniesieniu do swojego fałszywego mesjasza.
  Tu mamy bramę do Boga zrobioną z kształtu powstałego po połączeniu tych dwóch okręgów czyli 101 lub XI0IX co daje 119 czyli 7 x 17
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Ryba

 2. Niezly chaos Panie Radtrap-z jednej strony krytykujesz ADS a z drugiej wrzutka z bielawy przeciez to Badacze Pisma Sw,-odlam ADS-u. Piekny masonski krzyz w koronie w logo. To na prima aprilis sie nadaje.

 3. Masonski symbol mialo byc zamiast krzyz.
  Uwazaj abys przypadkiem w „strasznicy ” albo „przewroccie sie” dobrych artykulow nie znalazl.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s