Golden key and puzzle pieces - 3d render illustration

Liczba 7 w Objawieniach oraz Ewangelii św. Jana

 

Źródło: zborbielawa.pl

Przedstawiając wielość sposobów, na jaki liczba 7 i jej wielokrotności pojawiają się w Biblii w sprawach związanych z Bogiem, w pierwszym odcinku niniejszej serii skupiliśmy się na początkowej części Starego Testamentu, dzisiaj więc, dla kontrastu, chcielibyśmy zająć się księgą kończącą Nowy Testament.

Siódemkową strukturę Pisma Świętego widać w Objawieniu (Apokalipsie) św. Jana, w jego:

7 gwiazdach – rozdział 1 werset 16: „W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku”;

7 zborach i 7 posłańcach – rozdział 1 werset 11 „To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei”;

7 świecznikach – rozdział 1 werset 12: „I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników”;

7 aniołach – rozdział 1 werset 20: „Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów”;

7 duchach (naukach) Boga – rozdział 1 werset 4 „Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem”;

7 rogach i 7 oczach – rozdział 5 werset 6: „Na środku tronu, wśród czterech istot żywych i pośród starszych zobaczyłem stojącego Baranka – jakby złożonego w ofierze. Miał on siedem rogów i siedmioro oczu, to jest siedem Duchów Boga posłanych na całą ziemię”;

lamb7

7 grzmotach – rozdział 10 wersety 3-4: „(3) i zawołał potężnym głosem jak ryczący lew. Gdy zawołał, siedem gromów odpowiedziało mu swoim grzmotem. (4) A kiedy przebrzmiało siedem gromów, zabrałem się do pisania. Usłyszałem jednak z nieba głos, który mówił: ‚Zapieczętuj to, co powiedziało siedem gromów, i nie pisz tego’”;

7 pieczęciach – rozdział 5 werset 1: „W prawej ręce Siedzącego na tronie zobaczyłem zwój zapisany z obu stron i zapieczętowany siedmioma pieczęciami”;

7 trąbach – rozdział 8 werset 1: „I ujrzałem siedmiu aniołów stojących przed Bogiem, którym dano siedem trąb”;

7 czaszach z ich aniołami – rozdział 15 werset 7: „Jedna z czterech istot żywych dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków”;

7 plagach – rozdział 21 werset 9: „Następnie jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami, podszedł do mnie i powiedział: „Chodź! Pokażę ci Oblubienicę, małżonkę Baranka”;

3 i 1 czasów (7 połówek, przy okazji to też 3 i 1 x 360 = 1260 dni = 180 x 7) – rozdział 12 werset 14: „Kobiecie zaś dano dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce. Tam żywiono ją przez czas, czasy i połowę czasu z dala od węża”;

42 miesiącach (42 x 30 = 1260 dni = 180 x 7) – rozdział 11 werset 2: „Pomiń natomiast zewnętrzny dziedziniec świątyni. Nie mierz go, gdyż został wydany poganom, którzy będą deptać Miasto Święte przez czterdzieści dwa miesiące”;

1260 dniach (180 x 7) – rozdział 12 werset 6: „Kobieta zaś uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował jej miejsce, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”;

oraz w 7 wizjach każdego okresu Objawienia.

 


 

http://zborbielawa.pl/biblia/liczbowaniebiblijne_spis/liczbowaniebiblijne_8/

 

W drugim odcinku niniejszej serii wskazaliśmy już częściowo siódemkowość powierzchniowej struktury księgi Objawienia, która jest podzielona na 7 części, a każda z nich na kolejnych 7, przy czym siódemki na wiele sposobów przenikają każdy z tych 49 podziałów.

Podobnie relatywnie łatwa do zauważenia analogiczna powierzchniowa struktura występuje w genealogii Jezusa – czy to przez Marię, odnośnie której w ewangelii Łukasza, rozdziale 3 wersetach 23-34 podano 56 (czyli 7 x 8) pokoleń od Abrahama, czy przez Józefa, zapisanej w ewangelii Mateusza rozdziale 1 wersetach 1-17, w której Bóg poprzez ewangelistę wręcz każe nam zwrócić uwagę na taką strukturę – na 3 grupy po 14 pokoleń, razem 42 (czyli 7 x 6) pokolenia – werset 17: „(17) Zatem wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida było czternaście (7 x 2), także od Dawida do zesłania do Babilonu – czternaście (7 x 2) pokoleń i od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa – czternaście (7 x 2) pokoleń”, choć samych pokoleń wymienia 41, Dawida zaliczając do pierwszej i drugiej grupy (i – najwyraźniej rozmyślnie – pomijając pewne osoby zaznaczone w Starym Testamencie jako należące do tej genealogii. Na marginesie – ta kwestia była jedną ze wskazówek, które doprowadziły do odkrycia liczbowania biblijnego).

Więcej na temat genealogii z ewangelii Mateusza będziemy chcieli zauważyć w niedługiej przyszłości, aktualnie dla celu zilustrowania siódemkowości powierzchniowej struktury poszczególnych fragmentów Biblii, przyjrzyjmy się rozdziałowi zawierającemu grecki tekst kapłańskiej modlitwy naszego Pana, to jest ewangelii Jana rozdziałowi 17 – nie tylko samej modlitwie, lecz całemu rozdziałowi. Oto co otrzymujemy:

 • (1 i 2) zawiera on 49 (czyli 7 razy 7) zdań,
 • (3 i 4) 490 (czyli 7 razy 7 razy 10) słów,
 • (5) oraz 2079 (czyli 7 razy 11 razy 3 razy 3 razy 3) liter.
 • (6) Łączna wartość liczbowa tych liter jest wielokrotnością 7.
 • (7) Jedyną liczbą dokładnie dzielącą wszystkie trzy z tych liczb jest 7.
 • (8) Dla naszych potrzeb słowa „zdanie” używamy w znaczeniu najkrótszej pełnej myśli, na którą dozwalają reguły gramatyczne. Podzielony w ten sposób ów rozdział zawiera 7 akapitów,
 • (9) każdy akapit zawiera 7 zdań,
 • (10) liczba słów w każdym akapicie jest wielokrotnością 7,
 • (11) ilość liter w każdym akapicie jest wielokrotnością 7,
 • (12-18) a wartości liczbowe liter w słowach każdego akapitu są wielokrotnościami 7.
 • (19) Ilość czasowników w tym rozdziale jest wielokrotnością 7,
 • (20) ilość rzeczowników i przymiotników w nim jest wielokrotnością 7,
 • (21) ilość zaimków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (22) ilość przyimków i przysłówków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (23) ilość przedimków i przysłówków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (24) ilość spójników w nim jest wielokrotnością 7,
 • (25) ilość spółgłosek w nim jest wielokrotnością 7,
 • (26) ilość samogłosek długich i krótkich w nim jest wielokrotnością 7,
 • (27) ilość niepełnych samogłosek w nim jest wielokrotnością 7,
 • (28 i 29) ilość rzeczowników i zaimków odnoszących się do Ojca i Syna razem daje 7×7,
 • (30) ilość zaimków odnoszących się do naśladowców Pana jest wielokrotnością 7.

W rozdziale tym jest jeszcze wiele innych słownych siódemek, których nie ma potrzeby w szczegółach tutaj wymieniać. Te 30, jakie podaliśmy powyżej, wystarczy dla naszego obecnego celu, którym jest zilustrowanie tego, że każda część Biblii zdradza podobne szczegółowe przypadki występowania siódemek.

 

One comment on “Liczba 7 w Objawieniach oraz Ewangelii św. Jana

 1. 17 jest 7 liczbą pierwszą a 7 x 17 = 119

  Suma kolejnych liczb od 1 do 17 to 153.

  1^3 + 5^3 + 3^3 = 153 (sześcian kolejnych cyfr po zsumowaniu jest równy tej samej liczbie)

  1!+2!+3!+4!+5! = 1 + 1×2 + 1x2x3 + 1x2x3x4 + 1x2x3x4x5 = 1+ 3 + 6 +24 + 120 = 33 + 120 = 153

  „Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy.” Jana 21:11

  153 razy w Księdze Rodzaju pojawia się słowo „JAHWE”

  153 jest związane też z geometrycznym kształtem Vesica piscis, której stosunek wysokości do szerokości jest przedstawiany jako przybliżenie: 265:153 = 1.732026..

  https://en.wikipedia.org/wiki/153_%28number%29

  Kształt Vesica Piscis może pojawiać się na niebie jako zaćmienie Słońca.

  __________________________________________________________

  Wielki Babilon jest tak potężnym zwiedzeniem bo wykorzystuje znaki wskazujące na Chrystusa w odniesieniu do swojego fałszywego mesjasza.
  Tu mamy bramę do Boga zrobioną z kształtu powstałego po połączeniu tych dwóch okręgów czyli 101 lub XI0IX co daje 119 czyli 7 x 17
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Ryba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s