Fałszywa apokalipsa: Symbolika lotniska w Denver (część 2)

 

TheBabylonMatrix (fragmenty), tłumaczenie: Radtrap (15.04.2012)

Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać? Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się; musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści. (Ew. Marka 13: 4-8)

 

AKT III: FAŁSZYWY PROROK

 

ZWIERZĘTA

 

Zobacz także:

Kult zwierząt (ang)

Animizm (ang)

Niektóre zwierzęta i ich prawdopodobne interpretacje: Wiekszość zwierząt przedstawionych na malowidłach była czczona jako bóstwa przez całą historię ludzkości.

Motyle („nieczyste owady”) i łasica („nieczyste zwierzęta”)

Czy ma to jakiś związek z „programem Monarch” i kontrolą umysłu, MK ULTRA ? Czy obrazy te są jakiegoś rodzaju „włącznikami” dla ludzi zaprogramowanych przez Monarch, tak jak twierdzi autorka „Pandora Box” I i II – Alex Christopher?  Wywiad z Alex

W sensie ezoterycznym motyle reprezentują ulatującą duszę, są też symbolami odrodzenia.

Zielony ptak z długimi piórami (Quetzal Bird)

Wąż (nieczyste zwierzę) na jakimś przedmiocie niesionym przez czarnoskórą kobietę.

W ujęciu biblijnym wąż jest reprezentacją diabła, zaś w bardziej pragmatycznym może odwoływać się do najstarszego tajnego stowarzyszenia na Ziemi, dzięki któremu diabeł zarządza ludzkim społeczeństwem – “Bractwa Węża”.

Żuraw jest ptakiem z mitologii wielu cywilizacji.“W legendach chińskich żuraw jest księciem wszystkich opierzonych stworzeń na świecie. Obok feniksa, jest najpopularniejszym ptakiem w symbolice Chin. Jest symbolem długowieczności ze względu na swój długi okres życia. W wielu legendach duchy ujeżdzają żurawie – są one również przewoźnikami dusz ludzkich, zabierającymi je do nieba ( Mediumship).

Antylopa w górnym prawym rogu.

Zobacz  Kult małp (ang)

Zobacz Kult waleni (ang)

Wieloryby – „fuzja” świata ludzkiego z naturą (człowiek dotykający płetwę zwierzęcia)

Zobacz także Kult wilka (ang)

 • Wilk (wilczyca) i jej szczeniaki po lewej. Znana jest rzymska legenda o „szczeniakach” Remusie i Romulusie uratowanych przez wilczycę. Wilkami są też nazywani w Biblii nauczyciele fałszywych doktryn:

Mateusza 7:15

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

Zobacz Kult zwierząt: inne (W staroegipskim panteizmie wiele zwierząt uznawano za święte – dla przykładu krokodyle, zwierzęta Sebeka i Ra) (wikipedia)

 • Aligator. Mały czarnoskóry chłopiec ma na swoich ubraniach aligatora oraz pochodnię (symbol Illuminati i oświecenia). Jest ona też symbolem bogini Columbii.

Zobacz Sowa w okultyzmie (ang) [Przede wszystkim symbol Minerwy]. W prawym dolnym rogu znajduje się 9 kwiatów na których widać przedstawienie sówek. Górne kwiaty przedstawiają krzyż “Tau

 

INNE SYMBOLE

 

Dziewczynka po lewej stronie „drzewa życia” z podobnym kwiatem-sową (kwiat Minerwy?) na kapeluszu

Dziecko z pawimi piórami na kapeluszu.

Najstarsza wzmianka o pawiu pochodzi z kurdyjskiego Tawûsê Melek „Pawiego Anioła” – Jazidis. Imię głównego bóstwa w ich wierze.

Dziecko noszące czapkę wolności. Grecka literatura identyfikuje Parysa z Troi nie jako Greka, lecz Fryga – z powodu jego czapki frygijskiej, noszonej kiedyś przez Mitrę. Czapka ta przetrwała do czasów współczesnych jako „czapka wolności” noszona przez amerykańskich i francuskich rewolucjonistów.

Zboże – Mateusza 13.

RUCH EKUMENICZNY

 

Wszystkie postaci przedstawione są w swoich tradycyjnych ubiorach znanych z folkloru. Czy oznacza to zjednoczenie ludzkości? Zjednoczenie religii? (Ruch ekumeniczny). Dziecko w samym środku wygląda na szamana. Jego uwagę zwraca jakiś psychodeliczny kwiat – czy te dziecko będzie przywódcą duchowym? Czy symbolizuje ono fałszywego proroka – Maitreye – o którym mówi organizacja ONZ  Share International?

Freski gloryfikują pogaństwo, autochtonów i Nowy Porządek Świata. Większość indiańskiego mistycyzmu oparta jest na aztecko-majańskiej spuściznie. Głównym jej aspektem jest kult natury (Matka ziemia, Gaja, propaganda New Age).

Symbolika rośliny: Wielokolorowy kwiat przedstawia “Drzewo Życia” z kabały (źródło wszystkich szkół tajemnic) – Zobacz także: Drzewo Życia.

Ponieważ kabała i Drzewo Życia mają judaistyczne korzenie, obraz ten może być interpretowany jako biblijne proroctwo odbudowy świątyni Salomona.

 

AKT IV: WIELKA BOLEŚĆ

 

 

Następna scena ukazuje martwych ludzi i ich opłakiwanie. Wydaje się jednak że żywi są bardziej zaniepokojeni losem zwierząt. Zmiana systemu wartości?

2 Tymoteusza 3  

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.

(…)

ASTROLOGIA

Wenus

 

Tajemniczy ptak z poniższego fresku pojawił się w tych malowidłach już wcześniej – Quetzal. Został tak nazwany na cześć Quetzalcoatla, indiańskiego bóstwa znanego jako „pierzasty wąż, nierozerwalny z planetą Wenus”. Wenus jest przez niektórych nazywana „diabelską gwiazdą” – przydomek Szatana/Lucyfera: gwiazda poranna.

 

Po łacinie słowo “Lucifer“ znaczy „niosący światło” (lux, lucis – światło, ferre – nosić/przynosić), jest to też nazwa dla „gwiazdy porannej” (planety Wenus przed wschodem słońca).

Lucyfer z mitologii rzymskiej: W starożytnym Rzymie termin ten stosowany był przez astrologów do określenia Gwiazdy Porannej, czyli planety Wenus widocznej nad horyzontem przed wschodem Słońca. Słowo było najprawdopodobniej dosłownym tłumaczeniem greckich eosphoros (eώσφορος) – „niosący świt” lub phosphoros (Φώσφορος) – „niosący światło”.

W łacińskim przekładzie Biblii: W nomenklaturze chrześcijańskiej imię to pojawiło się najprawdopodobniej po raz pierwszy w łacińskim przekładzie Biblii dokonanym pod koniec IV w. n.e. przez św. Hieronima ze Strydonu, zwanym Wulgatą. Znajduje się ono w:

Księdze Izajasza 14,12 (O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki!) W oryginalnym tekście hebrajskim występuje ono jako helel ben-szachar (הילל בן שחר po hebrajsku). Helel oznacza planetę Wenus, zaś ben-szachar to świetlisty syn poranka.

Jutrzenka to w języku polskim inna nazwa planety Wenus widocznej na niebie.

2 Piotr 1:19 „I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnem miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął, i jutrzenka (lucyfer) weszła w sercach waszych.”

Do czwartego wieku naszej ery, nie ma związku pomiędzy Lucyferem i diabłem (Wikipedia – Lucyfer)

Pentagram Wenus

Podobnie w religii azteckiej istniał bóg “Tlahuizcalpantecuhtli”nazywany „panem poranka” i bogiem planety Wenus.

W czasach babilońskich Isztar była boginią płodności, miłości, wojny i seksu. W panteonie Babilonu była ona „boską personifikacją planety Wenus.” (W czasach Babilonu zbudowano na rozkaz króla Nabuchodonozora II “Bramę Isztar”, kopiowaną we wszystkich późniejszych łukach masońskich).

Innym związkiem między satanizmem a Wenus jest trajektoria ruchu Wenus widziana z Ziemi (pentagram).

 

Saturn

 

Żółw (dolny lewy róg) związany jest z historią cesarza FuXi i legendą o tym jak odkrył magiczny kwadrat Lo Shu, związany z kultem Saturna (Magiczny kwadrat 3)

 

WĘŻOWY BÓG

 

Zidentyfikowaliśmy już ptaka Quetzala jako wężowe bóstwo Quetzalcoalta czyli diabła ( wąż był czczony w praktycznie wszystkich religiach/kulturach świata, natomiast w ujęciu biblijnym reprezentuje on samego diabła/Szatana)

Ponieważ scena ta ukazuje ptaka zamkniętego w klatce (na poprzednim fresku był jeszcze wolny), możemy przypuszczać że symbolizuje to czas gdy bestia i fałszywy prorok zostają wrzuceni do jeziora ognia a diabeł uwięziony (autor malowidła wykorzystał biblijną historię i pomieszał ją z symboliką ekologiczną (katastrofy ekologiczne) i proroctwami Majów w celu stworzenia bardziej „świeckiej” historii, promującej idee new age).

(…)

Wszystkie 3 zwierzęta z malowidła są prezentowane jako gatunki „wymarłe”, wszystkie są też ptakami. Quetzal, gołąb i Alka olbrzymia. Mamy trójcę. Może to być aluzja do 3 nieczystych duchów z Objawień 16:

Objawienia 16:13-14 

I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Trójca reprezentuje diabła (Quetzal), bestię (Alka) i fałszywego proroka (gołąb, piewca pokoju), którzy zostaną wrzuceni do jeziora ognia, z czego diabeł zostanie uwięziony i zniszczony jako ostatni.

Ptak Quetzal reprezentuje diabła

Bestia? – Wielka Alka ma za sobą (podobnie jak Bestia) kobietę w czerwieni

Fałszywy prorok

UJAWNIENIE NIEGODZIWCA

 

2 Tesaloniczan 2:8

A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.

Na fresku przedstawiającym psychodeliczny kwiat widzieliśmy też antylopę.

Przypominające baranie rogi i głos smoka symbolizują sprzeczność między słowami a czynami reprezentowanych tu narodów.

„Słowa” narodów to ich prawa i organy sądownicze.

Czyny narodów zadają kłam ich własnym pokojowym, liberalnym hasłom i prawom.

Przepowiednia o tym że będzie mówił „jak smok” i wykonywał „całą władzę pierwszej bestii” pokazuje że narodzi się na świecie duch nietolerancji i prześladowań ze strony narodów reprezentowanych przez smoka i bestię. Zdanie że bestia/zwierzę z dwoma rogami „sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu” pokazuje że narody będą ćwiczone w przestrzeganiu nowych reguł i składaniu hołdu dla papiestwa.

Widzieliśmy już „słodką i niewinną” antylopę, na kolejnym zaś fresku, mniej więcej w tej samej pozycji, widzimy głowę bizona. (Te 2 zwierzaki są jedynymi czystymi, rogatymi zwierzętami pośród pozostałych nieczystych).

Objawienia 13:11-12

I widziałem inną bestię, wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi podobne do baranich, i mówiła jak smok. A wykonuje ona wszelką władzę pierwszej bestii na jej oczach. Ona to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana była wygojona.

I widziałem inną bestię, wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi podobne do baranich, i mówiła jak smok.

   

1/3

Mamy na tym obrazie 9 osób, z czego 3 są martwe. Depopulacja = 1/3 umiera? (Skoro nie żyją, znaczy to, że jest to ostatnia scena).

Objawienia 9:14-18

mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli; mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka. Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

Siarka jest składnikiem prochu. Cała symbolika ognia, dymu i siarki wychodzącej z „pysków” przedstawia zapewne współczesną wojnę (czołgi, broń palna itd.)

1/3 drzew płonie:

Objawienia 8:7

I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa.

Wody pod kłębami dymu, na lewo od kobiety w czerwieni są podzielone na 3 warstwy (niebieska, czerwona i brązowa):

1/3 wody zmienia się w krew a zwierzęta wymierają:

Objawienia 8:8-9

I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew, i jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.

1/3 wody „brązowieje”:

Objawienia 8:11

A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały.

1/3 wód jest nienaruszona.

Mały chłopiec o blond włosach trzyma wiewiórkę. Wygląda na chorego. Jeśli przyjrzeć się jego dłoniom, wygląda na to, że trze jedną o drugą. Co mu jest? (nic nie trze – przyp. tłum)

Objawienia 16:2

I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi.

Znamię Bestii będzie na czole lub prawej dłoni:

Objawienia 13:16

On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole

 

TRUMNY

 

Trumna martwej Indianki (na środku) ma trapezoidalny kształt, przypomina piramidę bez wierzchołka. W miejscu wierzchołka znajduje się czerwony kwiat z trzema płatkami. Wygląda na „oświecony” od środka. Trapez jest symbolem używanym w satanizmie (Prawo Trapezu).

Martwi ludzie w trumnach:

Dziewczynka o blond włosach: kwiaty reprezentują kraje

 • Róża jest kwiatem narodowym Anglii i USA
 • Koniczyna reprezentuje Irlandię
 • Fleur-de-lis na jej szyi reprezentuje Quebec (flaga Montrealu ma ich 3). [może też oznaczać Francję lub włoskie rejony w rodzaju Florencji – wszystko co ma związek z rodziną Andegawenów lub z Merowingami w ogóle – przyp. Rad] Fleur-de-lis jest schowane w szkle, chronione. Czy mogą sprawdzić się słowa Erica Jona Phelpsa sugerującego w swoim „scenariuszu Generała Jezuitów”, że prowincja Quebec będzie bezpieczna w przypadku dużej wojny/inwazji na USA, ze względu na swoich, w większości rzymskokatolickich, mieszkańców?
 • Chryzantema prawdopodobnie reprezentuje Chiny (inwazja?) Chińczycy uprawiali ją jako pierwsi, jest tam nawet miasto nazwane na jej cześć
 • Biblia reprezentuje naturę męczenników (chrześcijanie)
 • Mamy tutaj też zasłoniętą gwiazdę sześcioramienną reprezentującą Żydów

Kobieta w środkowej trumnie wygląda na indiańska kobietę trzymającą 2 kolby kukurydzy, symbol Mezoameryki (Meksyk), symbol ludzi zrodzonych z kukurydzy. Innymi interesującymi symbolami są dzwonek i muszla (symbol Wenus),tutaj jako kolczyki.

Czarnoskóra kobieta na lewo ma kajdany na szyi i rękach. Nie oznacza to niewolniczej przeszłości Afryki a raczej to że zginęła w niewoli (może chodzi o obozy FEMA? REX 84? ).

 

Wszystkie są kobietami. W Biblii kobieta (niewiasta) reprezentuje Kościół. Dłonie martwej kobiety ułożone są jak u Ozyrysa.

Miasto w tle jest zniszczone. Czy jest to Watykan? Jerozolima? Babilon? Wyglada jakby ta część obrazu była przemalowywana. Niezależnie od tego czy tak jest istotnie, jest to miasto o dużym znaczeniu i aby to zrozumieć musimy zajrzeć do Biblii. Prawdopodobnie wydarzenie to jest częścią 7 plag zesłanych na Ziemię.

Objawienia  14:8
A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.

Dziewczynka stojąca po prawej trzyma fragment kalendarza Majów, często przytaczanego we wszystkich proroctwach roku 2012 (proroctwach niebiblijnych) (Zobacz: 2012 prophecies NWO Agenda)

Widzimy też martwą panterę. Skoro znamy już para-biblijną symbolikę tego obrazu, chyba znamy też znaczenie martwej pantery:

Objawienia 13:1-5

I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Biorąc pod uwagę proroctwa Daniela oraz Apokalipse św. Jana ta pantera, razem z innymi zwierzętami reprezentującymi (pogański) Rzym, może odnosić się do:

Objawienia 17:16

A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

 • Czy symbolizuje to koniec Watykanu i narodziny nowej religii/złotej ery/new age? Czy dlatego masońscy agenci wybudowali Piramidę Pokoju w kazachskiej Astanie, aby zebrać w niej później wszystkie religie świata?
 • Nierządnica jest fałszywym Kościołem (Ezechiela 16:15-58; 23:2-21, Ozeasza 2:5; 3:1, Objawienia 14:4), kobietą z kielichem obrzydliwości (Objawienia 17:4-5) ujeżdżającą bestię. Rzym – miasto na siedmiu wzgórzach i Watykan, który prześladował i zabił miliony ludzi, a poprzez jezuitów wszczynał wojny, rewolucje i pogromy.

Objawienia 18:2

I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem (klatką w Biblii Króla Jakuba) wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.


POZOSTAŁE SYMBOLE

 

Widok z góry na lotnisko w Denver ukazuje nam swastykę:

       
       
 

Gargulec w walizce – bagaż symbolizuje podróżujących. Co symbolizuje gargulec w walizce? Upadłego anioła? Na lotnisku mamy dwa identyczne gargulce na sąsiadujących ze sobą filarach. Są to zapewne masońskie filary zwane bliźniaczymi kolumnamiBoaz i Jachin”. Jeden z gargulców ma dziób, co upodabnia go do egipskiego Seta drugi zaś wygląda jak rogaty diabeł.

Kamień masoński w Wielkiej Sali

Kolejny dziwny symbol na lotnisku. Wygląda na jakiś astrologiczny znak – być może jest to reprezentacja czarnego słońca.

Przed lotniskiem znajduje się posąg niebieskiego konia (z podświetlanymi oczyma). Patrząc na jego upiorny wygląd, czy nie nasuwa wam sie skojarzenie z płowym koniem z Apokalipsy?

Objawienia 6:7-8

A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

       

(…)

 

KONKLUZJA

 

Po tym jak Greg Ericson poprosił o informacje na stronie freepressinternational.com, i zaczął zadawać władzom lotniska pytania na temat malowideł, spotkał się ze złością i brakiem współpracy z ich strony.

Znajomość okultyzmu pozwala im na wykrycie różnych znaczeń obrazu lub symbolu. Im większa wiedza adepta tym więcej ukrytych przekazów może wychwycić. Według twórcy owych malowideł, mają symbolizować one opinii publicznej pokój i harmonię a także ostrzec ich przed konsekwencjami niszczenia środowiska (co łączy się z doktryną Nowego Porządku Świata, gdzie degraduje się ludzi do poziomu zwierząt – wszystko w celu ochrony planety i kultu „Matki Ziemi”). Jest to interpretacja dla niezainicjowanych. Adepci traktują ludzi nawet gorzej niż zwierzęta (jako bydło lub goyim).

Malowidła w Denver pokazują wydarzenia z proroctw biblijnych zmieszanych z symboliką New Age. Jest to miks pogaństwa, okultyzmu, świętej geometrii, śmierci, zniszczenia i planów Rządu Światowego oraz Światowej Religii (wszystko pod patronatem rogatego boga). Dodajmy do tego całą masę innej symboliki obecnej w tym miejscu: nazistowską, rzymską, pogańską, statuy gargulców, apokaliptycznych koni… jest to raczej wymowny i mocny koktajl.

(…)

Teorii o lotnisku jest wiele, ale prawda tylko jedna:

 • Nie ma wątpliwości, że freski są jakimś przewodnikiem i że skupiają się na proroctwach biblijnych (nie z Koranu, ani z Wed ani z żadnej innej „świętej księgi” ). Dlaczego jest to tak ważne?
 • Ukazuje to brutalną i smutną przyszłość ludzi którzy nie wykażą skruchy i nie zaakceptują Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Boga. Freski pokazują, że elita i cała okultystyczna kabała, wszyscy ci którzy stoją za tymi malowidłami, wiedzą co ich czeka na samym końcu: piekło (Konkluzja jest błędna. Ci ludzie po prostu inaczej interpretują Pismo Święte, nie boją się piekła  – przyp. tłum).

 

Bóg ostrzegał wystarczająco wiele razy:

Mateusza 16:26

Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

Łukasza 9:25

Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych.

Tymoteusza 4

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku

 • Lotnisko jest też wejściem do ogromnego, podziemnego kompleksu (materiały po angielsku):

(…)

       
   

Objawienia 13:2

A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

 

Serce Watykanu

 


Źródła:

 • Anomalies-unlimited.com 1
 • Forum.conspiracycentral.net 1
 • westword.com 1
 • Forum.stirpes.net 1
 • 4acloserlook.com 1
 • Bibliotecapleyades.net12
 • Knowledgerush.com 1
 • Geocities.com 12
 • Denvergov.org 1
 • Vigilantcitizen.com 1
 • Animals in the Bible 1
 • Denver International Airport Conspiracy video: 123
 • Photos Sources: 12345
 • Photo Compilation: download link

 

Zobacz także:

Olmekowie – czyli skąd się wzięli Majowie?

Wielka świątynia New Age

 

Reklamy

9 comments on “Fałszywa apokalipsa: Symbolika lotniska w Denver (część 2)

 1. Niesamowity artykuł – świetne opracowanie Rad, …powiało Grozą, Gnozą i Globalizmem
  i teraz kolejny dowód, kolejne Potwierdzenie, że List od Boga jest prawdziwy,
  a tutaj Biblią też manipulują – stawiając się ponad Ojca, przypisując Sobie proroctwa
  i „wykonanie” apokaliptycznych scen – horroru wg ich własnej, odstępczej reżyserii Oka.

  Wiedzą bowiem [sataniści], że boża kara dla nich jest przeznaczona, za pogardę dla Ojca,
  ale to oni chcą być „Pierwszymi” i uprzedzając Stwórcę, ukarać… wiernych chrześcijan,
  a przy okazji pozbyć się już niepotrzebnych sług – watykańskiej Ladacznicy na smoku…

  Na pierwszy rzut oka owe Malo-Widma wyglądają „swojsko i sielsko”, niczym „jelenie
  na rykowisku” – przekaz dla profanów [nieświadomych], i jednocześnie przekaz dla
  wtajemniczonych, dla których jest ten Fresk niewysłowioną dumą z Siebie i „osiągnięć”.
  A chrześcijanie ?
  No właśnie… Ci z kolei są bardzo dociekliwi, …za bardzo nawet. Trzeba się ich pozbyć.

  Nigdy wcześniej nie widziałem tych malowideł z tak bliska, i nawet nie przypuszczałem,
  że niosą ze sobą aż Taki przekaz, i właściwie mój komentarz do I części tego artykułu
  bardziej pasuje do tej, II części… a napisałem go wcześniej, przed pojawieniem się tej II.
  I to mnie, cholera, zastanowiło… ;-)) …że skomentowałem artykuł, zanim się pojawił…

  No nic, ten komentarz jest tak „na szybko” [niedawno skończyłem czytać], postaram się
  jeszcze coś napisać do tej części. Dzięki Rad, i pozdrawiam – seler.

  na potwierdzenie, że Watykan – Nierządnica\Ladacznica przekazująca władzę Lucyferowi jest mocno zaangażowana w okultystyczną Kabałę od samego początku, a nie od paru dni,
  jak sugerują niektórzy obrońcy Wszetecznicy, jest artykuł, gdzie papież wywyższa Talmud

  Benedykt XVI-Ratzinger-Tauber: Dialog z ludem Talmudu jest “świętym obowiązkiem”

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/04/15/zydomasonska-rewolucja-w-kosciele-katolickim-zydowski-neo-papiez-benedykt-xvi-ratzinger-tauber-dialog-z-ludem-talmudu-jest-swietym-obowiazkiem/

  oraz film, w którym okultyzm [nie Bóg święty, ale „święta geometria”] jest praprzyczyną
  stworzenia i „lekiem na wszelkie zło”, film, który pokazuje jak można się podszywać
  pod Biblię, czcząc Dzieło a nie Stwórcę… i wielbić masonów\architektów tych „dzieł”…
  Bardzo się spieszą sataniści aby zaprogramować u ludzi New Age, więc i na filmie jest
  pośpiech – trzeba szybko czytać. Film ze strony:
  http://www.globalnaswiadomosc.com/apps/videos/videos/show/16315817-spirit-science-6-flower-of-life-napisy-pl-avi

  Spirit Science 6 – Flower of Life napisy PL.avi – [podobny do filmu THRIVE u Monitora]

  [nie robię filmu widocznym, bo nie chcę “zarażać” tą wiedzą – to jest tylko przykład]

 2. Dobre opracowanie, dobre, jak zwykle, tłumaczenie (choć razi mnie nieco używanie zaimka „te” zamiast „to”), ale za cholerę nie mogę się doszukać na szyi tej dzieweczki szatańskiego kwiata zwanego kwiatem liliji…

 3. świetny artykuł, wczoraj zapoznawałem się z angielska wersją, super ze jest po polsku!! Kocham tą stronke, otworzyła mi oczy, śledze ją namiętnie już od dłuższego czasu!

 4. tu jest błąd: „Widzieliśmy już “słodką i niewinną” antylopę, na kolejnym zaś fresku, mniej więcej w tej samej pozycji, widzimy głowę bizona. (Te 2 zwierzaki są jedynymi czystymi, rogatymi zwierzętami pośród pozostałych nieczystych).”

  Wszakże zależnie od twej chęci, stosownie do błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzieli, możesz uprawiać ubój i jeść mięso w obrębie twych murów. Może je spożywać czysty i nieczysty, jak się je gazelę i jelenia. [Pwt 12;15] Jeleń jest rogaty i jest czysty. Ponad to: Nie będziecie jedli nic obrzydliwego. Oto zwierzęta, które możecie jeść: wół, baran, koza, jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica. [Pwt 14;3-4]

  Jeśli chodzi o podział zwierząt na czyste i nieczyste:
  Możecie jeść wszelkie zwierzę o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto rozłożonej racicy, i które przeżuwa. 7 Nie będziecie jeść spośród tych, które przeżuwają albo mają kopyto, to jest rozdzieloną racicę, jak wielbłąd, zając i królik. Te przeżuwają, lecz nie mają podzielonych kopyt – uważać je będziecie za nieczyste. 8 Wieprz, który ma racicę rozdzieloną, lecz nie przeżuwa, jest nieczysty, mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się nie dotkniecie.
  9 Z tego, co jest w wodzie, będziecie spożywali wszystko, co ma płetwy i łuski. 10 A nie będziecie spożywali nic z tego, co nie ma płetw i łusek. Uważać to będziecie za nieczyste. 11 Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie; 12 tych zaś spośród ptaków jeść nie będziecie: orła, sępa czarnego, orła morskiego, 13 wszelkich odmian kani, sępa i sokoła, 14 żadnego gatunku kruka, 15 strusia, sowy, mewy, żadnej odmiany jastrzębia, 16 puszczyka, ibisa, łabędzia, 17 pelikana, nurka, ścierwika, 18 bociana, żadnej odmiany czapli, dudka i nietoperza. 19 Każdy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie będziecie go spożywać. 20 Wszelkie ptactwo czyste możecie spożywać. 21 Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś narodem świętym dla Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. [Pwt 14;6-21]

 5. Cały czas czytam te artykuły,bo są bardzo ciekawe.Dzięki Ci Rad za dobrą robotę.Staram się nie pisać komentarzy,ponieważ kłopoty materialne i realne widmo utraty mieszkania(kredyt),sprawiają że ciężko mi splecić zdanie i napisać coś sensownego…Przepraszam za wylewność,nie o tym miałem napisać,ale o fragmentach przytoczonych przez mLn…Już kiedyś to czytałem i dla mnie to takie niezrozumiałe…Tym razem nie mogłem się powstrzymać,gdyż męczą mnie pytania i wątpliwości…Te zwierzęta czyste,te nieczyste…O co tu chodzi?Wydaje mi się,że chyba nie o czystość „fizyczną”ale „duchową”????No ale przecież zwierzęta podobno nie mają duszy i kierują się tylko i wyłącznie instynktem,więc o jakiej czystości tu mowa?Czy to mógł być nakaz Boga?Skoro Bóg stworzył zwierzęta(i całą resztę),no to chyba wszystkie zwierzęta są czyste.Dla mnie jak i dla wielu,mięso zwierzęce to tylko pokarm,więc czy robię coś źle jedząc schabowego?Kolejna sprawa „19 Każdy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie będziecie go spożywać. „Czyli Jan chrzciciel niedobry,bo z tego co się orientuje,to zdarzało mu się przekąsić szarańczę?

  ________

  Rad:

  Słowo nieczyste w K. Powtórzonego Prawa odnosiło się do niehigieniczne/niezdrowe itp. „nieczyste” znaczy tutaj przenoszące choroby. Ludzie byli nękani w tamtych czasach przez szereg niebezpiecznych epidemii, stąd te zalecenia dla ludu Izraela co do tego co mogli jeść a czego nie. Opisuje też podstawy higieny – nie dotykać padliny (inaczej jesteś „nieczysty” i dostajesz tyle a tyle dni/godzin kwarantanny). Matka po urodzeniu dziecka – „nieczysta”: kwarantanna dla niej i dla dziecka. Kontakt z krwią, męskim nasieniem itp. – „nieczysty”, dezynfekcja lub kwarantanna. Dla nas ta księga to bardziej relacja historyczna a nie spis obowiązujących praw – przeczytaj a zrozumiesz. Ja nawet nie wiem czy o to chodziło autorowi powyższego artykułu piszącemu o nieczystych zwierzęciach. Szczerze mówiąc nie wiem o co mu chodziło.

  Mam nadzieję że u Ciebie wszystko dobrze się ułoży, będę trzymał kciuki. Nie upadaj na duchu tylko przyj do przodu. Pozdrawiam

 6. Ciekawostka chrzescijańska:

  “Znaki Aramejskie

  Starożytny alfabet aramejski, także mający 22 znaki literowe, które używane są dla celów mistycznej kontemplacji, a także dla wróżenia podobnie jak celtyckie runy. Jest to pismo języka jakim mówił na codzień i kazania wygłaszał Jezus Chrystus. W tym piśmie zapisano pierwszy tekst Ewangelii znanej jako “Ewangelia Świętych Dwunastu” lub “Ewangelia Życia Doskonałego”. Pismo to było dobrze znane już w X – IX wieku przed Chrystusem, pochodzi najpewniej z innego protosemickiego pisma znanego jako Kharoshti (Charoszti). Pismo to dopiero około VI wieku przed narodzeniem Chrystusa zostało zastąpione alfabetem kwadratowym znanym z Biblii jako pismo hebrajskie. Aramejski był językiem uniwersalnym całego Bliskiego Wschodu przynajmniej od VII wieku p.e.ch aż do VII wieku e.ch., kiedy to został zastąpiany językiem arabskim, który jest jego nowoczesną wersją. Powstanie reformacji w postaci islamu spowodowało wyparcie pisma i języka aramejskiego. Wyrocznie tak zwanego “tarota” dawano rzucając czy ciągnąć losy ze znakami tego pisma, tak jak robi się to podobnie z runami. Imię Boże Yod-He-Waw-He także zapisywano kaligrafując je znakami tegoż pisma. Aramejski jako liturgiczny język Jezusa Chrystusa używany jest współcześnie przez tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie w Syrii, Libanie oraz Iraku. Jezyk aramejski jest jeszcze używany przez nieliczne społeczności w takich krajach jak Irak, Turcja, Iran, Armenia, Georgia and Syria. Klasyczny aramejski był popularny jako język imperialny w Persji, Babilonii, Asyrii, Grecji, a nawet w Dolinie Indusu w dzisiejszym Pakistanie.”

  Poniżej w tekście zamieszczono jako przykład pisma aramejskiego słowiańskie runy. Przez wzgląd na treść akapitu nalezy domniewywać iż Chrystus w rzeczywistości był Słowianinem (SiStaninem – członkiem megapaństwa istniejacego na terenach północnej Euroazji od co najmniej 4000 pne) a nie jak to propaganda satanistyczna ogółowi wmawia zydem.

  Także rola pisma jest taka jaka wynika ze SiStańskich przekazów odnośnie znaczenia run jako zapisu Słowa. Kolejne zydowskie kłamstwo wali sie samo jak chata wybudowana ze spróchniałych bali.

  (http://www.macierz.org.pl/artykuly/sufizm/kabala-mistyka-zydowska-chasydzi-cadycy-i-sefiroty-kaballah.html)

  —-
  Także „pszczoła” z proroctwa Dawida odnośnie zagłady Judy mówi o …..
  tak, tak, o SiS’taninach czyli tych wszystkich zyjacych dziś Słowianinach. Teraz powinniscie zrozumieć dlaczego celem NWO sa kraje słowiańskie i prawosławie.

  ______

  Rad:

  Typowe przekłamanie, znane choćby z „Pasji” Gibsona – Jezus nie używał języka aramejskiego. I nie był Słowianinem. Mam już dość tych fantasmagorii wyssanych z książek ludzi wychowanych na teozofii. Jesteś o krok od bana.

  Jedyne co się zgadza to pochodzenie współczesnego hebrajskiego – od języka Babilończyków, aramejskiego.

 7. Teraz wszystko wydaje się być jasne:)Myślę,że to jedyne i trafne wyjaśnienie.Świadomość ludzka w tamtych czasach była niewielka(nawet i w tych sprawach)stąd ten nakaz,chociaż dzisiaj mamy 21 wiek a mimo to i tak można spotkać ludzi,którzy nie myją rączek po skorzystaniu z kibelka.Dziwne…niby tacy uświadomieni,wykształceni a tu masz…Dzięki Ci Rad za słowa otuchy,nie lubię się użalać nad sobą,chociaż czasami ciężko wytrzymać…tyle się modle o poprawę i wyjście z sytuacji i nic.Może moja wiara za słaba,albo Bóg mnie wystawia na próbę?A teraz mój apel jeśli pozwolisz Rad…Ludzie!Jeśli tylko naprawdę nie musicie,to nie bierzcie kredytu hipotecznego,no chyba że macie naprawdę stabilne zatrudnienie i dobrą kasę.Łatwo mi pisać…a sam się w to wpie…liłem na najbliższe 24 lata!Sytuacja na rynku pracy i cudowny Żydowski kredycik naprawdę mogą wyssać resztę życia i wykończyć człowieka,jak zacznie się problem ze spłatą.To jak „pakt z diabłem”Chyba lepiej żyć we własnej szopie niż w „swoim”a tak naprawdę Banku-mieszkaniu czy domu.Pozdrawiam.

 8. To ja dodam jeszcze dwa szczegóły, który są oczywiste, ale też niełatwe do wypatrzenia. Tam, gdzie są trzy tygrysy, dorosły ma normalny pysk, ale młode mają twarze zbliżone do ludzkich. Czy może oznaczać to modyfikacje genetyczne?

  No i jeszcze jak płonie las, to idąc za dymem można w nim dostrzec anioła krzyczącego z bólu lub przerażenia.

  Poza tym w tym obrazie przedstawiającym wszystkie narody w pokoju, zastanawia mnie ten czerwony wisiorek niesiony przez chłopca. Ten składający się z dwóch czerwonych trójkątów i jakiegoś owada (pająka?), jestem ciekaw, co właściwie oznacza.

  I czy obalony posąg żołnierza nie wskazuje na to, że to właśnie on może być Antychrystem? Bo była w Apokalipsie mowa o fałszywym proroku i fałszywym przywódcy (Antychryście).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s