Ukryte w Biblii #3: Liczba Pi

 

For automatic english translation click here

A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku [w środku]. (Jana 8:1-9)

W środku czego stała cudzołożnica?

 *  *  *

 

Aby wykazać w jakim sezonie narodził się Jehoszua, wcale nie potrzeba skomplikowanych wyliczeń, ślęczenia nad tekstem biblijnym ani burzy mózgów najtęższych teologów. Wystarczy odwołać się do tradycji samego Kościoła rzymskokatolickiego, który chociaż obchodzi święto Bożego Narodzenia 3 dni po przesileniu zimowym, utrzymuje też, że Chrystus żył 33,5 roku. Skąd wczesny Kościół wiedział, że Chrystus żył właśnie 33,5 roku?

Zbawiciel zmarł na krzyżu tuż przed świętem Paschy (marzec-kwiecień), wystarczy więc cofnąć się o pół roku żeby wiedzieć w jakiej porze roku miał urodziny. W wyniku tej prostej kalkulacji cofamy się do okresu jesiennego (wrzesień-październik), a nie zimowego. Jest to więc czas Święta Namiotów, a nie Chanuki.

W artykule „Numerologia Antychrysta na przykładzie narodzin Jezusa Chrystusa” można było zapoznać się z tezą, wg której Zbawiciel narodził się 22-giego dnia 7-mego miesiąca hebrajskiego.

Dnia 22.7 Żydzi obchodzą Szemini Aceret, dzień poprzedzony 7-dniowym Świętem Namiotów.

22/7 to proporcja używana przez starożytnych do wyznaczania przybliżonej liczby pi.

„Niektórzy egiptolodzy twierdzą, że starożytni Egipcjanie używali przybliżonej wartości π czyli 227  i to już od czasów Starego Królestwa …” (wikipedia-Przybliżona pi)

 

22:7 = 3,142…

Pi = 3,141…

pi_constant-svg

 

Stosunek obwodu koła do jego średnicy jest liczbą stałą równą π – w przybliżeniu 3,14.

 

circlepi

 

π… okazuje się być liczbą niewymierną, w takim znaczeniu, że jej dokładna wartość pozostaje nieznana. Naukowcy wyliczyli miliardowe ciągi cyfr w liczbie pi, zaczynając od 3.14159265358979323… ponieważ jednak w trakcie liczenia nie pojawiają się żadne znane wzorce, możemy ciągnąć te wyliczenia bez końca, cyfra za cyfrą i wciąż nie będziemy w stanie przewidzieć jaka cyfra będzie następna. Cyfry w liczbie pi kontynuują swoją niezrozumiałą procesję w nieskończoność…

Niezależnie od tego czy ludzie i bogowie byli w stanie zrozumieć tą niewymierną i zachowującą się irracjonalnie liczbę, pi wydaje się pojawiać wszędzie, nawet w miejscach które na pozór nie mają nic wspólnego z okręgami. Dla przykładu, pośród kolekcji przypadkowych liczb całkowitych, prawdopodobieństwo tego, że dwie liczby nie posiadają żadnego wspólnego czynnika – że są one liczbami „relatywnie pierwszymi” – wynosi 6/π2. Dziwne, co?

Wszechobecność pi wykracza jednak poza matematykę, ponieważ widzimy ją również w świecie przyrody. Pojawia się wszędzie tam gdzie są okręgi, takie jak widzialny dysk słońca, spiralne DNA, źrenica oka, koncentryczne fale na wodzie. Pi pojawia się również w fizyce, przy opisie fal np. dźwiękowych. Wchodzi nawet w skład równania definiującego to jak precyzyjnie jesteśmy w stanie poznać stan wszechświata, znanego jako zasada nieoznaczoności Heisenberga.

Pi widać również w kształcie rzek. Bieg rzeki warunkowany jest przez „współczynnik meandrowania,” lub stosunek rzeczywistej długości rzeki do odległości od źródła do ujścia w linii prostej. Rzeki, które płyną prosto od źródła do ujścia, mają niski współczynnik wicia, natomiast te które cały czas skręcają się po drodze, mają ten współczynnik wysoki. Okazuję się, że średni współczynnik wicia się rzek wynosi pi… (Natalie Wolchover, livescience.com)

Nie jesteśmy w stanie pojąć zasad jej istnienia, nie możemy postawić jej granic, powiedzieć gdzie się kończy, skąd się wzięła ani nawet przewidzieć jaka cyfra będzie następna w ciągu.

 

O =  π · d

 

Obwód koła to wynik pomnożenia pi przez długość średnicy (d) okręgu.

Boska natura jest nieco podobna do liczby pi. Jest jak okrąg który nigdy się kończy. Starożytni budowali swoje świątynie i piramidy używając przy tym liczb pi i fi. Chrystus proszony o dowód swojego autorytetu w Świątyni Jerozolimskiej powiedział: „… Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję… Ale On mówił o świątyni ciała swego. ” (Jana 2:19-21).

Twierdzi się czasem, że hebrajska Biblia wykazuje iż „π wynosi 3″, w oparciu o wersety z  1 Królewskiej 7:23 i 2 Kronik 4:2 podających wymiary okrągłej kadzi umieszczonej przed Świątynią: „Sporządził też kadź odlewną wyobrażającą morze, okrągłą, długości dziesięciu łokci od krawędzi do krawędzi; pięć łokci wynosiła jej wysokość na krawędzi, obwód zaś jej wynosił trzydzieści łokci” – 30 przez 10… (wikipedia)

 

I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. (Obj 22:7)

Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (Obj 22:13)

 

loadingcircle_finalani

imagesl

Promień średnicy okręgu dzieli go na pół. W dniu Szemini Aceret tarcza księżyca podświetlona jest w połowie.

 

Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. (Jana 9:4)

 

 *  *  *

 

Tak więc… w środku czego stała cudzołożnica?

W Ew. Jana 7 czytamy, że Chrystus potajemnie udał się do Jerozolimy na Święto Namiotów. W połowie święta (Jana 7) ujawnił się w Świątyni, nauczając i sprzeczając się z uczonymi w Piśmie. Przy końcu święta udał się na Górę Oliwną (Jana 8). Gdy schodził z niej dnia następnego, trwało już Szemini Aceret, które jest również dniem szabatu. Uzdrowił wtedy człowieka, co wzbudziło gniew faryzeuszy, wściekłych za to, że uczynił to w szabat (Jana 9). Stąd wiemy, że w dniu zejścia z Góry Oliwnej trwało Szemini Aceret, dzień 3 kwadry księżyca oraz 33 urodziny Chrystusa – ostatnie Święto Namiotów w Jego życiu.

Pierwszą rzeczą która wydarzyła się po tym zejściu, jest przyprowadzenie do Niego cudzołożnicy. Tłum trzyma już kamienie, bogobojni i wierni tradycji, skrupulatnie przestrzegający każdej litery Prawa ludzie otoczyli kobietę… natomiast Chrystus w ciszy i spokoju rysuje coś w piachu. Z jakiegoś powodu Ewangelia nie pokazuje nam tego, co Jehoszua pokazał Żydom.

Jehoszua narysował coś, co znane było wielu starożytnym kulturom i zawsze miało identyczne znaczenie.

Jednym z najwcześniej odnotowanych przypadków [narysowania linii w piasku] jest hinduska Ramayana w której Lakszmana rysuje linię wokół siedziby aby chronić Site. Jest to często używane powiedzenie w Indiach, nawet dzisiaj, nazywa się je Lakszman Rekha.

W 168 p.n.e, rzymski konsul o imieniu Gajusz Popillius Laenas narysował okrąg w piasku wokół króla Antiochusa IV z Imperium Seleucydów, a następnie powiedział: „Zanim przekroczysz okrąg, chce żebyś przekazał mi swoją wiadomość dla rzymskiego Senatu” – chciał przez to powiedzieć, że Rzym wypowie mu wojnę, jeśli ten przekroczy krąg bez publicznej deklaracji o swoim natychmiastowym opuszczeniu Egiptu. Oceniwszy sytuację, Antochius wykazał się mądrością i zdecydował o odwrocie. Dopiero wtedy Popillius zgodził się podać mu rękę. (wikipedia – line in the sand (phrase))

circle-in-sand

A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz. (Jana 8: 9-11)

 

Radtrap

 


 

Hidden in the Bible #3: Pi

 

Reklamy

7 comments on “Ukryte w Biblii #3: Liczba Pi

 1. Ok,pora to rozgryźć logicznie jak to było z tą cudzołożnicą.
  Chodzi mi o to dlaczego nie została ukamienowana.To bardzo proste.Nie ma nic wspólnego z wybaczeniem grzechu a z próbą złamania prawa żydowskiego.
  Do zajścia cudzołóstwa potrzebne są co najmniej dwie osoby oraz świadkowie.
  Brakującym składnikiem jest drugi grzesznik.Prawdopodobnie facet.Takie jest prawo Mojżesza mają być oboje ukamienowani a nie tylko kobieta.
  A więc jeśli brak drugiego grzesznika to nie mogło dojść do cudzołóstwa.Świadkowie musieli przyprowadzić dwoje grzeszników inaczej sprawy nie było.
  Cała ta historyjka to żydowskie kłamstwo jak cała ich biblia.

  • To że cała sprawa nie była przeprowadzona zgodnie z zasadami, nie oznacza od razu, że cała scena musiała być zmyślona. Jest tam też napisane, że faryzeusze zrobili to wszystko w formie zasadzki na Chrystusa, mając nadzieję, że powie lub zrobi coś po czym zdołają oskarżyć jego samego.

   In another famous passage of Scripture, the Pharisees tried to entrap Jesus into granting approval for the stoning of a woman caught in the act of adultery. Significantly, the adulterous man was absent—the Law prescribed death for both the guilty parties. Jesus’ response is interesting. The woman was clearly guilty, but Jesus understood the duplicity of His enemies. Instead of giving them a direct answer, Jesus turned to those who had dragged the woman before Him and said, “Whichever of you is free from sin, throw the first stone” (John 8:1–11). By this, Jesus is asking for the witnesses to step forward—the witnesses, bound by an oath, were the ones to cast the first stones. He also shows the compassionate heart of God toward the sinner and silences the mob’s hypocritical allegations.

   https://gotquestions.org/Bible-stoning.html

 2. Maniek-czy mógłbyś uczynić to Swemu dziecku?Sądzę że nie,ponieważ każdy jest Dzieckiem Bożym .,,Kto jest bez winy ,niech pierwszy podniesie kamień..co z tego wynikał -iż nie znalazł się ani jeden bez grzechu.Łatwo jest osądzać innych..Prawda?Jezus dał Nam do myślenia,przykład jak łatwo popaść w grzech ,osądzając innych.Trzymaj się Bracie ,ponieważ każdy jest Bratem i siostrą .Z Bogiem.

 3. Rozumiem, że często tutaj kwestia poprawnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych/naukowych jest traktowana po macoszemu na rzecz przekazania jak największej ilości treści ale tym razem muszę zareagować.

  Nie ma czegoś takiego jak „liczba irracjonalna”, a w każdym razie nie odnosi się to do ‚pi’.
  Angielskie ‚irrational’ oznacza ‚niewymierna’ czyli niedająca się przedstawić jako iloraz/stosunek (ratio) dwóch liczb całkowitych.
  W tekście chodzi o liczby niewymierne, te same, o których dzieci uczą się w podstawówce (gimnazjum?).
  Nie chcę się dalej zagłębiać w kwestie matematyczne ale proszę popraw te „liczby irracjonalne”, bo takie tłumaczenie jest po prostu błędne.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s