Mgławica Oriona: Tron Boga? (Dodatek)

 

For automatic english version click here

Dodatek ten bardziej niż artykułem, jest raczej luźnym zbiorem informacji dotyczących mgławicy Oriona, pobranych zarówno ze źródeł polskojęzycznych jak i anglojęzycznych. Jedyny komentarz umieściłem na końcu dodatku, ponieważ wymagana jest korekta stwierdzenia z pierwszej części tej serii, dotyczącego symboliki siedmiu gwiazd u starożytnych (nawiązanie do siedmiu gwiazd na dłoni Chrystusa z Apokalipsy św. Jana).


 

W mitologii greckiej Orion był myśliwym. Posejdon (jego ojciec) obdarzył go umiejętnością chodzenia po wodzie. Zakochany był w Plejadach, które nieustannie goni na niebie. Chełpił się, że może zabić każde stworzenie, a został ukąszony przez skorpiona i od tej pory znajdują się na przeciwnych stronach nieboskłonu. Jego pies – Syriusz – jest najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba i stanowi część konstelacji Wielkiego Psa. Wyobrażany jako półklęcząca postać męska, z maczugą w prawej ręce i tarczą z lwiej skóry w lewej oraz błyszczącym mieczykiem u pasa, naprzeciw szarżującego byka. (wikipedia)

Wielka Bogini Matka rodziny Merowingów, Diana, była lesbijką.

„[Diana] oddała się całkowicie polowaniom, towarzyszyła jej zawsze grupa młodych kobiet, które podobnie jak ona wyrzekały się małżeństwa. Przedstawiano ją z kołczanem, była też otoczona psami. Najsłynniejsza świątynia Diany znajdowała się w Efezie i była ona jednym z siedmiu cudów świata.”

Kenneth Grant zalicza do świętych zwierząt Diany również niedźwiedzia, pszczołę i kraba, a wszystkie one związane są z astrologicznym znakiem Raka (w Egipcie był to znak Skarabeusza. Krab/Rak to pomysł grecki, pojawiający się w micie o Heraklesie – przyp Rad). Pszczoła jest również symbolem Seta/Szatana. Na herbie rodziny Plantard znajduje się 11 pszczół, a pamiętać trzeba, że 11 jest ważną liczbą w okultyzmie.

scarab

kingtutone.com

6a00d8352eb98869e200e552db65c28834-320pi

slide_3

Pszczoły Napoleona Bonaparte

„W tradycji tyfońskiej niedźwiedź reprezentuje konstelację Ursa Major (Wielkiej Niedźwiedzicy). Gwiazdy muszą ułożyć się w specyficznym porządku aby Set (Szatan) mógł zostać poprawnie inwokowany. Dla Zakonu Syjonu (sekretna organizacja oddana ochronie linii krwi Merowingów) niedźwiedź był zwierzęciem bogini Diany. Wg Lynn Picknett i Clive’a Prince, autorów „The Templar Revelation”: ‚ …królowie Merowingów, od założyciela Meroweusza aż do Chlowisa (ochrzczonego w roku 496), byli królami pogańskimi i czcicielami Diany.’ Picknet i Prince zdobyli te informacje z tajnych zapisków Zakonu Syjonu. Pszczoły, będące potwierdzonym symbolem Merowingów, są w tradycji tyfońskiej kojarzone z głośnym i bzyczącym dźwiękiem słyszalnym przed pojawieniem się wielkich przedwiecznych…

Grant pisze też: „… 217 jest kluczowym numerem Księgi Prawa [Crowleya]. 217 jest też numerem DBVRH, oznaczającego „pszczołę” będącą specyficznym symbolem Sechmet, której imię oznacza pszczołę. Sechmet jest kolejnym aspektem boga Seta. Istnieje 11 pszczół, ponieważ 11 jest numerem magii oraz sefirota na Drzewie Życia – Daat, które jest „bramą” prowadzącą na drugą stronę [kabalistycznego Drzewa Życia] w kierunku bogów… Jeśli chodzi o fleur de lys (wym. flior de li), w tradycji Tyfona reprezentuje on „królewskiego człowieka”, dziedzica linii krwi Grala którego wychwalał Crowley. W swojej „Wizji i Głosie” Crowley konwersuje ze świętym aniołem stróżem Aiwasem, który powiedział mu: „Ponieważ nie jestem wyznaczony do ochrony ciebie, lecz jesteśmy z królewskiej krwi, jesteśmy strażnikami  Skarbnicy Mądrości”. Królewska krew oznacza Sangraala ze świętego Gralla.” (watch.pair.com – william-cooper)

Księga Prawa zwiastowała tzw. Równonoc Bogów, czyli bliski kres symbolizowanej przez Ozyrysa ery monoteizmów. Upadkowi ładu chrześcijańskiego i narodzinom nowej epoki towarzyszyły apokaliptyczne wizje zniszczenia. Nowa epoka rodzić się miała w bólu i cierpieniu. Miazmaty lęków i koszmarów przesłaniały widzenie jej zarysów. Niemniej jednak apokalipsa w wizji Crowleya nie oznaczała ostatecznego końca świata rzeczywistego, a jedynie kres ładu patriarchalnego wspieranego przez ortodoksyjne (w przeważającej mierze monoteistyczne) religie prawa i porządku. Z udręki wyłaniał się nowy ład, którego zasadniczymi cechami były wieloznaczność i ekstaza. W nowej epoce, erze Horusa – zwycięskiego dziecka w koronie – jedynym prawem miało być realizowanie własnej prawdziwej Woli. Pod tym względem crowleyowska wizja powtarzała platońską metaforę jaskini, w której odbijają się cienie prawdziwych idei. Crowley jako proroczy wizjoner nowej epoki, nawoływał do porzucenia świata cieni, świata pozorów i fałszywych pragnień. W nowej epoce ludzie mieli odkrywać swoje prawdziwe pragnienia i zgodnie z nimi kształtować swoją tożsamość.

Oznaczało to odrzucenie prawa pisanego, kodeksu etycznego stanowiącego podstawę istnienia każdej cywilizacji patriarchalnej oraz przejęcie odpowiedzialności za własne życie, która w uprzedniej epoce spoczywała głównie na religii, państwie i stróżach porządku. Era Horusa miała być epoką indywidualizmu i wolicjonalizmu, twórczości i niezależności. Człowiek przyszłości łączył w sobie cechy dziecka i nietzscheańskiego Ubermenscha, swawolność z wolą czynu, gwałt z rozkoszą. Daimonion crowleyowski, istota przedstawiająca się jako Aiwass, głosił: „Zniesione są wszelkie rytuały, wszelkie próby, wszelkie słowa i znaki. [..] Słowem Grzechu jest Ograniczenie. […] Czyń swoją wolę niechaj będzie całym prawem. […] Miłość jest prawem, miłość poddana woli”. (iluminaci.pl/aleister-crowley-i-rownonoc-bogow)

 

3. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki czerwony smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, i siedem koron na głowach.

7 gwiazd na rogach Oriona (7 głów)

10 linii łączących gwiazdy Oriona (10 rogów)

orion-txt

To może mieć związek z samym Orionem, jego konstelacja to figura o siedmiu bokach, z kolejnymi wychodzącymi z niej trzema dodatkowymi liniami. Tak więc gwiazdy na siedmiu narożnikach Oriona mogą być siedmioma „głowami”, zaś dziesięć łączących je linii może być „rogami”… (subliminalsynchrosphere.blogspot.com/666)

Inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki czerwony Smok… mający siedem głów i dziesięć rogów
– a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część [33,33%] gwiazd nieba [aniołów]:
i rzucił je na ziemię. (Ap 12:3–4) (przypisy Toma Horna)

I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze  smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem,  który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim  jego aniołowie. (Ap 12:7-9)

 

satan-fall-from-heaven

Orion to nazwa statku który zabrał bohatera z „2001: Odysei kosmicznej” Heywooda Floyda na księżyc!

Niebiański David Bow-man jako Orion/Osiris… czyli niebiański łucznik (ang. bowman).
Tak… jego Bóg (władca) jest pełny gwiazd… ponieważ jego bóg rezyduje w niebiosach, Orion/Ozyrys!

To jest gra słów (…)

Orion (Ozyrys/Artur) jako grall … Karta Tarota As Pucharów…
As Pucharów (W) numerologia W=23…Psalm 23…’Pan jest moim pasterzem’ oraz ‚kielich mój przelewa się’ (subliminalsynchrosphere.blogspot.com/666)

c01_ace_of_cups

orion-over-flowing-chalice-grail2

dedroidify.blogspot.com

Orion był również identyfikowany z egipskim faraonem z piątej dynastii, o imieniu Unas, który wg Tekstów Piramid stał się wielki dzięki jedzeniu ciał swoich śmiertelnych wrogów, a następnie zabijaniu i zjadaniu samych bogów. Było to oparte na wierze w zaraźliwą magię, w której spożywanie ciała wielkich ludzi dawało nam ich moc. Po wchłonięciu bogów oraz po przejęciu ich dusz i mocy, Unas udał się w podróż przez dzienne i nocne niebo, aby stać się Sahu – czyli Orionem. Teksty Piramid piszą również, że zmarły faraon był identyfikowany z bogiem Ozyrysem, którego przedstawieniem w gwiazdach miała być konstelacja Oriona.

Ormianie identyfikowali Oriona ze swoim legendarnym patriarchą i protoplastą Haikiem. Haik jest również imieniem Oriona w ormiańskim tłumaczeniu Biblii.

Biblia wspomina Oriona trzy razy, nazywając go „Kesil” (כסיל, dosłownie w hebrajskim: głupiec). Imię to jest być może związane etymologicznie z „Kislev”, czyli 9-tym miesiącem w żydowskim kalendarzu (nasz listopad/grudzień), którego nazwa może pochodzić z hebrajskiego K-S-L używanego w słowach „kesel, kisla” (כֵּסֶל, כִּסְלָה, hope, nadzieja, np. nadzieja na zimowe deszcze).

Hioba 9:9 („Jest twórcą Niedźwiedzia i Oriona”), Hioba 38:31 („Czy możesz rozluźnić pas Oriona?”) i w Amosa 5:8 („On który stworzył Plejady i Oriona”). W starożytnym aramejskim konstelacja ta znana była jako Nephîlā′, a Nefilim mogą być potomkami Oriona. (wikipedia/orion_constellation)


 

Komentarz Radtrapa:

Chanuka obchodzona jest w miesiącu Kislev. W judaizmie wierzą, że moszjach objawi się właśnie podczas Chanuki.

Temat nowej ery i znaków poprzedzających przyjście żydowskiego Mesjasza został poruszony również w najstarszym znanym tekście kabalistycznym Sefer Jecira, napisanym prawdopodobnie w Aleksandrii, czyli w kolebce licznych herezji, które przeniknęły również do Kościoła Rzymskiego pod postacią aleksandryjskiej szkoły teologicznej. Sefer Jacira spisana została uproszczonym językiem hebrajskim, z zastosowaniem greckiej terminologii.

„Jako pierwszy ze znanych tekstów prezentuje stworzenie przez Boga za pomocą dziesięciu sefirot (jest to pierwszy przypadek użycia tego pojęcia w żydowskiej literaturze religijnej) i dwudziestu dwóch liter alfabetu hebrajskiego – która to koncepcja nie jest osadzona w Biblii. Treść traktatu zdradza znajomość dzieł Filona i Timajosa Platona. „(wikipedia)

Autor (autorzy?) łączył koncepcje chaldejskiej magii, wczesnej kabały oraz greckiej filozofii, czyli większości  dyscyplin tworzących ezoteryczny światopogląd osławionych „iluminatów”. Jest też „pierwszym tekstem” przedstawiającym kabalistyczne Drzewo Życia (10 sefirotów+22 łączące je ścieżki = otwarcie ostatniego 33 poziomu/bramy?).

tree-of-planets-with-tree-of-life

W książce Marli Segol „Word and Image in Medieval Kabbalah: The Texts, Commentaries, and Diagrams of the Sefer Yetsirah”, przybliżającej zawartość Sefer Jeciwa i odnoszących się do niej rabinicznych komentarzy, możemy zauważyć szczególną rolę jaką ów traktat przypisuje konstelacji Oriona oraz Plejadom.

Sefer Jeciwa miała być również wykorzystana podczas słynnej kreacji glinianego golema, choć magiczne rytuały i kombinacje liter które miały ożywiać materię nieożywioną, wg niektórych kabalistów mogą zostać użyte również do zmiany struktury niebios i lokalizacji najważniejszych konstelacji. Zaczęto więc opisywać proces rekonstrukcji niekompletnych konstelacji, czyli interesujących nas właśnie Oriona i Plejad, które przez kabalistów postrzegane były jako sprawcy ruchu wszystkich konstelacji na niebie. W przypadku naprawy Kimah (Plejad) oraz Kesil (Oriona, wg innych kabalistów utożsamiany raczej z Wielką Niedźwiedzicą), ruch w niebiosach zostałby zatrzymany. Zatrzymanie czasu jest w tym kontekście równoznaczne z nadejściem zbawienia.

O Plejadach i Orionie wspomina biblijna Księga Hioba – gdy Bóg przypomina Hiobowi w jaki sposób tworzył wszechświat, przypomina też o „rozluźnieniu pasa Oriona” i „uwiązaniu” Plejad. Komentarze talmudyczne i midraszowe przypominają, że Bóg stworzył czas, pory roku i ten sam Bóg może również zatrzymać upływ czasu, poprzez dokonanie zmian w konstelacjach gwiazd. Talmud babiloński twierdzi, że biblijny potop rozpoczął się od usunięcia przez Boga dwóch gwiazd z Plejad i otwarcia niebios z których spadł zalewający wszystko deszcz. Następnie, w celu zatamowania deszczu, Bóg zabrał dwie gwiazdy z Kesil i umieścił je w Plejadach. Wg autorki książki „Kesil” odnosi się zarówno do Oriona jak i Wielkiej Niedźwiedzicy, choć w tym akurat przypadku chodzi konkretnie o Niedźwiedzicę, gdyż brakujące gwiazdy opisane zostały jako „synowie wielkiego niedźwiedzia”, czyli trzy gwiazdy stanowiące „dyszel” Wielkiego Wozu. Synowie zostali umieszczeni wśród sióstr Plejad, dlatego Wielka Niedźwiedzica bez ustanku podąża za Plejadami w celu odzyskania swoich dzieci, zaś Plejady szukają swoich zaginionych sióstr, co wg Talmudu jest przyczyną poruszania się niebios.

W pierwszej części serii „Mgławica Oriona: Tron Boga” można było przeczytać o tym, że Plejady znane były jako „siedem sióstr” i były jedynym ważnym zbiorem siedmiu gwiazd (choć postęp w astronomii wykazał, że Plejady zawierają znacznie więcej gwiazd) znanym starożytnym. Okazuje się jednak, że starożytne kultury ze wszystkich stron świata znały też inny zbiór siedmiu gwiazd, i jest to ten sam zbiór, który zna doskonale każde dziecko i dorosły w Europie, nawet dzisiaj, w naszej erze tabletów i komputerów. Jest to część gwiazdozbioru Niedźwiedzicy, asteryzm znany jako Wielki Wóz/Wielka Chochla.

Trzy konstelacje/gromady gwiazd opisane w Biblii: Orion, Plejady, Wielka Niedźwiedzica. Pierwsze dwie bardzo często pojawiają się w literaturze okultystycznej. A co z Wielką Niedźwiedzicą i Wielkim Wozem? Jak patrzyły na te gwiazdy inne kultury?

uma_pinterest_560

p6130259_details-0

Niedźwiadek na Ślęży (znanenieznane.pl)

Siedem najjaśniejszych gwiazd, często niesłusznie utożsamianych z Wielką Niedźwiedzicą, a stanowiących tylko część gwiazdozbioru, tworzy charakterystyczny i łatwy do odszukania na niebie układ Wielkiego Wozu (zwanego w niektórych krajach „Wielką Chochlą” lub „Wielkim Rondlem”), którego „dyszel” jest jednocześnie „ogonem” niedźwiedzicy. Oś tylnych kół, łatwego do odnalezienia przez cały rok i o każdej porze nocy Wielkiego Wozu, wskazuje na położoną tuż obok bieguna niebieskiego Gwiazdę Polarną, pełniącą nie tylko w przeszłości ważną rolę w orientacji na niebie. Żeby znaleźć Gwiazdę Polarną, należy przedłużyć pięciokrotnie odcinek pomiędzy betą i alfą Wielkiej Niedźwiedzicy[1]. Wielki Wóz jest w Polsce układem okołobiegunowym….

W mitologii indyjskiej gwiazdozbiór utworzyło pierwszych siedmiu mędrców saptarszi (sam termin „ryszi” bywa wywodzony z sanskr. rksa„niedźwiedź”), np. Angiras odpowiada gwieździe Alioth. (wikipedia)

bear-and-brothers-1

Wielki Wóz wg Indian północnoamerykańskich (4 gwiazdy jako miś, oraz 3 łowców -dailynews.mcmaster.ca)

W Płd. Korei konstelację nazywa się „siedmioma gwiazdami północy”. W koreańskim micie wdowa z siedmioma synami znalazła szczęście z wdowcem, miała jednak problem aby dostać się do jego domu, ponieważ oddzielała ich rzeka. Jej synowie umieścili więc kamienie w rzece, aby mogła przejść na drugą stronę. Matka nie wiedziała kto był jej dobroczyńcą, ale pobłogosławiła ich, dlatego jej synowie po śmierci stali się gwiazdami.

W japońskim Shinto, 7 największych gwiazd W. Niedźwiedzicy należy do Amenominakanushi, najstarszego i najpotężniejszego z kami (duchów).

W Chinach i Japonii Wielki Wóz nazywany jest Płn. Chochlą (?) 北斗 (chiński: běidǒu, japoński: hokuto). W starożytnych czasach każda z jej siedmiu gwiazd miała specyficzne imię, wywodzące się jeszcze z najantyczniejszych Chin… (wikipedia/Ursa_Major)

Czy jest tu ktoś, w kim pomagające w nawigacji od niepamiętnych czasów gwiazdy Wielkiego Wozu wzbudzają negatywne uczucia?

 


Orion Nebula: Throne of God? (Appendix)

 

Reklamy

16 comments on “Mgławica Oriona: Tron Boga? (Dodatek)

 1. Początek filmu „Deep Impact” jest właśnie o Wielkiej Niedźwiedzicy i gwiazdach na dyszlu Mizar i Megrez. Gdzie Leo (Lew) razem z Wolfem(Wilk) odkrywają nadchodzącą katastrofę, która zburzy stary ład i stworzy nowy.

  Kometa która leci w ziemie zostaje rozbita na dwie części, z czego ta dużo większa grożąca całkowitą zagładą nazwana od nazwiska Wolf(wilk) zostaje zniszczona w samobójczej misji przez statek kosmiczny o nazwie „Mesjasz” dzięki czemu świat ocaleje, ale druga dużo mniejsza część komety ta od Leo czyli Biederman spada na ziemię burząc stary ład.

  Leo – Lew jest symbolem Chrystusa – Mesjasza.
  11 września 2001 Słońce było w konstelacji Lwa, zapowiadając nadejście światowego mesjasza, księżyc w konstelacji Bliźniąt – dwie wieże.

  • Zapomniałem o najważniejszym, program który pozwolił stworzyć statek „Mesjasz” nazywał się pierwotnie ORION.
   Składa się z dwóch(symbolika – 11) głównych zbiorników paliwa i sześciu (6) silników, otaczające główny siódmy silnik, który po odpaleniu świeci jak słońce. Pilot odlicza od 10 do 0, aby odpalić statek na trasę kolizyjną z asteroidą.

  • Połączenie się dwóch wież w jedną oznacza połączenie się Słońca i Księżyca. Jedna wieża to Słońce, a druga to Księżyc.

   W filmie „Armagedon” z 1998 na asteroidę czyli do nieba lecą dwa bliźniacze promy Freedom i Independence, wraca tylko jeden Freedom.

   Dwie wieże łączą się w jedno. Nowa jedna wieża WTC 1 nazywa się Freedom Tower.

   Słowo Armageddon oznacza ostateczną batalię pomiędzy Bogiem, a szatanem i jego zwiedzionymi ludźmi.

   • Cała wyprawa tych promów (wież) staje się możliwa dzięki tankowaniu paliwa na stacji kosmicznej gdzie od 18 miesięcy przebywa jeden człowiek Lew Andropov (andro- z greckiego człowiek), który ostatecznie wraca na ziemię z promem Freedom.

    Przesłanie filmu jest więc takie dwie wieże poleciały do nieba żeby sprowadzić LWA i ocalić świat przed zagładą, który wraca na ziemię promem Freedom.

   • Mam jeszcze takie luźne przemyślenia.
    Pierwsza misja na Księżyc to Apollo 11 która odbyła się w 1969.
    Apollo to bóg gwałtownej śmierci z greckiego niszczyciel odpowiednik perskiego Mitry.

    2001 – 1969 = 32
    69 + 32 = 101 (nowa brama do boga – Babilon)

    Pierwszym człowiekiem który stanął na Księżycu był Neil Armstrong, ciekawe jest że jego imię i nazwisko można rozbić na 3 części.

    Neil(nail) – Arm – Strong co fonetycznie można odczytać jako: „przybij gwoździem rękę mocno”

    Plan dla świata to wstawić swojego mesjasza w miejsce prawdziwego. Celem budowniczych wieży Babel = Babilon było symbolicznie wybudowanie nowej bramy do niebios, umieszczenie swoich bogów na niebiosach i im służenie w miejscu jedynego i prawdziwego Boga.

    Księżyc odbija chwałę Słońca na Ziemię w nocy. Noc jest czasem panowania sił ciemności nad ludzkością, czyli od upadku człowieka w Edenie. Izrael swój kalendarz świąt miał opierać na Księżycu, wszystkie święta były związane z misją Mesjasza – Jezusa Chrystusa, który jest odbiciem chwały Boga.

    „On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.”

    Okres orbitalny Księżyca wokół Ziemi trwa 27 dni (synodynczny 29.5 dnia)

    Liczba ksiąg Nowego Testamentu to 27.

    27 w systemie ósemkowym to 33 (śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, 8 to liczba zbawienia, odrodzonego nowego życia, tyle osób przetrwało potop)

    Pełnia i nów trwają po 3 dni

    3/29.5 = 0.10169…. 101 brama do Boga z Ziemi była zapowiedziana przez Księżyc.

    Słońce to chwała Boża, a Księżyc to odbicie tej chwały na ziemi w osobie Chrystusa.

    W kalendarzy lunarno-solarnym stosowanym przez Izraelitów kiedy przestanie się dodawać dodatkowy 13 miesiąc to Pascha zaczęłaby się przesuwać z wiosny na inne pory roku(lato, jesień, zimę). Dopiero po 33 latach wróciłaby na prawidłowe miejsce, bo w 33-letnim cyklu Słońce i Księżyc ponownie się synchronizują.

 2. Księga Wyjścia 32
  Kult złotego cielca.
  Aaron był od początku przy Mojżeszu i służył Bogu uczestnicząc w znakach jakie zrzucił Bóg na Faraona i cały Egipt.
  A mimo to kiedy Izraelici żądali od niego uczynienia im bóstwa, uczynił to sam decydując o kształcie tegoż bożka.
  Warto się przyjrzeć baczniej temu, czy przypadkiem Aaron ukazał symbol wskazujący na Boga Jahwe lecz Izraelici uznali tego złotego cielca jako boga zamiast ujrzeć w tym symbol jedynie a nie obiekt kultu.
  Między Plejadami a Orionem jest konstelacja Byka.
  Czy możliwe jest aby Tron Boga znajdował się w konstelacji Byka?

  • Ci ludzie tak długo żyli w Egipcie, że nasiąknęli egipską religią i tradycjami. Dopiero co stamtąd wyszli, i już stworzyli posąg apisa. Cielec to oczywiście egipski bóg Apis, nie Jahwe.

   Niektórzy np. na siłę utożsamiają Jahwe z Ptahem, ale Ptah też nie jest Apisem, nie ma żadnych atrybutów byka.

   • Księga Henocha

    (…)85.
    1 Potem miałem inny sen. Opowiem ci to wszystko, co mi się śniło, mój synu.
    2 Henoch zabrał głos i powiedział do swego syna Matuzalema: Do ciebie mówię, mój synu. Posłuchaj moich słów i nakłoń swego ucha na senne widzenia twojego ojca.
    3 Zanim poślubiłem twoją matkę Ednę, ujrzałem widzenie na moim łożu. Oto wyszedł z ziemi byk i był ten byk cały biały. Potem wyszła jałówka, a z tej jałówki wyszły dwa cielaki, woły, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony.
    4 Czarny cielak zaatakował czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem zobaczyć czerwonego cielaka.
    5 Lecz czarny cielak urósł i poszła z nim jałówka. Zobaczyłem, że wyszło z niej wiele cielaków. Były one takie same jak ona i poszły za nią.
    6 Pierwsza krowa opuściła pierwszego byka w poszukiwaniu czerwonego cielaka, ale go nie znalazła. Gorzko z tego powodu płakała i ciągle go szukała.
    7 Zobaczyłem, jak ten pierwszy byk podszedł do niej i uspokoił ją, tak że odtąd już nie płakała.
    8 Potem urodziła innego białego cielaka i jeszcze potem urodziła wiele czarnych cielaków i krów.
    9 W moim śnie ujrzałem, jak biały cielec rósł i stawał się dużym białym bykiem. Pochodziło od niego wiele białych cielaków, które były takie jak on.
    10 One zaczęły rodzić wiele białych cielaków, które były podobne jeden do drugiego.

    86.
    1 Znowu śpiąc skierowałem moje oczy i ujrzałem niebo. I oto spadła z nieba gwiazda. Urosła, jadła i pasła się wśród cielaków.
    2 Potem zobaczyłem duże, czarne byki. Każdy z nich zmienił swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jałówki i zaczął użalać się jeden nad drugim.
    3 Spojrzałem jeszcze raz na widzenie i spojrzałem na niebo. Zobaczyłem wiele spadających i zrzucanych z nieba gwiazd na tę pierwszą gwiazdę, pomiędzy jałówki i byki. Stały one pośrodku nich pasąc się razem z nimi.
    4 Przyjrzałem się im i zobaczyłem, że wszystkie [byki] wysunęły swe wstydliwe członki, tak jak to robią konie, i zaczęły spółkować z jałowicami. Te zaś zacieliły się i wszystkie stały się cielne. Zrodziły słonie, wielbłądy i osły.
    5 Wszystkie byki przestraszyły się ich i bali się ich, a te zaczęły gryźć i kąsać swoimi zębami i bóść swymi rogami.
    6 W ten sposób zaczęły pożerać te byki, a wszyscy mieszkańcy ziemi zaczęli drżeć, dygotać i przed nimi uciekać.
    87.
    1 Ponownie zobaczyłem, jak jeden drugiego bódł i kąsał, a ziemia zaczęła krzyczeć.
    2 Znowu podniosłem moje oczy ku niebu i ujrzałem wizję. Oto przybyły z nieba istoty podobne do białych ludzi. Czterech wyszło z tego miejsca oraz trzej [inni] z nimi.
    3 Ci trzej, którzy wyszli jako ostatni, pochwycili mnie za rękę, podnieśli mnie z pokolenia ziemskiego i zanieśli na wysokie miejsce. Pokazali mi wieżę wysoką nad ziemią, wobec której wszystkie pagórki były małe.
    4 Powiedziano mi: „Pozostań tutaj, aż zobaczysz wszystko, co ma się stać ze słoniami, wielbłądami, osłami, gwiazdami i wszystkimi bytami”.
    (…)

    37 Widziałem, jak narodził się biały byk. J ego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby.
    38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków.
    39 Zasnąłem pośrodku nich, obudziłem się i zobaczyłem wszystko.
    40 I to jest widzenie, które widziałem wtedy, gdy spałem. Obudziłem się i błogosławiłem Pana sprawiedliwości i Jemu oddałem chwałę. (…).

    Przed Izraelem nie było Biblii, posiłkowali się księgą Henocha może jeszcze jakimiś księgami które nie przetrwały. Podania z wielu kontynentów potwierdzają wielki potop. czy nie jest prawdą że
    „5) Faraon nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za żonę Asenat, córkę Poti-Fery, kapłana z On. Odtąd Józef był rządcą Egiptu.”
    Józef miał wpływ na wierzenia egipskie, ale z czasem zostały wypaczone jak to oświadcza Justyn w swojej apologetyce .

    Konstelacja Oriona jest w opozycji do Konstelacji Byka
    proszę wziąść to wszystko pod uwagę i zastanowić się , nie muszę mieć racji jednak proszę o przeanalizowanie wątków pobocznych.
    Pozdrawiam w Chrystusie.

    • głównym powodem mojego powątpiewania w tą lokalizację jest to, że w konstelacji Byka nie ma żadnych ciekawych obiektów, z wyjątkiem Aldebaranu – jednego z 4 strażników Nieba u starożytnych. Ale są jeszcze 3 inne takie gwiazdy.

     Myśląc o Białym Tronie kieruje się bardziej w kierunku centrum galaktyki-nie wiemy co tam jest, ponieważ jesteśmy na brzegu tej galaktyki, widok zasłaniają nam zbite gwiazdy i pyły, tworzące zasłonę którą nazywamy Drogą Mleczną.

    • ACZKOLWIEK pewności nie mam, sam to badam od niedawna.jestem wdzięczny za takie komentarze, bo to przyczynek do unikatowej dyskusji. Metodą prób i błędów może dojdziemy do jakichś fascynujących odkryć.

 3. W filmie „I AM LEGEND” mamy człowieka z karabinem, który sam podróżuje ze swoim psem. Orion ze swoim orężem i psem Syriuszem.

  Słowo „LEGEND” ma gematrii angielskiej wartość 101. Orion ma być bramą do Boga.
  I am Legend czyli Ja jestem (101) bramą do boga.

  Na początku dostaje małego szczeniaczka, który zmienia się z czasem w dużego wilczura. Tak jak obok Oriona jest mały i wielki pies.

  Potem kiedy poluje razem z psem w drogę wchodzi mu LEW.

  Na koniec filmu pojawia się znak, motyla czyli przeobrażenie ludzkości w nowej erze.

  Na plakacie mamy zniszczony most, symbol połączenia między Bogiem, a ludzkością. Orion jest sam odcięty na wyspie od całego świata. On ma być mostem który połączy ludzkość z Bogiem.

  Potifex Maximus – Budowniczy Mostów

 4. Coroczna trasa Słońca biegnie przez w maczugę ( pochodnie ) Oriona, która zostaje zapalona prze promienie słońca. Przypomina to historię o Prometeuszu który wykradł ogień Heliosowi (bóg słońca) i dał go człowiekowi. Obecnie czas letniego przesilenie zbliża się dokładnie do maczugi (pochodni) Oriona.

  Od igrzysk w Berlinie 1936 wprowadzono zwyczaj zapalania pochodni od promieni Słońca w Olimpii miejscu kultu Zeusa, który jest potem dostarczany w sztafecie do miejsca igrzysk.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s