Roman Dmowski – Film dokumentalny (1995)

 

 

Advertisements