Biblia o kulistej Ziemi

 

Źródło: mieczducha888.blogspot.com

” Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze ” KSIĘGA IZAJASZA 40:22 Biblia Warszawska

Słowo okrąg to hebrajskie słowo – CHUWG – strong numer 2329 , słowo to może oznaczać również KULE a wiec 22 werset można przetłumaczyć jako : „SIEDZI NAD KULĄ ZIEMSKĄ”

Douay-Rheims Bible : „It is he that sitteth upon the globe of the earth”


” Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni ” PRZYSŁÓW SALOMONA 8:27 – jeśli spojrzymy na horyzont nad morzem to widać krąg. Krąg nad morzami czy oceanami na płaskiej ziemi nie może istnieć – http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c015.html

również na płaskiej ziemi A TYM BARDZIEJ NAD nad wodami nie może istnieć terminator czyli linia miedzy oświetlona a nieoświetlona częścią ciała niebieskiego – http://pl.wikipedia.org/wiki/Terminator_%28astronomia%29  gdyby ziemia była płaska terminator by nie występował.

Byłaby albo noc albo dzień – nie byłoby podziału między dniem i nocą ale na kulistej ziemi taki podział istnieje – a wiec i ten werset obala wymysły ludzi nienawidzących BOGA JEZUSA i nienawidzących Biblie – „Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności.” – KSIĘGA HIOBA 26:10 Biblia Warszawska

Można sobie wpisać w wyszukiwarkę np : „Job 26:10 terminator” – przykładowa strona pokazująca, że Biblia jest zgodna z astronomią i w wielu aspektach wyprzedzała późniejsze odkrycia : https://answersingenesis.org/answers/books/taking-back-astronomy/the-universe-confirms-the-bible/

„Pamiętajcie żonę Lota. 33 Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.

34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
35 Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
36 Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony” – Ewangelia Łukasza 17:32-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

„Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

41 Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42 Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie” – Ew. Mateusza 24:40-42 UBG

 

Wydarzenie „porwania” ma nastąpić w mgnieniu oka : „Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; 52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni” – 1 list do Koryntian 15:51-52 UBG – Normalna praca w polu nie przebiega w nocy ale w dzień. Podobnie praca na żarnach nie odbywała się w nocy, normą jest praca w dzień i dziś – niektóre sektory pracują w trybie ciągłym. Ale patrząc na te wersety biblijne nie chodzi o nic nadzwyczajnego, więc chodzi o pracę w dzień.

 

W tej samej chwili w innym miejscu jest noc. Ewangelia miała być i będzie głoszona po całej ziemi np – Ewangelia Mateusza 24:15. Więc w jednej chwili w jednej części globu nowonarodzeni, wierni chrześcijanie będą zabrani w czasie dnia, natomiast w tej samej chwili inni wierni chrześcijanie zostaną zabrani w nocy, gdy będą spać. Noc i dzień w jednej chwili na całej ziemi, może występować jedynie na kulistej ziemi.
 
_____________________________
 
4000 lat temu Hiob wskazał ze ziemia jest zawieszona w próżni : „ziemię zawiesza nad nicością ” HIOBA 26:7 BW – jeśli Biblia nie jest SŁOWEM BOŻYM to skąd Hiob wiedział ze ziemia jest zawieszona w próżni a nie np utrzymywana przez gigantycznego zółwia lub Atlasa jak głosiły rożne mitologie.

 „Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole ” JEREMIASZA 31:37 BW – to co PAN JEZUS powiedział również się sprawdza ludzie nie zmierzyli kosmosu ani nie zbadali głębokości ziemi – są różne teorie na temat budowy ziemi ale to tylko teorie i jest ich cała masa. Po dziś dzień nie mają 100 % pewności i tak pozostanie wg natchnionego Pisma.

Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje” – 1 Mojżeszowa 15:5 BW

nie mogą być zliczone zastępy niebieskie ” – JEREMIASZA 33:22 – wg Boga ludzie nie zlicza nigdy gwiazd bo jest ich tak wiele , gołym okiem można dostrzec co najwyżej tylko kilka tysięcy gwiazd – jeśli Biblie nie jest SŁOWEM BOŻYM to skąd Jeremiasz i Mojżesz wiedzieli o ogromie gwiazd ??

Sama tylko droga mleczna zawiera wg różnych szacunków od 100 do 400 miliardów gwiazd a to tylko jedna galaktyka, a przecież samych galaktyk również są miliardy. Natchnione Pisma mają rację : żaden człowiek nie policzy liczby gwiazd. Jeśli ktoś Biblię uważa za bajki starożytnych pasterzy, to zdziwi się prędzej czy później.

inne ciekawe rzeczy zawarte w Biblii :

              19-wieczne oszustwa

 

powyższy obrazek pochodzi z 13 wieku – autor Jan Sacrobosco, on jak i większość średniowiecznych uczonych wierzyli w kulistą ziemię a nie płaską jak głosi kłamliwa propaganda.
                

Wielu ludzi myśli, że w średniowieczu ludzie powszechnie wierzyli w płaską ziemię i dopiero Kolumb, Kopernik czy Galileusz zmienili to, ale to nieprawda. Po dziś dzień często dzieci uczone są tych kłamstw, a wielu pozostałych ludzi wierzy w kłamstwa mówiące o płaskiej ziemi jako przeważającemu poglądowi w średniowieczu.

6312226-3x2-940x627

Najwidoczniej Terry Pratchett trolluje chrześcijaństwo nawet zza grobu – przyp. Radtrap

Przypisywanie Biblii albo chrześcijanom wiary w płaską ziemię to oszustwo, ponieważ ani Biblia nie mówi o płaskiej ziemi, ani większość uczonych średniowiecznych nie wierzyła w płaską ziemię, ale w kulistą. Przypisywanie Biblii i chrześcijanom poglądów o płaskiej ziemi to celowy atak na natchnioną Biblię, na wiarę chrześcijańską. Szatan chciał i chce zachwiać zaufanie w Słowa Boże, a kłamstwa teorii ewolucji, kłamstwa o starej ziemi, kłamstwa o dinozaurach żyjących miliony lat temu, kłamstwa o wielkim wybuchu, kłamstwa o płaskiej ziemi, są jednymi z ważniejszych ataków szatana na natchnioną Biblię. W raju podważył, Boże Słowa : „Czy naprawdę Bóg powiedział?”. Teraz robi to samo na wiele sposób, ale nie zawsze tak bezpośrednio, ale pośrednio przez różne kłamstwa, oszustwa, które mają wykpić Biblię, albo żeby ludzie traktowali ją niepoważnie, a nie jako źródło zdrowych nauk, według których można się kierować i budować życie na ich fundamencie.

W poniższym artykule i niektórych amatorsko przetłumaczonych fragmentach, widać wyraźnie jak oszustwem, kłamstwami wmówiono wielu ludziom, że Biblia i chrześcijanie mówią i mówili o płaskiej ziemi.

„Mit płaskiej ziemi” – Myth of the flat Earthhttp://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_Flat_Earth – tłumaczenie kilku ważniejszych fragmentów :

” Mit o płaskiej Ziemi jest nowoczesnym nieporozumieniem, że dominujący kosmologiczny pogląd w czasach średniowiecza, postrzegał Ziemię jako płaską, a nie kulistą.

Podczas wczesnego średniowiecza, praktycznie wszyscy badacze utrzymywali sferyczny (kulisty) punkt widzenia, wyrażony po raz pierwszy przez starożytnych Greków.

Od co najmniej XIV wieku, wiara w płaską ziemię wśród wykształconych praktycznie nie istnieje, poza fantastycznymi przedstawieniami w sztuce, jak na przykład zewnętrzna strona słynnego tryptyku Hieronima Boscha „Ogród rozkoszy ziemskich”, na którym Ziemia w kształcie płaskiego dysku pływa wewnątrz przeźroczystej kuli.

Według Stephena Jay Gould’a: „Nigdy nie było okresu ‚płasko-ziemskiej ciemnoty’ między uczonymi (niezależnie od tego, jak ogół społeczeństwa mógł rozumieć naszą planetę, zarówno wtedy, jak i teraz). Wiedza Greków dotycząca kulistości nigdy nie wyblakła, a wszyscy główni uczeni średniowieczni akceptowali okrągłość Ziemi jako ustalony fakt kosmologii. Historycy nauki David Lindberg i Ronald Numbers podkreślali, że „Było niewielu Chrześcijańskich uczonych średniowiecza, którzy nie uznawali kulistości Ziemi, czy nawet nie znali jej przybliżonego obwodu”.

Historyk Jeffrey Burton Russell mówi, że błąd płaskiej Ziemi rozkwitał najbardziej między 1870, a 1920 rokiem i musiał powstać z ideologicznym nastawieniem stworzonym z powodu walk nad ewolucją. Russell wyjaśnia:

„z nielicznymi, nadzwyczajnymi wyjątkami, żadna wykształcona osoba w historii zachodniej cywilizacji od III w.p.n.e. naprzód, nie wierzyła, że Ziemia jest płaska” i zalicza historie Johna Williama Draper’a, Andrew Dickson White’a i Washingtona Irving’a za popularyzujące mit o płaskiej Ziemi.

W wymyślaniu płaskiej Ziemi: Kolumba i współczesnych historyków, Jeffrey Russell wyjaśnia teorię płaskiej Ziemi jako bajkę, użytą, by zakwestionować przed-współczesną cywilizację i kreacjonizm

Biografia Kolumba wg Irvinga

W 1828 roku, wysoce uromantyczniona biografia (dzieło) Washingtona Irvinga, Historia życia i podróże Krzysztofa Kolumba, została opublikowana i źle zrozumiana przez wielu jako praca naukowa.

W księdze III, rozdziale II niniejszej biografii, Irving zdał w dużej mierze fikcyjną relację z posiedzeń komisji ustanowionej przez hiszpańskich władców do zbadania propozycji Kolumba. Jednym z jego bardziej fantazyjnych ozdobników była wysoce nieprawdopodobna opowieść, że bardziej nieświadomi i fanatyczni uczestnicy komisji wyrazili biblijne obiekcje do twierdzeń Kolumba, że Ziemia była kulista.

Problemem w 1490 roku nie był kształt Ziemi, ale jej wielkość oraz położenie wschodniego wybrzeża Azji, jak Irving faktycznie wskazuje.

W 1834 roku, kilka lat po publikacji książki Irvinga, Jean Antoine Letronne, francuski naukowiec o silnych antyreligijnych ideach, nieprawdziwie zaprezentował ojców Kościoła i ich średniowiecznych następców, jako wierzących w płaską Ziemię.

Jeffrey Burton Russell obalił powszechność wiary w płaską Ziemię w monografii i dokumentach. Louise Bishop (2008) stwierdza, że praktycznie każdy myśliciel i pisarz z 1000-letniego okresu średniowiecza potwierdzał kulisty kształt Ziemi.”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia : „Koncepcja kulistej Ziemi pojawiła się co najmniej w VI wieku p.n.e. – znana była pitagorejczykom, spośród których niektórzy utrzymywali ponadto, że Ziemia nie jest centrum wszechświata[162]. Po III wieku p.n.e. fakt, że planeta jest okrągła akceptowali wszyscy wykształceni obywatele Grecji i Rzymu[163]. Około 240 roku p.n.e. Eratostenes oszacował obwód planety (z 5-10% błędem pomiarowym) i nachylenie osi względem płaszczyzny ekliptyki[164]. W średniowieczu, z nielicznymi wyjątkami, nie było w Europie wykształconych ludzi, którzy uważaliby że Ziemia jest płaska, a wydana w XIII w. praca Sacrobosco O Sferach stała się podstawowym podręcznikiem akademickim przez następne cztery stulecia. Mimo to, współcześnie popularna jest idea o rozpowszechnionej wierze w „płaską Ziemię” w dawniejszych epokach”

Grzegorz z Nysy 380 rok : ” „Kiedy Słońce świeci ponad Ziemią, wtedy cień rozpościera się na jej dolnej części, gdyż z powodu kulistego kształtu Ziemi Słońce nie może jej całej objąć jednocześnie swoimi promieniami. Dlatego kiedy na jakieś miejsce na kuli ziemskiej padają promienie Słońca, to z drugiej strony jej średnicy znajdziemy wtedy cień. Nieustannie więc po przeciwnej stronie wędrówki promieni słonecznych po Ziemi cień wędruje po globie w tym samym tempie, co Słońce. Toteż po kolei i na zmianę raz dolna połowa Ziemi, a raz górna jest w świetle i w ciemności”.


Zobacz także:

http://www.medievalists.net/2013/11/21/ironing-out-the-myth-of-the-flat-earth/

 

Reklamy

31 comments on “Biblia o kulistej Ziemi

 1. Tak, uczeni, podróżnicy, czy wtajemniczeni znali prawdę, ale większość niewyedukowanej populacji (chłopi, mieszczanie, fanatyczni/zwykli duchowni czy biedna szlachta) nie i stąd ta opinia. Zresztą aktualnie też jest podobnie w różnych sprawach.
  MówiącyJakJest

 2. Częste powoływanie się na odkrywców i naukowców nie jest dowodem na kulisty kształt ziemi. Przykładem niech będzie teoria ewolucji, tak zaciekle broniona przez rożne środowiska naukowe.
  Księga Jozuego 10
  12 Mówił tedy Jozue do Pana dnia, którego wydał Amorejczyków przed oczyma synów Izraelowych, i rzekł przed nimi: .Słońce naprzeciw Gabaonu nie ruszaj się, a księżycu naprzeciw doliny Ajalon..
  13 I stanęło słońce i księżyc, aż się pomścił lud nad nieprzyjaciółmi swymi. Czyż tego nie napisano w Księdze Sprawiedliwych? Stanęło tedy słońce wpół nieba i nie spieszyło się zajść przez jeden dzień.
  14 Nie było przedtem ani potem tak długiego dnia, gdy usłuchał Pan głosu człowieka i walczył za Izraela.
  Gdzie więc teoria grawitacji, atmosfera i ludzie powinni zostać wessani w kosmos.

 3. A ja nie rozumiem pierwszych wersów w Biblii w Księdze Rodzaju. Tam jest napisane: 6 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» 7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 8 Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.

  Poza tym wspomniałeś: „ziemię zawiesza nad nicością ” HIOBA = skoro ją zawiesił, to teoretycznie powinna być „zawieszona”, czyli nieruchoma. A ona pędzi po orbicie wokół słońca.

  Dalej jest: 16 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.
  Gdzie w kosmosie jest sklepienie nieba??? Czy kosmos jest sklepieniem nieba, na którym są gwiazdy?

  Dalej. Przypowieści Salomona 30-w.4 „[…] Kto stworzył wszystkie krańce ziemi”
  Księga Koheleta 1-w.5-7: 5 Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi. 6 Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając,
  kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia.
  7 Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera; do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie.
  Jeżeli słońce na miejsce swoje spieszy z powrotem, to jak się to ma do heliocentryzmu i krążenia ziemi wokół słońca?

  • od 32:50

   Nawet gdyby potwierdzić teorię geocentryczną, że Ziemia nie obraca się wokół Słońca… nawet gdyby… to nie oznacza to, że Ziemia jest płaska, ludzie. Po to stworzono to szaleństwo płaskoziemne, aby przerwać dyskusje nad helio i geocentryzmem.

     • Od 36:12 facet zaczyna bajki opowiadać. Mówi, że w czasie Wielkiego Potopu siódme niebo w postaci wody spadło na ziemię i już go nie ma. I nie ma wód nad firmamentem. Tego w Biblii nie można przeczytać.

       • Obejrzałem tylko minutę i od razu widzę że gościu specjalnie lub nie, ale raczej umyślnie wprowadza w błąd.
        33:11 … latać nad ziemią na otwartym firmamencie….
        Zawsze jak widzę źródło to sprawdzam ze swoim.
        SEP
        rodzaju 1:20
        I rzekł Bóg: „NIech wody wyprowadzą płazy mające życie i ptactwo fruwające nad ziemią PONIŻEJ SKLEPIENIA NIEBA”. I tak się stało.
        link do internetowej biblii
        http://www.bibliamesjanska.com/Rdz/1.html
        1:20 I powiedział Bóg: Niech wody przyniosą żywe gady i skrzydlate stworzenia latające nad ziemią pod firmamentem niebios. I tak się stało.
        I ta minuta oglądania mi wystarczyła.

        • Dlaczego Płascy nie sprawdzają nigdy oryginalnego języka Biblii? Na otwartym firnamencie, nie pod.

         https://www.blueletterbible.org/lxx/gen/1/20/t_conc_1020

         (Jeśli się nie rozwija, kliknąć w „tools” przy Gen 1:20)

         Nawet w śmiesznej Septuagincie Brentona nie ma nic o sklepieniu.

         1:20 And God said, Let the waters bring forth reptiles having life, and winged creatures flying above the earth in the firmament of heaven, and it was so.

      • Chyba zbyt szybko wysnuwasz wnioski. Woda chroniła ludzkie DNA przed szkodliwym promieniowaniem, gdy ta ochrona zanikła z czasem ludzie zaczęli żyć coraz krócej bo z ojca na syna przekazywali coraz słabsze DNA i ten proces trwał kilkaset lat, nie był gwałtowny tak jak napisałaś. Zobacz ile żył Noe a ile lat żyło jego potomstwo.

       Nadal występuje podział na 3 Nieba.

       Pierwsze Niebo to atmosfera od ziemi do próżni (tam gdzie latają ptaki i samoloty)
       Drugie Niebo to kosmos (dom gwiazd, Słońca i Księżyca itd.)
       Trzecie Niebo znajduje się po za sferą materialną stworzenia (świat duchowy – dom aniołów)

       • ten wykres nawet mnie przekonuje. btw. w ostatnim filmie z serii „Piraci z Karaibów” mowa jest o Aqua Vitae (woda życia) i oni zmierzają do jej źródła – nieśmiertelności i ta woda płynie z dołu do góry… jestem ciekawa czy to jest Biblijna symbolika.

  • Biblia nie jest księgą która opisuje działanie świata językiem naukowym lecz literackim, stosując różne środki stylistyczne, aby przede wszystkim skupić chwałę na Stwórcy a nie stworzeniu. Dodatkowo należy zwrócić na perspektywę z jakiej to stworzenie jest opisywane. W tym wypadku jest to człowiek znajdujący się na Ziemi. Więc jasne jest ze z Ziemi widać że to Słońce pozornie się porusza, a nie Ziemia.

   Pierwszy lepszy dowód na obrót Ziemi to Księżyc, który sam porusza się z zachodu na wschód na nieboskłonie w ciągu miesiąca, ale już w ciągu doby poprzez obroty Ziemi jego pozorny ruch jest ze wschodu na zachód.

   Kiedy nie było Słońca, Księżyca i gwiazd(stworzone 4 dnia) to jeden obrót Ziemi był miarą dnia podczas stwarzania świata i jest taką miarą w całym Bożym stworzeniu do dziś.

   Mimo że Ziemia pędzi po orbicie to jednak wisi cały czas nad nicością próżnią, tu się nic nie kłóci.

   Temat wodnego sklepienia, które blokowało promieniowanie kosmiczne tłumaczy dobrze Kent Hovind. Dzięki tej osłonie z lodu do Ziemi nie docierało zabójcze promieniowanie, które powoduje starzenie się oraz dzięki niemu powstają błyskawice, które możliwe że nie istniały przed potopem.

   Boży opis stworzenia nic nie wspomina o planetach, ale one istnieją i pozwalają obliczyć odległość Ziemi od Słońca, bo tak jak napisałem Biblia skupia się na chwaleniu Boga, a nie naukowych opisach. Człowiek został obdarzony rozumem aby badał Boże dzieło.

   https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2016/04/30/ogrom-wszechswiata/

 4. Ale jeszcze podałeś przykład: (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze ” KSIĘGA IZAJASZA 40:22 Biblia Warszawska
  Przecież okrąg, czy koło to nie kula. Płaska ziemia też może mieć kształt okręgu…

  Równie dobrze można zinterpretować: Siedzi nad talerzem ziemi. ;)

 5. „12 Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich?” Ew. Jana, rozdział 3
  „wierzycie” można równie dobrze czytać: rozumiecie.

  Dlaczego tak trudno pojąć niektórym ludziom, że nie są w stanie ani zrozumieć wszystkiego, ani ogarnąć, ani wytłumaczyć.
  Większość tych najbardziej wojowniczych internetowych „chrześcijan” (pieniaczy egoistów, którzy wiedzą więcej i rozumieją lepiej) czytają Biblię raz dosłownie, a innym razem jako poezję z metaforami, które tłumaczą sobie jak im w danym momencie pasuje i cieszy. Po jakimś czasie, kiedy nastrój i ewentualne potrzeby im się zmieniają zmieniają również interpretację danych fragmentów. W jednym miejscu Jezus mówi dosłownie ale w innym już „na pewno” miał coś innego na myśli…

  Radtrap ma rację. Ale nawet czytanie w oryginale nie jest rozwiązaniem bo często tłumacząc jedno słowo słownik podpowiada kilka słów, z który i tak każdy wybierze sobie to, które mu najlepiej pasuje.
  Rozwiązaniem, moim skromnym zdaniem, jest zrozumienie istoty ofiary samego Boga i zrozumienie przesłania, jakie chciał nam przekazać Chrystus abyśmy mogli się wyrwać ze szponów szatańskich. Wtedy kształt Ziemi nie będzie miał najmniejszego znaczenia.

  Do wiadomości pana thewordwatchera i jego oddanego Obserwatora: wyśmiewacie innych za to, co sami nagminnie robicie. Pan HK nie przeoczy ŻADNEGO praktycznie wpisu dotyczącego bolących go tematów. Doskonale wie kto, gdzie i kiedy.
  A jeśli chodzi o mnie to jestem zwykłą, prostą kobietą, próbującą z pomocą Bożą wiązać co miesiąc koniec z końcem. Nie jestem agentką niejakiej hasbary. A mój wniosek raczej jest prosty: ktoś, kto wszystkich wokół, nie należącego do pańskiego forum i, na domiar złego, nie zgadzającego się z pańskimi poglądami zalicza w każdej niemal swojej wypowiedzi do płatnej agentury musi być pierwszy na ich liście płac. Albo mieć poważne problemy psychiczne. Dla pańskiego dobra lepsza byłaby ta druga wersja ale to już jest w Bożej kompetencji i woli.

 6. Widać, że z geometrii noga jestem bo dla mnie krąg i okrąg to nie kula, a kula to figura która nie ma krańców… (Choć mówię prawdę – z geometrii tęgi nie jestem..:) )
  Artykuł jak dla mnie tendencyjny aż głowa boli. Dlaczego?Ano dlatego, że jak już się ktoś posługuje cytatami z Biblii – w dodatku wątpliwymi – a nie podaje informacji że cytatów zgodnych z teorią płaskiej Ziemi jest o wiele więcej zostawia czytelnika niedoinformowanego i zmanipulowanego. Ja nie wiem jaki jest kształt Ziemi, bo nie jestem w stanie tego empirycznie doświadczyć. Wiem natomiast co można znaleźć u Źródła. Np wczoraj otwieram Ks Samuela i bach już w 2 rozdziale mamy: 1 SM 2 8″Albowiem do Pana należą słupy ziemi,
  On na nich położył ląd stały.”
  Takich wersetów można znaleźć na pęczki. Jak wpleść w nie kulę to dla mnie zagadka wielka. A w tym artykule kilka wersetów gdzie autor poci się nad przekonwertowaniem okręgu w kulę???…

 7. 1:20 And God said, Let the waters bring forth reptiles having life, and winged creatures flying above the earth in the firmament of heaven, and it was so.
  Użyjmy głupiego translatora oto wynik:
  01:20 I rzekł Bóg: Niech wody przyniesie gady o życiu i skrzydlate stworzenia latające nad ziemią, pod sklepieniem nieba, a to było tak .
  Firmament
  (1.1) nieboskłon, [b]sklepienie[/b] niebieskie, niebo
  (1.2) przen. coś stałego, [b]stabilnego[/b], niewzruszonego

  Sklepienie chyba każdy wie co to jest?

  (1.1) archit. bud. łukowata konstrukcja architektoniczna, zamykająca od góry wewnętrzną przestrzeń budowli; zob. też sklepienie w Wikipedii
  (1.2) rzecz. odczas. od: sklepić

  Tłumaczenie na filmiku jest błędne po prostu.
  To jest oczywiste że skrzydlate stworzenia latają w otwartej przestrzenni pod sklepieniem / firmamentem nieba. Nie ma czegoś takiego jak otwarte sklepienie.
  Hioba 37:18
  Sporo tego jest że nie wpomnę ile razy w biblii są wspomniane krańce ziemi. Proszę pokaż gdzie kulka ma krańce?
  Firmament to inaczej sklepienie i koniec.
  In Biblical cosmology, the firmament is the structure above the atmosphere, conceived as a vast solid dome.[1] According to the Genesis creation narrative, God created the firmament to separate the „waters above” the earth from the „waters below” the earth.[2] The word is anglicized from Latin firmamentum, which appears in the Vulgate, a late fourth-century Latin translation of the Bible.
  źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament
  i znowu zwykły najprostszy translator:
  W kosmologii biblijnej , firmament jest struktura powyżej atmosfery, pomyślany jako ogromnej [b]stałej kopuły.[/b] [ 1 ] Zgodnie z tworzenia narracji Rodzaju , Bóg stworzył [b]sklepienie[/b] , aby oddzielić „wody powyżej ” ziemi od ” wód poniżej ” THE ziemia . [ 2 ] słowo jest zanglicyzował od łacińskiego Firmamentum , który pojawia się w Wulgaty , a pod koniec IV wieku łacińskiego przekładu Biblii.
  Także sory ale jak nie jesteś w stanie tego pojąć to trudno.

 8. W ogóle takich głupot jakie gada ten gość aż ciężko słuchać. Że niby firmament to powietrze którym oddychamy.. :) To że jest twardy jak kryształ, czy lustro polerowane czy jak metal polerowany to nic nie znaczy.
  Albo że ktoś niby twierdzi że firmament to ziemia. Pierwsze słyszę taką bzdurę, może jakieś źródło. Gościu stosuje socjotechnikę, próbuje uwiarygodnić swoją bzdurę że firmament to powietrze, jeszcze większą głupotą że niby ktoś Twierdzi że firmament to ziemia. Ale kto i kiedy już nie mówi mhm….
  Tymczasem nawet takie beznadziejne źródło wiedzy jak angielska wikipedia „trafnie” określa co to jest firmament.

 9. Witam wszystkich serdecznie
  Kent Howind pomógł mi zrozumieć kilka rzeczy, głównie wiek Ziemi i życie dinozaurów wraz z ludźmi. Dzięki niemu zacząłem poszukiwać prawdy w tym zakłamanym świecie.

  Co do wyglądu Ziemi mamy dwie możliwości:
  1. Ziemia Kula.
  Poniżej oficjalne zdjęcia Ziemi wykonane „z przestrzeni kosmicznej” przez NASA.

  Czy nasza planeta aż tak się zmieniała w przeciągu kilku lat? W 2012 Ameryka Płn. urosła kilkukrotnie :) Te zdjęcia znajdziecie na oficjalnej stronie NASA.
  A propo kuli, oficjalnie Ziemia jest sferoidalna, a jakoś zdjęć takiej Ziemi nigdy nie widzieliśmy.
  Kulista Ziemia została wymyślona aby współgrać z ewolucjonizmem. Jesteśmy tylko nic nie znaczącą planetą, mknącą z zawrotną prędkością przed siebie. Jest tu jeszcze miejsce dla Boga, naszego stwórcy? Skoro „ewoluujemy” to z pewnością nie jesteśmy jedyni w kosmosie. Czy inwazja obcej cywilizacji byłaby możliwa przy płaskiej Ziemi? Nie wydaje mi się.
  Lądowanie na księżycu? – FAKE! Nigdy go nie było i nie będzie. Zostało to nagrane w studio przez Kubricka. Jak można wylądować na „źródle światła”?

  2. Płaska Ziemia – wg mnie tak właśnie wygląda. Ciężko było mi się z tym pogodzić, ale analizując fakty, to co mogę samemu sprawdzić czy potwierdzić, jestem przekonany że Ziemia jest płaskim, nieruchomym dyskiem a nie wirującą kulą. Biblijny „okrąg” to nie kula. Okrąg to okrąg. Księga rodzaju mówi o stworzeniu przez Boga dwóch świateł, jednego by świeciło w dzień, drugiego z nocy. DWÓCH ŚWIATEŁ, nie jednego, które oświetla drugie, a przecież wg naukowców księżyc świeci światłem odbitym.

  Myślę że osoby tkwiące przy teorii Ziemi kuli nie znają założeń Płaskiej Ziemi.
  Polecam kanał użytkownika YT: https://www.youtube.com/results?search_query=zetetic+flat+earth
  oraz blog osoby, która pomoże niektórym zmienić spojrzenie na otaczający nas świat:
  http://bianka.juneo.pl/

  Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi

 10. Nie wiem, czy ludzie, których ogarnęła histeria płaskiej Ziemi zdają sobie sprawę, że stan wiedzy na temat Ziemi w latach, kiedy były spisywane księgi Starego Testamentu był taki jaki był, ludzie wtedy wierzyli, że Ziemia jest płaska. I to chyba normalne, że ich opisy będą się zgadzać z tym, w co wtedy wierzyli. A robić z tego dogmat przerastający w swym znaczeniu ofiarę Jezusa na krzyżu to najczystsza herezja i głupota. To jakby ślepcy polegali na ślepcach. To prawdziwy dramat dla tych ludzi. Pomijając już inne nieprawdopodobne bzdury, które wypisują.
  To, co powinniśmy zrozumieć to, że Biblia nie jest księga naukową. Biblia jest księgą duchową. Opisuje upadek człowieka i skutki, jakie to za sobą pociągnęło. Ma nam pomóc powrócić do utraconego raju, na łono naszego Ojca i Stwórcy. A nie opisywać jak zbudowany jest wszechświat.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s