Pamiątka Ostatniej Wieczerzy – 22.04.2016

 

W nawiązaniu do artykułu Prawidłowa Data Wielkanocy, dzisiaj można już wyznaczyć prawidłowe daty zarówno pamiątki Ostatniej Wieczerzy jak i Zmartwychwstania Pańskiego. Tak wiec, skoro nowy rok w starożytnym kalendarzu Izraela rozpoczął sie od nowego ksieżyca (pierwszy widzialny sierp z terenu Izraela) w sobote wieczorem, 9 kwietnia 2016, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy wypada na początku 14 dnia miesiąca Aviv (Nisan) – w piątek wieczorem 22 kwietnia 2016. Data szabatu lunarnego – sobota wieczorem 23 kwietnia. Wielkanoc – niedziela wieczorem 24 kwietnia 2016.

Zgodnie z relacją w Nowym Testamencie, tuż po ukrzyżowaniu Chrystusa nastepował szabat. Gdy popatrzymy jak w tym miesiącu Pasche świetowac bedą zarówno Żydzi, jak i Karaici (obie grupy stosują dwie różne wersje tego samego kalendarza), widzimy ze Nowy Testament popiera w rzeczywistości teorie szabatu ksieżycowego. Trzymając sie jej założeń, „dni świete” zaczynają sie 16, 23 i 30 kwietnia 2016 (8, 15 i 22 nisana/aviv).

 

Relacja w Nowym Testamencie

 

 • Pierwszy miesiąc roku (aviv/nisan), koniec żniw.
 • „Trzeciego dnia zmartwychwstał”. Dzień 1 (13 lub 14 nisana, przyjmijmy jednak że 14) – Chrystus wraz z apostołami dzieli sie chlebem i winem. Zdrada Judasza. Pojmanie Chrystusa tego samego wieczoru.
 • Wschód słońca. Sąd nad Chrystusem. Droga krzyżowa, śmierć. Ofiara paschalna z Baranka Bożego (ukrzyżowanie, przebodzenie. Legioniści, jak relacjonuje apostoł Jan, przymierzali sie do złamania nóg Jezusowi, jednak tego nie zrobili. Porównaj z Wyj 12,46). Złożenie do grobu. Zachód słońca. Koniec dnia 1.
 • Dzień 2 – Szabat.
 • Dzień 3 – Zmartwychwstanie.

 

Pascha w judaizmie

 

W tym miesiącu Pascha ortodoksyjna zaczyna sie w szabat (sobote), w piątek wieczorem 22 kwietnia. Początek Paschy i szabat, to sie zgadza, nie jest to jednak reguła ponieważ np. w roku 2014 Pascha wg kalendarza judaistycznego zaczynała sie w poniedziałek. Nie zawsze wiec wypada im w dzień który uznają za szabat (sobote), tak jak powinno być wg Tory, czy chociażby wspomnianej relacji z ukrzyżowania zawartej w Nowym Testamencie.

Aby obejść ten problem, rabini wymyślili termin „Wielkiego Szabatu”, za który uznawany jest pierwszy dzień Paschy, niezależnie od tego w jaki dzień kalendarza gregoriańskiego wypada. Dodatkowo świeci sie również sobote, co powoduje że w wiekszości przypadków Żydzi świetują dwa szabaty w jednym tygodniu.

Jak to sie ma do zarzutów wobec szabatów lunarnych, gdy podnosi sie larum że raz w miesiącu (8-dnia każdego miesiąca) szabat wypada w dniu ósmym, a nie w siódmym.

Obchodzenie dwóch szabatów w jednym tygodniu? Brak precedensu w Biblii, no chyba że zawierzymy w naciągane formułki okolicznościowe rabinów.

Obchodzenie szabatu dnia ósmego? Mamy precedens biblijny, opis obleżenia Jerycha, który rozpoczął sie na początku miesiąca. Izraelici maszerowali sześć dni, zaatakowali miasto dopiero dnia siódmego, natomiast odpoczywali ósmego. Jeśli szabat przez cały miesiąc zawsze wypada tylko i wyłącznie dnia siódmego – to jakim cudem Izrael utrzymywał gotowość bojową przez całe siedem dni? Poza tym Biblia nie opisuje tylko dni roboczych i szabatów – istnieje też w niej trzeci rodzaj dnia, podczas którego na niebie nie widać ksieżyca (nów).

Karaici wyznaczają początek miesiąca prawidłowo. To dzieki nim, nielicznej, mikroskopijnej wrecz grupce która przez praktycznie tysiące lat przechowywała tą tradycje, dzisiaj możemy sie z nią zapoznać. Problem leży w tym że w wiekszości przypadków trzymają sie również tradycji obchodzenia żydowskiego szabatu w łacińską sobote, przez co wyznaczają date Paschy prawidłowo (w tym roku jest to dzień później niż u reszty Żydów), ale nie chroni ich to przed obchodzeniem dwóch szabatów w jednym tygodniu.

Celem tego artykułu nie jest „judaizacja chrześcijaństwa” ani zachecanie chrześcijan do świetowania Paschy. Pascha to świeto Izraela, jego pamiątka wyjścia z Egiptu, a nie ludów nieżydowskich. Jeśli jednak myślimy nad prawidłowym wyznaczaniem Wielkanocy, którą obchodzili już w II wieku uczniowie apostołów Chrystusa, to tak sie składa że miała ona miejsce drugiego dnia żydowskiej Paschy, dlatego nie można obchodzić jakiegoś świeta (w tym przypadku konkretnego wydarzenia które miało miejsce podczas tego świeta) wyciagając go z ram jednego kalendarza i wsadzając w ramy innego. Dlaczego nie można? Ponieważ te kalendarze nie są do siebie nawet podobne, działają w inny sposób i zostały stworzone przez różne kultury.

Psalmów 104:19 wyraźnie zaznacza że ksieżyc został stworzony do wyznaczania czasu świąt (mo’edim).
Kapłańska 23:1-3 mówi jasno że szabat to pierwszy dzień świąt (znowu mo’edim).
Wyjdź na zewnątrz i spójrz na słońce. Możesz mi na jego podstawie powiedzieć jaki mamy teraz dzień lub miesiąc? (creationcalendar.com)

 

Radtrap

 

Advertisements

6 comments on “Pamiątka Ostatniej Wieczerzy – 22.04.2016

 1. Biblia Paulistów (2008)

  Rev 12:3-4 pau „(3) Ukazał się też inny znak NA NIEBIE: Oto wielki smok ognisty ma SIEDEM GŁÓW i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. (4) Jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, która miała rodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko.”

  „Miesiąc smoczy – średni czas w jakim Księżyc przechodzi przez ten sam węzeł orbity. Miesiąc smoczy trwa 27 dni 5 godzin 5 minut i 35,9 sekundy (27,21222 dnia).

  Nazwa związana jest z mitycznym smokiem, zamieszkującym węzły orbity i pożerającym Księżyc lub Słońce podczas zaćmień.”https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c_smoczy

  „Węzeł – punkt na orbicie obiektu niebieskiego, w którym ciało niebieskie przecina płaszczyznę ekliptyki. Każdy obiekt astronomiczny ma na swojej orbicie dwa węzły.

  Węzeł wstępujący – punkt, w którym obiekt przechodzi z mniejszych do większych szerokości ekliptycznych, czyli z południa na północ. Oznaczany symbolem Northnode-symbol.png (Unicode: U+260A, ☊). W średniowieczu nazywany „głową smoka” (łac. caput draconis). Nazwa ta nawiązuje do mitycznego smoka, zamieszkującego węzły orbity Księżyca (por. miesiąc smoczy).

  Węzeł zstępujący – punkt, w którym obiekt przechodzi z większych do mniejszych szerokości ekliptycznych, czyli z północy na południe. Oznaczany symbolem Southnode-symbol.png (Unicode: U+260B, ☋). W średniowieczu nazywany „ogonem smoka” (łac. cauda draconis).”https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99ze%C5%82_%28astronomia%29

  • Żeby interpretować biblijnego smoka z siedmioma głowami (i dziesiecioma rogami) jako cykl księżyca, to już naprawdę trzeba byc zdesperowanym. Błagam Ciebie Imsylii… dlaczego taka nadinterpretacja? I to jeszcze z użyciem katolickiego przekładu.

   ST w kilku rożnych księgach, a nie w jednej, jest jasny w tym temacie – cały kalendarz dany przez Boga, święta Izraela i wyznaczanie początku każdego miesiąca – wszystko to jest oparte na cyklach ksieżyca. Wg Biblii Bóg tak nakazał, jak więc się mają do tego jakieś legendy o smokach… w podanych źródłach nawet nie wyjaśniono czyje to legendy, z jakich czasów, od jakich ludów wyszły.

   • Biblia Gdańska (1632)

    Mat 6:9-12 bg „(9) Wy tedy tak się módlcie; Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się imię twoje; (10) Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. (12) I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;”

    ” jako w niebie, tak i na ziemi.”

    Biblia Poznańska (1974/75)

    Rev 1:1-3 bp „(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a [On] wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego ZA POMOCĄ ZNAKÓW słudze swojemu Janowi. (2) Ten poświadcza, że wszystko, co widział, jest słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa. (3) Szczęśliwy, który czyta, i [ci] którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nich napisane, bo chwila jest bliska.”

    „ZA POMOCĄ ZNAKÓW”

    Biblia Gdańska (1632)

    Isa 9:13-15 bg „(13) Przeto, że się lud ten nie nawraca do tego, który go bije, a Pana zastępów nie szuka: (14) Dlatego Pan odetnie od Izraela głowę i ogon, gałąź i sitowie, dnia jednego. (15) (Starzec i uczciwy człowiek, ten jest głową, a prorok, który uczy kłamstwa, ten jest ogonem.)”

    Septuaginta 2013
    Iz 9:13-15 „(13) Wtedy Pan odciął Izraelowi głowę i ogon; jednego dnia usunął wielkiego i małego, (14) starszego i tych, którzy kierują się podziwem dla zewnętrznego splendoru osób (ci są władzą, czyli ową władzą)^3, oraz proroka uczącego tego co sprzeczne z Prawem (taki jest owym ogonem)^4. Schlebiający temu ludowi są zwodzicielami. Zwodzą , aby ich sobie połknąć.”

    Proszę mnie nie utożsamiać z KRK i z żadnym innym wyznaniem religijnym.
    Biblia Gdańska (1632)

    Gen 1:14 bg „(14) I rzekł Bóg: Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzielaniu dnia od nocy, a niech będą na znaki, i pewne czasy, i dni, i lata.”

    ” a niech będą na znaki,” „,” Jest tu przecinek.

    Biblia Gdańska (1632)

    Mat 13:10-13 bg „(10) Tedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczegoż im w podobieństwach mówisz? (11) A on odpowiadając, rzekł im: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa niebieskiego, ale onym nie dano; (12) Albowiem kto ma, będzie mu dano, i obfitować będzie, ale kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto. (13) Dlategoć im w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją.”

    ” w podobieństwach mówisz”

    Reasumując Apokalipsa dana Janowi jest przedstawiana w znakach i na ziemi i na niebie czy w głębiach mórz, jak to Izajasz mówił do Achaba , przedstawia czytelnikowi i słuchaczowi w postaci przypowieści (podobieństw) gdyż księżyc jest jednym z wielu ciał na niebie ustanowionych przez boga jako znaki. Jak wiadomo historia lubi się powtarzać jak to jest napisane:
    Koh 1:9 nbg-pl „To, co było to będzie, a co się stało to się stanie; zatem nie ma nic nowego pod słońcem.”
    Tak jak Izrael miał być znakiem dla narodów tak i Jezus Chrystus jest znakiem dla narodów i symbolem , godłem, przypomnieniem, itp.
    Tak więc zapytam cię Bracie dlaczego Pismo Święte jest Święte ?
    W moim mniemaniu Jeżeli Bóg powiedział „A” to wszystko jest w zawarte w tej literze nawet litera „Z”, bo jest początkiem wszystkiego, a litera „Z ” jest jego końcem.
    I jakbym ja powiedział ci „A” to powiedział bym ci całą wiedzę świata a ty nie zrozumiałbyś jej- to jest przypowieść.
    Jestem ci wdzięczny za łaskę jakom mi okazujesz publikując moje wypowiedzi.
    Niech Bóg cię obdarzy swoją łaską. Niech się stanie Amen.

    • Zgadzam się że wiele symboli w Biblii zawiera w sobie więcej niż jedno znaczenie. Chodzi mi o to, że akurat tą interpretację (cykl księżyca – smok z Obj. Jana) uważam za nietrafioną.

     Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s