Bestie z Księgi Daniela i świątynia dla Antychrysta

 

watchpair.com (fragmenty), tł. Radtrap

Oto megalomańska ambicja odrodzonego Imperium Merowingów… Chrześcijanie powinni wziąć pod uwagę inne wytłumaczenie popularnej doktryny współczesnych kaznodziejów, szukających ostatniego systemu Bestii w odrodzonym Imperium Rzymskim. Pomyłka w ich naukach wynika z błędnej interpretacji czterech imperiów opisanych we śnie Nabuchodonozora (Daniela 2) oraz czterech bestii z Daniela 7, o których myśli się jako o symbolach tych samych imperiów światowych. Po bliższym przyjrzeniu się treści Daniela 2 i 7, oraz Ks. Objawień 13, okazuje się że jest zupełnie inaczej.

Daniela 2:32-42 opisuje imperia Babilonu, Persji, Grecji oraz Rzymu.

20061008205532411_1_originalW Daniela 2:38 czytamy że głowa ze złota w wizji Nabuchodonozora była już istniejącym imperium babilońskim. „O king…Thou art this head of gold.” (KJV)

„w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota” (B. Warszawska)

Z kolei wszystkie imperia opisane w Daniela 7 są PRZYSZŁYMI imperiami (włącznie z pierwszą bestią). Wg wersetu 17: „te wielkie bestie, które są cztery, to czterech królów, którzy wyłonią się z ziemi.”(„These great beasts, which are four, are four kings, which shall arise out of the earth.” KJV)

Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. (B.Warszawska)

Tak więc, podczas gdy Daniela 2 identyfikuje trzy przyszłe i jedno istniejące imperium (Babilończyków), to Daniela 7:3-6 mówi już o czterech przyszłych imperiach:

A cztery bestyje wielkie występowały z morza, różne jedna od drugiej. (4) Pierwsza podobna LWOWI, mając skrzydła ORLE; i przypatrywałem się, aż wyrwane były skrzydła jej, któremi się podnosiła od ziemi, tak, że na nogach jako człowiek stanęła, a serce człowiecze jej dane jest. (5) Potem oto bestyja druga podobna NIEDŹWIEDZIOWI; i stanęła przy jednej stronie, a trzy żebra były w paszczęce jej między zębami jej, i tak mówiono do niej: Wstań, nażryj się mięsa. (6) Potem widział, a oto inna bestyja podobna LAMPARTOWI, która miała cztery skrzydła ptasze na grzbiecie swym, cztery też głowy miała ta bestyja, i dano jej władzę wielką. (B. Gdańska)

Nazistowskie Niemcy były znane ze swoich dywizji pancernych (czołgów panter i leopardów), natomiast symbolem komunistycznej Rosji jest niedźwiedź, który za czasów Lenina i Stalina „rozszarpał wiele ciał/nażarł się mięsa”.

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom

Royal Arms of England (królewski herb Anglii) przedstawia Stojącego Lwa („na nogach jako człowiek stanęła, a serce człowiecze jej dane jest”), który jest również jednym z symbolów Merowingów. Skrzydła orła wyrwane z Daniela 7:4 są odniesieniem do Stanów Zjednoczonych (pozorne wyzwolenie się Stanów Zjednoczonych Ameryki od imperium Brytyjskiego), których rząd od samego początku był narzędziem, za pomocą którego angielska masoneria planowała stworzenie Nowego Światowego Ładu. Tak więc aby racjonalnie zinterpretować owe symboliczne bestie z Daniela 7, musimy umieścić je w przedziale czasowym ledwo co poprzedzającym powstanie ostatniej bestii:

„… Bestyja czwarta, czwarte królestwo znaczy na ziemi, które będzie różne od wszystkich królestw, a pożre wszystkę ziemię, a podepcze a pokruszy ją; A dziesięć rogów to znaczy, że z królestwa onego dziesięć królów powstanie… „ (Daniela 7: 23-24)

Czwartą Bestię z Daniela 7 możemy również zobaczyć pod postacią bestii kompozytowej opisanej w Objawieniach 13:1,2. Proszę pamiętać że Bistea Neptunis czyli „bestia morska”, o której wierzono że jest „wiecznie obecna w dynastii antycznych królów”, a której symbolem była ryba, w oczywisty sposób identyfikowana jest z mistycznym, merowingowym Królem-Rybakiem [Fisher-King z legend arturiańskich – dop. Rad], bluźniercą uzurpującym sobie pochodzenie z linii krwi Jezusa Chrystusa:

I stanąłem na piasku morza. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na jej rogach dziesięć koron, na jej głowach zaś bluźniercze imiona. A bestia, którą ujrzałem, była podobna do lamparta, ale jej łapy były jak u niedźwiedzia, a jej paszcza była jak paszcza lwa. I smok dał bestii jej moc i jej tron. i wielką władzę.

Ponieważ treść Objawień 13 i Daniela 7 jest niemal identyczna, przyszłe królestwa są opisane symbolicznie. Podobnie jak Księga Daniela, Objawienia 13 przedstawiają dynastię Merowingów jako BESTIĘ WYCHODZĄCĄ Z MORZA. Współcześni interpretatorzy proroctw zapobiegli identyfikacji królestwa Bestii jako odrodzonego imperium Merowingów, poprzez łączenie królestw z Daniela 7 z królestwami z Daniela 2. Zła interpretacja Daniela 7 jest głównym czynnikiem powszechnej ignorancji w temacie konspiracji Merowingów, których ukryte manipulacje na arenie międzynarodowej pozostają generalnie niezauważone.

Zamiast tego masy chrześcijańskie utwierdza się w przekonaniu że ostatnim królestwem Antychrysta będzie odrodzone Imperium Rzymskie kontrolowane przez Kościół katolicki. Dzięki tej biblijnej propagandzie, oraz dzięki planom pokierowania wydarzeń tak, by te przypominały spełniające się proroctwa Biblii, po tym jak mesjasz z dynastii Merowingów pozbędzie się papieża i zniszczy Kościół rzymskokatolicki (fałszywego „Smoka”), zostanie w atmosferze triumfu koronowany w Świątyni Jerozolimskiej i ogłoszony „Chrystusem”.

http://watch.pair.com/roman-dragon.html


W oczekiwaniu na drugą Krucjatę…

brit

Pretekstem dla pierwszej Krucjaty było odzyskanie skarbów ze Świątyni Jerozolimskiej oraz innych świętych miejsc. Był to jednak tylko pretekst, ponieważ prawdziwym celem Merowingów była odbudowa starożytnej Świątyni Salomona. W 30-tym rozdziale „Morałów i Dogmy” zatytułowanym „Rycerz Kadosz”, Albert Pike pisał na temat Rycerzy Świątynnych z czasów Krucjaty:

„W roku 1118, dziewięciu rycerzy krzyżowców Wschodu, wśród których znajdowali się Geoffroi de Saint-Omer oraz Hugues de Payens, złożyli śluby i przyjęli błogosławieństwo od patriarchy Konstantynopola, przywódcy Kościoła prawosławnego który od czasów Focjusza Wielkiego, w sposób otwarty lub sekretny, odnosił się wrogo wobec Kościoła rzymskiego. Oficjalnym powodem działań Templariuszy była ochrona pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Prawdziwym celem było jednak odbudowanie Świątyni Salomona zgodnie z modelem opisanym w Księdze Ezechiela.

„Owa odbudowa, formalnie przepowiedziana przez judaizujących mistyków we wcześniejszych wiekach, stała się marzeniem patriarchów Wschodu. Świątynia Salomona, odbudowana i konsekrowana w obrządku katolickim stałaby się w efekcie metropolis Świata, Wschód pokonałby Zachód, a patriarcha Konstantynopola przejąłby całą władzę papieską.

„Templariusze, lub też Ubodzy Rycerze Świętego Domu Zakonnego, mieli być przekształceni na model opisany w Biblii, wojowników-budowniczych Zorobabela, który pracował trzymając w jednej ręce miecz, w drugiej kielnie. To właśnie miecz i kielnia były insygniami Templariuszy, którzy z czasem, jak zostanie wykazane, ukryli swoją tożsamość pod nazwą bractwa masońskiego…

„Kielnia Templariuszy jest czterokątna, a jego trójkątne płytki zostały ułożone na kształt krzyża, tworząc kabalistyczny symbol znany jako Krzyż Wschodni/Wschodu/Orientu. Rycerze Orientu, oraz Rycerze Wschodu i Zachodu, zawarli w swojej nazwie aluzje do swoich protoplastów.”

(…)

To w gnostycznej kulturze Aleksandrii kult Bogini Matki przekształcił się w kult Marii Magdaleny. Ean Begg pisał w „The Cult of the Black Virgin” – „…wielu najznaczniejszych pisarzy gnostyckich pochodzi z Aleksandrii lub jest inspirowanych Aleksandrią. Aleksandria jest również głównym źródłem pism gnostyckich łączących Jezusa z Marią Magdaleną. Wg tej tradycji, to poprzez Magdalenę a nie Piotra i męskich apostołów, Jezus przekazywał swoją sekretną doktrynę.”(272:128

W swoich staraniach dla przeniesienia centrum chrześcijaństwa do egipskiej Aleksandrii, gnostycy twierdzili że Maria Magdalena pochodzi z egipskiego Magdolum, które powiązywali z miejscem znanym jako Migdol:

„Nie ma żadnej potrzeby dla wciskania jej [Marii Magdaleny] na siłe w krajobraz Galilei, zwłaszcza że istnieją inne intrygujące alternatywy dla jej pochodzenia – mimo że w jej czasach nie istniało w Judei miejsce znane jako „Magdala”, istniało Magdolum w Egipcie – niedaleko od granicy – o którym wspomina Ezechiel jako o Migdol. Istniała wtedy w Egipcie duża i prosperująca społeczność Żydów, skupionych głównie wokół portu morskiego w Aleksandrii, kosmopolitycznym tyglu w którym mieszało się wiele ras, narodowości i religii, w miejscu do którego zbiegła prawdopodobnie rodzina Jezusa przed prześladowaniami Heroda.” (Mary Magdalene Files: 843)

Księga Ezechiela nie wspomina o Migdol [owszem wspomina, patrz tekst masorecki Ezechiela 29:10http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm], jednakże prorok Jeremiasz skarcił żydowskich apostatów za zamieszkanie w egipskim Migdol, ponieważ sprzeciwili się poleceniu Pana i nie poszli wraz se swymi zesłanymi pobratymcami do Babilonii. Prorok Jeremiasz wyraźnie potępił Żydów z Egiptu za ich kult Bogini Matki. (Jer. 44:1-3,15-19)

http://watch.pair.com/priory.html#cult

 

Advertisements

13 comments on “Bestie z Księgi Daniela i świątynia dla Antychrysta

 1. Paweł napisał że Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej ale czy jest możliwe, aby planem Bożym było budowanie trzeciej tradycyjnej świątyni, a musiało by tak być jeżeli ma się to nazywać Świątynia Boża, bo inaczej to będzie tylko podróbka świątyni Bożej, ponieważ Bóg nie będzie wspierał czegoś co nie ma już więcej sensu czyli starego systemu, który wskazywał na przyszłą ofiarę Baranka Bożego – Jezusa Chrystusa co już się wypełniło 2000 lat temu.

  „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” 2 List do Tesaloniczan 2:2-4

  Gdyby Pawłowi chodziło o tradycyjną Bożą świątynie to znaczy, że Chrystus nie przyszedł i potrzeba znowu kapłanów wstawiających się u Boga i systemu ofiar.

  Jeżeli Pawłowi natomiast chodziłoby o imitację Bożej Świątyni to napisałby to dosłownie, bo to jest bardzo ważny temat, nie ma tu miejsca na dowolną interpretacje tak jak i w całym Piśmie Świętym.
  Świątynia Boża to miejsce przyjęte przez samego Boga oraz miejsce Jego spotkania się z człowiekiem. Czy imitację świątyni mógł Paweł nazwać Świątynią Boga ?

  „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
  Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.” 1 Koryntian 6:19-20

  Ludzie zburzyli świątynie, w której mieszkał Bóg zabijając Chrystusa, ale ten wzniósł ją na nowo, w nowym ciele.

  Wydaje mi się że skoro Bóg zamieszkał w ciele, to diabeł też będzie chciał naśladować Boga, aby zwieść ludzi, dlatego mowa o fałszywym mesjaszu, tak wyczekiwanym przez synagogę szatana.

  Raczej nie może więc być mowy o tradycyjnej świątyni Boga budowanej ludzką ręką, bo to zaprzeczałoby temu co dokonał Chrystus. Więc jeżeli powstanie jakaś budowla to nie będzie to na pewno III Świątynia Boga, bo trzecią Świątynią jest Chrystus, który sprawił, że teraz nie potrzeba systemu ceremonialnego i Świątyni, która mogłaby nazywać się pełnoprawnie świątynią Boga.

  „Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: Jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?Ale On mówił o świątyni ciała swego.” Jana 2:18-21

  Moim zdaniem jedyną Świątynią Bożą w której może zasiąść Antychryst jest wyłącznie ludzkie ciało, to jest nowa Świątynia, którą zbudował Chrystus. Bo nie potrzeba nam teraz kapłana, który wchodziłby za zasłonę do Arki Przymierza, bo Chrystus to zrobił raz i na zawsze, zburzył stare i postawił w 3 dni nowe. Następnie z Bożego przyzwolenia Świątynia została zniszczona i zieje ohydą spustoszenia do dziś i do końca świata, bo już jej więcej nie potrzeba.

  Świątynia została zburzona w 70 roku.

  „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;” Mateusza 24:15-17

  • Jezus również mówił o ty, że kamień na kamieniu nie zostanie po tej Świątyni, Bóg ją zburzy i nie odbuduje jej aż do ponownego przyjścia Syna Człowieczego. Odbudują ją ludzie aby przygotować miejsce antychrystowi, który ma władać przez 42 miesiące.

 2. Na ludzki rozum po co szatan by postepowal zgodnie z wola Bożą. Nie wydaje mi sie ze wypelnial by pismo w ktorym jest napisane krok po kroku co sie wydazy a pozniej co go za to spotka troche to bez sensu jest.

 3. Biblia to historia napisana przez diabła narodu wybranego z bliskiego wschodu.Wszystkie proroctwa to nie proroctwa a dokładnie realizowany plan do diabelskiego NWO.Prawdziwy Bóg nie stworzył żadnej religii ani kultu.Bóg w biblii jhwh i jezus to jedno i to samo stworzenie a nie Prawdziwy Bóg.Prawdziwy Bóg się nie pokazuje i nie materializuje,porównajcie sobie 18 rozdz.ks.rodzaju najlepiej w przekładzie NŚ Świadków Jehowy i macie obraz boga biblii czyli lucyfera pana NWO.Biblia przedstawia boga jako alfa i omega,jhwh,jezusa,jutrzenkę,lwa z plemienia Judy,szatana jako jutrzenkę i lwa ryczącego i patrzacego kogo by tu pożreć,jhwh jako boga niszczyciela,wojny.Szatan doskonale ukrył Prawdziwego Boga którego nikt nie stworzył i ukrył również siebie w postacie mitologiczne i oczywiste zło.Biblia to arcydzieło szatana sprytnie zmanipulowane aby czcić i oddawać cześć stworzeniu.Kto traktuje biblię jako świętość popełnia bałwochwalstwo i nigdy nie dostąpi poznania a dostanie się pod wpływ odwiecznego wroga prawdy i boga NWO.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s