Cytat Tygodnia #6

prawda jak lew

Grafika i Tlumaczenie: Andrzej Suda

Advertisements

7 comments on “Cytat Tygodnia #6

  1. Człowiek nie może pozwolić ,żeby{wewnętrzna}prawda została mu wydarta pod pozorem ,,niczym nieograniczonej wolności”Nie może zagubić w sobie krzyku sumienia ,jako głosu Prawdy.,która go przerasta ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.

    Zarzuć kłamstwo -mówiącemu prawdę-jag że boli ,lecz Prawda w pajęczynie kłamstw sama się wyzwoli.

  2. Czas prawdy…..skłania nas do refleksji nad stosunkiem do ,,naszego Ojca;; przywraca on właściwy ład ,jaki powinien panować między braćmi i siostrami …..,,Przykazanie nowe daję wam ,abyście się wzajemnie miłowali”{J13,34}

  3. Cytat prawdziwy w teorii… gdyby spuścić lwa, a w niedalekiej odległości znajdowałby się strzelec z usypiającymi nabojami i by go trafił, lew nic by nikomu nie zrobił.

  4. użyta przenośnia-Girionie ,autor miał na myśli siłe prawdy porównując ją do najsilniejszego ,króla zwierząt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.