Bestia i III wojna światowa – tylko dla orłów (część 1)

 

For automatic english translation click here

Wizja św. Jana dotycząca Bestii wychodzącej z morza posiada w sobie zarówno elementy symboliczne jak i dosłowne, co jest akurat bardzo częstym zjawiskiem w tekstach biblijnych i w grze słów która w nich występuje, a która widoczna jest dopiero podczas czytania jej w językach oryginalnych. Posłużmy się tylko dwoma przykładami wybranymi z całego morza takich dwuznaczności.

Ewangelia Marka: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.

 

Pierwsza interpretacja, z jaką się spotkałem, to taka, że greckie słowo kamilos (‚wielbłąd’) jest błędem, bo powinno tam być słowo kamêlos, które oznacza sznur, powróz. Tym bardziej, że w języku aramejskim słowo gamla oznacza zarówno wielbłąda, jak i sznur. Zapewne dlatego, że sznury robiono wtedy z włosia wielbłądów. Znacznie jednak popularniejszą interpretacją tego tekstu jest wyobrażenie o wąskim przetyku w murach Jerozolimy, które były, dla bezpieczeństwa, jedynymi bramami otwartymi po zmroku. (truckerhiob.blogspot)

Jana 1:14: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” Jako „zamieszkało” przetłumaczono tutaj greckie słowo „skenoo”, które oznacza: żyć lub mieszkać pod namiotami; rozbić namiot;(zobacz „Słownik Grecko-Polski Nowego testamentu” ks. Remigiusza Popowskiego wyd. Vocatio str 302 oraz nr.4638 Stronga).Dlatego interlinearny przekład oddaje to w ten sposób: „I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy” (wydawnictwo Vocatio). A właśnie świętem podczas którego rozbijano namioty i przez siedem dni w nich mieszkano było Święto Namiotów wypadające od 15-22 Tiszri. Apostoł Jan wskazuje więc, że Jezus Chrystus narodził się właśnie w okresie tego święta. (Kiedy narodził się Jezus Chrystus?)

Fragment z Objawień 13:1 opisujący Bestię wychodzącą z morza został poddany obróbce w różnych przekładach biblijnych, mających na celu zmienić prawidłowe postrzeganie tego czym jest opisywane „morze”.

Objawienia 13:1: I stałem na piasku morskim, i widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów… (tłumaczenie dosłowne z textus receptus)

beast_of_revelation

Większość przekładów miesza w tym fragmencie, ułatwiając tym samym tworzenie teorii o w pełni symbolicznym znaczeniu tego „morza”, które często opisywane jest jako „morze ludzi”, ludzkość w całości, czy nawet Kościół katolicki (ang. apostolic sea).

I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów… (Tysiąclecia)

I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów… (Warszawska)

Ogrom przekładów pomija fragment „i stałem na piasku morskim”, ułatwiając interpretację morza z wizji Jana jako grupy ludzi, społeczności. Pozostałe przekłady używają sformułowania „i stałem na morzu piasku” co jest wprawdzie lepszym rozwiązaniem niż całkowite jego pominięcie, ale wciąż daje pole do popisu dla wyobraźni („I pisze tam na morzu piasku, co oczywiście odnosi się do pustyni, a kto może wyjść z pustyni? Antychryst z Islamu!”).

Dlaczego „piasku morskim”? Chodzi tutaj dokładnie o piasek na plaży. Czytając ten ustęp w języku greckim (TR) jest bardzo trudnym zinterpretować wizję Jana w inny sposób.

W oryginale użyto słów „ammos” (piasek) i „thalassa” (morze). W konkordacji Stronga przy słowie „ammos” czytamy:

g285: piasek (jaki znajdujemy na plaży) … (Blueletterbible)

Słowa „ammos” użyto w Nowym Testamencie pięć razy. W czterech przypadkach odnosi się on tam do piasku z głębin morza lub piasku przy morzu/jeziorze (plaża).

„Thalassa” w konkordancji Stronga, g2281, oznacza morze (w sensie dosłownym). W zdecydowanej większości wypadków gdy używane jest ono w NT oznacza ni mniej ni więcej tylko morze w sensie akwen wodny, a nie grupę ludzi (do sprawdzenia na Blueletterbible).

Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych przykładów (sznur/wielbłąd/brama w Jerozolimie i zamieszkać/rozbić namiot/Święto Namiotów), Bestia wychodząca z morza posiada minimum dwa znaczenia, choć w przeciwieństwie do poprzednich omawianych wersetów to drugie znaczenie nie wynika z gry słów w języku greckim czy aramejskim, a z wydarzeń które nastąpiły niezależnie od wizji św. Jana, a które poprzedzają moment pojawienia się Bestii na tysiące lat wstecz. Choć Bestia rzeczywiście jest pewną grupą ludzi, jest to grupa bardzo nieliczna w porównaniu do reszty ludzkości. Gdyby się uprzeć, morze może oznaczać grupę, ale posiada również drugie, dosłowne znaczenie.

Pewnym jest że liczne akweny wodne na naszej planecie mają bardzo duże znaczenie dla pochodzenia Bestii. To dzięki akwenom wodnym, na długo przed skokiem technologicznym który rozpoczął dzisiejsze procesy globalizacji, Bestia mogła podbić świat i potajemnie przygotować go pod przyszłe wydarzenia.

 

ORŁY, SĘPY, WOJNA…

 

Albert Pike, założyciel Ku-Klux-Klanu, generał konfederatów, wreszcie mason i autor biblii masonów – Morałów i Dogmatu. Słynny autor planu 3 wojen światowych. Jako powiernik tajemnic Synagogi Szatana musiał wiedzieć, a przynajmniej podejrzewać że orzeł-feniks, mało omawiany symbol elity, był też symbolem wielu arystokratycznych klanów które przyczyniły się w przeszłości do uformowania i powstania licznych krajów. Nawet jeśli klany te dokonywały tego za pomocą wojen i przelewu krwi, dziś otoczone są przez potomków swoich poddanych wręcz półboską czcią. (patrz Piastowie i handel niewolnikami oraz Hipoteza wikingów)

 

Morals-Dogma-by-Albert-Pikeb792337eb381albert pike__doubleheaded eagle

Pierwsze 2-ie wojny światowe, tak dobrze a jednocześnie bardzo zwięźle opisane piórem Pike’a, zaczęły się od konfrontacji narodów oznaczonych symbolem plemienia żmijowego, który swoje łuski zamienił na pióra. Nie oznacza to, że narody te są częścią Bestii, a jedynie to, że w przeszłości zostały podbite/i lub przejęte przez ludzi będących częścią Bestii.

I wojna światowa zaczeła się od udanego zamachu na arcyksięcia Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda, dokonanego przez serbskich zamachowców z Czarnej Ręki.

Austro-Węgry

220px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg

Serbia

II wojna światowa zaczęła się od inwazji nazistowskich Niemiec na II Rzeczpospolitą Polską. Adolf Hitler urodził się na terenie Austrii.

godlo_polski_z_lat_1919-1927

Reichsadler_der_Deutsches_Reich_(1933–1945).svg

Czy również III wojna zacznie się od starcia dwóch orłów?

eagle_american_flag

my_honors_to_russia_by_shitalloverhumanity-d5lldry

2000px-Coat_of_arms_of_Syria.svg

Syria

Egypt

Egipt

Irak

Irak

Coat_of_arms_of_Jordan.svg

Jordania

216

Real American

Po raz kolejny nasza przyszłość jest wynikiem zdarzeń zaszłych w przeszłości, zarówno pod względem politycznym, historycznym… jak i ezoterycznym.

 

LUDY MORZA I DANICI

 

Tajemnicze ludy morza z basenu Morza Śródziemnomorskiego (XIII-XII wiek p.n.e.) które plądrowały Egipt… w egipskich zapiskach do Ludów Morza zaliczono tajemniczych „Danunu”. Podczas drugiej fali najazdów na Egipt mówiono już o Filistynach i  Denenach.

Obce ludy uczyniły na swych wyspach spisek. Nagle zniknęły kraje i zostały w walce rozbite. Żaden kraj nie oparł się ich broni, począwszy od Hatti, Kode (tj. Kizzuwatna na południu Azji Mniejszej), Karkemisz, Arzawa (w południowej Azji Mniejszej), także Alaszija – (wszystkie zostały) naraz zniszczone. Rozbili obóz na jakimś miejscu w Amurru. Zniszczyli jego lud, a jego kraj był, jakoby nigdy nie był. Szli na Egipt i fala ognia szła przed nimi. Ich związek składał się z Filistynów, Zekrów, Szekeleszy, Denenów i Weszeszów – zjednoczonych krajów. Położyli ręce na krajach całego globu, ich serca były pełne wiary i dufności. Nasze plany powiodą się!

— Wielka inskrypcja świątyni grobowej Ramzesa III w Medinet Habu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_Morza

Mapa II. Inwazja Ludów Morza

Mniej więcej w tym samym okresie, w którym Izrael osiedla się w Kanaanie, na Środkowym Wschodzie pojawiają się Ludy Morza przybywające od wybrzeży Morza Egejskiego, Morza Jońskiego i z Krety. Ich oddziaływanie dało się odczuć w Azji Mniejszej, gdzie przyczyniło się do upadku imperium hetyckiego, a także w Syrii-Palestynie, gdzie ludy te atakowały miasta fenickie i kananejskie. Wielokrotnie toczyły bitwy z Egipcjanami – zarówno za Merneptaha, jak i Ramzesa III (do tej bitwy odnosi się mapa). W końcu faraon zdołał uniemożliwić im wejście do Egiptu, lecz musiał pozwolić na osiedlenie się kilku grup w Syrii-Palestynie. W następstwie inwazji Ludów Morza kontrola Egiptu nad obszarem syro-palestyńskim znacznie się zmniejszyła. Inne grupy Ludów Morza zamieszkały w różnych regionach śródziemnomorskich. Podajemy tutaj ich nazwy przytaczane przez teksty egipskie: Peleszet (są to biblijni Filistyni), którzy osiedlili się wzdłuż wybrzeża Palestyny Południowej; Theker lub Zeker, którzy zamieszkiwali w regionie Dor, niedaleko Karmelu; Szardana, którzy zajęli Sardynię; Danuna, którą to nazwę należy wiązać z Adana, na południowym wybrzeżu Anatolii; Teresz, utożsamiani z Tyrseenami lub Etruskami, którzy osiedlili się w Italii; Szekelesz lub Siculi, których znajdujemy później na Sycylii; Luka, których być może należy wiązać z Licją; Akaiwasza (Achajowie)

http://biblista.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3009:wyprawy-biblijne-cz-10-zajcie-kanaanu-ludy-morza&catid=300&Itemid=81

Ludy morza, bicz boży w śródziemnomorskim świecie u schyłku epoki brązu. Skąd się wzięły? Pojawiły się na dziejowej scenie w XIII wieku p.n.e. Już ponad sto lat temu nazwał je tak francuski archeolog i egiptolog Gaston Maspero. Były to plemiona rodem z Azji Mniejszej i wysp Morza Śródziemnego. Egipskie inskrypcje wymieniają następujące ludy morza:

Pulasti – czyli Filistyni, jest to jedyna pewna identyfikacja;

Lukka – być może Likijczycy; Akaiwasha lub Ekewesh – prawdopodobnie Achajowie (tak Homer określał Greków);

Danauna – być może Danowie, też Grecy u Homera;

Shardana – chyba Sardowie, mieszkańcy Sardynii;

Tursza, Tersh – niewykluczone, że Etruskowie;

Szakalsza – Sykulowie z Sycylii;

Tjekker – cypryjscy Teukrowie;

Alaszija – też z Cypru.

I wiele innych, które nie miały szczęścia znaleźć się w inskrypcjach ze schyłku epoki brązu. Były to różne grupy etniczne, z całego obszaru śródziemnomorskiego. Nigdy nie stworzyły jednolitej organizacji. Łączyły się doraźnie w hordy, watahy, przelotne związki. Nie miały zresztą szans na jedność, ponieważ pochodziły ze zbyt wielu miejsc.

Ludy morza niosły zagładę śródziemnomorskiemu światu, siały śmierć i pożogę, zostawiały za sobą zgliszcza, ruiny i trupy. Ale były tylko skutkiem tego, co mełły młyny historii. Pojawiły się, gdy szykowała się zmiana dziejowa.

Dobiły starą, wspaniałą epokę, wysoko rozwiniętą cywilizację, która osiągnęła apogeum i w perspektywie miała już tylko upadek.

http://www.rp.pl/artykul/961160.html?print=tak&p=0

Niedługo po ich zniknięciu w mrokach dziejów, w hebrajskiej Biblii pojawiają się Danici, jedno z plemion Izraela. Jakub przydzielając symbole swoim synom, Dana określa jako węża który będzie „sądził swoich braci”. W Ks. Królewskiej czytamy też że Danitom nie podobał się już wąż, więc przystroili go sobie w pióra i zamienili na orła. Chyba pierwszy, jeśli nie jedyny, przykład poprawności politycznej w Biblii. Uczynili źle, ale najwidoczniej nikomu z ich pobratymców to nie przeszkadzało, gdyż nikt się temu zabiegowi nie sprzeciwił. (patrz Korzenie Antychrysta)

Danici, już jako orły, nie potrafili utrzymać przydzielonych im ziem, musieli więc udać się bardziej na północ, aż pod wzgórza Golan i górę Hermon, aby podbić cudze ziemie. Spora linia brzegowa na ich nowym terytorium oraz sąsiedztwo z Fenicjanami spowodowały że stali się oni dobrymi żeglarzami.

Phoenician_ship

O tym że Danici bardzo szybko, bo już w  okresie przedpaństwowym (zanim Izrael w pełni podbił Kanaan), przywiązali się do podróży morskich, możemy wywnioskować z Ks. Sędziów roz 5. Gdy rozproszone po Kanaanie plemiona izraelskie zostają wezwane do walki z sąsiednimi ludami, część plemion nie odpowiada na wezwanie. Wśród nich znajdują się Danici, którzy są zbyt zajęci swoimi sprawami na morzu.

Gilead mieszkał sobie za Jordanem, A Dan? Dlaczego żeglował na okrętach? Aszer mieszkał na wybrzeżu morskim, Spokojnie mieszkał sobie nad swoimi zatokami. (Sędziów 5:17) B.Warszawska

a Dan przecz się bawił okrętami?… (B.Gdańska)

and why did Dan remain in ships?… (KJV)

W VIII w. p.n.e. Danici zostają podbici przez Asyryjczyków i zmuszeni do relokacji w głąb imperium. Ślad po nich zanika. Jednak… czy plemię które rozwinęło techniki podróży morskich i które miało mnóstwo czasu na ustanowienie swoich kontaktów handlowych i poznanie szlaków morskich, mogło tak po prostu być w całości wzięte w niewolę? Zwłaszcza że w ciągu setek lat wielu Danitów mogło zwyczajnie osiąść na stałe w zamorskich krajach, i chyba ciężko jest sobie wyobrazić że tak się w istocie nie stało!

Spotkałem się już z tym ,że niektórzy ortodoksyjni Żydzi określają Danitów mianem „pathfindera”, tego który przeczesuje szlaki, a nawet że to za sprawą Danitów dojdzie do zjednoczenia zaginionych plemion Izraela z obecnymi Żydami.

Akurat w tym przypadku mogą mieć rację.

 

Radtrap


142065581.JMNBM6un.FloridaBandedWaterSnakePortrait1.8


Beast and World War III – Only for Eagles (part 1)

 

Reklamy

37 comments on “Bestia i III wojna światowa – tylko dla orłów (część 1)

 1. To jest bardzo ciekawe bo plemienia Dana nie ma w Apokalipsie w 12 pokoleniach, które oznaczone są pieczęcią.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dan_%28posta%C4%87_biblijna%29

  „I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:
  Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,
  Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,
  Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,
  Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.” Apokalipsa 7:4-8

  Dodam jeszcze że w tym fragmencie nie chodzi o cielesnych potomków plemion Izraela, ale potomków Duchowych czyli wszystkich ludzi którzy są zbawieni ponieważ:

  „A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego” List do Rzymian 11:16-17

  W Chrystusie zostaliśmy wszyscy wszczepieni w Boży Lud, tak że teraz nie ma poganina, ani Żyda, kobiety, ani mężczyzny.

  „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. ” List do Galatów 3:28-29

  Liczba pokoleń 12 pomnożona przez 12 (liczba gwiazd na głowie niewiasty symbolizuje Kościół Boży) x 1000 oznacza pełnie zbawionych.

  • Bzdury i propaganda…pewnie Adwentystów. Podczas kiedy Mojżesz błogosławi Izrael nie wymienia jesli dobrze pamietam plemienia Efraima i jakos nikomu nie przychodzi do glowy by przez to zanegowac fakt ze Mojzesz ma na mysli literalny Izrael, to po pierwsze. Po drugie jeżeli coś cytujesz to podaj kontekst.

   „Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. (20) Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. (21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. (22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. (23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. (24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. (25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, (26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. (28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.”

   Rzymian 11, 19-29

   Konteks wyraznie mowi ze w czasach ostatecznych Izrael będzie zbawiony jako narod oraz ze jest istotna roznica miedzy tymi ktorzy „z natury naleza do dzrewa oliwnego” oraz tymi ktorzy zostali wszczepieni.

   • Tylko, że plemię Efraima wychodzi z pokolenia Józefa tak samo jak Manassesa gdyż obaj są synami Józefa , a plemię Dana jest głównym prosto od Jakuba (Izraela).

    W Chrystusie nie ma już narodów, nikt nie zostanie zbawiony jeżeli nie narodzi się w Chrystusie.

    „Stary Testament jest historią Ludu Bożego. Jest to w większości „historia zbawienia.” W Starym Testamencie genetyczni potomkowie Abrahama są rozumiani jako błogosławiony naród, w którym wierzące osoby są nazywane „prawdziwym Izraelem.” Prawdziwy „Lud Boży” (zbawieni) to jednostki, które wyraziły wiarę w Bożą obietnicę względem nadchodzącego Mesjasza! Taka wiara pozwoliła Żydom awansować z rangi genetycznego, narodowego Izraela do wierzącego Izraela. Często cytuje się: „I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu.” To wyróżnienie jest w pełni wyjaśnione w Nowym Testamencie jako wiara w Jezusa Chrystusa. Galacjan 3:8 wyjaśnia usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa. „Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu.” Tak więc w Starym Testamencie zbawienie było oparte na wierze. Zbawienie było z łaski, nie z rasy.”

    W Starym Testamencie Żydzi byli wybranym ludem Boga, ale w jakim celu zostali wybrani? Pismo mówi, że Izrael miał być „światłem dla pogan.” Boża obietnica dla Abrahama była wieloaspektowa. Bóg powiedział do Abrahama „Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów.” W dodatku inne Boże obietnice także dotyczyły pogan. Bóg powiedział również do Abrahama „w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (I Mojż. 22:18) Owo „potomstwo” to nie kto inny, jak Jezus Chrystus – błogosławieństwo zarówno dla Żydów jak i pogan – którzy razem tworzą „wszystkie narody ziemi.”

    Starotestamentowy Lud Boży często obejmował także pogan. Godnym uwagi przykładem była Rut, Moabitka, która wróciła do Betlejem z teściową Naomi, Żydówką. „Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem.” Poganka Rut była praprababcią króla Dawida. Tak, ta poganka, razem z innymi była w rodowodzie mesjasza, Jezusa. „Lud Boży” w Starym Testamencie składał się w większości z Żydów, ale zawierał także pogan.

    Izajasza 42:6 ” Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów”

    Poganie jeśli wierzyli, zostawali włączeni w „Lud Boży” lub „prawdziwy Izrael”. Dlatego w Starym Testamencie, sprawiedliwi (zbawieni) Izraelici wierzyli w obiecanego Mesjasza. Niestety, oznaczało to, że nienawróceni poganie i niewierzący Żydzi byli zgubieni. Pod koniec Starego Testamentu, duża liczba narodowych, genetycznych Żydów została odrzucona przez Boga, polegali oni na uczynkach Prawa w miejscu wiary. Niemniej jednak Bóg pozostawił resztkę wierzących Żydów, których wezwał.

    Podczas gdy niektórzy Żydzi zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako ich Mesjasza, większość tego nie zrobiła. „Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.” (Jana 1:11) Istnieje przesłanie w Nowym Testamencie, według którego przyjście Jezusa zapewniło, że będzie „jeden lud Boga.” Bycie „światłością dla pogan” było głównym celem Boga dla Żydów i Jezus odniósł sukces tam, gdzie oni zawiedli. „Tym zaś, którzy go przyjęli [zarówno z Żydów jak i z pogan], dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Jana 1:12) Zarówno Żydzi jak i poganie mogą chodzić w wierze.

    Izrael często otrzymywał łaskę tu na Ziemi tylko ze względu na mocną wiarę ich Ojców, ale przez obecną niewiarę w Mesjasza ją stracili. Narodem wybranym Boga są wszyscy wierzący ludzie.

    Całość na: http://ewangelia.net.pl/viewtopic.php?f=5&t=141

    A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.” 1 list do Koryntian 10:1-7

    Ludzie ze Starego Testamentu są tak samo zbawieni jak my przez wiarę w Chrystusa i wypływającą z niej łaskę.

    • Drogi Cupaku

     Taka moja prosba: Unikajmy „lania wody”, ja naprawde nie jestem zainteresowany twoja propaganda i jezeli odpowiadasz to prosze o zwiezlosc i zebys odniosl sie do tego o czym faktycznie jest mowa a nie czestowal mnie Adwentystycznym belkotem bo ja nie jestem stara krowa ktora zre patyki i wole pic ze zdrowego zrodla :-).

     Ja zwrocilem ci tylko uwage ze traktowanie 12 pokolen Izraela z Objawienia jako alegorie dlatego ze nie ma tam wymienionego pokolenia Dana jest z waszej strony bezpodstawna nadinterpretacja.

     Jedna z podstawowych zasad interpretacji Biblii, ktora stosowala z powodzeniem min. starozytna szkola Antiochenska mowi ze jezeli pierwotny tekst bez uzycia alegorii ma sens to nie nalezy doszukiwac sie tam ukrytego alegorycznego sensu bo doszukasz sie nonsensu.

     Problemem wielu Chrzescijan jest to ze nie czytaja co jest napisane tylko czytaja co ktos im powiedzial ze tam jest napisane.

     Ktos ci powiedzial ze Narod Izraelski zostal odrzucony przez Boga oraz zastapiony Kosciolem (co jest nieprawda), nic wiec dziwnego ze brniesz w to dalej i tam gdzie pisze Izrael czytasz Kosciol.

     (25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, (26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.

     Juz chociazby ten fragment mowi ze Narod Izraelski pod koniec czasow nawroci sie i odegra wazna role.

     Powtorze jeszcze raz: Nie doszukuj sie ukrytego sensu bo doszukasz sie nonsensu.

     • Nie jestem adwentystą. Znowu się jak widzę z twojego komentarza nie rozumiemy się , więc zapodam bardzo mądry filmik tłumaczący kim są zaginione owce w odniesieniu do Izraela.

     • „nie doszukuj się ukrytego sensu bo dojdziesz do nonsensu” – dobrze określone, niestety często naczytamy, nasłuchamy się czegoś i bez głębszej analizy wczytujemy to do tekstu. Zgadzam się z Krzysztofem, Pan Bóg nie bawi się z nami w ciuciubabkę, ale przekazał prawdę poprzez Słowo, ukryte rzeczy są, pewnie, nie wszystko jest jasne, na to jest odpowiedni czas, ale są rzeczy generalnie jasne, tylko stosujmy zdrową hermeneutykę.
      Pozdrawiam wszystkich

    • Błąd. Izrael nigdy nie został odrzucony. Jedyny powód dla którego ty wierzysz teraz to dla tego że oni są w odstępstwie.

     Księga Zachariasza 12 – 14. Widać wyraźnie że niedługo nastąpi masowe nawrócenie Żydów…

     • „Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich, i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego.
      Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana.
      Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima; a ona poczęła i urodziła mu syna.
      I rzekł Pan do niego: Daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i położę kres królestwu domu Izraela.
      W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel.
      Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niego: Daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela ani im nigdy nie przebaczę.
      Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy.
      A gdy odstawiła od piersi Niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna.
      I rzekł Pan: Daj mu na imię Niemójlud, bo wy nie jesteście moim ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem.” Ozeasza 1-9

      Polecam obejrzeć filmik, który dałem wcześniej. Izrael tak się dopuszczał nierządu z innymi bogami, że Bóg postanowił się z nimi rozwieść. A według Bożego Prawa nie można poślubić dwa razy tej samej żony, chyba że mąż umrze.

       • Ten cytat z 11 rozdziału do Rzymian potwierdza i to co jest w filmie, że Izrael został odrzucony bo nie wierzył. Jeżeli teraz zostaje przyjęty to tylko przez wiarę, czyli nic się nie zmieniło, bo Bóg jest nie zmienny i w rzeczywistości naród wybrany to wszyscy ludzie, którzy wierzą.

        „A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. ” 1 list do Koryntian 10:1-5

        • Nie mój drogi, nie. Ten cytat mówi DOKŁADNIE co innego.

         Czytamy dalej bo widać że się nie zna pism:

         https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Gda%C5%84ska/Proroctwo_Zacharyaszowe_12

         I jeszcze:

         1 Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
         2 Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który przejrzał. Azaż nie wiecie, co mówi Pismo o Elijaszu? jako się przyczynia do Boga przeciwko Izraelowi mówiąc:
         3 Panie! Proroki twoje pomordowali i ołtarze twoje zburzyli, a zostałem ja sam i szukają duszy mojej.
         4 Ale cóż mu mówi Boska odpowiedź? Zostawiłem sobie siedm tysięcy mężów, którzy nie skłonili kolana Baalowi.

         (Rzymian 11)

         Jak coś w Biblii pisze otwarcie, to znaczy że tak jest. Koniec kropka. Ja interpretuję pisma DOSŁOWNIE – czyli tak jak się powinno je interpretować. W tym miejscu nie ma ŻADNEJ metafory – jest napisane jak byk że Izrael nie został odrzucony.

        • „Jak coś w Biblii pisze otwarcie, to znaczy że tak jest. Koniec kropka. Ja interpretuję pisma DOSŁOWNIE – czyli tak jak się powinno je interpretować. W tym miejscu nie ma ŻADNEJ metafory – jest napisane jak byk że Izrael nie został odrzucony.”

         To zinterpretuj to:

         „I rzekł Pan: Daj mu na imię Niemójlud, bo wy nie jesteście moim ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem.”

         Czyli u Ozeasza Bóg sobie tylko tak powiedział bo był zły więc wtedy nie bierze się tego pod uwagę ?

         „bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela ani im nigdy nie przebaczę

         Czy Bóg może mówić takie słowa bez żadnych konsekwencji ?

         Słowo „nigdy” to znaczy na zawsze czy do jakiegoś określonego wydarzenia czyli np do czasy ofiary Jezusa.

         Można oczywiście interpretować jak się chce, ale czy poprawnie to inna sprawa. Paweł piszę że jest z Beniamina, a nie z 10 odrzuconych pokoleń. Bóg nie odrzucił Judy i Beniamina.

         „Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który przejrzał.”

       • pewnie jest to znane wszystkim więc proszę zwrócić uwagę na końcowe wersety od 46 do końca. co się ma stać i z jednym i z drugim narodem. Cupak ma słuszność.

        Eze 23:1-49 pau „(1) PAN przemówił do mnie w tych słowach: (2) „Synu człowieczy, były dwie kobiety, córki jednej matki . (3) Cudzołożyły już w Egipcie, od swojej młodości uprawiały nierząd. Tam dotykano ich łona, tam ściskano ich niedojrzałe piersi. (4) Starsza miała na imię Ohola, a jej siostra Oholiba. Później stały się moje i zrodziły mi synów i córki. Co do ich imion, to Ohola oznacza Samarię, a Oholiba – Jerozolimę. (5) Ale chociaż Ohola należała do Mnie, cudzołożyła. Pożądała swoich kochanków: żołnierzy asyryjskich, (6) dostojników ubranych w purpurę, namiestników, wszystkich przystojnych młodzieńców i jeźdźców dosiadających koni. (7) Cudzołożyła z nimi, z oficerami asyryjskimi i z wszystkimi, których pożądała. Plamiła się wszystkimi ich bożkami. (8) Nie porzuciła nierządu z czasów swojej młodości, kiedy współżyła z Egipcjanami, którzy ściskali jej niedojrzałe piersi i zarażali ją swoją rozpustą. (9) Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, których pożądała. (10) A oni odsłonili jej nagość, zabrali jej synów i córki, a ją zabili mieczem. Stała się więc przestrogą dla kobiet, bo została osądzona. (11) Oholiba, jej siostra, chociaż to widziała, zapłonęła jeszcze większą pożądliwością i uprawiała jeszcze większy nierząd niż jej siostra. (12) Pożądała Asyryjczyków: dostojników, namiestników, wytwornie ubranych żołnierzy, jeźdźców dosiadających koni i wszystkich przystojnych młodzieńców. (13) Widziałem, jak ona też się plamiła. Obie postępowały tak samo. (14) Ona jednak posunęła się jeszcze dalej w swoim nierządzie. Oglądała na ścianie płaskorzeźby mężczyzn, malowane czerwienią podobizny Chaldejczyków. (15) Mieli oni pasy na biodrach, turbany na głowach i wyglądali dostojnie jak babilońscy wojownicy pochodzący z Chaldei. (16) Patrząc na nich, zapłonęła pożądaniem i wysłała posłań ców do nich, do Chaldei. (17) Wtedy przybyli do niej Babilończycy, aby dzielić z nią łoże miłości, i splamili ją swoim nierządem. Hańbiła się z nimi, aż odwróciła się od nich. (18) Jawnie uprawiała nierząd i odsłaniała swoją nagość. Wtedy nabrałem do niej obrzydzenia, tak jak do jej siostry. (19) Lecz ona jeszcze mnożyła nierządne czyny, aby przypomnieć sobie dni swojej młodości, gdy cudzołożyła w kraju Egipcjan. (20) Pożądała ich rozpustników, których członki są jak u osłów, a wytrysk jak u koni. (21) Powróciłaś do bezwstydu swojej młodości, gdy Egipcjanie ściskali twoje piersi i dotykali twojego młodego łona. (22) Dlatego, Oholibo, tak mówi Pan BÓG: Oto Ja sprawię, że powstaną przeciwko tobie twoi kochankowie, od których się odwróciłaś. Sprowadzę ich przeciw tobie ze wszystkich stron: (23) Babilończyków i wszystkich Chaldejczyków, z Pekod, Szoa i Koa, a nadto wszystkich Asyryjczyków przystojnych młodzieńców, dostojników, namiestników, oficerów i doborowych jeźdźców dosiadających koni. (24) Wyruszą przeciwko tobie rydwany i tabory towarzyszące wojsku. I staną przeciwko tobie z puklerzami, tarczami i szyszakami. Przekażę im twoją sprawę, a oni cię osądzą według swoich praw. (25) Przeciwko tobie zwrócę mój gniew, a oni postąpią z tobą z całą surowością. Odetną ci nos i uszy, a pozostati twoi mieszkańcy zginą od miecza. Uprowadzą twoich synów i córki, a to, co pozostanie, spłonie w ogniu. (26) Zedrą z ciebie szaty i zabiorą twoje klejnoty. (27) Położę kres twojej niegodziwości i nierządowi zapoczątkowanemu w Egipcie. Nie zwrócisz już ku nim oczu i nie będziesz wspominać Egiptu. (28) Bo tak mówi Pan BÓG: Oto Ja wydam cię w ręce tych, których nienawidzisz, w ręce tych, od których się odwróciłaś. (29) Potraktują cię z nienawiścią. Zabiorą ci cały majątek i pozostawią cię zupełnie nagą. I tak obnażony zostanie cały twój nierząd, twoja niegodziwość i twoje cudzołóstwa. (30) Postąpią tak z tobą za to, że na wzór narodów uprawiałaś nierząd i splamiłaś się ich bożkami. (31) Poszłaś drogą twojej siostry. Dlatego wkładam jej kielich w twoją rękę. (32) Tak mówi Pan BÓG: Pić będziesz z kielicha twojej siostry – jest on głęboki, szeroki i pojemny. Staniesz się przedmiotem pośmiewiska i hańby. (33) Będziesz pełna goryczy i smutku. Kielich zgrozy i opuszczenia, kielich twojej siostry Samarii (34) będziesz pić i do dna go wychylisz. Zgryziesz jego skorupy i poranisz nimi swoje piersi, bo Ja tak powiedziałem – wyrocznia Pana BOGA. (35) Dlatego tak mówi Pan BÓG: Skoro zapomniałaś o Mnie i odwróciłaś się ode Mnie, poniesiesz skutki swojej niegodziwości i nierządu”. (36) PAN powiedział do mnie: „Synu człowieczy, oto dokonasz sądu nad Oholą i Oholibą, uświadomisz im ich obrzydliwości. (37) Cudzołożyły bowiem i krew jest na ich rękach. Cudzołożyły ze swoimi bożkami. Nawet swoich synów, których Mi zrodziły, składały im w ofierze. (38) I jeszcze to Mi uczyniły, że plamiły wówczas moją świątynię i znieważały moje szabaty. (39) Zabijały własnych synów na ofiarę dla bożków i tego samego dnia wchodziły do mojej świątyni, aby ją hańbić. Tak właśnie robiły w moim domu. (40) Nadto wysłały poselstwo po mężczyzn mieszkających daleko, aby przybyli. To dla nich się kąpałaś, malowałaś oczy i zakładałaś ozdoby. (41) Układałaś się na wytwornym łożu przy zastawionym stole, na którym kładłaś moje kadzidło i moją oliwę. (42) Potem rozlegała się wrzawa beztroskiego tłumu. Wśród tego mnóstwa ludzi byli pijacy sprowadzani z pustyni. Wkładali oni sobie bransolety na ręce i ozdobne diademy na głowy. (43) Wtedy powiedziałem o tej, która była już zniszczona nierządem: Teraz i ona będzie się oddawać cudzołóstwu. (44) Przychodzili do niej jak do nierządnicy. Tak współżyli z Oholą i Oholibą, rozpustnymi kobietami. (45) Osądzą je ludzie sprawiedliwi według prawa o cudzołożnicach i według prawa o przelewających krew, gdyż są one cudzołożnicami i krew jest na ich rękach. (46) Tak bowiem mówi Pan BÓG: Niech zbierze się przeciwko nim zgromadzenie, aby zostały wydane na straszliwą karę. (47) Zgromadzenie ukamienuje je i rozsieka mieczami. Wymordują ich synów i córki, a ich domy spalą. (48) Usunę z kraju niegodziwość. Będzie to przestroga dla wszystkich kobiet, aby nie naśladowały waszej niegodziwości. (49) Spadną na was skutki waszych niegodziwości i odpowiecie za swoje grzechy bałwochwalstwa. Wtedy przekonacie się, że Ja jestem Panem BOGIEM”.”

        • Oczywiście, że wcale nie jest to trudne to wyjaśnienia! Wystarczy jedynie poważnie poczytać co naprawdę słowo żywego Boga mówi! Zanim jednak przejdę do obrony mojego argumentu, pozwolisz, Cupaku, że poproszę cię o zawsze podawanie numeracji i pełnych wersetów. Dlaczego o to proszę? Numeracja zawsze pozwala na łatwiejsze odszukiwanie cytatu, a podawanie pełnego pomaga w interpretacji.

         Zanim jednak przejdę do pełnego sensu, chciałbym zauważyć że nie cytujesz z Biblii Gdańskiej, która jest jedynym wiernym przekładem Biblii na język Polski – pozostałe są skorumpowane przez oszustwa Septuaginty.

         Kontynuując jednak, pozwolisz że wrzucę tutaj pełen cytat:

         Ozeasza 1:

          II. 4. I rzekł Pan do niego: Nazów imię iego Iezreel; bo ieszcze po małym czasie nawiedzę krew Iezreel nad domem[2] Iehu, a sprawię to, że ustanie królestwo domu Izraelskiego.
          5. A dnia onego złamię łuk Izraelski w dolinie Iezreel.
          6. I poczęła znowu i porodziła córkę; i rzekł mu Pan: Nazów imię iéy Loruchama; bo się więcéy nie zmiłuię nad domem Izraelskim, lecz ie zapewne wygładzę.
          7. Ale nad domem Iudskim zmiłuię się, i[3] wybawię ie przez Pana, Boga ich; a nie wybawię ich przez łuk, i przez miecz, i przez woynę, przez konie i przez iezdne.
          8. Potym ostawiwszy Loruchamę znowu poczęła i porodziła syna.
          9. I rzekł Pan: Nazów imię iego Loami; boście wy nie ludem moim, a Ia téż nie będę waszym.
          III. 10. Wszakże liczba synów Izraelskich będzie iako piasek morski, który ani zmierzony ani zliczony bydź może; i stanie się, że miasto[4] tego, co im rzeczono: Nie iesteście wy ludem moim, rzeczono im będzie: Wyście synami Boga żywiącego.
          11. I będą zgromadzeni[5] synowie Iudscy i synowie Izraelscy wespół, a postanowiwszy nad sobą głowę iednę, wynidą z téy ziemi; bo będzie wielki dzień Iezreela.

         O co więc chodzi w tym cytacie?

         Jeżeli spojrzymy od czasów Exodusu to zobaczymy że przez prawie 600 (!) lat Bóg pobłażał Izraelitom – i właśnie to jest tutaj sensem tego wyrażenia.

         Bóg zawsze wysyłał do Izraelitów proroków, sędziów i królów z celem wyrwania Izraela z opresji – zawsze jednak przyjście takiego bohatera wiary poprzedzał okres w którym Izrael czcił innych bogów i dopuszczał się obrzydliwości. Bóg przez ten czas pobłażał Izraelitom, przymykał oko na pewne sprawy.

         Tutaj Bóg mówi przez proroka Ozeasza wyraźnie, że czas pobłażania się skończył i że nadejdzie kara za zbrodnie przeciwko Bogu. Musimy bowiem pamiętać że Ozeasz żył w roku 722 p.n.e – a cytat z 1 rozdziału Ozeasza:

         „6. I poczęła znowu i porodziła córkę; i rzekł mu Pan: Nazów imię iéy Loruchama; bo się więcéy nie zmiłuię nad domem Izraelskim, lecz ie zapewne wygładzę.
          7. Ale nad domem Iudskim zmiłuię się, i[3] wybawię ie przez Pana, Boga ich; a nie wybawię ich przez łuk, i przez miecz, i przez woynę, przez konie i przez iezdne”

         Odnosi się do najazdu Asyryjczyków na Izrael który miał miejsce około roku 722 przed Chrystusem, który opisany został w 2 księdze królewskiej rozdziale 17:

         https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Gda%C5%84ska/Druga_Ksi%C4%99ga_Kr%C3%B3lewska_17

         Nie chcę cię Cupaku obrazić bo piszesz świetne expose filmów i innych „dzieł” które wróg używa jako propagandę – ale nie będę w zgodzie z fałszywymi doktrynami.

  • Bardzo dobrze napisane. O to wlasnie w tym chodzi.

   „(22) Rzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. (23) I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. (24) Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. (25) Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.”

   Ew. Łukasza 17:22-25

   „(38) Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. (39) A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. (40) Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. (41) Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. (42) Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon.”

   Ew. Mateusza 12:38-42

   Widzimy na przykladzie tych wersetow ze grozba zawsze dotyczy konkretnego pokolenia a nie calosci Narodu Izraela na przestrzeni wiekow. „Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.”

   Dane pokolenie odrzucilo Jezusa Mesjasza i odebrana mu zostala obietnica Krolestwa Mesjanskiego, zostanie ona zaoferowana pokoleniu w przyszlosci i to pokolenie przyjmie te oferte.

   „25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, (26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.”

   Swietny wyklad Arnolda Fruchtenbauma na temat wybrania i odrzucenia.

 2. I stałem na piasku morskim, i widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów… (tłumaczenie dosłowne z textus receptus)-………………„i stałem na piasku morskim”-……kraj z piaszczystymi brzegami ,zdarzają się również kamieniste plaże.7-głów -tzn.suiedmiu przywódców[kto jest głową rodziny-mąż)dziesięć rogów i dziesięć diademów może świadczyć o monarchi-która nie ma władzy absolutnej.Poszukaj organizacji która jednoczy te kraje.Moje przemyślenia.Atak z morza.

  • a może spirytualny byt, byty który przejmuje kontrolę nad „głowami” – władcami. Wiemy że już teraz elity są przesiąknięte ezoteryzmem i ideą nwo.

 3. To bardzo ciekawe. Nawet David Icke, który jest niestety antychrześcijaninem i wrzuca chrześcijaństwo do jednego worka NWO i „dziedzictwa babilońskiego” (podczas, gdy Biblia przestrzega przed tymi samymi babilońskimi kultami i tajnymi organizacjami, przed którymi ostrzega on…) to zauważył, że dla elit bardzo ważna jest właśnie ta symbolika węża, orła i symbolika morska…

  • Moim zdaniem David Icke ma trochę racji. Trochę bo wierze, że nie wszystkie religie chrześcijańskie są jak katolicyzm. Biblia, tak jak zauważyłeś, każe nam wystrzegać się i konkretnych istot i wierzeń ale dzisiejszy Kościół katolicki Biblie zastąpił katechizmem i wręcz nie poleca, a nawet zniechęca ludzi do czytania Biblii. Katechizm niestety jest pro New age’owski. Uważam, że to jest powód dlaczego tak Pan Icke atakuje chrześcijaństwo.

   • Icke atakuje CAŁE chrześcijaństwo. Twierdzi, że Jezus jest wymyślony a Biblia zbiorem przeredagowanych babilońskich bajek dla zniewolenia umysłów ludzi. Czy dla ciebie jako chrześcijanki jest to akceptowalne tylko dlatego, że Icke pewną wagę przywiązuje do krytyki KK? Czyli krótko mówiąc jesteś bardziej antykatolicka niż prochrześcijańska? Bo problem jest w tym, że on nie kryțkuje jedynie instytucji KK, a najbardziej podstawowe fundamenty chrześcijaństwa – Jezusa i Biblię… Moim zdaniem robi wiele kreciej roboty wrzucając do jednego wora babilon z całkowicie i właściwie jedynym antybabilońskim środowiskiem ideowym, jakim jest chrześcijaństwo. U Icke’a można znaleźć sporo dających do myślenia materiałów, ale czytając go trzeba non stop odsiewać mnóstwo chwastów… młodym ludziom mocno miesza w głowach i odwodzi ich od Jezusa.

  • objaw 13 – nogi tego „związku” to niedźwiedź, symbolicznie Rosja to niedźwiedź i chiny w pewnym sensie też, także jako czerwony (komunistyczny) smok.

 4. Gen 30:1-6 pau „(1) Rachela widziała, że nie może dać dzieci Jakubowi, dlatego zazdrościła swojej siostrze. Mówiła do Jakuba: „Daj mi dzieci, bo inaczej umrę”. (2) Jakub rozgniewał się na Rachelę i powiedział: „Czy to ja odmawiam ci potomstwa, czy raczej Bóg?”. (3) A ona odpowiedziała: „Oto moja służąca, Bilha. Współżyj z nią, aby urodziła na moich kolanach. Przynajmniej z niej ja także będę miała dzieci”. (4) Dała mu więc swoją służącą Bilhę za żonę, a wtedy Jakub współżył z nią. (5) Bilha poczęła i urodziła Jakubowi syna. (6) Wtedy Rachela mówiła: „Bóg sprawiedliwie mnie osądził! Wysłuchał także mojego głosu i dał mi syna”. Dlatego dała synowi imię Dan.”

  http://tanach.leszek-kwiatkowski.eu/index-1-49-17.htm
  16 דָּן יָדִין עַמּוֹ כְּאַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל׃ 16 Dan — sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie.
  17 יְהִי־דָן נָחָשׁ עֲלֵי־דֶרֶךְ שְׁפִיפֹן עֲלֵי־אֹרַח הַנֹּשֵׁךְ עִקְּבֵי־סוּס וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ אָחוֹר׃ 17 Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na wznak.
  18 18 Zbawienia twego oczekuję, Panie.לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי יְהוָה׃

  Ap 2:9 pau „Znam twój ucisk i ubóstwo – a mimo to jesteś bogaty! Wiem, że cię znieważają ci, którzy siebie nazywają Żydami, podczas gdy nie są nimi, lecz są synagogą szatana.”

 5. Radku przepraszam ale muszę coś teraz zakwestionować:

  Użyłeś tutaj interlinearu Stronga. James Strong był członkiem komitetu który wydał ASV (American Standard Version) – był on także niesamowitym liberałem i przyjacielem człowieka o imieniu Phillip Schaff, który osobiście go promował. Phillip Schaff był związany z ruchem nowej ery oraz był członkiem parlamentu religii.

  NIE POLECAM!

 6. Hmm a ktoś z waz zauważył że w Apokalipsie nie ma też Efirama?

  Apokalipsa 7:

  4 I usłyszałem liczbę popieczętowanych: sto czterdzieści i cztery tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraelskich:
  5 Z pokolenia Judowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Rubenowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Gadowego dwanaście tysięcy popieczętowanych;
  6 Z pokolenia Aserowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Neftalimowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Manasesowego dwanaście tysięcy popieczętowanych;
  7 Z pokolenia Symeonowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Isacharowego dwanaście tysięcy popieczętowanych;
  8 Z pokolenia Zabulonowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Józefowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Benjaminowego dwanaście tysięcy popieczętowanych.

  • Gdybyś czytał wszystkie komentarze to byś zauważył, że tak to było poruszone:

   „Plemię Efraima wychodzi z pokolenia Józefa tak samo jak Manassesa gdyż obaj są synami Józefa , a plemię Dana jest głównym prosto od Jakuba (Izraela).”

   A bezpośrednie plemię Dana zostało zastąpione przez starszego syna Józefa, aby symboliczna liczba 12 oznaczająca Boży Lud, była pełna. Dlatego nie mamy 13 pokoleń, tylko 12.

   Tak samo Judasz został zastąpiony przez Macieja, aby liczba 12 się zgadzała, bo to jest liczba wybrana przez Boga zawsze na początku i odnosi się do Jego Ludu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s