Cytat Tygodnia #1

ltolstoja1

Grafika Andrzeja Sudy

 

Reklamy

2 comments on “Cytat Tygodnia #1

 1. Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce.
  Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj!
  Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością,
  jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki.
  Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
  ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
  Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.
  Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść.
  Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!
  A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
  Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
  Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! /1Tmt6,1-11/

  Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich.
  Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?
  Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego.
  A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
  Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
  A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
  Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
  Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami
  i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
  Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?
  Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
  A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
  Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
  Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. /J8,24-37/

 2. Pan Jezus mówi że trzeba nienawidzić ten świat, czyli ten system szatański oparty na pieniądzu, a bogacenie się i kochanie tego świata temu zaprzecza ! Dlatego drogą do całkowitej wolności czyli pozbycia się wszelkich pożądliwości np. takich jak pieniądz jest nienawiść do tego świata, a następnie droga do wolności poprzez jedyną Prawdę jaką jest Jezus Chrystus.

  „…korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami”
  1 List św. Pawła do Tymoteusza 6:10

  „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” List do Hebrajczyków 13:5

  „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.” Ewangelia wg św. Mateusza 6:24

  Takie moje małe przemyślenia odnośnie pieniądza:

  Pieniądz to ekwiwalent ludzkiej pracy w postaci materialnej – papierowej twz. dług pracy człowieka na papierze. Bo jedyne co człowiek może wnieść na ten świat to swoją pracę i oddać poświęcić swój czas, talent na jakieś działania lub jego brak. Od człowieka tylko zależy na co. Pieniądz więc jest początkiem wszelkiego zła bo daje władze nad drugim człowiekiem, szczególne nad takim co chce się dorobić i kocha ten świat. Wtedy bogatszy człowiek kontroluje takiego człowieka bez większych problemów. I tak rośnie piramida władzy i kontroli poprzez pieniądz od najbogatszych do najbiedniejszych.

  Podstawa systemu oparta jest na żywności i surowcach bo tego człowiek sam nie wytworzy, a to zapewnił nam za darmo Stwórca i to samo rośnie i się uzupełnia.

  W zachodniej kulturze szatan stworzył poprzez fałszywy obraz taką sytuacje, że człowiek musi nie tylko pracować na zwykłe potrzeby, ale na coraz to nowsze wymysły, które są sztucznie wytwarzane poprzez media, modę i rządy, a są całkowicie zbędne, prowadzi to do tragicznej sytuacji jaką jest wyścig szczurów po kasę i to już od najmłodszych lat. Rywalizacja zaczyna się w szkole, a potem jest już tylko coraz gorzej.

  Dzięki papierkom (długowi u innych ludzi) ludzie chcą zapewnić sobie przyszłość na tym świecie na własną rękę, całkowicie zapominając o Bogu, który jest jedynym i pewnym gwarantem naszej przyszłości. Przez co wpadają pod władze szatana i żyją w ciągłym strachu o jutro znajdując chwilową pociechę w konsumpcyjnym stylu życia.

  „Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.” Jana 12:25

  Co jest bardzo ważne iluminaci (budowniczy tego systemu) wcale się z tym nie kryją że to jest bardzo zła sytuacja oni chcą jak najbardziej obrzydzić ludziom życie, gdyż jest to celowo i w najdrobniejszym szczególe zaprojektowany plan, aby finalnie z tego bagna wyłonił się Nowy Lucyferański Porządek Świata w którym rolę zbawcy ma odegrać fałszywy mesjasz – przeciwnik Chrystusa.

  „A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
  A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
  I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
  I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
  Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.” 2 List do Tesaloniczan 2:8-12

  Dlatego tak ważne jest odnalezienie prawdy już teraz zanim to się zacznie dziać bo potem może być już za późno, aby kogokolwiek uchronić przed tym zwiedzeniem.

  Przykład jak władcy świata uświadamiają masy o tym jak zły jest świat i jak ludzie są ogłupiani.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s