Obalenie 15-tu obietnic „Matki Bożej” dla odmawiających różaniec

 

Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie.

To jest jedna z najbardziej bluźnierczych wypowiedzi, jakie czytałem. Katolicyzm uczy, że ten, kto poleca się Maryi przez różaniec nie zginie. To ohydne kłamstwo szatana! Biblia mówi:

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. – J 3:16

Możesz odmówić milion różańców i ufać naszej pani z Fatimy całym swoim sercem, ale nie będziesz zbawiony. Bóg zesłał Swego Syna, by poniósł ofiarę za nasze grzechy. Każdy, kto porzuci fałszywe religie i ulokuje 100% swego zaangażowania religijnego w Jezusa Chrystusa, a nie w nierządnicę KRK, nie zginie. Swoją drogą, Maryja (matka Jezusa) nie jest nierządnicą, tylko Maryja KRK. Kościół ten na postaci Maryi stworzył potwora, który jest wielkim kłamstwem. Takie doktryny jak „niepokalane poczęcie”, „wieczne dziewictwo” oraz „wniebowzięcie” są kłamstwami.

 

Czytaj cały artykuł na blogu Uderzwfałsz.wordpress.com

 

Reklamy