Inwazja Goga i Magoga

 

„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.” (Plan III wojen światowych – list Alberta Pike do Giuseppe Mazziniego)

„Masom zwiedzionego świata chrześcijańskiego powie się że III wojna światowa na początku Ucisku (Obj. 6:3-8) jest IV wojną światową z połowy czasu Ucisku (Obj. 9:14-16), prawdziwa IV wojna światowa to bitwa Armageddonu (Obj.16:14-16), zaś bitwa Armageddonu jest bitwą z Gogiem i Magogiem (Obj. 20) (…)

Fałszywi nauczyciele będą mylić III wojnę światową z Obj. 6:3-8 z bitwą Goga i Magoga do której ma dojść tuż po Millenium (Obj. 20) lub IV wojną światową na przełomie Ucisku i Wielkiego Ucisku (Obj. 9:14-16).” (watch.pair.com/new-military)

 

Komentarz Radtrapa:

Z tego co pamiętam Biblia opisuje dwie wojny z Gogiem i Magogiem. Jedna jest opisana w Księdze Ezechiela jako wojna Izraela z najeźdźcami z wymienionych przez proroka krajów/terenów, którzy zostaną pokonani nie przez osłabiony Izrael a przez samego Boga, zaś trupy ich żołnierzy będą chowane „przez siedem miesięcy”. Druga to inwazja z „czterech stron świata” przy końcu istnienia Królestwa Tysiącletniego, po której Szatan i jego anioły zostaną ostatecznie zniszczeni w  jeziorze ognia i siarki, do którego tysiąc lat wcześniej wrzucono Bestię i fałszywego proroka (Objawienia 20:7).

Powyższe ostrzeżenie przed zwiedzeniem chrześcijan, polegającym na myleniu ze sobą poszczególnych wydarzeń z proroctw oraz stworzeniu fałszywego Antychrysta lub nawet antychrystów (patrz Mateusza 24) sugeruje że jednym z takich fałszywych „synów niegodziwości” może być przywódca islamskiej koalicji, Goga i Magoga (Imam Mahdi?). Teoria islamskiego Antychrysta i Bestii=Islamu jest bardzo popularna wśród wielu chrześcijańskich dyspencjonalistów (wideo1) (wideo2)

Ta islamocentryczna interpretacja ma sporo dziur na których opis przyjdzie jeszcze czas. Należy pamiętać że wielu pro-syjonistycznych chrześcijan, kierujących się zasadą „o Izraelu dobrze albo wcale”, z których wielu ostrzega przed islamskim, papieskim bądź bliżej nieokreślonym, nieżydowskim Antychrystem, jednocześnie przestrzega braci i siostry przed teoriami spiskowymi, wrzucając przy tym do jednego worka historie oparte na faktach oraz teorie niepoważne i niebiblijne.

Takie działania są oczywiście na rękę ich zborowym nauczycielom interpretującym proroctwa według strategii działania ich denominacji. Te sposoby interpretacji często są bardzo stare (czasami sięgają setki lat wstecz) przez co są niepełne, pozbawione wiedzy i danych o działaniach Synagogi Szatana które wypływają na światło dzienne dopiero dzisiaj, w przededniu Czasów Ostatecznych (Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.” Daniela 12:4 ). Nie oznacza to że ich interpretacje są całkowicie błędne, lecz na pewno mają braki które w końcu możemy uzupełnić.

Wielu chrześcijan odrzuca możliwość pełnego zbadania znaków czasu, zapominając o poradach św. Pawła dotyczących badania wszystkiego i zachowywania tego co szlachetne, ergo prawdziwe (Tes. 5:21). Wielu zapomina o rzeczy oczywistej: analizowanie czegokolwiek, bez posiadania wszystkich danych, w większości przypadków skutkuje analizą błędną.

Islam nie jest Bestią opisaną w Księdze Objawienia. Jest jedynie jej narzędziem, pazurem który pomoże Bestii  narzucić swoją władzę światu. Islam sam w sobie, a także jego sekty, dżihadyści i kabalistyczni sufici są tworem tej samej Kabały która przejęła kontrolę nad światem zachodnim i wciąż zwodzi Izrael, podtrzymując go w stanie apostazji która minie dopiero po okresie „procesowania się” Boga z narodem wybranym (Zachariasza 12-13).

________________________________________________________________________

Nadchodząca wojna Goga i Magoga, Inwazja Islamska?

 

Jennifer Rast, Contender Ministries

Źródło tłumaczenia: dc198.4shared.com

Ezechiel 38 i 39 mówi nam o przyszłej inwazji na Izrael przez rozległą koalicję narodów, które go otaczają. Kiedy czytamy tytuły w dzisiejszych gazetach i jesteśmy świadkami konfliktu na Środkowym Wschodzie, nie jest trudno sobie wyobrazić, że ta inwazja przepowiedziana 2600 lat temu mogłaby się wypełnić podczas naszego życia. Ezechiel 36-37 przewiduje zgromadzenie się Żydów w państwie izraelskim, wydarzenie po którym ma nastąpić ta ogromna inwazja. Przez 19 stuleci Żydzi byli rozproszeni po całym świecie, i aż do 14 Maja 1948 roku, nie istniało państwo Izrael które można by zaatakować. Teraz, kiedy państwo izraelskie jest rzeczywistością, scena wydaje się przygotowana do wojny która wprowadzi wielki ucisk i ujawnienie się Antychrysta; wojny która skończy się zniszczeniem wrogów Izraela przez samego Boga i doprowadzi do podpisania traktatu pokojowego z Antychrystem.

Kiedy czytasz Ezechiela 38 i 39 to powstanie państwa Izrael nie jest jedynym co czyni wypełnienie się tego proroctwa w niedalekiej przyszłości prawdopodobnym. Narody o których Bóg nam mówi, że utworzą koalicję przeciwko Izraelowi, wydają się teraz bardziej, niż być może kiedykolwiek, skłonne utworzyć właśnie taki sojusz. Aby zrozumieć proroctwa Ezechiela dotyczące tej przyszłej inwazji, ważne jest żeby zrozumieć kim będą gracze.

Jest wiele teorii mówiących o tym kto się przyłączy do tej przyszłej inwazji na Izrael. Zanim wymienię indywidualne narody, wspomnę o kilku bardziej znanych teoriach z jakimi się spotkasz studiując proroctwa z Ezechiela 38.

Ezechiel 38:1-6 Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą.

  1. Teoria Królestwa Haszymidów: Narody islamskie wystapią przeciwko Izraelowi jako koalicja pod przewodnictwem albo Iraku, albo Jordanu, albo Turcji. Wróg z północy odnosi się do terenów Syrii, Turcji i Iraku. Te narody islamskie stanowią ziemie zajmowane przez Magog, Gomer, Togarmę, Meszek i Tubal.

  2. Teoria kliki (caucus): Gog i Magog są narodami arabskimi w koalicji z republikami muzułmańskimi byłego Związku Radzieckiego. Ta teoria pomija większą część Rosji i zawiera jedynie południową jej część.

  3. Teoria całej Europy: Gog i Magog są synami Jafeta a więc praojcami ras europejskich. Gog i Magog wskazują więc na całą Europę. Nie jest to popularna teoria i nie udało mi się znaleźć dla niej dużego poparcia.

  4. Teoria rosyjska: Hebrajskie słowo „rosz” w wersie 3 kojarzone jest z Rosją, „Tubal” z Tbilisi lub Tobolskiem i „Meszek” z Moskwą, tak więc Gog i Magog odnosi się do Rosji. Jest to jeden z najpopularniejszych poglądów i opiera się na różnych interpretacjach hebrajskiego słowa Rosz (użytego jako rzeczownik a nie przymiotnik), podobieństwach w wymowie słów, i greckiemu tłumaczeniu słowa Rosz odnoszącemu się do plemienia zamieszkującego na terenach dzisiejszej Rosji.

  5. Teoria indo-europejska: Gog i Magog zawierają narody pochodzące od Jafeta: Rosję, Kaukaz (Turcja), Irak i republiki islamskie Azji Środkowej. Koalicja zawiązuje się pomiędzy narodami arabskimi, republikami muzułmańskimi, Gruzją, południową Rosją i rejonem Morza Czarnego.

Są to niektóre z teorii jakie znajdziesz jeśli przestudiujesz proroctwa z Ezechiela 38. Możesz również znaleźć interpretacje które są kombinacją powyższych. Ja znajduję więcej dowodów dla wersji indo-europejskiej i teorii kliki.

Gog&Magog-1

Posągi Goga i Magoga w Londynie

Zanim przyjrzymy się bardziej szczegółowo uczestnikom tej inwazji, ważne jest aby zrozumieć, że wojna opisana w Ezechiela 38 nie jest tą samą wojną jaka nastąpi na zakończenie wielkiego ucisku kiedy Jezus powróci aby pokonać Antychrysta i ustanowić swoje tysiącletnie królestwo. Skąd to wiemy? Wojna na zakończenie wielkiego ucisku, znana jako Armageddon, jest wojną światową. Księga Objawienia mówi nam, że wezmą w niej udział wszystkie narody. Wojna opisana w Ezechiela zawiera specyficzne narody które napadną na Izrael. Poza tym Armageddon przypada na apogeum wielkiego ucisku, podczas gdy wojna z Ezechiela następuje o wiele wcześniej.

Ezechiel 38:1-7 podaje 10 nazw uczestników ataku na Izrael, który nastąpi po zgromadzeniu się Żydów w ich ziemi. Jako pierwszy wspomniany jest kraj Magog. Najpopularniejszym umiejscowieniem dla Magog jest Azja Środkowa. Żydowski historyk Josephus powiedział, „Magog zapoczątkował Magogów, zwanych przez Greków Scytami. Scytowie byli plemieniem koczowniczym zamieszkującym dawne tereny od Azji Środkowej poprzez południową część dawnej Rosji”. Dzisiaj tereny te są zajmowane przez byłe radzieckie republiki Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i prawdopodobnie Afganistanu. Wszystkie te narody składające się na Magog mają jedną rzecz wspólną – Islam. Wojskowy Islam rozwija się w tych krajach od czasu upadku Związku Radzieckiego, kiedy Islam nie musiał już być praktykowany w ukryciu. Radykalne ugrupowania islamskie takie jak Islamska Partia Odrodzenia, Islamski Ruch Uzbekistanu i Hizb ut-Tahrir al-Islam pracują nad zjednoczeniem państw Azji centralnej i ostatecznie całego muzułmańskiego świata. To z tej części świata wyjdzie przywódca który zbierze razem wielką koalicję narodów aby zaatakować Izrael.

Wers 38:3 Ezechiela jest prawdopodobnie najbardziej omawiany. Są dwa główne spojrzenia na tożsamość narodów o których mówi Bóg w tym wersie. Wymienię tutaj obydwa i pozwolę czytelnikowi zdecydować który brzmi najrozsądniej.

Rosz jako Rosja

Niektóre wersje Biblii tłumaczą hebrajskie słowo „rosz” w wersie 3 jako rzeczownik odnoszący się do miejsca w Rosji. Najmniej wiarygodną podstawą dla tego poglądu jest to, że Rosz brzmi jak współczesna nazwa Rosja i Meszek brzmi jak Moskwa. W takim tłumaczeniu uważa się Rosz za nazwę własną. Grecki przekład tłumaczy Rosz jako nazwa własna Ros. Ponieważ starożytni Sarmaci znani byli jako Ras, Raszu i Rus i zamieszkiwali Rasapu które znajduje się teraz w południowej Rosji, niektórzy uważają, że ten wers wskazuje na Rosję jako księcia Rosz. Inne poparcie dla tego poglądu jest w wersach 6 i 15 które mówią, że atak nastąpi z najdalszej północy, a Rosja jest najdalej.

Rosz jako główny dowódca

Inne wersje Biblii tłumaczą „rosz” jako przymiotnik. Argument za tym jest taki, że w tekście masoreckim słowa „główny książę” noszą akcent Tiphha i Zaqeph-gadol. Tiphha pojawia się pod spółgłoską resz w hebrajskim słowie „rosz”; zaqeph-gadol umiejscowione jest u góry spółgłoski szin w słowie „nisz”. Tiphha po prawej stronie, pod pierwszą spółgłoską słowa „rosz”, lub dowódca, ma charakter przyimka i nie akcentuje sylaby. Słowo „nisz”, lub książę, posiada akcent zaqeph-gadol który jest rozłączający i wskazuje pauzę. Więc wers trzeci powinien raczej brzmieć:

„Oto jestem przeciwko tobie, Gogu książę, {pauza} główny dowódco Meszek i Tubal”

Niż:

„Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, książę Rosz, Meszek i Tubal”

Tutaj „rosz” jest tłumaczone jako główny lub dowódca tak jak 423 razy w Starym Testamencie.

W skrócie, jesli uważasz, że „rosz” powinno być tłumaczone jako nazwa własna, interpretacja wskazująca Rosję jako część tej koalicji może ci się wydać bardziej rozsądna. Jeśli uważasz, że powinien to być przymiotnik, to zajmujesz się tylko tym kim są Meszek i Tubal. Ja mam pewien problem z teorią „to brzmi jak Rosja” i znajduję tłumaczenie rosz jako przymiotnik bardziej wiarygodne, ale każdy zdecyduje sam.

Meszek i Tubal w wersach 2 i 6, były imionami 6-tego i 5-tego syna Jafeta, syna Noego (Rodz. 10:2). Ezechiel 27:13 wspomina również Meszek i Tubal jako partnerów handlowych Tyru (współczesny Liban). Jest możliwe, że Meszek i Tubal odnoszą się do starożytnych Moszi/Muszki i Tubalu/Tiberani które zajmowały terytorium wokół i zasadniczo na południu Morza Czarnego i Kaspijskiego w czasach Ezechiela. Dzisiaj kraje te znajdowałyby się w nowoczesnym państwie tureckim, częściowo na terenach południowej Rosji i północnego Iranu. Wszystkie są w większości muzułmańskie.

Wers 6 dodaje do koalicji Gomer i Bet-Togarmę. „Gomer” był pierwszym synem Jafeta. Gomeryci byli starożytnymi Kimmerami, wypędzonymi w 700 roku przed Chrystusem z południowych stepów Rosji na teren dzisiejszej Turcji. „Togarma”jest 3 synem Gomera a bet na początku nazwy to hebrajskie słowo „dom”lub „miejsce”. W czasach Ezechiela było w Kapadocji (wspólczesna Turcja) miasto znane jako Tegarma, Tagarma, Til-garimmu i Takarama.

ezek_invaders_mapPrawdopodobieństwo, że cztery z wymienionych w Ezechiela miejsc znajdują się teraz w Turcji sprawia, że jest to dość mocny argument na to, że Turcja jest uczestnikiem inwazji na Izrael. Bieżące wydarzenia w tym kraju również dodają temu poglądowi wiarygodności. Od rozpadu Związku radzieckiegoTurcja wdarła się do Azji centralnej (Magog). Jest też połączona z centralną Azją zarówno etnicznie jak i lingwistycznie i posiada rosnącą liczbę partii politycznych które popierają opozycję do Izraela, utworzenie Tureckiej Republiki Islamskiej i światowe rządy Islamu.

Wers 5 dodaje następne 3 nazwy do mieszanki. Bóg mówi nam, że „Persja, Kusz i Put będą z nimi”.

Z Persją jest dość łatwo. W 539 r. przed Chrystusem Persowie podbili miasto Babilon. Wystarczy, że spojrzysz na mapę starożytnego Imperium Perskiego a zobaczysz, że zajmowało dzisiejszy Iran. W rzeczywistości, Iran był zwany Persją aż do 1935 r. kiedy zmieniono nazwę na Iran i potem na Islamska Republika Iranu w 1979 r. podczas irańskiej rewolucji. Nie jest tajemnicą, że Iran jest głównym wrogiem Izraela i Zachodu, i sprzymierzeńcem Palestyńczyków. Działa on aktywnie aby zmienić politykę innych arabskich krajów w sprawie współpracy z USA i Izraelem. (patrz Iran jest pod kontrolą CIA – przyp. Rad)

Starożytne królestwo Kusz w czasach Ezechiela zajmowało ziemie na południu Egiptu nad rzeką Nil. Dzisiaj znajduje się tam Sudan. Sudan jest domem dla Narodowego Frontu Islamskiego, jest rządzony przez islamską dyktaturę wojskową, silny sprzymierzeniec Iraku, dom Osamy bin Ladena w latach 1991-1996 i schronienie dla niezliczonych islamskich grup terrorystycznych. Sudan z łatwością dopasowałby się do koalicji jako że już jest bliskim współpracownikiem Iranu, handlując dostawami militarnymi w zamian za przymykanie oka na łamanie prawa na szlakach handlowych Morza Czerwonego.

Starożytny Put był krajem tuż na zachód od Egiptu, gdzie dzisiaj jest Libia. Libia jest kolejnym sponsorem terroryzmu i otwarcie odmawia uznania prawa Izraela chociażby do istnienia. Kiedy uformuje się koalicja przeciw Izraelowi, nie trzeba będzie prosić Libii dwa razy aby dołączyła.

Wers 6 dodaje „i rozliczne ludy są z tobą”. Wszystkie wymienione, specyficzne narody są dość odległe od Izraela. Dodając „i rozliczne ludy są z tobą” Bóg mógł wskazać, że te narody położone bliżej Izraela dołączą do Dżihadu. Inne narody które mogłyby dołączyć do koalicji to Irak, Syria, Jordan i Egipt. Wszystkie z nich są państwami islamskimi i żaden nie zawahałby się wesprzeć zniszczenie Izraela gdyby tylko nadażyła się okazja przyłączenia się do tak wielkiej koalicji.

Poniżej lista narodów wymienionych w ks. Ezechiela jako wrogowie Izraela w czasach ostatecznych:

 

STAROŻYTNA NAZWA

WSPÓŁCZESNA NAZWA

WYJAŚNIENIE

Rosz

Rosja lub główny

Starożytni Sarmaci znani jako Raszu, Rasapu, Ros i Rus

LUB

Tłumaczone jako przymiotnik „główny”

Magog

Centralna Azja

Starożytni Scytowie – islamskie, południowe republiki byłego Związku Radzieckiego, z ludnością 60 mln Muzułmanów. Terytoria te mogą zawierać współczesny Afganistan

Meszek

Turcja

Starożytne Muszki i Musku w Cylicji i Kapadocji

Tubal

Turcja (także południowa Rosja i Iran)

Starożytny Tubalu w Kapadocji

Persia

Iran

Nazwa zmieniona z Persji na Iran w 1935 r.

Etiopia (Kusz)

Sudan

Starożytny Kusz, na południe od Egiptu

Put

Libia

Starożytny Put, na zachód od Egiptu

Gomer

Turcja

Starożytni Kimmerowie – od VII do I w. przed Chrystusem w środkowo/zachodniej Anatolii

Bet-Togarma

Turcja

Til-garimmu – pomiędzy starożytnym Karkemisz i Haran (południowa Turcja)

Rozliczne ludy z tobą

Inne narody islamskie

Prawdopodobnie Irak, Syria, Jordan i Egipt

 

Powody tej wrogiej inwazji na Izrael o jakich mówi nam Bóg są dalszym dowodem na to, że bedzie to islamska inwazja.

Pierwszy powód jaki Bóg podaje w Ezechiela 38 to żądza najechania żydowskiego kraju i starcia go z powierzchni Ziemi przez koalicję. Gnani nienawiścią do Żydów będą chcieli zniszczyć ich i państwo Izrael. Jest to deklarowany współcześnie cel prawie każdego islamskiego narodu na Środkowym Wschodzie. Jedyne państwa które nie są obecnie w stanie zdeklarowanej wojny z Izraelem to Egipt, Turcja i Jordan, jednak z pewnością ucieszyłyby się z możliwości wyeliminowania Izraela, jeśli tylko znalazłby się chętny przywódca i okazja do uwolnienia Środkowego Wschodu od głównego wroga Islamu.

Bóg mówi nam, że przyjdą także by ”grabić…i zdobyć wielki łup”. Wiele wersów Koranu zachęca do plądrowania na korzyść Islamu i jest wiele przypadków takiej praktyki wojennej w ciągu historii życia Mohameta. W rzeczywistości, jest to powszechny temat w jego naukach.

Ta inwazja na Izrael i Żydów będzie faktycznie Dżihadem, ale jednocześnie będzie ostatecznym Dżihadem.

Ezechiel 38:13 „Seba i Deban i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup?

W miarę rozwoju tej inwazji jedynie kilka krajów podniesie protest. Nie trudno jest w to uwierzyć kiedy się widzi obojętność jaką większość narodów okazuje ciągle atakowanemu przez terrorystów Izraelowi.

Specyficzne narody które kwestionują poczynania Goga to „Seba i Deban i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze”. Szeba i Dedan nie są trudne do zidentyfikowania. To starożytne nazwy dla dzisiejszej Arabii Saudyjskiej.

Tarszysz, jak się najczęściej uważa, to starożytny Tartessus lub teren współczesnej Hiszpanii w zachodniej Europie. W czasach Ezechiela, Tarszysz był najdalej wysuniętym na zachód regionem znanego wówczas świata. Odnosząc się do Tarszyszu i wszystkich jego handlarzy, Ezechiel mógł wskazywać,że Europa zachodnia dołączy do Arabii Saudyjskiej w potępieniu tej inwazji. Interesujące jest, że Arabia Saudyjska jest jedynym państwem arabskim które konsekwentnie bierze stronę zachodniej Europy przeciwko radykalnym islamskim elementom na świecie. Monarchowie Arabii Saudyjskiej zazwyczaj współpracują z Zachodem w celu zapewnienia sobie przetrwania i od czasu do czasu sprzeciwiają się nam za kulisami, ale odegraliby na pewno scenę opozycji wobec radykalnego Islamu aby utrzymać poparcie zachodnich rządów. (patrz Arabia Saudyjska jest pod kontrolą  syjonistów oraz ISIS to narzędzie CIA i Saudyjczyków – przyp. Rad)

Widzieliśmy juz wcześniej podobną koalicję w czasie I wojny w Zatoce Perskiej na początku 1990. USA, zachodnia Europa,Arabia Saudyjska zjednoczyły się przeciwko Irakowi, podczas gdy Rosja, Iran, Sudan, Libia i większość państw Środkowego Wschodu jednoczyły się albo z Irakiem albo przeciwko USA, sprzeciwiając się bezpośrednio lub zachowując neutralność.

Dobra wiadomość jest taka, że Bóg wygrywa. Bóg Sam wystąpi przeciwko najeźdźcom i zniszczy ich. Wersy 19-20 mówią, że będzie trzęsienie ziemi tak potężne, że zatrzęsie ludźmi na całym świecie. W następującym po nim chaosie, narody zaczną obracać się jeden przeciwko drugiemu. W zamieszaniu, zginie z rąk sprzymierzeńców największa ilość ludzi jaką kiedykolwiek widziano.

Wers 22 Ezechiela mówi nam, że będą plagi, ulewne deszcze, grad i płonąca siarka. Tak jak Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, tak zniszczy najeźdźców. Po raz kolejny Bóg pokaże wszystkim narodom, że On jest Panem. Udowodni wszystkim, że On jest Świętym Izraelskim.

Ta wojna przeciwko Izraelowi utoruje drogę wojskowej władzy Antychrysta nad całym światem i jego żądaniom aby cały świat uznał go za Boga. Ponieważ Islam będzie pokonany a chrześcijański kościół zabrany z ziemi, opozycja wobec oddawania czci człowiekowi jako Bogu będzie znacznie zmniejszona. Ci którzy zostaną nie będą mieli armii żeby urządzić protest.

Jak więc Chrześcijanie powinni zareagować na to proroctwo? W Ezechiela 39:6,7 i 28 Bóg mówi, że ta bitwa wydarzy się w czasach ostatecznych „aby poznali że Ja jestem Pan”. To przesłanie, że Bożym celem jest aby Izrael i inne narody poznały, że On jest Panem powtarza się ponad 60 razy w księdze Ezechiela. Ucząc się o proroctwie i dzieląc się tą wiedzą z innymi, ludzie będą mogli zobaczyć chwałę, majestat i władzę Boga w wypełnianiu Jego boskiego słowa. Znając naszą Biblię i ucząc jej innych, będą mogli zobaczyć, że jest boski Stwórca i ma plan dla nich. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i zbawieniu które nam oferuje za darmo, jest zwycięstwo i wieczność wspanialsza niż mogą sobie wyobrazić.

 

Reklamy

One comment on “Inwazja Goga i Magoga

  1. Pingback: Inwazja Goga i Magoga | Chodzący po wodzie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.