Biblijne czasy końca: Świat (część 6)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

 

8. NOWE GATUNKI

A. Głód (Inżynieria genetyczna)
B. Drzewo Życia (Drzewa transgeniczne)
C. Koniec z mięsem (Wegetarianizm)
D. Domowe i dzikie zwierzęta (Zwierzęta transgeniczne)


8-A. GŁÓD (Inżynieria genetyczna)

ekonomia1

 

 • Ucisk: Bóg ześle na swych wrogów głód.
 • Początek Złotego Wieku: Antychryst ześle głód na swego wroga – Rzym.

 

planboży

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Bóg natchnął Józefa do zrobienia zapasów ziarna aby uchronić Izrael od nadciągającego głodu w Egipcie.

I rzekł Józef do ludu: Oto kupiłem dziś dla faraona was i role wasze, macie tu ziarno siewne, obsiejcie więc rolę. Lecz ze zbiorów oddacie piątą część faraonowi, natomiast cztery piąte pozostaną wam na zasianie roli i na wyżywienie was, domowników waszych i na wyżywienie dzieci waszych. Oni odpowiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu, obyśmy tylko zyskali łaskę w oczach pana naszego, a będziemy niewolnikami faraona. – Rodz. 47:23-25

 • Król Salomon wybudował w całym kraju spichlerze mające chronić jego lud w razie suszy i głodu.

Potem rozbudował Tadmor na pustyni i wszystkie miasta ze spichlerzami na zboże, jakie pobudował w Chamacie. Rozbudował też Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne, miasta warowne z obronnymi murami, bramami i zaworami. Także Baalat i wszystkie miasta ze spichlerzami na zboże, które należały do Salomona, i wszystkie miasta dla wozów, i miasta dla konnicy, i wszystko to, co umyślił zbudować w Jeruzalemie i w Libanie, i w całej krainie, w której panował. – II Kronik 8:4-6

Gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać twoje imię, i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś, To Ty usłysz to w niebie i odpuść grzech twoich sług i twojego ludu izraelskiego, bo Ty uczysz ich drogi dobrej, jaką mają kroczyć; a potem spuścisz deszcz na twoją ziemię, którą dałeś twojemu ludowi w dziedziczne posiadanie, A gdy nastanie głód w ziemi i gdy przyjdzie zaraza, śnieć, rdza, szarańcza, gdy jego nieprzyjaciel udręczy go w którymś z miast jego ziemi, gdy nastanie jakakolwiek plaga, jakakolwiek choroba – I Królewska 8:35,37

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Nie będzie już więcej głodu.

Nie będą łaknąć ani pragnąć … – Izajasza.49:10

Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców – Ezech. 34:27

 

oszustwoszatana.

 

CZASY KOŚCIOŁA

 • Korporacje tworzą genetycznie modyfikowane, sterylne nasiona mogące być częścią planu eugenicznego i kontrolowanej depopulacji dokonywanej za pomocą lokalnych plag głodu.

„W odwiecznym cyklu przyrody jeden zbiór daje początek drugiemu. Jednak świat nauki wysunął pomysł zatrzymania tego cyklu i wysterylizowania plonu. Wszystko dzięki inżynierii genetycznej. Badacze znaleźli sposób na umieszczenie czegoś w rodzaju genetycznego wyłącznika w nasionach który blokuje ich zdolność do reprodukcji. Krytycy tego pomysłu ochrzcili go mianem „technologii terminatora”… Margaret Mellon z Union of Concerned Scientists określiła ją „technologią która nie zwiększa plonów, nie polepsza ich wartości odżywczych, jedyne co robi to sterylizuje rośliny. Tworzy martwe nasiona.”

„Mimo to wielkie korporacje agrobiznesu są niezwykle zainteresowani tą technologią. „Wierzymy że technologia ta posiada potencjał … i pozwoli na kontrolę genów rośliny” powiedział Jack Watson z Monsanto. Korporacje w rodzaju Monsanto chcą tej kontroli. Przekonują że wydają miliony na badania, tworząc genetycznie modyfikowane rośliny a ich zyski pochodzą ze sprzedaży nasion rolnikom. Monsanto opatentowuje większość z tych nasion, co powoduje że ponowne ich użycie przez rolników jest nielegalne. Gdy jeden z farmerów, David Chaney, zrobił tak w USA, Monsanto wysłało na jego farme prywatnego detektywa. Monsanto pozwało go oraz tuziny innych farmerów…

„Jeśli jednak usankcjonuje się użycie technologii sterylizacji nasion, Monsanto nie będzie musiało robić dochodzeń ani nikogo pozywać. Nasiona będą miały genetyczną blokadę, co zmusi rolników do ich zakupu każdego sezonu. To zaniepokoiło wielu ludzi. Sieć gospodarki rolnej Banku Światowego zabroniła używania tej technologii w obawie przed ściągnięciem katastrofy na miliony rolników i lokalnymi klęskami głodu.” – 322

 • Klęski głodu będą rezultatem wojen które wybuchną jeszcze przed Uciskiem.

Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. – Mat 24:7

Zimbabwe peasant farmerOrganizacje humanitarne coraz częściej muszą mierzyć się z problemami o następującej charakterystyce:

Wojna jest ważnym czynnikiem powodującym klęski głodowe i ograniczającym możliwości działań zapobiegawczych…

Zbyt często celem operacji militarnych jest niszczenie mienia i środków do życia ludności lokalnej, a nie tylko obiektów stricte militarnych…

Nędza jest rezultatem ataków na zasoby, struktury społeczne oraz tożsamość kulturową ludzi… – 762:549-557

 • Baltic Dry Index, agregat mierzący zmiany średnich cen transportu surowców drogą morską, w tym zboża, spadł o 93% w drugiej połowie 2008 roku.

Indeks Baltic Dry… To jeden z najprzydatniejszych wskaźników koniunktury, jaki do tej pory skonstruowano.

Wyraża koszt ponoszony przez końcowego odbiorcę surowca, który zawiera kontrakt z firmą transportową na giełdzie Baltic Exchange w Londynie. W wyniku uśredniania kwotowanych na bieżąco cen na poszczególnych trasach powstaje Baltic Dry Index (BDI) – znakomity wyprzedzający barometr globalnej kondycji gospodarczej.

Globalizacja zapoczątkowana na szeroką skalę w latach 90. ubiegłego stulecia zaowocowała pokryciem mapy świata gęstą siecią zależności i powiązań handlowych. Nie znajdziemy dzisiaj takiego kraju, który byłby samowystarczalny – wszyscy poszukują przewagi konkurencyjnej w specjalizacji i niskich kosztach produkcji. Jeśli biznes się kręci przewoźnicy mają pełne ręce roboty, każdego dnia chętnych do załadunku setek statków rozmiaru Pałacu Kultury i Nauki nie brakuje, a co za tym idzie stawki za transport rosną.

Podaż, czyli liczba dostępnych transportowców, jest znacznie mniej elastyczna niż zapotrzebowanie na nie. Popyt na zboże, węgiel czy stal może w ciągu roku zmienić się o kilkadziesiąt procent, ale nie sposób w krótkim czasie dostosować liczby statków, dlatego opłaty przewozowe w rzeczywistości odzwierciedlają faktyczny stan rynków surowcowych.

Przewaga indeksu Baltic Dry Index nad cenami poszczególnych surowców polega przede wszystkim na przejrzystości mechanizmu jego konstruowania. Uczestnikami giełdy Baltic Exchange są tylko firmy bezpośrednio zamawiające transport surowców drogą morską bądź świadczące takie właśnie usługi. Żadnych spekulantów, funduszy hedgingowych grających na zwyżki lub spadki cen czy indywidualnych inwestorów. Dzięki temu wiemy, że wzrost lub spadek wartości BDI wynika wyłącznie ze zmian warunków rynkowych.

Między 2005 r. a 2007 r. BDI wystrzelił w górę, ponieważ liczba dostępnych frachtowców nie wystarczała do obsługi popytu na surowce zgłaszanego głównie przez Chiny, które dodatkowo w tym czasie przekształciły się z eksportera węgla w importera. Przewoźnicy kursowali tam i z powrotem między portami na całym świecie, ale jednoczesne wydłużały się kolejki oczekujących na transport. W tym czasie indeks Baltic Dry zyskał ok. 200 proc.

(…)

Od maja 2008 r. do połowy listopada BDI stracił na wartości 93 proc. Jakie wnioski płyną z tak dramatycznej zmiany nastrojów? Przy obecnych stawkach przewoźnicy dopłacając do interesu, ponieważ same koszty utrzymania frachtowców znacznie przekraczają ich wynagrodzenie. Większość z nich przeinwestowała starając się nadążyć za popytem z ostatnich lat i obecnie już jedna trzecia frachtowców nie kursuje, a kolejnych wciąż jeszcze nie odebrano ze stoczni.

Ostrzeżenia o najpoważniejszej recesji od kilkudziesięciu lat mogą być całkiem uzasadnione, jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie. Sytuacja odwróciła się o 180 proc. – na rynku transportu morskiego mamy do czynienia z nadpodażą i mizernym popytem. Trudno wyobrazić sobie skalę rzeczywistego, a nie tylko finansowego kryzysu sektora bankowego, jeśli łańcuch produkcji większości dóbr zostanie ucięty u samego źródła. – Łukasz Wróbel, Analityk Open Finance (Bankier.pl)

UCISK

 • Wojny i głód unicestwią 1/4 światowej populacji.

A gdy zdjął TRZECIĄ pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj – Obj. 6:5-6

A gdy zdjął CZWARTĄ pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i GŁODEM, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi – Obj. 6:7-8

 • Cała żywność dostanie się pod kontrolę światowej organizacji żywności.

„… Organizacja Żywności i Agrokultury… wzywa do ustanowienia Światowej Organizacji Żywności (World Food Authority)” – 76:11

WIELKI UCISK

 • Żywność będzie używana przez ONZ do zmiany zachowań ludzkich.

food_waste2„Żywność to władza. Używamy jej do zmiany zachowań. Niektórzy nazwą to przekupstwem. Nie będziemy za to przepraszać” – powiedziała Catherine Bertini na tegorocznym Światowym Szczycie Żywności ONZ” – 78:1

WNIOSKI BIBLIJNE

Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach …” – Habakuka 3:17-19


8-B. DRZEWO ŻYCIA (Drzewa transgeniczne)

232

 

 • Lud Boga będzie miał dostęp do niebiańskiego Drzewa Życia…
 • Złota Era: Lud Szatana będzie jadł żywność modyfikowaną genetycznie pochodzącą z transgenicznych drzew.

 

planboży

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Gdy ludzie w Raju zgrzeszyli, Bóg zabronił człowiekowi jedzenia owoców z Drzewa Życia.

I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. – Rodz. 3:22-24

UCISK

 • Po Porwaniu, Oblubienica Chrystusa (lud Chrystusa) będzie miała dostęp do Drzewa Życia w niebiańskim Raju.

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym – Obj. 2:7

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Drzewa owocowe o właściwościach leczniczych będą rosły wzdłuż rzeki wypływającej z terenu świątynnego w Jerozolimie.

Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo – Ezech. 47:12

NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA

 • Bóg stworzy Drzewo Życia rodzące dwanaście owoców w Nowej Jerozolimie.

Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów – Obj. 22:2

 

oszustwoszatana.

 

CZASY KOŚCIOŁA

„Wzrastający popyt na żywność zachęca do rozwoju biotechnologii i manipulacji genetycznych… chroniących rośliny przed szkodnikami i chorobami oraz zwiększającymi plon, mimo że wciąż nieznane są długoterminowe efekty jej stosowania. Niektóre owoce i warzywa mogą być modyfikowane tak by chronić ludzi przed chorobami, np. winogrona mogą zmniejszać ryzyko chorób serca a banany zawierać w sobie szczepionkę na wirusowe zapalenie wątroby typu B.”- 60:48

UCISK

 • Na wolnym rynku pojawią się transgeniczne drzewa.

logo-2nd-forest-genomics-meeting„Naukowcy z Union Camp w Westvaco oraz inne firmy papiernicze modyfikują ketmię, ambrowiec i inne drzewa w celu stworzenia tzw superdrzewa, które rosłoby szybciej niż inne drzewa, zachowując jednocześnie swoją twardość…

Mimo że nie złożono żadnych wniosków na pozwolenie dla komercjalizacji drzew transgenicznych… stworzono kilka różnych typów drzew transgenicznych… Szacuje się że pierwsze drzewa transgeniczne pojawią się na rynku za 3-5 lat.” – 705

WIELKI UCISK

 • Manipulacje genetyczne zneutralizują lecznicze właściwości drzew transgenicznych.

„Kukurydza dla przykładu jest uznawana przez Meksykanów i inne tubylcze ludy mezoamerykańskie za świętą. Oprócz wszelkiego rodzaju problemów natury materialnej (bezpieczeństwo środowiska, żywności, patenty itd.) transgeniczne skażenie lokalnych meksykańskich gatunków uznawane jest też za skażenie duchowe. Reprezentanci tubylców próbowali poruszyć tą kwestię na ostatnich konferencjach COP6 i ICCCP w holenderskiej Hadze, jednak nie udzielono im głosu. [Konferencja Partii (COP) i 6-ty Konwent ds. Różnorodności Biologicznej odbyły się 7-19 kwietnia 2002 roku w Hadze. Również w Hadze, 22-26 kwietnia 2002, odbyło się 3-cie Spotkanie Międzyrządowego Komitetu ds. Protokołu z Cartageny w sprawie bezpieczeństwa biologicznego (ICCP)…].

Nieznany jest wpływ manipulacji genetycznej na lecznicze właściwości roślin. Dla przykładu, lokalni uzdrowiciele wyrazili zaniepokojenie efektami użycia transgenicznej papai stosowanej w tradycyjnych metodach leczniczych. To samo tyczy się innych roślin, o których właściwościach leczniczych my ludzie z północy dawno już zapomnieliśmy.” – 706


8-C. KONIEC Z MIĘSEM (Wegetarianizm)

232

 

 • Ludzie Boga w swoim wieczystym stanie będą wegetarianami.
 • Ludzie Szatana będą wegetarianami podczas Złotej Ery.

 

planboży

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Bóg stworzył ludzi jako wegetarian.

Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! – Rodz. 1:29

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Przymierze Boga z Noe zezwalało na spożywanie mięsa.

I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko – Rodz. 9:1-3

CZASY KOŚCIOŁA

 • Bóg pozwolił jeść mięso oraz być wegetarianinem, zabraniając jednocześnie osądzania innych na podstawie tego co jedzą.

Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada… Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu – Rzymian 14:2,6

NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA

 • Człowiek będzie jadł z Drzewa Życia.

Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów – Obj. 22:2

 

oszustwoszatana.

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Przedpotopowy wegetarianizm jest promowany w celu mentalnego zawrócenia ludzkości z powrotem do czasów Atlantydy.

„[William Robertson Smith] konkluduje w sprawie Greków i Egipcjan pisząc: „Ich legendy o Złotej Erze mówiły o tym jak w tych najdawniejszych i najszczęśliwszych czasach dla rasy ludzkiej, gdy ludzie żyli w pokoju z bogami i naturą i nie musieli codziennie ciężko pracować, wszelkie ludzkie potrzeby zaspokajała płodna ziemia, a pokarm zwierzęcy był nieznany.” – 376:132

CZASY KOŚCIOŁA

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów (to abstain from meats – ang.), które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem… – I Tym 4:1-3

 • Św. Atanazy, ten sam który wprowadził monastycyzm na łono Kościoła rzymskokatolickiego, promował wegetarianizm jako „dietę duchowej elity”.

st-athanasius-the-great-1„Atanazy podzielił ludzi na trzy grupy zgodnie z poziomem ich ascetyzmu i zdolnościami samokontroli swego ciała… W „Liście Świątecznym” pisał że samokontrola definiuje styl życia praktykowany przez chrześcijan średniej rangi; w tym momencie samokontrola jest środkiem dzięki któremu człowiek wywyższa się z szeregów zwykłych chrześcijan i staje się częścią ascetycznej elity.

„Atanazy opisał ascetyczny reżim dla obu grup chrześcijan, w którym podkreślił znaczenie spożywanej żywności. Elitarni chrześcijanie jedli warzywa zamiast mięsa, pili wodę zamiast wina i preferowali dość ‚skąpe posiłki’.” – 597:175

 • Wegetarianizm wywodzi się z gnostyckiej doktryny dualizmu – wiary w to że ciało jest złem i dlatego człowiek musi wznieść się ponad świat materialny. W tym pogmatwanym systemie wierzeń jedzenie produktów roślinnych jest czynnością bardziej „duchową” niż jedzenie produktów zwierzęcych.

„Albigensi byli częścią sekty zwanej Katarami… Wierzyli że rzeczy materialne reprezentują złe siły a ludzka dusza jest jedyną rzeczą dobrą… Albigensi odmawiali jedzenia mięsa i innych produktów zwierzęcych.” – 52:332

„Wiele z pomysłów Rudolfa Steinera zostało przejętych przez zwolenników współczesnego ruchu New Age… Ten nowy sposób na życie związany jest też z dietą wegetariańską…” – 25:172

 • Gnostycy promują zalety wegetarianizmu stosując dezinformację.

„Jeden z wielkich niemieckich uczonych wykazał że każda tkanka zwierzęca, niezależnie od tego jak ją przyrządzimy, wciąż zawiera w sobie pewną charakterystykę zwierzęcia od którego pochodzi… Oprócz tego, wszyscy poznają po smaku jaki rodzaj mięsa jedzą. Pójdziemy dalej i udowodnimy że kiedy mięso zwierzęcia zostaje przyswojone przez człowieka jako pokarm, przenosi na niego – w sensie fizjologicznym – niektóre cechy charakterystyczne dla danego zwierzęcia. Okultystyczna nauka udowadnia to swoim uczniom poprzez demonstracje naukowe, wykazując że ten brutalizujący i zezwierzęcający efekt wywierany na człowieku jest tym większy im większe jest zwierzę od którego pochodzi tkanka, mniejszy w przypadku ptaków, jeszcze mniejszy przy rybach i innych zwierząt zimnokrwistych, a najmniejszy jeśli człowiek je tylko warzywa.” (H.P. Blavatska) – 109

ah_fawn„….osławione teorie łączone z ideologią nazistowską są częścią poszukiwań „niematerialnej rzeczywistości”… Ucieczka od rzeczywistości materialnej przebiega w połączeniu z kilkoma podstawowymi koncepcjami – współczesne społeczeństwo jest złe, poświęcanie życia zwierząt na potrzeby własnego przeżycia jest złe, potrzebny jest rozwój duchowy oraz przyjęcie nauk od lepszych ludzi, tych których należy naśladować…” – 33:55

„Wiadomym jest że Hitler przyniósł ze sobą do kręgów władzy pewną odrzucaną teorię… należącą do podziemnego świata Europy środkowej… teorię znaną w najwcześniejszych kręgach Hitlera w Monachium.

„… Z tego powodu… historia o tym jak Hitler przeszedł na wegetarianizm wydaje się być bardzo sugestywna…

„…Hitler został wegetarianinem dopiero po tym jak rozpoczął swoją karierę polityczną. Na spotkaniach politycznych, jak wspominał sam Hitler, pił kiedyś mnóstwo piwa. Po tym jak zrezygnował z jedzenia mięsa wystarczyło mu tylko trochę wody. W roku 1942 był już obeznany z dużą ilością argumentów i statystyk przemawiających za wegetarianizmem.” – 33:299, 312

 • Mity wegetarianizmu.

MIT #1: Konsumpcja mięsa sprzyja klęskom głodu i pozbawia Ziemi jej surowców naturalnych.

MIT #2: Witaminę B12 można pozyskać z roślin. Ze wszystkich wegemitów ten wydaje się być najniebezpieczniejszy. Weganom którzy nie suplementują się witaminą B12 grozi anemia oraz szereg problemów natury nerwowej i trawiennej. Mówi się że witaminę B12 znaleźć można w algach, tempehu (produkowanym z sfermentowanej soi) i drożdzach. Wszystko to jest nieprawdą.

MIT #3: Światło słoneczne zapewnia nam całe zapotrzebowanie na witaminę D.

MIT #4: Rośliny pokrywają całe zapotrzebowanie na witaminę A. Witamina A znajduje się tylko w mięsie. Niektóre rośliny zawierają beta-karoten który organizm potrafi przekształcić w witaminę A. Niektóre zródła wegetariańskie rozpowszechniają kłamstwa iż beta-karoten jest tak samo dobry jak witamina A. Po pierwsze, konwersja z karotenu na witaminę A jest możliwa tylko w obecności soli żółciowych. To oznacza że wraz z karotenem musimy zjeść tłuszcz w celu stymulacji wydzielania żółci.

MIT #5: Jedzenie mięsa powoduje osteoporozę, choroby nerek i serca, oraz raka. Te głupoty nie mają potwierdzenia w faktach historycznych i antropologicznych. Wszystkie wyżej wspomniane choroby stały się plagą dopiero w XX wieku, mimo że ludzie jedzą mieso i zwierzęcy tłuszcz od tysięcy lat. Na całym świecie żyją społeczności (Innuici, Masajowie, Szwajcarzy, Grecy itd.) których tradycyjna dieta jest bogata w produkty zwierzęce, a mimo to nie cierpią oni na powyższe choroby. Wykazuje to dobitnie że za tego rodzaju chorobami stoją inne, niezwierzęce czynniki.

MIT #6: Tłuszcze nasycone powodują choroby serca i raka, a tłuszcze nienasycone i niski poziom cholesterolu jest zdrowszy dla ludzi.

MIT #7: Wegetarianie żyją dłużej i mają więcej energii i wytrzymałości niż mięsożerni. Odkrywcy w rodzaju Vilhjalmura Stefanssona odnotowywali długowieczność Innuitów (istniejącą przed kolonizacją i pojawieniem się tam białego człowieka). Podobnie Rosjanie z Kaukazu dożywają sędziwego wieku na diecie złożonej z tłustej wieprzowiny i produktów pełnomlecznych. Hunzowie, znani ze swojego końskiego zdrowia i długowieczności, pochłaniają ogromne ilości koziego mleka posiadającego większe ilości tłuszczów nasyconych niż mleko krowie. Dla kontrastu, społeczności żyjące w Indiach czyli kraju w większości wegetarian, mają jeden z najkrótszych wskaźników długości życia na świecie. Russell Smith… w swoich badaniach nad chorobami serca wykazał że zwiększenie spożycia produktów zwierzęcych wśród niektórych badanych grup zmniejszyło ich śmiertelność! Nie uzyskano podobnych wyników wśród grup wegetariańskich.

MIT #8: Dieta „jaskiniowców” była wegetariańska.

MIT #9: W XX wieku wzrosło spożycie tłuszczów nasyconych, co ma związek ze zwiększoną ilością chorób serca i nowotworów.

MIT #10: Produkty sojowe są dobrymi zamiennikami mięsa i produktów mlecznych. Z czysto odżywczego punktu widzenia, ziarna soi tak jak wszystkie rośliny strączkowe są ubogie w cysteinę i metioninę, ważnych aminokwasów zawierających siarkę. W soi brakuje też innego ważnego aminokwasu – tryptofanu. Wegetarianie znani są z dużych niedoborów żelaza i cynku.

MIT #11: Ludzkie ciało nie jest przystosowane do jedzenia mięsa.

MIT #12: Jedzenie zwierzęcych tkanek czyni ludzi bardziej agresywnymi.

MIT #13: Mięso zawiera liczne niebezpieczne toksyny.

MIT #14: Jedzenie mięsa jest mniej „uduchawiające” niż jedzenie roślin.

MIT #15: Jedzenie zwierząt jest nieludzkie.

cały artykuł na The Weston A. Price Foundation

UCISK

 • Gnostycy planują eliminację nie-wegetarian.

„Ewolucyjny proces selekcji usuwa tych z defektami genetycznymi: mięsożerność, strach, odseparowywanie się od innych …” (Barbara Marx Hubbard, The Revelation) – 80:216

„… złamanie jakiegokolwiek z siedmiu Praw Noego karane jest dekapitacją.” (Encyclopedia Judaica, „Prawa Noachidzkie”) – 117

Prawo Noachidzkie #7: „Zakaz spożywania mięsa [części wyciętej z żyjącego zwierzęcia – okrucieństwo w jakiejkolwiek formie]” (Encyklopedia Judaizmu) – 118

 • W połowie 7-letniego okresu Ucisku rzymski książę – papież – położy kres żydowskiemu systemowi ofiar rytualnych stosowanemu w Świątyni Jerozolimskiej, najprawdopodobniej twierdząc że ubój zwierząt jest ohydą czyniącą spustoszenie.

A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. – Dan. 9:26,27

„Wielu ludzi na całym świecie będzie wściekłych z powodu odbudowy świątyni a w szczególności codziennej ofiary ze zwierząt. Już to słyszę: ‚Zwierzęta też mają swoje prawa! Te ofiary to barbarzyństwo! Mamy XXI wiek!’ Zgiełk poczyniony przez obrońców praw zwierząt będzie niesamowity. Nawet większość obywateli Izraela będzie przeciwnych powrotowi do biblijnych ofiar. Ludzie je popierający będą postrzegani jako godni potępienia ekstremiści. Oczywiście będzie to ta sama grupa ludzi uważająca Judeę-Samarię za historyczną i biblijną ziemię obiecaną.” – 764

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 • Ludzkość zostanie nakłoniona do powrotu do przedpotopowej diety wegetariańskiej pod demonicznym wpływem mnichów, których gnostycki system wierzeń uczy że materia – a więc także ciało – jest złem.

Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki .. – Mat.24:37-8

„Św. Bazyli (320-379 n.e.) [twórca wschodniego monastycyzmu] uczył że para z mięsa zaciemnia światło duszy. Nie ma cnoty w kimś kto lubi mięsne posiłki i ucztowanie.”

„W artykule „Złoty Wiek Musi Powrócić: Katolickie Spojrzenie na Wegetarianizm” autorstwa przewodniczącego Katolickiego Koła Badań na rzecz Dobra Zwierząt w Londynie, ojca Basila Wrightona, czytamy że wegetarianizm jest zgodny z założeniami chrześcijaństwa. Artykuł wyjaśnia że zabijanie zwierząt dla żywności nie tylko jest sprzeczne z zasadami religii, ale czyni też ludzi agresywniejszymi wobec innych ludzi.” – 763

WNIOSKI BIBLIJNE

Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś – I Tym. 4:4-6


8-D. DOMOWE I DZIKIE ZWIERZĘTA (Zwierzęta transgeniczne)

złota

 

 • Bóg zmieni naturę zwierząt w Królestwie Niebios.
 • Szatan chce użyć manipulacji genetycznych do zmiany natury zwierząt w czasie Złotej Ery.

 

planboży

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Bóg stworzył różne gatunki zwierząt obojga płci.

I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego; i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg mówiąc: lamb-wolfRozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi! I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień piąty. Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich; i widział Bóg, że to było dobre. – Rodz. 1:21-25

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Bóg spowoduje że zwierzęta będą łagodne.

Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze – mówi Pan. – Izajasza 65:25

Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. – Ezech.34:25

 

oszustwoszatana.

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Okultyści wierzą że zwierzęta przedpotopowe były androgeniczne.

„Gdyż wszystkie żyjące zwierzęta, które były obojnacze, podzielono [na płcie] w tym samym czasie co ludzi.” (Poimandres)145:456

CZASY KOŚCIOŁA – WIELKI UCISK

 • Okultyści koordynują badaniami genetycznymi nad dzikimi zwierzętami. Podczas Ucisku zwierzęta będą modyfikowane genetycznie tak aby uczynić je androgenicznymi.

„Rządowa placówka bioinżynierii w Nowej Zelandii, AgResearch, za pomocą manipulacji genetycznych stworzyła androgeniczne (dwupłciowe) kozy. Dzięki tej wiedzy Illuminati mogą zechcieć “wykastrować” ludzkość i przejąć kontrolę nad jej reprodukcją.

FeralGoatCo ciekawe nazwali te kozy “gojami” (ang. goys), co oficjalnie ma być połączeniem słów “girls” i “boys” (dziewczynki i chłopcy), choć mogli nazwać je np.”mems”  (males – females, samce-samice).

Goj jest żydowskim terminem dla nie-Żydów, często używanym w Protokołach Mędrców Syjonu, będącymi planem zniewolenia udzkości spisanym przez kabalistycznych bankierów (Illuminati). Czasami używają też hebrajskiego słowa goyim.

Masoneria jest oparta na kabale. Czyżby masoni kierowali badaniami genetycznymi w Nowej Zelandii?”Androgeniczna przyszłość gojów?

„[Buckminster Fuller] jest założycielem World Game Laboratories.” – 79:134

„Zwierzęta będą niedługo modyfikowane genetycznie tak aby produkowały więcej mięsa, wełny, jajek i mleka.” – 60:48