Biblijne czasy końca: Świat (część 4)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

 

6. NOWA ZIEMIA

A. Zniszczenie Ziemi (Przebiegunowanie)
B. Zniszczenie miast (Wilderness Project)
C. Ziemia podzielona (Bioregiony)
D. Święte wzniesienia i gaje (Święte miejsca/ linie geomantyczne)
E. Trzęsienia ziemi (Technologia wywoływania wstrząsów)
F. Ogniste góry (Wulkany)
G. Rajski ogród (Atlantyda)
H. Kryjówki w górach (Podziemne miasta)
I. Otchłań/ Piekło (Pusta Ziemia)

_____________________________________________________________________________________

6-E. TRZĘSIENIA ZIEMI (Technologia wywoływania wstrząsów)

 

 • Bóg przez cały okres Ucisku powodować będzie trzęsienia ziemi.
 • Ludzie spowodują trzęsienia ziemi w ostatnich dniach ery Kościoła. Ma to stworzyć wrażenie że znajdujemy się w pierwszej połowie Ucisku.

 

UCISK

 • Bóg ześle na cały świat trzęsienia ziemi.

Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. – Mat.24:7

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. – Aggeusza 2:6

UCISK

I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. – Obj. 6:12-14

Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. – Obj. 8:5

 • Armie będą testować technologie wywoływania trzęsień ziemi.

„Tom SPENCER (EPP, UK), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych powiedział, że Stany Zjednoczone zostały zaproszone by wyrazić ich stanowisko w tej kwestii na przesłuchaniu. Choć USA odmówiły początkowemu zaproszeniu, pan SPENCER ponowił propozycję, mówiąc, że Amerykanie mogliby przysłać reprezentanta by przemówił przed komitetem w przyszłości, gdyby chcieli.

Pani Rosalie BERTELL z Toronto (Kanada) jest jednym z najlepiej poinformowanych ekspertów w sprawie HAARP (High Frequency Active Auroral Research Programme), programu rozwijanego przez amerykańską armię. Opisała tło HAARP. Jonosfera to powłoka atmosfery na ogromnej wysokości z częściami wysoce naładowanymi energią. Jeśli promieniowanie kierowane jest na jonosferę, mogą zostać wygenerowane ogromne ilości energii i mogą zostać użyte do zniszczenia danego regionu…

Wedle doktora Nicka BEGICHA, eksperta z Alaski i autora jednej z wiodących publikacji w tym temacie, program HAARP pozwoli na takie koncentracje energii, iż całe regiony na planecie zostaną pozbawione wody. Fale elektromagnetyczne mogą powodować trzęsienia ziemi i fale pływowe. Pan SPENCER zwrócił uwagę na to, że zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, jakiekolwiek akcje prowadzące do zmiany klimatu zostały zakazane. ..

W 1997 roku na temat broni geofizycznej wywołującej trzęsienia ziemi i modyfikację pogody otwarcie mówił na Uniwersytecie stanu Georgia amerykański sekretarz obrony (jego słowa w dalszej części). Mówił o tym dla filmu ‘Dziury w Niebie’ dr Nick Begich:

„To co wiemy o wojnach i systemach elektromagnetycznych stało się nawet ciekawsze z datą 28 kwietnia 1997 roku, gdy Sekretarz Obrony USA oznajmił na Uniwersytecie Georgia, że wojna geofizyczna stanowi coraz większy problem. Spekulował, że organizacje terrorystyczne mogą posiąść system modyfikujący pogodę, powodujący erupcje wulkaniczne, a nawet trzęsienia Ziemi dzięki falom elektromagnetycznym.”

Jak mówił mój podręcznik do Przysposobienia Obronnego:

„W broni mikrofalowej wykorzystuje się energię skupionej wiązki fal elektromagnetycznych. Może ona zniszczyć nie tylko urządzenia elektroniczne na odległość, ale również duże obiekty (budynki, pojazdy mechaniczne), a nawet – wywołać lokalne trzęsienia ziemi.”

Przysposobienie Obronne cz.1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydanie drugie. Operon, Gdynia 2005.

Wywołanie trzęsienia ziemi okazuje się być czymś bardzo prostym. Wystarczą odpowiednie fale Ekstremalnie Niskiej Częstotliwości – ELF – by wzbudzić odpowiednie drgania. Mając odpowiednią siłę wywołujemy trzęsienie ziemi. Najprościej tłumaczy to ekspert od podziemnej tomografii Brooks Agnew, który dla autorów programu ‘Dziury w Niebie’ wytłumaczył to na podstawie drgań strun wewnątrz fortepianu:

„W 1983 roku szukając ropy robiliśmy tomografie podziemną używając 30 watów. Znalazłem 26 złóż w 9 stanach. Metoda miała 100% skuteczności, choć było to tylko 30 watów skierowanych w skały. HAARP uderza w jonosferę energią miliardów watów. Wyobraź sobie te struny fortepianu jako warstwy ziemi. Każda ma swoją częstotliwość. Przesyłamy fale radiowe w ziemię w której zaczynają wibrować znajdujące się w niej struny. Możemy odebrać taki dźwięk… i wiemy, że to gaz. Możemy odebrać taki dźwięk… i wiemy że to ropa naftowa. Potrafiliśmy zidentyfikować wszystkie częstotliwości używając fal radiowych o sile zaledwie 30 wat. Jeśli robilibyśmy to używając miliardów watów, wibracje byłyby tak gwałtowne, że cały fortepian by się zatrząsł, a nawet cały dom by się zatrząsł. Właściwie, to wibracje mogłyby być tak poważne, że spowodowałyby trzęsienie ziemi.”

„HAARP ma 4 miliardy wat.”- Wojciech Mann, nwonews.pl

 • Bóg wywoła trzęsienie ziemi po śmierci i zmartwychwstaniu dwóch świadków.

Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli.W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. – Obj.11:12,13

Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. – Obj. 11:19

WIELKI UCISK

 • Na całym świecie dojdzie do ogromnych wstrząsów sejsmicznych.

A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: ” Stało się! ” I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. – Obj.16:17-20

WNIOSKI BIBLIJNE

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. – Psalm 46:1-2


6-F. PŁONĄCE GÓRY (Wulkany)

 

 • Bóg spowoduje erupcję wielkiego wulkanu w pierwszej połowie Ucisku.
 • Ludzie będą powodować erupcje wulkaniczne w ostatnich dniach ery Kościoła. Wszystko to w celu stworzenia złudzenia że znajdujemy się w pierwszej połowie Ucisku.

 

UCISK

 • Bóg, po wybuchu wielkiego wulkanu, zamieni trzecią część ziemskich mórz w krew.

I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń – te, które mają dusze – i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. – Obj. 8:8-9

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Niektórzy wierzą że wulkany są bramami prowadzącymi do zaginionych kontynentów Lemurii i Atlantydy.

„Ponad 12 tysięcy lat temu, gdy kontynent Lemurii zniknął w odmętach Oceanu Pacyficznego, około 25.000 Lemurian, część ocalałych z kataklizmu, udała się do podziemnego świata pod górą Shasta i zamieszkała w mieście Telos. Plan budowy podziemnego miasta powstał kilkaset lat przed zatopieniem kontynentu. Lemurianie i Atlanci wiedzieli już na kilka tysięcy lat wstecz że ich kontynenty zostaną zniszczone i starannie się na to przygotowali. Telos mógł pomieścić 200.000 ludzi, ale uratować zdążyło się jedynie 25.000 Lemurian.” – 748

CZASY KOŚCIOŁA

 • Armie największych krajów świata opracowały technologię zdolną do budzenia wulkanów.

„W Kalifornii znajduje się wymarły wulkan, góra Shasta, będący od dawna częścią praktyk magicznych rdzennych Amerykanów. Od momentu gdy zaczęto wiązać tą górę z zaginioną cywilizacją Lemurian, zaczęły pielgrzymować do niej gupy neognostyków i ezoteryków.” – 503:159

„Jedną z bardziej interesujących osób piszących o Zakonie Syjonu (Prieure de Sion) jest Michael Lamy. Twierdzi on że Juliusz Verne był członkiem zarówno Zakonu jak i Illuminatów. Uważał że politykę Zakonu należy postrzegać niczym politykę „orleanistów”, opisywaną przez niego jako „anarchistyczną, arystokratyczną i wielbiącą Nietzchiego”… Lamy wyjawia czytelnikom największy sekret wioski Rennes-le-Chateau, czyli fakt że wymarły wulkan Mount Bugarach prowadzi do Pustej Ziemi – królestwa nadludzi.”- 491

„Jak już wspomniałem, w 1997 roku na temat broni geofizycznej wywołującej trzęsienia ziemi mówił na Uniwersytecie stanu Georgia amerykański sekretarz obrony. Pamiętasz, co mówił Begich?

„To co wiemy o wojnach i systemach elektromagnetycznych stało się nawet ciekawsze z datą 28 kwietnia 1997 roku, gdy Sekretarz Obrony USA oznajmił na Uniwersytecie Georgia, że wojna geofizyczna stanowi coraz większy problem. Spekulował, że organizacje terrorystyczne mogą posiąść system modyfikujący pogodę, powodujący erupcje wulkaniczne, a nawet trzęsienia Ziemi dzięki falom elektromagnetycznym…” – Wojciech Mann, nwonews.pl

 • Okultyści wywołują erupcje wulkaniczne w celu wysłania ukrytych wiadomości obwieszczających postęp ich agendy.

Oto Ja na ciebie, góro zagłady – wyrocznia Pana – która wyniszczyłaś całą ziemię, wyciągnę na ciebie rękę i zepchnę cię ze skały, czyniąc cię górą płonącą. (Jer. 51:25).’

18 maja 1980 roku góra St.Helen eksplodowała z wielką siłą, rozrzucając lawę i skały na obszarze tysięcy akrów kwadratowych… Erupcja przypadła w dniu urodzin papieża… wulkan wybuchał w tym samym roku również 25 maja [w roku 1980 obchodzono wtedy Pięćdziesiątnicę, święto zesłania Ducha Świętego na apostołów] i 22 lipca…

„Żydowski dzień 9-tego Av był ważną wskazówką w tej interpretacji – cyfra 9 symbolizuje w starożytnym kanonie świętych liczb „sąd ostateczny”. Wulkan Saint Helens – nie postrzegany przeze mnie jako symbol monolitycznej instytucji proklamującej Nowe Jeruzalem i Nowy Izrael – gwałtownie wybuchł siejąc spustoszenie na obszarze wielu, wielu mil. Byłem świadkiem proroczej zapowiedzi zniszczenia instytucji Kościoła, bastionu zachodniej cywilizacji. Z głębi trzewi góry wydobywał się ogień sprowadzający katastrofę. To był holokaust – płonąca góra z proroctw Jeremiasza…

„Dowiedziałem się że żydowski kalendarz oparty jest na miesiącach księżycowych, tak więc różni się trochę od naszego kalendarza. Szanse na to że dzień 9-tego Av przypadnie na święto Marii Magdaleny 22 lipca są bardzo małe, biorąc pod uwagę że są to święta ruchome, wypadające w każdym roku w innym dniu. Lecz właśnie tego dnia w roku 1980 w południowej Francji jednocześnie odbyły się niezwykle ważne ceremonie. We francuskim mieście nad Morzem Śródziemnym, w Saint-Maximin, w katedrze Marii Magdaleny, sześciu biskupów rzymsko-katolickich wraz ze specjalnym wysłannikiem papieskim koncelebrowało unikalną mszę z okazji 700 rocznicy odkrycia grobu Marii Magdaleny w południowej Francji.” – 892:53-58

Komentarz Radtrapa:

Do zamachu smoleńskiego doszło 10 kwietnia 2010 roku.

Erupcja wulkanu Eyjafjallajökull – seria wybuchów wulkanu zlokalizowanego w okolicy i pod niewielkim lodowcem Eyjafjallajökull w południowej Islandii, która miała miejsce w 2010 roku. Po kwietniowej erupcji, powstała chmura pyłów nad Europą, co spowodowało zamknięcie przestrzeni powietrznej w większości krajów kontynentu. Poprzednie erupcje Eyjafjallajökull w ciągu ostatnich 1100 lat miały miejsce w latach 920, 1612 i 1821-1823. – (Wikipedia)

„Angela Merkel, Nicolas Sarkozy i Barack Obama odwołali swój udział w uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej w Krakowie. Z USA nie przyleci nikt, z Niemiec przylecą prezydent i minister SZ. 27 innych państw także odwołało swoje delegacje, które nie przybędą z powodu chmury wulkanicznej nad Europą. Są wśród nich m.in. Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, Norwegia i Kanada. Nie będzie też szefa Komisji Europejskiej Barroso i przewodniczącego Rady Europejskiej van Rompuya…

winna jest chmura pyłu wulkanicznego z islandzkiego wulkanu, która przykryła Europę, doprowadzając do zamknięcia przestrzeni powietrznej wielu krajów, w tym Polski.” – gazeta.pl (17.04.2010)

Główne węzły na siatce energetycznej Ziemi

Węzeł nr 2: Zachodnia Rosja

Współrzędne węzła nr 2: 52°N 31°E

Katyń: 54°N 31°E

Lotnisko wojskowe w Smoleńsku: 54°N 32°E

 

Patrz: Biblijne czasy końca – Świat (część 3

WIELKI UCISK/ ZŁOTA ERA

 • Podziemne i „kosmiczne cywilizacje” mogą próbować zniszczyć Ziemię, tłumacząc to tym że ludzka agresja jest dla nich zagrożeniem.

„Dopóki nasza świadomość nie wejdzie na nowy stopień ewolucji, dopóki nie wyrośniemy z pieluszek i nie zaczniemy zachowywać się jak dorośli, poważni i rozwinięci ludzie, okazujący szacunek Ziemi i Jej licznym królestwom, dopóki nie staniemy się bardziej odpowiedzialnymi administratorami naszej Świętej Ziemi, naszej platformy ewolucji, i nie przestaniemy zaśmiecać Jej powierzchnię, dopóki nie przestaniemy zabijać naszych zwierząt – będziemy postrzegani, nie tylko przez liczne cywilizacje pozaziemskie lecz również przez cywilizacje międzygalaktyczne, jako istoty prymitywne, nieprzewidywalne i niebezpieczne.” (channeling z Lemurii) – 748

WNIOSKI BIBLIJNE

Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia. Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi! Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi! Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.
– Psalm 46


6-G. RAJSKI OGRÓD (Atlantyda)

 

 • Gdy powstanie Królestwo Boże, Bóg przywróci idylliczne warunki panujące za czasów ogrodu Eden.
 • Podczas Wielkiego Ucisku Szatan sprowadzi na Ziemie przedpotopowe warunki z czasów Atlantydy.

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Bóg stworzył dla ludzi rajski ogród.

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. … Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. – Rodzaju 2:8-9,15

WIELKI UCISK

 • Bóg wyda wyrok na nową atlantydę Złotej Ery, tak jak zrobił to w przypadku starej Atlantydy przed Potopem.

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. – Mat. 24:37-38

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Bóg odtworzy na Ziemi idylliczne warunki z czasów Edenu, zaś Izrael będzie ogrodem w samym jej centrum.

Zaiste, zlituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki. – Izaj. 51:3

I będą mówić: Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne. – Ezechiel 36:35

aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. – Dzieje 3:20,21

Okultyści wierzą że gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, otrzymali zrozumienie boskości (gnoza) i sami stali się bogami. Plany Szatana wobec nowej Atlantydy są identyczne jak w przypadku starej: chce zmusić Boga do wydania wyroku na Ziemię. Agendę New Age i jej propagandę na temat odtworzenia Ogrodu Eden wspierają współcześni, zreformowani teologowie nauczający że zbawienie cofa wierzących do bezgrzesznego stanu Adama w jakim znajdował się podczas pobytu w Edenie.

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Adam i Ewa zjedli owoc z Drzewa Poznania Dobra i Zła i stali się śmiertelni, tak jak przestrzegał ich Bóg.

A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. … A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. – Rodz. 1:2:16,17; 3:2-7

 • Potomkowie Adama i Ewy spółkowali z demonami czego efektem było powstanie demonicznej cywilizacji zniszczonej przez Boga Potopem.

A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością. Oto dzieje Noego.

Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe. A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.

Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: długość arki – trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i wysokość jej – trzydzieści łokci. Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze.

Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. A ty nabierz sobie wszelkiej żywności – wszystkiego, co nadaje się do jedzenia – i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt. I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. – Rodzaju 6

 
 • Demoniczne bóstwa Atlantydy założyły i kierowały bałwochwalczą cywilizację egipską.

„Jedną z pierwszych cywilizacji wyrosłych z popiołów Atlantydy, próbujących stworzyć własną Złotą Erę – choć nie na tak dużą skalę – był starożytny Egipt…

“… wygląda na to że cywilizacja znana nam jako starożytny Egipt była starannie zaplanowanym i kontrolowanym eksperymentem do którego przygotowywano się przez tysiące lat. Pierwotna wiedza została podarowana pierwszym uczonym Egiptu przez “bogów”, sami zaś uczeni podawali się za kolonistów z Atlantydy… Innymi słowy, istniała święta tradycja przekazywania wiedzy tajemnej przez starodawny ród mędrców, czy też wysoko wtajemniczonych adeptów, mający wywodzić się od wielkiego mędrca Atlantydy Henocha (jak nazywali go Hebrajczycy) lub Thota (jak nazywali go Egipcjanie), który “kroczył z Bogiem” i który zabrany został do najwyższego nieba aby stać się mesjaszem i nauczycielem ludzkości. Poznał sekrety uświęconej tradycji, wiedzę tajemną przekazywaną z pokolenia na pokolenie w rodzie mędrców wywodzących się z kolei od Adama, pierwszego wcielonego człowieka który otrzymał ją od Boga po wygnaniu z Raju.”- 889:28

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Antyczna Grecja nazywała demoniczny świat przedpotopowy „Atlantydą”, błędnie interpretując go jako Ogród Eden.

„Grecy byli zbyt młodą cywilizacją by dzielić z Atlantydą ten sam system religijny, zachowali jednak pewne wspomnienia i historię tego wspaniałego kraju, zamieniając jej królów w [swoich] bogów a samą Atlantydę przedstawiając jako raj dla rasy ludzkiej…

„Historia Atlantydy jest kluczem do zrozumienia mitologii greckiej.” – 635:285

„Przede wszystkim jednak należy pamiętać że Grecy, przedstawiciele rasy aryjskiej, pokazują w swoich tradycjach mitologicznych najbliższy związek z Atlantydą… powiedziano nam że Posejdon, bóg i założyciel Atlantydy, założył też Ateny.” – 635:463

„Jedna z gnostyckich sekt zwana Ofitami (od greckiego ophis – węża) wierzyła że wąż w Ogrodzie Edenu był agentem boskości, który podarował człowiekowi zakazaną wiedzę w celu pokazania mu drogi do zbawienia swojej duszy. Cechą charakterystyczną doktryny gnostyckiej jest tendencja do czynienia negatywnych postaci Starego Testamentu bohaterami – jak Kaina czy Ezawa… [lub Judasza z Nowego Testamentu – przyp. tłum]” – 454:203

CZASY KOŚCIOŁA

 • Demoniczna Atlantyda jest źródłem starożytnej wiedzy okultystycznej oraz szkół tajemnic.

„Towarzystwo Thule zapożyczyło swoją nazwę od mitycznej wyspy Hiperborei leżącej kiedyś w północnej części Atlantyku pomiędzy Skandynawią a Grenlandią. Okultyści wierzyli że wyspa ta była niegdyś częścią Atlantydy oraz źródłem okultystycznej wiedzy północnych Szkół Tajemnic.” – 25:125

„Kolejnym źródłem teorii rasy panów z wczesnych lat istnienia Partii Nazistowskiej był okultysta Alfred Rosenberg… Rosenberg i Eckert… obaj pełnili też rolę guru dla Hitlera. Rosenberg był przekonany że ojczyzną rasy aryjskiej był zaginiony kontynent Atlantydy, będący też źródłem wszelkich wierzeń okultyzmu… Rosenberg wierzył że współczesny system kastowy Hindusów był imitacją pierwotnego podziału rasowego narzuconego przez Atlantów swoim podbitym ludom.” – 25:129-30

UCISK

 • Okultystyczne stowarzyszenia „odkryją” Komnatę Zapisków dzięki której wejdą w kontakt z zaginioną cywilizacją Atlantydy.

„Jedna z najczęsciej poruszanych kwestii w głębokich transach Edgara Cayca:

„‚Wzmianki i tropy wskazują że Egipt jest przechowalnią zapisków – zapisków Atlantydy i starożytnego Egiptu czasów Ra-Ta, które mogą być pewnego dnia odnalezione… zbudowano wielkie podziemia skrywające bibliotekę zaginionej cywilizacji Atlantydy: „… gdy słońce wschodzi nad wodami, linia cienia (lub światła) pada między łapy Sfinksa… Jest tam komnata lub korytarz wiodący od prawej łapy przedniej [Sfinksa] do komnaty zapisków…””- 132:88

WIELKI UCISK/ ZŁOTA ERA

 • Głównym celem okultystów jest odtworzenie demonicznej cywilizacji Atlantydy na skale globalną (globalizm).
William Lilly

William Lilly

„[Elias] Ashmole i William Lilly założyli w Londynie lożę Różokrzyżowców w roku 1646. Była ona oparta na utopijnej idei zbudowania nowej Atlantydy, symbolizującej złotą erę z czasów sprzed upadku człowieka, gdy był on jeszcze duchowo perfekcyjny , oraz odbudowania Świątyni Salomona tak czczonej przez Templariuszy. Ashmole i Lilly mogli inspirować się poglądami sir Francisa Bacona, wicehrabiego St Albans i autora dzieła „Nowa Atlantyda” promującego manifest Różokrzyżowców.” – 25:57

„[Wniebowstąpieni Mistrzowie] znajdują się pośród zreinkarnowanych dusz Atlantów które powróciły na Ziemię w celu uaktywnienia elektromagnetycznej sieci… Istnieje 144.000 duchowych Mistrzów zaangażowanych [w pracę nad elektromagnetyczną siecią Ziemi]… każdy dzierży część geometrycznych form uniwersalnego Języka Światła… działających na zasadzie rezonansu. Wyższe symbole mogą być odebrane jedynie przez dusze rezonujące na wyższej częstotliwości lub oktawie.” – 45:116-17

WNIOSKI BIBLIJNE

 • Fałszywe nauki głoszące że chrześcijanie powrócą do Adamowego stanu sprzed grzechu dewaluują znaczenie Jezusa Chrystusa.

Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. – I Kor. 15:45-50 (B. Warszawska)

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. – II Kor. 5:17 (B. Warszawska)


6-H. KRYJÓWKI W GÓRACH (Podziemne miasta)

 

 • Boży lud Izraela zbiegnie w góry na początku Wielkiego Ucisku.
 • Wybrani przez Szatana ludzie zbiegną w góry podczas fałszywego Wielkiego Ucisku (pierwsza połowa Ucisku).

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Daniel przepowiadał że Antychryst sprowadzi obraz obrzydliwości, który spowoduje z kolei spustoszenie w Świątyni.

I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. – Daniela 9:27 (B. Warszawska)

A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. – Daniela 11:31 (B.W.)

Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. – Daniela 12:11 (B.W.)

CZASY KOŚCIOŁA

 • W górach budowane są podziemne miasta-schrony dla elity.

„Początek roku 1977… Prezydent Carter zdradza kilka szczegółów ściśle tajnego projektu Pentagonu o kryptonimie „Arka Noego”… jest to system ok. 96 bunkrów i kryjówek budowanych w różnych miejscach na lub pod ziemią, mogących pomieścić około 6500 najważniejszych urzędników państwowych na wypadek wojny atomowej.” – 65:57

„Rząd USA przyznaje się do części z tych baz – dla przykładu Cheyenne Mountain.

Jednak nie przyznaje się do wszystkich. Odkryłem że nie tylko nasz rząd zajmuje się budowaniem sekretnych, podziemnych miast – robią to również rodziny Illuminati.

Używają przy ich budowie technologii o której opinii publicznej nawet się nie śniło. Celem budowy ich wszystkich jest zapewnienie bezpiecznych kryjówek dla elity.

Świadkowie opisywali windy zjeżdżające na wiele mil w dół, superszybkie pociągi tunelowe, tajne komórki rządowe (…)

Rząd amerykański rozwinął swoje zdolności w budowaniu podziemnych baz dzięki Operacji Paperclip i zwerbowaniu Xavera Dorscha. Dorsch był szefem nazistowskiej organizacji Todt, odpowiedzialnej za budowanie niezwykle skomplikowanych podziemnych miast dla nazistów.

Organizacja ta zbudowała w nazistowskich Niemczech sieć autostrad na długo przed powstaniem naszych sieci autostrad międzystanowych. Zarówno Amerykanie jak i Rosjanie trzymali w sekrecie poziom zaawansowania tych nazistowskich baz.

Przez lata próbowałem odkryć lokalizację owych tajnych baz wojskowych. Odwiedziłem Dulce w Nowym Meksyku. Gdy spotkałem Phila Snydera (na lewo), człowieka który je budował, byłem szczęśliwy mogąc porównać moje informacje z jego osobistą wiedzą.

Zdążyliśmy wymienić informacje kilka razy przed jego śmiercią. Zginął dzień przed naszym kolejnym umówionym spotkaniem. Później umieściłem zdobyte informacje o 140 bazach DUMB (deep underground millitary base) w mojej książce Deeper Insights (między rozdziałem 1 i 2).

Różne agencje mają swoje własne bazy. Dlatego jest ich tak wiele.

NSA, CIA, FEMA, Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej, siły powietrzne NORAD itd. – wszyscy potrzebują swoich własnych podziemnych baz wojskowych. Zajmują się rezerwami strategicznymi, tajną bronią, technologią jądrową, komunikacją, siecią komputerową, wzmacnianiem obronności kraju… wszystko to jest przykładem uzasadnionego istnienia baz tego typu.” – Podziemne sekrety

„… Oto niektóre z DUMB (Deep Underground Military Bases in America – Podziemnych baz wojskowych w Ameryce):…Alaska [4]…Arizona [6]…California [20]…Colorado [16] …Georgia [1]… Indiana [1] …Kansas [3]… Maryland [1]… Massachusetts [1]… Montana [1]… Nevada [5]… New Mexico [10]… New Hampshire [3]… New York [tunele prowadzące do Kapitolu w Waszyngtonie D.C.] … Ohio [1]… Oregon [4]… Pennsylvania [podziemny Pentagon]… Texas [3]… Utah [2]… Washington, D.C. [1]…” – 1105

UCISK

 • Grzesznicy uciekną w góry aby ukryć się przed gniewem Bożym.

I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka – Obj. 6:12-16

WIELKI UCISK

 • Góry zostaną zniszczone.

I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. – Obj. 16:20

WNIOSKI BIBLIJNE

 • Rady dla Żydów w Izraelu.

Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! – Mat. 24:15,16

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. – Izajasza 54:10


6-I. OTCHŁAŃ/ PIEKŁO (Pusta Ziemia)

Komentarz Radtrapa:

W poniższym rozdziale poruszony zostanie temat zaświatów, a ściślej mówiąc piekła/otchłani. Jest to trudny temat, wzbudzający polemikę wśród niektórych chrześcijan nieuznających istnienia piekła, czyli miejsca w którym męczy się grzeszników. Wskazują oni na fakt że Biblia w oryginale nie używa słowa „piekło” (będącego wytworem czasów późniejszych), ale mówi o Otchłani albo Szeolu (dosłownie „grobie”). Szeol jest i był w tradycji żydowskiej miejscem do którego dusze zmarłych udają się na „wieczny sen”.

Dusze w Szeolu nie odczuwają nic, nie są też świadome tego co się z nimi dzieje, nie można więc traktować go w kategoriach ani nieba ani piekła (Koheleta 9:10, Jana.5:28-29 , Dzieje.2:34 , 1Kor.15:52, Hi.17:13, Rdz.37:35). Dopiero później, podczas Sądu Ostatecznego, znajdujący się w nim ludzie mają zmartwychwstać i poddani być… Sądowi Ostatecznemu. Karą za grzech jest zaś śmierć – śmierć druga w jeziorze ognia (Rz. 6:23, Obj 21:8).

Jednym z powodów zamieszania i kłótni o piekło może być fakt tłumaczenia słowa „Szeol” przez autorów Ewangelii na grecki „Hades”, który w późniejszych przekładach tłumaczono z kolei na piekło, otchłań itp. Trzeba pamiętać że Hades w greckim światopoglądzie i mitologii również nie był piekłem sensu stricte, lecz zaświatami całościowo – miejscem do którego odchodzą zmarli. Dzielił się na trzy części: Pola Elizejskie (coś w rodzaju raju), Eber i Tartar (miejsce męki, najbliższe współczesnemu rozumieniu piekła).

Biorąc pod uwagę że Biblia opisuje zarówno Szeol jak i przeznaczone tylko dla grzeszników Piekło (np. Łukasza 16:21-26) istnieje duże prawdopodobieństwo że istnieją oba ta miejsce, lub też że piekło będzie istnieć w przyszłości. Być może z tej przyczyny Jezus mówił w przypowieści o zmarłym bogaczu męczonym w ogniu (Łk. 16:21-26) jednocześnie w innym miejscu nauczając: Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. (Ew. Jana 5: 28-29).

Biorąc pod uwagę że autorka serii, Janet Moser, odnosiła się w tej części tylko do piekła, bez uwzględnienia Szeolu, poniższe fragmenty będą przedstawiane w formie oryginalnej. Dla pełniejszego obrazu przy cytatach biblijnych mówiących o piekle/otchłani umieszczone zostaną adnotacje co do oryginalnej treści textus receptus.

(sprawdź textus receptus na Scripture4all)

 

 • Jezus Chrystus opuścił Otchłań w dniu swojego zmartwychwstania, na początku ery Kościoła.
 • Bestia wyjdzie z Czeluści na początku Złotej Ery. Szatan wyjdzie z Czeluści pod koniec Królestwa Bożego.

 

CZASY KOŚCIOŁA

 • Według Jezusa we wnętrzu Ziemi znajduje się Piekło, Czeluść i Otchłań, w których przebywają ludzie cierpiący męki.

żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani (gr.hade-hades), pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. – Łukasza 16:21-26

 • W dniu zmartwychwstania Chrystus wrócił z Otchłani wraz z kluczami śmierci i Otchłani.

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie (gr.mnema), który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani (gr.hadou-hades), ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. – Dzieje 2:29-31

Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? – Efez. 4:8,9

Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków [Amen] i mam klucze śmierci i Otchłani (gr.hadou-hades). – Obj. 1:18

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Aniołowie Boży wrzucą Szatana do Czeluści na tysiąc lat.

Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? … Jak to? Strąconyś do Szeolu (hebr. szeol) na samo dno Otchłani (hebr.bur)! – Izajasza 14:12,15

Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści (gr.abussou – ang. abyss) i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści (gr.abusson), i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. – Obj. 20:1-2

KRÓLESTWO NIEBIOS (Koniec)

 • Bóg pozwoli Szatanowi na wyjście z Czeluści.

A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich – Obj. 20:7-8

 • Bóg wskrzesi ludzi przebywających w piekle na czas sądu Białego Tronu. Piekło i niezbawieni zostaną później wrzuceni do jeziora ognia.

I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. – Obj. 20:13,14

Widziałem Wszechmogącego stojącego przy ołtarzu. I rzekł do mnie: Uderz w głowicę, niech zadrżą sklepienia i upadną na głowy ich wszystkich, a resztę ich zabiję mieczem. Żaden uciekający z nich nie ujdzie ani też nie uratuje się żaden uchodźca. Choćby się przedarli do Szeolu (hebr.szeol), wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół – Amosa 9:1-2 (B. Warszawska)

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Upadłe anioły spółkowały z ludzkimi kobietami tworząc demoniczną rasę [Nefilim]. Wszyscy Nefilim zostali zniszczeni podczas Potopu, a winne tego upadłe anioły zostały wrzucone do czeluści we wnętrzu Ziemi.

Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru (gr.tartarosas), aby byli zachowani na sąd – II Piotra. 2:4

i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia – Judy 6

“Niezwykle ważnym elementem Boskiego Prawa jest to, że pochodzi ono od Boga lub też “bogów”. Kim byli ci bogowie? Autorzy tacy jak  Zecharia Sitchin, Sir Laurence Gardner czy Nicholas de Vere są święcie przekonani że lud królewski został zapoczątkowany przez wysoce zaawansowaną rasę istot zwanych Annunaki… To oni mieli stworzyć rasę ludzką i krzyżować się z jej częścią w celu stworzenia kasty rządzącej, która po dziś dzień sprawuje kontrolę nad Ziemią. Te niebiańskie istoty były na przestrzeni wieków identyfikowane jako smoki, elfy, faerie, gnomy, nimfy, chochliki, anioły, demony, diabły, wiedzmy, giganci, wampiry, wilkołaki i inne mityczne istoty. Niektórzy, jak Gardner i Sitchin, twierdzą że są to przybysze z innej planety. Inni, jak de Vere, mówią że są to istoty między-wymiarowe lub mieszkańcy Pustej Ziemi.” (323)

 • W jaskini bożka Pana na Górze Hermon w Banasz [współczesne wzgórza Golan – przyp. tłum] ma podobno znajdować się przejście do Hadesu.

„Jaskinia Pana znajdująca się u podnóży Góry Hermon w Banasz, była znana jako wejście do Hadesu. (Mat. 16:13-18).” – 329

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Król Salomon zaprosił swoją narzeczoną do wspólnej podróży do Góry Hermon.

Pójdziesz ze mną z Libanu, o oblubienico moja! ze mną z Libanu pójdziesz, a spojrzysz z wierzchu góry Amana, z wierzchu góry Sanir i Hermon, z jaskiń lwich, i z gór lampartowych. – Pieśn nad pieśniami 4:8 (B. Gdańska)

 • Religie pogańskie uważały światy podziemne za raj.

„Na temat Agharty, profesor Henrique J. de Souza, prezydent Brazylijskiego Towarzystwa Teozoficznego oraz wiodący autorytet w temacie podziemnego świata, opublikował w swoim magazynie artykuł zatytułowany „Czy Shangri-La Istnieje?”w którym czytamy:

„… Starzy Różokrzyżowcy określali je francuskim słowem VITRIOL, kombinacją pierwszych liter sentencji: `VISTA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INYENES OMNIA LAPIDEM,’ przypominającej że „we wnętrzu ziemi ukryta jest prawdziwa tajemnica”. Ścieżka prowadząca do tego ukrytego świata jest Drogą Inicjacji.
‚W antycznej Grecji, w misteriach delfijskich i elizejskich, ta niebiańska ziema nazywana była górą Olimp lub Polami Elizejskimi…
… Był to kraj Amenti ze świętej Księgi Umarłych starożytnych Egipcjan. Było to miasto…Wisznu…’Persowie nazywali ją Alberdi lub Arjaną, ziemią swoich przodków… Celtom ta święta ziemia znana była jako „świat tajemnic” – Duat or Dananda. Chińczycy mówili o kraju Cziwin lub Mieście Tuzina Węży. To jest podziemny świat leżący u stóp nieba. To jest Kraj Kalkas, Kalkis lub Kalki, słynna Kolchida widziana przez Argonautów w trakcie poszukiwań złotego runa…” – 325

„Zwolennicy tej teorii powołują się na tzw. koncepcję pustej Ziemi, zgodnie z którą na biegunie północnym znajduje się wejście do środka naszej planety. Wewnątrz jest całkiem przyjemnie – to Raj wypełniony niespotykanymi bogactwami…

Niektórzy poszukiwacze Agharty twierdzą, że korytarze te opasują całą ziemię. Alec Maclellan dowodzi, że sieć korytarzy ciągnie się od Brazylii poprzez Amerykę Środkową, zachodnie wybrzeże Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady, dalej przez Alaskę, Syberię, Mongolię, Chiny, Tybet, Azję Mniejszą, Egipt, Czad aż po Wybrzeże Niewolnicze. Niegdyś główne skupisko życia w tunelu znajdowało się pod Atlantydą, kontynentem leżącym między Afryką a Ameryką Południową. Niestety, na skutek katastrofy Atlantydy połączenie to zostało zerwane, lecz nawet do dziś można zauważyć przejawy życia w tunelu. Maclellan powołuje się tutaj na liczne podania ludowe mówiące o podziemnym królestwie zamieszkiwanym przez wysokich, szczupłych ludzi o blond włosach, którzy czasami wychodzą na powierzchnię, by nawiązać kontakt z wybranymi przez siebie mieszkańcami świata naziemnego, lecz zwykle siedzą pod ziemią, oddając się nauce, pokojowemu współżyciu i medytacji. Trudno jest tutaj nie zgodzić się z Maclellanem, albowiem podania o królestwie podziemnym rzeczywiście występują prawie we wszystkich kulturach świata. Istnieją wszakże między nimi poważne różnice. Opowieści o cudownej krainie Szambali mają się bowiem nijak np. do strasznych chrześcijańskich wizerunków piekła. Maclellan powołuje się również na opowieści ludzi, którzy chodząc po podziemnych korytarzach lub szybach górniczych, nieraz napotykali zielonkawe światło i słyszeli odgłosy śpiewów dobiegające z czeluści.

Jedna z walijskich opowieści przedstawia historię Ojca Konrada, spowiednika św. Elżbiety turyngijskiej, który był słynny z zaciekłości i okrucieństwa w tępieniu heretyków. W roku 1231 ów nieprzyjemny kaznodzieja wdał się w spór z heretykiem, który, pokonany w dyskusji, zgodził się pokazać mu osobiście Chrystusa i Marię. Mieli oni własnymi ustami potwierdzić głoszoną przez niego doktrynę, która była sprzeczna z dogmatami wiary. Ojciec Konrad przystał na to i poszedł z heretykiem do jaskini w górach. Po długim schodzeniu w dół obaj weszli do jaskrawo oświetlonej sali, w której na złotym tronie siedział król. Heretyk upadł wtedy twarzą do ziemi w podziwie i nakazał Konradowi uczynić to samo. Ten jednak wyjął poświęconą hostię i przeklął zjawę, która w jednej chwili zniknęła. Z podobnie niezwykłym zjawiskiem spotkał się rosyjski malarz i podróżnik, Mikołaj Roerich, który spisywał ludowe podania o Szambali w rejonie gór Karakorum. Oto fragment jego dziennika z 1926 roku:

„Bezchmurny słoneczny poranek. Jaskrawobłękitne, lśniące niebo. Nad naszym obozem przemyka jak strzała czarny jastrząb. Razem z naszymi przewodnikami śledzimy jego lot. I nagle jeden z buriackich lamów unosi rękę, wskazując błękit nieba. – Co to? – pytamy – balon powietrzny? – A może aeroplan? Zdumieni, widzimy nad sobą błyszczący obiekt, który leci na olbrzymiej wysokości z północy na południe. Przyniesiono z namiotów trzy najsilniejsze lornetki. Obserwujemy dość duże sferoidalne ciało, lśniące w słońcu i wyraźnie widoczne na błękitnym niebie. Porusza się bardzo szybko. Następnie widzimy, jak zmienia kierunek – bardziej na południowy zachód – i znika za ośnieżonym łańcuchem Himalajów. Cały obóz śledzi niezwykłe zjawisko, lamowie szepcą: To znak Szambali”. Mikołaj Roerich, artysta i mistyk, często malował Aghartę. Powyżej fragment obrazu pt. „Skarb świata – Chintamani”. Tym skarbem jest kamień ze świętym ogniem – Vrilem. Czyżby mieszkańcy podziemnego świata poruszali się w „latających spodkach”? Jakkolwiek dziwnie brzmiałby ten pomysł, zwolennicy koncepcji „pustej Ziemi” uważają go za całkiem prawdopodobny.

Twierdzą oni, że Aghartę zamieszkuje lud pochodzący ze starożytnej Atlantydy, który dzięki tajemniczej mocy Vril dysponuje technologią znacznie przewyższającą nasze techniczne osiągnięcia. Jest to moc telepatyczna, która w poważnym stopniu może wpływać na zmiany materii. Warto tu raz jeszcze powołać się na panią Bławatską, która pisze: „Istnieje straszliwa moc astralna, znana Atlantom i nazwana przez nich Masz-mak. (…) Jest to właśnie moc Vril, której używa Nadchodząca Rasa. (…) nazwa Vril jest być może fikcyjna, jednak w istnienie samej tej siły nikt w Indiach nie wątpi. (…)

Louis Jacolliot, francuski pisarz i podróżnik przewędrował tysiące kilometrów, próbując znaleźć Szambalę. Ferdynand Ossendowski, polski badacz, przywiózł ze swojej wyprawy do Azji wiadomości o Agharcie. Louis Jacolliot urodził się w roku 1837 jako syn małomiasteczkowego urzędnika. Ten niepozorny, małomówny człowiek, mimo skromnego wykształcenia, ciężką pracą zapewnił sobie miejsce w dyplomacji. Podczas swoich licznych azjatyckich podróży był świadkiem wielu rytuałów i ceremonii okultystycznych, a nawet został przyjęty w szeregi wielu tajnych stowarzyszeń. Jacolliot pasjonował się historią, z wielką namiętnością wertując stare dokumenty w indyjskich archiwach oraz zakupione na targach spleśniałe księgi. Nic więc dziwnego, że wielkie wrażenie zrobiła na nim opowieść o podziemnym królestwie położonym gdzieś za Himalajami, którą usłyszał w świątyni Wilenor. Jak pisze w jednej ze swoich książek:

„Jedna z najstarszych legend Indii, pielęgnowana w świątyniach na mocy ustnego i pisemnego przekazu, relacjonuje, iż kilka tysięcy lat temu istniał olbrzymi kontynent, który został zniszczony przez procesy górotwórcze. Według wierzeń braminów, kraj ten osiągnął wysoki stopień cywilizacji”, znacznie wyższy od dostępnego współczesnej ludzkości. Jacolliot, prowadząc dalsze poszukiwania, odkrył dokładny opis tej krainy w księdze pod tytułem „Agrouchada Parikshai” (Księga Duchów). Mówiła ona, że przed wiekami w podziemnych krainach znajdował się raj zamieszkiwany przez Wtajemniczonych, czyli dużą grupę potomków wcześniejszej cywilizacji. Krainą tą władał Brahma-atma, arcykapłan, który jako jedyny znał magiczne zaklęcie stanowiące „symbol wszelkich sekretów nauk okultystycznych”. Zaklęcie to znane jest powszechnie jako AUM, lecz Brahma-atma objaśniał jego ukryte znaczenie tylko wtajemniczonym trzeciego, najwyższego stopnia. Według Jacolliota: „Ten nieznany świat, którego otwarcia nie była w stanie spowodować żadna ludzka moc nawet wtedy, gdy kraj ponad nim został zmiażdżony przez najazdy mongolskie i europejskie, znany jest jako świątynia Asgartha. Ci, którzy tam przebywają, władają wielkimi mocami i posiadają wiedzę o wszystkich sprawach świata. Mogą oni podróżować z miejsca na miejsce korytarzami starymi jak samo królestwo”(…)

Autorstwo koncepcji pustej Ziemi przypisywane jest niesłusznie XIX-wiecznej teozofce Helenie Bławatskiej, która faktycznie, jako nastolatka, przyznała się w swoim pamiętniku do wiary w istnienie tajemniczej grupy przywódców świata, kierujących z ukrycia losem ludzkości. Bławatska pisała: „Istnieją i zawsze istnieli mędrcy posiadający wszelką wiedzę świata. Panują oni całkowicie nad siłami natury i dają się poznać jedynie osobom, które uznają za godne tego, aby ich poznać i ujrzeć. Zanim jednak można będzie ich zobaczyć, trzeba w nich uwierzyć”. Jak widać, zdrowy rozsądek i poczucie humoru nie opuszczało tej przyszłej twórczyni teozofii.

Z biegiem czasu Bławatska zaczęła jednak wierzyć, że tajemni przywódcy świata zamieszkują krainę ukrytą pod ziemią, a wejście do niej znajduje się w Tybecie. Kraina ta, choć położona pod ziemią, pełna jest bogactw, a jej mieszkańcami włada Król Świata. Bławatska pisała: „Jest on tajemniczą (dla niewtajemniczonych zawsze niewidzialną), a jednak zawsze obecną postacią, o której na Wschodzie krąży mnóstwo legend, szczególnie między okultystami oraz studentami Świętej Nauki. On to utrzymuje duchowy wpływ na wtajemniczonych adeptów na całym świecie. To pod bezpośrednim, milczącym przewodnictwem owego Maha (Wielkiego) Guru wszyscy inni, mniej boscy nauczyciele rodzaju ludzkiego stali się przewodnikami dawnej ludzkości. Oni to położyli podwaliny pod fundamenty owych starożytnych cywilizacji, będących taką zagadką dla dzisiejszych naukowców”. Prawdziwym twórcą koncepcji pustej Ziemi był Cyrus Teed, zwariowany naukowiec, który w trakcie swoich badań doszedł do wniosku, że Ziemia jest pustą kulą, w której żyjemy. Innymi słowy, według Teeda, cały nasz świat, łącznie ze słońcem, księżycem i gwiazdami, zawiera się w Ziemi. Takie zaś zjawisko, jak grawitacja, jest po prostu siłą odśrodkową planety… (Źródło: http://www.gwiazdy.com.pl/36_98/2.htm)

CZASY KOŚCIOŁA

 • W „Raju Utraconym” Miltona stolica Piekła nazwana została na cześć bożka Pana.

Pan·de·mo·ni·um… Etymologia: nowa łacina, od greckiego pan i daimOn – zły duch, 1: stolica Piekła w Raju Utraconym Miltona, 2: piekelne krainy: PIEKŁO… – (Słownik Merriam-Webster)

 • Okultyści negują istnienie ognistego Piekła, preferując obraz łagodnej i przyjaznej Pustej Ziemi.

Piekło (ang. Hell). Termin ewidentnie zapożyczony przez Anglo-Sasów od imienia skandynawskiej bogini, Heli… koncept zaczerpnięty z greckiego Hadesu, jedyną różnicą między skandynawskim zimnym piekłem a chrześcijańskim gorącym piekłem jest temperatura jaka w nich panuje. Jednak idea tych przesadnie gorących regionów nie jest znana tylko Europejczykom, wiele ludów fascynowała koncepcja podziemnego klimatu -tak jak nas, jeśli umiejscowimy nasze Piekło w środku Ziemi. Wszystkie religie ezoteryczne – wyznania brahmińskie, buddyjskie, zaratusztriańskie, mahometańskie, żydowskie i inne przedstawiały swoje piekła jako gorące i ciemne, choć często czyniło je to miejscami bardziej pociągającymi niż przerażającymi. Idea gorącego Piekła jest wymysłem późniejszym, wypaczeniem astronomicznej alegorii. W Egipcie Piekło stało się miejscem kary i męki w ogniu nie wcześniej niż za czasów 17-tej lub 18-tej dynastii, w czasach gdy Tyfona przestano postrzegać jako boga, a zaczęto jako diabła. Niezależnie od tego w którym momencie wtłoczyli ten straszny przesąd w umysły biednych, ignoranckich mas, koncept ognistego Piekła i torturowanych dusz jest wymysłem czysto egipskim. Ra (Słońce) został Panem Pieca w Karr, piekle faraonów, a grzeszników zaczęto straszyć cierpieniami „w piekielnym ogniu”, „Był tam lew” mówił dr Birch „zwany ryczącym potworem”. Miejsce te opisywano również jako „bezdenną otchłań i jezioro ognia do którego wrzucano ofiary” (porównaj z Apokalipsą). Hebrajskie słowo gai-hinnom (gehenna) nigdy nie znaczyło tego co przypisuje się mu w chrześcijańskiej tradycji.” (H.P. Blavatska) – 316

„Według opowieści Olafa Jansena przez następne piętnaście dni obaj żeglarze wyraźnie widzieli linię brzegową kilku lądów, jednych równinnych, innych zaś z łańcuchami górskimi. Wreszcie postanowili dobić do jednego z nich. Kiedy wędrowali po nieznanej ziemi, ujrzeli rwące rzeki,piękne drzewa i bujną florę bardzo podobną do tej, którą znali, ale wszystko było znacznie większe.„Słońce” znów zwróciło ich uwagę, jak wspominał później Olaf.

„W międzyczasie nie widzieliśmy już promieni «naszego» słońca, znaleźliśmy jednak«wewnętrzny» blask, bijący od matowoczerwonego słońca, które już wcześniej przyciągnęło naszą uwagę. Emitowało teraz białe światło, jak gdyby spoza dalekiej ławicy chmur naprzeciwko nas. Świeciło mocniej niż, powiedzmy, dwa księżyce w pełni w całkowicie bezchmurną noc. Po12 godzinach ta biała chmura znikała z oczu, jakby zasłoniło ją jakieś ciało, i następne dwanaście godzin odpowiadało naszej nocy.Mój ojciec i ja skomentowaliśmy fakt, że nasz kompas nadal wskazywał na północ, chociaż teraz już wiedzieliśmy, że przepłynęliśmy przez zakrzywienie lub skraj otworu w Ziemi, i że znajdowaliśmy się daleko na południu «wewnątrz» skorupy ziemskiej, która, według naszych obliczeń, musi mieć około 482 kilometrów grubości od «wewnętrznej» do «zewnętrznej»powierzchni. Krótko mówiąc, nie jest grubsza niż skorupa jajka, tak że powierzchnia«wewnątrz» jest niemal taka sama jak «na zewnątrz” – Tajemnica Pustej Ziemi

 • Okultyści promują Pustą Ziemię, krainę nadludzi, jako sekret Rennes-le-Chateau.

„Jednym z bardziej interesujących autorów piszących o Zakonie Syjonu (Prieure de Sion) jest Michael Lamy. Twierdzi on że Juliusz Verne był członkiem zarówno Zakonu jak i Illuminatów. Uważał że politykę Zakonu należy postrzegać niczym politykę „orleanistów” opisywaną przez niego jako „anarchistyczną, arystokratyczną i wielbiącą Nietzchego.”… Lamy wyjawia czytelnikom największy sekret wioski Rennes-le-Chateau, czyli fakt że wymarły wulkan Mount Bugarach prowadzi do Pustej Ziemi – królestwa nadludzi.”- 491

 • Gdy Antychryst umrze, piekło – siedziba królów wszystkich narodów, wyjdzie mu na spotkanie.

że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie! Kraina umarłych (hebr.szeol) zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów – Izajasza 14:4,9 (B. Warszawska)

UCISK

 • Bestia wyjdzie z Czeluści w połowie okresu Ucisku po czym zabije dwóch świadków.

A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści (gr.abussou), wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. – Obj. 11:7

WIELKI UCISK

 • Tajne stowarzyszenia będą promować wewnętrzne krainy Ziemi i przedstawiać je jako Raj, a nie Piekło.

Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie! Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych (hebr.szeol) mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem, … I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. – Izajasza 28:14,15,17 (B. Warszawska)

Patrz: Teoria Pustej Ziemi

 • Demony wyjdą z piekieł w celu męczenia mieszkańców Ziemi.

I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści (gr.abussou). I otworzyła studnię Czeluści (gr.abussou), a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. – Obj. 9:1-3

WNIOSKI

 • Wieczna niepewność dla bezbożników.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle (gr.geennE – gehenna)- Mat. 10:28

Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru (gr.tartarosas), aby byli zachowani na sąd; jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych; także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład /kary/ tym, którzy będą żyli bezbożnie, ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem – sprawiedliwy bowiem mieszkając wśród nich z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi Prawu czynami, które widział i o których słyszał – to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu- II Piotra 2:4-9

A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. – Obj 21:8

 • Wieczna gwarancja dla sprawiedliwych.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. – Obj. 2:11