Biblijne czasy końca: Świat (część 3)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

6. NOWA ZIEMIA

A. Zniszczenie Ziemi (Przebiegunowanie)
B. Zniszczenie miast (Wilderness Project)
C. Ziemia podzielona (Bioregiony)
D. Święte wzniesienia i gaje (Święte miejsca/ linie geomantyczne)
E. Trzęsienia ziemi (Technologia wywoływania wstrząsów)
F. Ogniste góry (Wulkany)
G. Rajski ogród (Atlantyda)
H. Kryjówki w górach (Podziemne miasta)
I. Otchłań/ Piekło (Pusta Ziemia)


6. NOWA ZIEMIA

6-A. ZNISZCZENIE ZIEMI (Przebiegunowanie)

 

 • Gdy zakończy się Królestwo Boże, Bóg zniszczy Ziemię i stworzy nową.
 • Na koniec Złotej Ery Szatan spróbuje zniszczyć Ziemię.

 

NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA

 • Zanim Bóg stworzy nową Ziemię i Niebiosa, zniszczy starą Ziemię.

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą – Łukasza 21:33

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. – Obj. 20:11

I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. – Obj. 21:1

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Ludzie ze środowiska New Age wierzą że w przeszłości dochodziło do wielu przebiegunowań naszej planety.

„Dzięki badaniom kamiennych próbek pobranych z lądowych i podmorskich łańcuchów górskich, udokumentowano 171 przypadków odwrócenia ziemskich biegunów. W oparciu o dowody zebrane z próbek geologicznych, ustalono że ostatni przypadek zmiany biegunów nastąpił około 12.400 lat temu. Odnotowano również małą anomalię z roku 860 p.n.e. – w czasach wielkich kosmicznych wstrząsów szczegółowo opisanych w książce Velikowskiego „Kolizja Świata”. Naukowców wciąż dziwi fakt, że większość skał z obróconą biegunowością magnetyczną jest naładowanych nawet 100 razy mocniej niż w przypadku skał naładowanych przez ziemski magnetyzm. Spekuluje się że w pewnym momencie historii Ziemia obracała się szybciej, tym samym generując silniejsze pole magnetyczne. Szacuje się że w ciągu ostatnich 1800 lat pole to osłabło o ponad 1/3 swojego oryginalnego poziomu. Odkrycie to wskazuje na większą ilość promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi, biorąc pod uwagę że siła ochronnego pola magnetycznego jest wprost proporcjonalna do prędkości obrotu Ziemi.” – 774 (Zmiana biegunów)

CZASY KOŚCIOŁA

 • Rozwijana jest broń skalarna mogąca zmienić bieguny Ziemi.

Broń skalarna ma podgrzać [powietrze] nad Grenlandią i wypchnąć zimne powietrze w kierunku Stanów Zjednoczonych. Jest to śmiertelnie niebezpieczna zabawa zagrażająca samemu biegunowi Ziemi. Wstrzymajcie oddech – nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak rozwiniętej broni skalarnej…

„Nie można tak po prostu bawić się geomagnetycznymi kanałami magmy płynącej wewnątrz Ziemi… bez spowodowania drgań w ziemskim biegunie.

„Ziemia nie jest jajkiem na twardo. Oto stara sztuczka którą możesz pochwalić się na imprezie, a która wyjaśnia zasadę działania dynamiki płynów: postaw surowe jajko na stole i zakręć nim. Następnie zatrzymaj je na chwilę palcem i puść. Jajko znowu zacznie się kręcić. Dlaczego? Bo płyn w środku nie przestał się kręcić w momencie gdy zatrzymałeś skorupkę…

„Ta sama zasada działa w przypadku ruchu obrotowego Ziemi. Z jednym wyjątkiem. Ziemia obraca się wewnątrz pewnego układu na którego istnienie wpływ mają Słońce, grawitacja a także magnetyzm. Jest to delikatna sprawa wymagająca równowagi.

„Broń tego typu, gdy jest włączona, pobiera energię z prądów płynącej pod ziemią lawy. Być może zasada działania technologii skalarnej przerasta wielu z was, ale na pewno nie dynamika płynów. To podstawy fizyki.

„Igranie z magmą oznacza igranie z osią obrotową Ziemi. W celu odzyskania równowagi, Ziemia może nawet zmienić swoje położenie względem osi.” – 700

UCISK

 • Okultyści chcą przebiegunować Ziemię i ustawić ją w kierunku nowej gwiazdy polarnej.

„Pola magnetyczne już teraz znajdują się w stanie nierównowagi. Detonacje bomb atomowych na kluczowych węzłach siatki planetarnej zakłóciły częstotliwości naturalnej sieci [energetycznej] Ziemi… Istnieje wyraźny związek między niebiańską siecią połączoną z Ziemią, a ciałem eterycznym przenikającym i energetyzującym fizyczne ciała ludzi. Media postrzegają eteryczną powłokę jako sieć delikatnych włókien światła. Poważne psychiczne i emocjonalne problemy mogą być wynikiem złego położenia tych ciał względem siebie. Ponieważ w takich wypadkach czasami odnosi sukces terapia elektrowstrząsami, niektórzy uważają że wstrząsy którym poddawane są ciało fizyczne i eteryczne pomagają im wrócić do właściwego stanu. Wygląda na to że nasza Ziemia posiada identyczny problem, gdyż jej pola eteryczne i fizyczne są ze sobą niezsynchronizowane. UFO najprawdopodobniej wykorzystują niebiańską sieć do pokonywania przestrzeni międzygwiezdnej. Dziwne i nieprzewidywalne reakcje świata natury, problemy klimatyczne i geofizyczne mogą być symptomami tej wciąż mało zrozumianej nierównowagi. Ewentualna zmiana biegunów byłaby elektrowstrząsem potrzebnym do przywrócenia kosmologicznej i biosferycznej harmonii.”- 774

„Ponieważ Ziemia chwieje się na swojej osi niczym powoli obracający się bąk, kiedyś gwiazdą polarną był Thuban, trzecia gwiazda od końca na ogonie konstelacji Smoka. Za jakieś 5000 lat Królem (gwiazdą polarną) będzie Alderamin – najjaśniejsza gwiazda konstelacji Cefeusza.” – 833 („Polaris”)

„Obecnie gwiazdą polarną jest Polaris, ale wkrótce znów będzie nią królewska Merak…” – 258:103

WIELKI UCISK/ ZŁOTA ERA

 • Tajne stowarzyszenia podejmą próbę zniszczenia Ziemi za pomocą zmiany biegunów.

Czwarta bestia – to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. – Dan. 7:23

„Obecnie gwiazdą polarną jest Polaris, ale wkrótce znów będzie nią królewska Merak….. oś Ziemi zmieni się. Planeta ustawi się do prawdziwej gwiazdy polarnej, która tym samym znów stanie się szczytem Wielkiej Piramidy Niebios. Znów zacznie być przesyłana  niewyobrażalna energia. Człowiek odzyska swoje utracone dziedzictwo.”- 258:103

„Cefeusz, nazwany tak od mitycznego króla Etiopii… ma kształt trójkąta położonego na kwadracie… Alderamin [gwiazda Cefeusza]… zbliży się do północnego niebiańskiego bieguna w ciągu 5 tysięcy lat, zastępując Polaris. Wszystko dzięki ruchowi precesyjnemu Ziemi.” – 695:204-6

kto umknie przed krzykiem grozy, wpadnie w dół, a kto się wydostanie z dołu, w sidła się omota! Tak, upusty otworzą się w górze i podwaliny ziemi się zatrzęsą. Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękając wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakołysze się … – Is. 24:18-20

WNIOSKI BIBLIJNE

 • Ostrzeżenie dla niszczących Ziemię.

I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. – Obj.11:18

 • Otucha dla świętych.

Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy – w pokoju – I Piotra 3:13-14


6-B. ZNISZCZENIE MIAST (Wilderness Project)

 

 • Wraz ze zniszczeniem Ziemi na koniec Królestwa Bożego unicestwione zostaną miasta.
 • Szatan zniszczy miasta podczas próby unicestwienia Ziemi pod koniec Złotej Ery.

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Król Salomon podbił otaczające go miasta pogan.

Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których zbudował Salomon świątynię Pańską i pałac dla siebie, odbudował także te miasta, które Huram dał Salomonowi, i osiedlił tam Izraelitów. Udał się też Salomon do Chamat Soby i zdobył je. Odbudował ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta spichlerzy, które zbudował w Chamat. Odbudował także Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne – warowne miasta, umocnione murami, bramami i zaworami, Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które należały do Salomona, i wszystkie miasta rydwanów oraz miasta konnicy, wszystko to, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie oraz w każdym kraju będącym pod jego władzą. – II Kronik 8:1-6

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Bóg zniszczy miasta.

A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. – 2 Piotra 3:10 (B. Warszawska)

CZASY KOŚCIOŁA

 • Tzw. Wildlands Project (Projekt dzikiej ziemi?) jest dziełem okultystów.

„…celem Wildlands Project … jest odciągnięcie ludzi od wielkich terenów ziemi i stworzenie bezkresnych połaci dzikiej przyrody.” – 67

„[Maurice Strong], organizator 4-tego Światowego Kongresu Dzikiej Przyrody – od którego wyszła idea World Conservation Bank (Banku Ochrony Świata).” – 68:7

UCISK

 • Wilderness Project ma za zadanie przywrócić na Ziemi przedpotopowe warunki panujące za czasów Atlantydy.

„W listopadzie 1991 roku utworzono ‚Wildlands Project’ przy współpracy dziennikarzy zajmujących się ochroną środowiska, Reeda F. Nossa i Dave’a Foremana… „Ziemia pierwsza!” Zgodnie ze słowami Charlesa C. Manna i Marka L. Plummera zamieszczonymi w magazynie Science, projekt Wildlands „wzywa do utworzenia sieci rezerw dzikiej przyrody, stref buforowych dla ludzi i korytarzy dzikiej przyrody rozciągających się… na połowę kontynentu. Projekt Wildlands wzywa do oddania 23,4% ziemi przyrodzie i wprowadzenia na kolejnych 26,2% połaci ziemi praw mocno ograniczających ludzką działalność. Zamknięto by wtedy większość dróg… Oznaczałoby to transformację Ameryki z miejsca w którym dzikie ostępy stanowią 47% powierzchni kraju, do archipelagu małych, pełnych ludzi wysepek otoczonych bezkresnymi terenami dzikiej przyrody… Henry Lamb z ECO zaznacza że koncept Wildlandsów jest w zasadzie dzieckiem Programu Środowiskowego ONZ…” – 69:32

WNIOSKI BIBLIJNE

 • Biada tym którzy niszczą Ziemię.

Biada tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli dodają, tak że nie ma wolnego miejsca i tylko wy sami osiedliście w kraju. Dlatego w moich uszach rozległ się głos Pana Zastępów: Zaiste, wiele domów spustoszeje, wielkie i piękne pozostaną bez mieszkańca – Izajasza 5:8,9 (B. Warszawska)

I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. – Obj. 11:18


6-C. ZIEMIA PODZIELONA (Bioregiony)

 

 • Za czasów Królestwa Niebios Bóg podzieli Izrael (kraj) między 12 plemion.
 • Podczas Ucisku tajne stowarzyszenia podzielą świat na 10 regionów i liczne bioregiony podporządkowane ludności autochtonicznej.

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Król Salomon podzielił Izrael na 12 regionów.

Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku. A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima. Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan. Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Chefer. Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona. Baana, syn Achiluda – Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany. Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram. Achinadab, syn Iddo – Machanaim. Achimaas – u Neftalego; on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat. Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami. Joszafat, syn Paruacha, u Issachara. Szimei, syn Eli, u Beniamina. Geber, syn Uriego, w kraju Gilead – ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju… – I Królewska 4:7-19

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Izrael zostanie podzielony między 12 plemion Izraela.

Tak mówi Pan Bóg: To jest granica, w której obrębie podzielicie kraj pomiędzy dwanaście pokoleń Izraela jako ich dziedzictwo. …Kraj ten podzielicie sobie według dwunastu pokoleń Izraela. – Ezechiela 47:13,21

CZASY KOŚCIOŁA

 • Program Środowiskowy ONZ (UNEP) już podzielił świat na tzw. bioregiony.

„UNEP chce zorganizować Ziemię w oparciu o bioregiony.”- 69:32

„[Maurice Strong był] sekretarzem generalnym Konferencji Sztokholmskiej na rzecz Środowiska Ludzkiego (1972). Jednym z rezultatów tej konferencji było utworzenie Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) z siedzibą w Nairobi. Na szefa organizacji wybrano Stronga.” – 68:6

„… Sierra Club…uważa Wildlands Project za jedno z ważniejszych przedsięwzięć. Specjalne wydanie ich magazynu zawiera mapę 21 bioregionów Ameryki Północnej i wyjaśnia program ich wprowadzenia.” – 67

 • Pogańskie ludy tubylcze przejmą kontrolę nad wszystkimi instytucjami religijnymi w obrębie swoich bioregionów.

 „[John D. Rockefeller] Junior… przewodniczył zebraniu zamożnych północnych baptystów w swoim domu na Manhattanie, 17 stycznia 1930 roku, umożliwiając tym samym bajdurzenie Johnowi Mottowi .. Zdecydowano się zaprosić inne ważne denominacje północnych protestantów do współpracy ze „świecką komisją badawczą ds. misji zagranicznych” (Laymen’s Foreign Missions Inquiry). Oczywiście [Rockefeller] Junior zgodził się pokryć koszty całego przedsięwzięcia, które do końca roku wyniosły 320.000 dolarów. Komisja wysłała swój zespół badawczy do Azji we wrześniu 1930. Zespół powrócił dziewięć miesięcy później po czym opublikował raport „Przemyśleć Misje” (Rethinking Missions) w roku1932…

„Rethinking Missions zalecał… stopniowe przekazanie władzy kościołów autochtonom…

„Na wzgórzach kawowych zachodniej Gwatemali… pewien młody, fundamentalistyczny misjonarz doskonale rozumiał wezwanie Motta do przekazania kontroli nad zagranicznymi misjami ludom tubylczym. Znał już wartość działalności filantropijnej Rockefellerów na przykładzie własnej misji. Kilka lat później połączy siły z Nelsonem Bellem, swoim sponsorem J. Howardem Pewem z Sun Oil Company (Sunoco) i Billym Grahamem budując największą i najbardziej kontrowersyjną organizację misjonarską świata – Summer Institute of Linguistics. Pewnego dnia nazwany zostanie przez ewangelików „największym apostołem od czasów Pawła”. Będzie też największym paradoksem fundamentalizmu, służącym interesom Nelsona Rockefellera jako ‚apostoł zaginionych plemion'”.

„Nazywał się William Cameron Townsend…

„Townsend… był oddany modernistycznej wizji kościoła tubylców… nosił ubrania Indian i okazywał uznanie dla ich kultury. Jego inspiracją dla zostania misjonarzem był John Mott.” – 21:39-43

UCISK

 • Świat zostanie podzielony na 10 regionów.

(W kolejnych częściach)

WIELKI UCISK

 • Antychryst podzieli 10 regionów na mniejsze bioregiony którymi rządzić będą miejscowi poganie.

[Król] nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią…- Dan.11:39 (B. Warszawska)

 • Bioregiony odpowiadają pierwotnym terytoriom zamieszkiwanym przez ludność autochtoniczną.

„Maurice Strong pisał w przedmowie książki ‚Gaia Atlas of First Peoples: A Future for the Indigenous World’ (Atlas Gai Pierwszych Ludzi: Przyszłość Świata Autochtonów): ‚Wraz z końcem tego pełnego wstrząsów stulecia, musimy radykalnie zmienić nasze postępowanie… jeśli chcemy zapewnić przetrwanie naszej Ziemi i nas samych, musimy przyjrzeć się ludom tubylczym, ponad 250 milionom ludzi z całego świata. Są oni strażnikami delikatnych ekosystemów, tak ważnych dla dobra naszej planety…” – 70:14-15

WNIOSKI BIBLIJNE

Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki – Izajasza. 10:1 (B. Warszawska)


6-D. ŚWIĘTE WZNIESIENIA I GAJE (Święte miejsca/linie geomantyczne)

 

 • W Królestwie Niebios Bóg pozwoli swoim ludziom zająć wysokie i święte miejsca Ziemi.
 • Podczas Złotej Ery Szatan pozwoli swoim ludziom zająć wysokie i święte miejsca Ziemi.

 

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Bóg doprowadzi do zaludnienia swoimi ludźmi „opuszczonych dziedzictw” i „wysokich miejsc”.

Tak mówi Pan: Czasu przyjemnego wysłucham cię, a w dzień zbawienia poratuję cię; nadto strzedz cię będę, i dam cię za przymierze ludowi, abyś utwierdził ziemię, a podał w osiadłość dziedzictwa spustoszałe; Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a tym, co są w ciemnościach: Okażcie się. Podle dróg paść się będą, a po wszystkich miejscach wysokich będą pastwiska ich. – Izajasza 49:8,9 (B. Gdańska)

Tedy będziesz rozkoszował w Panu; i wprowadzą cię na wysokie miejsca ziemi, i sprawię to, abyś pożywał dziedzictwa Jakóba, ojca twego; bo usta Pańskie mówiły. – Izajasza 58:14 (B. Gdańska)

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Linie geomantyczne i święte miejsca znajdowały się (znajdują się) na punktach przecinających siatkę elektromagnetyczną, stworzoną przez cywilizację Atlantydy za pomocą magii hermetycznej. Wierzy się że te święte miejsca zapewniają ludzkości łączność z Ziemią i „boskim kosmosem”.

„Na Atlantydzie, pod powierzchnią Ziemi, istniała eteryczna matryca energetyczna, zapewniająca sieć dla działalności w rodzaju komunikacji telepatycznej czy uzdrawiania…

„System ten był siecią częstotliwości elektromagnetycznych oplatających Ziemię, stworzoną za pomocą ludzkich fal myślowych, energii transmitowanej przez Ziemię i kryształów. System opierał się na starannie przygotowanym, globalnym projekcie… skupiającym w sobie nauki geomancji, czyli sztuki wróżenia z losowo utworzonych linii…

„…Sieć elektromagnetyczna zbudowana została przez największego geomantę i Mistrza Ziemi, znanego jako Hermes Trismegistus oraz przez wysokich kapłanów i kapłanki Atlantydy, którzy przybyli na Ziemię w celu stworzenia wielkiej cywilizacji w tej części galaktyki…

„…Celem siatki było połączenie ludzi z Ziemią poprzez moc Ducha.

„Najpierw, Hermes oraz inne istoty Światła umiejscowiły niebiańskie kryształy wewnątrz eterycznych ciał wysokich Kapłanów i Kapłanek, a następnie wewnątrz Lightworkerów hierarchii. Kryształy te zawierały symboliczny i geometryczny kod pochodzący z uniwersalnego języka światła, wysyłający częstotliwości łączące się z sygnałami wysyłanymi przez Punkty Światła. W ten sposób formowały się linie Światła promieniującego z ich ciał eterycznych i łączących się z Ziemią, tworzących oświecającą sieć boskiej energii…

„Ci wybrani emisariusze Boskości podróżowali po różnych krainach… Za każdym razem gdy odwiedzali obce strony, przepływ energii stawał się coraz silniejszy… Sieć łączyła Niebiosa i Ziemię formując perfekcyjną Jedność (ang.Oneness)…

„Tak to wyglądało w okresie chwały Atlantydy, niestety… Pewne jednostki nie będące kapłanami, wraz ze wzrostem swojej potęgi zaczęły zmieniać system co zakończyło się katastrofą. W pewnym momencie Atlantyda upadła… wiele z tych wspaniałych osiągnięć zniknęło wraz z lądem pod powierzchnią oceanów… Część z ocalałych powierników uświęconej wiedzy o geomancji osiadła w Egipcie i na Jukatanie, zachowując część tajemnic i wiedzy… Historia pokaże że dusze wysokich Kapłanów i Kapłanek zreinkarnują się i odbudują Atlantydę pod postacią Siódmej Złotej Ery. Ten czas już nadszedł.”- 45:346-50

„…książka New Age… „Tęczowy Most”… twierdzi że planeta Ziemia jest siatką światła złożoną z przecinających się, trójkątnych i energetycznych pól siłowych.” – 19:169

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Święte miejsca były miejscami kultu boga Słońce.

„Miasta Słońca – Baalbek/Heliopolis i Rodos były miejscami poświęconymi swojemu bóstwu – Słońcu. Miasto Słońca – jest to również tytuł traktatu Republika Idealna dominikanina Campanelii (1568-1639), podobnego do Republiki Platona (4 wiek p.n.e.), Utopii sir Thomasa More (1516) i Nowej Atlantydy Francisa Bacona (1626).” – 842:221

„Stonehenge było tylko jednym z wielu miejsc w których druidzi praktykowali magię i składali ludzkie ofiary bogu Słońcu – Hu – oraz swojej bogini zbiorów.” – 1119:154

„Hu jest jedną z nazw Baala, oznaczającą samoistną istotę – tego który jest.” – 9:181

„Świątynie Baala w Samarii oraz w Jerozolimie wspominane są w Księgach I Królewskiej 16:21 oraz II Królewskiej 11:18. Zostały wzniesione w czasach dynastii achabejskiej, pragnącej połączenia kultu Jahwe i Baala oraz ich wyznawców w jeden lud czczący boga Tyru. Ołtarze na których palono kadzidła dla Baala wzniesiono na ulicach Jerozolimy (Jer.11:13) oraz na płaskich dachach domów (32:29). Świątynia Baala zawierała obraz boga – słup/stellę (II K.10:26 )… Zazwyczaj składano w ofierze kadzidło (Jer.7:9). Na specjalne okazje ofiarowano też ludzi (Jer.19:5).” – 103:378 („Baal”)

 • Linie geomantyczne oraz święte miejsca były naturalnymi miejscami mocy używanymi przez pogan na potrzeby magii hermetycznej.

„Te mistyczne, okultystyczne linie (ley lines) łączyły ze sobą święte miejsca, tworząc w ten sposób siatkę będącą źródłem mocy dla antycznej magii kabalistów i szamanów.”- 70:15

„Na stronie 39 [książki „Teologia Tęczowego Ducha”] czytamy: „Nasi przodkowie przemierzali Ziemię napełniając ją duchową mocą. Moce te koncentrują się w świętych miejscach, w tym miejscach [kultu] płodności, narodzin, inicjacji, kremacji oraz pochówku.” – 70:15

„Wielka piramida… w końcu wyjawi światu swoje prawdziwe przeznaczenie, czyli fakt że jest źródłem potężnej energii biokosmicznej.” – 72:146

„W rachubie celtyckiej prawdziwe święto Beltaine zaczyna się podczas zachodu Słońca dzień wcześniej, 30 kwietnia… Zachód Słońca był odpowiednim momentem dla druidów do rozpalenia wielkich ognisk Bela (ang. Bel-fires) na szczytach najbliższych wzgórz (takich jak Tara Hill, Co Meath w Irlandii)… ” – 475

 • Bóg oddał Izraelowi święte miejsca pogańskich królów.

On pobił wielkich królów, bo Jego łaska na wieki. On uśmiercił królów potężnych, bo Jego łaska na wieki. Sichona, króla Amorytów, bo Jego łaska na wieki. I Oga, króla Baszanu, bo Jego łaska na wieki. A ziemię ich dał na własność, bo Jego łaska na wieki – jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo Jego łaska na wieki. – Psalm 136:17-22

 • Król Salomon budował na wyżynach miejsca kultu. Rozpropagował także w Izraelu kult pogańskich bożków Kemosza i Molocha.

Chociaż Salomon umiłował Pana, naśladując obyczaje ojca swego Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo tam była wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. – I Królewska 3:3-4

Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów. – I Królewska 11:7 (B. Warszawska)

 • Wysokie miejsca Izraela były ośrodkami kultu Baala – boga Słońce.

„Mieszkańcy Kanaanu byli wręcz uzależnieni od ceremonii ku czci Baala, odprawianych przez lokalnych kapłanów w świątyniach a przy dobrej pogodzie również na zewnątrz;  w polu i przede wszystkim na wzniesieniach zwanych wysokimi miejscami.” – 299:485

„Baal. Semickie słowo baal, oznaczające właściciela, pana lub mistrza, używano również w starożytnych religiach dla określenia boga, wciąż również identyfikuje się go jako bóstwo Kanaanejczyków i Fenicjan. Do najważniejszych bóstw semickich należał Baal oraz Astarte – oba te bóstwa były symbolami płodności. Baal, bóg Słońca, miał odpowiadać za wzrost płodów rolnych oraz mnożenie się trzody i bydła (Encyclopedia Britannica – „Baal”)

CZASY KOŚCIOŁA

 • Na punktach elektromagnetycznej sieci łączącej Ziemię z „boskimi” polami energii znajdują się:

Kościoły i katedry

„… szukając wymówki oraz teologicznego usprawiedliwienia dla nowego feudalnego podziału Francji, papież Innocenty III negocjował warunki kolejnej „krucjaty” mającej zmienić oblicze południowej Francji. Krucjata ta, niebędąca tak naprawdę krucjatą, doprowadzi w przyszłości do okrutnego końca rycerzy Templariuszy, stworzonych początkowo do ochrony szlaków pielgrzymek do Ziemi Świętej, lecz później zajmujących się również finansowaniem i wspieraniem budowy katedr w całej Europie…

„Na terenie Europy zbudowano tysiące nowych kościołów i katedr…

„..średniowieczna astrologia była ważnym narzędziem używanym przez budowniczych katedr w celu powiązania wzorców ziemskich i kosmicznych. Nie różnili się pod tym względem od swoich poprzedników, czy to chrześcijańskich czy pogańskich…” – 911:11-12,xii,xvii

„Po przybyciu chrześcijańskiego cesarza Konstantyna na [Bliski wschód] w roku 324/5, zaczął on finansować budowę kościołów w świętych miejscach Jerozolimy… Do najważniejszych bazylik Konstantyna, nazywanych przez Euzebiusza z Cezarei „trzema mistycznymi jaskiniami” zaliczamy: Jaskinie Narodzenia w Betlejem, Bazylikę Grobu Świętego w Jerozolimie oraz Kaplicę Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej.” – 597:36

Jaskinie, kaplice, piramidy

„Dzisiaj wciąż widzimy pozostałości tego niezwykłego osiągnięcia w postaci linii geomantycznych… Dowodami na ich istnienie i moc są punkty ich przecięcia, na których znaleźć możemy: katedry, piramidy, święte miejsca i mistyczne obiekty w rodzaju Stonehenge… Często widuje się w ich okolicy UFO… – 45:347

„wszak i szatan przybiera postać anioła światłości” 2 Koryntian 11.14

„Grota pokazywana w Betlejem jako miejsce narodzin Jezusa, była wg Jeromiego grotą w której czczono babilońskiego boga Tammuza. Pamiętajmy że w Biblii nie ma nigdzie informacji o tym jakoby Jezus miał narodzić się w jaskini.” – 494:28

Miejsca składania ofiar – góry, wzgórza i święte gaje

„Kult Bela i Astarte bardzo wcześnie dotarł na wyspy brytyjskie, razem z druidami – kapłanami świętych gajów” – 156:103

“Ich kult odbywał się w gajach dębowych, gdyż dąb traktowali jako święte drzewo… Wg C.W. Heckethorna autorytet druidów w większości przypadków był większy od autorytetu władców – byli interpretorami religii. Rozstrzygali wszystkie spory – w tym wojny i pokój dla swego ludu. Dzierżyli władze nad życiem i śmiercią… Druidzi… w przypadku gdy brakowało przestępców… nie mieli skrupułów przed wykorzystaniem dla swych celów niewinnych osób. Druidzi składali ofiary z różnych okazji… na początku wojny lub z powodu innych nieszczęść narodowych, a także dla ważnych osobistości gdy dopadła ich jakaś niebezpieczna choroba.” – 716:7

Patrz: Korzenie Antychrysta: Zaginione plemię Dana

Kręgi zbożowe

Tajemnice na Polu… pokazują związki między kręgami zbożowymi, a tak subtelnymi siłami jak elektromagnetyzm, grawitacja, akustyka – technikami używanymi przez naszych przodków w piramidach i gotyckich katedrach w celu stworzenia transcendentalnych warunków do uzdrawiania…

„Nasi przodkowie dobrze je wszystkie znali, dlatego budowali kamienne monumenty na całej Ziemi. Wczesny Kościół katolicki rozumiał znaczenie tych miejsc, dlatego najpierw zakazywał ich używania, po czym wznosił na ich miejscu własne świątynie. Pogańskich świątyń nie zakładano byle gdzie: znajdowały się w strategicznych miejscach, tam gdzie krzyżowała się niewidoczna… elektromagnetyczna siatka opasająca Ziemię, na punktach w których można było dostać się do „bazy danych” planety. Lub uzyskać w nich natchnienie…

„W miejscach tych potęgują się właściwości natury, co ułatwia osiąganie odmiennych stanów świadomości oraz komunikowanie się z ukrytymi poziomami rzeczywistości. Jednak wraz z rozwojem myśli racjonalnej prawdziwe przeznaczenie tych miejsc zostało zapomniane. Straciły na wartości, opustoszały, otoczone zostały przesądami i niczym wyczerpane baterie, ostatecznie zostały zamknięte.

„Nagle jednak, w XX wieku, zaczęły pojawiać się tajemnicze symbole . Pojawiały się coraz częściej i to na całym świecie, w miejscach nie związanych z tymi antycznymi [sanktuariami]. Na dodatek wzory te pojawiały się wzdłuż strategicznych linii energetycznej siatki, budząc [połączone z nimi] święte miejsca drzemiące od wieków.

„Kręgi zbożowe przyniosły ze sobą energetyczne właściwości wpływające na naturalny rytm ludzkiego ciała, jego fale mózgowe, a nawet na stany świadomości.” – 501

Okultystyczne centra polityczne

Plan ulic Waszyngtonu.

Odległość między punktami jest równa 3600 metrów, więc sześć odcinków po 600 m. Możemy również użyć koła do nawiązania 2400 m na wschód od białego domu, który jest jednym z wierzchołków pentagramu, aby zakończyć symetryczny rozkład linii, z których wyniknie, że wierzchołek „trójkąta” i biały dom są w równej odległości od Scott Circle, a plan ulic Waszyngtonu jest zaprojektowany tak, aby łącząc wierzchołki pentagramu tworzyły piramidę. Warto zaznaczyć, że projektantem ulic Waszyngtonu był iluminat, Pierre Charles L’Enfant. Aby przekonać się, że taki plan ulic nie jest przypadkiem, można to sprawdzić: http://dcsymbols.com/dcgrid2/2grid.htm

Kapitol – Wizerunek sowy, czczony przez amerykański establishment jako „sowa Bohemii”.

źródło:- Wezwaniedoprawdy.pl

“Rajski park rozrywki… znajduje się na specjalnej mapie w ‘The Spiritual Geography of the Holy Land’, ze świętymi miejscami(..) tworzącymi diagram kabalistycznego Drzewa Życia (…) stworzonego z 10 takich miejsc… na całym terenie Izraela…” – 250:2

 • Kręgi zbożowe są powiązane ze współczesnym kultem Baala – boga Słońce.

„W ostatnich latach widzimy niezwykły rozwój fenomenu kręgów zbożowych. Sekty „wiernych” zbierają się w świeżych kręgach. Badacze określający siebie „zbożologami” regularnie badają ten fenomen, dokumentują nowe kręgi i rozsyłają informacje o nich do innych „wiernych”.

„Ludzie odwiedzający nowo utworzone kręgi donoszą o uczuciach mrowienia, naładowania elektrycznego, dziwnych dźwiękach, dzwonieniu w uszach… a nawet o dźwiękach odległych śpiewów chóralnych! Niektórzy mówią o wizjach doświadczanych podczas stania w centrum kręgu.

„Ktoś może się spierać, twierdząc że nie ma związków między starożytnymi kamiennymi kręgami a współczesnymi kręgami zbożowymi. Jest jednak odwrotnie – łatwo jest wyobrazić sobie ludzi antycznych, upamiętniających świeże kręgi zbożowe poprzez wzniesienie w ich miejscu kamiennych [sanktuariów].

„Sposoby działania świata demonicznego są do siebie bardzo podobne. Ich współczesna działalność przypomina sztuczki z przeszłości. Jedyne co się zmieniło to ich nowa maska którą zakładają dla zwodzenia łatwowiernych.

„Dla starożytnych ukazywali się jako bogowie: Baal, Asztarte, Diana, Izyda itd. Dla współczesnych „naukowców” udają zaawansowanych technologicznie kosmitów, zdolnych do podróżowania między systemami gwiezdnymi [dlatego muszą ukazywać swoją obecność poprzez wypalanie obrazków w pszenicy – przyp. tłumacz].

„Dla ludzi religijnych przyjmują postać niepokalanej dziewicy – królowej niebios. Dla neopoganów zaś – wniebowziętych mistrzów i przewodników duchowych z wyższych wymiarów.” –1131

 • Celem okultystów jest reaktywacja siatki elektromagnetycznej, co umożliwić ma tak pożądaną przez nich transformację ludzkości.

„Sekta angielskich druidów zwana Smokami, do której należeli też sir Walter Raleigh, John Dee… chciała odrodzenia antycznej wiedzy o ziemskich energiach…” – 42:245

„… Smoki… próbowały odtworzyć starą pogańską wiarę w królestwie Elżbiety I i Jakuba I…” – 25:87

UCISK

 • Reaktywowana zostanie antyczna sieć elektromagnetyczna Atlantydy.

„Graham Mundine pokazał jak linie geomantyczne pogańskiego świata mają być reaktywowane w kolejnych świętych miejscach, zgodnie z informacjami ujawnionymi w  książce „Teologia Tęczowego Ducha””. – 70:15

„Wysocy Kapłani i Kapłanki Atlantydy powrócili. Dusze tych istot rządzących Atlantydą odrodziły się i pamiętają czym była oraz do czego służy sieć elektromagnetyczna. Nawet w tej chwili podróżują po świecie tworząc NOWĄ siatkę Ziemi.

„Atlantyda odradza się, tak jak przepowiadał to dekady temu śpiący prorok Edgar Cayce. Tym razem celem kasty kapłańskiej jest pomaganie Ziemi we wkroczeniu do Piątego Wymiaru.

„W ciągu ostatnich kilku lat dusze te (reprezentujące Zakon Melchizedeka) aktywnie wspomagały tworzenie nowej sieci elektromagnetycznej, która tym razem ma być umieszczona nie pod ziemią, ale mniej więcej trzy do czterech stóp nad gruntem. Większość starej siatki została zniszczona lub zbezczeszczona, co czyni ją praktycznie bezużyteczną dla nadchodzącego nowego świata. Co za tym idzie, święte miejsca są odtwarzane na całym świecie w celu zapewnienia energii która zasili nową matrycę.” – 45:50

Komentarz Radtrapa: Czyżbyśmy mieli do czynienia z opisem słynnego „otwarcia wrót”?

WIELKI UCISK/ ZŁOTA ERA

 • Aktywacja świętych miejsc ma umożliwić okultystyczną transformację ludzkości pod koniec cyklu inicjacyjnego.

„Od samego początku Melchizedek był oddany idei stworzenia Nowego Jeruzalem i ziemskiego raju… Obecnym zadaniem kasty kapłańskiej Melchizedeka jest harmonijny rozwój podczas 12-letniego cyklu Jowisza. Obecny cykl zaczyna się w roku 1987 i kończy w 1999. Głównym zadaniem na ten okres jest rozpoczęcie aktywacji 52 głównych świętych miejsc planety. Praca ta ma zostać ukończona w ciągu czterech 19-letnich cykli, z prędkością 13 świętych miejsc na cykl, za 80 lat…” – 690

„”Przepowiednia Majów: Hunbatz Men, współczesny kapłan majański, twierdzi że powinniśmy odwiedzać święte miejsca w celu naprawienia efektów defektu w ludzkim DNA. To wzmocni naszą energetyczną aurę na nadchodzącą przemianę podczas zakończenia Wielkiego Cyklu.” – 437

„Podczas przesilenia zimowego 2012 roku… nastąpi wzniesienie. Musimy się na nie przygotować poprzez medytację w świętych miejscach, aby zmodyfikować nasze DNA… W roku 2013 trzeci wymiar na Ziemi zostanie rozproszony.” – 460

WNIOSKI BIBLIJNE

Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski, i rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów, i obrzydzi was sobie moja dusza. – Kapł. 26:30 (B. Warszawska)

to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. – Liczb 33:52 (B. Warszawska)