Biblijne czasy końca: Świat (część 2)

 

Watch Unto Prayer, tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

 

5. NOWE NIEBIOSA

A. Zmiana Czasu (Nowy rozdział)
B. Znak Syna Człowieczego  (Astrologia)
C. Płonące Niebiosa (Energia atomowa)
D. Czarne Słońce i Czerwony Księżyc (Zaćmienie słoneczne/księżycowe)
E. Grad/Susza (Pogoda)
F. Brak Wiatru (Atmosfera)
G. Żar słoneczny (Rozbłyski słoneczne/dziury ozonowe)

______________________________________________________________________________________

5-B. ZNAK SYNA CZŁOWIECZEGO (Astrologia)

 

 

 • Pod koniec Wielkiego Ucisku na niebie pojawi się znak zapowiadający drugie przyjście Jezusa Chrystusa.
 • Pod koniec Ucisku pojawi się astrologiczny znak zapowiadający przyjście Antychrysta.

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Boża chwała jest objawiona w niebiosach.

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. – Rodz. 1:1

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. – Psalmy 19:1

Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę – Rzymian 1:20

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Gdy chwała Boża wypełniała atmosferę lub Świątynie, ludzi ogarniało przerażenie.

Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. – Wyjścia 19:16-19

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! – Izajasza 6:1-5

WIELKI UCISK

 • Znak Syna Człowieczego wzbudzi przerażenie w mieszkańcach Ziemi.

Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego … A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą – Mateusza 24:27, 29-30

I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. – Obj. 19:11-15

Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. – Obj. 22:16

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Gwiazda sześcioramienna, symbol boga Słońce, była używana do interpretowania zodiaku.

„…gwiazda sześcioramienna jest podstawą w astrologii… ponieważ nie można nakreślić zodiakalnej mapy bez tego symbolu.” – 211:94

 • Znaki zodiaku reprezentują Słońce w różnych jego fazach.

„Mason 32º, Robert Hewett Brown, tak mówił o całorocznej podróży Słońca przez wszystkie 12 Domów astrologicznych: Gdy Słońce przechodzi pośród tych „żyjących stworzeń” zodiaku – mówiąc językiem alegorii – przejmuje ich naturę albo też przejmuje nad nimi władze. Dlatego Słońce w Byku samo staje się bykiem (Taurusem) czczonym przez Egipcjan jako Apis a przez Asyryjczyków jako Bel, Baal lub Bul. W Lwie Słońce staje się pogromcą lwów, Herkulesem, w Strzelcu – łucznikiem. W Rybach jest bogiem-rybą Dagonem lub rybim Zishau, bogiem Filistynów i Hindusów. 376:116

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Każdą nową erę rozpoczynało pojawienie się znaku solarnego.

„…istnieje starożytna egipska tradycja według której każda nowa era rozpoczynała się od powrotu cudownego ptaka [Feniksa] ” – 230:172

„… [feniks] jeden ze świętych symboli kultu z Heliopolis, symbolizujący wschód Słońca i atrybut egipskiego boga Ra.” – 1118

CZASY KOŚCIOŁA

 • Kościół przyjął znaki zodiaku jako symbole Chrystusa przedstawianego jako bóg Słońce.

„Pierwsi Ojcowie Kościoła zabraniali stosowania astrologii, zaś wielki sobór w Toledo zakazał jej na zawsze.

Mimo to, 600 lat później, daty koronacji papieża były wyznaczane w oparciu o horoskop, hierarchowie kościelni zatrudniali własnych astrologów, zaś znaki zodiaku zaczęły pojawiać się na wszystkich kościelnych meblach, kafelkach, bramach, rękopisach i chrzcielnicach.

„Kościół był pewien że studiowanie astrologii podważy ich religię jeśli ludzie zaczną myśleć że słońce, księżyc, gwiazdy, znaki zodiaku i planety mają władzę nad życiem i śmiercią… oraz władzę nad ciałem i duszą człowieka.

„Wg tego scenariusza, planety i gwiazdy powinny być czczone jako bogowie, którymi rzecz jasna są.

„Astrologia przetrwała w naszej kulturze zachodniej, ponieważ chrześcijaństwo jednocześnie używało jej i potępiało jako diabelską sztukę.

„Szanowany katolicki ksiądz Chauvre-Bertrand pisał: Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele liturgie zawdzięczają astronomii.” – 1077

„…jako archetyp, Chrystus był postrzegany jako wcielenie doskonałości wszystkich znaków zodiaku. Tak jak „sprawował władzę” nad dwunastoma ludzkimi apostołami na ziemi, tak też kontrolował dwanaście znaków zodiaku w niebiosach. Wielki Klemens aleksandryjski [nauczyciel Orygenesa]… nie miał oporów przed postawieniem znaku równości między dwunastoma apostołami a dwunastoma znakami zodiaku, z Chrystusem jako centralnym Słońcem… Rozumując w ten sposób, ciało Chrystusa, dzięki mistycznej mocy zodiaku łączy się z ciałem człowieka, stając się pojedynczym, spójnym symbolem Kościoła.” – 911:22

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 • Na niebie pojawi się znak solarny sygnalizujący początek Złotej Ery.

… Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie… Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach … – Łukasza 21:11, 25

Jednakże podobnie jak teraz, całkiem pewnie, swobodnie i bez jakiegokolwiek zagrożenia, papieża w Rzymie nazywamy Antychrystem, co tu uważa się za grzech śmiertelny… A zatem wiemy z pewnością, że nadejdzie jeszcze czas, kiedy to, co teraz trzymane jest w tajemnicy, głosić będziemy swobodnie i jawnie, donośnym głosem, i wyznawać przed każdym to, czego nasz łaskawy Czytelnik pragnie wraz z nami, by stało się jak najrychlej…

…to będzie generalna reformacja, rzeczy boskich i ludzkich…. przed wschodem słońca pojawi się… boskie światło na niebie… Zaprawdę, BÓG PAN wysłał już kilka poselstw, które świadczyły o jego woli, a mianowicie kilka nowych gwiazd, jako to te, które pojawiły się i są widziane w gwiazdozbiorach Serpentario i Cygno, które jako potężne signacula wielkiego zrządzenia Boga wszystkim poświadczają i dają poznać jak on pozwala, żeby jego tajemne i ukryte pisma i characteres przyniosły pożytek wszystkiemu, co człowiek wynajduje. Chociaż wielka księga natury jest otwarta dla wszystkich ludzi, to jednak tylko niewielu potrafi czytać ją i rozumieć… a dzięki niemu to, co dawniej widziano, słyszano i wąchano, teraz w końcu zostanie wypowiedziane, kiedy świat odeśpi już swe obżarstwo i opilstwo zaczerpnięte z kielicha trucizny i snu, a nowowschodzącemu Słońcu radośnie i wesoło wyjdzie naprzeciw z otwartym sercem, odkrytą głową i obnażonymi stopami.” – (Yates, cytujący manifest różokrzyżowców, Fama Fraternitatis) – 46:249

 • Bóg ukarze ludzkość za czczenie boga solarnego – Lucyfera – i zaćmi słońce.

I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew…. niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. – Obj.6:12:14

WNIOSKI PERSONALNE

Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością…- Jer. 10:2,3

niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. – Powt. Prawa 18:10-12


5-C. PŁONĄCE NIEBIOSA (Energia atomowa)

 

 

 • Bóg zniszczy niebiosa i ziemię gdy przeminie tysiącletnie Królestwo Boże.
 • Szatan będzie próbował zniszczyć niebiosa i ziemię pod koniec Wielkiego Ucisku.

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Gdy król Salomon modlił się w dniu otwarcia Świątyni, z nieba zstąpił ogień.

A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę Pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska jego. – II Kronik 7:1-3

KRÓLESTWO NIEBIOS (Koniec)

 • Bóg zniszczy niebo i ziemię.

A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? – II Piotra 3:10-12

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. – Obj 20:11

CZASY KOŚCIOŁA

 • Różokrzyżowcy stworzyli plan zniszczenia niebios.

„Giordano Bruno przybył do Oksfordu w roku 1538, gdzie mówił o nowej astronomii i nieskończonych światach, o słońcu umierającym od własnego gorąca i planetach zamieniających się w atomową mgłę.” – 253::64

„Wśród wielkich mistrzów zakonu Różokrzyżowców znajdowały się podobno tak sławne, historyczne osobistości jak filozof hermetyczny Giordano Bruno, spalony na stosie jako heretyk przez Inkwizycję…”- 25:48

 • Plan polega na przegrzaniu Słońca i zniszczeniu pola magnetycznego Ziemi.

„…Giordano Bruno, mag hermetyczny, wiązał teorię Kopernika… z nadchodzącym powrotem egipskiej, czy też może magicznej religii. William Gilbert inspirował się Bruno i jego badaniami nad magnesem.” – 46:123

William Gilbert

„…Badania [Gilberta] nad ziemskim polem magnetycznym… ustaliły że Ziemia zachowuje się jak ogromny magnes z biegunami znajdującymi się niedaleko biegunów geograficznych planety… Odkrył że żelazny pręt wystawiony na działanie ziemskiego pola magnetycznego sam powoli się magnetyzuje, natomiast jego odpowiednie nagrzanie skutkuje zanikiem magnetyzmu.”- 124:1084

„Naukowcy już od jakiegoś czasu podejrzewali, że Ziemia i Słońce muszą być jakoś połączone.  Ziemska magnetosfera (magnetyczna bańka, która otacza naszą planetę) jest wypełniona słonecznymi cząstkami, które pochodzą z wiatru słonecznego penetrującego planetarną magnetyczną tarczę. Dotychczas naukowcy uważali, że związek taki jest stały, i że wiatr słoneczny może przenikać w pobliże Ziemi w dowolnej chwili.  To był błąd, komunikacja nie jest stała.  Wręcz przeciwnie, często jest ona krótkie, nagła i bardzo dynamiczna.

Zasada formowania się zjawisk w postaci tak zwanych przepływów mocy jest następująca: od strony Ziemi (najbliżej Słońca), pole magnetyczne naciska na słoneczne pole magnetyczne. Co około osiem minut, te dwa pola jednoczą się tworząc portal, przez który mogą przepływać cząstki elementarne.  Portal ma formę cylindra magnetycznego o szerokości Ziemi.  Kompleks czterech satelitów ESA oraz pięć modułów THEMIS należących do NASA przeleciały przez te anomalie i otoczyły je, określając ich wielkość i zdolność zatrzymywania cząstek elementarnych przechodzących przez nie.  Niektórzy naukowcy w magnetyczne portale uwierzyli dopiero, gdy nadeszły pierwsze potwierdzające je dane.

Jimmy Reeder z University of New Hampshire z pomocą symulacji komputerowych wykazał, że cylindryczne portale zazwyczaj tworzą się w rejonie równika Ziemi, a potem przenoszą się w kierunku bieguna.  W grudniu przepływy mocy idą do bieguna północnego, a w lipcu do bieguna południowego.

W tej chwili, wiele pytań pozostaje nie odpowiedzianych. Na przykład, dlaczego portale tworzą się, co 8 minut? Czy to ma związek z czasem fotonów potrzebnym na dotarcie do Ziemi ze Słońca? Nie wiemy też nic na temat tego jak kształtują się pola magnetyczne wewnątrz takiego magnetycznego cylindra? Warto też zwrócić uwagę, że słynne relatywistyczne zdarzenie protonowe z 20 stycznia 2005 roku powstało właśnie dzięki rozpędzeniu protonów w portalu magnetycznym łączącym Ziemię i Słońce. Zrozumienie tych procesów spowoduje, że będziemy bardziej świadomi kolejnych zagrożeń dla naszej planety.” – Zmiany na Ziemi

 • Broń atomowa nie została stworzona dla celów pokojowych, ale dla celów zniszczenia niebios i Ziemi.

„O ironio, organizacja Okrągłego Stołu – stawiająca za swój główny cel światowy pokój – mogła w sposób bezpośredni przyczynić się do stworzenia broni atomowej. W początkowym okresie swojej ekspansji Okrągły Stół ustanowił szereg pomniejszych komórek, w tym Instytut Badań Zaawansowanych (Institute for Advanced Study – IAS) w Princeton, New Jersey. Była to, wg Quigleya, „amerykańska kopia Koledżu Wszystkich Świętych w Oksfordzie„. Pieniądze na utworzenie IAS pochodziły z Rockefeller General Education Board. To właśnie tam naukowcom pracującym nad stworzeniem bomby atomowej towarzyszyli członkowie IAS: Robert Oppenheimer, Niels Bohr i Albert Einstein.”- 482:89

„Zrzucenie pierwszej bomby atomowej było aktem zwykłego terroryzmu. Z punktu widzenia militarnego nie było ku temu potrzeby. Poniewczasie ujawniono że siedem miesięcy przed zrzuceniem bomby atomowej, w styczniu 1945, prezydent Roosevelt otrzymał za pośrednictwem sztabu generała MacArthura ofertę kapitulacji od rządu Japonii na warunkach praktycznie identycznych jak te przyjęte przez USA po użyciu bomby atomowej. Jak nam wiadomo, w Bebelsbergu, w lipcu 1945 następca Roosevelta, prezydent Truman, dyskutował ze Stalinem na temat oferty kapitulacji Japonii…

„Jest pewnym że Truman nie wydał rozkazu jej zrzucenia z powodu nalegań swoich doradców wojskowych. Niektórzy naukowcy związani z projektem atomowym sprzeciwiali się jej użyciu ze względów humanitarnych. Inni, w tym żydowski fizyk dr. Robert Oppenheimer, opowiadało się za jej użyciem, gdyż jak twierdzili tylko w warunkach wojennych można było przeprowadzić test który wykazałby czy ich długa i żmudna praca opłaciła się i czy stworzono broń o unikalnej sile rażenia. Reasumując, postanowili wykorzystać obywateli Japonii jako świnki doświadczalne w swoim eksperymencie naukowym…”- 687:342

“The Bund der Gerechten (Liga Sprawiedliwych) była organizacją Illuminati zarządzaną w głównej mierze przez Żydów satanistów. Liga, finansowana częściowo przez Rotszyldów, zapłaciła sataniście i masonowi Karolowi Marksowi za napisanie Manifestu Komunistycznego. W wewnętrznym kręgu Ligi znajdował się Żyd Gumpel Oppenheim. Jego krewniak Heinrich Oppenheim koordynował rewolucją komunistyczną w Niemczech (1848). Zgodnie z oficjalną historią Partii Komunistycznej, Ligę uznaje się za prekursora komunizmu. Rodzina Oppenheimerów jest najwidoczniej blisko związana z Rotszyldami. Członka CFR, J. Roberta Oppenheimera [twórcę bomby atomowej] zdemaskowano nawet jako komunistę.” – 689

UCISK/FAŁSZYWY WIELKI UCISK

 • Gromadzenie i dystrybucja broni atomowej będzie koordynowane przez USA, Wielką Brytanię i Rosję.

„Wg Alice Bailey, USA, Wielka Brytania i Rosja są ważnymi ośrodkami na Ziemi i odegrają znaczącą rolę w przeznaczeniu naszej planety.” – 42:298

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 • Gnostycka misja poszukiwania św. Grala/nieśmiertelności wymaga zniszczenia świata materialnego i odtworzenia niebios i Ziemi.

A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. – Obj 11:17-19

A zaraz po utrapieniu [ucisku] onych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da jasności swojej, i gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poruszą się. .. – Mat.24:29 (B. Gdańska)

 • Broń atomowa zostanie użyta przy próbie zniszczenia Ziemi ogniem.

„Celem długofalowym Ziemi jest zostanie ‚świętą planetą’, promieniującą światłem tak jak robią to inne święte planety w naukach Ponadczasowej Mądrości (Ageless Wisdom teachings), np. Jowisz i Wenus.”- 42:240

„Człowiek musi być gotowy na przejście przez oczyszczający ogień katastrofy jeśli chce odzyskać swój raj utracony. Jest Feniksem który musi przejść przez ogień jeśli chce się odrodzić. Z popiołów współczesnej cywilizacji powstanie nowa ludzkość, obdarzona wszystkimi boskimi atrybutami utraconymi podczas Upadku.” – 258:103

„Mityczny Feniks który odradza się z płomieni i popiołów, był łączony przez Wolframa z Gralem, przypisującym mu moc wskrzeszenia przed Millenium. Porównanie dotyczyło również czwartego klucza z ’12 Kluczy’ alchemika Basiliusa Valentinusa: ‚… podczas Sądu Ostatecznego świat zostanie pochłonięty przez ogień – ogień stworzony przez Mistrza z niczego. Świat musi być pochłonięty przez ogień i na powrót stać się prochem, z które powstanie Feniks.” – 685:81

„Nowa skalarna broń elektromagnetyczna potrafi nawet wywoływać burze na słońcu!..”

„Teoretycznie można by skupić ogrom tej energii w jednym punkcie na powierzchni Ziemi, fundując ludziom znajdującym się tam drugą Hiroszimę. Na to uwagę zwraca kolejny ekspert od HAARP i podziemnej tomografii, Brooks Agnew:

Gdy emitujesz tę wiązkę radiową do jonosfery stale ją doładowując, to nie tylko wysyłasz energię do jonosfery, ale określasz ścieżkę jej powrotu z jonosfery.

(…)

Gdy już słoneczny zawór zostanie utworzony, a jonosfera dokona wyładowania, to elektrony i energia przylecą z całej jonosfery w ten jeden punkt. Uderzą w Ziemię piorunem 100 razy większym niż możemy sobie wyobrazić. I nie uderzy raz, ale 30-40 razy na sekundę, aż nie będzie w jonosferze elektronów, mogących spłynąć do ziemi. Ale uderzając w Ziemię spowodują wyparowanie gruntu, wody – w zależności w co akurat trafi. Siła niczym 3-4 wulkany Mount St. Helens wybuchające w ciągu sekundy. Oczywiście to trochę daleko idące przypuszczenia, ale zawsze gdy robi się eksperymenty z wielka ilością energii, należy brać pod uwagę najgorszy scenariusz. A to właśnie może być najgorszy scenariusz.” – Dziury w Niebie, http://www.youtube.com/watch?v=yGZ7Z2LQ7Xc

„Jednym z najbardziej imponujących zastosowań HAARP jest użycie tego urządzenia jako broni energetycznej. HAARP wytwarza sterowalny promień, mogący wypalać dziury w ochronnej warstwie jonosfery. Może to powodować powstanie korytarza, przez który promieniowanie gamma ze Słońca przedostanie się przez warstwę ochronną.

Dowody na taką zdolność HAARP zdobyto poprzez Internet dzięki pomia­rom poziomu promieniowania gamma wokół poligonu w Nevadzie. Wszystkie monitory promieniowania zarejestrowały nagły skok impulsu tego samego dnia, w tym samym momencie! Przeprowadziłem porównanie danych z liczników Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency – EPA) i od­kryłem, że czas, w którym liczniki promieniowania gamma zarejestrowały skok impulsu, jest niemal ten sam, mimo że liczniki te są od siebie znacznie oddalo­ne. Odpowiedzialny za to był silny impuls promieniowania gamma w tym regio­nie. Można by to odczytać jako świadectwo użycia broni nuklearnej, ale bez bomby i eksplozji.

Tuż przed tym incydentem czujniki magnetometrów na University of Alaska odnotowały silny impuls elektromagnetyczny. Wszystkie odczyty wykraczały poza normę. Odnotowano, że w tym samym czasie działał HAARP! Wszystkie te infor­macje zgromadzono dzięki wielu różnym, niezależnym źródłom.

Po analizie wszystkich danych wyłania się obraz wskazujący na to, iż HAARP może być użyty jako broń. Wygląda na to, że mamy do czynienia z próbami broni w obszarze zasięgu tego urządzenia.

Jeśli moje wnioski są słuszne, urządzenie to może być uruchamiane potajem­nie. Może brać na cel dowolne miejsce na Ziemi, zalewać je silnym strumieniem promieniowania gamma i bezgłośnie powodować zniszczenia, bez żadnych oznak ataku, co czyni z niego najdoskonalsze narzędzie potajemnego użycia siły.

Testy odbyły się 9 i 10 czerwca [1997 roku]. Proszę spojrzeć na odczyty we wszystkich miejscach przed tą datą i po niej. Zauważą państwo, że poziom pro­mieniowania tła wraca do normy bardzo szybko po teście.”- ‘HAARP. Broń ostateczna’ (Tergiwersacja.wordpress.com)

WNIOSKI PERSONALNE

A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. .. – Mat. 24:22

Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar. . – Psalmy 28:3

Podniósł rękę na przyjaciół swoich, Pohańbił przymierze swoje. Gładsze niż masło są usta jego, Ale wrogość jest w sercu jego; Miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone. Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady; Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja tobie ufam. – Psalmy 55:21

Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. – II Piotra 3:13


5-D. CZARNE SŁOŃCE I CZERWONY KSIĘŻYC (Zaćmienie słoneczne i księżycowe)

 

 

 • Słońce stanie się czarne a księżyc czerwony przed powtórnym przyjściem Chrystusa, pod koniec Wielkiego Ucisku.
 • Słońce stanie czarne a księżyc czerwony tuż przed pojawieniem się Antychrysta, pod koniec Ucisku.

 

UCISK/WIELKI UCISK

 • Bóg ukarze ludzkość za oddawanie czci bogu Słońce, Lucyferowi.

Złamanie pieczęci

„I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie ” – Obj. 6:12-13

Trąby

„I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc. ” – Obj 8:12

Wylanie czasz

A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach. – Obj 16:8-11

WIELKI UCISK (Koniec)

 • Tuż przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa słońce i księżyc pociemnieją.

A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą – Mat.24:29-30.

… Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. W owym dniu stanie się tak: Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden ciągły jeden dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. – Zach.14:5-7

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Cywilizacja przedpotopowa wierzyła że Ziemia jest żyjącym organizmem, a zaćmienia wpływają na ziemską energię wężową (kundalini).

Starożytni zajmowali się większym obrazem, próbując uzyskać równowagę między Niebem a Ziemią dla korzyści społeczeństwa. Obserwowali ruch gwiazd… i wyznaczali cykle precesyjne. Znali efekty zaćmień i wiedzieli kiedy energie wężowe Ziemi maleją.” – 774 (Kręgi Zbożowe)

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Nauki króla Salomona skupiały się na Słońcu.

W Księdze Koheleta słońce wspominane jest 35 razy.

„Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i śpieszy do swego miejsca, gdzie znowu wschodzi. ” – Koheleta 1:5

Słodkie jest światło i miło jest oczom oglądać słońce. – Koheleta 11:7

Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu – Koheleta 12:2

 • Poganie nauczyli się przewidywać zaćmienia słońca w oparciu o 19-letni cykl księżycowy.

„Okres wynoszący 19 lat, po którym fazy Księżyca przypadają na te same dni w roku. Został odkryty w 433 roku p.n.e przez greckiego astronoma Metona z Aten. Jednak wg nowych źródeł informacji znalezionych w Europie odkrycie to może być nawet starsze… Druidzi mogli używać [tego cyklu]… do przewidywania zaćmień Słońca.” – 58:216

CZASY KOŚCIOŁA

 • Hebrajskie imię króla Salomona to Szlomo (ang. Shlomoh) czyli „pokojowy” (człowiek pokoju).

Strong #8010 – Shlomoh (Szlomo) shel-o-mo’ z 7965; pokojowy; Shelomah, następca Dawida – Solomon.

Strong #7965 – szalowm (ang. Shaw-lome’ ) lub szalom z 7999; bezpieczny (przenośnia) pomyślny, szczęśliwy, przyjazny…

„Imię „Solomon” jest połączeniem łacińskiego „sol”, sanskryckiego „om” i egipskiego „on” – wszystkie znaczą to samo: słońce. Używanie pogańskiej wersji imienia (Salomon) zamiast Szlomo we współczesnych przekładach biblijnych ma ułatwić promocję idei reinkarnacji Solomona w osobie Króla Słońce…” – 1133

UCISK

 • Zaćmienie Słońca i czerwony księżyc podczas Ucisku (Obj. 6:12) zostaną błędnie zinterpretowane jako znaki końca Wielkiego Ucisku (Mateusza 24: 29-30)

Słońce obróci się w ciemność, a miesiąc [księżyc] w krew, pierwej niż dzień Pański wielki a straszny przyjdzie. – Joela 2:31 (B.Gdańska)

I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. – Obj. 6:12

I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc. – Obj. 8:12

WNIOSKI PERSONALNE

Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością …- Jer. 10:2,3


5-F. GRAD/SUSZA (Pogoda)

 

 

 • Grad spadnie z nieba tuż przed drugim przyjściem Chrystusa, pod koniec Wielkiego Ucisku.
 • Grad spadnie z nieba przed przyjściem Antychrysta na koniec Ucisku.

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Król Salomon modlił się do Boga prosząc o zesłanie Izraelowi deszczu podczas suszy.

Gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać twoje imię, i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś, To Ty usłysz to w niebie i odpuść grzech twoich sług i twojego ludu izraelskiego, bo Ty uczysz ich drogi dobrej, jaką mają kroczyć; a potem spuścisz deszcz na twoją ziemię, którą dałeś twojemu ludowi w dziedziczne posiadanie – I Królewska 8:35-36

UCISK/WIELKI UCISK

 • Bóg ześle wielkie burze gradowe.

I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. – Obj.8:7

I otworzyła się świątynia Boża …i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. – Obj.11:19

I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.
– Obj. 16:21

 • Bóg da swoim dwóm świadkom moc dzięki której będą mogli sprowadzać suszę.

I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. … Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą… – Obj. 11:3,6

CZASY KOŚCIOŁA

 • Wojsko rozwija technologię kontroli pogody (deszcz, burze, grad).

„Sterowanie pogodą to jedno z tych marzeń, które człowiek roił sobie od dawna. Wyobraźcie sobie: nie martwić się już o pomyślność plonów, bez obaw wypływać w morze na połów, albo zapewnić sobie obfite opady śniegu w górach przed wyjazdem na narty. Piękna wizja. Inną snuli wojskowi… Jednym z takich projektów był Prime Argus, w którym testowano metody wywoływania trzęsień ziemi. W programie Skyfire wojsko badało możliwość wytwarzania piorunów, które mogłyby trafiać we wskazane cele. Inny projekt, Stormfury miał sprawdzić sposoby kontrolowania burz. Rezultaty tych badań musiały być obiecujące, bo natychmiast je utajniono. Nie ma się co dziwić. Przeciętny sztorm tropikalny ma energię równą sile 10 tysięcy 1-megatonowych bomb wodorowych!…

Wizja była na tyle groźna i realna, że w 1976 roku państwa członkowskie ONZ podpisały konwencję ENMOD zakazującą „stosowania technik modyfikacji środowiska w militarnych lub innych wrogich celach”. Nie wolno więc np. oddziaływać na powierzchnię lądów, dna mórz i oceanów, czy wnętrze Ziemi. Zakazano zmieniania procesów energetycznych w atmosferze, zmiany fizycznych i chemicznych parametrów mórz, zmian położenia rzek i jezior, czy stymulowania trzęsień ziemi.
Cóż z tego, skoro np. wojsko amerykańskie otwarcie wdraża kilka programów zmiany pogody. Wprawdzie oficjalnie chodzi o przewidywanie i wykorzystywanie zjawisk pogodowych, ale coraz więcej jest głosów, że tak naprawdę Pentagon pichci nowy rodzaj broni.

Jednym z takich kontrowersyjnych programów badawczych jest HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Rozpoczęto go w 1990 roku. Niedaleko miejscowości Gakona na Alasce, na obszarze 15 hektarów stanęło 180 anten nadajników fal ultrakrótkich. Na podobnych częstotliwościach nadają stacje radiowe na całym świecie, ale moc emitera na Alasce jest 73 000 razy silniejsza od największego istniejącego nadajnika radiowego. Dodatkowo potrafi skupić sygnał emisji w jednym punkcie. Drugi mniejszy nadajnik jest w miejscowości Tromse w Norwegii, a trzeci – najsilniejszy – ma podobno powstać na Grenlandii…

Jeśli jednak zagłębić się w techniczny opis działania urządzenia, okaże się, że HAARP jest w stanie modyfikować pogodę. Jak miałoby to działać? Otóż zdaniem wielu ekologów fale radiowe wysyłane z nadajnika na Alasce mogą podgrzewać cząsteczki jonosfery (czyli wyższej warstwy atmosfery). Następstwem byłyby np. zmiany kierunku wiatrów. Teoretycznie z podgrzaną jonosferą można zrobić wszystko: odginać ją, unosić, albo utworzyć z niej gigantyczną soczewkę, która skupi promienie słoneczne w jednym punkcie. Można też „odbić” od niej wiązkę energii i skierować ją w dowolne miejsce na Ziemi. Ale to jeszcze nie wszystko. W drugiej połowie lat 90-tych za pomocą systemu HAARP „prześwietlono” wnętrze Ziemi…” – Sprawa.pl

„(…) W roku 1994 amerykańskie wojska lotnicze ujawniły swoje plany na rok 2020 (Spacecast 2020), wśród których znajdowała się kwestia kontroli pogody. Zwracają uwagę na to że „używanie technik modyfikacji pogody w celu zniszczenia, uszkodzenia lub szkodzenia innemu państwu” jest zakazane, z drugiej jednak strony twierdzą że rozwój technologii „zmusza do ponownego przyjrzenia się tej delikatnej i potencjalnie ryzykownej kwestii.””- 22

WNIOSKI PERSONALNE

I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. – Obj 11:3-5


5-G. BRAK WIATRU (Atmosfera)

 

 

 • Aniołowie Boży będą powstrzymywać straszliwe wichry do czasu opieczętowania 144 tysięcy.
 • Kontrolowane przez Antychrysta armie będą wykorzystywać zaawansowaną technologię do kontroli wiatru i pogody.

 

UCISK/PIERWSZE 3,5 ROKU

Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. – Obj. 7:1-3

CZASY KOŚCIOŁA

 • Wojsko zyskało możliwość kontroli prądów strumieniowych i tworzenia huraganów.

„We wniosku patentowym Eastlund pisze:

„Przekształcanie pogody jest możliwe za pośrednictwem (…) zmiany mapy wiatrów w górnych warstwach atmosfery lub schematu absorpcji promieniowania słonecznego przez wytworzenie jednego lub więcej pióropuszy cząsteczek, które będą działać jak soczewka lub urządzenie skupiające.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Właśnie takie możliwości posiada HAARP.

HAARP kieruje prądy strumieniowe w dowolnym kierunku, co daje możliwość wywoływania burz. Amerykanie w czasie wojny w Wietnamie próbowali sztucznie wytwarzać chmury nad Szlakiem Hi Chi Mina. Teraz mają nieporównywalnie większe możliwości, gdyż HAARP może wywoływać burze czy wichry, niszcząc wroga przed rozpoczęciem bitwy. Naukowcy z całego świata pracują nad kontrolą pogody już od ponad 60 lat, a przecież taki czas dzielił pierwsze loty samolotem od pierwszych lotów w Kosmos!

HAARP działa również na pogodę poprzez tworzenie dziur, o czym mówił dr Begich:

„Ale gdy podniesie się górną część atmosfery, jej miejsce wypełni część dolna dzięki czemu lokalnie zmieni się pogoda.” – Tergiwersacja

UCISK/PIERWSZE 3,5 ROKU

 • Dla potrzeb walki z aniołami trzymającymi wiatr w ryzach, użyta zostanie technologia elektromagnetyczna wpływająca na atmosferę i prądy powietrzne.

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 • Zwierzchności Szatana (upadłe anioły) wyjawią przyczynę elektrycznych fenomenów zachodzących w atmosferze.

„… dopiero w momencie gdy Hierarchia objawi się na Ziemi w sposób widoczny, a tajemnice których opiekunami są Mistrzowie zostaną wyjawione ludziom, zrozumiana zostanie prawdziwa natura i sekret fenomenu elektrycznego.” – 64:15-6


5-H. ŻAR Z NIEBA (Rozbłyski słoneczne/dziura ozonowa)

 

 

 • W czasach Królestwa Niebios Bóg ochroni ludzkość przed ekstremalnym żarem słonecznym.
 • Podczas Złotej Ery ludzkość będzie cierpieć od żaru Słońca i burz słonecznych powodowanych przez broń elektromagnetyczną.

 

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Bóg będzie chronił ludzi przed ekstremalnym żarem i gorącem.

Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny… – Izajasza 49:10

UCISK

 • Mit globalnego ocieplenia spowodowanego działalnością ludzką zostanie obalony, ujawni się natomiast problem [nadmiernej] aktywności Słońca.

„Lecz jeśli to nie dwutlenek węgla zmienia klimat, to co go zmienia?… Spójrz w niebo i popatrz na tą ogromną kulę, na Słońce. Nawet ludzie, przy naszej obecnej liczbie 6,5 miliarda, są niczym w porównaniu do niego…

„Plamy słoneczne, jak dziś już wiemy, są silnymi polami magnetycznymi pojawiającymi się w momentach wyższej aktywności słonecznej… w roku 1991… odkryto że zmiany w aktywności słonecznej są nierozerwalnie związane ze zmianami temperatury na Ziemi. To Słońce, jak się wydaje, a nie dwutlenek węgla ani cokolwiek innego zmieniało nasz klimat… Klimat był zależny od chmur, chmury od promieniowania z kosmosu, zaś promieniowanie kosmiczne od Słońca. Wszystko sprowadza się do Słońca.” – 1132

 • Personifikacja Słońca będzie czczona jako Lucyfer.

„‚Gdybyś miał w oczach rentgen, to ta miła, przyjazna i żółta kulka wyglądałaby jak wściekły tygrys. Słońce jest niezwykle agresywną bestią, wyrzucającą z siebie energię, obłoki gazu i wiatr słoneczny bez ustanku uderzający w Ziemię. W pewnym sensie znajdujemy się wewnątrz atmosfery Słońca. W ciągu całego XX wieku siła jego pola magnetycznego zwiększyła się więcej niż dwukrotnie’ (Nigel Calder, The Chilling Stars)” – 1132

WIELKI UCISK

 • Zaawansowana technologia będzie manipulować rozbłyskami słonecznymi i dziurami ozonowymi w celu podgrzania atmosfery planety.

A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. – Obj.16:8-9

Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. – Izajasza 30:26

„Płonące lasy i miasta, temperatura nocą przekracza 30 stopni C, straż pożarna nie jest w stanie nic zdziałać, ludzie w obawie przed ogniem, przez tereny nieprzepalone przekraczają granicę ognia i szukają schronienia na terenach wypalonych. Tu brakuje wszystkiego. Powietrze jest skażone, jak woda i żywność. Pozostali przy życiu walczą ze sobą, nie wiadomo o co i z jakiego powodu. Po kilku dniach przychodzą ulewne deszcze, niszczą to, czego nie strawił ogień”.(…)

Podobne relacje słyszałem już jako dziecko, między innymi Jarecki wspominał o podobnym scenariuszu. Nie potrafił tego umieścić  w czasie i przestrzeni, lecz kilka razy powiedział, że tego dożyję …

Będąc ostatnio w Sudetach rozmawiałem z człowiekiem, który otwarcie potwierdza tezę iż wszystkie te budowle podziemne miały być schronem. Jego teoria oparta na wspomnieniach jego ojca jak i starszych mieszkańców Wałbrzycha brzmi: ” Niemcy wiedzieli o spadającym żarze z nieba, nie byli w stanie jednak sprecyzować kiedy to nastąpi. Jeden z pracowników organizacji Todt (sąsiad mojego rozmówcy) wspominał często o kataklizmie związanym z ogniem. Wszyscy łączyli to z Wunderwaffe. Jednak chyba chodziło o cykl dłuższy, dotyczący zmian pogodowych na Ziemi. Wspomniał o projekcie amerykańskim, chińskim i rosyjskim mającym na celu przeniesienie całych miast pod ziemię”.

W niemieckich zapiskach pochodzących z okresu II Wojny Światowej często trafiam na wzmianki dotyczące ‚armageddonu’ (Hebrajski: הַר מְגִדּוֹ‎, Har Megiddo, lit. Mount Megiddo; Starogrecki: Ἁρμαγεδών Harmagedōn, Późna Łacina: Armagedōn) – tak zwanego „otwarcia wrót”. Muszę zaznaczyć, że program Ahnenerbe i Lebensborn nie dotyczyły tylko znanych nam nazwisk przywódców III Rzeszy lecz dziesiątek tysięcy naukowców, inżynierów oraz innych pracowników na usługach III Rzeszy.” – Moje Riese

____________________________________________________________________________________

Zobacz także inne artykuły z serii „Biblijnych czasów końca”