Biblijne czasy końca: Edukacja (część 3)

 

Watch Unto Prayers, tłumaczenie i opracowanie Radtrap

 

4. NOWE NAUKI

A. Magia (Hermetyzm)
B. Obraz Bestii (Sztuka/bałwochwalstwo)
C. Sprawiedliwość Boża (Globalna etyka)
D. Cudzołóstwo (Edukacja seksualna)
E. Filozofia (Tradycje ludzkie)

 


4. NOWE NAUKI 

4-A. MAGIA (Hermetyzm)

 

ZWIEDZENIE

 

 

 • Bóg upoważni dwóch Świadków do czynienia cudów przez pierwszą połowę Ucisku.
 • Szatan upoważni Antychrysta i Fałszywego Proroka do czynienia cudów przez drugą połowę Ucisku.


 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Gdy król Salomon modlił się w dniu poświęcenia świątyni Bogu, z nieba zstąpił ogień.

A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę Pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska jego. – II Kronik 7:1-3

 

UCISK / PIERWSZE 3,5 ROKU

 

 • Bóg da swoim dwóm Świadkom moc czynienia cudów.

Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. – Obj. 11:4-6

 

KRÓLESTWO NIEBIOS

 

 • Jezus Chrystus ześle z nieba ogień który zniszczy popleczników Szatana.

I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.- Obj.20:9

 

 

Hermetyczna nauka jest połączeniem egipskiej magii i współczesnej nauki, będącym ucieleśnieniem znanej hermetycznej maksymy „jak powyżej, tak i na dole„. Hermetyczna nauka zastąpi współczesną naukę i skupi się na manipulowaniu siłami natury w celu włączenia ludzi do świata duchowego, tym samym wystawiając ich pod kontrolę Szatana. W czasach Złotej Ery hermetyczne nauki magii i wróżbiarstwa będą powszechnie nauczane i wykorzystywane do czynienia demonicznych „cudów”… Owe cudy będą uznawane za znaki od samego Boga.

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • Hermetyczna nauka jest znana ludziom jako starożytna wiedza egipskiego boga Hermesa/Thota. W rzeczywistości jest czysto demoniczną mocą będącą darem od samego Szatana.

„Tradycja magii… przypisywana jest legendarnemu Wielkiemu Mistrzowi Hermesowi Trismegistosowi, od którego pochodzi sama nazwa hermetycznej nauki.” – 26:153

„HERMETYZM. — Od Hermesa, boga mądrości, znanego w Egipcie, Syrii i Fenicji jako Thot, Tat, Adad, Set oraz Sat-an… a w Grecji również jako Kadmus. Kabaliści utożsamiają go z Adamem Kadmonem, pierwszą manifestację boskiej mocy, oraz z Henochem. Istniało dwóch Hermesów – starszy był Trismegistosem, drugi zaś emanacją, lub też permutacją samego siebie, przyjacielem oraz nauczycielem Izydy i Ozyrysa. Hermes jest bogiem kapłańskiej mądrości… „(H. P. Blavatska) – 195:xxxiii (Księga I)

 • Egipcjanie przejęli swoje hermetyczne tradycje od demonicznych bogów Atlantydy.

„… wygląda na to że cywilizacja znana nam jako starożytny Egipt była starannie zaplanowanym i kontrolowanym eksperymentem do którego przygotowywano się przez tysiące lat. Pierwotna wiedza została podarowana pierwszym uczonym Egiptu przez „bogów”, sami zaś uczeni podawali się za kolonistów z Atlantydy… Innymi słowy, istniała święta tradycja przekazywania wiedzy tajemnej przez starodawny ród mędrców, czy też wysoko wtajemniczonych adeptów, mający wywodzić się od wielkiego mędrca Atlantydy Henocha (jak nazywali go Hebrajczycy) lub Thota (jak nazywali go Egipcjanie), który „kroczył z Bogiem” i który zabrany został do najwyższego nieba aby stać się mesjaszem i nauczycielem ludzkości. Poznał sekrety uświęconej tradycji, wiedzę tajemną przekazywaną z pokolenia na pokolenie w rodzie mędrców wywodzących się z kolei od Adama, pierwszego wcielonego człowieka który otrzymał ją od Boga po wygnaniu z Raju.” – 889:28

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Hermetyczni czarownicy egipscy naśladowali cuda Mojżesza.

Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża.  Wtedy także faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich. – Wyjścia 7:10-12

Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan: Podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług; i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew,  i wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce faraona pozostało nieczułe… – Wyjścia 7:20-22

„Tradycja magii została opracowana, rozwinięta i spisana przez egipski system religijny… jej oficjalną nazwą jest ‚nauka hermetyczna’.” – 26:153

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • W średniowieczu magia hermetyczna była domeną grup okultystów.

„Królowie z rodu Merowingów byli znanymi czarownikami…” – 29:171

„Wiara katarów była bardzo podobna do tej manichejczyków, bogomiłów i paulicjanów; jej głównym elementem był gnostycyzm i hermetyzm.” – 336:42

 „Ze wszystkich gałęzi Kościoła rzymsko-katolickiego to Jezuici byli najbliżsi Różokrzyżowcom. Wpływ renesansowych ruchów ezoterycznych na powstanie bractwa Jezusowego nie został jeszcze w pełni zbadany. Bractwo często odwoływało się do tradycji hermetycznych w czasie swojej pracy misyjnej skierowanej do protestantów i innych wyznań chrześcijańskich. Hermetyczna i okultystyczna filozofia jezuicka została opisana w książce Athanasiusa Kirchera, hermetycznym i pseudo-egiptologicznym dziele wydanym w 1652… Kircher często odwoływał się z wielką czcią do domniemanego kapłana egipskiego, Hermesa Trismegestusa…

„Dzięki temu wspólnemu mianownikowi tradycji hermetycznej, Jezuici i Różokrzyżowcy byli specyficzną odmianą wrogów, związkiem opartym jednocześnie na miłości i nienawiści, podobnymi do siebie w wielu kwestiach. (…)”  – 46:230

 • Nauka wymieszana z magią hermetyczną (przedstawianą jako religia), zajmujaca się czynieniem diabelskich cudów, została eufemenistycznie nazwana „nauką hermetyczną”.

„Różokrzyżowa wizja była jednocześnie tradycyjna jak i radykalna, teologiczna i naukowa… Wyczekiwała czasów gdy religia i nauka będą pracować jednocześnie, tuż obok siebie.” – 506:26

(…)

„…’teologia i nauka wchodzą na nowy etap związku’ powiedział teolog Robert John Russell, który w roku 1981 założył Centrum Teologii i Nauk Przyrodniczych na Graduate Theological Union w Berkeley.”-  223:48

(…)

„Ściśle współpracująca z naukowcami, teologami, lekarzami i filozofami Fundacja Templetona zachęca do dialogu stymulującego badania i wzajemne relacje nauki i religii. Fundacja w szczególności wspiera postęp naukowy polepszający zrozumienie fundamentalnych aspektów ludzkiego celu życia, oraz głębokiego potencjału rozwoju i kreatywności który zainspirować można lepszym współdziałaniem nauki i religii.” – 673

„Nowy Jork, marzec 14 — John C. Polkinghorne, matematyk, fizyk oraz anglikański duchowny, który dzięki swemu traktowaniu teologii jako nauki przyrodniczej zainspirował poszukiwania wspólnej płaszczyzny łączącej naukę z religią… wygrał Nagrodę Templetona w roku 2002. Decyzję tą ogłoszono na specjalnej konferencji w budynku Church Center przy ONZ w Nowym Jorku…

Polkinghorne dołączył tym samym do grona innych fizyków i laureatów Nagrody Templetona, w tym Freemana Dysona… i Iana Barboura, pioniera w łączeniu nauki z religią…

Jednak w odróżnieniu od wyżej wymienionych, Polkinghorne określił się jako naukowiec i teolog lepiej czujący się przy tradycyjnej interpretacji chrześcijańskich dogmatów i Biblii. Wciąż jednak broni roli nauki w jej dążeniach do zrozumienia działania wszechświata. Pisał między innymi że wiara w Wielki Wybuch jest kompatybilna z wiarą w Boga Stwórcę, zaś ewolucja doskonale pasuje do koncepcji stworzenia przez Boga….

Thomas Torrance, były przewodniczący Kościoła Szkocji oraz profesor dogmatyki chrześcijańskiej na Uniwersytecie w Edynburgu, napisał w jego nominacji do nagrody: ‚Nie tylko położył kres poglądowi że światopoglądy nauki i teologii stoją w sprzeczności do siebie, otworzył również drogę dla kolejnego etapu ich połączenia…'” 669

„… Tetrahedron z Barbury Castle jest kolejnym etapem ewolucji kręgów zbożowych. Był również dobrze znanym filozoficznym i alchemicznym symbolem stworzenia całego wszechświata…

„Wzór ten jest jednym z najważniejszych symboli alchemicznych i hermetycznych. Znaleźć go można w książce Michespachera z 1654 roku, ‚Kabała w Alchemii’, gdzie przedstawiony jest jako diagram opisujący proces Stworzenia. Trzy kule mają reprezentować trzy elementy alchemiczne – sól, siarkę i rtęć, które w połączeniu z boską esencją (Godhead) w środku figury mieszają się ze sobą tworząc wszechświat. Innymi słowy te trzy elementy po połączeniu i naładowaniu energią Stwórcy rozpoczynają proces twórczy. Jest to akt materialnej manifestacji.

Diagram jest znany kabalistom i Różokrzyżowcom, a jego historia sięga wstecz aż do egipskich szkół tajemnych. Ich opis zbiega się z koncepcją Michespachera… Pozbawione popularnych w średniowieczu alchemicznych wstawek, te trzy elementy oznaczały wodę, światło i ogień. Znajdowały się one w trójkącie równości absolutnej (ekwilibrium), który wchodził w reakcję z trzema sferami Wysokiego Tronu – Ojcem, Synem i Duchem – trzema źródłami Światła, znanymi też jako Trójca. Diagram generował siedem duchów stwórczych…”500

Patrz: Sects, Symbolism & the Mark of the Beast (ang.)

 • W magii hermetycznej znajdują się podstawy psychologii, medytacji, filozofii, medycyny holistycznej i duchowej praktyki myślenia pozytywnego.

„…Michael Harner z nowojorskiej Akademii Nauk wyjaśnia że religia stojąca za medycyną holistyczną jest w rzeczywistości odrodzonym szamanizmem.” – 14:120

„Humanistyczna i transpersonalna psychologia zawiera dziś w sobie całe spektrum sztuk magicznych. Dla przykładu, 22-gie coroczne spotkanie Towarzystwa Psychologii Humanistycznej było przesycone wszechobecnym okultyzmem hinduistycznym/buddyjskim… czarnoksięstwem, wizualizacją, alchemią… szamańskimi praktykami wpadania w trans.”  – 14:30

„Ci w grupie JA JESTEM… [wypowiadają te słowa] jako przykład tzw. pozytywnego wyznania,  czyli wcielania w życie wypowiadanych słów. – 14:99

„…medytacja w każdej formie jest formą okiełznania Boskich praw. Powtarzaj te słowa: Ja jestem, Ja jestem, powtarzaj je wielokrotnie… [owe praktyki] nie są koniecznie anty-chrześcijańskie.'”- 7:131-2

 • Literatura hermetyczna zaczyna być lekturą obowiązkową w świeckich i religijnych szkołach.

„Omega, instytut New Age zajmujący się naukami holistycznymi posiada w swoim wydziale panią Madeleine L’Engle. Organizacja ta prowadzi kursy z zakresu szamanizmu, projekcji astralnej/świadomego śnienia/wychodzenia z ciała, wróżbiarstwa, [promuje] kult Ziemi, homoseksualizm…” 24:xi

„Książki L’Engle znajdują się na wielu listach lektur obowiązkowych dzisiejszego systemu edukacji.” – 24:39

„…Wheaton College, tzw. „Harvard Ewangelików”, wspiera L’Engle z takim zapałem, że ona sama mówi o tej instytucji jako o swoim drugim domu… pracuje również przy katedrze św. Jana Proroka w Nowym Jorku (patrz: Świątynia New Age), gdzie udziela się również jako kaznodzieja.”- 24:41, xi

„Choć J.K. Rowling utrzymuje że jej książki z Harrym Potterem opowiadają fikcyjną historię, według Abanesa jej bardzo realistyczne opisy astrologii, numerologii, wróżbiarstwa, wzywania duchów, channelingu i używania kryształowej kuli doskonale wpasowują się w praktyki prawdziwego okultyzmu.” – 305

” J.K Rowling twierdzi że około 1/3 magicznego materiału występującego w jej książkach, to rzeczy w które wierzyli kiedyś zwykli ludzie w Wielkiej Brytanii. Rowling zapomniała jednak dodać że ogromna ilość okultystycznego materiału który zapożyczyła ze źródeł historycznych, wciąż gra zasadniczą rolę we współczesnym pogaństwie i czarnoksięstwie. Jej książki są pełne opisów praktykowanego współcześnie okultyzmu. Stanowi to zagrożenie dla dzieci i nastolatków, a nawet dorosłych, którzy już interesują się okultyzmem lub mogą się nim zainteresować po przeczytaniu tych książek. Wartym odnotowania jest fakt że część informacji podanych przez Rowling nie jest wiedzą znaną powszechnie, a jedynie wąskiej grupie ludzi zajmujących się okultyzmem na poważnie. W rzeczywistości autorka posiada niezwykle dużą wiedzę o świecie okultyzmu, jego legendach, historii i niuansach.

„Znajomość okultyzmu przez Rowling jest tak oczywista, że w czasie jednego z programów radiowych z jej udziałem do studia zadzwonił człowiek podający się za współczesnego ‚maga’ i podekscytowanym głosem zapytał Rowling czy nie była przypadkiem członkiem wiedźm Wicca. Gdy Rowling zaprzeczyła, człowiek ten wydawał się bardzo zdziwiony: ‚W takim razie bardzo dobrze odrobiłaś swoją pracę domową.’ Słuchacz ten przyznał również że kocha jej serię o Harrym Potterze nie tylko ze względu na ogromną ilość okultyzmu, ale również z powodu ukazywania przez nią praktyk magicznych w pozytywnym świetle, co spowodowało że jego córka zaczęła przychylniej patrzeć na jego własne praktyki.”314

 • Hermetycy planują przebudować cywilizację ludzką i oprzeć jej fundamenty na egipskiej magii, używając przy tym planu Różokrzyżowców dla reformacji nauki i religii.

„Od samego początku Zakon Syjonu był zaangażowany w magię hermetyczną (rodzaj czarnej magii opisanej w egipskiej Księdze Umarłych)” – 77:79

„…Giordano Bruno powiązywał teorię Kopernika z nadciągającym powrotem egipskiej/magicznej religii… Giordano Bruno w czasie swoich podróży po Europie głosił zbliżającą się reformację świata, opartą na powrocie do ‚egipskiej’ religii opisywanej w traktatach hermetycznych, religii… opartej na nowej wizji natury osiągalnej dzięki hermetycznym ćwiczeniom kontemplacyjnym. Uczył tej opakowanej w mitologiczne symbole religii we Francji, Anglii i Niemczech. Mówił że założył w Niemczech sektę zwaną ‚Giordanisti’ i że posiadała ona znaczne wpływy wśród luteran.” – 46:123,136

„Polityczny manifest Różokrzyżowców głosił również radykalną reformę nauki i filozofii w zgodzie z duchowymi zasadami.” – 25:49

„Hermetyczne motto ‚jak powyżej tak i na dole’, bardzo typowe dla nauk Różokrzyżowców, miało wielki wpływ na współczesną myśl naukową, a filozofia Różokrzyżowców – tak jak inne filozofie okultystyczne – pomogła w przetarciu drogi dla współczesnej nauki.” – 146:477

 

      UCISK

 

 •     Magowie hermetyczni będą czynić wielkie cuda w czasie Ucisku.

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem… – Łk.21:8

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. – Mat.24:24

 •   Ludzie podczas Ucisku nie porzucą swoich czarnoksięskich praktyk, dlatego będą cierpieć od Boskich plag podczas Wielkiego Ucisku.

Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich… od swoich czarów… – Obj.9:20-21

 

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 

 • Antychryst i Fałszywy Prorok będą adeptami magii hermetycznej, dysponującymi całą mocą Szatana i odpowiadającymi nią na cuda Dwóch Świadków.

„A wtedy objawi się ów niegodziwiec… ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości –  II Tes. 2:8-11

I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. – Obj. 13:11-14

I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego…. Obj.16:13-14

I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego…. – Obj. 19:20

 • Hermetyczna nauka zwróci świat ku przedpotopowemu okultyzmowi danemu ludziom przez upadłe anioły.

sir Francis Bacon

„W swojej książce traktującej o Baconie, Paolo Rossi pokazuje że Bacon wyrósł na tradycji hermetycznej, magii i kabale epoki Renesansu… Według Bacona przyszłość nauki będzie powrotem do czasów przed wygnaniem Adama, stanem bezgrzesznego i czystego kontaktu z naturą i wiedzą o jej siłach. Była to również wizja postępu naukowego, postępu który jednocześnie cofał do czasów Adama, prezentowana przez Cornelia Agrippe, autora znaczącego renesansowego dzieła traktującego o filozofii okultystycznej. (De occulta philosophia III, str. 40)… Niemieccy pisarze różokrzyżowi mieli podobne poglądy na temat powrotu do mądrości Adama… możliwego dzięki rozwojowi magicznemu i naukowemu, illuminacji, oświeceniu.” – 46:119-120

(…)

„Andegawenowie [Rene d’Anjou był monarchą] byli głównymi obrońcami Regii/Królewskiej Sztuki/hermetyzmu – tradycji która według legend została podarowana człowiekowi przez rasę upadłych aniołów.” – 306

 

WSKAZÓWKI PERSONALNE

 

 • Hermetyczna nauka jest eufenizmem dla czarnej magii.

Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki – I Tym. 6:20

 • Czynienie cudów nie jest żadną gwarancją tego że przez danego przywódcę duchowego przemawia Bóg. Jedynym prawdziwym testem ducha jest głoszona doktryna.

A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga?Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? (20) A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, [to dlatego że nie ma w nich światła] -Izajasza 8:19,20 [warszawska + tłumaczenie dosłowne z KJV]

Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. – I Jana 4:1-3


4-B. OBRAZ BESTII (Sztuka/Bałwochwalstwo)

 

ZWIEDZENIE

 

 

 •  Podczas zmartwychwstania chrześcijanie będą upodobnieni do obrazu Jezusa Chrystusa.
 •  Podczas Wielkiego Ucisku niezbawieni żyjący na Ziemi będą wykonywać rozkazy obrazu Bestii.

 

 

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Chrześcijanie będą upodabniać się do Jezusa Chrystusa. Proces ten zostanie ukończony podczas Porwania, tuż przed Uciskiem.

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci – Rz. 8:28-29

Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. – I Jana 3:2

 

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • W Świątyni Atlantydy stały posągi wyroczni, posągi 10 królów oraz posąg głównego boga Atlantydy – Posejdona.

„Platon zachował dla nas historię Atlantydy… W świątyni stały złote posągi. Był tam bóg we własnej osobie, stojący w rydwanie ciągniętym przez sześć uskrzydlonych koni, a był to posąg tak wielki że dotykał sufitu. Wokół niego stała setka Nereid ujeżdzających delfiny. W tamtych czasach była ich setka… W przedsionku świątyni stały też inne posągi zniesione tam przez ludzi. Wokół świątyni, na zewnątrz, stały złote posągi wszystkich 10  króli oraz ich żon…”  –635 (Part I, Ch. 2)

„Augustyn w ‚Mieście Boga’ potępił Hermesa, Egipcjanina zwanego Trismegistosem, z powodu ustępu w Asclepiusie który opisuje magiczny proces poruszania posągami bogów, przy pomocy wrzucania w nie duchów.”- 146:294, „Hermetism”

 

        OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Salomon czcił boga słońca Molocha.

Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów… Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów. – I Królewska 11:1-7

 • W Świątyni Salomona stały posągi boga słońca oraz innych bałwanów.

Kazał [Jozjasz – bardzo ciekawa postać – przyp. tłum] usunąć konie, które królowie judzcy postawili na cześć boga słońca u wejścia do świątyni Pana w pobliżu komnaty eunucha Natanmeleka, która była przy arkadach, a rydwan boga słońca spalić. – II Królewska 23:11

 Wszedłem i patrzyłem, a oto były tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pełza po ziemi, i bydląt, ohydnych istot, i wszystkie bożki domu Izraela, wyrysowane wszędzie na ścianie dokoła. – Ezech. 8:10

 • Danici z północnego Izraela również czcili Słońce.

(…)

Patrz „Korzenie Antychrysta: Zaginione Plemię Dana”

Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu; oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. (29) I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. – I Królewska 12:28-9

„Ulubionego bożka egipskiego Ozyrysa przedstawiano często jako młodego byka lub cielca – Apisa. Był on pierwowzorem dla złotego cielca Izraelitów.”- 156:45

„G w symbolice masońskiej reprezentuje tzw. czynnik stwórczy, boga-Słońce oraz fallusa – męski czynnik stwórczy… Umiejscawiane (wraz z kompasem i ekierką) na wschodniej ścianie nad tronem Czcigodnego Mistrza, reprezentuje Słońce i boga-Słońce, Ozyrysa. Jego bardziej przyziemne znaczenie to uświęcony fallus, zaś kosmiczne – Słońce, skierowane na wschód i czczone przez pogan od czasów starożytnych.” – Jim Shaw, The Deadly Deception

 • Nabuchodonozor nakazał żydowskim jeńcom w Babilonie czczenie złotego posągu symbolizującego boga Słońce. Posąg miał 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i wielbiony był przy dźwiękach 6 instrumentów.

Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej… Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję wam narody, plemiona i języki: W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. – Daniela 3:1,3-5

„W alchemii Słońce łączone jest ze złotem (Słońce Ziemi, król metali)…” – 100:330

 • Posągi-wyrocznie przekazują wiadomości od Lucyfera.

„…neoplatońska teurgia… opierała się głównie na odprawianiu rytuałów mających za zadanie przyciągnąć bogów do posągów, przekazujących za ich pośrednictwem proroctwa.” – 146:121, „Qabbalah”

 • Bóg-Słońce był czczony na wyspie Rodos jako Apollo/Helios. Przedstawiano go jako Kolosa.

„Kolos z Rodos był potężnym posągiem Heliosa, boga-Słońce… Był jednym z siedmiu cudów starożytnego świata, zbudowanym częściowo przez Charesa z Lindus (Rodos) w latach 292-280 p.n.e… Według legend mierząca 100 stóp statua stała w rozkroku nad portem a statki przepływały pomiędzy jej nogami.” – 124:603

„…Apollo (Helios-Sol, Słońce)…”” – 782:113

 

        CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Za epoką Renesansu stali okultyści.

„Ludzie Renesansu tacy jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci i Marsilio Ficino z Akademii Platońskiej we Florencji wskrzesili style artystyczne i metafizyczne wartości świata starożytnego, przede wszystkim we Włoszech.” – 169:18

„… Bacon, Albertus Magnus i Paracelsus… mieli podobno chwytać dusze i umieszczać je w mosiężnych posągach.” – 49:9

Szkoły Waldorfa założone przez Rudolfa Steinera traktują sztukę priorytetowo.”- 177:76

„Oświecona sztuka wywodzi się z okultyzmu… Nie ma tutaj miejsca dla estetyki, moją intencją jest ukazanie związku między popularną sztuką współczesną a okultyzmem. Zaczęło się w Paryżu w roku 1890… odrodzenie okultyzmu zbiegło się idealnie z powstaniem ruchu symbolistów, czerpiących ogromną część swych inspiracji od okultystów. Filozofia okultystyczna lansowała koncepcję artysty jako świętego i maga, którego sztuka przestaje odzwierciedlać zwykłą rzeczywistość a zaczyna zajmować się tym co nieznane…”- 33:421

(…)

 •     Celem renesansu sztuki jest powrót ludzkości do Złotej Ery Atlantydy.

„… ten fundament jest kładziony pod nadchodzącą cywilizację… nauczyciele… muszą się przygotować na renesans wszystkich sztuk oraz na nowy, nieprzerwany przepływ kreatywnego ducha w człowieku.” – 13:47

„Jose Auguelles … oraz Marilyn Ferguson nauczali swojej filozofii PANA, nazwanej tak na cześć greckiego bożka… PLANET ART NETWORK (PAN) było międzynarodową organizacją kierowaną przez ludzi oddanych sprawie transformacji Nowej Ery.”  – 24:140

Patrz: The Beast: Pan/Saturn Kings 11.A (ang.)

 • Okultystyczna sztuka przedstawia przedpotopowe tradycje i nauki Złotej Ery za pomocą symboliki i alegorii w celu ukrycia ich prawdziwego znaczenia.

„… w dokumentach Prieure (Zakonu) definiuje się charakter symbolicznej i alegorycznej sztuki: ‚Prace alegoryczne mają tą przewagę że jedno słowo może wyjaśnić związki między tyloma rzeczami, a masy nie będą potrafiły tego dostrzec… lecz ich znaczenie jest rozumiane przez elitę… co stanowi pewną formę ezoterycznego środka komunikacji.” – 31:182-3

„… seria Rudolfa Steinera traktująca o duchowych wartościach sztuki w edukacji alternatywnej… wydaje się być głęboko osadzona w tradycji Różokrzyżowców…” – 25:171

Richard Wagner chciał powrotu sztuki do jej wyższego powołania w symbolicznym wyrażaniu boskiej prawdy, ogłosił też swój program uwolnienia świata od materializmu za pomocą pełnej symboliki muzyki.” – 33:44

„Warto przypomnieć sobie w jaki sposób w USA pojawiła się sztuka współczesna. Wiekszość Amerykanów nie lubi tak zwanej sztuki współczesnej, myśląc że jej abstrakcyjna forma jest wynikiem preferencji samych artystów. W rzeczywistości ma ona znacznie więcej wspólnego z CIA oraz amerykańskimi elitami – w szczególności z rodziną Rockefellerów.

„W latach 30-tych i 40-tych XX wieku amerykańscy artyści byli mocno zaangażowani w protesty przeciwko ubóstwu, rasizmowi i władzy korporacji. Używali sztuki metaforycznej i realistycznej nie tylko do wyrażania swojego zdania na temat tych problemów społecznych, ale również do inspirowania publiki do konkretnych działań.

„W tym momencie na scenie pojawia się Departament Stanu, CIA i Rockefellerowie promujący sztukę abstrakcyjną. W Nowym Jorku powstaje Rockefellers’ Museum of Modern Art. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego najbogatsza rodzina Ameryki wydaje miliardy na ogromne obrazy i rzeźby które nie przedstawiają kompletnie NIC, w tym samym zaś czasie rząd buduje ogromne muzea promujące tą niby-sztukę? W latach 50-tych i 60-tych rząd stworzył programy eukacyjne dla szkół publicznych piorące mózg amerykańskim dzieciom i zmieniające ich postrzeganie sztuki. Miliony tych dzieci wyrosło na artystów specjalizujących się w sztuce abstrakcyjnej.”57

„…Vasilij Kandinsky… namalował słynną akwarelę, która pomimo wielu sprzecznych opinii, wciąż ma prawo być nazywana „pierwszym obrazem abstrakcyjnym”… Kadinsky uczęszczał na wykłady Rudolfa Steinera w Murnau i Berlinie..

„W roku 1911 Kandinsky i Franz Marc zorganizowali pierwszą wystawę Blaue Reiter w Berlinie, na rok przed tym jak Kadinsky wydał swoją zainspirowaną teozofią książkę ‚O Duchowości w Sztuce”. Marc był pod dużym wpływem okultystycznych teorii kolorów Kadinskiego. Postrzegał sztukę jako religię, a sztukę abstrakcyjną jako formę ‚jasnowidzenia’…” 33:421-2

„Franz Marc zdefiniował dzisiejszy cel artystów: ‚stworzyć za pomocą swojej pracy symbole i w odpowiednim czasie złożyć je na ołtarzu przyszłej uduchowionej religii.”- 256:312

“Symbole mędrców zawsze stają się bożkami ignoranckich mas. To w co Mistrzowie Zakonu wierzą naprawdę, jest przekazywane Adeptom za pomocą wskazówek dawanych na wyższych stopniach masonerii, oraz za pomocą symboli które zrozumieć mogą tylko adepci.”  – 155:819

 

UCISK

 

 •  Kult bożków będzie wszechobecny.

Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,… – Obj.9:20

 

WIELKI UCISK

 

 • Fałszywy Prorok zarządzi stworzenie obrazu/posągu-wyroczni, przez który będzie komunikować się Szatan.

I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.  I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. – Obj.13:14-15

I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. – Obj.20:4

 • Obrazem Bestii będzie prawdopodobnie obraz boga-Słońce.

 

 

WSKAZÓWKI PERSONALNE

 

 •  Bóg zakazuje kultu obrazów.

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. – Wyjścia 20:4,5

Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. – Dzieje 17:29

Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; – II Kor. 6:16-18

Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. – I Jana 5:21

 • Bóg zakazuje komunikowania się z aniołami i duchami.

Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. – Powt. Prawa 18:9-14

 • Ci którzy będą wielbić obraz Bestii będą skazani na piekło.

A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. – Obj. 14:9-11

C.D.N.

__________________________________________________________________________________

Komentarze do artykułu można wysyłać na adres radtrap@hushmail.com