Biblijne czasy końca: Ekonomia (część 2)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie Radtrap

 

2. NOWE PIENIĄDZE

A. Kupowanie i sprzedawanie (wymiana bezgotówkowa, barter)
B. Złoto (konfiskata)
C. Służebność (socjalizm)

______________________________________________________________________________________

A. KUPOWANIE I SPRZEDAWANIE (wymiana bezgotówkowa/barter)

 

ZWIEDZENIE

 

 • W pierwszej połowie Ucisku fałszywy Antychryst stworzy komputerowy system bezgotówkowy połączony z fałszywym Znamieniem Bestii.
 • Podczas Złotej Ery, prawdziwy Antychryst ustanowi globalny system barterowy wymagający posiadania prawdziwego Znamienia Bestii.

 

WIELKI UCISK (początek)

 

 • Bóg doprowadzi do upadku pieniądza, co popchnie świat ku bezgotówkowemu systemowi wymiany

A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły.  Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. – Jakuba 5:1-3

 

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Król Salomon handlował z Hiramem, królem Tyru, wymieniając pszenice i oliwę na drewno.

I tak dostarczał Chiram Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko chciał, Salomon zaś dostarczał Chiramowi dwadzieścia tysięcy korców pszenicy na zaopatrzenie jego dworu i dwadzieścia tysięcy wiader wytłaczanej oliwy. Tyle dostarczał Salomon Chiramowi corocznie.  – 1 Królewska 5: 10-11


CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Unia Europejska już teraz korzysta z systemu Mondex.

Unia Europejska ma zamiar przyjąć system MONDEX w celu ujednolicenia dotychczasowego systemu walutowego” – 6:2

„1 stycznia 1999: Europejski Bank Centralny przejmuje stery polityki pieniężnej.”7

 • System Mondex wykorzystuje w swoich transakcjach symbol gwiazdy sześcioramiennej. Wiele skanerów wygląda jak wariacje sześcioramiennej gwiazdy.

„Wszystkie przeprowadzane transakcje są bezpieczne dzięki przyjęciu protokołu SET (Secure Electronic Transaction) i oznaczane symbolem SET.”-6:2

„Pike wyjaśniał znaczenie Gwiazdy Ognistej znajdującej się w naszych lożach… reprezentuje ona Syriusza… Inne źródła nazywają ją Gwiazdą Izydy, Wschodnią Gwiazdą, Gwiazdą Zwiastowania… Sept, Sihor, Gwiazdą białych duchów, Gwiazdą Izis-Sothis, Gwiazdą Hathor, Gwiazdą Horusa, Gwiazdą Nilu, Gwiazdą poranną… Gwiazdą Seta… Lucyferem i Setem…[bogiem świata podziemnego]… 625:52-3

„Prawdziwa Ognista gwiazda powinna być sześcioramienna…”642:79

 • Tajne stowarzyszenia przygotowały już ostateczny system barterowy i wymiany

„Wielu historyków kościelnych zmieszało z błotem Templariuszy, opisując ich jako analfabetów. Ci tak zwani analfabeci stworzyli wyszukany, sekretny alfabet do szyfrowania swoich zapisków, stworzyli najstarszą znaną kartę kredytową, czeki bankowe oraz weksel bankowy.”266:102

„Pewna część adeptów, autorytetów w kwestiach finansowych, pracuje obecnie nad systemem barterowym.” (Alice Bailey) – 1:569

„Niezwykle wysublimowana forma barteru zastąpi nasz obecny system ekonomiczny.”426

 • Wyznawcy New Age są przygotowywani do zaakceptowania tego uniwersalnego systemu wymiany.

„… Lemurianie oraz inni mieszkańcy podziemi byli zmuszeni do zamieszkania wewnątrz Ziemi. Nie była to łatwa decyzja. Gdy już to uczynili, uzyskali pomoc od innych mieszkańców wewnętrznej Ziemi, żyjących tam od znacznie dłuższego okresu czasu – niektórzy przez setki tysięcy lat – zmuszonych do emigracji wewnątrz z podobnych powodów [co Lemurianie].

„Po zatopieniu kontynentów, wielu mieszkańców Ziemi wciąż nic się nie nauczyła, kontynuując kroczenie ścieżką ciemności, chciwości, władzy i zastraszania. Kontynent Atlantydy zniknął pod wodami Oceanu Atlantyckiego…

Wewnątrz Ziemi ludzie żyją w domach wyglądających dla nas, zewnętrznych, jak pałace. Wszyscy są bezgranicznie bogaci. Nie ma tam systemu pieniężnego, jedynie bardzo efektywny system barterowy. Nie ma żadnych podatków, żadnego systemu bankowego, kart kredytowych, pośredników, firm hipotecznych, szpitali, lekarzy (nikt tam nie choruje), urzędników i policjantów, związków zawodowych, więzień i szpitali psychiatrycznych. Nie ma domów starców gdyż nikt się nie starzeje, wszyscy utrzymują świetne zdrowie, wieczną młodość i witalność przez tysiące lat – aż do czasu gdy zdecydują się przyjąć nowe wyzwania gdzieś indziej.”748

„Niedługo przyjdzie czas gdzie pieniądz przestanie być główną siłą napędzającą cywilizację ludzką. Nadejdzie świat oparty na systemie barterowym, gdzie boskie prawa, prawa natury znów będą najważniejsze, scalając wszystkich ludzi w życiu pełnym harmonii i miłości. Prawdziwy dobrobyt leży w rozwoju duchowym a nie w rzeczach materialnych.”749

 

UCISK/WIELKI UCISK

 

 • Pierwszym krokiem do systemu barterowego będzie przejście z systemu gotówkowego do systemu bezgotówkowego (karty debetowe/kredytowe/smart cards)

„MONDEX jest firmą opartą na takim systemie bezgotówkowym i już teraz [początek XXI wieku – przyp. tłum] działa w ponad 20 największych krajach świata.”6:2

‚System MONDEX stworzono w roku 1993 w Londynie. Jego twórcami są londyńscy bankierzy Tim Jones i  Graham Higgins z NatWest/Coutts, osobistego banku brytyjskiej rodziny królewskiej.  Natwest zajmuje się rozwojem i rozpowszechnianiem systemu MONDEX.”6:2-3

„Inne systemy smartcard są odsuwane na bok na rzecz MONDEX, zwłaszcza od momentu gdy Mastercard wykupiło 51% udziałów w tej firmie. Robin O’Kelly z MONDEX International: ‚Dzięki wsparciu Mastercard, nic nie zatrzyma MONDEXu przed staniem się międzynarodowym standardem.”- 6:2-3

„AT&T/Lucent Technologies wykupiły koncesje dla MONDEX USA” – 6:4

 • Bartercard będzie kolejnym krokiem do ustanowienia globalnego systemu wymiany.

„Bartercard jest globanym systemem wymiany dóbr miedzy firmami, umożliwiającym właścicielom firm na opłacanie części swoich kosztów działania własnymi produktami/usługami…

„Bartercard pozwala ci na zakupienie potrzebnych dóbr lub usług z rabatem równym twojej marży brutto, co daje ci większą zdolność nabywczą i gwarancję rozpoczęcia nowego biznesu za każdym razem gdy wydasz pieniądze w obrębie systemu Bartercard.

„… Bartercard używa Trade Dollars (dolarów wymiany) do określania wartości danej transakcji. Jeden dolar wymiany ma wartość jednego prawdziwego dolara… waluta ta może być używana na całym świecie, w każdym miejscu w którym działają placówki  Bartercard.

„Członkowie Bartercard posiadają plastikowe karty oraz wymieniają się między sobą poprzez w pełni skomputeryzowany system barterowy.

„‚Transakcje w Bartercard są równie łatwe w przeprowadzeniu jak każda inna transakcja przy użyciu karty kredytowej.”

„Gdy już zdecydujesz co chcesz kupić, zaznaczasz że chcesz dokonać płatności poprzez Bartercard, następnie sprzedający (członek Bartercard) wypełnia voucher dla transakcji lub po prostu przesuwa twoją kartę przez terminal płatniczy. Następnie podpisujesz wydany voucher (potwierdzenie zakupu).” 422

 • Trzecim krokiem będzie wszczepiany pod skórę mikroczip, błędnie uznawany przez fałszywych proroków i nauczycieli za Znamię Bestii.

„W nadchodzącym komunistycznym systemie kontroli NWO nie będzie czegoś takiego jak praca, jedzenie, dom, samochody, służba zdrowia, emerytura, konto bankowe czy pieniądze – tego wszystkiego nie będzie jeśli nie dasz sobie wszczepić zaawansowanego, elektronicznego Znamienia. Nie będziesz w stanie funkcjonować w systemie bez tego czipa i identyfikatora rządu światowego w prawej dłoni. Nie będzie też czegoś takiego jak prywatność. Prywatność musi zostać wyeliminowana. Czip zastąpi nie tylko pieniądze, czeki i karty kredytowe, zastąpi on również wszystkie znane nam dowody tożsamości. Ten implant będzie naszym paszportem, prawem jazdy, książeczką zdrowia itd. Innymi słowy, będzie naszym uniwersalnym dowodem tożsamości oraz kartą debetową w jednym. Jeden świat, jeden bioczip…

„Czy ten bioczip może być słynnym ZNAMIENIEM BESTII? Wszystko na to wygląda.(Prophezine) – 647

 

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 

 • Finalnie ustanowi się system barterowy, przepustką do którego będzie prawdziwe Znamię Bestii na czole lub prawej dłoni.

On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.  – Obj. 13:16-18


2-B. ZŁOTO (Konfiskata)

 

ZWIEDZENIE

 

 • Bóg zbierze całe złoto świata aby zbudować Nowe Jeruzalem.
 • W pierwszej połowie Ucisku tajne stowarzyszenia skonfiskują złoto całego świata. W czasie Wielkiego Ucisku Antychryst użyje tego złota do wybudowania fałszywego Nowego Jeruzalem Złotej Ery.

 

KRÓLESTWO NIEBIOS

 

 • Bóg zbierze całe złoto świata.

Moje jest srebro i moje jest złoto – mówi Pan Zastępów – Aggeusza 2:8

…I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości.  – Zachariasza 14:14

 

 NOWE NIEBO I ZIEMIA

 

 • Nowa Jerozolima zostanie zbudowana z czystego złota.

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga…A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła…Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło – Obj.21:2,18,21

 

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • Atlantydzkie świątynie Słońca były zbudowane ze złota.

„Wszystkie te nacje [w czasach Kolumba i tuż po nim, w Meksyku, Peru itd.] znały zarówno złoto jak i srebro, lecz używały ich tylko jako świętych metali, zdobiąc nimi świątynie słońca i księżyca. Wyjaśnił nam że kolor złota jest jak promienie słoneczne, a kolor srebra przypomina blade światło księżyca, dlatego oba metale były poświęcone bogom słońca i księżyca…

„Biorąc pod uwagę że złoto i srebro były znane i wydobywane po obu stronach Atlantyku, możemy sformułować konkluzje że były też znane Atlantom. Ten pogląd był bliski Platonowi, którego opis tego jak wyglądało życie w Atlantydzie pokrywał się z tym co Pizarro zastał w Peru… „ 635:345-46

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Izrael czcił złotego cielca na pustkowiu oraz w północnym królestwie.

Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej – Wyjścia 32:2-8

Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu; oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej – I Królewska 12:28

 • Król Salomon zebrał złoto na potrzeby budowanej Świątyni.

A ilość złota, które w ciągu jednego roku napływało do Salomona, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów… – II Kronik. 9:13

Przedsionek z przodu świątyni miał dwadzieścia łokci długości odpowiednio do szerokości świątyni, wysokości zaś dwadzieścia łokci; od wewnątrz wyłożył go szczerym złotem. Halę dużą kazał obić drzewem cyprysowym i wyłożyć dobrym złotem, nakładając na górę liście palmowe i łańcuszki. Wyłożył też świątynię drogimi kamieniami dla ozdoby, złoto zaś owe było złotem z Parwaim. Tak tedy pokrył świątynię, belki, progi, ściany i drzwi złotem, a na ścianach kazał wyrzeźbić cheruby. Kazał też zbudować miejsce najświętsze, którego długość wynosiła dwadzieścia łokci, odpowiednio do szerokości świątyni, a szerokość także dwadzieścia łokci. Pokrył je dobrym złotem, które ważyło sześćset talentów. Gwoździe ważyły pięćdziesiąt sykli złota, a również górne komnaty wyłożył złotem. W miejscu najświętszym kazał sporządzić dwa cheruby rzeźbione, które także pokrył złotem – II Kronik 3:4-10

Nawa główna świątyni od przodu miała czterdzieści łokci….Salomon kazał też wyłożyć świątynię od wewnątrz szczerym złotem i przeciągnąć złote łańcuchy przed miejscem najświętszym, które kazał wyłożyć złotem. Całą świątynię kazał dokładnie wyłożyć złotem, także i ołtarz, który był wewnątrz przybytku, kazał wyłożyć złotem – I Królewska 6:17, 21,22

Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów- Koheleta 2:8a

Doprowadził też król do tego, że srebra i złota było w Jeruzalemie jak kamieni, a cedrów co do ilości tyle, co sykomor w Szefeli – II Kronik. 1:15

 • Bałwany pogańskie były odlewane ze złota.

Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie: Rozkaz dla was, narody, ludy, języki; w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. – Daniela 3: 1-7 (B. Tysiąclecia)

 

OKRES KOŚCIOŁA

 

 • Tajne stowarzyszenia zaplanowały odsunięcie świata od parytetu złota.

„Nie będzie potrzeby dla papierowej waluty, ani nawet dla zawłaszczenia złota, srebra czy innych metali szlachetnych przez osoby indywidualne lub kraje. Pieniądz jako taki powróci do swojej oryginalnej formy [bonu].”   – 2:173 (8:85-6)

 • Złoto zostało zdewaluowane, testowano też sposoby na jego całkowitą konfiskatę.

Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana – Izajasza 60:5,6

„30 września 1931 roku, premier i socjalista z towarzystwa fabiańskiego, Ramsay MacDonald, odsunął Brytanię od parytetu złota zgodnie z wolą Komitetu 300. W roku 1933, w ramach jednej ze swoich ustaw prezydenckich, Franklin Roosevelt nakazał obywatelom USA oddać całe ich złoto do Skarbu Państwa. Oddał złoto Stanów Zjednoczonych prywatnie zarządzanemu Bankowi Rezerw Federalnych, który z kolei systematycznie przenosił je do sejfów Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Szwajcarii. Przy pomocy ustawy Rezerwy Federalnej Rotszydowie uzyskali kompletną kontrolę nad Amerykanami, tak jak wcześniej przejęli dobrobyt Imperium Brytyjskiego. Oligarchowie Genui i Wenecji wciąż kontrolują praktycznie całe światowe zapasy złota.”- 467

„Na przełomie 1967-68, wraz z rosnącym deficytem USA spowodowanym wojną wietnamską, upadło europejskie zaufanie wobec dolara. Dolar był wymieniany w Europie na złoto, a odpływ złota z amerykańskiego Skarbu Państwa osiągnął apogeum. Ten złoty kryzys doszedł do samego Białego Domu Johnsona w formie delegacji potężnych bankierów… nocą 13 marca, królowa Elżbieta zamknęła brytyjskie giełdy… w tym również londyńską giełdę złota…

„Johnson już w grudniu był wstrząśniety stratą 900 milionów dolarów w złocie, lecz strata kolejnego miliarda dolarów w pierwszych dziesięciu dniach marca spowodowała u niego prawdziwą panikę.”21:585,880 (ff. 17)

„…przyszedł czas na podkopanie opartego na złocie i srebrze systemu monetarnego zagwarantowanego przez konstytucję. Sztucznie wywołany krach rynku papierów wartościowych był pierwszą częścią tego spisku – 4 lata później Franklin Roosevelt został 32-im prezydentem Stanów Zjednoczonych.

„W ciągu 24 godzin po elekcji, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spiskowców, prezydent Roosevelt zwołał specjalne posiedzenie Kongresu i pozyskał „uprawnienia wojenne”, zgodne z ustawą o uprawnieniach wojennych z roku 1917. Zmieniono też trochę tą ustawę (1917 War Powers Act – 40 Stat 411), zmieniając status wroga USA z obcych krajów na OBYWATELI USA.

Początek dyktatury

„Następnego dnia, 5 marca 1933, prezydent uzbrojony w nowe uprawnienia wojenne, zarządził bank holiday w dniach 6-9 marca. Wypowiedział wojnę własnym obywatelom odcinając ich od swoich pieniędzy…

„9 marca ogłosił bankructwo kraju (akty wykonawcze 6073,6102,6111,6260 )… Dało mu to prawo do regulowania wymiany walutowej. Akt 6102, wydany 5 kwietnia 1933, głosił:

„‚Wszyscy obywatele są zobowiązani do dostarczenia do 1 maja 1933 wszystkich złotych monet i sztabek złota posiadanych przez nich do Banku Rezerw Federalnych… lub do dowolnego przedstawiciela systemu Rezerwy Federalnej.”

„5 czerwca 1933 kongres potwierdził bankructwo (Joint Resolution to Suspend the Gold Standard and abrogate the Gold Clause, HJR 192)…

„Kraj wciąż posiadał srebrną walutę – do czasu wydania aktu wykonawczego w 1965 (79 stat 254,USC 391). Cały proces przejmowania srebra zakończono aktem z 24 czerwca 1967 (81 stat 77). Gdy proces zakończono, Rezerwa Federalna wykupiła srebro ze skarbca państwowego po 1.29 dolara za uncję.”646

„… [Rotszyldowie] są bezsprzecznie najbogatszą rodziną na świecie, nawet pomimo tego że nigdy nie zobaczysz pojedyńczych członków familii na listach magazynu Fortune.”

„Po dziś dzień N.M.Rothschild & Sons w Londynie zarabia przede wszystkim na sprzedaży i kupnie złota. N.M. Rothschild pomagają w codziennym ustalaniu cen złota w Londynie poprzez współdziałający z nimi LBMA. Ostatnie artykuły w London Times opisują przebieg codziennej ceremonii ustalania cen złota, podczas której pięciu mężczyzn (w tym jeden Rotszyld) rozmawia telefonicznie przez 10 minut… ustalając między sobą cenę złota na resztę dnia. Ceremonia ta odbywa się w godzinach 10.30-15.00, zawsze w ten sam sposób, w tych samych miejscach, i przeważnie z tymi samymi firmami, od czasu gdy po raz pierwszy zaczęto korygować ceny złota w biurze Rotszylda na St. Swithin Lane, w piątek 12 września 1919 roku. Uczestniczące w tym firmy są również powiązane z przedsiębiorstwami wydobywającymi złoto (np. Trillion Resources Ltd. oraz inne kanadyjskie przedsiębiorstwa wydobywcze).”645

 • Charyzmatycy doświadczają manifestacji złotego pyłu. New Agowcy tworzą biały proszek ze złota dla celów oświecenia.

(Więcej o tym w kolejnych częściach)

 

UCISK/FAŁSZYWY WIELKI UCISK

 

 • Złoto zostanie skonfiskowane pod fałszywym pretekstem.

„Agencje federalne zaznaczyły że długi USA przekroczyły 9 trylionów dolarów [początek XXI wieku – przyp. tłum]… Długi te są rezultatem łącznego „deficytu handlowego„, problemu szeroko omawianego w gazetach codziennych. Nie porusza się tam jednak kwestii czy ten dług zostanie kiedykolwiek spłacony. Cóż, zdrowy rozsądek podpowiada – zostanie spłacony… w jakiejś formie.

„Niedawno umieszczono w internecie (Federal Register) listę regulacji sygnowanych szyldem Patriot Act… Na końcu tego 17-stronicowego dokumentu znaleźć można prawne definicje „złotej monety” oraz „rzadkich zbiorów numizmatycznych”. Ciekawe że umieszczono tego typu definicje złota na 17 stronach regulacji zgodnych z Patriot Act, zajmujących się kwestiami legitymowania i identyfikacji osób wchodzących na i wychodzących z pokładu samolotu i szeregiem innych podobnych kwestii. Po przeanalizowaniu tej sytuacji, wydaje się oczywistym że regulacje te przedstawiono w taki a nie inny sposób aby uniknąć podejrzeń opinii publicznej o planowanie przyszłych konfiskat [mienia prywatnego].

„WIERZYMY ŻE REGULACJE TE OPUBLIKOWANO Z POWODU ZAPLANOWANEJ, DRUGIEJ JUŻ W HISTORII, KONFISKATY PRYWATNYCH ZASOBÓW ZŁOTA.”

„Celem konfiskaty będzie najwyraźniej wyrównanie deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych. (…)” 1135

 • Złoto zostanie użyte do budowy fałszywej Nowej Jerozolimy, stworzenia Obrazu Bestii i upiększenia masońskiej Świątyni Salomona.

Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić – Obj. 9:20

Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga… Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku. – Daniela 11:38,43

„W Objawieniach św. Jana napisano: Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje… i który nie będzie już tą samą osobą. To coś czeka, zakodowane w twoim DNA, czeka na aktywacje. Przy 1160 stopniach biały proszek ze złota zamienia się w przezroczyste, podobne do szkła złoto. Św. Jan, jeden z trzech wtajemniczonych, opisuje w Objawieniach ulice Nowej Jerozolimy wykonane ze złota tak czystego że aż przezroczystego. Jest to złote szkło, budulec Nowej Jerozolimy, budulec i podstawa dzięki której wynosimy nas samych i naszą świadomość na wyższy poziom.”657

 

WIELKI UCISK/ZŁOTY WIEK

 

 • Antychryst będzie kontrolował światowe zasoby złota, używając go do czczenia bogów żywiołów oraz na potrzeby okultystycznych, pogańskich rytuałów oświecenia odbywających się w Świątyni.

Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie. – Dan. 11:38

Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku- Dan. 11:43

 • Po zniszczeniu Babilonu Wielkiego i upadku przemysłu, złoto będzie bezwartościowe i używane tylko do celów alchemicznych i kultu Boga Słońce/Króla Słońce.

I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru, towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i marmuru, i cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego. I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie. Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala – Obj. 18:11-17

Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie; ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. Swojego głodu nie będą mogli zaspokoić ani napełnić swojego brzucha, gdyż były im podnietą do grzechu….  Ezechiela 7:19

A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi.. – Jakuba 5:1-3

„W alchemii słońce jest utożsamianie ze lśniącym złotem (ziemskim słońcem, królem metali) …”100:330

(…)


2-C.   SŁUŻEBNOŚĆ (Socjalizm)

 

ZWIEDZENIE

 

 • Tylko słudzy Jezusa Chrystusa wkroczą do Królestwa Niebieskiego.
 • Tylko słudzy Antychrysta wkroczą w Nową Erę.

 

PRZED POTOPEM

 

 • Z powodu nieposłuszeństwa Adama Bóg przeklął ziemię i nakazał człowiekowi pracować na swoją żywność.

A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!  Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz – Rodz. 3:17-19

 

KRÓLESTWO NIEBIOS/NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA

 

 • Tylko słudzy Chrystusa wkroczą do Królestwa Niebios.

I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne – Daniela  7:13,14

I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą  i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach – Obj. 22:3-4

 

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • Okultyści wierzą że w Złotej Erze nie trzeba było pracować.

„…W Złotej Erze… ludzie żyli jak bogowie, nie znając znoju i cierpienia.”570:207

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Egipcjanie zostali sługami/niewolnikami państwa i faraona (Króla Smoka).

I rzekł Józef do ludu: Oto kupiłem dziś dla faraona was i role wasze, macie tu ziarno siewne, obsiejcie więc rolę. Lecz ze zbiorów oddacie piątą część faraonowi, natomiast cztery piąte pozostaną wam na zasianie roli i na wyżywienie was, domowników waszych i na wyżywienie dzieci waszych. Oni odpowiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu, obyśmy tylko zyskali łaskę w oczach pana naszego, a będziemy niewolnikami faraona –  Rodzaju 47:23-25

 • Wszyscy królowie, od Egiptu po Eufrat, służyli królowi Salomonowi przez całe jego życie.

A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię Filistyńską i aż po granicę egipską; składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. – I Królewska 4:21

 • Izraelici byli sługami Salomona.

I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc: Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował: Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom.  Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce, na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. –  I Samuela 8:10-18

Wtedy król Rechabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, gdy jeszcze żył, pytając ich: Jak radzicie mi odpowiedzieć temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak: Jeżeli będziesz dobry dla tego ludu i okażesz im życzliwość, i przemówisz do nich słowami łaskawymi, będą twoimi sługami po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich: Jak wy radzicie mi odpowiedzieć temu ludowi, który mnie prosił: Uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy razem z nim wyrośli: Powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie: Ojciec twój uczynił ciężkim jarzmo nasze, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich: Mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca.  Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was cieżkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma; mój ojciec chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami – II Kronik 10:6-11

Nabyłem sobie sługi i służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie – Koheleta 2:7

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Tajne stowarzyszenia opracowały plany zniewolenia ludzi z całego świata, uzywając w tym celu socjalizmu i „Nowej Grupy Sług Światowych”(?)

„[Alice] Bailey mówiła nam że „Punkty Światła” odnoszą się do ludzi zaliczanych w poczet okultystycznego ciała przywódczego znanego jako Nowa Grupa Sług Światowych.” – 41:78

„…Fundusze na założenie tej szkoły (London School of Economics and Political Science) pochodziły z Fundacji Rockefellera, Carnegie United Kingdom Trust Fund oraz innych źródeł związanych z J.P. Morgan & Company.

„Założone w roku 1883 Towarzystwo Fabiańskie było grupą socjalistów ewolucyjnych, wywodzącą swoją nazwę od rzymskiego generała Fabiusa Cunctatora, znanego ze zwycięstwa nad wielką armią Hannibala dzięki przyjęciu partyzanckiej taktyki nękania atakami podjazdowymi. Dzięki unikaniu bezpośredniego starcia, Fabius ostatecznie wygrał całą wojnę. Socjaliści fabiańscy, których celem jest ‚reorganizacja społeczeństwa poprzez odebranie ziemi i przemysłu z rąk osób indywidualnych’, wzięli sobie do serca taktykę Fabiusa.”482:99

„Rotszyldowie przy pomocy swoich pieniędzy stworzyli agentów, dobrze im służących po dziś dzień – Morganów i Rockefellerów.”77:155

 • Nowa ewangelia społeczna usprawiedliwiana przez liberalnych kapłanów promuje socjalizm, nazywając go jednym z filarów ekumenizmu.

„Faktem jest że młodzi idealiści zawsze byli celem ruchów humanistycznych, szukających sposobu na zrewolucjonizowanie społeczeństwa i rozwój kulturowy prowadzący ku ogólnoświatowemu systemowi. Musimy uznać ich zasługi na rzecz ewolucji ekumenizmu…

„…wielu z tych młodych, wszędobylskich moderatorów [Światowej Konferencji Misjonarskiej]wybranych przez Studencki Ruch Chrześcijański z szeregu swoich przywódców uniwersyteckich, zostało w późniejszych latach ważnymi przywódcami i przodownikami ruchu ekumenicznego.

„Wielu z tych młodych ludzi przysłużyło się mocno nowemu „liberalizmowi ortodoksyjnemu” oraz „społecznemu podejściu do chrześcijaństwa”, czyli dwóm ważnym filarom ekumenizmu. Ludzie tacy jak Neville Talbot (1879-1943), Walter Moberly (1881-1974), John Baillie (1886-1960) czy William Temple (1881-1944) to tylko część ze wspominanych wcześniej ludzi zaangażowanych całe swoje życie na rzecz ekumenizmu i „społecznej ewangelii”…”503:530

 • Agencje rządowe oraz organizacje pozarządowe zostały ustanowione przez administracje amerykańską w celu promocji socjalizmu pod przykrywką „wolontariatu”.

„Kolejny wynalazek masońsko-różokrzyżowo-illuminacki miał miejsce w roku 1930 za prezydencji Franklina Delano Roosevelta, odpowiedzialnego za przeniknięcie idei socjalistycznych do amerykańskiego systemu politycznego, co doprowadziło do późniejszych oskarżeń ze strony jego skrajnie prawicowych przeciwników oskarżających go o bycie krypto-komunistą. Roosevelt był członkiem tajnego stowarzyszenia Starożytnego Arabskiego Zakonu Szlachciców Mistycznej Świątyni ze stopniem Rycerza Pytii. Zakon twierdził o sobie że jest odnogą Illuminati i do swoich przeszłych członków zaliczał między innymi sir Francisa Bacona…”25:92-3

„…byli pewni biznesmeni – związani zazwyczaj z tajnymi stowarzyszeniami— którzy nie potrafili sprostać pokusie wzbogacenia kosztem cierpiącego świata. Dobrym tego przykładem jest Walter C. Teagle, prezes Standard Oil z New Jersey, własności Chase Bank Rockefellerów. Teagle był też dyrektorem American I.G. Chemical Corp., spółki zależnej niemieckiego giganta I.G. Farben…

„Co ciekawe, był to ten sam Walter Teagle który pomagał przy tworzeniu National Recovery Administration, jednej z agencji Nowego Ładu prezydenta Roosevelta, mającej zajmować się regulacją amerykańskiego biznesu. Było to dziwne zachowanie, jeśli przyjmiemy że słowa przemysłowców, twierdzących iż są przeciwko społecznej polityce Rockefellerów, były prawdziwe. Wielu badaczy uważa że jest to przykład istnienia ukrytej agendy za wieloma, pozornie niewinnymi inicjatywami.”482:178

„Utworzona w maju 1990 Fundacja [Punktów Światła] jest bezpartyjną organizacją non-profit, oddaną idei promowania wolontariatu. Siedziba fundacji jest osadzona w Waszyngtonie DC. Działa w społecznościach w całej USA poprzez sieć ponad 500 placówek wolontariackich. W jej zarządzie znaleźć można prominentnych przedstawicieli wszystkich opcji politycznych, przedstawicieli biznesu, systemu edukacji i organizacji non-profit. Były prezydent George Bush pełni funkcje honorowego prezesa zarządu Fundacji.

„Fundacja wierzy że u podstaw wszystkich problemów społecznych leżą alienacja i wykluczenie społeczne. Dlatego stworzono inicjatywę Connect America (Połączyć Amerykę). Jej celem jest jednoczenie ludzi poprzez wolontariat, będący potężnym środkiem do zwalczania wykluczenia i problemów społecznych (…)

Fundacja Punktów Światła oraz Korporacja Służby Narodowej sponsorowały historyczny prezydencki Szczyt dla Przyszłości Ameryki (kwiecień 1997). Pierwszy raz w historii USA urzędujący prezydent wraz z byłym prezydentem połączyli siły na rzecz zaangażowania Amerykanów w służbę wolontariacką(…)”424

Patrz: Bush i linia krwi Merowingów – DeVere (ang.) 10.G

 • Czynione są przygotowania do masowego, globalnego bezrobocia i popchnięcia bezrobotnych mężczyzn i kobiet ku pracy charytatywnej i wolontariatu.

„Rząd przygotowuje się na jakiś większy ekonomiczny kryzys, włącznie z masowymi zwolnieniami będącymi częścią „nowej ekonomii”, globalizacji oraz postindustrialnej destabilizacji ekonomii. Po przeprowadzeniu kolejnych kosztownych badań, uczynny rząd wyciągnie dłoń do tych ludzi, tworząc w tym celu zwyczajowy, absurdalnie drogi program pomagający hordom bezrobotnych „dostosować się do zmian ekonomicznych” (…)

Podczas gdy nasza ekonomia upada a bezrobocie drastycznie wzrasta, nie mające co ze sobą zrobić tłumy ludzi zaczynają wchodzić w układy z korporacjami – wszystko byle by tylko uzyskać pozwalające przeżyć wynagrodzenie. Korporacje te, przy wsparciu niektórych agencji rządowych, zaczynają ‚organizować szkolenia i pomoc wspólnotową’ w celu złagodzenia bezrobotnym przejścia z godnej pracy do harówy za psie pieniądze, wspomagając tym samym coraz większy sektor usług publicznych…

Te wszystkie nowe firmy sektora usług publicznych, będące własnością spółek prywatnych (nazywajmy to po imieniu – korporacji), zajmą się coraz większymi populacjami bezdomnych, chorych, ubogich, więźniów, staruszków, sierot a nawet utrzymaniem parków, porządku na ulicach itd. Jeremy Rifkin, futurysta i guru New Age, niezwykle poważany w środowisku ustawodawczym, człowiek przemawiający kiedyś przed Kongresem amerykańskim o tym nadchodzącym „wyłączeniu”, napisał na ten temat książkę – bogatą w informację i przygnębiającą jednocześnie ‚End of Work’ (Koniec Pracy).

Prawda jest taka że już mamy miliony bezrobotnych w USA, pojawiających się wszędzie tam gdzie zamyka się kolejne fabryki (…) Co ważne [akt wykonawczy prezydenta Clintona] … ma rzekomo zapewnić wszystkim tym tysiącom, właściwie milionom młodych, pełnych sił, bezrobotnych ludzi, dużej populacji bezrobotnej młodzieży oraz niewykwalifikowanym emigrantom dobre miejsca pracy.”419

 

UCISK/FAŁSZYWY WIELKI UCISK

 

 • Wolontariat będzie obowiązkowy, skazańcy będą kierowani na przymusowe prace społeczne.

A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam – Jakuba 5:1-6

Patrz akt wykonawczy Billa Clintona: Commission on Workers, Communities, and Economic Change in the New Economy, White House Office of the Press Secretary, 27 październik 2000 r. 2.C.

„…liberalny socjalizm… ostatecznie doprowadzi do przyjęcia przez świat systemu przymusowych prac społecznych. Owa idea państwa światowego ukazana jest częściowo w TYSIĄCACH PUNKTÓW [światła].”136

 

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 

 • Tylko słudzy Antychrysta wkroczą w Złotą Erę.

I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. – Obj. 13:7,8

 • Ostatecznym planem jest zniewolenie ludzkości tak by służyła ona światowemu rządowi Antychrysta.

„… [James Parks] Morton wierzył że  ‚cała Ziemia musi stać się Kościołem’ – ‚ Katedra socjalizmu”‚135:191

“Chrześcijaństwo szybko poznało wartość socjalizmu, znanego też jako monastycyzm.” – 653:126

“Jak wyjaśnił w Manifeście Komunistycznym Marks: ‚Nie ma nic prostszego od dania chrześcijańskiemu ascetyzmowi socjalistycznego zabarwienia. Czy to nie chrześcijaństwo wystąpiło przeciwko własności prywatnej, przeciwko małżeństwu, przeciwko państwu? Czy nie uczyło by przyjmować w ich miejsce dobroczynności i ubóstwa, celibatu i umartwienia ciała, życie mniszego i Matki Kościoła.”652

„Edith Kermit Roosevelt (wnuczka Teodora Roosevelta) napisała w Indianapolis News (12/23/61): ‚Najlepszym sposobem walki z komunizmem jest jeden, socjalistyczny rząd światowy zarządzany przez ekspertów takich jak oni (CFR)… Uchwalanie ustaw stopniowo przekazujących ONZ władzę nad Stanami Zjednoczonymi.”654:1

„Nauczajmy naszych pupili że nie należą do samych siebie, lecz są własnością publiczną… Musi być nauczany by gromadzić bogactwo, lecz tylko dla celów zwiększania swych możliwości wspomagania potrzeb i żądań państwa… Edukacja może być efektywna tylko dzięki ingerencji i wsparciu legislatury. (Benjamin Rush, 1786, jeden z sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości, ojciec amerykańskiej edukacji, mistrz masoński [659])” – 658

 

FAŁSZOWANIE BIBLII

 

 • Współczesne wydania Biblii są modyfikowane, tak by nie znaleźć w nich zbawionych ludzi w niebie jeszcze przed rozpoczęciem się Ucisku. 24 starców z Objawień w złych tłumaczeniach mówi o „służeniu naszemu Bogu” (czyli Antychrystowi podczas Ucisku) a nie „stawaniu się rodem królewskim i kapłanami dla naszego Boga”.

Objawienia 5:9,10

KJV (Biblia Króla Jakuba) – And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation; And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.

NIV (New International Version) – And they sang a new song: You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth.

NRSV (New Revised Standard Version) – And they sang a new song saying, „Worthy art Thou to take the book, and to break its seals; for Thou wast slain, and didst purchase for God with Thy blood men from every tribe and tongue and people and nation, And Thou has made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth.”

Zmienia „nas” i „my” na „ludzi”, „ich” i „oni”. Zmienia w przekładach anglojęzycznych „uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami” na „ród królewski i kapłanów, służących naszemu Bogu”)

Jest to przykład wymazywania z Biblii zapowiedzi Porwania wybranych przez Boga ludzi jeszcze przed nastaniem Ucisku – przyp. tłum.

Przykłady zmian w polskich przekładach:

 

ŹLE:

 

Warszawska – I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

Tysiąclecia – I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi

Przekład Nowego Świata – I śpiewają nową pieśń, mówiąc: „Godzien jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i swoją krwią kupiłeś Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,  i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią”

 

DOBRZE:

 

Gdańska – I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu: I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi.

Brzeska – I zaśpiewali nową pieśń mówiąc: Godzieneś wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, abowiem zabit jesteś i odkupiłeś nas Bogu przez krew twoję ze wszytkiego pokolenia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królmi i kapłany i będziemy królować na ziemi.

Więcej o problematyce przekładów Biblii w Korzeniach ruchów judaizujących

 

WNIOSKI PERSONALNE

 

 • Słowo Boże dla prześladujących.

Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. – Jeremiasza 22:13

Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu – Efezjan. 4:28

 • Słowo Boże dla prześladowanych.

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  – Mateusza 11:28-29

Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. – Jana 6:27

 

32 comments on “Biblijne czasy końca: Ekonomia (część 2)

 1. Wszystko ślicznie, ale „Trzecim krokiem będzie wszczepiany pod skórę mikroczip, błędnie uznawany przez fałszywych proroków i nauczycieli za Znamię Bestii.”

  No proszę was, nie wiedziałem że jestem fałszywym prorokiem. Lepiej jest uznawać czip RFID za znamię bestii niż w ogóle nie przyjmować do wiadomości, że pomimo faktów nic się nie dzieje.

  Oto jedna z zasad zabawy zwanej „teorie spiskowe”: zachowaj czujność, hehe, bo wyjdzie na to że jesteś fałszywym prorokiem.

  _____

  Rad:

  Nie bierz tego do siebie Darku, przetłumaczyłem to dosłownie ale sam uważałem bardzo długo że cała sprawa rozchodzi się chip. Teraz przychylam się do tej drugiej wersji, bo zbyt wiele na to wskazuje.

  Te słowa tyczą się zapewne ludzi którzy wiedzą coś więcej o chipie, a mimo to dalej nauczają że poza nim nic nie może być Znamieniem. Tacy rzeczywiście mogą być uznani fałszywymi „prorokami” (choć prorok to duże słowo, nie wiem czy są teraz tacy na świecie). Reszta to powiedzmy bładzący „prorocy”.

  • tego jeszcze nikt nie wie. Wg mnie przy obecnym stanie wiedzy będzie to chip. Sam chyba napisze na swoim blogu odpowiedni artykuł do tego.

   Mnie ciekawi jeszcze jedno. Różne interpretacje Apokalipsy różnie tłumaczą kilka istotnych kwestii. Mianowicie, czytałem że rok ziemski równa się X latom biblijnym. Niektórzy uważają, że 1 dzień ziemski to 1 rok biblijny. Jak jest naprawdę…

   Inna sprawą jest okres wielkiego ucisku. Jedni uważają że 3,5 roku prawdziwy ucisk i następne 3,5 roku fałszywy ucisk. Tak więc wychodzi 7lat ucisku…

   Jednego jestem pewien; w tym roku wiele się wydarzy

  • Ja tam myślę że jak ktoś sposobem nam właduje jakieś symbole to i tak nie będzie się liczyć, dopóki nie damy przyzwolenia od siebie. Teraz jest dylemat, bo zapewne jak już by coś tam narzucili to my będziemy wiedzieć o tym i aby przetrwać ludzie będą zmuszeni do przyjmowania fantów. Inni mówią że dobrym wyjściem jest wypad za miasto i uprawiać ziemię, hodować zwierzaki. Zwierzaki czipują i czipować chcą, jak kogoś krowa czy choćby kura przejdzie za naszą zagrodę to ich system będzie o tym wiedział, właściciel zostanie ukarany. Nasiona GMO i uzależnienie od Mosanto, ja widziałem GMO na polu X, że jeden taki co uprawia już GMO od jakiegoś czasu, pokazał mi co wyrosło z prędzej zebranego ziarna zmodyfikowanego. Były tylko same kłosy, bez ziaren, takie fake i niezły niezły suprajs. Czyli aby kupić zboże trzeba być w porządku z unią, jak złamiesz umowę to będziesz ponosić konsekwencje i nie będziesz siać za dużo bo kara, nie będziesz siać za mało bo też kara. Tak, tak uprawiają GMO w Polsce, to są ci co mają takie agro-gospodarstwa wypasione, mają zawsze jakieś dotacje i inne profity od uni.
   HAARP zrobił nam ciepłą jesień i zimę, były susze, tak zniszczą gleby że tylko GMO będzie rosło, gdyż dobre zboża rosną na dobrych glebach, nie wyjałowionych. Postarali się władcy aby każdy był w przyszłości zdany na ich łaskę. Mało dowodów to wodociągi, mniejsza z jej fluoryzacją, ale wodociągi melioracje i inne takie na wsiach, woda na wsi jest dużo tańsza niż w mieście, a czemu, bo rolnicy by szybko zrezygnowali, zaczęli by nowe studnie kopać, ale znów aby wykopać studnię będąc w uni trzeba mieć pozwolenie, a te stare studnie nie używane muszą mieć swą zdatność do picia i mogą robić bany z różnych MPWiK według norm unijnych, znów jak się przyzwyczają do wody z kranu to komu by się chciało wracać do wiader i studni. Albo jak byście chcieli usunąć drzewo bo wam wrasta się w dom, niszcząc fundament, unia nie zezwoli, bo należy dom przestawić tak aby drzewo rosło sobie dalej. To jest uzależnianie do idiotyzmów, ale skutecznie wprowadzane i ludzie zgadzają się na wszystko jak widać.
   To są tylko małe przykłady jak ludzi próbują uzależnić od wyimaginowanego systemu,
   chcą wmówić że bez nich zginiemy i nie damy sobie rady, oni nam wyznaczają i mówią co dla nas dobre a co nie. A jak tak już ludzie pozbędą się swych naturalnych instynktów przetrwania, zniszczą swój system immunologiczny i radzenia sobie w trudnych sytuacjach to błaha sprawa jak choćby brak wody w godzinach od 9:00 do 12:00 jest paniką na taką skale że ludzie z wiadrami latają lub kupują w butelkach i patrzą czy jest czysta bo ktoś w rodzinie ma uczulenie ma jakąś bakterie i dostaje zaawansowanej biegunki na sama myśl o tej bakterii :)

   Czip czy inny syf będzie wprowadzany stopniowo, bo bydło trzeba oznakować jak by przecież, w końcu o tym wiedzieli już ludzie w latach 50′ XX wieku. Dziś się śmieją z tego lemingi.

   Przyjęcie znaku w sposób wymuszony to nie ma żadnej wartości duchowej, co innego dobrowolnie przyjąć znak, tatuaż, kolczyk (niewolnik opisywany w Biblii ma kolczyk w uchu :) ) chip czy inny aby cieszyć się tak jak ci celebryci ze swego materializmu i wywyższania się nad innych to zupełnie inna rzecz.
   Rozejrzyjcie się po własnym mieszkaniu i popatrzcie na symbole wypisane lub wygrawerowane z tyłu odbiorników, przedmiotów i innych produktach, wszędzie znajdziecie symbolikę, używacie tego i co. Kto wierzył w Boga będzie wierzył, kto był durniem zostanie durniem i kogo obchodzą że jakieś masony się podpisały i popisały pod swym produktem, ja to olewam chociaż gdy do ręki biorę to pomyślę sobie że się aż tak wygłupiają w swym kulcie wielbienia horuska, żeby posuwać się do takich metod, jak nisko trzeba upaść :) Ten kto nie biega na golasa z pochodną w łapie i nie składa ofiar Molochom czy innym androgenom, ma zdrowo poukładane w głowie, będzie tylko korzystać z produktów stworzonych przez jakiś tam dziwaków bo nie ma wyjścia. Kupując coś nie mówię „chcę kupić kubek z symboliką” tylko kupuje i zwisa mi to, jak jest zbyt chamski symbol to go można zdrapać, zamalować ale najlepiej nie zwracać na ich głupoty uwagi, bo w mieszkaniu został by tylko materac do spania.
   Bóg powiedział, gdy ktoś nieświadomy tego co robi bo nie maił kto mu wytłumaczyć, nie był tak rozgarnięty aby zrozumieć, lub został wprowadzony na manowce wiary podstępem, to ma wytłumaczenie przed jego obliczem. Co innego jak ktoś celowo wiedział a czynił, na dodatek wprowadzał innych w błąd wtedy ma pozamiatane, ba nie wspominając o tych co wpajają głupoty małym dzieciom ci to dopiero będą mieć przerąbane.

   „Biblia Warszawska:
   Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza.
   Biblia Tysiąclecia:
   Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.
   Biblia Gdańska:
   Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mię wierzą, pożyteczniej by mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej.”
   :D

   A wiecie że przeważnie ateiści boją się tego przyjęcia znaku, chrześcijanie się nie obawiają, bo ich wiara nie zostanie zwiedzona. Brak wiedzy sprawia że ludzie wpadają w panikę, nie potrafią sobie radzić z problemami, stąd te zapobieganie aby dalej lemingować w życiu. Kiedyś jeden ateista i anty „teoria spiskowa” podpytywał mnie o sprawy gospodarki w Polsce, ma „niewielki sklep” i interesowało go co i jak w sprawie koncernów i ich zaniżanych cenach, bo ja w temacie byłem i takie tam. Wytłumaczyłem mu, w zamian gdy już wysłuchał i spodobało mu się to co usłyszał, powiedział że jestem katolem i to wszystko to teorie (katol a chrześcijanin to różnica, ale dla nich wszyscy to katole i już). Ale wysłuchał i zatwierdził w stykach, nie mógł komuś racji przyznać, musiał chamstwem się odwdzięczyć, to są osoby właśnie na odstrzał na pierwszy rzut wraz z lemingoatymi paniusiami i chłopczykami bojącymi się o własną pupke, ubranie w markowe ubranka, z poprzyczepianymi gadżetami do życia nie potrzebnymi. Ci właśnie pierwsi pobiegli by szczepionki, po mikro i makro chipy, przepchnęli by starców i stratowali by dzieci aby być pierwszym.

   Teraz tyle gadżetów nawymyślali po to aby przy okazji wrzucić to wszystko w jedno wygodne małe chipsko na łepetyne lub łapsko leminga :D
   For You lemingi :)

   Szacun lena

 2. „Bóg doprowadzi do upadku pieniądza, co popchnie świat ku bezgotówkowemu systemowi wymiany ” – i jest to OSZUSTWO bo istota cytatu ‚

  „A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi”

  polega na tym iż mimo iz bogacze będą niesamowicie bogaci to za te pieniądze NIE BEDZIE NICZEGO DO KUPIENIA. BEDZIE TYLKO ZŁOTO BOGACZY KTÓRYM, JAK MIDAS, SIĘ NIE NAJEDZĄ I KTÓREGO NIE WYMIENIĄ NA JEDZENIE.

  A istotą zwodzenia jest pozbawienie ludzi wszystkiego co maja i zamkniecie ich w kibucach (rezerwatach, obozach koncentracyjnych) gdzie beda katorżniczo pracować na rzecz swoch panów. I ku temu celowi zmierza NWO manipulujac cytatami.

 3. Wstawiłem kiedyś na mój blog przepowiednię o znamieniu bestii oto ona:

  Dzisiaj natknąłem się na jednym z portali na tą przepowiednię. Jest ona bardzo dokładna. Całość możecie przeczytać w tym linku:

  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fchomikuj.pl%2FPIEKLO_ISTNIEJE_NIE_IDZ_TAM_PO_SMIERCI%2FBOSKIE%2BOBJAWIENIE%2BPIEK*c5*81A%2B-%2BCZAS%2BDOBIEGA%2BKO*c5*83CA%2B%2B*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae*c2*a9*c2*ae&ei=1qCBT9iyHaPi4QSClYXtBw&usg=AFQjCNHdJkRiOoDR3tnJd8ZhHgnZg-C9Tg

  s61 „Pan powiedział: „Wizja ta dotyczy przyszłości i wkrótce się wypełni (…)
  W powietrzu czuć było beznadzieję i przygnębienie. Nikt nie skręcał w prawo, ani w lewo. Widziałam ludzi prowadzonych przez jakieś niewidzialne siły. Co jakiś czas w powietrzu rozlegał się głos, a oni byli mu posłuszni. Nikt ze sobą nie rozmawiał. Zauważyłam również, że ludzie ci mieli wypisane na czołach i rękach cyfry „666″. Pilnowali ich żołnierze na koniach i obchodzili się z nimi, jak z trzodą. Amerykańska flaga, wytarta i porwana leżała zapomniana na ziemi.
  Nie było tu radości, śmiechu ani szczęścia. Wszędzie widziałam śmierć i zło. Ludzie, jeden za drugim, wchodzili do wielkiego sklepu. Szli powoli, jak żołnierz, którego opuściła odwaga. Wszyscy ubrani byli w identyczne, więzienne łachmany. Sklep był otoczony płotem, wokoło którego widać było stojących strażników. Wszędzie, gdzie spojrzałam, widać było żołnierzy w mundurach polowych. Zobaczyłam, jak ci zombie – ludzie wprowadzani byli do sklepu, gdzie mogli kupić tylko najbardziej niezbędne rzeczy. Każdy, kto już dokonał zakupu, był ładowany na wielką, zieloną, wojskową ciężarówkę.
  Pojazd ten, dobrze strzeżony, przejeżdżał na miejsce. Tutaj, w swego rodzaju klinice, ludzie byli badani, czy nie są chorzy na choroby zakaźne i czy nie są pod jakimś względem ułomni. Paru z nich zostało odepchniętych na bok, jako odrzuceni. Po jakimś czasie ci, którzy nie
  przeszli badań, byli zabierani do drugiego pokoju. Cała ściana tego pokoju wypełniona była różnego rodzaju przyciskami i guzikami.
  Drzwi otworzyły się i do środka weszło kilku techników. Jeden z nich zaczął odczytywać po kolei nazwiska osób w pokoju. Kiedy wyczytywał nazwiska, ludzie ci podnosili się bez jakiegokolwiek oporu i wchodzili do wielkiego pojemnika. Kiedy byli już w środku, inny technik zamykał za nimi drzwi i naciskał przycisk na panelu. Parę minut potem ponownie otwierał drzwi i wymiatał na zewnątrz to, co z nich pozostało. Nic poza małą kupką popiołu nie zostało po pokoju pełnym ludzi.
  Zobaczyłam ludzi, którzy przeszli badania, jak ponownie byli ładowani na ciężarówki i wiezieni na stację kolejową. Nikt nic nie mówił, ani nie rozglądał się. W następnym budynku każdy miał przydzielaną jakąś pracę. Szli do pracy bez żadnego słowa sprzeciwu. Pracowali bardzo ciężko, a po pracy zabierani byli do otoczonego wysokim płotem budynku mieszkalnego. Rozbierali się i szli spać. Nazajutrz znowu mieli ciężko pracować.
  Donośny głos przeszył powietrze. Ujrzałam ogromne zwierzę, które usiadło na wysokim tronie. Wszyscy ludzie byli posłuszni zwierzęciu. Widziałam duchowe rogi wychodzące z jego głowy. Wyrastały i sięgały każdego miejsca na ziemi. Zwierzę poddało sobie wiele zwierzchności, wiele biur i coraz bardziej wzrastało we władzę. Poruszało się między wieloma miejscami, zwodząc wielu ludzi. Bogaci i sławni byli oszukiwani tak samo, jak biedni ludzie bez żadnych praw. Mali i wielcy płacili haracz zwierzęciu.
  Do biura wniesiono wielkie urządzenie, z wnętrza którego dobiegał głos zwierzęcia. Również na tym urządzeniu zwierzę umieściło swój znak. Znajdowało się tu również inne urządzenie zwane „wielkim bratem”, które mogło penetrować każdy dom oraz kontrolować wszystkie prowadzone interesy. Istniał tylko jeden egzemplarz tej maszyny i należał właśnie do zwierzęcia. Części urządzenia, które umieszczono w ludzkich domach, były niewidoczne dla ludzkich oczu, lecz za ich pomocą można było kontrolować każde ludzkie posunięcie.
  Zwierzę obróciło się na tronie, obliczem w moim kierunku. Na jego czole widniał napis „666″. Widziałam jak w jakimś innym biurze, pewien człowiek zaczął bardzo złościć się na zwierzę. Domagał się możliwości rozmowy z nim. Wrzeszczał z całych swych sił. Zwierzę ukazało się i bardzo grzecznie powiedziało: „Chodź, mogę zatroszczyć się o wszelkie twoje problemy”. Zabrało ono zdenerwowanego człowieka do innego wielkiego pokoju i poprosiło go, aby położył się na stole. Pokój i stół przypominał salę operacyjną. Mężczyzna dostał zastrzyk znieczulający i położył się pod wielkim urządzeniem. Zwierzę przyczepiło do jego głowy szereg przewodów i włączyło maszynę, na wierzchu której widniał napis: „Ten opróżniacz umysłu należy do zwierzęcia 666″.
  Schodząc ze stołu, człowiek ten miał to samo puste spojrzenie i ruchy, jak zombi w filmie. Na głowie miał wygolone koło. Wiedziałam, że
  62
  jego umysł został odmieniony tak, iż mógł być teraz w pełni kontrolowany. Zwierzę powiedziało: „Proszę pana, czy teraz nie czuje się pan lepiej? Czy nie mówiłem, że mogę zatroszczyć się o wszystkie pana problemy? Dałem ci nowy umysł. Teraz już nie będziesz miał żadnych kłopotów ani zmartwień”. Człowiek nie odpowiadał, będziesz posłuszny każdemu mojemu słowu” – powiedziało zwierzę, podnosząc i przyczepiając małą rzecz do koszuli człowieka. Zwierzę ponownie zwróciło się do niego, a on odpowiedział mu, nie poruszając nawet ustami. Zachowywał się jak żywy trup. „Będziesz pracował i nie będziesz złościł się, nie będziesz też sfrustrowany. Nie będziesz płakał, ani nie będziesz smutny. Będziesz pracował dla mnie, aż umrzesz. Kontroluję wielu takich jak ty. Niektórzy kłamią, kradną, zabijają, wszczynają wojny, rodzą dzieci, obsługują maszyny, czy też robią wiele innych rzeczy. Wszystko jest pod moją kontrolą”. Zwierzę zaśmiało się złowieszczo. Podsunęło człowiekowi papier do podpisu, a on bez mrugnięcia okiem oddał zwierzęciu cały swój majątek.”

  Zwracam uwagę na fragment: „Znajdowało się tu również inne urządzenie zwane „wielkim bratem”, które mogło penetrować każdy dom oraz kontrolować wszystkie prowadzone interesy. Istniał tylko jeden egzemplarz tej maszyny i należał właśnie do zwierzęcia. Części urządzenia, które umieszczono w ludzkich domach, były niewidoczne dla ludzkich oczu, lecz za ich pomocą można było kontrolować każde ludzkie posunięcie.”

 4. “Fundacja wierzy że u podstaw wszystkich problemów społecznych leżą alienacja i wykluczenie społeczne. Dlatego stworzono inicjatywę Connect America (Połączyć Amerykę). Jej celem jest jednoczenie ludzi poprzez wolontariat, będący potężnym środkiem do zwalczania wykluczenia i problemów społecznych (…)

  “Fundacja Punktów Światła oraz Korporacja Służby Narodowej sponsorowały historyczny prezydencki Szczyt dla Przyszłości Ameryki (kwiecień 1997). Pierwszy raz w historii USA urzędujący prezydent wraz z byłym prezydentem połączyli siły na rzecz zaangażowania Amerykanów w służbę wolontariacką(…)” – 424

  Patrz: Bush i linia krwi Merowingów – DeVere (ang.) 10.G

  Czynione są przygotowania do masowego, globalnego bezrobocia i popchnięcia bezrobotnych mężczyzn i kobiet ku pracy charytatywnej i wolontariatu.

  Trochę mi to przypomina Wielką Orkieste Świątecznej Pomocy

 5. Znak Bestii – ten ostateczny – to Heksagram ?
  Wiele na to wskazuje, chociaż jak do tej pory nikt pewności jeszcze nie ma. Ale…

  Heksagram jest Kontynuacją czczenia Sworzeń i co za tym idzie – samego szatana.
  W świątyni Salomona bezczelnie zaczęto czcić Słońce i odprawiać rytuały.
  Pieczęcią mędrca Salomona, który odwrócił się od Stwórcy, stał się właśnie Heksagram,
  swoisty pierwowzór dzisiejszej „zaokrąglonej” Hostii IHS – Trzech demonicznych
  bóstw, Izydy (6) Horusa (6) Seta (6) – które wielbi upadły człowiek (666).
  Hostia jest zawoalowanym Heksagramem – na razie przyjmuje się ją na Język lub
  na Rękę, co nie zmienia faktu, że jest Dobrowolnym Przyjęciem Znaku – ale czego ?

  Heksagram – jako Gwiazda Dawida – był stosowany podczas II wojny św., by
  naznaczyć Ludzi pochodzenia żydowskiego… było to preludium Naznaczania ludzi.
  Nie było z tego powodu jakiegoś sprzeciwu, niby „logicznym” było mieć taki Znak
  będąc Żydem [inaczej człowiekiem, tutaj: określonej Ra-sy].

  Heksagram jest z połączenia [splecenia w całość] dwóch Trójkątów – co one znaczą,
  pisałem już wiele razy. Jeśli połączymy Wynaturzony Martwy Materializm z Wynaturzoną
  Duchowością Egoizmu powstanie nam Symbol Istoty Upadłej – ludzkiej bestii.
  Bestia nie mająca nic wspólnego z Ojcem Stworzenia Bogiem, będzie miała swą pieczęć,
  jako Esencję swojej demonicznej „boskości” – i tą Pieczęcią będzie znaczyła Niewolników,
  którzy – jak dobrze pisze Ecnadna – z chęcią, a nawet z uwielbieniem przyjmą Znak na
  czoło lub rękę, jako symbol „wolności” i „dobrobytu”… oprócz wiernych chrześcijan.

  Ten znak pseudo wyzwolenia i już swoisty sygnał wielbienia Bestii, przyjmuje z ochotą
  na Mózg [na czoło] i zaręcza [na rękę], że jest wszystko „w porządku” z homoseksualizmem, użytkownk-czytelnik @ToTo w komentarzu na stronie tutaj:

  https://radtrap.wordpress.com/2012/05/17/jay-z-jest-za-malzenstwami-homoseksualistow/#comment-7161

  Heksagram – Znak czci Bestii – będzie Dobrowolnym Przyjęciem u ludzi upadłych,
  zwiedzionych ALE wielbiących egoizm, wynaturzenie, „oświecenie”, okultyzm, religię,
  pozory, ezoterykę, new age, spirytyzm i wiele innych Szerokich Dróg zatracenia, które
  dla tych ludzi będzie Oznaczało wyzwolenie, kontakt z bogiem, drogę do raju…
  Później – po Oznakowaniu – zginą, materialnie i duchowo, raz na zawsze. Materialnie
  ze strony Bestii – Duchowo ze strony Boga… albo odwrotnie, albo jednocześnie, nie
  będzie To już miało większego znaczenia, gdyż uwielbili Otchłań zamiast Ojca, więc…
  Zdziwienie ?

  Chrześcijanie będą zabijani za Odmowę Służenia Bestii – za bunt dla bestii, za odmowę
  przyjęcia Znaku, i jest to… „logiczne” z punktu „widzenia” Zwierzęcia ‘uczłowieczonego’
  Jeśli nie z rąk bestii, zginą z ręki Boga – a dlaczego ? …domyślcie się sami.

  Fałszywymi znakami bestii są czipy, rfidy, biometryka i inne Takie, bo wywołują
  dezaprobatę, oburzenie, protesty, Wewnętrzne i Zewnętrzne odrzucenie jako coś nieTak.
  Odpowiedzią zaś ludzi „nie zapisanych w księdze żywota” dla prawdziwego znaku,
  jako symbolu „ich człowieczeństwa zapisanego w księdze śmierci”, będzie Tak dla Bestii.

  Nie jestem tego całkowicie pewien, czy chodzi o Heksagram [wzór znaku] – czas pokaże.

  • Najbardziej byłem zdumiony z Apokalipsy tym że Św. Jan Apostoł napisał że znak ma być na ręku i czole.
   No dobra, jakiś później znalazłem w necie niby artykuł nie mający nic wspólnego z Biblią czy czipem, było to na temat gdzie człowiek posiada najcieplejsze punkty w\na ciele.
   Napisali że wydano na te badania dość sporo kasy i okazało się że jest to czoło i dłonie, z czego tam napisali że prawa łapka jest bardziej ciepła od lewej, super :)
   Szukałem tego artykułu i nie mogę znaleźć ;| szkoda bo dobry był.

   Dalej poczytywałem sobie w necie i znalazłem mało znaczące jak:
   Niby za zwiększoną ciepłotę ciała odpowiadają „pirogeny”, ale to ma związek z gorączką. link z głupiej wiki ale piszą w normie o tym
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Pirogen

   Znów wszy inne robactwo jak zalęgnie się na głowie to wybiera najcieplejsze miejsca i zajmuję punkty karku i uszu, więc znawcy od robaków by spekulowali o najcieplejsze miejsca :) http://www.paranix.eu/pl-PL/wszy_glowowe/fakty

   Ci od kosmetyków mogą sugerować że pod pod pachami najcieplej bo tam się poci potem człowiek :D

   Więc Jan Apostoł nie potrzebował drogich badań i wiedział że czoło i prawa dłoń są najcieplejsze, skąd to wiedział w tamtych czasach. Aha , no tak ateiści zaprzeczają Biblii że jest to fikcja, a tu proszę bardzo ładna mi fikcja. Ciekawe czy ci naukowcy postanowili to sprawdzić aby zweryfikować, po czym mieli niesmak.

   Czip potrzebuje ciepła aby działać, więc celowo musieli zlecić badania aby wiedzieć gdzie go ulokować. Zwierzakom jak zauważyłem to czipy ładują w kark, małpkom
   ładują w prawą łapkę.

   Jan Apostoł jasno wskazał na czoło i prawą dłoń, no i teraz trzeba się zastanowić nad tym, czy jego wizja była halunem jak to twierdzą nie wierzący, czy to był fakt. Znak w postaci heksagramu tak jak piszą ludzie na LBT że to gwiazdka, czyli może to być dziara, albo tak jak hindusy na czole sobie bindi malują. Może nowa religia uniwersalna wodnika ma być przyjęta i ma zastąpić nam Boga, gdyż new age opiera się o hinduizm, buddyzm i coś tam i wyznawcy new age będą sobie malować bindi. Może Jan Apostoł to widział, że ludziki nawiedzone biegają z tym na czole gdyż przyjęli ten znak łamiąc przykazanie Boże.
   Tylko że ten hinduizm to mały pikuś w porównaniu z tym mixem jaki proponuje new age. Ci co otarli się o new age, lub praktykowali to (uciekli od tego) wiedzą o co chodzi i co to za paskudztwo jest. No co papież JP2 tez zaliczył na czółko bindi :)
   Ale prawa dłoń, Jan Apostoł wspominał że na czoło albo prawą dłoń, prawa dłoń to może być tatuaż taki sam jak ma ta głupia britej

   może tak będą się rozpoznawać, piramidki, gwiazdki, i inne motylki wywyższeni, zaś niewolnicy zakolczykowani i ponumerowani z czipem na facjacie.

   idiotyzm http://naszetatuaze.pl/troublemaker/oko-na-dloni/

   Poza tym, tak przy okazji dobra wiadomość dla tych co chcą zobaczyć jak impreza euro podupada :) Mniejsza o jakoś artukułu, ważne przesłanie :)
   http://www.eurosport.pl/pilka-nozna/euro-2012/2012/brytyjskie-paranoje-i-euro_sto3224925/story.shtml

  • dopisek:
   W tym zdaniu nie dopisałem jednego wyrazu – szybciej myślę, niż piszę ;-))
   i byłoby to zdanie bez sensu…
   „Chrześcijanie będą zabijani za Odmowę Służenia Bestii – za bunt dla bestii, za odmowę
   przyjęcia Znaku, i jest to… „logiczne” z punktu „widzenia” Zwierzęcia ‘uczłowieczonego’
   Jeśli nie z rąk bestii, zginą z ręki Boga – a dlaczego ? …domyślcie się sami.”

   Powinno być:
   „Jeśli nie z rąk bestii, PSEUDO chrześcijanie zginą z ręki Boga – a dlaczego? …itd.”

   [nie sprawdziłem dokładnie przed wysłaniem, przepraszam]

  • (…)Znak Bestii może być kodem komputerowym kontrolującym nasze zachowanie.
   http://www.proroctwa.com/tatuaz-elektroniczny.htm
   http://www.proroctwa.com/zakodowane-liczby-szatanskie.htm

   Warto wrocic ponownie do NESARA – prawa, które zmieni planetę?
   http://forum.swietageometria.info/index.php?PHPSESSID=50f8433c3ab034ebb530b3eb5e8846f0&topic=570.0
   http://www.proroctwa.com/NESARA-nowe-prawo.htm

   Byc moze gdy obiecaja ludziom takie rewelacje jak Nesara – pod warunkiem przyjecia nowego bezgotowkowego systemu deputatowego w postaci
   „jakiegos znamienia” wielu moze zrobic to z wielka checia.

   Zwrocie uwage na prawidlowe tlumaczenie wersetu Daniela o POKOJU!
   W roznych tlumaczeniach biblijnych znajduje sie -Zniekształcony werset
   Daniela 8:25
   http://www.proroctwa.com/Daniela-8-25.htm

   Biblia Gdańska – prawidłowy przekład
   Daniela 8:(25) A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; (26)nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie.

   Umeczonej i wycieczonej ludzkosci – podadza nagle takie obietnice a ludzie
   poczuja sie jak w „raju” i uwierza w niego. To sa oczywiscie spekulacje, a czas
   pokaze swoje. Obysmy wszyscy do konca wytrwali w prawosci.

  • seler, gorąco ciebie zachęcam i zapraszam na forum nowe, link u góry w komentarzu.
   innych oczywiście też zapraszam.

   • Veteran – dziękuję bardzo za zaproszenie na forum ;-)
    nie obiecuję, że będę tam pisał – raczej odwiedzał, gdyż
    nie mam już tej energii co kiedyś, jestem już zmęczony
    i trochę schorowany… Pisząc u Radka, chcę jeszcze trochę
    podzielić się moją wiedzą lub doświadczeniem, jeżeli
    to pomoże komukolwiek w nawiązaniu relacji z Ojcem
    i Jezusem Słowo – i na tym poprzestanę, …tutaj, na LBT
    czuję się najlepiej i tyle jeszcze mogę zrobić – Pozdrawiam
    serdecznie Rada, Ciebie i wszystkich Czytelników Loży !
    [mam już swoje lata, niestety]

 6. a co do złota.. w Grecji od dłuższego czasu nachalnie namawia się do sprzedawania wszelkiej złotej biżuterii i nie tylko. Praktycznie wszędzie są porozwieszane informacje z punktami skupu złota, podobno za dobrą cenę. Zważywszy na naprawdę trudną sytuację materialną Greków ta dobra cena moze równie dobrze oznaczać „bezcen”.

 7. Do autora glownego artykulu.

  Tlumaczenie poprawne
  „Brzeska – I zaśpiewali nową pieśń mówiąc: Godzieneś wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, abowiem zabit jesteś i odkupiłeś nas Bogu przez krew twoję ze wszytkiego pokolenia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królmi i kapłany i będziemy królować na ziemi.”

  Tutaj dodam; jak najbardziej sluszne tlumaczenie, ale wezmy pod uwage, ze ostanie
  zdanie: ” I uczyniłeś NAS Bogu naszemu królmi i kapłany i będziemy królować na ziemi.” nie dotyczy wszystkich chrzescijan – bo nie kazdy z nas bedzie KROLEM
  i KAPLANEM. Mowa tu o 144 tys. wykupionych z ziemi.

  Kazdy czytajacy Pismo Swiete – musi zdac sobie sprawe, ze w wielu przypadkach
  czyta „cudze listy” a niektore wersety z Ksiegi Objawienia nie sa kierowane
  do wszystkich owiec. Oczywiscie moca ofiary zlozonej przez Jezusa Chrystusa
  zostal odkupiony kazdy czlowiek na ziemi – z ta roznica, ze nie kazdy chce skorzystac z mozliwosci tego drogiego odkupienia.

 8. Przepraszam, że nie przeczytałem wszystkich wpisów, ale niestety nie mam na to czasu. Chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem znamieniem będzie tatuaż elektroniczny. Z tego powodu ludziom się wmawia, że jest to coś normalnego takie posiadanie (oznaczenia) na ciele. Kiedy się coś powtarza, bez przerwy wpaja ludziom po pewnym czasie (ci najsłabsi) poddają się i zaczynają podążać nie swą drogą, lecz Szatana, zwodziciela.

 9. a ja mam pytanie: skad ta pewnośc, który przekład jest poprawny? Na jakiej podstawie to stwierdzasz Tabitha? czytałas moze oryginał? Bo zakładam, że Twoja pewnośc jest uzasadniona.

 10. Kohelet to dopiero pięknie komentował rzeczywistość:
  8 Mówienie jest wysiłkiem:
  nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.
  Nie nasyci się oko patrzeniem
  ani ucho napełni słuchaniem.
  9 To, co było, jest tym, co będzie,
  a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
  więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.
  10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:
  «Patrz, to coś nowego» –
  to już to było w czasach,
  które były przed nami.
  11 Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli4,
  ani też o tych, co będą kiedyś żyli,
  nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem.

  17 I postanowiłem sobie poznać
  mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę.
  Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem,
  18 bo w wielkiej mądrości – wiele utrapienia,
  a kto przysparza wiedzy – przysparza i cierpień.

 11. Seler dużo zdrówka ci życzę! czytam tego bloga od bardzo dawna kolega Rad wykonuje świetna robote!chwała mu za to! niewielu jest w tym zakłamanym świecie odważnych ktorzy sprzeciwiaja sie tej otaczajacej nas obłudzie!! dzieki takiej stronie wiele osob spojrzy na świat z drugiej strony lustra i mam nadzieje że szybko sie obudzi(przejrzy na oczy) czym szybciej tym lepiej! czytam uważnie newsy na stronie ale przede wszystkim komentarze ludzi w szczególności ciekawe i wartościowe szanownego selera ,mimo że też młodego wieku nie jestem to fajnie móc czytać świetne artykuły i sensowne komentarze, porównuje je ze swoją wiedzą jak i ją tu uzupełniam, ważne żeby coraz więcej osób trafiło na tego bloga wielu moich znajomych kieruje tu i wierze ze bedzie nas coraz wiecej !mam pytanko do Radka(moj imiennik) czy nie myślałeś żeby zrobić na swoim blogu forum? np kazdy news można byłoby wtedy komentowany na forum co ty na to?? Pozdrowionka dla wszystkich piszących!

  _____

  Rad:

  Nie, nigdy nie myślałem o forum :) Nie miałbym na to ani czasu ani ochoty by się czymś takim opiekować i w ogóle zakładać. Ale przypominam wam że powstały ostatnio fora zajmujące się podobną tematyką – nie zaglądam tam (na żadne fora nie zaglądam), ale może warto spróbować, jeśli naprawdę chcecie sobie pogadać z ludźmi o podobnych poglądach.

  http://zbawieni.com/

  http://bible.nethit.pl/index.php

 12. dzięki Ryba ;-)) – przy okazji z góry dziękuję wszystkim, którzy „trawią” moje
  komentarze, a te pozwalają im pomóc Odczytać zarówno Prawdę, jak i fałsz ;-))

  Kabalistyczna Ekonomia jako Zatrute Jadło, w artykule:
  Miłośnikom Zachodu: 50 wstrząsających faktów o gospodarce USA
  [czy tylko tam ?]

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/05/21/milosnikom-zachodu-50-wstrzasajacych-faktow-o-gospodarce-usa/

  Zdrowy Pokarm, którym karmił, karmi i będzie karmić Jezus – kontra hinduska „karma”

  Wrzucałem ten film wielokrotnie na LBT, ale chciałem teraz szczególnie wskazać
  na pewien Fragment dialogu Jezusa z Piotrem – czas 2:43:37
  Proszę zwrócić uwagę na Tą scenę – odnosi się ona do Judaszy Watykanu, tak zwanych
  „następców” Piotra apostoła, albowiem ten prawdziwy Piotr pasł baranki Jego,
  a faryzeusze katolickiego kabalizmu Pasożytują na Jego zagubionej owczarni… aż do dziś.
  Kabalistyczna Ekonomia Zbawienia jako Zatrute Jadło babilońskiej Nierządnicy…

  Oto Pokarm Prawdziwy – Jezus i jego Nauka – Słowo
  Ewangelia św Jana – Opowieść o Zbawicielu /całość/ DVD

  • Bardzo fajnie jak jest taka osoba co wskazuje i przypomina ciekawe fragmenty z Biblii, jak choćby teraz ten z dialogiem :) Trafne spostrzeżenie.
   A jak ktoś nie trawi to jego strata i niech zacznie w końcu kontaktować jak człek cywilizowany :)

   Ten film kiedyś oglądałem i wiadomo że film nie odda tego co czytanie Biblii, ale jako wspomagacz wizualny jest dobry aby tak sobie go obejrzeć.

Możliwość komentowania jest wyłączona.