Biblijne czasy końca: Ekonomia (część 1/2)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie Radtrap

A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam –  Jakuba 5:1-6

 

1. NOWY HANDEL

A. Standaryzacja cen/dostaw (Globalny Bank Centralny)
B. Kupcy Ziemi (handel międzynarodowy/Europejska Wspólnota Gospodarcza)
C. Kryzys ekonomiczny (redystrybucja dóbr)

2. NOWE PIENIĄDZE

A. Kupowanie i sprzedawanie (wymiana bezgotówkowa, barter)
B. Złoto (konfiskata)
C. Służebność (socjalizm)

_______________________________________________________________________________________

1. NOWY HANDEL

 

1-A. STANDARYZACJA CEN I DOSTAW TOWARU (Globalny bank centralny)

 

ZWIEDZENIE

 • Jezus Chrystus zapewni swojemu ludowi wszystkie niezbędne surowce i produkty (Królestwo Boże)
 • Szatan postanowi ubiec Chrystusa i też wprowadzi rozdział dóbr dla swych ludzi (Złota Era)

 

PROROCZE ROZDZIAŁY:

 

PLAN BOŻY/KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Jezus Chrystus zapewni swemu ludu wszystkie surowce i produkty których będą potrzebować.

I odpowiedział Pan, i rzekł do swojego ludu: Oto ja ześlę wam zboże i moszcz, i oliwę, i tym się nasycicie. – Joela 2:19

 

PROGRAM SZATAŃSKIEGO ZWIEDZENIA:

 

 OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Salomon dostarczał budowniczym Świątyni jęczmień, pszenicę, oliwę i wino.

Potem wysłał Salomon do Hirama, króla Tyru… Otóż dla drwali tych, którzy będą ścinać drzewa, przeznaczam na wyżywienie tych twoich sług dwadzieścia tysięcy korców pszenicy w ziarnie, dwadzieścia tysięcy korców jęczmienia, dwadzieścia tysięcy wiader wina i dwadzieścia tysięcy baryłek oliwy…Pszenicę zaś i jęczmień, oliwę i wino, o których mówił mój pan, niech przyśle swoim sługom – II Kronik 2:2,9,14

 

  CZASY KOŚCIOŁA

 • Tajne stowarzyszenia planują standaryzację/regulację wszystkich cen, zarobków i rozdział dóbr.

Planowana skala kontroli – mienie użyteczności publicznej, zasoby materialne, zelażo, stal, ropa, zboże. 1:580

„1 listopada roku 1968 Amerykański Departament Handlu i Narodowe Biuro Standaryzacji wydały ‚Federal Information Processing Standards Publication 4 (FIPS PUB 4). W dokumentach tych opisano szczegółowo zasady korzystania z sześciocyfrowych kodów oznaczających informacje wymieniane między agencjami federalnymi. Standard ten wszedł w życie 1 stycznia 1970…” 228

 • Tajne stowarzyszenia zaplanowały stworzenie światowego banku centralnego dla kontroli/regulacji wszystkich zasobów i cen.

„Będzie istniał bank centralny, decydujący o cenach i wartości [produktu/towaru/usługi]. Wartość tą będą prawdopodobnie określać w kodach, za pomocą liter i liczb. Litery określać będą jakość produktu/włożonej pracy zaś liczby ilość godzin pracy przeznaczonej na wytworzenie produktu [lub wykonanie usługi].”  – 2:45-49 (8:85-86)

„Następnym krokiem do Nowego Międzynarodowego Porządku Ekonomiczneg0… [będzie] stworzenie międzynarodowego, wspólnego funduszu ustalającego ceny towarów i dystrybującego dobrami.” 3:57

„…Międzynarodowe firmy które zgodziły się na nowe globalne ‚standardy jakości’ ustanowione przez ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) w Genewie, są atestowane… przez system akredytacyjny znany jako ISO-9000… ISO planuje ustanowienie ISO-14000 w celu zamknięcia korporacji w sztywnych procedurach działania uzależnionych od arbitralnych, wyssanych z palca standardów ekologicznych. Rzecznik biblioteki ONZ w Nowym Jorku potwierdza że ISO powstało w roku 1947 „w celu podążania za wytycznymi ONZ-owskiego Komitetu Standaryzacji.’ Dodał że posiada ona ‚bardzo bliskie relacje z organizacjami ONZ-owskimi w rodzaju Międzynarodowej Organizacji Pracy czy Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ.’ ISO jest finansowane z zysków ze sprzedaży swoich publikacji oraz składek płaconych przez narodowe ciała regulujące standardy w 78 krajach.” 4:28

 •   Globalny bank centralny został stworzony z myślą o finansowaniu korporacji oraz dla kontroli rządów i cen.

“Amsel Rothschild powiedział: Dajcie mi władzę nad gospodarką kraju, a nie obchodzi mnie kto będzie ustalał w nim prawa.” 77:150

Międzynarodowi bankierzy zarabiają na powiększaniu kredytu dla rządów. Im większy dług ma u nich rząd danego kraju, tym większe odsetki trafiają do pożyczkodawców. Banki narodowe Europy są w rzeczywistości własnością prywatnych podmiotów. Podobnie rzecz ma się z amerykańską Rezerwą Federalną.” 482:77

“W późnych latach XIX wieku, Rotszyldowie zaczęli finansować wielu amerykańskich przemysłowców. Robili to głównie poprzez niemieckich Warburgów będących partnerami Kuhn, Loeb i Spółki (Nowy Jork). W ten sposób masońskie interesy Rotszyldów zdobyły przyczółek w administracji finansowej tego kraju. Warburgowie i Kuhn Loeb zostali później głównymi akcjonariuszami Rezerwy Federalnej. Paul Warburg został pierwszym prezesem rady Rezerwy Federalnej.” 88:14

“Pytaniem otwartym pozostaje czy Rotszyldowie finansowali bawarskich Illuminati, Rewolucję Francuską i migrację myśli jakobińskiej do polityki Stanów Zjednoczonych. Na pewno posiadali ogromny wpływ na przemysł Ameryki. Za pośrednictwem firm z Wall Street: Kuhn, Loeb and Co i J.P. Morgan Co., Rotszyldowie finansowali Johna D. Rockefellera gdy ten zakładał imperium Standard Oil. Finansowali również Edwarda Harrimana (kolej) i Andrew Carnegie (przemysł stalowy).” 86:136

“Szybko zrozumiano że Kennedy, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie chce być manipulowany przez establishment…

“Kennedy ujawnił swoją nieprzychylność dla biznesowych tytanów wiosną 1962 roku, gdy zmusił największe amerykańskie firmy do cofnięcia podwyżek cen. Porozumienie co do nie podwyższania cen w zamian za koncesje pracy, zostało nagle unieważnione po tym jak wstrzymano podwyżkę płac. Rozwścieczony zdradą Kennedy polecił swojemu bratu, prokuratorowi generalnemu Robertowi Kennediemu, rozpocząć śledztwo w związku ze zmową cenową, zagroził zerwaniem przez Departament Obrony kontraktów z firmami stalowymi i powiedział amerykańskiej opinii publicznej że działania korporacji są nieuzasadnione i nieodpowiedzialne. Stalowi giganci, na czele z United States Steel, wycofali się.

“…zaznaczmy że w zarządzie U.S. Steel, firmie od dawna kontrolowanej przez Morganów, znajdowało się wielu członków CFR oraz innych potężnych instytucji…

“W czerwcu 1963 Kennedy oficjalnie wystąpił przeciwko FED, autoryzując wydrukowanie ponad 4 miliardów w „banknotach Stanów Zjednoczonych” przez Departament Skarbu USA, zamiast przez FED. ‚Kennedy rozumiał że poprzez powrót do zaleceń Konstytucji, mówiącej wyraźnie że tylko Kongres ma prawo do tworzenia i regulowania wartości pieniądza, wzrastający dług narodowy może zostać zredukowany poprzez zwyczajne nie płacenie odsetek bankierom z FED (Rezerwy Federalnej), którzy drukują pieniądze i pożyczają je amerykańskiemu rządowi na procent””

“Kolejnym czołowym graczem był Averill Harriman, członek CFR którego związki z manipulacją tajnych stowarzyszeń siegają wstecz aż do I wojny światowej i stworzenia sowieckiego komunizmu…

“’Sojusz loży [Henry Cabota] CFR oraz Harrimana okazał się za silny dla prezydenta Kennediego…”

“…strzelanina w Dallas, Teksas, 22 listopada 1963 zakończyła jego prezydencję.” 482:128-130

 •  Presja na tworzenie regionalnych banków centralnych dokonała się dzięki zwiedzeniu rządów, zaplanowanym wojnom i panice ekonomicznej.

“Tak więc Amerykanie którzy wycierpieli swoje w Rewolucji Amerykańskiej, wojnie z 1812 roku, bitwach między Andrew Jacksonem a Drugim Bankiem USA, wojnie domowej, panice lat 1873, 1893 i 1907, zostali uwarunkowani do przyjęcia rozwiązania zaoferowanego przez tych samych ludzi którzy odpowiedzialni byli za wspomniane wcześniej wydarzenia: międzynarodowych bankierów. Tym nowym rozwiązaniem był bank centralny.’ pisał [Ralph] Epperson.

“Pod wpływem nacisków ze strony wyborców kongres uchwalił ustawę Aldricha-Vreelanda (1908) która autoryzowała banki narodowe do wypuszczenia rezerwowej waluty zwanej ‚script’ (pismo) i utworzyła Narodową Komisję Monetarną – przewodzoną przez senatora Aldricha – mającą dbać o stabilizację amerykańskiego systemu monetarnego.

“Od samego początku wiadomo było że ta komisja to jedynie mydlenie oczu – pisał Griffin. „Tak zwane ciało wykonawcze nie odbyło żadnego oficjalnego spotkania przez dwa pierwsze lata. W tym samym czasie Aldrich jeździł po Europie konsultując działania z największymi, europejskimi bankierami z Anglii, Francji i Niemiec. 300 tysięcy dolarów z podatków poszło na tą komedię a jedynym efektem pracy komisji były 38 masywnych tomów historii europejskiej bankowości’. Tomy te skupiły się na niemieckim Reichsbanku, którego głównymi akcjonariuszami były rodziny Rotszyldów i Warburgów oraz ich firma M.M. Warburg Company.”482:70-1

“uchwalenie ustawy o Rezerwie Federalnej było możliwe dzięki licznych manipulacjom i oszustwom bankowców. Pierwsza propozycja stworzenia banku centralnego zarządzanego przez podmioty prywatne była autorstwa senatora Nelsona Aldricha (dziadka współczesnych braci Rockefellerów ze strony matki) – tzw. projekt Aldricha. W tamtych czasach kongres rozpoznał jednak prawdziwe motywy ludzi stojących za tym projektem, a także słusznie określił taki system jako niezgodny z konstytucją, dlatego odrzucił go przy poparciu lobby małych banków. Niestety, niedługo później identyczny projekt, z ledwie kilkoma modyfikacjami, przedstawiono ponownie pod inną nazwą i przyjęto jako Federal Reserve Act (ustawa o Rezerwie Federalnej).

“Ci którzy poprowadzili kongres do odrzucenia projektu Aldricha myśleli że wygrali bitwę, dlatego są winni katastrofalnego zaniedbania. Wielu z nich udało się na święta Bożego Narodzenia w momencie gdy ponownie przedłożono projekt i przepchnięto go przez Kongres 23 grudnia 1913.

“Ze względu na sposób w jaki zaprojektowano system Rezerwy Federalnej, ktokolwiek kontroluje FED w Nowym Jorku kontroluje też cały system finansowy. Obecnie ponad 90 ze 100 największych banków USA jest jego częścią.” 88:13-14

“FED był użytecznym narzędziem w rękach Illuminati i Rotszyldów, tworząc takie kryzysy jak Wielka Depresja (za którą w dużej mierze odpowiedzialny był J.P.Morgan Jr.). Według kongresmena Louisa McFaddena depresja pomogła w skonsolidowaniu finansowych potęg USA, pchając w ręce Rotszyldów bankowy alians grupy bankowej J.P.Morgana i należący do Schiff Kuhna, a prowadzony przez Loeba, National City Bank.”77:195

„…jakiś rok temu otrzymałem dobre tysiąc stron dokumentów z Banku Światowego i MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) z siedzibą w Waszyngtonie. Są to dwie organizacje współpracujące ze Światową Organizacją Handlu, z którą wspólnie kontrolują światowy przepływ kapitału. To one są prawdziwym bankiem centralnym i pewnego rodzaju departamentem skarbu dla całej planety. Oczywiście są one w bliskiej komitywie z nowojorskimi bankami… Posiadają plan ekonomiczny dla każdego kraju na świecie… i z każdym z nich obchodzą się na swój sposób, mając wobec nich specyficzne żądania… Wszystkie kraje, jeden po drugim, są zmuszone do sprzedaży swoich systemów wodnych/wodociągów oraz systemów elektrycznych obcym operatorom. Wymaga to też sprzedaży banków zagranicznym właścicielom i przyjęcie nowych reguł umożliwiających  bankom wypompowanie kapitału danych narodów.

„…[4-częściowy plan Funduszu Walutowego] przyznają w nim że chcą tak zdestabilizować kraje, by te nie były w stanie spłacić swoich długów.

„…jeśli dojdzie do niewielkiego zachwiania stabilności, mają coś co nazywają „rozwiązaniem”, czyli wysłanie żołnierzy na ulice. Wtedy nie będzie żadnego widocznego oporu dla tego programu, który oni nazywają racjonalizowaniem ekonomii, a naprawdę będzie to jej pełnym przejęciem. Jak w przypadku Argentyny, wodociągi oddano korporacjom Enron i Vivendi z Francji. Enron przejął wodociągi Buenos Aires, kapitał wyparował… Następnie Enron upadł a podatnicy amerykańscy muszą teraz płacić na rzecz Argentyny. Czy wiesz że nasz skarb państwa musi teraz płacić za naprawę systemu wodociągowego Argentyny zrujnowanego przez Enron? Ukradli miliony, a może nawet miliardy dolarów…” 650

 • Globalny bank centralny jest kontrolowany przez rodzinę Rotszyldów.

“Do roku 1820 Rotszyldzowie stali się dominującą rodziną bankierów w Europie, kontrolującą wzrastające w siłę banki we Francji, Anglii, Austrii, Włoszech i Niemczech. Operacje finansowe w tych krajach doglądane były przez pięciu braci Rotszyldów, po jednym na każdy kraj. Bankierzy którzy zaczęli współpracę z Rotszyldami i masonerią stali się naprawdę bogaci. Ci którzy odmówili, musieli pogodzić się z nadejściem złych czasów.” 88:14

“W latach 1820-1860 grupa ta posiadała pięć potężnych placówek. Obok Londynu Nathana istniała oryginalna firma M.A. Rothschild & Synowie we Frankfurcie… którą najstarszy brat Amschel przejął po śmierci ich ojca Mayera Amschela… Rothschild Freres w Paryżu, założona przez najmłodszego brata Jamesa, oraz dwie spółki zależne od Frankfurtu –  C.M. von Rothschild w Neapolu kierowana przez Karla i S.M. von Rothschild w Wiedniu zarządzana przez Salomona. Do roku 1860 tych pięć placówek pracowało ze sobą tak ściśle, że niemożliwym jest omawianie historii jednej z nich bez opisywania historii pozostałych – były one wszystkie częściami międzynarodowego banku.” 624:3

“Pan R.E. McMaster, wydawca biuletynu finansowego ‘The Reaper,’ chciał dowiedzieć się kim są główni właściciele FED-u poprzez swoje kontakty w Szwajcarii i Arabii Saudyjskiej. Według McMastera osiem największych akcjonariuszy to banki Rotszyldów w Londynie i Berlinie:  Lazard Brothers Banks w Paryżu, Israel Moses Seif Banks we Włoszech, Warburg Bank w Hamburgu i Amsterdamie, Lehman Brothers Bank w Nowym Jorku, Chase Manhattan Bank w Nowym Jorku i Goldman Sachs Bank również z Nowego Jorku. To oni kontrolują bank Rezerw Federalnych poprzez około 300-tu akcjonariuszy przejściowych, z których wszyscy dobrze się znają a czasami są nawet ze sobą spokrewnieni.” 88:13

“Na początku XIX wieku papież przyszedł pożyczyć pieniądze od Rotszyldów. Rotszyldzi byli bardzo przyjaźni wobec papieża, co skłoniło jednego z ówczesnych żurnalistów do napisania sarkastycznej wzmianki: “Rotszyld ucałował dłoń papieża… hierarchia została przywrócona.” W rzeczywistości to Rotszyldom Watykan powierzył zarządzanie swoich finansów. (…) Badacz Eustace Mullins pisał że Rotszyldzi zaczęli zajmować się wszystkimi operacjami finansowymi Kościoła katolickiego na całym świecie od roku 1823. Dzisiaj finanse Watykanu są częścią ogromnego systemu, związanego nierozerwalnie z Rotszyldami i resztą międzynarodowego systemu bankowego.” (Springmeier, 13 Rodzin Illuminati, str.154) 77:154

“Wpływy Rotszyldów rozprzestrzeniły się na cały świat. Ich wpływ na dominujący bank w Japonii, Nomura, był możliwy dzięki przyjaźni Edmunda Rotszylda z Tsunao Okumurą, człowiekiem odpowiedzialnym za stworzenie tego finansowego giganta.” 482:82

“Baron Edmond de Rotszyld, twórca pierwszego rurociągu z Morza Czerwonego do Morza Śródziemnego, pompującego irańską ropę do Izraela oraz założyciel Israel General Banku, jest nazywany „ojcem współczesnego Izraela.” 482:83

“Amshel (inny Amschel – przyp. tłum), jako najstarszy syn, został dyrektorem generalnym spółki kapitałowej Rotszyldów w roku 1990, a następnie prezesem w roku 1993… Według żurnalistki Sally Bedell Smith, firma Rotszyldów straciła około 9 milionów dolarów w roku poprzedzającym śmierć Amschela. Informacja ta wyszła na jaw w momencie gdy Evelyn Rotszyld stworzyła joint venture z drugim największym bankiem w Chinach. Aby zaabsorbować tą stratę, Amschel zaplanował konsolidację wszystkich operacji rodziny w jeden, warty 28 miliardów dolarów globalny koncern.”482:81

Tajne stowarzyszenie Rhodesa było grupą imperialnych federalistów sformowaną po roku 1889, używającą dóbr naturalnych Afryki Południowej do wzmocnienia i unieśmiertelnienia Imperium Brytyjskiego…

“W każdym ze swoich siedmiu ‚testamentów’, Rhodes powierzył swoje plany grupie ludzi mających je realizować później w jego imieniu… W drugim z nich (1882) swoim pełnomocnikiem ustanowił N.E. Pickeringa. W trzecim z kolei (1888), gdy Pickering zmarł, pełnomocnikiem ogłosił lorda Rotszylda…

“Tajne stowarzyszenie, po całym tym okresie przygotowawczym, swoją ostateczną formę przyjęło w 1891, w tym samym roku Rhodes spisuje swoją czwartą z kolei wolę i powierza swoją fortunę Rotszyldowi i Steadowi. Doskonale widać że oczekiwał od Rotszylda zajmowania się inwestycjami związanymi ze stowarzyszeniem, podczas gdy Stead miał mieć pełną kontrolę nad metodami wykorzystania tych funduszy.”  538:4,34,37-8

(…)

 

UCISK/PIERWSZE 3,5 ROKU

 • Globalny bank centralny przejmie kontrolę nad całymi światowymi zasobami ropy

A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy (ang. oil – co oznacza nie tylko oliwę ale również ropę) i wina nie tykaj.  – Objawienia 6:5-6

„Działając poprzez firmy z Wall Street, Kuhn, Loeb and Co. oraz J.P. Morgan Co.,Rotszyldzi finansowali Johna D. Rockefellera  w celu utworzenia przez niego imperium Standard Oil” 86:136

W roku 1995 wśród członków amerykańskiej CFR, grupy Bilderberg i Komisji Trójstronnej znajdowali się reprezentanci:  Petro United Terminals Inc. (2), Huffco Oil (1), Mobil Oil (3), Phillips Petroleum (2), Shell Oil (2), Texaco (1), Exxon (7), Arco (3), Chevron (5).

„…wojna w Iraku jest tak naprawdę wojną z Europą i Japonią. Amerykańska okupacja Iraku pozwala im nie tylko na kontrolę nad jej dużymi złożami ropy naftowej, ale również nad Morzem Kaspijskim i państwami Zatoki Perskiej. Kładąc rękę na światowych zasobach ropy… możesz manipulować jej cenami na światowych rynkach. Obniż je – dokopiesz Rosji. Podnieś je – dokopiesz Europie i Japonii.”750

„Nawet gdyby w inwazji na Irak nie chodziło o ropę… nierozważnym i głupim byłoby nie dostrzec że jest ona jednym z ważnych powodów tej wojny: czy w ogóle rozmawialibyśmy na ten temat gdyby chodziło o kraj leżący w środku Sahary? Departament Obrony obawia się 12 krajów rozwijających program atomowy, 13 krajów z bronią biologiczną, 16 z chemiczną i 28 z pociskami dalekiego zasięgu – wszystkie uznając za zagrożenia dla USA. Ale tylko jeden z nich siedzi na drugich co do wielkości największych złożach ropy naftowej na świecie. Pamiętaj formułkę: follow the money… albo, jak w tym przypadku, za ropą naftową.”751

 

 WIELKI UCISK/ ZŁOTY WIEK

 • Antychryst będzie kontrolował światowe rynki. Celem istnienia systemu banków centralnych jest zmuszenie ludzi do przyjęcia Znamienia Bestii.

On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. – Obj.13:16-18

“W roku 1822 [ gwiazda sześcioramienna] została herbem rodziny Rotszyldów… Wszystko zaczęło się jeszcze w XVII wieku we Frankfurcie, gdzie Mayer Amschel Bauer umieścił czerwony heksagram na swojej rezydencji… nad swoimi drzwiami. Niedługo później zaczął pożyczać pieniądze księciu Williamowi z Hanau oraz jego dworowi. Wtedy zmienił swoje nazwisko na Roth Schild – od czerownego szyldu.”211:49

[N.B. Rothschild tak naprawdę oznacza „Ruth’s Child” (Dziecko Rut) i odnosi się do rodu Dawida i Salomona, którzy pochodzą od Rut (I Kronik 2: 12-15)]

“Saturn również był powiązany z biciem monet: był nawet uważany za strażnika skarbca.” 378:479-80

“…gwiazda sześcioramienna jest znana jako heksagram, Pieczęć Salomona i Gwiazda Dawida. Nazywa się ją teżTalizmanem Saturna.” – 625:170


 

1-B. KUPCY ZIEMI (Handel światowy / Europejska Wspólnota Gospodarcza)

 

ZWIEDZENIE

 • Bóg osądzi i zniszczy twory cywilizacji na początku Królestwa Niebios
 • Szatan chce zduplikować ten sąd w środku trwania Ucisku i zniszczyć twory Rzymu

 

 

PROROCZE ROZDZIAŁY

 

  PLAN BOŻY/KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Cywilizacja zostanie zniszczona

Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi… A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. – II Piotra 3:7,10

 

PROGRAM SZATAŃSKIEGO ZWIEDZENIA

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Król Salomon kontroluje handel na Bliskim Wschodzie

Salomon kazał także zbudować okręty w Esjon-Geber, które jest przy Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w ziemi edomskiej. Na okręty te wysłał Chiram swoich poddanych, żeglarzy, obeznanych z morzem wraz z poddanymi Salomona. Pojechali oni do Ofir i przywieźli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota, i przywieźli je do króla Salomona. – I Królewska 9:26-28

nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i z ceł od kupców, i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi. – I Królewska 10:15

Potem rozbudował Tadmor na pustyni i wszystkie miasta ze spichlerzami na zboże, jakie pobudował w Chamacie.  – II Kronik 8:4

 

CZASY KOŚCIOŁA

 • Europejska Wspólnota Gospodarcza jest realizacją planu najważniejszych tajnych stowarzyszeń.

„Według słów samego M.Plantarda Prieuré de Sion chce stworzyć Stany Zjednoczone Europy.”232:344

„W rzeczywistości idea utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy pojawia się wielokrotnie na stronach Vaincre [żurnalu ruchu oporu tajnego stowarzyszenia Alpha Galates, wydawanego w latach 1941-43 przez Pierra Plantarda, przyszłego wielkiego mistrza Zakonu Syjonu]. Była ona obok nowego europejskiego rycerstwa jednym z głównych tematów poruszanych przez tą gazetkę. W numerze pierwszym znajdowała się ilustracja przedstawiająca rycerza na koniu jadącego w kierunku wschodzącego słońca. Na drodze używanej przez rycerza znajduje się napis „Stany Zjednoczone Zachodu”. Początek drogi jest oznaczony adnotacją „1937”. Wschodzące słońce oznaczone jest liczbą „1946”. Po jednej stronie drogi znajduje się słowo Bretania [Francja], a po drugiej Bawaria [Niemcy].” [Vaincre, 21 września. 1942, numer #1, str. 3]232:323

„W roku 1846 pisarz Victor Hugo [Wielki mistrz Prieuré de Sion w latach 1844-85] nalegał by rządy głównych europejskich potęg utworzyły swego rodzaju „bractwo Europy”. Koncept ten jednak wcielono w życie dopiero w roku 1945. Potrzeba odbudowy Europy po II wojnie światowej i upewnienia się że podobny konflikt już nigdy nie będzie mieć miejsca, doprowadziła do niewidzianej nigdy wcześniej bliskiej współpracy państw europejskich. Podstawy tej kooperacji znajdują się w Traktacie Paryskim z roku 1951. Podpisany został przez Niemcy zachodnie, Francję, Luksemburg, Belgię, Holandię i Włochy – tzw. „szóstkę”. Utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali… Sześć lat później „szóstka podpisała dwie nowe umowy w Rzymie, jedną tworzącą Europejską Wspólnotę Gospodarczą – określaną też jako wspólny rynek – drugą zaś Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EAEC).”295

“…pomysł stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy wyszedł też od Winstona Churchilla który w swojej przemowie 19 września 1946 na Uniwersytecie w Zurychu zadeklarował: „Musimy zbudować coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy”. W październiku 1942 Churchill napisał do brytyjskiego Gabinetu Wojny: „Choć ciężko dziś o tym mówić, wierzę że europejska rodzina może działać wspólnie jako Rada Europy. Czekam na Stany Zjednoczone Europy.”232:345

„… starożytne Bractwo Druidów działało przez cały XIX i XX wiek, zaliczając do swoich członków np. Winstona Churchilla  (1874-1965), przyjętego do oksfordzkiej Loży Albionu” 628

 • Europejska Wspólnota Gospodarcza została utworzona dzięki traktatowi w Rzymie.

„20 lat po traktacie brukselskim [1965], wraz z przyjęciem przez Jacquesa Delorsa funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej, Wspólnota Gospodarcza osiągnęła cel przedstawiony wcześniej w traktacie rzymskim: wspólny rynek bez barier, z wolnym przepływem dóbr, usług, kapitału i pracowników.”91:510-11

„Klub Rzymski zaczął działać w kwietniu 1968.”88:40

„Cele Klubu Rzymskiego są celami globalistycznymi, realizowanymi przy współpracy z liderami światowego biznesu.”35:244

„…założyciele Wspólnego Rynku wiedzieli… że Wspólny Rynek nie jest tym za co się go powszechnie uważa, czyli klubem wolnego handlu do którego można tak po prostu wstąpić,  lecz jest superpaństwem w budowie. Jego twórcy doskonale o tym wiedzieli… Robert Schuman podczas tworzenia Europejskiej Wspólnoty Stali i Węgla w 1950 powiedział: „Propozycje te położą fundamenty pod budowę Federacji europejskiej. Artykuł 189 traktatu rzymskiego mówi o tym dość wyraźnie: „Regulacje … będą wiążące i stosowane bezpośrednio… Dyrektywy będą wiążące dla każdego państwa członkowskiego… ‚”273

 • Wspólnota Gospodarcza miała być w założeniu kontrolowana przez Francję i Niemcy

„Sir Edward Heath: ‚Cała idea zjednoczonej Europy była i wciąż jest inicjatywą francusko-niemiecką”. Jasnym jest że Francja i Niemcy, zaangażowane 50 lat temu w jeden z najkrwawszych konfliktów w historii świata, tworzą dzisiaj unię w sercu innej unii, w samym sercu Europy. Coraz wyraźniej widać że są czymś więcej niż czołowymi członkami Unii Europejskiej.

Aston Thorn [były premier Luksemburga i przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1981-85]: „Chcą ją zdominować. Inni członkowie unii mają po prostu przytakiwać i zgadzać się na wszystko co powiedzą.” Europa żegluje po niebezpiecznych wodach. Jedną rzeczą z którą zgadzają się wszyscy eksperci jest to, że statek ten kierują Francja i Niemcy.”295

 

UCISK / PIERWSZE 3,5 ROKU

 • Tajne stowarzyszenia zapewniły górskie kryjówki dla przemysłowych gigantów na czas Ucisku.

I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich- Obj. 6:15

Więcej informacji na ten temat znajdzie się w rozdziale „Nowe Środowisko”.

 

WIELKI UCISK / ZŁOTY WIEK

 • W środku czasów Boleści ekonomiczna i duchowa władza Kościoła rzymskokatolickiego (Babilon Wielki) zostanie obalona.

A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.  – Obj. 17:12-18

 • Kupcy będą płakać nad zniszczonym Rzymem.

I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru,  towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i marmuru, i cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego. I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie. Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, i widząc dym pożaru jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! – Obj.18:11-19

„Rozdziały 17 i 18 Objawień opisują zniszczenie Babilonu w kategoriach zarówno duchowych jak i politycznych. Wynika z nich jasno że opisane wydarzenia, zwłaszcza w rozdziale 17, poprzedzone są innymi wydarzeniami reprezentowanymi przez siedem pieczęci. Wydaje się bardzo prawdopodobnym że wydarzenia z rozdziału 17 wydarzą się na początku Wielkiego Ucisku.” (John Walvoord)349:243

 • Fałszywi nauczyciele mylą czasy sądu nad Babilonem i Bestią w celu mylnego przedstawienia Kościoła katolickiego jako Bestii, która ma być osądzona dopiero podczas Drugiego Przyjścia Chrystusa, na końcu Wielkiego Ucisku. (Obj. 19:19,20).

„Objawienia 17-18 opisują sąd Boga pod koniec Ucisku na swoim starożytnym wrogu „Wielkim Babilonie” we wszystkich jego formach. Szatan używał bałwochwalczych religii, rządów i handlu jako swoich głównych narzędzi do zwodzenia ludzkości. Wszystko to zostanie zniszczone tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa. Upadek Babilonu został zapowiedziany w Objawieniach 14:8.” (Tim LaHaye)746:1393

 • Głównym celem zaplanowanym na środkowy okres Ucisku jest zniesienie własności prywatnej i upadek krajów uprzemysłowionych.

„Prawdziwym celem zakonu Illuminati jest rządzenie światem. Aby tego dokonać zakon musi zniszczyć wszystkie religie, obalić wszystkie rządy i znieść własność prywatną.”629:Intro

Fabianie… celują w „reorganizację społeczeństwa poprzez wywłaszczenie ziemi i przemysłu”482:99

„…Maurice Strong: ‚Szczerze mówiąc, może nadejść dzień gdy jedynym sposobem ocalenia świata będzie upadek cywilizacji przemysłowej.”163:43

„Św. Jan… przewidywał totalny upadek wszystkiego co nazywamy zachodnią cywilizacją. Gdy apokaliptyczny Babilon został spalony, jego biznes, gospodarka, handel i przemysł rozrywkowy również poszedł z dymem.”752

 • Wspólnota Gospodarcza wyniesie na tron Króla Słońce/Antychrysta nazywanego „Królem Izraela” i „Patriarchą Świata”.

Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, zaofiarowaną mu przez Europę, z tą chwilą stanie się patriarchą świata. Ofiary niezbędne, złożone dla niego, z powodu swej celowości nigdy nie dorównają liczbie ofiar, złożonych w ciągu wieków przez manię wielkości, zawartą w konkurencji rządów gojów. Król nasz będzie nieustannie obcował z narodem. wygłaszając dla niego z trybuny przemówienia, które fama rozniesie natychmiast po całym świecie. (Protokół 15) – 51:312

 

PORADY PERSONALNE

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające – Obj. 18:4


 

 

1-C. KRYZYS EKONOMICZNY (Redystrybucja dóbr/powrót do ascetyzmu)

 

ZWIEDZENIE

 • Ubodzy słudzy Chrystusa odziedziczą błogosławieństwa Jego Królestwa podczas Millenium
 • Mnisi i asceci kierujący się szatańską ideologią otrzymają błogosławieństwa od fałszywego królestwa Jezusa podczas Złotej Ery

 

PROROCZE ROZDZIAŁY

 

PLAN BOŻY/KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Ubodzy chrześcijanie dziedziczą Królestwo Boże.

A On podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże – Łukasza 6:20

 

PROGRAM SZATAŃSKIEGO ZWIEDZENIA

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Król Salomon był najbogatszym władcą na Ziemi.

Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi  – I Królewska 10:23

 

   CZASY KOŚCIOŁA

 • Okultyści [gnostycy] postrzegają materializm jako zło i promują „prostszy styl życia” i wartości ascetyczne.

„Według M. Chaumeil Prieuré de] Sion był organizacją nastawioną wrogo do materializmu i pracującą na rzecz przywrócenia ‚prawdziwych wartości… ”  – 31:223

„Boutros-Ghali również nawoływał do redystrybucji bogactwa mówiąc: „To jest nie do zaakceptowania patrzeć na pewne części świata nieposiadające podstawowych środków spożywczych.'” – 138:1

„Aby pomóc ludzkości w jej globalnej transformacji, Maitreya światowy nauczyciel przyjął następujące priorytety. Należy zaspokoić podstawowe potrzeby każdego człowieka: zapewnić wystarczającą ilość pożywienia, mieszkanie dla każdego, powszechny system zdrowia i edukację. Do pozostałych priorytetów zalicza się też odtworzenie/ochronę przyrody i ustanowienie pokoju. Kluczem do osiągnięcia tego wszystkiego jest lepsza redystrybucja żywności i zasobów. Według Maitreyi: „Bez dzielenia się nie ma sprawiedliwości; bez sprawiedliwości nie ma pokoju; bez pokoju nie ma przyszłości.”425

„[Maurice Strong] powiedział na otwarciu Konferencji w Rio (Earth Summit II) w roku 1922 że kraje uprzemysłowione: „rozwinęły się i czerpały korzyści dzięki niezrównoważonej produkcji i konsumpcji, które stworzyły nasze dzisiejsze problemy. Jasnym jest że przy naszym obecnym stylu życia i konsumpcjonizmie klasy średniej – wysokie spożycie mięsa, konsumpcja dużych ilości mrożonek i żywności przetworzonej, używanie paliw kopalnianych, klimatyzacji domowej i biurowej oraz budowanie się na przedmieściach – wyraźnie brakuje równowagi. Wymagana jest zmiana stylu życia na takie w którym nie dominują konsumpcyjne wzorce niszczące środowisko.”701

 • Obecny ruch na rzecz globalnego podziału dóbr i ascetyzmu skupia w sobie wiele różnych organizacji, w tym Kościół apostatów i ONZ promujący inicjatywy w rodzaju globalnego podatku.

„Konsultacje Prostego Stylu Zycia z 1980 były jednym z wielu produktów ubocznych Kongresu Ewangelizacji Świata w Lozannie (1974). Na zakończenie Konsultacji tysiące ewangelików podpisało konwencję w której czytamy między innymi: „Wszyscy jesteśmy zszokowani ubóstwem milionów ludzi i niesprawiedliwością która do tego doprowadziła. Ci z nas, żyjący obecnie w dostatku, akceptują swoją powinność przyjęcia prostszego stylu życia który pozwoli nam lepiej wspierać i ewangelizować innych.” Motywem przewodnim Konferencji w Lozannie, nawołującej do prostszego stylu życia, było „ubóstwo milionów ludzi” i „niesprawiedliwość która do tego doprowadziła”…

„Kwestia ta była ciągle żywa w umysłach uczestników Konsultacji Prostego Stylu Życia z marca 1980. (…)

„Przyjęto że skoro Bóg wzywa niektórych ludzi do dobrowolnego ubóstwa, to ubóstwo niedobrowolne jest obrazą boskości Boga i dodano że w Biblii utożsamia się je z niemocą, gdyż ubodzy nie mogą ochronić samych siebie. „393 (ff. Alan Nichols, „An Evangelical Commitment To A Simple Lifestyle,” Lausanne Occasional Papers, Lausanne Consultation on World Evangelism)

Zobacz także: Masońskie korzenie Konferencji w Lozannie (ang)

„Konferencja ONZ w tym miesiącu [marzec 2002] zwróci się z prośbą do światowych przywódców, w tym prezydenta Busha, o rozważenie ustanowienia podatków globalnych mających pokryć rosnące koszty pomocy zagranicznej. W dniach 18-22 marca odbędzie się w meksykańskim Monterrey, organizowana przez ONZ, Międzynarodowa Konferencja ds. Finansowania Rozwoju. Udział wezmą przedstawiciele Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej Organizacji Handlu. (…) Bush jest będzie jednym z ponad 50-ciu światowych liderów mających pojawić się w trakcie konferencji.

„Konferencja zostanie poprzedzona forum globalnym (14-16 marca) organizacji pozarządowych zaangażowanych w „finansowanie prawa do zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju”…

„Kofi Annan zaplanował panel wysokiego szczebla zajmujący się tematyką Finansowania Rozwoju… Jego efektem był 72-stronicowy raport wypuszczony zeszłego czerwca, proponujący międzynarodowy podatek (International Tax Organization – ITO) … mający pokryć koszty programów międzynarodowych. Jedną z propozycji jest podatek Tobina, nazwany tak na cześć ekonomisty z Yale Jamesa Tobina, mający opodatkować transakcje na zagranicznych rynkach walutowych (obroty szacowane na 1,2-2 trylionów dolarów dziennie). Ludzie popierający te rozwiązania nazywają go „podatkiem Robin Hooda” ponieważ ma on opodatkować bogate narody i wspomóc ubogich. Może też jednak uderzyć w fundusze i plany emerytalne zwykłych Amerykanów inwestujących swoje pieniądze za granicą.”466

„Share International Foundation (głosząca też rychłe przybycie mesjasza świata, Maitreyi)  jest członkiem wspólnoty zrzeszającej organizacje pozarządowe przy ONZ. Na dzień dzisiejszy status NGO (non-governmental organization) posiada ponad 1500 organizacji – przyznawany jest on organizacjom dzielącym podobne cele jak ONZ, przede wszystkim związane z pomocą humanitarną. Organizacje te zgodziły się na współpracę z Departamentem Informacji Publicznej ONZ rozpowszechniając informacje na temat programów ONZ i jej rezolucji swoim pracownikom, społecznościom, mediom i szerokim masom ludzi.”425

 

UCISK / PIERWSZE 3,5 ROKU

 • Rozdawane dobra mogą nie dotrzeć do ludzi naprawdę ich potrzebujących.

„W roku 1798 wielebny (!) Malthus opublikował swój esej o Prawach Populacji. Malthus twierdził że skoro każdy gatunek rozrasta się do poziomu w którym zapotrzebowanie na żywność przekracza same zasoby żywności, nigdy nie będzie prawdziwego rozwoju ani spełnienia dla ludzkości. Przeznaczeniem ludzkości jest rozmnażanie się aż do osiągnięcia poziomu [powszechnego] ubóstwa. Rekomendował więc „podniesienie śmiertelności wśród ubogich”. Malthus pisał: „… powinniśmy uczynić ulice naszych miast węższymi, upychać w domach więcej ludzi i starać się o powrót epidemii. Jeśli chodzi o wieś powinniśmy budować domy blisko wód stojących oraz wspierać osadnictwo na terenach bagnistych i nieprzyjaznych.” Przed pojawieniem się koszmarnych wizji Malthusa władcy Europy postrzegali dużą populację jako atut. Dzięki Malthusowi poczęto ją postrzegać jako ciężar. Ich gotowość do przyjęcia zasad Malthusa wzmogła sie dzięki koszmarnej Rewolucji Francuskiej, dobitnie pokazującej że duże masy ludzi mogą być niebezpieczne dla klasy rządzącej. W roku 1789 (pierwszy rok Rewolucji) krajem europejskim z największą populacją była… Francja…”644 („To 1849„)

(…)

„…w wywiadzie z roku 1981 członek CFR Maxwell Taylor powiedział bez ogródek: „Już zdążyłem skreślić ponad miliard ludzi. To mieszkańcy Afryki, Azji, Ameryki łacińskiej. Nie można ich uratować. Ze względu na przeludnienie i problemy z zasobami żywności nawet nie powinniśmy próbować. To strata czasu.” 482:200

„Jakkolwiek nieprawdopodobnie by to zabrzmiało potrzebujemy szybko nowego Planu Marshalla – globalnego Planu Marshalla…

„Nowa globalna ekonomia musi być obejmującym szerokie zagadnienia systemem który nie zostawi w tyle całych regionów – tak jak dzisiejszy system, zostawiający większość Afryki i Ameryki łacińskiej samym sobie. W nowej gospodarce bogate narody nie mogą dalej nalegać na to by kraje trzeciego świata płaciły ogromne odsetki ze starych długów, zwłaszcza gdy poświęcenia podjęte z tego powodu wzmagają cierpienie ich narodów i napięcia rewolucyjne. Plan Marshalla przyjął szeroki punkt widzenia na problemy Europy, wyznaczył strategie służące sprawom ludzi i wzmagające rozwój ekonomiczny – teraz musimy zrobić podobnie ale na skalę globalną.”672:297

 

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 • Bogactwo Kościoła katolickiego zostanie rozdzielone przez społeczności zakonne w trakcie trwania Ucisku.

Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru – Obj. 18:10-11

A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam –  Jakuba 5:1-6

„Manifest Joachimski… dzieło brata Arnolda… wyczekuje wypełnienia się Trzeciej EryPapież zostanie rozpoznany jako Antychryst… Co do wielkich bogactw Kościoła, zostaną one skonfiskowane i rozdane biednym…” – 243:112

„…tron brytyjski jest tronem Dawida który zostanie przejęty przez Chrystusa podczas Jego drugiego przyjścia… Gdy Chrystus siądzie nad kamieniem przeznaczenia, i ogłosi się królem Brytyjczyków i królów, brytyjska monarchia Dawidowa zakończy się, Przymierze się odnowi a bogactwa zostaną rozdane [ludziom]”257

 • Ludzkość zostanie zmuszona do pogodzenia się z nowymi wartościami i zasadami zycia ascetycznego, podczas gdy stowarzyszenia okultystyczne zagarną światowe bogactwa.

„Benjamin Creme nazywa „Dzień Deklaracji”… doświadczeniem dla całej ludzkości. Ludzkość stanie przed wyborem i odrzuci materializm.”5:236

„Kolejną zasadą jest Prawo Pareto, znane też jako ‚prawo 80-20’. Victor Pareto był włoskim ekonomistą i socjologiem badającym prawo własności we Włoszech. Odkrył że ponad 80% ziemi należy do mniej niż 20% populacji. Gdy zaczął badać inne obiekty własności (w tym pieniądze) odkrył podobny wzorzec: 20% populacji zawsze posiadała około 80% badanych zasobów. Prawo to jest dobrze znane w ekonomii. Większość ekonomistów zgadza się z opinią że gdyby całe zasoby świata rozdać po równo wszystkim ludziom na świecie, byłoby jedynie kwestią czasu (krótkiego okresu czasu) gdy 20% ludzi znów przejmie kontrolę nad 80% środków i zasobów.”465:19

 • Celem redystrybucji bogactw świata jest powrót do kondycji świata przed Potopem, uważanym za okres Złotego Wieku Atlantydy.

„[Królowa] Christina ze szwedzkiej Akademii przyjęła za jej symbol 7-stroikowy flet Pana (boga Złotego Wieku) Członkowie Akademii nazywają samych siebie ‚pasterzami’ a ich celem jest odtworzenie złotego wieku i powrót do prostego życia.”335“’

…zmierzamy do ostatecznego egzaminu – powiedział Buckminster Fuller -do sprawdzenia czy nadajemy się do naszej uniwersalnej funkcji. Pomiędzy kryzysem a szansą leży osobista, świadoma decyzja stania się pro-ludzkim, pro-życiowym, pro-dzielącym się. Jest to szansa dla zaakceptowania planetarnej ewolucji wraz ze wszystkimi jej implikacjami, szansa(…) przyjęcia z radością obowiązków które ze sobą przynosi.” – 3.v-viii

 

PORADY PERSONALNE

 • Instrukcje dla chrześcijan

A Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia – Mateusza 11:4-5

 • Instrukcje dla ubogich

Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia  – Mateusza 6:31-34

 • Instrukcje dla bogatych

Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? – I Jana 3:17

Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. – Dzieje 2:44-45

Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.  – Izajasza 58:6-7

usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych… w obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość, jak napisano: Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało – II Kor. 8:4,14,15

Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie – Mateusza 6:3,4

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.  – Mateusza 6:19-21

A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły – Obj. 3:16-17

C.D.N

_______________________________________________________________________________________

Komentarz Radtrapa:

Pierwsza część poszła… zostało jeszcze ponad ponad dwadzieścia  -_-

Ze względu na swój spory rozmiar seria ta będzie ukazywała się zapewne przez kilka miesięcy (i obym mógł prowadzić bloga tak długo). Wszystkie jej części będzie można przeglądać na liście „Biblijnych czasów końca” znajdującej się w kategorii „Polecane” (lewe górne menu bloga).

 

 

16 comments on “Biblijne czasy końca: Ekonomia (część 1/2)

 1. Mało porywający wydaje mi się ten artykuł. Może spróbuję jutro, ale chyba będzie tak samo. Czytanie 20 części może się okazać niemniejszą męczarnią niż ich tłumaczenie:)

  • Mi akurat się podoba i czekam na więcej.
   Dzięki Rad za tłumaczenie.

   ____

   Rad:

   Dzięki Filip ;)

 2. Witam wszystkich, wczoraj wybrałem sie do kina na iron sky czytałem ciekawe rzeczy na jego temat sam pomysły z nazistami z kosmosu wydał mi sie ciekawy nawet śmieszny więc poszedłem w celu zaspokojenia ciekawości i poprawienia sobie humoru:) co do samego filmu który okazał sie bardzo kiepski tzn żart tandetny dialogi jeszcze gorsze ten filmik miał być taki niby komiczny smieszny itp ale nie był! pani prezydent usa wygłasza przemówienie o miłosci o jedności pokoju świata bez wojen…..a później w innym momencie przez chwile gość trzyma w reku gazetę i wielki napis New world order ! kiedyś w mediach w filmach uświadamiali nas po woli ale od jakiegoś czasu ten przekaz przyspiesza!coś sie szykuje..fajnie że sa takie stronki jak ta i stop.s dla takich baranków otumanionych między innymi jak ja otwierają oczy ,są drogowskazem na poszukiwania odp. bądźmy obserwatorami i bacznie sie przyglądajmy na świat który nas otacza a dzieje sie w nim wiele ciekawych rzeczy.Wracając do przemysłu filmowego i w komiksach made in usa każdy z nas wie (zapewne ludzie czytający tu tak)wiadomo jaka to maszynka do mielenia naszego mózgu ,ale chciałbym zwrócić uwage na coś bardziej ważnego a mianowicie bohaterów w tych filmach i komiksach które nam serwują np: Batman ,Spider-man ,wojska amerykańskie i inni herosi…….oni zawsze ratują nas przed złem!!!oni !!!tylko nie……..Jezus!!!!ciekawe co nie??Jezus który umarł za NAS!!!!
  ps: moim bohaterem jest JEZUS!! a panem Bóg!! pozdro

 3. mi dzisiaj chomika zablokowali z powodu protokołów mędrców Syjonu, jak usunąłem to odblokowali

  • Matix – to zmień tytuł PMS na taki: „Pornografia Matołów Sajgonu”
   może się nie zorientują, a i zainteresowanie wzrośnie ;-)) – spróbuj…

  • Ciężko powiedziec co dokladnie to logo ma przedstawiac, ale jest jakos dziwnie niepokojące jak dla mnie.

 4. W tym całym opisie historii ekonomii złamanej przez Rothschildów i ich wspólników brakuje czegoś. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy kilka wpływowych rodzin próbuje zawładnąć ekonomicznie całym światem, musiało być większe tarcie o wpływy i władzę, bo z tego opisu wygląda, jakby wystarczyło być nadzianym spryciarzem, dogadać się, skrzyknąć w grupę, wymyślić super plan i krok po kroczku do celu. Mamy tu do czynienia z garstką ludzi, to chyba były jakieś próby zneutralizowania ich działań przez inną grupę rządną władzy, pieniędzy itd…. Tyle się razy w historii zdarzały różne intrygi (cała niemal historia do spiski, które albo doszły, albo nie do skutku), próby uśmiercenia, porwania, itp., a tu wygląda tak, że jak się illuminaci rozkręcili ok. 1772 r., to do dziś dnia na niwie finansów, ekonomii, itd. robią z całą resztą, praktycznie co chcą, bez większego sprzeciwu.

 5. Ja tam kocham ekonomię i ten artykuł jest naprawdę dobry. Maltus ma nawet wzór przyrostu zboża do przyrostu ludzkości. Jak się popatrzy na wzór i dzisiejsze czasy to widać że to była bzdura. Ja kłóciłem się ze swoim profesorem że to bzdura podając przykłady i własną teorie wzrostu liczby ludności do wzrostu pożywienia. To proste przy wzroście ludności zwiększa się popyt na żywność ale także jest więcej rąk do pracy(podaż pracy) co pozwala zaspokoić popyt. W rezultacie mamy wzrost gospodarczy. Coraz większa produkcja pozwala powiększać bogactwo całego narodu. Teraz jednym z problemów ekonomii nie ze względu na emerytury jest mniejszy przyrost ludzkości i produkcja się zmniejsza co prowadzi do większego bezrobocia i biedy.

 6. Kościół – Prawdziwa Świątynia – Zmaterializowana [widoczna] Dusza Człowieka,
  w zależności od Wyboru – będzie to wspólnota z Ojcem stworzenia
  lub szatańska wataha z Egoizmem zatracenia.
  Chrzest Duchem – bożym lub szatana.
  Żywe Ciało lub materia ludzka.
  Skała czy Proch.
  Prawdziwej świątyni na Wzór [wewnątrz i na zewnątrz] bożej i z Bogiem, bramy piekielne
  nie przemogą. Natomiast Stwórca zniszczy pałace religijne Prochu i pieczary egoizmu Materii. Wybawi natomiast diamenty Skał i dusze Ciał.

  zanim pojawią się następne części Biblijnych Czasów Końca, pozwolę sobie już
  teraz je skomentować, na podstawie wcześniejszego i wartościowego artykułu tu

  https://radtrap.wordpress.com/2012/04/18/czym-jest-krolestwo-niebios/

  „Zawsze winniśmy głosić Ewangelię, a jeżeli trzeba używajmy do tego słów. […]

  Innymi słowy musimy być jak Noe, budować, a jeżeli trzeba także mówić. Nasza postawa zachowanie jest już głoszeniem Ewangelii. Jesteśmy inni bo królestwo do którego należymy nie jest z tego świata. […]

  Na koniec zgłębmy jedną rzecz różnicę “rhema” i “logos” występujące w Biblii. W języku polskim oba wyrazy brzmią identycznie “słowo”. Jednak “rhema” to słowo wypowiedziane, żywe. Takie słowo nakarmi. “Logos” to litera, która zabija. Czytamy i to nie działa. Słowo nie przemawia do nas ponieważ nie jst to “rhema” = słowo wypowiedziane przez Boga. […]

  Wierzący to człowiek, który zaufał Bogu w każdej sytuacji. Cieszy się Jego obecnością niezależnie od stanu umysłu. Często powinniśmy zadawać pytanie czy moje myśli są rzeczywiście myślami pochodzącymi z ducha czy umysłu. Jakże często poczytujemy nasz umysł za ducha. Powinniśmy badać źródło naszych myśli. […]

  On jest sprawcą “chcenia i działania”, budową okoliczności, które nas zmienią. Nie bądźmy jak Żydzi, którzy za złamanie prawa nie mogli mieć społeczności z Bogiem, byli nieczyści. To nic innego jak szatański system oddzielenia nas od Boga. Prawo zaczyna nas więzić, tymczasem prawo jeżeli przyjmiemy Chrystusa stanie się prawem wewnątrz nas. […]

  Jako zbiór wierzących tworzymy dom Boży, budujemy się na Jego mieszkanie, a jednocześnie Chrystus jest w nas i pośród nas. Jesteśmy odrodzeni i tworzymy Bożą rodzinę, czyż nie zostaliśmy powołani do synostwa? Do Boga mówimy „Ojcze”. […]

  (17) żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, (18) zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, (19) i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.(List do Efezjan 3:17-19, Biblia Warszawska)
  Paweł modlił się, aby Ojciec utwierdził nas mocą Ducha, aby Chrystus mógł zamieszkać w naszych sercach i abyśmy mogli poznać wymiary Chrystusa, byśmy mogli zostać napełnieni ku pełni Bożej…”

  [cytaty od końca do początku artykułu – bo Prawda jest taka sama na końcu i na początku,
  na początku i na końcu, i w środku. Kłamstwo tylko na początku „wygląda na prawdziwe”]

  cytaty z Biblii:

  Mateusza 16:18
  (BW) A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
  (BT) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
  (BG) A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

  Czy to jest katolicki papież Watykanu i zgromadzenie pseudo chrześcijan na [w] Skale ?
  Po sześćset sześćdziesiąt sześć kroć Nie ! – To Kość Wynaturzenia, wspólnota pozorów,
  monolit 666-sześcianu, podobny do boga islamu. Różnice są w Architekturze materii.
  Albowiem:

  Świątynia Woli – trwała jak Skała Chęć wzajemności z innymi i wspólnoty z Ojcem
  Świątynia Myśli – mocna jak Skała Decyzja wzajemności z innymi we wspólnocie z Chęcią
  Świątynia Metod – Opoka [tu] Słów nierozerwalna z Myślą i Chęcią jak więź z wzajemnością
  Świątynia Owoc – Piotr czyli Skała żywej Wspólnoty jako Wynik woli, myśli i metod

  świątyni
  Opartej na Prawdzie, na Miłości, na życzliwości, na Jezusie, na Pokarmie, na wierze W,
  albowiem takiego Kościoła bramy piekielne nie przemogą. Jest Trwały – nie z- na piasku.
  Dusza cielesna i Ciało duchowe – niewidzialne a jednak Widoczne jak Dom kontra religia.
  Skała kontra Obelisk. Ojciec budowli kontra Oko piramidy.
  Świątynia Zachcianek, świątynia doktryn, świątynia pałaców i świątynia Obelisku jest
  wspólnotą religijną we wspólnocie z szatanem – Imperatorem Okultyzmu przeciw Ojcu.
  Papież jest Dyrygentem Fałszu Zmaterializowanego – aktorem udającym apostoła.
  Znawca Wyznawców – bóg bałwochwalstwa – ostatnim będzie „piotr Obelisk rzymianin”.

  Pielgrzymujący kościół na Ziemi, to ludzkie świątynie duchowe w Ciałach żywych,
  to żywe istoty Ciała Chrystusa – to była, JEST, i będzie prawdziwa wspólnota Kościoła.
  Owczarnia i Pasterz. Abel i jego Trzoda. Alfa i-z Omegą.
  Biblijne czasy końca są Początkiem królestwa Niebios i bożego Królestwa na Ziemi.
  Dla „skalnych” chrześcijan, lecz nie dla ludzi o „kamiennym” sercu… piramidalnym.
  Dusza kontra Bezduszność. I gdzie ten Remis ? – …ja go nie widzę, ale NIEktórzy „widzą”.
  Początek czasów biblijnych… stanie się Końcem dla Kropel martwej Wody, co drążyły Skałę, dla ducha nieczystego, dla prochu tego „świata” Dla rodzaju Nieurodzaju pustyni.

  Zachcianka jest Zatraceniem, bo nie liczy się ani z ludźmi, ani ze Stwórcą. To pożądliwość.
  Żądło śmiercionośnych Żądz. Kto szydził z Biblii, zadrwił z siebie samego.
  Sędzia sprawiedliwy tylko to niejako Potwierdzi. Jak w Kwadracie żywej Świątyni z diamentów „jak skała” Króla wszechświata.
  Prawdziwy Ojciec służy swym Dzieciom – jak Król. Narody „bezpańskich dzieci” muszą
  służyć „królom” tego świata, i najgorszemu z królów, siedzącym już na Tronie ok. 2 dni…
  przez prawie 2000 lat – zmienia się tylko jego pseudonim w kodzie cyfrowym.
  Ale i ta Gwiazda Heksagramu zgaśnie… zastąpi ją sam antyChryst, na zasadzie wspólnoty
  z synagogą szatana, ze „źródeł” monolitu kabalistycznego. Owoc duch Obelisku.
  Twardy jak skała… koloru piaskowego. Biało-Żółty, …niczym jak „gwiazda” z Watykanu.

  Przez 3,5 roku będzie uciskał jak „Skała” ów ojczym Świątyni Bezpłodności Swej woli,
  myśli, metod i zbrodni – jak papież piasków pustynnych. Spalony ogniem zajaśnieje jak…
  słońce rA – jak na Gwiaździstego boga przystało… [seler 05-05-2012]

  p.s. – wiem, że tekst jest trudny… ale do „przełknięcia” ;-))

 7. Cały, ponad 3 godzinny film ukazujący działanie świata szatana i demonów w naszym życiu codziennym. Wielce pouczający materiał, który ukazuje prawdziwość słów Jezusa. „Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego.”

  http://www.proroctwa.com/nawrocenie-spirytysty.htm

  Nawrócenie Elitarnego Spirytysty – 3h napisy PL – z dnia 06-05-2012

 8. Wheelie – wyznawco „cudów” szatańskich – moja osobna i ostatnia odpowiedź:

  Nie udowadniaj mi na siłę, że kłamstwo jest prawdą. Dla mnie wykładnią Prawdy
  jest Cała Biblia i jej Cały Przekaz, a nie tylko Jedno zdanie z Ostatniej Wieczerzy.
  To zdanie oczywiście jest Prawdą, tak jak pozostałe Słowa, które wypowiedział
  Syn Jezus Słowo od Boga.
  Biblia jest Pokarmem bo jest Prawdą – Jezus jest Pokarmem bo jest Prawdą,
  jeżeli prawdę można nazwać Pokarmem, to Słowa Prawdy są Ciałem i pokarmem
  dla chrześcijan. Ja – seler – Karmię się Prawdą, która od Boga pochodzi, bo kto
  prawdę spożywa, nie umrze na wieki… Sens Przekazu jest też Pokarmem.

  Nie wchodzę w dyskusję z ludźmi, których pokarmem jest Kłamstwo religijne.
  Nie dyskutuję z ludźmi, którzy za prawdę uważają bajki religijne i czczą kłamstwo.
  Nie odpowiadam więcej ludziom, którzy zarzucają kłamstwo Bogu i Biblii i Słowu,
  a wierzą oprawcom i Karmią się ich Kłamstwami, na użytek ich bałwochwalstwa.
  Nie rozmawiam z ludźmi służącymi demonom za pomocą religii. Wolę motyle na…
  łące, pełnej kwiatów… a nie przelanej Krwi – tobie, Wheelie, więcej już nie odpowiem.

  Watykan wielbi lucyfera ? — tak, …już od 325 roku po przyjściu Żywego Słowa na świat.

  http://www.proroctwa.com/watykan-wielbi-lucyfera.htm

  Założyciel religii rzymsko katolickiej – Religii Rzymskich Kłamstw – cesarz
  Konstantyn ustanawia Niedzielę „dniem świętym” dla instytucji religijnej krk:

  „321 r. – Cesarz Konstantyn nakazuje oficjalnie święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty. Dekret Konstantyna brzmi następująco: „Czcigodny dzień Słońca winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej; natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę” (Codex Justinianus, III, 12).”

  Zamiast Boga – czcijcie zatem Dzień Słońca [sun] i jego Znak – Hostię. Już wkrótce,
  wyznawcy katolicyzmu będą czcić ciekawszy niż motyle Obraz Bestii i jej Znak,
  przyjęty na czoło [mózg – „rozum”] – lub na rękę [będą czynić to, co im Bestia rozkaże].
  Ja nie muszę… ja nic nie muszę, Wheelie, …szatan i jego słudzy nie są moim „panem” L.
  Bóg jest moim Ojcem, a Słowo Jezusa Pokarmem – to pokarm Wieczny, to nie wafelek.

  Nie po to Jezus przelał za mnie Krew, abym musiał przeżuwać Jego wciąż rozszarpywane
  i deptane Ciało – Jego Słowa Prawdy przerobione na wafelek…

 9. Nie chodzi o to, żeby nazywać innych kretynami i wyznawcami cudów szatańskich, tylko chodzi o dotarcie do Prawdy i tylko o Prawdę tu chodzi. Dawanie upustu swoim emocjom i działaniom duchów zwodzenia też nie zmieni jedynej Prawdy. Co z tego, że ktoś się jara fragmentem łaciny ( powyższy link: http://www.proroctwa.com/watykan-wielbi-lucyfera.htm), jak sam w artykule przyznaje, że nie umie jej poprawnie przetłumaczyć, bo jej po prostu nie zna. Skojarzenie słowa lucyfer od razu z jego wielbieniem jest bardziej niż śmieszne, ale niektórym wszystko się kojarzy z jednym. Masz tu fragment, który tak podniecił autora artykułu „Watykan wielbi Lucyfera?” na http://www.proroctwa.com :
  „Flammas eius lúcifer matutínus invéniat: ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum. Christus Fílius tuus, qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit, et vivit et regnat in sæcula sæculórum.”

  Poprawne tłumaczenie, bez naciągania:
  Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
  Płomień tego Lucyfera gniewnego przyszedł

  ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum
  tego, który to Lucyfer nie potrafił zniszczyć

  Christus Fílius tuus,
  Chrystusa Syna Twojego (swoją drogą to ‚tuus’ też powinno być z dużej, bo dotyczy to Boga, więc coś na bakier był ten „tłumacz” z wiarą).

  qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
  który powrócił z piekieł świecąc miłosierdziem (lub łagodnością) rodzajowi ludzkiemu

  et vivit et regnat in sæcula sæculórum
  i żyje i króluje na wieki wieków – AMEN

  Pamiętajmy, że to fragment wyrwany z kontekstu, z dłuższej całości. Zaraz jeszcze wnioski padną, że Chrystus wg tłumaczenia był synem lucyfera. Oj dręczą duchy nieczyste za zgubę dusz ludzkich…
  „I OTO WYSZŁY DEMONY, ABY ZWIEŚĆ LUD I WZBURZYĆ GO PRZECIW KOŚCIOŁOWI CHRYSTUSA”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.