Exodus: Droga Izraela z Egiptu

 

 

Reklamy

6 comments on “Exodus: Droga Izraela z Egiptu

 1. Też mam takie zdanie – obiektywny, rzetelny, i wartościowy film potwierdzający.
  Czytając Biblię zanim cokolwiek i ktokolwiek przekazywał w mediach, a o Necie
  można było tylko pomarzyć, uwierzyłem w Słowo, bowiem było przekazane
  prorokom, którym można było zaufać, i im słowom również. Tak jak prorocy dawali
  świadectwo o sobie swoim życiem, dawali świadectwo o Stwórcy [również swoim
  życiem], tak Stwórca dał świadectwo o prorokach [ich życiem] i o Sobie. Czyż nie
  jest To Wzajemność prawdziwa ? Jezus też dał świadectwo o Ojcu i …nawzajem.

  Tak Słowo staje się Ciałem – a Ciało staje się Potęgą Słowa. Ludzkie słowa to Pestka.

  Ewangeliczny niewierny Tomasz jest archetypem Niedowiarstwa na boże Słowo.
  Izraelici mieli pretensję do Mojżesza, że ich „wlókł” po korytach wyschniętych rzek,
  a już całkowicie załamała się ich Wiara, gdy doszli do morskich Wód. Wiara w Słowo.
  Mojżesz – a może Noe – tej wiary nie tracił ani na chwilę, nawet w Obliczu pozornej
  klęski i beznadziei . Ojciec Bóg Stworzyciel wiedział Gdzie prowadzić Mojżesza,
  który Mu zaufał, albowiem jako Stwórca wiedział gdzie jest Mały trójkątny Cypel
  przejścia do Wyzwolenia – mały, ale jakże Wielki. Jedyna w swoim Rodzaju Brama,
  wybrzuszone, płaskie, bezpieczne Dno w głębokiej zatoce pełnej niebezpieczeństw.

  I doszli, i przeszli… I wyszli z egipskiej niewoli obłudy, terroru, kłamstw i zbrodni.
  To nie była religia, to była Wiara.
  Kiedy na moment Mojżesz oddalił się od ludu, bo miał coś załatwić, chyba chodziło
  o jakieś materiały budowlane, kamienne płyty czy coś takiego [;-) ], rozochocony
  i spragniony kultów LUD, postanowił założyć sobie religię i „stworzyć” boga Złotego.
  Jak to się skończyło wiedzą niektórzy, a niektórzy z ludu pozapominali, lub udają,
  że nie wiedzą. Patrzą na Obelisk w centrum placu w Stolicy pseudo Piotrowej i…
  nie widzą Go.
  W około 50. sekundzie filmu, zaraz na początku, widzimy strzelistą kolumnę, Obelisk
  egipski, fallus pogańskiego kultu, antenę do kontaktów z kosmicznym Ra…
  Czyż nie jest to ta sama kolumna ? – …zmieniła tylko miejsce Kultu, a kult pozostał.

  Film ma wymowę duchową, nie tylko Materialną. [w sensie dowodów na Słowo]
  Exodus Chrześcijan – wychodzenie z niewoli Babilonu, podobnie jak Noe, Mojżesz,
  nas prowadzi Jezus Zbawiciel Słowo.

 2. To jeden z najwiekszych i najlepiej udokumentowanych cudów jakie uczynił Pan nasz żywy Bóg. Każdy powinien zaznajomic się z tymi dowodami by umocnic swą wiarę. sam wcześniej oglądałem inne podobne filmy dokumentalne o tym miejscu przejścia lecz ten jest chyba najlepszym zwięzłym przedstawieniem wszystkich niezaprzeczalnych faktów o exodusie.

 3. A teraz Uwaga – poniżej film pod zmienionym przeze mnie tytułem [odczytany]

  „sudoxE: Droga Izraela do… Egiptu ?” – duchowość Zamieniona na materializm Ego.

  pod filmem:
  „Księgi prorockie Starego Testamentu to zbiór cennych wskazówek dla współczesnych a także wizje przyszłości i końca świata. Twórcy filmu biorą pod „dziennikarską lupę” tekst Księgi Daniela, znajdując potwierdzenie jego wizji w otaczającej Nas rzeczywistości.”

  seler: – Proroctwa – oraz ten Film – mają podwójne znaczenie: Materialne i Duchowe.
  Film koncentruje się, podobnie jak Dosłowne odczytywanie proroctw i NT, bardziej
  na Wymiarze materialnym [pustynia-winnice, wiele owoców-odrodzenie itp.], ale to jest
  przekaz dla „świata odrodzonego” Materialnie i fizycznego Izraela, któremu bardziej
  odpowiada mesjasz Materii i bóg zdradzieckiego Salomona – Lucyfer, dlatego I-sra-eL.

  W filmie – i w Proroctwach – jest ważniejszy, Duchowy wymiar, bo tak należy Odczytywać wszystkie proroctwa i współczesne Informacje ze „świata”… np.: pustynia-winnice, to
  inaczej Bezbożność-Odrodzenie Duchowe, …wiele owoców-odrodzenie, to inaczej
  Plon Słów Prawdy-Upadek Bałwochwalstwa i Odrodzenie duchowe Izraela Prawdziwego.
  [nawrócenie się Żydów na chrześcijaństwo, po Exodusie: Droga „israela” do Egiptu]

  Ten podwójny Wymiar proroctw jest opisany na stronie, którą nie raz już podawałem:
  http://nickycruz.ovh.org/imperia_czasow_konca.html

  a teraz film ze strony
  http://www.globalnaswiadomosc.com/apps/videos/videos/show/16382825-proroctwo-daniela

  THE DANIEL PROJECT – PROROCTWO DANIELA (PL) – Exodus kontra Egoizm
  [propaganda pseudo odrodzonego Ludu izraelczyków i dopasowywanie proroctw] 1:23:17
  pomimo wszystko Warto obejrzeć, choćby z powodu Znaku pseudo chrześcijaństwa,
  oraz Znaków Zwiedzenia i czym stał się… nie Kim, ale czym stał się Obecny Israel bez Boga.

  ____________
  Oraz inny film – Pisma Daniela.mpg – lektor PL – czy odbudowa „Świątyni” Salomona,
  która będzie pałacem dla szatana, czy ważniejsze jest Odrodzenie świątyni Duszy bożej ?

  [odrodzenie się materialne, ale czy Duchowe ?… zastanawiają się nad Planem bożym,
  ci którzy występują w filmie, prawdopodobnie żydowscy chrześcijanie,
  bo taki Jest Prawdziwy Plan Ojca – duchowość Narodu ważniejsza od materiaLizmu]

  Polecam obejrzeć 2 filmy – Wiara kontra Religia – Duchowość kontra Materializm.
  pałace religijne czy piękno Osobowości… Oto jest pytanie. I zarazem Odpowiedź.
  Bóg osobowy kontra bezduszny Szatan – Alfa O[mega]woc kontra A jak Zgnilizna.

  Przykład upadku i/lub odrodzenia Jakuba [Izraela] jest archetypem i współczesnym
  obrazem-Postacią Upadku i/lub Odrodzenia człowieka i Narodów – albo będą „walczyć”
  z Bogiem [i przegrają], albo będą pokonywać Faraonizm [i wygrają] i wtedy staną się
  Narodem Wybranym… bo dokonali Wyboru według wolnej [nie zniewolonej] Woli.
  Wolność Wyjścia z [lub] do… Wolności.

 4. Ten komentarz powinien być umieszczony na tej stronie
  https://radtrap.wordpress.com/2012/04/25/islamskie-powiazania-prof-veith/#comment-6621

  jednak napiszę tutaj bo dotyczy Odstępstwa upadłego już Izraela, na przykładzie
  wynaturzonego Heksagramu – symbolu synagogi szatana [Mojżesz „przewraca się w grobie”]

  Totalny atak na Heksagram – Gwiazdy salomonowej Głupoty przewrotności

  Kto buduje swoje „szczęście” na Krzywdzie innych ? – szczęście to uczucie, duch
  Kto buduje „prawdę” na Kłamstwie i tym „karmi” ? – prawda to pokarm, duchowość
  Kto buduje „świątynię” Egoizmu i czci fałszywego boga ? – egoizm to „kamień węgielny”
  zatracenia w sobie i utracenia raju z Bogiem – synagoga [salomonowego] szatana

  Trójkąt Piramidalny symbolizował kiedyś Prawdziwą wewnętrzną Wspólnotę Ciała
  oraz prawdziwą Wspólnotę Ciał [w maksymalnym skrócie] – jak został Wynaturzony ?
  [wspólnota wewnętrzna i z innymi: woli, myśli, metod i wyników Odnośnie Materii].
  Obecny Materializm Upadłej Duchowości – przewrotność Ciała, wszystko Dla Mnie
  lub dla Lucyfera

  [dodatkowe „promienie-strzałki” których tu nie ma, ale są w symbolu Oka Horusa,
  i kłamliwie głoszą, że to Oko Opatrzności bożej, to nic innego jak kierunek pożerania
  wszystkiego Do Wewnątrz – a Nic w zamian Na Zewnątrz. Jak „czarna dziura” w kosmosie]

  Tak naprawdę Te Promienie powinny oznaczać, że: – Liczę się z Innymi, i Mam coś dla Siebie, na zasadzie Wzajemności, po prostu również Dzielę się z Innymi, co dobre dla mnie i dla innych, w skrócie wspólnota ciał – kościół, świątynia. A czym teraz jest Ten symbol ?
  Materialną Postacią synagogi szatana z jej Egoizmem – tym są katedry katolickie, synagogi
  judaizmu, meczety islamu, cerkwie prawosławne i tak dalej… Nie widać ?
  ____________

  Trójkąt Paradoksalny symbolizował kiedyś Prawdziwą wewnętrzną Wspólnotę Ducha
  oraz prawdziwą Wspólnotę Dusz [w maksymalnym skrócie] – jak został Wynaturzony ?
  [wspólnota wewnętrzna i z innymi: woli, myśli, metod i wyników Odnośnie Ideologii
  i Religii].
  Obecna Duchowość Upadłego człowieka na wzór upadłego Anioła – antyChrysta,
  czyli przewrotność Duszy, wszystko Dla Mnie lub dla Lucyfera.

  Fotografią – Grafiką – Tej „świątyni” są Owoce zgnilizny moralnej… Nie czuć ?

  Jeżeli spleciemy ze sobą Boki Tych Wynaturzonych Trójkątów – Zmieszamy Je – mamy
  symbol Totalnego Upadku Globalnej Głupoty – mamy odczytany HEKSAGRAM.

  Potwierdzeniem będzie Kwadrat – Kamienny Monolit Sześcianu [6 – tyle boków w
  heksagramie, a 6. to symbol człowieka, a 666 to symbol „trójcy” – więzi, upadku, przewrotności – razem i osobno i z szatanem, symbol antyChrysta…

  Potwierdzeniem Prawdziwej Świątyni Kwadratu – Trwałe jak monolit Królestwo Niebios,
  oparte na czystej Prawdzie, Miłości i Wzajemności pomiędzy ludźmi i z Ojcem.
  Tak zapowiedział Jezus Słowo – Pogromca Śmierci, fałszu i Przewrotności.
  Wierzysz w To ? …[seler 30-04-2012]

Możliwość komentowania jest wyłączona.