Cele i lista członków Komitetu 300

 

Źródło: Stop Syjonizmowi

dr John Coleman, tłumaczenie Ola Gordon

1. ustanowienie Jednego Rządu Światowego (JRŚ) / NWO ze zjednoczonym kościołem i systemem monetarnym pod ich zarządem. JRŚ rozpoczął organizację kościoła w latach 1920 i 1930, kiedy zdali sobie sprawę z potrzeby stworzenia odpowiedniej religii jako wentyla dla ludzkości i dlatego ustanowili organ „kościelny” na który mogą kierować wierzenia według ich programu.

2. wywołanie całkowitego zniszczenia każdej tożsamości i dumy narodowej, co było pierwszą sprawą do rozwiązania umożliwiającą działalność JRŚ

3. zaprojektowanie procesu niszczenia religii, zwłaszcza chrześcijańskiej, a pozostawienie jednej przez nich wymyślonej (j.w.)

4. ustanowienie możliwości kontroli każdego człowieka poprzez środki kontroli umysłu i tego co Zbigniew Brzeziński nazywa technotroniką, czyli stworzenie robotów jak ludzi i takiego systemu terroru, przy którym czerwony terror Feliksa Dzierżyńskiego wyglądałby jak dziecinna gra.

5. doprowadzenie do całkowitego zniesienia industrializacji i produkcji elektryczności z energii jądrowej, co nazywają „post-przemysłowym społeczeństwem zerowego wzrostu”. Wyjątkiem są przemysł komputerowy i usługowy. Przemysł amerykański nadal będzie eksportowany do krajów takich jak Meksyk z dostępną w dużej ilości pracą niewolniczą. Miało to już miejsce w 1993 roku, na skutek wprowadzenia umowy o North American Free Trade (Płn.-Amerykański Wolny Handel), znanej jako NAFTA. Nie mogący znaleźć zatrudnienia w USA, w wyniku zniszczenia przemysłu, albo staną się uzależnieni od opium, heroiny i / lub kokainy, albo danymi statystycznymi w procesie eliminacji „nadmiaru ludności” znanego dziś pod nazwą Global 2000.

6. zachęcanie do używania i ostatecznie legalizacja narkotyków, uznanie pornografii jako „formy sztuki”, szeroko akceptowanej i powszechnej

7. wprowadzenie depopulacji dużych miast w sposób jaki przećwiczył Pol Pot w Kambodży. Warto zauważyć, że zrealizowany przez niego plan ludobójstwa opracowała jedna z fundacji badawczych Klubu Rzymskiego w USA, nadzorowana przez Tomasa Andersa, wysokiego urzędnika Departamentu Stanu. Obecnie komitet stara się o powrót do władzy w Kambodży morderców z reżimu Pol Pota.

8. stłumienie wszelkiego rozwoju nauki, zwłaszcza zajmującej się pokojowym wykorzystaniem energii nuklearnej, poza wyjątkiem dziedzin przydatnych dla Iluminatów. Szczególnie znienawidzone przez nich są łączone eksperymenty, obecnie krytykowane i ośmieszane przez nich i ich szakali prasowych. Rozwój ich mógłby zniwelować pojęcie „ograniczonych zasobów naturalnych.” Eksperymenty te, jeśli wykorzystane prawidłowo mogłyby stworzyć nieograniczone i dotąd nie odkryte zasoby naturalne, nawet z najzwyklejszych materiałów. Eksperymenty te są bardzo liczne, i mogłyby przynieść korzyści człowiekowi w sposób, który nie jest nawet w najmniejszym stopniu rozumiany przez opinię publiczną.

9. przy pomocy ograniczonych wojen w krajach rozwiniętych, oraz głodu i chorób w krajach Trzeciego Świata, spowodowanie śmierci 3 mld ludzi do 2050 roku, ludzi nazywanych przez nich „bezużytecznymi zjadaczami”. Komitet 300 (Illuminaci) na zlecenie Cyrus Vance’a opracował dokument na temat, jak doprowadzić do takiego ludobójstwa. Nosił tytuł „Raport Globalny 2000″ i został dopuszczony do wykorzystania w imieniu rządu USA przez byłego prezydenta Jamesa Earla Cartera, oraz Edwina Muskie, ówczesnego Sekretarza Stanu. Zdaniem Raportu ludność Stanów Zjednoczonych do roku 2050 będzie zredukowana o 100 mln.

10. osłabianie moralne narodu i demoralizacja robotników poprzez stworzenie klasy masowych bezrobotnych. Kiedy zmniejszy się zatrudnienie ze względu na post-przemysłową politykę zerowego wzrostu wprowadzoną przez Klub Rzymski, raport przewiduje, że zdemoralizowani i zniechęceni robotnicy uciekną się do alkoholu i narkotyków. Młodzież z tego terenu za pomocą muzyki rockowej i narkotyków będzie zachęcana do buntów przeciwko status quo, podważając w ten sposób i w końcu niszcząc rodzinę. W związku z tym Komitet zlecił Tavistock Institute przygotowanie planu, jak można to osiągnąć. Tavistock zlecił Stanford Research podjęcie pracy pod kierunkiem prof Willisa Harmona. Praca ta później stała się znana pod nazwą „Aquarian Conspiracy” (Spisek Wodnika).

11. uniemożliwienie podejmowania własnych decyzji losowych przez ludzi na całym świecie za pomocą wywoływania jednego kryzysu za drugim, a następnie „zarządzania” tymi kryzysami. Będą dezorientować i demoralizować społeczeństwa stojące przed zbyt szerokim wyborem, wywołującym apatię na masową skalę. W przypadku Stanów Zjednoczonych zorganizowano już agencję ds. zarządzania kryzysowego nazwą Federal Emergency Management Agency (FEMA), o której istnieniu dowiedziałem się po raz pierwszy w 1980 roku.

12. wprowadzenie nowych kultów i kontynuowanie rozwoju już funkcjonujących, które obejmują gangsterów muzyki rockowej, takich jak The Rolling Stones (najbardziej ulubiona grupa gangsterska Europejskiej Czarnej Szlachty), oraz wszystkie utworzone przez Tavistock grupy rockowe, które rozpoczęły się z The Beatles.

13. dalszy rozwój kultu chrześcijańskiego fundamentalizmu rozpoczętego przez Darby’ego, pachołka British East India Company, którego wykorzystają do wzmocnienia syjonistycznego państwa Izrael poprzez identyfikowanie go z Żydami w micie o „wybranym ludzie Bożym”, oraz przez przekazywanie bardzo znacznych kwot pieniędzy na to, co błędnie twierdzą, jest celem religijnym wspierającym chrześcijaństwo.

14. nacisk na rozprzestrzenianie się kultu religijnego, takie jak Bractwo Muzułmańskie, Fundamentalizm Muzułmański i Sikhowie oraz przeprowadzanie eksperymentów kontroli umysłu typu Jim Jones i „Son of Sam”. Warto zauważyć, że nieżyjącego już Chomeiniego stworzyła British Military Intelligence Division. 6, MI6. Była to szczegółowa praca opisująca krok po kroku proces, który umożliwił rządowi USA doprowadzenie Chomeiniego do władzy.

15. eksport pomysłu „wyzwolenia religijnego” na cały świat, aby podważyć wszystkie istniejące religie, a szczególnie chrześcijaństwo. To zaczęło się od „Jezuickiej Teologii Wyzwolenia”, która położyła kres rządowi rodziny Somoza w Nikaragui, oraz niszczy El Salvador trwającą 25 lat „wojną domową”. Kostaryka i Honduras są również uwikłane we wszczętą przez jezuitów działalność rewolucyjną,. Jednym z bardzo aktywnych podmiotów zaangażowanych w tzw teologię wyzwolenia, jest komunistyczna Misja Mary Knoll. Właśnie to zwróciło dużą uwagę mediów na zabójstwo czterech tzw. zakonnic Mary Knoll w Salwadorze kilka lat temu. Były one wywrotowymi agentami komunistycznymi i ich działania zostały szeroko udokumentowane przez rząd Salwadoru. Prasa amerykańska i nowe media odmówiły miejsca na publikowanie masy dokumentów w posiadaniu rządu Salwadoru, co dawało dowody jaką misję prowadziły zakonnice. Mary Knoll jest ruchem funkcjonującym w wielu krajach i odgrywa wiodącą rolę we wprowadzaniu komunizmu w Rodezji, Mozambiku, Angoli i RPA.

16. wywoływanie całkowitego załamania gospodarki światowej i chaosu politycznego.

17. przejęcie całkowitej kontroli nad amerykańską polityką wewnętrzną i zagraniczną.

18. udzielanie pełnego wsparcia dla instytucji ponadnarodowych takich jak ONZ, MFW, Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Trybunału Światowego, oraz jeśli możliwe, osłabienie skuteczności instytucji lokalnych przez ich stopniową eliminację lub wprowadzanie ich pod płaszcz ONZ.

19. penetracja i podważanie działalności wszystkich rządów oraz ich członków w celu zniszczenia suwerennej integralności narodów przez nich reprezentowanych.

20. organizowanie sieci terroryzmu światowego i negocjowanie z terrorystami wszędzie tam gdzie działają. Należy przypomnieć, że to Bettino Craxi przekonał rządy włoski i amerykański do prowadzenia negocjacji z Czerwonymi Brygadami, porywaczami premiera Moro i generała Dozier. Tak na marginesie, Dozier dostał ścisły zakaz mówienia o tym co go spotkało. Jeżeli kiedykolwiek przerwie tę ciszę, bez wątpienia byłby to szalony „straszny przykład” sposobu, w jaki Henry Kissinger podchodził do Aldo Moro, Ali Bhutto i gen. Zia ul Haq.

21. przejmowanie kontroli nad amerykańską edukacją z zamiarem i celem całkowitego i bezwzględnego jej zniszczenia. Skutki tej polityki uwidoczniły się w 1993 roku, a będą nawet bardziej niszczące w chwili kiedy do szkół podstawowych i ponad-podstawowych wejdzie program „Outcome Based Education” (edukacja oparta na wynikach).

_____________________________________________________________________________________

Komitet 300

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/committeof300.htm

Olimpijczycy

Komitet wzoruje się na przykładzie Rady 300 British East India Co., założonej przez arystokrację brytyjską w 1727 roku. Większość jej ogromnego majątku pochodziła z handlu opium z Chinami. Grupa ta odpowiada za lipne wojny narkotykowe w USA. Te wojny organizowano po to, by odebrać nam prawa konstytucyjne. Najlepszym tego przykładem jest utrata aktywów, gdzie ogromne aktywa mogą być przejęte bez śladu i nie ma potrzeby dowodu winy. Także Komitet 300 dawno temu postanowił, że będzie mniejszy – dużo mniejszy – i lepszy świat, czyli ich pomysł na to, co stanowi o lepszym świecie.

Poddane rzezi miało być mnóstwo bezużytecznych zjadaczy konsumujących wyczerpujące się zasoby naturalne. Rozwój przemysłu wspiera wzrost liczby ludności. Dlatego też polecenie mnożenia się i czynienia sobie ziemi poddaną znalezione w Księdze Rodzaju musiało zostać zniweczone. Wymagało to ataku na chrześcijaństwo; powolny ale pewny rozpad narodowych państw przemysłowych; zniszczenie setek milionów ludzi, o czym mówi Komitet 300 jako „nadmiarze ludności” i usunięcie każdego przywódcy, który odważy się stanąć na drodze do globalnego planowania Komitetu w celu osiągnięcia powyższych celów. To nie jest tak, że rząd USA o tym nie wiedział, ale był częścią tego spisku, pomagał ukrywać informacje, zamiast dać poznać prawdę. Na czele Komitetu 300 stoi królowa Elżbieta II.

Komitet 300 oczekuje konwulsji społecznych w skali globalnej, potem depresji, jako techniki zmiękczającej dla nadchodzących większych rzeczy, jako głównej metody tworzenia masy ludzi na całym świecie, która stanie się odbiorcą jego „opieki socjalnej” w przyszłości. Wydaje się, że wiele ważnych decyzji mających wpływ na ludzkość Komisja opiera na filozofii polskiego arystokraty, Feliksa Dzierżyńskiego, który uważał ludzi za nieco powyżej poziomu bydła. Jako bliski przyjaciel agenta brytyjskiego wywiadu Sydney Reilly (Reilly faktycznie prowadził Dzierżyńskiego w latach formacyjnych bolszewickiej rewolucji), często zwierzał się w Reilly’emu podczas jego pijackich sesji. Dzierżyński był, oczywiście, bydlęciem które dowodziło czerwonym terrorem. Kiedyś powiedział Reilly’emu, podczas jednej z sesji, że „Człowiek się nie liczy. Popatrz, co się dzieje, kiedy go głodzisz. Po to żeby żyć zaczyna jeść martwych towarzyszy. Człowieka interesuje tylko jego własne przetrwanie . Tylko to się liczy. Wszystko o czym mówił Spinoza to kupa śmieci.”

_______________________________________________________________________________________

LISTA CZŁONKÓW:

 

Źródło

Abdullah II król Jordanu – [ en.wikipedia.org]
Roman Abramowicz – [ en.wikipedia.org]
Josef Ackermann – [ en.wikipedia.org]
Edward Adeane – [en.wikipedia.org]
Marcus Agius – [ en.wikipedia.org]
Martti Ahtisaari – [ en.wikipedia.org]
Daniel Akerson – [ en.wikipedia.org]
Albert II król Belgii – [en.wikipedia.org]
Alexander książę Jugosławii – [
en.wikipedia.org]
Giuliano Amato – [en.wikipedia.org]
Carl A. Anderson – [en.wikipedia.org]
Giulio Andreotti – [en.wikipedia.org]

Andrew diuk Yorku – [ en.wikipedia.org]
Anna, księżna – [ en.wikipedia.org]
Nick Anstee – [en.wikipedia.org]
Timothy Garton Ash – [ en.wikipedia.org]
William Waldorf Astor – [ en.wikipedia.org]
Pyotr Aven – [ en.wikipedia.org]
Jan Peter Balkenende – [en.wikipedia.org]
Steve Ballmer – [en.wikipedia.org]
Ed Balls – [en.wikipedia.org]
Jose Manuel Barroso – [ en.wikipedia.org]
Beatrix królowa Holandii – [
en.wikipedia.org]
Marek Belka – [en.wikipedia.org]
C. Fred Bergsten – [en.wikipedia.org]
Silvio Berlusconi – [en.wikipedia.org]
Ben Bernanke – [en.wikipedia.org]
Nils Bernstein – [ da.wikipedia.org]
Donald Berwick – [en.wikipedia.org]
Carl Bildt – [en.wikipedia.org]
Sir Winfried Bischoff – [ en.wikipedia.org]
Tony Blair – [en.wikipedia.org]
Lloyd Blankfein – [en.wikipedia.org]
Leonard Blavatnik – [en.wikipedia.org]
Michael Bloomberg – [en.wikipedia.org]
Frits Bolkestein – [en.wikipedia.org]
Hassanal Bolkiah – [ en.wikipedia.org]
Michael C Bonello – [ en.wikipedia.org]
Emma Bonino – [en.wikipedia.org]
David L. Boren – [en.wikipedia.org]
Borwin Duke of Mecklenburg – [en.wikipedia.org]
Charles Bronfman – [en.wikipedia.org]
Edgar Bronfman Jr. – [en.wikipedia.org]
John Bruton – [en.wikipedia.org]
Zbigniew Brzezinski – [en.wikipedia.org]
Robin Budenberg – [en.wikipedia.org]
Warren Buffett – [en.wikipedia.org]
George HW Bush – [en.wikipedia.org]
David Cameron – [en.wikipedia.org]
Camilla księżna Kornwalii – [en.wikipedia.org]
Fernando Henrique Cardoso – [en.wikipedia.org]
Peter Carington – [en.wikipedia.org]
Carl XVI Gustaf król Szwecji – [en.wikipedia.org]
Carlos książe Parmy – [ en.wikipedia.org]
Mark Carney – [ en.wikipedia.org]
Cynthia Carroll – [en.wikipedia.org]
Jaime Caruana – [en.wikipedia.org]
Sir William Castell – [en.wikipedia.org]
Anson Chan – [ en.wikipedia.org]
Margaret Chan – [en.wikipedia.org]
Norman Chan – [en.wikipedia.org]
Charles książę Walii – [en.wikipedia.org]
Richard Chartres – [ en.wikipedia.org]
Stefano Delle Chiaie – [en.wikipedia.org]
Dr John Chipman – [en.wikipedia.org]
Patok Chodiev – [en.wikipedia.org]
Christoph książę Schleswig-Holstein – [
en.wikipedia.org]
Fabrizio Cicchitto – [en.wikipedia.org]
Wesley Clark – [en.wikipedia.org]
Kenneth Clarke – [en.wikipedia.org]
Nick Clegg – [en.wikipedia.org]
Bill Clinton – [en.wikipedia.org]
Abby Joseph Cohen – [en.wikipedia.org]
Ronald Cohen – [en.wikipedia.org]
Gary Cohn – [en.wikipedia.org]
Marcantonio Colonna di Paliano diuk Paliano – [en.wikipedia.org]
Constantijn książę Holandii – [en.wikipedia.org]
Constantine II król Grecji- [en.wikipedia.org]
David Cooksey – [ en.wikipedia.org]
Brian Cowen – [en.wikipedia.org]
Sir John Craven – [en.wikipedia.org]
Andrew Crockett – [en.wikipedia.org]
Uri Dadush – [en.wikipedia.org]
Tony D’Aloisio – [en.wikipedia.org]
Alistair Darling – [en.wikipedia.org]
Sir Howard Davies – [en.wikipedia.org]
Etienne Davignon – [en.wikipedia.org]
David Davis – [en.wikipedia.org]
Benjamin de Rothschild – [en.wikipedia.org]
David Rene de Rothschild – [en.wikipedia.org]
Evelyn de Rothschild – [en.wikipedia.org]
Leopold de Rothschild – [en.wikipedia.org]
Joseph Deiss – [en.wikipedia.org]
Oleg Deripaska – [en.wikipedia.org]
Michael Dobson – [en.wikipedia.org]
Mario Draghi – [en.wikipedia.org]
Jan Du Plessis – [en.wikipedia.org]
William C. Dudley – [en.wikipedia.org]
Wim Duisenberg – [ en.wikipedia.org]
Edward diuk Kent – [en.wikipedia.org]
Edward earl Wessex – [en.wikipedia.org]
Elizabeth II królowa Wielkiej Brytanii – [en.wikipedia.org]
John Elkann – [ en.wikipedia.org]
Vittorio Emanuele książę Neapolu – [en.wikipedia.org]
Ernst August książę Hanoweru – [en.wikipedia.org]
Martin Feldstein – [en.wikipedia.org]
Matthew Festing – [en.wikipedia.org]
François Fillon – [en.wikipedia.org]
Heinz Fischer – [en.wikipedia.org]
Joschka Fischer – [en.wikipedia.org]
Stanley Fischer – [en.wikipedia.org]
Niall FitzGerald – [en.wikipedia.org]
Franz książę Bawarii – [en.wikipedia.org]
Mikhail Fridman – [en.wikipedia.org]
Friso książę Orange-Nassau – [en.wikipedia.org]
Bill Gates – [en.wikipedia.org]
Christopher Geidt – [en.wikipedia.org]
Timothy Geithner – [en.wikipedia.org]
Georg Friedrich książę Prus – [en.wikipedia.org]
Dr Chris Gibson-Smith – [en.wikipedia.org]
Michaił Gorbaczow – [en.wikipedia.org]
Al Gore – [en.wikipedia.org]
Allan Gotlieb – [en.wikipedia.org]
Stephen Green – [en.wikipedia.org]
Alan Greenspan – [en.wikipedia.org]
Gerald Grosvenor 6-ty diuk Westminster – [en.wikipedia.org]
Jose Angel Gurria – [en.wikipedia.org]
William Hague – [en.wikipedia.org]
Sir Philip Hampton – [en.wikipedia.org]
Hans-Adam II książę Liechtensteinu – [en.wikipedia.org]
Harald V król Norwegii – [en.wikipedia.org]
Stephen Harper – [en.wikipedia.org]
François Heisbourg – [fr.wikipedia.org]
Henri wielki książę  Luxemburgu- [en.wikipedia.org]
Philipp Hildebrand – [en.wikipedia.org]
Carla Anderson Hills – [en.wikipedia.org]
Richard Holbrooke – [en.wikipedia.org]
Patrick Honohan – [en.wikipedia.org]
Alan Howard – [en.wikipedia.org]
Alijan Ibragimov – [en.wikipedia.org]
Stefan Ingves – [en.wikipedia.org]
Walter Isaacson – [ en.wikipedia.org]
Juan Carlos król Hiszpanii – [en.wikipedia.org]
Kenneth M. Jacobs – [en.wikipedia.org]
DeAnne Julius – [en.wikipedia.org]
Jean-Claude Juncker – [en.wikipedia.org]
Peter Kenen – [en.wikipedia.org]
John Kerry – [en.wikipedia.org]
Mervyn King – [en.wikipedia.org]
Glenys Kinnock – [en.wikipedia.org]
Henry Kissinger – [ en.wikipedia.org]
Malcolm Knight – [en.wikipedia.org]
William H. Koon II – [www.knightstemplar.org]
Paul Krugman – [en.wikipedia.org]
John Kufuor – [en.wikipedia.org]
Giovanni Lajolo – [en.wikipedia.org]
Anthony Lake – [en.wikipedia.org]
Richard Lambert – [en.wikipedia.org]
Pascal Lamy – [en.wikipedia.org]
Jean-Pierre Landau – [en.wikipedia.org]
Timothy Laurence – [en.wikipedia.org]
James Leigh-Pemberton – [en.wikipedia.org]
Leka książę Albanii – [ en.wikipedia.org]
Mark Leonard – [en.wikipedia.org]
Peter Levene – [en.wikipedia.org]
Lev Leviev – [en.wikipedia.org]
Arthur Levitt – [ en.wikipedia.org]
Michael Levy – [en.wikipedia.org]
Joe Lieberman – [en.wikipedia.org]
Ian Livingston – [ en.wikipedia.org]
Lee Hsien Loong – [en.wikipedia.org]
Lorenz z Belgii, arcydiuk Austrii-Este – [en.wikipedia.org]
Louis Alphonse diuk Anjou – [en.wikipedia.org]
Gerard Louis-Dreyfus – [en.wikipedia.org]
Mabel księżna Orange-Nassau – [en.wikipedia.org]
Peter Mandelson – [en.wikipedia.org]
Sir David Manning – [en.wikipedia.org]
Margherita Arcyksiężna Austrii-Este – [en.wikipedia.org]
Margrethe II królowa Danii – [en.wikipedia.org]
Guillermo Ortiz Martinez – [en.wikipedia.org]
Alexander Mashkevitch – [en.wikipedia.org]
Stefano Massimo książe Roccasecca dei Volsci – [
en.wikipedia.org]
Fabrizio Massimo-Brancaccio książę Arsoli i Triggiano -[en.wikipedia.org]
William Joseph McDonough – [en.wikipedia.org]
Mack McLarty – [en.wikipedia.org]
Yves Mersch – [en.wikipedia.org]
Michael książę Kent – [en.wikipedia.org]
Michael król Rumunii – [en.wikipedia.org]
David Miliband – [en.wikipedia.org]
Ed Miliband – [en.wikipedia.org]
Lakshmi Mittal – [en.wikipedia.org]
Glen Moreno – [en.wikipedia.org]
Moritz książę i landgraf Hesse-Kassel – [
en.wikipedia.org]
Rupert Murdoch – [en.wikipedia.org]
Charles Napoleon – [en.wikipedia.org]
Jacques Nasser – [en.wikipedia.org]
Robin Niblett – [en.wikipedia.org]
Vincent Nichols – [en.wikipedia.org]
Adolfo Nicolas – [en.wikipedia.org]
Christian Noyer – [en.wikipedia.org]
Sammy Ofer – [en.wikipedia.org]
Alexandra Ogilvy Lady Ogilvy – [en.wikipedia.org]
David Ogilvy 13-ty  Earl Airlie – [en.wikipedia.org]
Jorma Ollila – [en.wikipedia.org]
Nicky Oppenheimer – [en.wikipedia.org]
George Osborne – [en.wikipedia.org]
Frederic Oudea – [en.wikipedia.org]
Sir John Parker – [ en.wikipedia.org]
Chris Patten – [ en.wikipedia.org]
Michel Pebereau – [en.wikipedia.org]
Gareth Penny – [ en.wikipedia.org]
Shimon Peres – [en.wikipedia.org]
Philip diuk Edynburga – [ en.wikipedia.org]
Dom Duarte Pio diuk Braganzy – [en.wikipedia.org]
Karl Otto Pohl – [en.wikipedia.org]
Colin Powell – [en.wikipedia.org]
Michaił Prokhorov – [en.wikipedia.org]
Guy Quaden – [en.wikipedia.org]
Anders Fogh Rasmussen – [en.wikipedia.org]
Joseph Alois Ratzinger (papież Benedykt XVI) – [
en.wikipedia.org]
David Reuben – [en.wikipedia.org]
Simon Reuben – [en.wikipedia.org]
William R. Rhodes – [ en.wikipedia.org]
Susan Rice – [en.wikipedia.org]
Richard Diuk Gloucester – [en.wikipedia.org]
Sir Malcolm Rifkind – [en.wikipedia.org]
Sir John Ritblat – [en.wikipedia.org]
Stephen S. Roach – [en.wikipedia.org]
Mary Robinson – [en.wikipedia.org]
David Rockefeller Jr. – [en.wikipedia.org]
David Rockefeller Sr. – [en.wikipedia.org]
Nicholas Rockefeller – [www.nicholasrockefeller.org]
Javier Echevarria Rodriguez – [en.wikipedia.org]
Kenneth Rogoff – [www.imf.org]
Jean-Pierre Roth – [en.wikipedia.org]
Jacob Rothschild – [en.wikipedia.org]
David Rubenstein – [ en.wikipedia.org]
Robert Rubin – [en.wikipedia.org]
Francesco Ruspoli 10-ty książę Cerveteri – [en.wikipedia.org]
Joseph Safra – [en.wikipedia.org]
Moises Safra – [en.wikipedia.org]
Peter Sands – [en.wikipedia.org]
Nicolas Sarkozy – [en.wikipedia.org]
Isaac Sassoon – [en.wikipedia.org]
James Sassoon – [en.wikipedia.org]
Sir Robert John Sawers – [en.wikipedia.org]
Marjorie Scardino – [ en.wikipedia.org]
Klaus Schwab – [en.wikipedia.org]
Karel Schwarzenberg – [en.wikipedia.org]
Stephen A. Schwarzman – [en.wikipedia.org]
Sidney Shapiro – [en.wikipedia.org]
Nigel Sheinwald – [en.wikipedia.org]
Sigismund wielki książę Toskanii, arcyksiążę Austrii [en.wikipedia.org]
Simeon Saxe-Coburg i Gotha – [en.wikipedia.org]
Olympia Snowe – [en.wikipedia.org]
Sofia królowa Hiszpanii – [en.wikipedia.org]
George Soros – [en.wikipedia.org]
Arlen Specter – [en.wikipedia.org]
Ernest Stern – [www.sourcewatch.org]
Dennis Stevenson – [en.wikipedia.org]
Tom Steyer – [en.wikipedia.org]
Joseph Stiglitz – [en.wikipedia.org]
Dominique Strauss-Kahn – [en.wikipedia.org]
Jack Straw – [en.wikipedia.org]
Peter Sutherland – [en.wikipedia.org]
Mary Tanner – [en.wikipedia.org]
Ettore Gotti Tedeschi – [ it.wikipedia.org]
Mark Thompson – [en.wikipedia.org]
Dr. James Thomson – [en.wikipedia.org]
Hans Tietmeyer – [en.wikipedia.org]
Jean-Claude Trichet – [en.wikipedia.org]
Paul Tucker – [en.wikipedia.org]
Herman Van Rompuy – [en.wikipedia.org]
Alvaro Uribe Velez – [en.wikipedia.org]
Alfons Verplaetse – [en.wikipedia.org]
Kaspar Villiger – [en.wikipedia.org]
Maria Wladymirówna wielka księżna Rosji- [
en.wikipedia.org]
Paul Volcker – [ en.wikipedia.org]
Otto von Habsburg – [en.wikipedia.org]
Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah sułtan Brunei –
[en.wikipedia.org]
Sir David Walker – [en.wikipedia.org]
Jacob Wallenberg – [en.wikipedia.org]
John Walsh – [en.wikipedia.org]
Max Warburg – [en.wikipedia.org]
Axel Alfred Weber – [en.wikipedia.org]
Michael David Weill – [en.wikipedia.org]
Nout Wellink – [en.wikipedia.org]
Marina von Neumann Whitman – [en.wikipedia.org]
Willem-Alexander książę Orange – [
en.wikipedia.org]
William książę Walii – [en.wikipedia.org]
Dr Rowan Williams – [en.wikipedia.org]
Shirley Williams – [en.wikipedia.org]
David Wilson – [en.wikipedia.org]
James Wolfensohn – [en.wikipedia.org]
Neal S. Wolin – [en.wikipedia.org]
Harry Woolf – [en.wikipedia.org]
R. James Jr. Woolsey – [en.wikipedia.org]
Sir Robert Worcester – [en.wikipedia.org]
Sarah Wu
Robert Zoellick – [en.wikipedia.org]

 

Reklamy

15 comments on “Cele i lista członków Komitetu 300

 1. Radzie, linki do wikipedii prowadzą na główną jej stronę.
  Zastanawia mnie co tam robi David de Rothschild, bo taki człowiek nie istnieje, i albo autor listy ma złe dane, albo cała lista jest zmyślona — http://www.whale.to/c/roth65zxzxz.jpg http://www.whale.to/c/david_de_rothschild.html http://www.whale.to/c/tony_greenberg.html

  _____

  Rad:

  Kwantl ja Cie proszę… ten koleś od sobowtórów jest totalnym hosztaplerem, i ja to od dawna mówiłem. Zresztą to już wychodzi na jaw. Czy Ty w ogóle sprawdzasz jego ostatnie wyczyny? Jakich ludzi ze sobą powiązuje? Hitler jest Waltem Disneyem? Gaga jest Amy Winehouse? Fritz Springmeier agentem? On jest chory na łeb, ja bym się wstydził w ogóle na niego powoływać.

  http://letsrollforums.com/exposing-dallasgoldbug-fraud-columbine-t27812p2.html?s=2d13548579b58ccc7fa073534e36c864&

  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1817666/pg1

  http://letsrollforums.com/dallasgoldbug-discussion-thread-t27181p3.html

  Liste kopiowałem z artykułu u Henry Makowa, nie chciało mi się tego wszystkiego poprawiać ;p

  • Kwantl – wybierasz pierwsze z brzegu Nazwisko – [wybrałem Marek Belka],
   otwierasz stronę główną, która jest przy nazwisku, wpisujesz Nazwisko w
   górne po prawej okienko Search, i klikasz… i masz stronę na temat Marka Belki.

  • Alex Jones czy David Icke też są hochsztaplerami, ale czy to znaczy, że wszystko o czym mówią to kłamstwa? Że Jones nie był w Bohemian Grove i nie sfilmował tego, co tam się NAPRAWDĘ dzieje? Kto jak kto, ale Ty Radzie powinieneś być już wyczulony na sposób działania takich podstawionych manipulatorów. Przemycają zawsze mnóstwo tajnych informacji, o których mejnstrim nigdy nawet się nie zająknie, czym zyskują swoje zaufanie „poszukiwaczy prawdy”, ale pośród tych nielicznych autentycznych sekretów pokazują 90% bzdur i jawnych głupot, dzięki czemu większość ludzi, włączając owych „poszukiwaczy”, uznaje takich autorów za zdyskredytowanych głoszonymi teoriami i en bloc neguje wszystko, o czym się od nich dowiedzieli.
   Jest dla mnie więcej niż pewne, że tak się ma sprawa z Tonym Greenbergiem i całą tą familią, bo ich udział w przedstawieniu zwanym „telewizja” został dowiedziony ponad wszelką wątpliwość. Czy Tony gra także Rothschlida? Na sto procent przecież stwierdzić nie sposób, ale samo zdjęcie, którego adres podałem, stanowi BARDZO mocną przesłankę. Popatrz na układ twarzy, uszy, usta, proporcje, a nade wszystko na zarost, z charakterystycznym wcięciem między wąsami a brodą.

   ___________

   Rad:

   Jones i Icke mieli przynajmniej kilka przebłysków. Chiarini nie miał żadnych – to jest albo psychol albo agent mający za zadanie skompromitować ludzi od „teorii” spiskowych. Na całym świecie stworzył swój wierny, broniący go w każdej sytuacji kult, więc po części mu się udało.

   „Kto jak kto, ale Ty Radzie powinieneś być już wyczulony na sposób działania takich podstawionych manipulatorów. ”

   Dokładnie. I dlatego mówię od początku że ten człowiek jest manipulatorem. Na poziomie Podleckiego, człowieka od twarzy kosmitów na księżycu, wroga NWO Putina i dobrych jezuitów – człowieka który wypromował Chiarinniego w Polsce.

   Ludzie są do siebie podobni. Ja w zeszłym roku spotkałem Ryana Giggsa, tylko zgadnij co – to nie był Giggs! Był PODOBNY do niego. Znam się na układach twarzy, na anatomii, bo nie jedną postać w życiu rysowałem a robiłem to tip top. To co wciska Ed to jest blaga.

   .

   Co to za kółeczka? Dlaczego ich nie dorysował na szczęce albo policzkach. Śmiech. Wg.niego Hitler grał Walta Disneya.

   Wg. niego syn Icka i Bransona to jedna i ta sama osoba.

   Syn Bransona
   .

   syn Icka
   ,

   Wg. niego Bill Cooper i Jordan Maxwell to ta sama osoba (Maxwell gościł kiedyś na zywo w programie u Coopera, ale kogo to obchodzi?)

   Wg. Eda Chariniego NIE MA ANI JEDNEJ OSOBY związanej z „teoriami” spiskowymi która nie byłaby aktorem grającym kogoś innego. ANI JEDNEJ. Niech ktos mi udowodni że jest inaczej – nie udowodnicie. Ed „ujawnił” już wszystkich. A najszybciej tych którzy go wyśmiewali – dziewczyna z truther girls po czymś takim dowiedziała się że jest Sarah Pollin plus jakimiś dwiema blogerkami z kontem na you tube.

   Odłóż dumę na bok i przestudiuj to. To jest forum ludzi z 9/11 truth movement – ruchu który Ed miał za zadanie skompromitować

   I jeszcze dodam: to właśnie ludzie związani z tym forum jako pierwsi pokazali przykłady manipulacji i podstawionych ludzi w mediach – nie Ed. On pojawił się dużo póżniej i rozwinął tego typu akcje do poziomu absurdu:

   http://letsrollforums.com/online-lynching-dallasgoldbug-t27218.html?highlight=ed+chiarini

   .

   .

   • O jakiej dumie mówisz? Prezentuję tylko swoje przemyślenia. Nie wiem kto w Polsce promuje Chiariniego, opieram się na własnych obserwacjach. Twoja odpowiedź wygląda tak, jakbyś albo nie przeczytał, albo nie zrozumiał mojego komentarza. Ze wszystkimi podanymi przez Ciebie przykładami się zgadzam (że to absurd), ale dlaczego nie zająłeś się Greenbergiem? Tego nie byłoby już tak łatwo obśmiać, nieprawdaż? (i nie mówię tu o ponadstuletnich nazistach-Greenbergach, tylko o jednym jedynym Antonim G.:))
    Ale wiesz, Radzie, tutaj nie chodzi nawet o przystanie czy nie na konkretne rozstrzygnięcia, tylko o coś znacznie prostszego a ogólnego: o odpowiedź na pytanie czy rzeczywistość może być kreowana przez media do tego stopnia, że posługują się one zupełnie fałszywymi postaciami, tak jak tworzą zupełnie fikcyjne wydarzenia. Co nam po tym, że wiemy iż Bin Laden był grany przez Baracka Obamę i czym to się różni od wiedzy, że ktoś taki jak Bin Laden był prawdziwy ale grał samego siebie? Otóż niczym.

    • Kwantl – jedno Jest pewne, że tutaj Nie Ma nic pewnego… I co teraz ? ;-)))

     I dalej – według mojej opinii, zktórąniktniemusisięzgadzać, uważam,
     że Teatr z Twarzami jest celowo wprowadzoną w Net schizofrenią
     paranoidalną debiliady absurdu, po to, że może ktoś to łyknie i jak zacznie
     się w to wgłębiać, to mu życia braknie a lekarz napisze: – chory umysłowo,
     nie rokujący nadziei na wyleczenie. Chcesz tego ?
     Ja osobiście mam kilku sobowtórów w całej Polsce, tak mi inni powiedzieli,
     po spotkaniach ze mną i nie mogli uwierzyć, że oni to nie ja, a ja to nie oni.
     A mam dosyć charakterystyczną twarz, nie do „podrobienia”. A jednak…
     Wymyślanie bzdur, że „kogoś ważnego” lub osoby fikcyjne grają aktorzy,
     to nic innego, jak wprowadzanie chaosu, zamętu, aby ludzie zidiocieli do
     reszty angażując się w prowadzenie śledztw, i gapienie w Obrazki. Przestań.
     A czy zakłamane mendia mogą używać aktorów ? – czemu nie, jeśli są
     zakłamane, a sobowtórów też ci u nas dostatek, a jak sprawdzisz gdzie jest
     oryginał, a gdzie falsyfikat – robota nie do przerobienia, aby ci zająć czas…
     Ważniejsze jest Oblicze duchowe Osób, od ich Osobistej Twarzy. I wszystko.

 2. zauwazylem ze szeroko dostepne porno za free w necie zaczelo sie gdzies na przelomie 2008/2009, wczesniej raczej trzeba bylo wyslac jakiego sms’a, zeby cos zobaczyc, a aktualnie jest tego tyle za darmo, że można by to całymi miesiacami ogladac, a i tak by obejrzalo sie tylko czesc z calej internetowej kolekcji

  • Na poczatku była era modemów i wdzwanianego dostępu. Dla świerzaków czy niezainteresowanych były grupy dyskusyjne (isniejące i obecnie) które były zaspamowywane pornograficznymi reklamami wraz z czestymi porno-dialerami udajacymi filmiki czy gry. Reszta przyszła później.

   W latach 60-70 modne było kręcenie filimów S-M z realnie dręczonymi osobami. Czy to spuścizna po 2 wojnie światowej i panującej modzie na rase panów i resztę nie wiem. Był taki tręd i w filmach i w wydawanych oficjalnie pismach. Tend ten później rozkwitł jako pokolenie lateksowych chłopców znanych obecnie jako geje.

   Free porno w necie to czasy programów do masowego wspóldzielenia plików, te wszyskie Kazyy, Donkeye … to im zawdzięczamy darmowy dostep do wielu chronionych czy utajnianych rzeczy. Nie tylko metkowanych XXX. Czestp sa to książki czy filmy bedace na indexie bo zawierają fakty niezgodne z oficjalną propagandą.

 3. Semici zawsze mieli nasrane w głowach. Od tysiącleci BÓG musiał sie pojawiać w tym świecie i wybijać im pałą z ich durnych łbów mrzonki o rządzeniu całym światem. I w czasie Apokalipsy bedzie dokładnie tak samo. Znowu po potopie z nor i jam będzie sie rozlegał syjonistyczny gegot o antysemityzmie Boga Stworzyciiela.

  • Ktoś – a ja uważam, że nasrane w głowie to zawsze mieli sataniści, akurat „przez przypadek” jest ich najwięcej wśród plemienia żmijowego, a że plemię żmijowe to
   właśnie sataniści – wychodzi na to, że nic nie dzieje się przypadkowo. Potopu już
   drugi raz nie będzie, teraz Czas Na Ogień.

   • Ogień oznacza całkowita zagładę zycia na tej planecie. I tego w powietrzu i na ziemi i w wodzie jak i tego pochowanego w norach zwanych bunkrami. Jesli takie jest życzenie ludzkości to może sie ono zrealizować szybciej niż się to wszystkim „kaznodziejom” 2012 wydaje.

    Satanizm na tej planecie nie zatriumfuje, jest to fizycznie niemozliwe. Ale to wiedza przekraczajaca mozliwości nawet 666 levelowym dupsonów. A BOGowi zwisa czy ktos trafi do Nieba czy Piekła, każdy ma wybór gdzie chce iść. Tylko bożek satanistów YHW znany z religi rzymskiej jako Jannus potrzebije frajerów do swojej syzyfowej zemsty. Bo jego istnienie czy nie istnienie jest kwestia zyczenia wypowiedzianego przez Stwórce. Jest niczym wiecej jak robakiem spacerującym pomiedzy młotem a kowadłem z przygladającym się mu z zaciekawieniem kowalem. Wiecznie mu sie przygladać nie bedzie skoro robak próbuje mu ukraść materiał przeznaczony do przekucia.

 4. Romek Abramowicz? fuj, nie lubię Chelsea jeszcze bardziej

  _____

  Rad:

  A ja mam pościel Chelsea z Johnym Terry wznoszącym puchar :P

  • rozczarowujesz mnie Rad :P pozwól, że zacytuję moje ulubione hasło, które z radością wykrzykiwałam w trakcie ostatnich derbów: „shit club, no history” ^^

   Ale przyznaję bez bicia, że w dzisiejszym rewanżowym meczu LM kibicuję Chelsea. Nie zniosłabym oszustów z Barcelony w finale. Oby tylko nie było powtórki z 2009 roku… -.-

   _____

   Rad:

   Nie nazwałbym się kibicem Chelsea ale zawsze ich lubiłem. Barcy – nie znoszę ;)

Możliwość komentowania jest wyłączona.