Kim są Kaczyńscy – fakty, mity i wątpliwości

 

Źródło: host26.pl /Za Stop Syjonizmowi

Co wiemy o Kaczyńskich?

Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w Gronowce koło Odessy, z rodziny Naczelnego Prezesa Sądu Wojskowego z okresu stalinizmu, pułkownika armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego – też urodzonego w tej samej Gronowce. Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi oficerami armii carskiej.

Co to oznacza? Jedno! Nie mógł on być Polakiem, bo ci byli na ogół albo prawie zawsze – wyznania katolickiego. W imperium Rosyjskim obowiązywał od polowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymsko-katolickiego oraz Żydów mojżeszowego wyznania. Identyczna sytuacja dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora stacji kolejowej.

Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilchelm wskazują na to, że mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Nic dziwnego. Zarówno w Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich haskalizowanych (Haskala) Żydów. Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. „Nowej Rosji”. Pierwotnie Nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, co można potwierdzić w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesującym źródłem informacji o żydowskich i ewangelickich osadach i ich składzie są żydowskie strony www, pokazujące osadnictwo, budowanych na zasobach archiwów rosyjskich państwowych. Na wschód Europy szli polscy i pruscy (menonici) Żydzi.

Przodkowie po stronie ojca, np. matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia z domu GUTOWSKA, też wykazują żydowskie korzenie.

Zaskakujące jest też to, ze ojciec Rajmunda Kaczyńskiego ożenił się z Żydówka z Odessy, co miało miejsce około 1922 roku, będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W tym czasie przez ta cześć granicy przybywało z rejonów Odessy mnóstwo żydów uciekających z Rosji wskutek prześladowań przez bolszewików lub rożnych innych pogromów. Na stronach żydowskich poświęconych koloniom żydowskim na południowej Ukrainie, są umieszczone dokumenty, np. wizy ze zdjęciami mówiące o tym ze uzyskiwano je w drodze przestępstw miedzy innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich. Aby dostać się z rejonu Rygi czy Tallinna w kierunku na Warszawę niestety trzeba było przejechać jedyną linią kolejową tj. przez Grajewo.

Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszłą żonę?

Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje żydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA. Centralą tej przestępczej działalności była Łódź, a miejscami gdzie przechowywano na początku przemyconych żydów był szkoły religijne.

Dalsza poszlaka żydowskiego pochodzenia jest fakt, potwierdzany przez samych Kaczyńskich, mówiący o tym, że po przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, Franciszka Kaczyńska zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Ze stron internetowych związanych z tym miastem i rożnych innych dowodów, np: książki telefonicznej, wynika, że w 100 % pośrednictwa nieruchomościami było zdominowane przez Żydów. Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej – jest w nim przypis – interes żydowski. Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że kiedy Żydzi polscy uciekali na wschod Europy, rodzina ojca Kaczyńskich, a konkretnie – jak podają sami Kaczyńscy sam Rajmund, przeprowadził się do Warszawy – czyli pod okupację niemiecką.

W jednej z publikacji książkowych (Zdrajcy narodu?) dotyczących Volksdeutschów jest mowa o tym, że na Zachód jechali żydzi. Na peronach kolejowych, podczas postojów pociągów Żydzi z Zachodu dziwili się Żydom ze Wschodu, że ci uciekają do niemieckiej strefy wpływów, tj. pod okupację niemiecką. Wtedy nie mógł nikt wiedzieć, o jakich Żydów chodzi. Wyjątkowo dziwnym jest to, ze prócz szczątkowych informacji dotyczących Rajmunda nie do odszukania w publikacjach podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i babki. Co się z nimi stało? Póki co nie wiadomo.

W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca oficera armii carskiej jest znamiennym to, ze do czasu wejścia w życie Traktatu Ryskiego musiał on mieć rosyjska przynależność państwowa i być obywatele imperium rosyjskiego. Gdyby było inaczej, to nie byłby tak wysoko postawionym oficerem. Kaczyńscy twierdza, ze wśród ich przodków był nawet generał carski. Co to oznaczało dla niego w późniejszym okresie? Otóż, a aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa polskiego w ramach Traktatu Ryskiego, nie można było być wysokim oficerem armii carskiej lub piastować inne wysokie funkcje państwowe.

Z tajnych dokumentów, różnych rozporządzeń i ogólników z lat 30 wynika, że nie można było nadać obywatelstwa takim osobom. Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich osób, w tym przodków począwszy od 1863 roku, w szczególności zaś, czy przodkowie nie byli beneficjentami skonfiskowanych majątków. Kaczyńscy taki majątek posiadali pod Łomżą.

W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II wojne światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz tego, ze studiował on na Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chodzi od działalność w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii oddziału AK „Baszta”, nie wynika, aby taka osoba należała do tego oddziału.

Dziwnym jest też to, że ten „akowiec”, już w 1945 roku w październiku, załapał się nas studia na Politechnice Łódzkiej. Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował zdobywając w ciągu roku z hakiem tytuł magistra.

Dalsza działalność Rajmunda jest znana – beneficjent okresu stalinizmu.

Żona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydlowskej primo voto, Fyuth,.

Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera budującego Zakłady Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, że braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeni w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, że syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie, jest przewodniczącym Zagłebianskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Informacja ta jest dostępna na stronie www tego stowarzyszenia.

Adam Szydłowski w jednej z rozmów potwierdził, ze jego ojciec i stryj wyglądali z rysów tak, że powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia. Jak widać bliska rodzina braci Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, że nie wie nic o tym, jakoby był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, że są z Szydłowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do ksiąg i nie wie, w jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. Za życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i załozycielem wielu drużyn harcerskich. Zona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do odszukania w publikacjach pisanych z udziałem Kaczyńskich.

Z monografii szarych szeregów wydanej w Starachowicach wynika, że skończył on UJK, przy czym z rejestru danych miasta Sosnowica, wynika, iż ukończył on chemie na Politechnice Lwowskiej. Jerzy Szydłowski przynależał do klubu BBWR

Krótko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku mieszkał on przy Al. Jerozolimskich 87. Próba sprawdzenia książki meldunkowej nie przyniosła efektu bowiem akurat dla tego domu się nie zachowała. Obok tak, ale nie dla tego domu.

Aleksander Jasiewicz miał w 1940 roku dotrzeć do Starachowic i zamieszkać wraz z rodzina na czas wojny. W czasie okupacji zamieszkiwał on wraz z rodzina w urzędniczej dzielnicy, tj Orłowie. Sama Kaczyńska twierdzi jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, ze na koniec wojny zamieszkiwała ona w leśniczówce przy drodze wylotowej na Wierzbicy. Co wiec się stało, ze z Orłowa Jadwiga przeprowadziła się pod miasto, do leśniczówki?

Jest jedno pewne wytłumaczenie. Otóż, AJ był inżynierem budownictwa pracującym w zakładach Starachowickich również w czasie okupacji. Zapewne tam dorabiał! W jednej z żydowskich publikacji wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli ścisłym kordonem zakłady i zabrali około 1000 osób. Wszystkie osoby wywieziono do Bliżyna filii Majdanka i dalej do Oświęcimia.

Czy był wśród nich ojciec Jadwigi? Jeżeli zatem założyć, iż AJ był wśród internowanych, to zasadnym jest próba tłumaczenia, ze leśniczówka mogła służyć jako miejsce ukrywania się matki i córek.

Dziwny los AJ wydaje się tez potwierdzać fakt, że nie pojawia się on w żadnych publikacjach powojennych dotyczących losów rodziny Jasiewiczów czy tez seniorów Kaczyńskich. Jest Jadwiga, jest Rajmund, jest Stefania Szydłowska (na zdjęciu z lat 50) ale nie widać nikogo innego. Dlaczego? Czy zginęli w ramach Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niechęć do Niemców?

Dalsza kwerenda dziejów przodków zarówno Jasiewczow jak i Szydłowskich, doprowadziła do Bukowiny i województwa Braclawskiego. Tam właśnie na stronie internetowej http://www.odessa3.org, lub na stronie http://www.jewishgen.org, można było odszukać przodków tych rodzin. Są to okolice Niemirowa koło Winnicy, Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraińsko-bukowińskiej. Można była nawet odszukać informacje dot. ślubu Jas(i)ewicza z Szydłowską. Z tych samach dokumentów widać, że protoplasta rodu Szydłowskich był Leon SZYDŁOWSKI.. Taka osoba jest podawana przez samych Kaczyńskich. Rejony też był wyjątkowo żydowskie. Z innych żydowskich stron internetowych, a mianowicie z bukowińskich ewangelików, wynika wprost, że byli to Żydzi.

Strony tych ziomkostw prowadzone na amerykańskich serwerach internetowych w sposób ewidentny pokazują, ze mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyraźnie potwierdzają, ze są Żydami, oraz ze im tęskno za heimatem. Co ciekawe, nikt z tych Żydów nie używa typowego dla Żydów imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same niemieckobrzmiace. Ostatnio media niemieckie donoszą, że do RFN przybyla znaczna ilość ukraińskich Niemców wyznania mojżeszowego. jeżeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitów, to dlaczego dziś deklarują sie jako wyznawczy judaizmu?

Nie bez znaczenia jest tez to, ze Kaczyński podaje w dla WPROST, ze Neyli Jasiewicz, stryjenka, w okresie miedzy wojennym był lekarzem na dworze króla Rumunii. Czyż to nie potwierdza skąd byli Jasiewiczowie vel Jasiewiczowie? Inna sprawa – Kaczyński twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Józefa Becka, ministra Spraw Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentować, ze Józef Beck był Żydem rumuńskiej prowinencji (zresztą zmarł w Rumuni, rzekomo – jak podają sami Kaczyńscy- na rekach Neyli Jasiewicz) kalwińskiego wyznania.

Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny Szydłowskich i Jasiewiczów byli konwertowanymi luteranami pochodzącymi z Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz dała by analiza wykazu członków zboru ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.

Takie dokumenty są w całości znajdują się one w AGAD – Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis członków filialu Paproć Duża (miejsce ślubu Piłsudskiego) ale nie chce nic pokazać tego samego z terenu Warszawy. Dlaczego?

Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyński odpisał, iż nie musi on tego podawać. Jednak w ostatnich dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie – Lech Kaczyński przyznał wobec obecnych… że historia narodu żydowskiego jest jego historią…

Teraz pozostaje jedynie udać się do pewnych archiwów zagranicznych i zakupić metryki. Do dokładniejszego zbadania pozostaje tez inny aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego, a mianowicie za okres II wojny światowej. Nie da się wykluczyć ze niedługo światło dzienne ujrzą nowe okoliczności.

Trzeba tez zadać pytanie – w jakich okolicznościach ewakuował się on z Warszawy w Kierunku na Pruszków i Skierniewice. Z dokumentów poniemieckiego zespołu archiwalnego EinwanderungsZentrale Litzmanstadt wynika, ze w tym samym czasie i w tym samym kierunku ewakuowało się około 10 tyś. Volksdeutschy. Póki co nie da się nic wyjaśnić, AP w Warszawie odmówiła bowiem wglądu do Volkslisty, przy czym wgląd do takich dokumentów wyraziła naczelna dyrekcja w odniesieniu do łódzkiej volkslisty. Na Volksliście są jednak np Sasinowie…

Prócz tego, ze Kaczyńscy są Żydami ważniejszym jest zbadanie wszystkich aspektów ich zachowania tak są jak ich przodków – to wydaje się bardziej ciekawe. Kaczyńscy maja bowiem tendencji do konfabulacji jeżeli chodzi o życiorysy.

Najważniejszym powodem prowadzenia tych badań jest fakt wyjątkowej przychylności władz stalinowskiej Polski do rodziny Kaczyńskich. Jeżeli ma się jednak w rodzinie takich stalinowców jak płk. Wilhelm Świątkowski, to trudno było być prześladowanym. Osobne pytanie, to kwestia ministra sprawiedliwości z lat czterdziestych, Henryka Świątkowskiego. Kaczyńscy wspominają, iż maja PPSowskie konotacje. Ten ostatni był ppsowcem.

W związku z powyższym został złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o zbadanie w trybie ówcześnie obowiązujących ustaw, czy polskie obywatelstwo nie zostało wyłudzone, a przede wszystkim – w jakim trybie nadano przodkom braciom K. polskie obywatelstwo?

Zbigniew NOWAK

Poniżej zainteresowania badawcze jednego z najważniejszych historyków Żydowskiego Instytutu Historycznego:
dr Paweł Fijałkowski – zajmuje się dziejami Żydów w dawnej Polsce (X-XVIII w.), historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz obyczajowością starożytnych Greków i Rzymian.
Najważniejsze publikacje:
Mennonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.), „Rocznik Mazowiecki”, t. 13, 2001,
Parafia św. Mikołaja na Kamiennej Grobli w Królewcu jako centrum polskiego luteranizmu w Prusach, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. 22, 1997-1999,
Rozwój społeczności ewangelickiej i powstanie sieci parafialnej w środkowej Polsce w II połowie XVIII i początkach XIX w., w: Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie łódzkim, pod red. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Łódź 1998,

Cudowne przypadki z życia Kaczyńskich-Kalksteinów …

1) Pierwszy cudowny przypadek w życiu Jarosława to zawrotna kariera jego ojca Rajmunda. Tuż po wojnie żołnierzy AK, rozstrzeliwano, osadzano w więzieniach, sadzano na nogach od stołka, torturowano, w najlepszym razie wykluczano z życia społecznego. Tymczasem Rajmund Kaczyński, żołnierz AK, tuż po wojnie, dostaje od stalinowskiej władzy wypasiony apartament na Żoliborzu, jak na tamte czasy rzecz poza zasięgiem zwykłego obywatela, nawet szarego członka PZPR.
2) Cud drugi, żołnierz AK, mąż sanitariuszki AK, dostaje posadę wykładowcy na Politechnice Warszawskiej i oboje żyją sobie z jednej pensji jak pączki w maśle. W tym czasie gdy w Polsce rządzi Bierut, a właściwie Stalin rządzi Bierutem, posada dla Akowca na uczelni brzmi jak ponury żart, jednak rzecz miała miejsce.
3) Cud trzeci, rodzą się bliźniaki i jako dzieci akowskiego małżeństwa, na początku lat 60, kiedy większość dzieci akowców opłakuje swoich rodziców, albo czeka na ich powrót z więzienia, nasze orły zabawiają się w reżimowej TV.
4) Cud czwarty. Jarosław Kaczyński jako jedyny działacz opozycji kręgu doradców Lecha Wałęsy, nie zostaje internowany.
5) Cud piąty, Jarosław Kaczyński odmawia (tak twierdzi) podpisania lojalki i jako jedyny opozycjonista odmawiający władzy PRL zostaje zwolniony do domu, co więcej nikt go nie nęka, w okresie 1982-1989.
6) Cud szósty, Jarosław Kaczyński jako jedyny opozycjonista ma sfałszowaną teczkę i jako jedyny opozycjonista domagający się powszechnej lustracji, ujawnia swoja teczkę dopiero po naciskach prasy.
7) Cud siódmy to cud zagadka. Jaki jest związek między ofiarowanym Rajmundowi Kaczyńskiemu przez PRL apartamentem na Żoliborzu, pracą w czasach stalinowskich na Politechnice Warszawskiej, karierą filmową bliźniaków i brakiem internowania Jarosława Kaczyńskiego w stanie wojennym?

Kto wie? Czym aż tak bardzo mógł zaimponować władzy ludowej żołnierz AK Rajmund Kaczyński, że władza otoczyła jego samego, jego żonę z AK i dzieci szczególna troską. Opowieściami o wykańczaniu bolszewików?
Kto wie, czym mógł zaimponować oficerowi SB Jarosław Kaczyński, że ten po odmowie podpisania lojalki wypuścił go wolno i nigdy już nie nękał?

Adam Szydłowski z Centrum Kultury Żydowskiej

Adam Szydłowski, prezes Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej w Będzinie, bliskim krewnym braci Kaczynskich. Obie rodziny twierdzą, że przez ponad 60 lat nie utrzymywaly z sobą kontaktu… nawet o sobie nie wiedziały.

Kim jest Adam Szydłowski, prezes Zagłębianskiego Centrum Kultury Żydowskiej?

Informuje, że przeciwko Wirtualnej Polsce zostaje złożony pozew o spowodowanie zamknięcia tego serwisu. Przyczyną miały być rzkomo antysemicie treści i popełnianie przestępstw. Już po O. Rydzyku widać, jakie to przestepstwo antsemityzmu popełniaja Polacy podający prawdę. Od zamykania tego rodzaju serwisów czy czasopism są sądy czy postanowienie prokuratura, a nie Wirtualna Polska.
Zostaje też do UOKi K złozony wniosek o uznanie regulaminów Operatorów Hostingu za niezgodne z konstytucja. Pieniaczom, którzy twierdzą, że moje maile są ofertą handlowa odsylam do Dzienników Ustaw i Centrum Doskonalenia Zawodowego. W Polsce obowiazuje polskie prawo, a nie „Tablice Mojzeszowe”, jak twierdzi Stasinski z GW.

Adama Szydłowskiego poznałem „tropiąc” żydowskie akcenty w życiorysie braci Kaczyńskich. Cala historia z żydostwem Kaczyńskich zaczęła się przypadkowo od publikacji teczki Jarosława Kaczyńskiego, w której oficer zajmujący się Kaczyńskim uznał go za filosemitę. W teczce była też zawarta informacja ukazująca miejsce urodzenia Jadwigi Kaczyńskiej, z domu Jasiewicz, matce Kaczyńskich – z domu Szydłowska. Żeby sprawdzić, ja k to jest z pochodzeniem naszych rządzących udałem się do Starachowic aby przeprowadzić dziennikarskie śledztwo.

Na początek odwiedziłem ludzi związanych z „Szarymi Szeregami”, bowiem matka braci twierdziła tu i owdzie, że była czynnym członkiem tej organizacji. Dotarcie do tych ludzi nie było to trudne! Spotkałem się z weteranem tamtych czasów… panem Derelatką. Człowiek ten od prawie końca wojny zajmował się dokumentowaniem działalności partyzanckiej oraz innych organizacji walczących w tym Szarych Szeregów. W swoich zbiorach posiadał miedzy innymi monografie dotyczącą tej organizacji. Jadwiga Jasiewicz nie byla znana nikomu przez 60 lat. (Historia wygląda na wymyśloną) Są w niej wymienione nazwiska poległych lub zamordowanych harcerzy, w tym założyciela drużyn Jerzego Szydłowskiego, ale ani śladu po mamusi Kaczyńskich. Z zawartych informacji wynika, iż Jerzy Szydłowski był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu. Został o n zamordowany w 1951 roku w Mauthausen Gusen.

Jerzy Szydłowski nie stałoby się przedmiotem moich dociekań, gdyby nie fakt, że Jadwiga Kaczyńska pisząc historie swoje działalności w Szarych Szeregów na terenie Starachowic przekazała ponad pół roku Derelatcie informacje, z której wynikło, iż miała ona dwóch stryjecznych braci… Adama i Jerzego Szydłowskiego, rodzonych w Sosnowcu w 1924 r., synów Jerzego Szydłowskiego, owego dyrektora z Sosnowca.

Taka sytuacja dowodzi, że Jerzy Szydłowski był faktycznie stryjem Jadwigi Kaczynskiej, z domu Jasiewicz z domu Szydłowska.

Nie było lekko odszukać zarówno Jerzego jak i jego synów, a tym bardziej wnuczków. Dopomógł przypadek. W lokalnym dodatku, bezpłatnej gazecie… METRO, której wydawca jest Gazeta Wyborcza, odnalazł sie syn jednego z braci stryjecznych Jadwigi Jasiewiczównej. Z artykułu… „TORA JEDZIE NA FLORYDE” wynikało, że prezesem Zagłebiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej jest niejaki… Adam Szydłowski.

Ustalenie kontaktu telefonicznego nie nastręczało problemów, bowiem wszelkie dane, dotyczące jego osoby, widnieją na stronie www tegoż stowarzyszenia. Trzeba było coś wymyślić by uzyskać potwierdzenie, ze jest on synem któregoś z braci stryjecznych Jadwigi Kaczyńskiej. Już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej Adam Szydłowski potwierdził, ze jest synem Jerzego urodzonego w 1924 roku jak brat bliźniak Adama. Zaskoczenie było duże. Bliska rodzina Kaczyńskich, syn brata stryjecznego matki prezydenta jest… żydowskim aktywistą, ba nawet prezesem lokalnej organizacji, w miesicie, które przed II wojna światowa uchodziło za stolice żydostwa.

Na lokalnych będzińskich stronach Żydzi będzińscy chełpią się tym, iż na 30 radnych miejskich wszyscy byli Żydami. Trzeba było użyć dziennikarskiej prowokacji być dotrzeć do informacji potwierdzającej, czy Adam Szydłowski wie o tym, ze jest rodziną do Jadwigi Kaczyńskiej. Oczywiście trudno było się z góry zapytać, czy wie o tym, ze jest bliską rodzina do prezydenta RP, bo pewne zacząłbyz góry podejrzewać, iż bardziej tu chodzi o prezydenta niż o niego samego i rodzinę Szydłowskich. Zastosowałem dziennikarską prowokacje. Wymyśliłem więc, że moja matka była nieślubnym dzieckiem Jerzego Szydłowskiego i pokojówki, pracującej u rodziny Szydłowskich. Pan Adam nie za bardzo dowierzał, ale postanowił zweryfikować podaną informacje. Zagadnięta Adama Szydłowskiego babcia potwierdziła, iż dziadek faktycznie miał dziecko na boku. W taki właśnie sposób staliśmy się „rodzina”.

Pan Adam jest w Będzinie urzędnikiem Stanu Cywilnego i nie ma on większego problemu z weryfikacją ksiąg trzeba było wymyślić dane osobowe dla mojej rzekomej babci niczym agenci CBA. Tu sprawa była łatwa, bowiem Żydzi prowadzą w Internecie ogromne banki metrykalne. Gdyby pan Adam chciał sprawdzać pokojówkę, to ta akurat miała prawdziwe dane. Zapytany o swoje żydowskie pochodzenie nie chciał tego potwierdzić wprost, ale swoje żydowskie zainteresowana argumentował tym, że w kulturze żydowskie wychowała go babcia mieszkająca na będzińskiej Syberce. Zapytałem wprost, czy jeżeli moja matka była Żydówka po swojej matce pokojówce, to czy sprawdzili swojego ojca i stryja urodzonych w 1924, tj. w jakim wyznaniu zostali ochrzczeni i zarejestrowani? Jak przystało na osobę zajmująca się dziejami żydostwa w Będzinie, co nóż bywająca w Izraelu, kierownika USC w Będzinie – odpowiedz brzmiała… NIE!

Nic… dalej brnęliśmy w historie naszych przodków. Pan Adam zaproponował, abym podesłał mu fotkę mojej mamusi bo jak będzie miał zdjęcie, to od razu pozna po rysach, czy jesteśmy rodzina… czy była Żydówka? Usłyszałem tez coś bardzo dziwnego. Otóż, pan prezes Centrum Kultury Żydowskiej w Będzinie, stwierdził, ze tata i stryj mieli taki wygląd, że powinni zostać wywiezieni z pierwszym transportem Żydów do Oświęcimia. Dopiero na końcu zapytałem mojego przyszywanego ciotecznego brata, czy wie, ze jesteśmy rodziną do Kaczyńskich? W odpowiedzi, znawca dziejów żydostwa, aktywista zydowski, badacz genealogiczny dla Żydów, kierownik USC, osoba, która jak twierdził wykonuje badania genealogiczne dla Żydów z całego świata, stwierdził, iż nic mu o tym nie wiadomo. Wiedział jednak to, że są z tych samych Szydłowskich, do których przyznają się Kaczyńscy, tj. tego samego herbu.

Jerzy Szydłowski, był w od 1935 roku radnym miasta Sosnowca, należał do BBWR.

Na koniec pytanie – czy Kaczyńscy nigdy nie interesowali się jako Żydzi, co stało się z braćmi stryjecznymi ich matki? Wiedzieli, gdzie są urodzeni, gdzie mieszkali, co robił przed wojną stryj matki, ale nic pozatym. Czy można też uwierzyć Adamowi Szydłowskiemu, że badając losy dziadka nigdy nie natrafili na rodzinę Kaczyńskich? Jest to tym bardziej dziwne, że Jadwiga Kaczyńska na zapytanie jakiegoś kombatanta ze Starachowic potrafila jednak podać dokładne dane osobowe Adama i Jerzego Szydłowskiego oraz jego żony. To wiedziała, ale z jakiegoś powodu nie potrafila lub nie chciała nawiązać kontaktu z stryjecznymi bracmi. Co jest powodem, że nie chcą się do siebie przyznać. Czy tym powodem jest aktywność Adama Szydłowskiego jak oczywistego Żyda.


 

 

Reklamy

115 comments on “Kim są Kaczyńscy – fakty, mity i wątpliwości

 1. Rodacy dajcie swiety spokoj Kaczynskim , jedyny ktory pozostal to Jaroslaw Kaczynski , zamordowano jego brata i ten czlowiek jest jedynym ktory moze zmienic Polske , zajmijcie sie zyciorysami PRL tak Tuskiem i Komoruchem skurwysynami i sprzedawczykami Polski Naszej Ojczyzny !!!

   • Gdyby pilot wyladowal nad Gruzja,to wszyscy by gadali ze zostal zamordowany na Gruzja niestety rozwaga pilota byla ponad naciskami prezydenta wiec jego samobojcza smierc trzeba bylo odlozyc na kolejna okolicznosc,ktora nadazyla sie wkrotce,szkoda ze za tym szlancem musialo zginac tylu niewinnych osob.

   • A kto najwięcej zyskał na śmierci Lecha Kaczyńskiego? Prawidłowa odpowiedź jest odpowiedzią na Twoje pytanie ;)

    • Ludzie, opamiętajcie się. Jeśli był zamach, to nie był jego celem Pan prezydent Kaczyński, bo to przecież rządy PiS ujawniły naszych szpiegów między innymi w Rosji a Polska zatrzymała się w rozwoju, po 4 letnim rozkradaniu jej przez rząd SLD.
     Jeśli był zamach, to celem był najzdolniejszy i najlepszy generał , planowany na szefa sztabu NATO. I niekoniecznie wykonawcami byli bracia Słowianie ze wschodu. Oni raczej usuwają wrogów za pomocą promieniotwórczych izotopów. Ale celowo stało się to nad terytorium Rosji.

    • jest ksiazka Alefa Sterna o katastrofie smolenskiej , i nie tylko , cale szmbo wspólczesnych elitach , napisana długo przed katastrofa , wszyscy o niej już zapomnieli ale dokładnie i ze szczegółami opisuje jej prebieg, podaje równiez sprawcę
     Zważywszy , ze wzystko sie potwierdziło, więc być może i sprawca jest trafiony

   • No i widzimy jezyk jedynego znawcy.Czy,Ty czlowieku potrafisz sie poslugiwac pieknym jezykiem polskim i faktami,czy tylko inaczej myslacych tylko obrazac.Jak jestes takim znawca kaczyzmu to podaj tresc ostatniej rozmowy braci tuz przed katastrofa,czyzby zginela jak wiekezosc teczki rodowej.

   • Pan Lech Kaczyński zmarł w wyniku tragicznego wypadku lotniczego, spowodowanego pychą i głupotą ludzką.

   • Zgadzam sie z poprzednikiem. Piloci byli pod presja czasu i przelozonych. Zle warunki meteo. Nie odejscie na drugi krag. Z wiezy mieli zgode tylko na podejscie do ladowania a nie zgode na ladowanie. Przepis na katastrofwe lotnicza gotowy. No i jeszcze glowny winowajca, pozny wylot z W-wy a z jakich przyczyn to juz Pastwo powinni sie sami domuslec ….?.

  • ze wpisu wnioskuję że niewiele możesz już wnieść do histori i dla dobra tego kraju…..domniemam że jesteś moralnym obrońcą krzyża a co się z tym wiąże pokoleniem który nie jest już w wieku produkcyjnym i jedynym zajęciem prócz działki pracowniczej,modlitwy i ochrony żydowskich pedałów jest wypisywanie niby w geście patriotyzmu takich bzdur……………..

  • Chłopie! Chłopie! Przestań pierdasić farmazony!!! Kaczyński to Bęcłowicz, spłodzony przez ojca Jakuba Bęcłowicza we Włoszczowej w kieleckim, nieopodal Nagłowic gdzie urodził się Mikołaj Rej. Jest tam Muzeum Jemu poświęcone. Są świadkowie tych wydarzeń i opowiadań kumpli Jakuba Bęcłowicza spod budki z piwem, kiedy opowiadał im o swoich chłopakach: ,,E moje chłopaki wysoko mierzą” ( kiedy zagrali w filmie:,,O dwóch takich co ukradli księżyc”).,,E moje chłopaki wyjdą na ludzi” (kiedy skończyli studia w Gdańsku) i tym podobne wypowiedzi !!!Jakub Bęcłowicz uratowany wraz z bratem Arią Bęcłowiczem przez okolicznych chłopów , ożenił się z Jadwigą i spłodził tych dwóch do niedawna. Zaraz też rozpił się i zaczął wyprzedawać pożydowskie majątki. Wówczas UB go zamknęło w pierdlu, a matka ich zabrała ich i resztę pieniędzy i udała się do Rembertowa, gdzie czekał na nich Kalkstain, który ich usynowił i zmienił nazwisko na Kaczyński !!!Tego wszystkiego się dowiedziałem przed kilku laty, kiedy tam przejeżdżaliśmy przez przejazd kolejowy, który otwierał wcześniej przydupas Kaczyńskiego ?, ten z małymi rączkami! Zaczęliśmy rozpytywać się o niego i dotarliśmy do człowieka, który znał te rzeczy i słuchał opowiadań kumpli spod budki z piwem, którzy wraz z Jakubem spotykali się przez wiele lat!!! Od tamtej pory wszystkie pociągi przejeżdżające przez Włoszczową ,tutaj się zatrzymują !!! Więc, jaki cel miało to działanie ? Bęcłowiczowego przydupasa???

  • Zaślepienie niektórych i .. powodują że fakty się dla nich nie liczą . Może Pan Jarosław sam by zabrał głos w tej sprawie skoro uważa że jego Ojciec nie współpracował z władzami stalinowskimi??? ska ten apartament?? ska ta willa?? ciekawe

  • Co to ma za znaczenie ,czy dziadek Tuska był w wermachcie czy krewni Kaczyńskiego to Żydzi . Liczy się człowiek ,tu i teraz !

    • ZGADZAM się z przedmówcą. Głupiejemy już ? Po co i na co? Żeby cały świat wytykał nas. Ja tego nie chcę. Róbmy tu i teraz swoje dobrze . Amen!

   • No właśnie – spójrzmy co to za człowiek. Głosi reigijne herezje (wybaczenie warunkowane karą np. ), jego brat – katolik intelektualista – nie wiedział, że nie należy robić znaku krzyża, kiedy przyjmował komunię.
    To prawda – relgia, pochodzenie – to nie jest ważne. Ale to, że się kłamie, udaje i oczernia innych już jest istotne(!).
    A jak spojrzy się na kierunek ideologiczny (proszę się nie nabierać na nazewnictwo zjawisk) to narasta groza. Ideologia wojny, kult wojny, szkalowanie przeciwko Europie – przecież jest to realizacja rosyjskich celów. Rosjanie uwielbiają czyimiś rękami wywoływać chaos i wojny. Później – nawet jeśli przgrywają – są w komfortowym położeniu dyplomatycznym jako „rozjemcy” i rozdzielcy.
    Naprawdę jesteśmy tak naiwni, żeby nie dostrzegać tak uniwersalnego schematu?
    A jeśli Jarosław jest zemstą za Kulklińskiego?
    Rosjanie wykorzystują kościół katolicki do odzyskania wpływów, bo upadek ZSRR pokazał, że jest to skuteczne.
    Ksiądz Rydzyk pojawia się znikąd, nagle i ma poparcie jak mało kto wcześniej. Otrząśnijcie się!
    Chrześcijaństwo ma 2000 lat, kościół Rydzyka 25 a sam Rydzyk nigdy nie spotkał Jezusa (też Żyda swoją drogą).
    Katastrofa smoleńska to dramat ale nie ulegajcie tnaiwności charakteryzującej emocjonalne podejście. Martwcie się o żywych i przestańcie sakralizować ofiary! To bałwochwalstwo.

    Jarosław w 2005 skutecznie wykorzystał zjawisko żałoby po papieżu. Nasze „osierocenie” doprowadziło do tego, że teraz on sam jest niczym papież, wsparty kultem brata i ideą zmartwychwstania Gierka.

    Podobny mechanizm i społeczną energię wykorzystał Rydzyk.
    Spójrzcie na to w sposób bardziej uniwersalny.
    Kurcze…..

  • Wlasnie wychodza geny komucha. Zawlaszczenie TK, cicha cenzura. Ciekawe co jeszcze wymysli ten „Polak” z dziada pradziada.

  • Niezależnie od tego jakiego pochodzenia jest Kaczyński, a mam duży szacunek do Żydów mimo wszystko, uważam go za człowieka o zaniżonej samoocenie, który stara się kompensować swe małe ego agresywną polityką wewnętrzną i kompromitującą dla Polski polityką zewnętrzna. Po raz pierwszy przez niego wstydzę się za Polskę.
   PS. Tusk natomiast, podobnie jak Radosław Sikorski, to nasz najlepsze „towar eksportowy”. Szkoda, że tak deficytowy w Polsce.

   • „towar eksportowy” jak najbardziej… bez znaczków identyfikujących i bez możliwości powrotu. Szkoda, ze tego towaru w Polsce jest aż tak dużo. A jeszcze bardziej szkoda, że ciągle mają coś do powiedzenia.

   • Najlepszy towar eksportowy? czyli uważasz że robienie loda amerykanom to nasz najlepszy produkt eksportowy?W tym wypadku może eks-portowy.Jak dziwka portowa która awansowała;)

  • Zamordowano? Niewiadomo kto? Jaki interes mieliby wymienieni przez Ciebie? Chocby dodac tu nazwisko Putina to wcale tu nie pasuje.
   Pisze to w 2016 roku, pomysl teraz kto na tym skorzystał! Teraz widac kto mial w tym najwiekszy interes! Lech nie pozwoliby na to co teraz sie dzieje. Akurat Szanownego Pana Lecha szanuję za slowa, stad tym bardziej zauwazam jego brak, on nie pozwolilby na to.

  • Kaczynski a wlasciwie Kalkstein !!!!! ostatni ktory zyje to szpicel i agent ruski od wielu lat !!!! w niedlugim czasie zostana opublikowane zrodla informacji !!! wszystko co robi z Polska to czysty stalinizm !!!!!

  • Nie zamordowano tylko zginął w katastrofie! To raz a drugi to ON nikomu nie przepuścić i nie można tego zostawić bez echa

  • Ty już wiesz że kaczora zamordowali ????? a z takim zyciorysem drugi kaczor nie powinien przystawac z narodowcami i kibolami

  • Nikt nie zamordował jego brata. Wyrok śmierci na wszystkich uczestników „wesołego autobusu” wydał jarosław Kaczyński. Są na to i dokumenty i potwierdzają to fakty. Potrzeba tylko ujawnić ostatnią rozmowę między Kaczyńskimi tuż przed katastrofą. I będzie koniec Smoleńska.

  • Kto może być bardziej Polakiem !!!!1994r moja siostra przyjeżdża do matki do Niemiec na odwiedziny..stoi na dzień dobry w stołowym i pyta z oburzeniem a gdzie jest godło naszego państwa!!!!!!!!!Matce nogi się ugięły,a siostra od 2004r rozbija się po Brukseli!a ja dalej wierzę że Polska będzie normalna.Ja 2 sortu!!!

  • tatus komunista-i na co chce nam zmienic na bolszewicka-Rajmund po uzyskaniu dyplomu i przeprowadzce do Warszawy w marcu 1947 pracował w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie, a od grudnia 1947 jako kierownik robót w Społecznym Towarzystwie Budowlanym[9]. Od 1947 był zatrudniony na Politechnice Warszawskiej z przerwami do emerytury w 1987[7]. Prowadził również wykłady z termodynamiki na tzw. Sorbonie przy Politechnice Warszawskiej, głównie jako skrócone studia dla wyższych członków PZPR. Pracował także nad wynalazczością w zakresie ciepłownictwa.

  • W tym jest duży kłopot że połowa tej pisowskiej zarazy była za prl w parti jak piotrowicz krystyna pawłowicz psedonim krowa.

  • JESLI SIĘ JEST PRZYDUPASEM NASZYCH WROGÓW OD 1050 LATY I PRZYJACIELEM PARCHÓW KTORZY WRAZ Z PASOZYTAMI OBRALI SOBIE NA CEL ZNISCZENIE NASZEJ POLSKIEJ OJCZYZNY TO HOLDUJCIE BRATU PRAWDOPODOBNIE KACIE ZUPELNIE JAK W BAJECZCE O KAIMIE I ABLU.

  • Zamordowany? Kato – kaczory pragną tą bzdurną tezę podtrzymywać. W końcu na czymś trzeba oprzeć założenia Dyktatury !

  • Nie uważam, że to, kim byli przodkowie jest zupełnie nieważne, ale zgadzam się, że trzeba patrzeć na człowieka, bo rodziny się nie wybiera. Patrzę więc i co widzę? Ano prawie dokładnie to samo co u Tuska: morze pięknych haseł i wielkich deklaracji. A jeśli zastanowić się, co poza pustymi słowami (nieraz szkodliwymi) ten człowiek zrobił dla Polski? Długo trzeba by myśleć…
   Łatwiej jest nieco z bardziej płodnym w czyny śp. prezydentem. Oto co znalazłem, pozwolę sobie skopiować, bo nieźle ujęte kilka zaledwie zasług Lecha Kaczyńskiego:
   „1. przerwanie ekschumacji w Jedwabnym jako minisater sprawiedliwosci,gdy zaczela juz przynosc oczywiste dowody zbrodni Niemcow. 2. Budowa Muzeum Histori Zydow Polskich – placowka ta bedzie znajac doswiadczenia z ZIH zrodlem nieustajacego jatrzenia wrecz antypolskiej dzialalnosci.3. Skierowanie do Sejmu ustawy o restytucji mienia zydowskiego. Zgoda na wyplate ogromnych odszkodowan,gdy w swietle podpisanych porozumien jeszcze przez wladze PRL sprawy zostaly juz zamkniete.4. Bezwarunkowe wrecz ostentacyjne popieranie prezydenta Juszczeenkii reprezentujacego zbrodniarzy z UPA. 4.Podpisanie Traktatu Lizbonskiego – teraz J.Kaczynski udaje glupiegp i krytykuje Unie,podczas gdy zgodzil sie z bratem na taka Unie.5.. Zorganizowanie nikczemnej prowokacji w stosunku do Sp.Andrzeja Leppera owczesnego v-ce premiera w celu wyeliminowania go z zycia politycznego Dopuszczono sie fabrykowania nieistniejacych dokumentow!!! 6 . Brak jakichkolwiek porzadkow w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ono praktycznie zupelnie nie reprezentuje polskich interesow Mozna by jeszcze dlugo”.

   • @kwantl zgadza się, można by jeszcze długo wyliczać, np. za czasów Kaczyńskich rządziła ta sama żydowska bladź, tak w rządzie, jak i w zakładach pracy (prezesi, dyrektorzy, a nawet kierownicy). Inny przykład, nie zrobili nic by ograniczyć destrukcyjny wpływ żydowskich banków, a wręcz przeciwnie sprzyjali im.
    Ale czy to wszystko zmieni choć trochę pożytecznych idiotów, którzy ubzdurali sobie w swych ptasich móżdżkach, że skoro bandyci rządzą, to ci co nie są u koryta muszą być w porządku. Cepów nie przekonamy.

   • ad 6 teraz na Węgrzech także nie ruszają ministerstwa spraw zagranicznych, a zaczynają od spraw wewnętrznych bo jak twierdzą trzeba tam zacząć. Nie oceniaj Kaczyńskich po roku rządów, bo przez pierwszy rok budowali koalicję. mimo wszystko żyło się lepiej. A co do tekstu z tego newsa to bzdury. Mam nadzieję, że ludzie myślacy samodzielnie nie dadzą się nabrać na tą kiepską propagandę.

    • Nie oceniaj Kaczyńskich po roku rządów (zwłaszcza pięć lat rządów prezydenta:)), ale “za Kaczyńskich żyło się lepiej” ? :) Sam widzisz jak karkołomne są próby apologii tych ludzi.

     • ów prezydent rządził niepełną kadencję a więc 3-4 lata. W polsce system nie jest prezydencki więc za wiele od niego jednak nie zależało. I tak, jak patrzę na to co było, a co jest muszę jednoznacznie stwierdzić, że wtedy żyło się naprawdę lepiej.

  • chyba się nie słyszysz i nie wiesz co mówisz.Kaczyński to największa gnida jaką znam.W tym człowieku jest tyle zawiści,że nie sposób pojąć.W przyszłości się przekonasz jaki z niego patriota

 2. DZIWNE, ŻE PISZECIE O KACZYNSKIM, zamiast o Tusku który przy podpisywaniu trakaatu lizbońskiego wita sie MASOŃSKIM-ILLUMINACKIM UŚCISKIEM DŁONI..zobaczcie to jak sie cieszą za plecami Kaczyńskiego, że to podpisuje.
  Nie rozumiem zamiast pisać o rządzących to tak jak w reimowych mediach odwalacie propagande na opozycje!
  WSTYD

  • Może dlatego, że co do Tuska nikt już nie ma złudzeń, a już z pewnością nie ludzie poczciwi. A do Kaczyńskich tacy ciągle, w dobrej wierze, ciągną. Na tym polega właśnie kanalizowanie elektoratu przez KONTRLOWANĄ opozycję. Dziwi mnie, że ktoś czytając tego bloga może tych prostych a niezawodnych mechanizmów nie rozumieć.

    • To z reguły dobry objaw, ale w tym wypadku: szkoda. Nie chodzi zresztą o myślenie blogiem, a wyciąganiem wniosków z wiadomości tu zawartych. Zresztą nie tylko tu.

 3. z pochodzenia (!) jestem ewangeliczką żydowskiego pochodzenia…czy to znaczy, że jestem be, fuj i w ogóle?

  Odeszłam od wiary ewangelickiej (nie od Jezusa), bo nie zgadzałam się z doktrynami i działaniami kościoła i nie zamierzam przynależeć do żadnej grupy wyznawczej, bo i po co? Jestem głęboko wierząca i to mi wystarcza. Czy moje pochodzenie warunkuje to, kim jestem?

  Nie bronię Kaczyńskich, nigdy nie byłam ich zwolenniczką i w sumie dla mnie to ta sama para „kaloszy” co Tusk i jego zgraja. Jedynie pragnę zwrócić uwagę na ocenianie kogoś przez pryzmat „żydowości”. Założę się, że połowa z Was jakby prześledziła swoją rodzinkę to by jakiś żydów znalazła. W końcu Chazarowie to nie jedyni „żydzi” na tej planecie.

  ____

  Rad:

  W przypadku polityków takie pochodzenie ma znaczenie
  https://radtrap.wordpress.com/2012/04/04/tajemnica-wielki-babilon-czesc-910/

  • Rozumiem. Zwłaszcza, że widać gołym okiem „uprzywilejowanie” m.in Kaczyńskich.

   Fakt, moja wypowiedź mogła być trochę nieadekwatna do tekstu, ale chyba po prostu musiałam wreszcie wylać swój żal, bo na większości stron spotykam się z opinią, że pochodzenie żydowskie = satanizm i zło. Oczywiście nie mam na myśli tej strony ;)

   Przy okazji chciałabym Cię serdecznie pozdrowić, Rad, i podziękować za pracę jaką wykonujesz. Chyba jedyna strona, na której wiem, że nie natknę się na żadne new age’owe guano ;)

   ___

   Rad:

   Dziękuję za zrozumienie Nana. Dla mnie to towar na wagę złota ;) Pozdrawiam

 4. Pochodzenie ma znaczenie, jeśli chodzi o osoby publiczne, dążące do władzy i mające olbrzymi wpływ na drugiego człowieka: władzy politycznej, ekonomicznej (np. banksterzy i korporacyjne hieny), ustawodawczej (usłużni prawnicy, sędziowie), wiele kanalii wśród lekarzy aborterów i speców od eutanazji na różne sposoby. Powyższe przykłady profesji są obarczone silnym przenikaniem „plemienia żmijowego” i niestety, ale jak nie będziemy w ogóle namierzać kłamców i szubrawców i tego filtrować, to nigdy dobrze nie wybierzemy w wyborach. Nikt w artykule nie twierdzi, że Kaczyński jest złym człowiekiem, bo ma żydowskie (lub nie) pochodzenie, ale wskazuje się na kilka wątków i pytań dotyczących jego przeszłości, które dziwnym trafem są ukrywane lub przemilczane i jakoś brak na dziś logicznej odpowiedzi, jak np. Rajmund Kaczyński, były AK-owiec żył sobie po wojnie spokojnie, studiował w czasach reżimu i korzystał poniekąd z konfitur władzy. Jego synów bliźniaków, wkręcił do bajki o dwóch takich, co ukradli księżyc, chłopaczki od dzieciaka oswajali się z telewizją, ekranem i przyszłą popularnością. Są pewne poszlaki, które wskazują, że bracia ambicjonerzy byli przydatni jako kontrolowana opozycja, którą można potem sterować. Raz coś zrobi dobrego dla Polski, głośno się o tym mówi, lansuje taki przykład, a cichcem wszystko, co dla Polski niepożądane. Inna sprawa, że nie wszystko dało się ukryć, bo podpisanie Traktatu Lizbońskiego tak skrywane już być nie mogło. Reasumując: pieprzyć takie kompromisy i ludzi kompromisów. BIBLIA NIE ZNA SŁOWA KOMPROMIS. ALBO DOBRO, ALBO ZŁO. ŻADNYCH KRĘTACTW, INTRYG, GRANIA NA 2 FRONTY. TEGO OCZEKUJĘ OD LUDZI NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH WŁADZY, BO INACZEJ NIC DOBREGO Z ICH DZIAŁANIA DLA POLSKI NIE ZOSTANIE.

  • Kto to tam wie… Ważne, że dobra orientacja w sprawach masonerii, tajemniczy wyjazd do Francji w latach 70 (niby na staż) oraz choćby rozdźwięk między deklarowanym katolicyzmem a wyrażaniem z gruntu deistycznych poglądów — wszystko to może wskazywać na przynależność do wolnomularstwa (podbno rytu szkockiego, o którym zwykł milczeć, w przeciwieństwie do WW). Z pewnością jednak jest w COŚ umoczony, ale odgrywa rolę takiego, który jest niebezpieczny dla systemu i dlatego tępiony jak się da (coś jak w Stanach Ron Paul, mason). Ale w Magdalence i przy okrągłym stolcu go przynajmniej nie było, w przeciwieństwie do L. Kaczyńskiego. Same poglądy całkiem rozsądne (choć niekiedy zupełnie niepotrzebnie radykalne), ale cóż z tego, skoro wszelkie wybory to hucpa.

   • Natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł, nigdy o powiązaniach Kaczyńskich w ten sposób nie myślałem. Źródło może nie najlepsze ale… czy gazeta świadczy o artykule czy artykuł o gazecie? :) Jeśli pojawia się tam więcej takich tekstów, to chyba powinienem nieco zrewidować swoje poglądy na ten tytuł.
    http://www.nie.com.pl/art7606.htm

   • akurat w kwestii Korwina większość „informacji” to bzdura ;) jego rodzina od pokoleń należy do wspólnoty ewangelickiej i jest dobrze znana w jej kręgach, a wszystkie stwierdzenia, że to Ozjasz Goldberg są po prostu śmiesznie (przynajmniej dla mnie ;)). Nie zamierzam prowadzić jakiejś obronnej krucjaty Korwina, niech każdy wierzy w co chce :)

    Co nie zmienia faktu, że nie niektórymi, tak jak wspomniałeś radykalnymi, poglądami się nie zgadzam. Co do GMO też mnie zaskoczyło jego podejście. Wydaje mi się po prostu, że w tej kwestii nie ma bladego pojęcia.Wiem, że dużo osób popierających go reagowało na to także mam nadzieję, że jeśli wypowiadał swoje słowa w nie znając tematu, zmieni podejście. Jeśli nie, będziemy wiedzieli po której jest stronie

 5. o korwinie nie napisza bo jak widac ostatnio blog został przejęty albo aktywowany przez wszyscy kumaci wiedza kogo…

  ____

  Rad:

  Przez reptilian

 6. dla mnie szukanie prapra dziadow to totalna glupota.Dziad mogl byc super patriota a obecny szuja i sprzedawczykiem To dlatego powinnam go uwazac- bzdury

 7. Bzdety do kwadratu. Autorze tej publikacji dowiedz się kim byli mennonici. Postaraj się nie pisać bzdur. Sam nie należę do fanów Jarosława, lecz to już przesada

 8. Kaczyński nie może być Żydem, oni mają w genach zdolność do geszeftów. A ten jest biedny jak mysz kościelna.

 9. prawdziwy polak nie narobiłby tyle dziadostwa w swoim kraju.Mam nadzieję że jego rządy szybko się skończą a jego przydupasy znikną z polityki raz na zawsze .

  • Zgadza się. Ale czy wg Ciebie, czy wszystkich, którzy „wieszają psy” na Kaczyńskich, Tusk lub Komorowski, czy którykolwiek wcześniej, był lepszy? nie narobił dziadostwa w Polsce? nie nakradł? nie przyczynił się do pogarszającej się sytuacji? nie odegrał swojej, wcześniej ustalonej, roli? Podajcie mi proszę choć jedno nazwisko znaczącego polityka, który był prawdziwym patriotą.
   Mam na myśli ostatnie stulecie :)

 10. Osoba ktora napisalam ten artykul ubliza nie tylko Panu Kaczynskiemu rowniez I mnie. Moja Mama pochodzi z Rodziny Kaczynskich I w jej zylach plynie Polska krew Anie Zydowska, nie ublizajac. Papier przyjmie wszystko, tak sie postepuje z ludzmi, opowiadajac im bzdury, …..typowa walka Politykow, ktorzy zamias zajac sie tym co jest istotne, pisza o sobie bzdury, wyciagaja sobie brudy, zeby odwrocic uwage od tego co jest bardzo istotne. Jesli autor tego artylulu chcialby dowiedziec sie wiecej, prosze skontaktowac sie ze mna.

  Z powazaniem,

  Zofia Gevargis

  • Żydzi przybierali polskie nazwiska z zamiarem asymilacji z ludnością tubylczą!
   Fakt ten miał pomagać im w życiu codziennym.
   Archiwa żydowskie dokumentowali i dokumentują ludność w sposób niezwykle dokładny.Nie było ludzi anonimowych.Dlatego ich archiwa są skarbnicą wiedzy.
   A pani komentarz jest po prostu naiwny.

 11. tak czytam ta wypocinę i poprzypomina mi się historia z mojego życia . kiedyś poznałam faceta na Skypie , bardzo długo rozmawialiśmy o korzeniach naszych rodzin , wiele faktów było wręcz identycznych wiele imion nawet wiele dat i miejsc wiele , ale wiele było tez różnych ,ponieważ w mojej dyspozycji jest dość duza kronika rodzinna wraz ze zdjęciami , i w jego również dość bogaty zbiór dokumentów zaczęliśmy porównywać i okazało się , że niestety nawet nie jesteśmy spowinowaceni ze sobą mimo , że imię jego babki było takie samo jak imię siostry mojego dziadka , pochodzili z tej samej miejscowości podobne losy były jego rodziny jako i mojej . Wiec proszę wybaczyć często choć pozory wskazują na bliska rodzinę okazuje się , że to tylko zbieg okoliczności

 12. macie inny problem —emigranci, to jest problm, a Kaczyński jest jak mało kto „uczciwy” i to sie nie podoba, , dla Polski Pis , to juz ostatnia chyba nadzieja, troche posłuchajcie i poczytajcie, bo teraz jest czas o Magdalence, jak już ktooś tego nie przezył.

 13. dajcie wreszcie spokój KACZYŃSKIEMU I JEGO GENETYCZNEMU POCHODZENIU czy wiecie jak polskie kobiety i nie tyko były gwałcone przez czerwonoarmistów niekiedy nawet nie widziały twarzy swych gwałcicieli i oprawców stalinowskich.Zdajecie sobie sprawe ile dzieci zostało spłodzonych z tych gwałtów jaką gehenne przwechodziły te dzieci w dzieciństwie i w latach szkolnych bez ojców i tu niejedno dziecko dzis dorośli ludzie zazdroszcza np,KACZYŃSKIEMU że zna pochodzenieswoje swoich przodków,Czy syn ma jakis wpływ kim był jego ojciec?

 14. W końcu dowiemy się przez takie publikacje, że wszyscy jesteśmy żydami, a Polska to nie Polska tyko Izrael.

 15. Jest wiele niescislosci to prawda
  Ale
  Zastanowcie sie kim byl
  Kwasnieski – sciema po calosci.
  Lech przy Kwachu to pikus .

 16. Pingback: Kim są Kaczyńscy – Kalkstejn, fakty, mity i wątpliwości | RACJA Polskiej Lewicy

 17. Napisze wam wszystkim Kim są Kaczyńscy Tak naprawdę ,ale i tak nie uwierzycie
  Bracia Kaczyńscy to Rosyjscy Szpiedzy , posiadając tą wiedzę po-spekulujcie jeszcze raz . .

  • Henryk Świątkowski (ur. 2 kwietnia 1896 w Dzierzążni, zm. 22 marca 1970 w Warszawie), a jego brat Wilhelm nagle urodził się w rodzinie Kaczyńskich? Kłamstwa, kłamstwa i tylko kłamstwa ofiarujecie.

 18. Ojciec Dziemieszkiewiczów walczył w armii carskiej. Więc już teza, że nie mogli być katolikami to bzdura. Dalej nie czytam bo jaki początek taki i koniec.

 19. tyle komentarzy i tyle zdań co nie znaczy że komuch czy żyd zawsze zostanie komuchem i żydem jeśli w polaku płynie polska krew t to czemu nie gnoic tych co na to zasługują , i to bez znaczenia czy to Wałęsa , Kwach czy Kaczka . kolejna sprawa w każdej historii jest część prawdy

 20. Ludzie…wam sie wszystko popie….
  Artykol nie dotyczy Smolenska…a historia kaczynskich jest ciekawa…natomiast ja nie chce negowac pochodzenia zydowskiego czy kontaktow z owczesna wladza…artykol potwierdza fakty o ktorych juz kiedys czytalem…Lech nie zyje…a jaros robi co chce, bo to niby patriota….bibliotekarz….bez wyksztalcenia ,zawodu itd itp….a holota go popiera i dopinguje….BRAWO WY….ja sie od jakiegos czasu zastanawiam gdzie wyjechac bo mi wstyd za ten rzad…

 21. Ci co atakują Pana Jarosława Kaczyńskiego wiedzą to co on piwiedział o KODzie na powyborczym spotkaniy Anny Marii Anders z mieszkańcami Łomży 07-03-2016: Oni gardzą Polską. Realizują obce interesy – Ludzie, którzy tworzą KOD idą pod biało-czerwonym sztandarem, ale gardzą Polską, chcą być kimś innym Oni nie działają bezinteresownie – dodał prezes PiS, twierdząc, że za Komitetem Obrony Demokracji stoją „obce siły”. Przybierają biało-czerwone barwy. To oszustwo – Wiemy jakie jest dzisiaj natężenie walki, która jest przeciwko nam prowadzona. Są tacy, którzy nigdy nie pójdą na współpracę dla dobra Polski. Ale są też tacy, którzy są omamieni, oszukani – mówił Kaczyński, twierdząc, że sprzeciwiający się rządom PiS nie wiedzą, kim są ludzie prowadzący „walkę przeciwko PiS”. – Do nich się zwracam: pamiętajcie, dzisiaj Polska idzie ku realizacji wielkiego projektu. Projektu dla przyszłości i trzeba się do tego projektu przyłączyć, a nie walczyć z nim. I to walczyć razem z bardzo szczególnego rodzaju sojusznikami – Dziś, ci którzy z nami walczą przybierają barwy ochronne, barwy biało-czerwone. Oni próbują być biało-czerwoni. A przecież to ci sami, którzy mówili, że Polska to anachronizm, ludzie od Palikota. To ci sami którzy chodzili ze skargami na PiS i Polaków do rosyjskiej ambasady. To ludzie, którzy uprawiali pedagogikę wstydu, próbując wmówić Polakom że są winni wszystkiego złego, co stało się w naszej części Europy. To ci sami, którzy po katastrofie w Smoleńsku, przekroczyli wszelkie zasady przyzwoitości. To ci, którzy lżyli prezydenta, a także tych, którzy zginęli. To są ludzie, którzy tworzą, organizują KOD. Podobno tu są KOD-owcy. Jeśli są, to niech się pokażą. Niech zaprzeczą. Dziś idą pod biało-czerwonym sztandarem i gardzą Polską, chcą być kimś innym. Mówią, że chcą być Europejczykami. Polacy są Europejczykami, każdy z nas jest Europejczykiem, bo jest Polakiem. Ale oni to inaczej rozumieją. Chcą odrzucić polskość – kontynuował prezes PiS. – Oni nie działają bezinteresownie. Za tym ruchem stoją siły, które chcą utrzymać Polskę tak, by stała jak najniżej. By Polska była swego rodzaju kolonią. Nie będziemy kolonią. Nie zgodzimy się na to! – mówił prezes PiS i deklarował, że jego ugrupowanie nie zamierza się na to zgadzać. – Nie zgodzimy się na upokarzanie Polaków. – Sami będziemy rozwiązywać polskie spory. Wiemy, jak to zrobić. Zrobimy to, ale bez obcej interwencji. Niech nikt nie powołuje się tutaj na przyjaźń. Bo czasem niektórzy się na tę przyjaźń powołują – mówił Kaczyński i odwołał się do… przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa. – Leonid Breżniew na każdym zjeździe PZPR doradzał Polsce, by zmieniła polskie rolnictwo na socjalistyczne, byśmy likwidowali wpływy Kościoła, by marksizm ostatecznie zwyciężał w polskiej nauce. Zawsze zaczynał od takich słów: prawem przyjaciół zwracam się do was – stwierdził Kaczyński, podkreślając, że nawet wówczas, w okresie hegemonii ZSRR, któremu polskie władze były podporządkowane te zalecenia nie były realizowane. Podobnie będzie i teraz deklarował prezes PiS. Podkreślił przy tym, że zwraca się także do przedstawicieli obcych instytucji i państw, którzy są w Warszawie. – Niech nikt nie liczy na to, że my się cofniemy. Będziemy zmieniać Polskę. Chcemy, żeby Polacy byli Europejczykami, ale żeby byli Europejczykami godnymi – stwierdził prezes PiS – Będziemy bronili się przed antypolonizmem. Chcemy Polski uczciwej, sprawiedliwej i godnej i do takiej dojdziemy – podsumowywał swoje wystąpienie jeszcze raz dziękując mieszkańcom części województwa podlaskiego, którzy poparli w wyborach do senatu kandydatkę PiS Annę Marię Anders.

 22. stefan to co mowi kaczynski to jest malostkowe swiat ulega globalizacji on tego nie rozumie ze swiat nalezy do wszystkich ziemian ato co mowi P K aczynski nie uchronnie prowadzi do wojen. Jest typowym rasista uwazajac ze tylko polacy sa idealni. jest to czlowiek wiekowy nie majacy pojecia czym jest kosmos i rasa ludzka. Uwaza/ ze po nim niec sie ziemia rozpadnie i nastapi koniec swiata. Jak by byl zdrowym na umysle to by nie dzielil a laczyl ludzi.Tak jak robil to Crystus.Kacznski mnie zawiodl mimo ze na niego glosowalem. Zawiodl mnie bo robi to samo co Tusk. wszedl w jego buty i bstawia stanowiska rzadowe i poza rzadowe swoimi miernotami miast faqchowcami. Myslalem ZE pOZAQMYKA ZLODZIEI TUSWKOWYCH JAK DOTAD NIC Z TYM NIE ZROBIL I PRAWDOPODOBNIE NIE ZROBI. sWIADCZY O TOM FAQKT JAK POMAGA PRZEZ SWEGO PREZYDENTA OBCYM BANKOM NAJWI8EKSZYMI KRWIOPIJCAMI IU WYZYSKIWACZQAMI PROSTYH OBYWATELI. SWOIMI WPOWIEDZIAMI KACZYNSKI CHYCE DOPROWADZI DO MWOJNY DOMOWEJ ABY WYMORDOWAQC RESZSTKE3 ZDROWO MYSLACYCH LUDZI. DLATEGO POBSTAWIA SIE SOIMI POPLECZNIKAMI TAKIMI JAK KIBOLE ONEROWCYLUDZMI NIE MAJACYMI SWOJEGO ZDANIA A GOTOWYMI NA WSZYSTKO CO NAJGORSZE ORAZ NAJWIEKSZYM POP. JAKIM JEST POLSKI KOSCIOL A ZWLASZCZ k RYDZYKOWY. NAPISAL ZDROWO ROZSADKOWY.

 23. Chciałbym wiedzieć na jakiej zasadzie w zrujnowanej Warszawie p.Rajmund Kalkstein vel Kaczynski otrzymał od tamtejszych wladz zaraz po wyzwoleniu luksusową willę na Mokotowie i wysokie stanowisko PYTAM KOMU SIĘ TAK ZASLUŻYŁ BO WIADOMO PRZECIERZ KTO BYŁ U WŁADZY a synowie z Jarusiem na czele zagrali jacka i placka w filmie o kradzierzy księżyca. Niech prezes naprawdę powie na jakich skrzypkach gra i dla czego,oraz dla kogo ?

 24. Wspieramy polski rząd PiSu w Polsce.
  Każdy „ kto łamie prawo jest przestępcą „ !
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.Obecny rząd PiS musi zacząć przywracać standardy demokratyczne, które za rządów PO były w różnym stopniu w zaniku, co dostrzegła większość społeczeństwa polskiego.
  Rozległa korupcja wymiaru sprawiedliwości – dziedziny życia cieszącej się najniższym zaufaniem społecznym w Polsce, korupcja w gospodarce i finansach, w praktyce brak wolnego rynku, kupowanie poparcia mediów za pieniądze podatników przez rząd to tylko niektóre problemy Polski zarządzanej 8 lat przez PO
  „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława …

 25. nie wiem dlaczego ale mam wrazenie z w POlsce nic sie nie robi tylko zajmuje jakimis perdolami kto urodzil sie gdzie kim byli jego dziadkowie itd obraza sie luidzi ich rodziny nie szanuje sie wlasnej kultury i histori bez wzgledu jak ona byla czy wazne jest kim byli dziadkowie czy tez kim jest czlowiek teraz moze zacznijmy rozliczac kolejno rzady z ich kadencji moze postawmy kazdy rzad przed trybunalem nie zostanie rozliczony z kazdej decyzji niech kazdy minister bedzie odpowiedzialny za swoje decyzje nie poniesie kare jezeli mu sie udowodni ze popelnil przestepstwo…………. tylko jaki parlament w Polsce pozwoli przeglosowac taka ustawe o rozliczniu poprzedniego rzadu z jego dzialalnosciu ….. chyba nie dozyje tego ja ani moje dzieci kto wie moze moje wnuki tez tego nie dozyja mam tylko nadzieje ze nie dozyja tez rozbioru POlski bo chyba na ro sie zanoosi tak nas historia naszej Polski uczy

  • andrew, zgadzam się, zróbmy to
   powiedz tylko jak? spróbuj znaleźć skuteczny sposób realizacji, a gdy nie uda Ci się znaleźć takiego sposobu to może wtedy zrozumiesz dlaczego i zrozumiesz, że to co wydawało ci się pierdołami, wcale pierdołami nie jest, ale wyjaśnieniem dlaczego nie da się niczego zrobić dopóki co ludzie będą rozbić u nas krecią robotę

Możliwość komentowania jest wyłączona.