Night_Sky

Czas Pochwycenia

 

Zródło: Pochwycenie.pl

W słowach Jezusa odkrywamy dosyć szczegółowy opis pochwycenia. Widzimy tu świat żyjący swoim codziennym życiem, w którym nic niezwykłego się nie dzieje: posiłek, praca, handel, plac budowy, uroczystości ślubne, sen itd. I w takim właśnie normalnym, całkiem przeciętnym dniu przyjdzie Chrystus po swój lud.

Łk 17,26-35
26. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:
27. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
28. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,
29. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;
30. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
31. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie.
32. Przypomnijcie sobie żonę Lota.
33. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.
34. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
35. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

 

Jest tu jednak zawarte jeszcze ważne ostrzeżenie: dla tych, którzy mają być pochwyceni, będzie to chwila ostatniej próby serca. Jezus wyraźnie mówi o tym, by nie biec po jakieś swoje rzeczy, ale po prostu czekać na zabranie (np. modlić się, wielbić, podnieść głowę i ręce, radować się). Jeżeli czyjeś serce będzie do kogoś lub czegoś bardziej przywiązane, niż do Chrystusa, może w panice po to biec, by to ze sobą próbować zabrać. Jednak tam nic już nie możemy wziąć, jedynie nasze życie, nasze czyny zapisane w Księdze Pańskiej. Pamiętajmy więc, by ciągle sprawdzać swoje serce i uwalniać je od wszelkiego niewłaściwego przywiązania i niewłaściwej miłości, bo to może spowodować, że ktoś nie zostanie zabrany. Jak bardzo pasują tu słowa Jezusa:

Jan 12,25
25. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Mt 10,37
37. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; i kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

Łk 14,33
33. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być Moim uczniem.

_____________________________________________________________________________

Więcej na stronie Pochwycenie.pl


Advertisements

14 comments on “Czas Pochwycenia

 1. Wspaniałe są słowa ewangelii. Nigdy wcześniej nie czułem się tak otoczony dobrem i światłością jak po tym jak odnalazłem moja wiarę i zacząłem przestrzegać słów i przykazań przekazanych przez Jezusa!

 2. Rad żeby nie było że atakuje twój blog ale z jedną rzeczą się totalnie nie zgodzę a mianowicie chodzi o czas pochwycenia występuje w amerykańskiej biblii, największy nakład tego wydania jest w stanach a przekładem zajmował się mason. Kilka razy natrafiłem na ten czas pochwycenia, który tak silnie wierzą amerykanie i na natrafiłem na parę artykułów, które bardzo ładnie obalały tę tezę a przede wszystkim tę parę słów o „pochwyceniu” których autor sobie dołożył. co do reszty podanych wersetów zgadzam się ale dotyczą one bardziej czasów ostatecznych.
  pozdr.

 3. Do mnie osobiście bardzo przemawiają słowa Jezusa z Łukasza 17: 32 – Wspomnijcie żonę Lota. Jakże krótkie, a jak wymowne i treściwe. Ten przykład pokazuje czym wypełniać, a czym nie wypełniać swoje serce. Jezus często podkreślał aby …nie troszczyć się zbytnio o ciało swoje… Duch ożywia, ciało nic nie dodaje.
  Serce jako siedlisko naszych uczuć i pobudek w dzień próby pokaże nam samym czym je wypełniliśmy. Dzisiaj możemy mówić, że wierzymy, ufamy Bogu i jesteśmy gotowi na wszystko.
  Ale czy dzisiaj sami możemy to sprawdzić??
  Czy sami możemy ‚zmierzyć’ naszą wiarę??
  Nie. Potrzebna jest weryfikacja z ‚zewnątrz’.
  Potrzebna jest próba właśnie po to aby pokazała nam samym czy rzeczywiście wierzyliśmy i byliśmy w pełni oddani.
  Bez próby trudno nam samym ocenić jacy właściwie jesteśmy. Powołam się na przykład Abrahama. On wierzył Bogu. Ale czy sam z siebie mógł ocenić jaka jest jego wiara. Dopiero kiedy otrzymał polecenie aby swego syna złożyć na ofiarę mógł sam się przekonać o sobie. Bóg wiedział o Abrahamie, że był gotów to uczynić, ale dopóki Abraham nie otrzymał tego polecenia sam o sobie tego nie wiedział i trudno mu było określić zakres swojej wiary.

  Jeżeli więc nasze serce pokaże nam w dzień próby jacy naprawdę wówczas będziemy, to jak bardzo powinniśmy przykładać wagę do tego czym obecnie wypełniamy nasze serce i dokąd zdążamy.

  Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Łukasza 21: 34,35

  A teraz do – CHOICE. Ja cię przepraszam ale nie wiem z czym masz problem jeśli chodzi o czas pochwycenia. Ten czas przyjdzie znienacka. Spekulować nie ma co. Lepiej myśleć o swoim sercu, budować swą wiarę i zachęcać innych. Pozdrawiam

 4. Serce jako Wspólnota jest symbolicznym Trójkątem Paradoksalnym

  „Trójkąt Paradoksalny [stojący na wierzchołku] – to Symbol Ducha lub Dobra lub Natury również Materialnej, opartej na Wzajemności
  1/ w środku napis – moja lub cudza Dobra Wola, dla wspólnego dobra, szczera i prawdziwa, nie skażona Fałszem, obłudą, cynizmem
  2/ lewy bok [jeden z nich] – moje lub cudze najlepsze Dobre Myśli, dla wspólnego dobra, a nie dla dominacji, nie dla reżimu i tak dalej
  3/ prawy bok [jeden z nich] – najlepsze moje i cudze Dobre Metody do realizacji potrzeb dla rodziny, społeczności, narodów świata
  4/ Sklepienie, zadaszenie, antyPodstawa [jeden z boków] – Dobre Wyniki są Owocem mojej Woli, Myśli i Metod – dla mnie i dla innych
  Na takiej skale zbuduję mój dom, moją Wspólnotę, moją Owczarnię – paradoksalnie będzie stał i będzie trwały i niezniszczalny – i siły
  piekielne Go nie przemogą … tak mniej więcej przekazywał Jezus w swoich przypowieściach, paradoksalnie życiowych…. […]”

  ze strony
  https://radtrap.wordpress.com/2011/11/24/nasza-banka-mydlana-zwana-rzeczywistoscia/

  [parafrazując tytuł: Nasza bańka Próżności zwana pseudo RzeczyWidzeniem]

  Samozadowolone Serce oparte na Egoizmie jest Trójkątem Piramidalnym,
  wspólnotą Wynaturzonej woli, myśli, metod i wyników [owoców] – to wspólnota
  fałszu – wspólnota pozorów, symbolem jest Piramida Zniewolenia [siebie i kogoś]
  Też Wzajemna – tylko „inaczej”…

  Serce jest również symbolem uczuć – albo egoistycznych, albo opartych na Wzajemności.
  Egoistyczne serce to trójkąt piramidalny – lub Wynaturzony trójkąt paradoksalny.
  [czyli pozorne uczucie miłości dla kogoś Prawdziwego – lub uwielbienie dla Ojca Pozorów]
  Wynaturzony Trójkąt Paradoksalny [z Heksagramu] jest symbolem wynaturzenia
  1/ nienawistnej woli – albowiem dobra wola jest oparta na miłości Też do innych
  2/ nienawistnej myśli – albowiem…
  3/ podstępnej metodzie – albowiem…
  4/ podstępnych wynikach – albowiem… albowiem jest to Klucz śmiercionośnej Kabały.

  Dlatego heksagram – tzw. Gwiazda Dawida – jest symbolem Wynaturzenia
  [a nie był], ponieważ Dawid wypiął się dupą do Boga, a swe „serce”
  zwrócił ku szatanowi i –
  1/ miłość stała się nienawiścią do Stwórcy i do ludzi – była miłością Własną
  2/ wola stała się [zniewoleniem] podłością
  3/ myśli stały się pożądliwością
  4/ metody stały się podstępem – wynikiem będzie zagłada według Klucza Kabały.
  W wynaturzonym Heksagramie nie ma miejsca dla Wzajemności,
  ani z Ojcem, ani z ludźmi… jeżeli już, to są to Pozory wzajemności i wolności.

  „Jan 12,25
  25. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
  Mt 10,37
  37. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; i kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
  Łk 14,33
  33. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być Moim uczniem.”

  Ten kto Kocha Pozory tego świata i uwielbia Materializm ciała i duszy,
  komu „takie życie” odpowiada, kto je kocha [siebie] – straci je…
  Kto bardziej Kocha Ludzi aniżeli Stwórcę – tego ludzie Zwiodą, nawet matka ziemska…
  Kto przywiązuje się do Materializmu, kto Kocha Własność i posiadanie na własność,
  a nie stworzył tego, jedynie Przetworzył z tego, co zostało mu Dane,
  ten …nie może być Moim uczniem. Osądzane będą Dusze, a nie bogactwa tej ziemi,
  zgromadzone przez posiadaczy, często na krzywdzie innych…

  Kogo zatem obejmie Pochwycenie ?
  Zapewne tych, którzy zachowali NaturęRzeczyWzajemności opartej na Prawdzie.

  Nikt nie mówi – nawet Jezus – aby Pogardzać życiem, dobrami materialnymi itp.,
  albowiem istnieje Wartościowanie, a na tym „świecie” jesteśmy w formie
  cielesnej [przemijającej] oraz w formie duchowej [niezniszczalnej], więc co ważne,
  co ważniejsze, a co Najważniejsze ?

  p.s. – są tacy co Szydzą, bo wzajemności Nienawidzą… są tacy, również na blogach.

 5. Zbadałem drobiazgowo temat porwania i mam na witrynie spory artykuł, który wyjaśnia wszystkie jego aspekty.

  http://www.zbawienie.com/porwanie.htm

  Jest niezwykle ciekawe to, że demoniczna propaganda New Age poświęca mnóstwo czasu na porwanie. Nazywane jest to – ascension i New Age zapowiada ascension w tym właśnie roku. David Wilcock jest jednym z wielu promotorów tego ruchu.
  Wracając do artykułu, Amerykanie spodziewają się porwania nie tyle z powodów jakiejś tam translacji Biblii, ale w USA jest ponad 3000 wyznań, czyli odstrzałów od Kościoła Katolickiego. I to jest przyczyną, że wiele Chrześcijan wierzy w ową doktrynę, która w Polsce nie jest aż tak bardzo znana. Znacznie więcej detali w podanym wcześniej linku. Pozdrawiam serdecznie…

 6. czy wyprowadzanie ze słów:
  „Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
  Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.”
  doktryny o pochwyceniu nie jest kolejną pułapką intelektu?
  przecież o wiele ważniejsze są te słowa:
  „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.”
  bo te słowa dotyczą istoty chrześcijaństwa
  przestrzegam przed pułapkami odwracającymi uwagę od tego co ważne i kierującymi ją na to co nie ma żadnego znaczenia

  • mgrabas – W Ewangelii nie ma ważniejszych słów i mniej ważnych. Rozumiem że dla różnych „grup chrześcijańskich” pewne słowa są bardziej wyeksponowane, a inne traktuje się jako ‚konieczne’ tło. Jednak „wszystkie” słowa Ewangelii Chrystusowej, a nie „religijnej” mają takie same znaczenie: – zawierają Prawdę.
   Sam Jezus powiedział: że jedni mogą być na przysłowiowym „dachu”, a inni na „polu”, jeszcze inni pewnie w „łóżku”.
   Chodzi o to, że Dzień Pański każdego z nas zaskoczy w różnej sytuacji. Więc nie wiem z czym masz problem.
   Myślę, że ktoś kto czyta z uwagą Słowo Boże jest wyczulony na intelektualne pułapki.
   Pozdrawiam.

  • Mgrabas – jeżeli Pochwycenie ma być dla najlepszych uczniów Jezusa
   [ja się do takich nie zaliczam, w każdym bądź razie] to jest to logiczne, co pisze HK,
   i nie biorę tego Tematu jako najważniejszego ostrzeżenia, chociaż ważny jest Znak,
   zmartwychwstanie innych spośród owczarni – to jest ważne, bo będziemy mieć
   niepodważalny dowód na Przyjście Zbawiciela [szatan nie podrobi tego]…
   Ważne dla nas jest to, że będziemy gotowi oddać życie za- i dla Zbawiciela.
   Kto chciałby żyć w piekle satanizmu – i zginąć mimo wszystko, zdradzając Ojca ?
   To już wolę umrzeć pozostając wiernym Jezusowi, ale to jest moje zdanie…

 7. nie wiem gdzie wkleić tą informację, więc zatytuuję ją po swojemu ;-)

  Pochwycenie Czasu

  w październiku 2012 roku ma odbyć się Konferencja w Rzymie na temat
  Zjednoczenia Religii – czytaj w translatorze [z niemieckiego na polski]

  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=IE8Activity&from=nl&to=pl&a=http%3a%2f%2fxandernieuws.punt.nl%2f%3fid%3d650950%26r%3d1%26tbl_archief%3d%26amp

  strona źródłowa
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=650950&r=1&tbl_archief=&amp

  spieszą się… dlatego Pochwycenie Czasu

 8. Nic się nie dzieje to ciekawe jak sie troche wie to się dzieje i Jak się rozpieprzyło raz Synagogę Szatana to nie ma zbyt wiele luzu się z ich strony Zabawa jest przednia grą jest najwyższa stawka czyli zbawienie To wygląda tak że nie ma prawdziwego kościoła został zniszczony i od śmierci Apostołow praktycznie wypaczony bo KRK jest drogą do zbawienia ale łamie drugie przykazanie i trzecie a do tego teraz jest opanowane przez Masonów Satanistów i wogóle już traci prawdę Kościól to synagoga z chrztem chrzest jest fundamentem reszta jest zbyteczna Kiedy przestaną chrzcić to będzie koniec czyli odstępstwo narazie skasowali pokutę i kasują eucharystię jak dojdą do chrztu to już kaplica będzie Bóg dla mnie powalił Synagogę no chyba że ktoś uzna że czterysta papug siadających po dwóch stronach szeokiej alei na drzewach i zrzucających dwa dywany z guano na chodnik tworząc w ten sposób wyszukany dywan to przypadek a ja takie cos widzialem a jak to zobaczyłem to zobaczylem też kto do tego doprowadził a był to koles ktory na baku swego motocykla ma odwrocony pentagram i sprawuje władze z ramienia szatana nad Amsterdamem Wyobraźcie sobie czterysta papug srających dwa dywany na chodniki po dwoch stronach przy ciekawym ich krzyku ktory temu towarzyszy dobra zabawa

  • Andrzej Korycki i Dominika Żukowska – Pieśń Gruzińska .wmv

   piosenka Bułata Okudżawy
   JEST prawdziwa Wspólnota – niewidoczna dla wspólnot parafialnych… taki „żart” boży, nie wszyscy go rozumieją, a już na pewno ci, co nie mają poczucia… humoru.

 9. Protesty poskutkują, sprawa na chwilę przycichnie, a wówczas wprowadzi się wszystko, co przełożeni każą. Czas nagli, a odpowiednie instrumenty (jak ustawa o nie-dostępnie do informacji publicznej) już zainstalowano.

Możliwość komentowania jest wyłączona.