Pastor Ted Pike o swoich wnioskach z ostatnich wydarzeń

 

Truthtellers.org, tłumaczenie radtrap

Ted Pike, 9 stycznia 2012

Gdy już rozpowszechnił się mój artykuł “Ted Pike: My Wife Died a Martyr to God and Freedom,” odezwali się do mnie eksperci od zjawisk paranormalnych, twierdząc że 6 lat ciągłych demonicznych ataków wymierzonych w moją żonę jest wydarzeniem bez precedensu. Śmiałość, kreatywność i mordercze zamiary [tych istot] rzeczywiście czynią tą sprawę wyjątkową. Nie podzieliłem się jednak szczegółami śmierci mojej żony tylko po to by zwiększyć [naszą] wiedzę z zakresu zjawisk paranormalnych.

Alynn i ja obserwowaliśmy te demony, będące jak małe dzieci przed wizytą u dorosłych, cieszące się ze swoich nowych sztuczek którymi mogą zwrócić naszą uwagę. Lubią wzbudzać zdziwienie a nawet być poddawane badaniom. Nie lubią gdy ludzie je marginalizują, nie zwracają na nie uwagi i zaczynają pytać: Skąd one się wzięły? To pytanie zawsze prowadzi nas do Biblii. Próżny humanizm mówiący że „zło jest brakiem dobra” nie wyjaśni istnienia tak złowrogich istot. Wschodnie wierzenia panteistyczne i ich wyjaśnienie że demony są wynikiem degradacji „boga” który jest w nas i obejmuje sobą wszystkie rzeczy jest niedorzeczne. To Biblia wyjaśnia czym jest zło, zarówno te paranormalne jak i te w ludzkim sercu. (…)

Demony przekazywały nam wiele informacji, lecz nie schlebialiśmy im ciągłym zadawaniem pytań ani nagrywaniem tysięcy ich manifestacji. Wiedzieliśmy że są manipulatorami i że chcą nas zwieść. Systematyczne analizy zjawisk paranormalnych, ich częstotliwości, rodzajów itd. są czymś uzasadnionym, może to nawet podpadać pod naukę. Jednak jeśli badacze tych zjawisk zaczynają wierzyć w to co mówią demony, to opierają fundamenty swojej „nauki” na ruchomych piaskach. Demony MOGĄ powiedzieć prawdę i wierzę że zrobiły to kilka razy w naszym przypadku (Pitcaw powiedział że jego prawdziwym wrogiem jest Wszechmogący) jednak ich głównym zadaniem jest zwiedzenie ludzi. Wierzę też w to że pozwalają się czasem egzorcyzmować w celu dodania wiarygodności fałszywym grupom religijnym.

PRAWDA O DEMONACH

Biblia mówi nam że wszystkie anioły zostały stworzone przez Boga jako stworzenia bez grzechu, stworzenia wspaniałego projektu, kreatywne, inteligentne  i o wolnej woli. W pewnym momencie jeden z najpotężniejszych aniołów zapragnął Tronu Boga i śmierci samego Boga (Jana 8:44). Ezechiela 28: 12-16 opisuje Lucyfera.

Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie…Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej…

Izajasza 14: 12:

O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!  A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

Demony nie mogą być zniszczone, zostały stworzone by żyć wieczne. Jak ludzie, zostały stworzone na obraz Boga, zdolne do podejmowania wyborów które mogą wpływać na całą ich wieczność. Przeciwstawiając się i buntując przeciwko prawdzie i światłu, stały się niezdolne do skruchy i ostatecznie trafią do „jeziora ognia” razem z ludzkimi duszami które odrzuciły Boga.

Niezwykłe moce demonów pozwalające im wpływać na materialną rzeczywistość nie są ich największym pragnieniem. Ich głównym celem jest wpłynąć na ludzi tak by ci się do nich upodobnili. Chcą pociągnąć za sobą jak najwięcej dusz do Otchłani. Są idealnym przykładem dla trafności powiedzenia: nieszczęścia chodzą parami (ang. misery loves company). W tym samym czasie Bóg i anioły bez ustanku przekonują nas do bycia praworządnymi, kochającymi i litościwymi po to żyć na wieki razem z Bogiem.

Biblia dostarcza nie tylko prostego wyjaśnienia wszystkich dziwnych zdarzeń związanych z Alynn i ze mną w ciągu ostatnich 6 lat, lecz również wyjaśnia główną motywację demonów. Bez ustanku odciągają ludzi od prawdziwego sensu życia. Nie chcą naszego zaakceptowania świadectwa stworzenia i świadomości że Bóg istnieje. Chcą byśmy odrzucili biblijną prawdę że Jezus jest Bogiem który umarł dla naszej możliwości pojednania się z Ojcem. Nie pragną niczego więcej niż tego byśmy postrzegali Chrystusa jedynie jako wielkiego nauczyciela.

ODZNALEZIENIE SENSU ŻYCIA

Dla większości ludzi niechęć do podążania za Chrystusem nie jest związana z problematyką natury intelektualnej, z niezrozumieniem sensu istnienia Trójcy, piekła czy dziwnych historii ze Starego Testamentu. Jest to raczej wynik strachu przed utratą władzy nad swoim życiem. Zjednoczenie z Chrystusem oznacza oddanie Mu całej władzy nad naszym życiem. Na nim się skupiamy, staje się naszym wzorem we wszystkim. Uwielbienie siebie kończy się, jest rozbijane na części. Dla ludzkiej natury, takie zaprzeczenie samemu sobie i oddanie dla Chrystusa jest przerażające. Ludziom wydaje się że oznacza to utratę własnej tożsamości i wszystkich życiowych przyjemności.

Tymczasem jest odwrotnie. Gdy duch wolnej woli umiera na rzecz jedności z wolą Miłosiernego Boga, Tego który stworzył naszą duszę, naszego ducha, zaczyna się nowe życie. To jednak SPOTKA SIĘ ze sprzeciwem ze strony zła (Jana 16:33)

Od czego ma wybawić nas Jezus? Od demonicznych ataków na nas, a może nawet  jak w przypadku Alynn, od śmierci z ich strony? Nie zawsze. Tak długo jak pokładamy w Nim nadzieje, Jezus zapewnia bezpieczeństwo dla naszych nieśmiertelnych dusz, zgodnie z Biblią „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzymian 8: 38-39). Cokolwiek będą w stanie zrobić demony, Jezus może zrobić więcej. Ale jego największym pokazem mocy jest miłość dla grzesznika pragnącego Zbawienia.

Jeśli nie odstawimy na bok naszej dumy i oporu przed Bogiem, nie wyniesiemy żadnej nauki z mojego i Alynn spotkania z demonami. Będziemy na prostej drodze do stania się takimi jak one. Możemy stać się naprawdę zli. Bardziej prawdopodobne jest jednak to że nasza rebelia stworzy złudzenie naszej mądrości, dobroci i nieskazitelnej moralności, tak jak w przypadku Lucyfera i jego pragnienia objęcia tronu Bożego. Tak jak on, postanowimy „być jak Bóg”, myśląc że mamy równe lub większe prawo od Chrystusa do zbawienia nas samych. Będziemy żyć w samozadowoleniu, bez czucia potrzeby lojalności wobec Niego, czczenia i uhonorowania Jego ofiary na krzyżu, jedynej drogi do Zbawienia. Tak jak w przypadku Lucyfera, „znajdą w nas nieprawość”.

Jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, przez zakusy demonów ryzykujesz swoją wieczną duszę. Już zostałeś przez nie zwiedziony. Zamiast tego, rozważ zwykłą rozmowę ze swoim Stwórcą i stanie się jego przyjacielem na wieki. Po prostu zacznij rozmowę z Jezusem „Panie, proszę Cie o wybaczenie moich grzechów, wybaw mnie z mocy zła działającego w moim życiu. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę za mnie i za to że będę mógł żyć z Tobą na wieki. Oddaję Ci swoje życie w całości, odwracam się od grzechu i diabła. Amen”. Jeśli Chrystus może stworzyć wszechświat z niczego, na pewno może też wysłuchać i odpowiedzieć na tą prostą prośbę o Zbawienie.

Jezus obiecał że jeśli przyjdziemy do Niego ze szczerością małego dziecka to nas nie odrzuci (Jana 6: 37). W rzeczywistości powiedział że – w sensie duchowym – przyjdzie do nas i będzie z nami wieczerzał (Obj 3:20)  Obiecał też że Jego Duch Święty, Pocieszyciel, doprowadzi nas do całej prawdy, pocieszy nasze serca jak serca dzieci Bożych.

Gdy oddamy wszystko Chrystusowi, bezcelowość i marność naszego życia nareszcie się kończy. Stajemy się przyjacielem Tego który stworzył nas do życia z Nim na wieki – jedynego powodu dla którego przyszliśmy na ten świat.

________

Zobacz także: Ted Pike i jego żona ofiarami demonów?

Krytycznym okiem: Henryk Kubik o Tedzie Pike

 

Advertisements