Symbolika memoriałów księżnej Diany

 

Vigilantcitizen, tłumaczenie: Radtrap

Dlaczego Elton John nazwał Lady Di „Różą Anglii”? Dlatego że była piękna? Czy dlatego że róża posiada głębokie znaczenie w okultyzmie? Artykuł ten przyjrzy się licznym symbolom okultystycznym używanym w miejscach wspominających pamięć (angielskie „memoriały”) Diany. Dla okultystów Diana nie była zwykłą księżniczką, była reprezentacją Świętej Kobiecości.

Media określały Diane mianem „księżniczki ludu”. Kochająca, czuła i piękna – posiadała wszystkie cechy potrzebne do bałwochwalstwa. Stała się wręcz obiektem kultu. Zdjęcia przedstawiające ją jako opiekunkę biednych dzieci z Afryki lub protestującą przeciwko minom pobudziły wyobraznię całego świata. Magazyn Time napisał o niej:

“Diana była piękną, świeżą twarzą, była jak zwykła angielska dziewczyna z sąsiedztwa. W pełni wykorzystywała urok swoich wielkich niebieskich oczu, topniały przy niej serca zarówno mężczyzn jak i kobiet, zachwyconych ukrytą w nich bezbronnością. Oczy Diany, tak jak oczy Marilyn Monroe, zawierały w sobie urok nie przeznaczony dla konkretnej osoby lecz dla całego świata. Wydawały się mówić – proszę, nie krzywdz mnie. Często wyglądała jakby była na skraju płaczu, przypominając wtedy ludowe przedstawienia Dziewicy Maryi..”

Podobnie jak dziewica Maryja Diana miała (i dalej ma) legiony wyznawców, wręcz czczących jej charakter i instynkt macierzyński. Innymi słowy jej postać spełnia nieodłączną ludzką potrzebę czczenia żeńskiej bogini, pełnej łaski dawczyni życia.  Media były kluczowe dla kreacji tej ikony, dokumentując każdy szczegół jej bajkowego ślubu, trudnego małżeństwa, działalności charytatywnej i w końcu – jej śmierci. Czy Diana została celowo wybrana i wykreowana na współczesną Boginię Matkę po to by złożyć ją pózniej w ofierze zgodnej z pogańskimi praktykami? Idea ta może  wydawać się dziwna dla typowego czytelnika Wyborczej ale nie dla ludzi badających okultystyczne praktyki światowej elity. Grupa ta umieściła szereg symboli i wskazówek wskazujących na okultystyczne znaczenie śmierci Diany. Nie będziemy wnikać w szczegóły jej śmierci, istnieje bowiem całe mnóstwo stron internetowych i książek omawiających ten temat. W tym artykule skupimy się na symbolice związanej z jej śmiercią i memoriałami, prawdziwą pieczątką ukrytej elity. Widzą ją wszyscy ale rozumieją tylko ci którzy „mają oczy i widzą, mają uszy i słyszą”.

Diana została wykreowana na Boginię w celu uczynienia z niej pózniej ofiary rytualnego mordu. Zostało to starannie zaplanowane przez sekretną grupę „oświeconych” ludzi, często nazywanych mianem „Illuminati”. W ich szeregach znajdziemy światowych przywódców oraz brytyjską rodzinę królewską, znanych ze swojego głębokiego zaangażowania w mroczne okultystyczne rytuały. Jeśli masz problemy by w to uwierzyć, przypomnę tylko że mniej niż 60 lat temu do władzy w jednym z krajów doszła Partia Nazistowska, używająca okultystycznych symboli takich jak swastyka, ściągająca tłumy na wielkie mistyczne rytuały i na powrót zaszczepiająca w narodzie symbolikę starogermańską.

Bogini Diana

W mitologii Rzymian Diana była boginią natury, narodzin, łowów i obrończynią słabych. Była odpowiednikiem greckiej Artemidy i reprezentacją Boskiej Kobiecości, żeńskiego aspektu bóstwa. Księżna Diana posiadała podobne atrybuty; dbała o środowisko, słabych i uciśnionych w Trzecim Świecie i dała życie przyszłym następcom angielskiego tronu. Dęby były drzewami przypisywanymi głównie bogini Dianie. W czasach Rzymian sanktuaria i gaje Diany znajdowały się zawsze w dziczy, daleko od miast. Takie ukryte sanktuaria znajdywano pózniej we wszystkich częściach Europy. Aby jeszcze bardziej podkreślić podobieństwo Diany do bogini, pochowano ją w gaju w jej mieście rodzinnym (jeszcze wrócimy do tej historii). Boginię Dianę często przedstawia się razem z jeleniami i gołębiami.

artemis2

Gdy jednak poznali, że jest Żydem, ze wszystkich ust podniósł się jeden krzyk i prawie przez dwie godziny krzyczeli: Wielka Artemida Efeska (Diana)!  Wreszcie sekretarz uspokoił tłum i powiedział: Efezjanie, czyż istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efez oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? – Dzieje Ap. 19:34-35

Aspekt żeński reprezentowany jest przez księżyc, który stoi w opozycji do Boga Słońca (aspektu męskiego). Energia kobiecości jest też powszechnie kojarzona z planetą Wenus, oznaczaną symbolem pięciopłatkowego kwiatu – róży. Postać bogini występuje we wszystkich religiach, nie wyłączając religii pseudo-chrześcijańskich  i obrazu Dziewicy Maryi.

Rosa Mystica

Królowa Niebios na półksiężycu

Izyda i mały horusek – symbol płodności, łono, „moon crescent” – półksiężyc

Asztarte

Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla Królowej Nieba, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają – wyrocznia Pana – czy raczej siebie samych, na własną hańbę?  (Jer.7:16-20)

A to dlatego, że Mnie opuścił (Salomon) i oddawał pokłon Asztarcie, bogini sydońskiej, Kemoszowi, bogu moabskiemu i Milkomowi, bogu Ammonitów, a nie poszedł moimi drogami, aby wykonywać, co uznaję za sprawiedliwe, oraz moje polecenia i prawa tak, jak jego ojciec, Dawid (1 Królewska 11:33)

Chińska Kwan Yin

Symbole te związane są z żeńskim aspektem boskości i istnieją od czasów „prehistorycznych”. Były zachowywane i rozpowszechniane poprzez misteria pogańskie i synkretyczne nauki judeochrześcijańskie (kulty Asztarte/Astaroth). Dzisiejsi uczniowie okultyzmu z łatwością rozpoznają podobne symbole. Wyjaśnimy pózniej w jaki sposób użyto ich do utożsamienia Lady Di z konceptem żeńskiego bóstwa.

Tunel Pont d’Alma Tunnel, miejsce ofiary

Jak zapewne wiesz księżna Diana zginęła w swojej limuzynie podczas „wypadku” w paryskim tunelu Pont d’Alma. Jej samochód miał być według wersji oficjalnej ścigany przez paparazziego, który z powodu swojego stanu upojenia alkoholowego spowodował kraksę. Możemy spędzić całe dnie na zajmowaniu się wszystkimi teoriami związanymi z tym wypadkiem, lecz nie to jest motywem przewodnim tego artykułu. Prawda leży w symbolach. Zostały one umieszczone po to by inni zainicjowani w okultyzmie mogli je rozpoznać. Jednym z nich jest miejsce śmierci Diany –  Pont D’Alma Tunnel.

Paryż został wybudowany przez Merovingów, średniowieczną dynastię przez wieki rządzącą Francją. Zanim przeszli na chrześcijaństwo ich religią była tajemnicza odmiana pogaństwa.

“ …królowie Merowingów, od imienia Merovee to Clovis – Choldwiga I (który przechrzcił się w 496), byli pogańskimi królami kultu Diany.”
-Clive Prince, The Templar Revelation

Tunel D’Alma znajduje się w świętym miejscu poświęconym bogini księżyca Dianie, w miejscu którym praktykowano składanie ofiar. Podczas tych ceremonii ważnym było by ofiara umierała wewnątrz podziemnej świątyni. Morderstwo księżnej Diany było odtworzeniem tej pogańskiej praktyki. Zaraz po śmierci Diany,  Rayelan Allan (badaczka ezoterycznej historii od wczesnych lat 70-tych, była żona tajnego agenta CIA, Gunthera Russbachera) napisała artykuł zatytułowany „Diana, Królowa Niebios”. Opublikowany został przez różne gazety w USA i Europie. Kilku autorów książek zajmujących się śmiercią księżnej Diany powoływało się właśnie na ten artykuł Rayelan. Jednakże niewielu zrozumiało jego głębsze przesłanie, dlatego Rayelan rozwinęła go pózniej w książkę. Według niej w czasach przedchrześcijańskich Pont d’Alma było miejscem w którym znajdowała się świątynia Diany i „bezpośrednia brama do niebios”. Wiedzący o tym królowie Merowingów wybrali to miejsce (lata 500-751) na teren swoich pojedynków na śmierć i życie. Przegrany miał udać się bezpośrednio do nieba. ”Pont” oznacza most, “Alma” oznacza duszę, a dla Merowingów miejsce to było mostem nad „rzeką dusz”. Tak więc Pont de L’Alma, miejsce kraksy księżnej Diany, oznacza „most duszy”.

Pochodnia ku pamięci w Pont d’Alma

ditorch

Jeśli wiesz cokolwiek o okultyzmie powinienieś zainteresować się wielką pochodnią zamontowaną na czarnym pentagramie. Pochodnia jest symbolem oświecenia , symbolem ludzi którzy otrzymali ukrytą (occult) wiedzę w swojej grupie wtajemniczenia. Pochodnia na zdjęciu jest idealną repliką tej którą trzyma Statua Wolności i została umiejscowiona w tym miejscu  w roku 1989. Nie była więc w pierwotnym założeniu (a może?) dedykowana Dianie, lecz nieoficjalnie stała się czymś takim po wypadku. Jest to spowodowane jej lokalizacją – stoi tuż nad tunelem Pont d’Alma. Po śmierci Diany kładziono tu kwiaty i listy pożegnalne, co popchnęło ludzi do uznania tego okultystycznego pomnika za hołd złożony księżnej.  Niektórzy twierdzą że umiejscowienie pochodni nie było przypadkowe, i znaczyło miejsce w którym zaplanowana była zbrodnia. Jakakolwiek była prawda, faktem jest że pochodnia (raczej znicz -dop. tłum) używana jest w innych miejscach poświęconych zamordowanym sławnym ludziom, np. nad grobowcem Kennedyego.

jfk_grave1

Miejsca pamięci Diany i symbolika róży

Londyn – park dedykowany pamięci Lady Di: fontanna i sanktuarium. Najważniejszy symbol tego miejsca znalezć możemy na chodniku:

407626786_97d0eaeaa9

Dianę reprezentuję pięciopłatkowy kwiat (róża), klasyczny symbol okultyzmu używany do reprezentowania kobiecej energii. Angielska Wikipedia:

“Cinquefoil (z francuska Pięcornik- kwiat z rodziny różowatych) jest pięciopłatkową różą tak powszechną w chrześcijańskiej symbolice średniowiecznej Europy. Kwiat ten często widzimy w architekturze gotyckiej (np. w oknach witraży w kształcie vesica piscis, reprezentacji łona Królowej Niebios). Niektórzy historycy spekulują że róża w architekturze gotyckiej jest sekretnym symbolem aspektu żeńskiego, jednym z wielu symboli hermetycznych które znalezć możemy w tych świątyniach (budową katedr zajmowały się gildie wolno murarzy – dzisiejsza masoneria). Symbol ten można prześledzić do czasów rzymskich, gdzie znany był jako „róża Wenus”. Róża ta wraz ze swoim charakterystycznym kształtem i pięcioma płatkami była odwzorowaniem drogi w kształcie pentagramu, którą przebywa planeta Wenus obserwowana nocą z Ziemi. To w połączeniu z pięknem róży stało się idealnym symbolem Bogini Miłości.”

Ścieżka Wenus

Przepołowione jabłko

Pięciopłatkowy kwiat, róża, gwiazda pięcioramienna, księżyc i Wenus – wszystkie reprezentują w okultyzmie aspekt żeński. Ogromna rozeta na fasadzie katedry Notre-Dame de Chartres w Paryżu reprezentuje Dziewicę Maryję  (Notre-Dame oznacza Matka Boska/Nasza Pani). Symbolem Wenus  (♀) oznaczamy również płeć żeńską. Księżyc również powiązywany jest z kobiecością, gdyż chwyta światło ze Słońca i ma wpływ na odpływy i przypływy (wilgotność=kobiecość). Powiązania te istniały od początku świata a korzeni ich używania dopatrzeć można się w starożytnym pogaństwie.

Symboli tych używano w celu powiązania zmarłej księżnej Diany z kobiecą boginią.

Moneta wspominkowa z Royal Mint:

gb5pound1999

Park pamięci w Paryżu

princess_diana_memorial_garden

14luty 2001 – Paryż, Francja (CNN) — Ogród dedykowany pamięci brytyjskiej księżnej Diany w Paryżu został oficjalnie otwarty. Francuscy oficjele mówią że łoża z kwiatów – oficjalne francuskie miejsce hołdu dla księżnej – kiedyś zakwitną i stworzą miejsce gdzie dzieci będą mogły się uczyć o kwiatach, roślinach, warzywach i ochronie przyrody. Krytycy wyśmiali ten projekt, nazywając to miejsce „1000 metrów kwadratowych pełnych porów”. „W ten sposób chciałem uczcić pamięć kobiety której szczodre serce okazało tak wiele miłości naturze i relacjom międzyludzkim, w szczególności z dziećmi” – powiedział burmistrz Jean Tiberi na otwarciu parku w środę.

(…)

“Nie mogło być lepszego hołdu dla niej niż ogród gdzie małe dzieci będą mogły się bawić i uczyć o przyrodzie” powiedział Michael Jay, brytyjski ambasador we Francji.

Medalion pamiątkowy

diana11diana2

Do znudzenia używa się powiązań Diany z różą, okultystycznym symbolem żeńskich bogiń. Może dlatego Elton John nazwał ją „Różą Anglii”. Dla zwykłych ludzi nie powie to nic, lecz dla zainicjowanych w okultyzmie symbolika jest WSZYSTKIM.

Miejsce pochówku Diany

Początkowo planowano pochować Diane w rodzinnej krypcie w kościele w Great Brington, plany te zmienił jednak jej brat Earl Spencer. Powiedział że boi się o publiczne bezpieczeństwo i woli by jego siostrę pogrzebano w miejscu którym można się opiekować i do którego mogliby przychodzić jej synowie. Diane pochowano więc w gaju po to by jeszcze bardziej powiązać ją z boginią Dianą. Miejsce pochówku znajduje się na wyspie na sztucznym jeziorze znanym jako Oval, w Althorp Park’s Pleasure Garden (jakieś powiązania z owalną fontanną w Parku Pamięci Lady Di?). Niedaleko znajduje się antyczny ogród dendrologiczny, gdzie posadzone zostały drzewa przez księciów Williama i Harrego, członków jej rodziny i samą księżną. Oto zdjęcia tego miejsca.

oval

diana1pa3108_468x702

Zauważcie pochodnię na jej nagrobku. Miejsce to cementuje jej powiązania z boginią Dianą, którą czczono w specjalnych gajach z dala od zabudowań.

Harrod’s Store

Oto pierwsze miejsce wspominkowe dedykowane nieszczęsnej parze, wystawa w Harrodsie. Londyn. Sklep należy do ojca Dodiego. Mamy tutaj niezwykle ezoteryczną symbolikę, która zasługuje na kolejną analizę.

800px-112407-harrods-diannadodimemorial2

Yoni (wagina w sanskrycie) i fallus były czczone przez praktycznie wszystkie starożytne ludy jako symbole kreatywnej mocy Boga. Ogród Eden, Arka, Bramy Świątyni, Zasłona Tajemnic, vesica piscis/owalny nimbus i św. Grall są ważnymi symbolami YONI. Piramidy, obeliski, świece, szyszki, wieże, celtyckie monolity, dzwonnice, iglice, słupy majowe i Święta Włócznia symbolizują fallusa.

-Manly P. Hall

Widzimy zdjęcia Lady Di i Dodi Al-Fayeda w dwóch przechodzących przez siebie okręgach. W okultyzmie takie połączenie nazywamy “vesica piscis” – jest to reprezentacja kobiecej energii (waginy). John Yarker  pisze o tym symbolu w swojej książce “The Arcane Schools”:

Vesica Piscis, dwa powiązane ze sobą okręgi, znane są też jako yoni. Nazwa yoni odnosi się do środkowej figury powstałej po złączeniu okręgów, wywodzi się z sanskrytu i słowa „boskie przejście”. Ponieważ yoni przypisywane jest kobiecości, termin boskie przejście odnosi się do seksu czy też unii mężczyzna/kobieta. Ten aspekt i jego powiązanie z odrodzeniem i regeneracją stają się podstawą całych fundamentów okultyzmu.

vulva

Ten owalny kształt jest uniwersalnym symbolem Żeńskiej Boskości, vesica piscis postrzegana jest jako srom Bogini, otoczony przez półksiężyce. Kolejny raz powiązuje się Dianę z boginią. Poganie używali vesica piscis do reprezentowania bogini Wenus, znajdujemy je również w kościołach.

Poniżej zdjęcie pokazujące piramidę z wierzchołkiem oświetlonym przez dwie świece (masońskie filary). Przyjrzyj się wnętrzu piramidy:
274823778kekxbe_fs

Kielich do wina – ze śladami szminki – używany przez Dianę podczas jej ostatniej kolacji (wieczerzy). Pusty kielich wewnątrz piramidy staje się kolejnym symbolem unii męskości i kobiecości. Kielich ten ma znaczenie tożsame ze św. Grallem: reprezentuje aspekt żeński.

Co może lepiej reprezentować kobiecość niż naczynię, święte łono matki?

Trójkąt z wierzchołkiem do góry reprezentuje fallusa i męskość, trójkąt do góry nogami reprezentuje wagine, łono i kobiecość. W tej wspominkowej wystawie widoczny jest symbol żeński umiejscowiony wewnątrz symbolu fallicznego. Bogini Diana łączy się z męskością – Dodim. Unia ta reprezentowana jest dobitniej przez pierścionek zaręczynowy (Dodi dał go jej w noc poprzedzającą ich śmierć) położony pod kielichem.

Statua pamięci w Harrods

363px-112407-harrods-diannadodimemorial1

Bardzo dziwna statua z brązu. Jeśli oficjalną przyczyną śmierci Diany i Dodiego był nieszczęśliwy wypadek, to dlaczego podpisano go „Niewinne ofiary”? Ofiary czego? Pijanego kierowcy? Może byli niewinnymi ofiarami chorego okultystycznego rytuału? To jest bardziej prawdopodobne. Pod stopą Dodiego leży martwy ptak… symbol czego?

Konkluzja

Jaki był powód wynoszenia Diany do poziomu bogini poprzez mistyczną symbolikę? Wiele teorii sugeruje że jeden z synów Diany będzie przepowiadanym Antychrystem. Czy Dianę wynosi się na pozycję (karykatury) Dziewicy Maryi, matki Antychrysta? Czy zabójstwo Diany „księżycowej bogini” jest odpowiedzią na morderstwo JFK, śmierć „boga słońce”? Czy była częścią krwawego rytuału wynikającego z jej drzewa genealogicznego? Czy królowa Anglii jest w rzeczywistości reptilianinem zdolnym do przybrania postaci ogromnego jaszczura? Chwila, wróć… Wrzuć część z tych teorii w Google a znajdziesz więcej niż jesteś w stanie przeczytać. Nie mam odpowiedzi na te pytanie więc ich nie udzielę.

Jednego jestem pewien, symbole nie kłamią. Diana była otoczona przez najpotężniejszych ludzi na świecie, ludzi posiadających ogromną wiedzę w zakresie okultyzmu. Adepci doskonale wiedzą że symbolika jest jedynym prawdziwym językiem ludzkości którego naucza się tylko tych wybranych. Miejsca pamięci Diany są przeładowane oczywistą symboliką, zawsze odnoszącą się do konceptu żeńskiej bogini. Symbole powyżej nie są przeznaczone dla zwykłego człowieka który wciąż myśli że Diana zginęła w wypadku samochodowym. Te ezoteryczne kody używane są przez światową elitę przeprowadzającą swoje rytuały zgodnie z wiedzą tajemną.

Artykuł ten nie zajmuje się dogłębnie znaczeniem symboli, jest tylko zalążkiem tego co za nimi stoi. Jeśli temat ten jest dla ciebie czymś nowym, wyświadcz sobie przysługę i naucz się języka używanego przez władców tego świata.

___________________________________________________________________________________

Unlawful Killing (skrót):

 

Zobacz także:

Geneza pogaństwa 1

Geneza pogaństwa 2

 

Reklamy

7 comments on “Symbolika memoriałów księżnej Diany

 1. Wszystko to brzmi jak niewinne Baśnie z 1000 i Jednej Nocy – na pierwszy rzut oka, na pozór.
  Jednak jest to tak Mroczne, że są to Zbrodnie z 1000 i Jednej Ciemności, opakowane w niewinność.
  Wszystko co nie pochodzi od bożej wiedzy i nauki, skazane jest na skażenie i śmierć.
  Bawienie się życiem w tak podły sposób, z okultyzmem czy bez, nie „wróży” niczego dobrego,
  jest pociągające prawie jak seks, który często jest pułapką dla młodych związków pseudo uczuciowych.

  Seks wymieszany z okultyzmem, lub dwa w jednym, prawdopodobnie jest Pułapką bez wyjścia.
  Jak ten Tunel, prowadzący tylko do śmierci. Ukartowana Gra Szachistów. Też dwa w Jednym.
  Dwóch synów bogini Diany – z których Jeden może być zapowiadanym antyChrystem.
  Dużo na To wskazuje, jak jeszcze u Diany płynęłaby żydowska Krew… a może chodzi o Karola krew ?
  Dla zmylenia przeciwnika – ludu bożego – takie bestie ludzkie zamotają wszystko w swej Odwrotności,
  i swej Profanacji, aby wyglądało to na Bajkę o ich bogu. Niemiłosiernie prawdziwą bajkę o „życiu”…

  A może bajkę o śmierci ? I przytuli książe William swe „dzieci” do łona, swymi Umoczonymi we krwi rękami,
  i poprowadzi rodzaj ludzki cudownie do Wylliamzwolenia, do Tunelu bez wyjścia… z parodią światełka.
  Jak na prawdziwego antyChrysta przystało… Jest jeszcze opcja, że to kolejna Zmyłka wielbicieli szatana.
  Okultyści mają i czas i pieniądze na zabawę w bogów. Opłacani są przez niewolników od zarania dziejów.

  p.s. gdzieś czytałem, że Gołąb u okultystów jest symbolem Ofiary, a profanom wmawia się, że jest ponoć symbolem „pokoju” – nie mam adresu tej strony.

 2. Oto Projekcja Projektu Venus – Oszałamiająca Wizja niekoniecznie Williama,
  chyba sam Jezus by „lepiej tego nie wymyślił”
  po Pozornym Usunięciu Oświeconych
  nastanie Era zbawczego…
  …Al.-Truizmu ?

  ze strony http://newworldorder.com.pl/post,1874,0#21695

  zbawiennicze Wytyczne wynaturzonej Prawdy – Raju pozornego dla Szaraków ludzkich

  1. Objęcie opieką całości ziemskich zasobów jako wspólnego dobra dla wszystkich mieszkańców Ziemi.
  2. Przełamanie wszystkich sztucznych barier i podziałów, które dzielą ludzi.
  3. Przejście od gospodarki monetarnej do gospodarki opartej na zasobach.
  4. Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska naturalnego jaki istniał przed nadejściem szkodliwego wpływu człowieka (najpełniej jak na to pozwolą nasze możliwości).
  5. Przeprojektowanie naszych miast, systemów transportowych oraz rozwiązań rolniczych i przemysłowych w taki sposób, by były energetycznie wydajne, czyste oraz by służyły potrzebom wszystkich ludzi.
  6. Rozwój idący w kierunku skomputeryzowanego społeczeństwa, opierającego swoje działania na danych naukowych, a nie opinii ludzi co pozwoli pozbyć się politycznych struktur na szczeblach zarówno lokalnych, narodowych jak i międzynarodowych.
  7. Udostępnianie, dzielenie się i wykorzystywanie całej najnowszej technologii dla pożytku wszystkich narodów.
  8. Wykorzystanie czystych i odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr, słońce, źródła geotermalne oraz prądy i fale morskie itp.
  9. Tworzenie i wykorzystywanie produktów o najwyższej osiągalnej jakości dla pożytku wszystkich ludzi na ziemi.
  10. Przeprowadzanie dokładnych badań mających na celu zbadanie możliwego wpływu na środowisko naturalne wszystkich dużych przedsięwzięć przed wprowadzeniem ich w życie.
  11. Zachęcanie jak największej kreatywności oraz konstruktywnego włączania się w działanie społeczeństwa.
  12. Propagowanie świadomej i dobrowolnej kontroli urodzeń mające na celu dostosowanie się populacji ludzkiej do możliwości zasobowej naszej planety
  13. Poprzez edukację, wykorzenienie nacjonalizmu, dogmatyczności oraz wszelkich innych uprzedzeń.
  14. Wyeliminowanie wszelkich przejawów elitaryzmu, z uwzględnieniem elitaryzmu technologicznego.
  15. Dochodzenie do rozwiązań i metodologii oparte na naukowych badaniach, a nie osobistych opiniach.
  16. Polepszenie komunikacji w nowych szkołach w taki sposoby by nasz język i system edukacyjny odzwierciedlał rzeczywisty stan świata jaki nas otacza
  17. Nie ograniczanie się do dostarczania ludziom rzeczy niezbędnych do życia, ale propagowanie podejmowania wyzwań stymulujących rozum oraz podkreślających indywidualność, a nie jednolitość i monotonię.
  18. Przygotowanie ludzi intelektualnie i emocjonalnie do nadchodzącej zmiany.

  Witamy w Piekle Pozorów – jak można jeszcze ufać UFO kłamcom okultystyki oprawczej
  ubranej w słodki-E słówka ? – …nie ze mną te Numery Bruner, sorry – Baphomecie !

  dopisek z komentarzy na stronie
  https://radtrap.wordpress.com/2011/12/18/6-klamstw-ksztaltujacych-mlodych-ludzi/#comment-3704

  „Po przeczytaniu tego artykułu, przyszła mi do głowy myśl o Kolejnym Kłamstwie na temat UFO
  [niezidentyfikowane obiekty latające – demony udające Szaraków – LUB ?]

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/12/21/przez-chaos-i-zniszczenie-ku-nowej-cywilizacji/

  cytat z „Przez chaos i zniszczenie ku „nowej” cywilizacji”

  „…Nowy świat musi być ujednolicony, nie będzie w nim miejsca dla islamu, prawosławia, religii pogańskich wschodnich cywilizacji, nie będzie miejsca dla różnych ras i narodów. Tworzona jest „szara”, nijaka ludzkość…”

  Będą „stworzone” ludzkie Szaraki – Zidentyfikowane [czip] Obiekty [rzeczy] Ludzkie [niewolnicy]
  ZOLe – a zombi i nole to kolejna podwójna I I zmyłka…
  a kosmiczni szaracy to przypieczętują,
  i jest to prawdopodobne
  że taki jest plan „ [seler do Radtrapa]

  _____________
  właśnie, Bia – co z Tobą ? …ja wiem, trudne dzieciństwo, nieudany związek, może jakaś wodna faja, ale.. nie chciałbyś przejść tego, co ja w życiu przeszedłem, i nie staram się tutaj pajacować, …nie licząc Muzyki ;-)) – co z Tobą ?!?

 3. Diana też symbolizuje kobietę z objaw Jana 12 (diana -bogini światła księżycowego) prześladowaną przez smoka (Charles powiedział kiedyś że jest spokrewniony z Draculą).

Możliwość komentowania jest wyłączona.