Geneza pogaństwa (część II)

 

The Babylon Matrix.com, tłumaczenie radtrap

Wieża Babel

Najsłynniejszym zigguratem jest oczywiście Wieża Babel o której wspomina Księga Rodzaju: zigguracie  Etemenanki w Babilonie. Wg. babilońskiego eposu Enûma êliš bóg  Marduk (Byk z Utu) obronił pozostałe bóstwa przed diabelskim potworem Tiamat.  Po tym jak zabił Tiamat, miał on przywrócić we wszechświecie porządek, wybudować sanktuarium Esagila (centrum nowego świata) i stworzyć ludzkość. Świątynia Etemenaki znajdowała się obok  Esagila, co oznacza że dla tych ludzi wieża ta znajdowała się w centrum świata. Była prostą linią łączącą ziemie i niebo. Ten aspekt babilońskiej kosmologii w pewnym sensie opisuje nam Biblia gdy wspomina o słowach budowniczych wieży Babel: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. [27]

 • Konstrukcja zigguratu Etemenanki=Wieży Babel? (604 pne – 562 pne)
  • Pod rządami króla Nabuchodonozora II, króla o którym Stary Testament wspomina ponad 90 razy, nastąpiła restoracja i powiększenie zigguratu Etemenanki w Babilonie. Prace trwały 43 lata. Pierwszy ziggurat w tym miejscu wybudowany miał być za czasów  Hammurabiego (wg. wielu było to jedno z imion Nimroda). Obliczono że do jego konstrukcji zużyto przynajmniej 17 milionów wypalonych cegieł.
  • Niektóre z tych cegieł zostały opieczętowane inskrypcjami pisma klinowego. Ziggurat został nazwany Wieżą Babel a cegły które przetrwały z tamtych czasów znamy jako „cegły z wieży Babel” lub cegły Nabuchodonozora. Drukarz i historyk  Thomas Curson Hansard w swojej książce Typographia: an historical sketch of the origin and progress of the Art of Printing (1825) nazwał te cegły „pierwszym krokiem w kierunku sztuki drukowania”.
  • “Babilon razem z zigguratem był zdobywany po kolei przez Kyrosa (538 p.n.e), Dariusza I (519 p.n.e), Xerxesa (438 p.n.e) a ostatecznie zniszczony przez Aleksandra Wielkiego w 331 roku p.n.e. Była to wieża schodkowa o której wspomina Księga Rodzaju 11:9 jako o Wieży Babel. O cegłach z których była zbudowana również wspomina nam Księga Rodzaju (11:3):  wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Czarna smoła ciągle widoczna jest na ocalałych cegłach, które są tak ważne i interesujące dla British Museum że wykonano ich kopie i to kopie właśnie wystawiane są dla publiki. Zobacz  stelle illustrującą Wieże Babel.
  • „Nabuchodonozor II był twórcą nowego imperium Babilonu. Jego wojska zdobyły Jerozolime w 596 i 586 roku p.n.e, spaliły Świątynie Jerozolimską, zrabowały jej skarby i wzięły Izraelitów w niewolę (2 Księga Królewska 24-25). Nabuchodonozor II jest wspominany w Starym Testamencie ponad 90 razy. Księga Daniela dokładnie opisują jego władze i potęgę, jego dumne początki i upadek, a ostatecznie jego pełne ukorzenie się przed Jedynym Bogiem.” (Kolekcja Schøyen  MS 1815/1).

Ustęp w Rodzaju 11:4 przetłumaczony dosłownie „zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba” nie musi odnosić się do wysokości wieży, lecz do inskrypcji ciał niebiańskich na ścianach świątyni. Były tam przedstawienia konstelacji łączące je z nowymi „niebiańskimi bogami”, tak by ludzie kojarzyli znane im od dzieciństwa gwiazdozbiory z obrazami bożków które mieli teraz czcić na polecenie Nimroda. Miała być to część okultystycznego zwiedzenia jakie panowało w Babilonie.

W książce „The Witness of the Stars” E. W. Bullingera czytamy o pierwotnym znaczeniu tego co znamy dzisiaj jako znaki zodiaku. Miały to być obrazy na niebie reprezentujące obietnicę Boga o nadchodzącym Posłańcu, potomstwu niewiasty które ma zmiażdzyć głowę węża (Rodzaju 3:15).

Sfery planetarne

W Borsippa niedaleko Babilonu znajdowała się antyczna wieża schodkowa czy też ziggurat. Również on został odrestaurowany przez Nabuchodonozora który zostawił po sobie inskrypcje: „Ja naprawiłem i udoskonaliłem cud Borsippy, świątynie siedmiu sfer świata. Ja ją wzniosłem na cegłach które pokryłem miedzią. Pokryłem je na przemian marmurem i innym cennym kamieniem, [to] sanktuarium Boga.” 

Rawlinson pisał:  „Zdobienia gmachu opierały się głównie na kolorach. Siedem stopni reprezentowało siedem sfer, w których wg. kalendarza chaldejskiego poruszało się siedem planet. Do każdego z tych ciał niebieskich przypisywano inną barwę i odcienie. Słońce było złote, księżyc srebrny, odległy Saturn czarny. Jowisz był pomarańczowy, grozny Mars czerwony, Venus blado żółta, Merkury ciemnoniebieski. Przykładem tego jak dużą wagę przywiązywano do siedmiu sfer są np. mury miasta Ekbatana. Pierwszy, dolny poziom przypisany Saturnowi, był czarny od smoły. Drugi poziom Jowisza układano z wypalonych cegieł o odpowiedniej barwie. Trzeci poziom czyli Mars, budowany był z krwistoczerwonych, nie do końca wypalonych  cegieł z czerwonej gliny, czwarty poziom Słońca musiał być pokryty płytami ze złota, poziom piąty – Venus – układany był z cegieł o odpowiednim bladym kolorze, szósty poziom Merkurego uzyskiwał swój niebieski odcień dzięki procesowi witryfikacji. Ostatni poziom przypisany księżycowi był najprawdopodobniej tak jak poziom czwarty pokrywany płytami – w tym wypadku ze srebra (…)

Wg. Rawlinsona ziggurat ten zbudowany był w tym samym okresieczasu co Wieża Babel, i podczas gdy Wieża miała 8 poziomów, ziggurat w Borsippa miał ich 7 a każdy z nich był przypisany innej planecie:

Poz 1: Wys: 26 stóp Kolor: czarny Planet: Saturn
Poz 2: Wys: 26 stóp Kolor: ciemnoczerwony Planet: Jowisz
Poz 3: Wys: 26 stóp Kolor: czerwony Planet: Mars
Poz 4: Wys: 26 stóp Kolor: złoty Planet: Słońce
Poz 5: Wys: 15 stóp Kolor: żółty Planet: Venus
Poz 6: Wys: 15 stóp Kolor: niebieski Planet: Merkury
Poz 7: Wys: 15 stóp Kolor: srebrny Planet: Księżyc
Całkowita wysokość: ~45,72 metrów

Fałszywy kult nieba

(Użyto tłumaczenia Biblii Warszawskiej):

Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela? Dzieje Apostolskie 7:42

I rozłoży się je na słońcu i w świetle księżyca, i wszystkich ciał niebieskich, które kochali, które czcili, za którymi chodzili, których się radzili i którym się kłaniali; nie będą zebrane ani pogrzebane, staną się nawozem na polu. Jeremiasza 8:2

I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Powtórzonego Prawa  4:19

Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. 2 Księga Królewska  17:16

Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi.  Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec, wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Achab, król izraelski, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan: W Jeruzalemie umieszczę moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. 2 księga Królewska 21:2-5

Potem król nakazał arcykapłanowi Chilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. ” 2 Księga Królewska 23:4-5

I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Ezechiela 8:16

W owym czasie – mówi Pan- dobędzie się z grobów kości królów judzkich i kości ich książąt, kości kapłanów, kości proroków i kości mieszkańców Jeruzalemu , i rozłoży się je na słońcu i w świetle księżyca, i wszystkich ciał niebieskich, które kochali, które czcili, za którymi chodzili, których się radzili i którym się kłaniali; nie będą zebrane ani pogrzebane, staną się nawozem na polu. Jeremiasza 8:1-2

i będą domy Jeruzalemu i domy królów judzkich nieczyste jak miejsce Tofet, wszystkie domy, na których dachach spalali kadzidła wszystkim zastępom niebieskim i lali ofiary z płynów cudzym bogom. Jeremiasza 19:13

Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu, i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami, i tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu, i tych, którzy kłaniając się, przysięgają na Pana, i tych, którzy przysięgają na Milkoma” Sofoniasza 1:4-5

Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela?  Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony; Przeto przesiedlę was poza Babilon. Dzieje Apostolskie 7:42-43

Zodiak

„Zodiak zapowiada przyjście Fałszywego Mesjasza, Antychrysta, tak jak Biblia zapowiada przyjście prawdziwego Zbawiciela, Jezusa. Zodiak jest używany do „prowadzenia kóz” podczas gdy Biblia ma pełnić funkcję „pasterza owiec”. Tylko rogate barany czytają horoskopy, gdyż muszą się dowiedzieć co ich ojciec Diabeł zaplanował w ich życiu. „Owieczki” czytają Biblię, a następnie rozmawiają ze swym Ojcem o  planach na przyszłość.” [29] [30]

Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?Hioba 38:32, KJV

Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić Niedźwiedzicę z jej młodymi? – Hioba 38:32 (B. Warszawska)

I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. -2 Księga Królewska  23:5 (Warszawska)

Znaki astrologiczne reprezentują 12 równych segmentów/części zodiaku. Wg. astrologii zjawiska na niebie odwzorowują lub wpływają na ludzką aktywność na zasadzie  „jak powyżej tak i na dole„, (zobacz też „Kim jest Baphomet?„), tak więc 12 znaków ma reprezentować 12 podstawowych typów osobowości lub charakterystycznych środków ekspresji.  [31]

Astrologia (gr. αστρολογία astrología = άστρον ástron + λόγος lógos, ’nauka o gwiazdach’) – polega na badaniu położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje korelacja między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi. Astralistyka postuluje, że we wszystkich kulturach świata zjawiska meteorologiczne, astralne, kosmiczne wywierają na ludzi przemożny wpływ, człowiek uważa je za znaczące lub decydujące o jego losie. (wikipedia)

 •  Zachodni zodiak składa się z 12 znaków tak jak zodiak chiński.
 • Zodiak w astronomii – pas na sferze niebieskiej w płaszczyźnie ekliptyki o szerokości ok. 16°. W jego obszarze znajduje się widoczne z Ziemi Słońce zataczające w ciągu roku pełen obieg. Kat pełny (360°) podzielony został na 12 równych części, stąd w astronomii wyróżnia się 12 znaków Zodiaku. W rzeczywistości gwiazdozbiorów widocznych w płaszczyźnie ekliptyki jest 13 i mają one różne wielkości. Dlatego nie można jednoznacznie utożsamiać znaków Zodiaku z gwiazdozbiorami.

  Punkty przecięcia równika niebieskiego z ekliptyką nazywa się punktami równonocy: wiosennej i jesiennej. Punkt równonocy wiosennej przyjmuje się za kalendarzowy początek astronomicznej wiosny i w tym czasie Słońce wchodzi w astrologiczny znak zodiaku Barana (nie mylić z gwiazdozbiorem Barana). Analogicznie początkiem jesieni jest równonoc jesienna, kiedy to Słońce wchodzi w astrologiczny znak zodiaku Wagi. (wikipedia)

 •  Nazwa zodiak wywodzi się od łacińskiego zōdiacus, i greckiego ζωδιακός κύκλος (zōdiakos kuklos), co oznacza „krąg zwierząt”.  ζώδιον (zōdion), zdrobnienie  ζῶον (zōon) „zwierzę”. Nazwa związana jest z faktem że wiele znaków z greckiego zodiaku reprezentowanych jest przez zwierzęta (6 z 12, plus dwie mitologiczne hybrydy). Nazwy tych 12 znaków pozostały od tamtych czasów raczej nie zmienione, z wyjątkiem Orła który zastępowany jest dziś Skorpionem. [32]
  • 12 znaków grupujemy pod względem żywiołów z którymi są związane: Ogień = Lew, Strzelec, Baran. Ziemia= Byk, Panna, Koziorożec. Powietrze= Waga, Wodnik, Bliznięta. Woda= Rak, Skorpion, Ryby. Większość współczesnych astrologów ciągle postrzega cztery żywioły jako ważny element interpretacji horoskopu. [33]
 • Wieża Babel

  • Ustęp w Rodzaju 11:4 przetłumaczony dosłownie „zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba” nie musi odnosić się do wysokości wieży, lecz do inskrypcji ciał niebiańskich na ścianach świątyni. Były tam przedstawienia konstelacji łączące je z nowymi „niebiańskimi bogami”, tak by ludzie kojarzyli znane im od dzieciństwa gwiazdozbiory z obrazami bożków które mieli teraz czcić na polecenie Nimroda. Miała być to część okultystycznego zwiedzenia jakie panowało w Babilonie.
   W książce „The Witness of the Stars” E. W. Bullingera czytamy o pierwotnym znaczeniu tego co znamy dzisiaj jako znaki zodiaku. Miały to być obrazy na niebie reprezentujące obietnicę Boga o nadchodzącym Posłańcu, potomstwu niewiasty które ma zmiażdzyć głowę węża (Rodzaju 3:15).
 • Lascaux
  • W ostatnich latach pojawiły się nowe badania sugerujące że malowidła w jaskiniach w Lascaux przedstawiają prehistoryczne wykresy gwiazd. Dr Michael Rappenglueck z Uniwersytetu Monachijskiego twierdzi  że niektóre nie-graficzne przedstawienia z kropkami oraz kropki występujące w malowidłach postaci i zwierząt, reprezentują konstelację Byka, Plejady i tzw. „trójkąt sumeryjski”. Bazując na swoich własnych badaniach wiedzy astronomicznej z Epoki Brązu, petroglifów w Vallée des Merveilles i innych malowideł naskalnych w jaskiniach tego regionu (większość tych jaskiń została starannie wybrana; wnętrza tych jaskiń wypełniają się światłem wschodzącego słońca w dniu przesilenia zimowego), francuska badaczka Chantal Jègues-Wolkiewiez (strona internetowa) wysnuła teorię że galeria malowideł w tzw. Wielkiej Sali jest wielką mapą gwiazd, a kluczowe punkty na największych malowidłach reprezentują gwiazdy głównych konstelacji, tak jak widziano je w czasach paleolitu. (english wikipedia)
  • astro-art.com.pl

 • Lucyfer i Zodiak
  • Zodiak jako obiekt kultu / Astrologiczny system wróżenia i okultystyczna przepowiednia o nadchodzącym „mesjaszu” (Antychryście/Niegodziwcu/Synu Zatracenia)
 • Mechanizm z Antykithiry (patrz tutaj)

  • Największy fragment mechanizmu z Antykithiry.  Mechanizm składał się z systemu 32 kółek i tarcz z inskrypcjami ukazującymi znaki zodiaku i miesiące.
 • Chaldejczycy-Babilońskie Misterium (Biblijne odwołania do Chaldejczyków – Brian K. McPherson i Scott McPherson)
  • Chaldejczycy: Lub Kasdim. Pierwotnie plemię, pózniej kasta kabalistów. Byli uczonymi, magami w Babilonie, astrologami i wróżami. [36] [37]
   • Astrologia ma wywodzić się od chaldejskich kapłanów. Wzmianki o tym znajdują się  na tabliczkach klinowych datowanych na 670 rok p.n.e, gdzie odnotowuje się astrologiczną wiedzę na dworze króla Aszurbanipala. Twierdzą one że świat jest wieczny, nie posiada początku ani końca, natomiast słońce, księżyc i planety pozwalają ludziom poznać wolę Bożą. Zastanawiając się nad regularnością z jaką poruszają się te ciała, wysnuwali oni tezę że obiekty te były albo inteligentne, albo poruszane były wolą jakiejś wyższej inteligencji. Wierzenia te doprowadziły do powstania  Sabianizmu(?), kultu ciał niebieskich  (słońce, księżyc i  gwiazdy). [38]
Reklamy