Godzina dla Ziemi: Oszczędzaj energię, zabij się

 

 

Henry Makow, tłumaczenie: Rad

26 marzec 2011, o godzinie 20.00 na całym świecie prosi się o zgaszenie świateł, w ramach akcji WWF „godzina dla Ziemi” – zaplanowana, piorąca mózgi inicjatywa mająca przypomnieć wszystkim nam że jesteśmy wrzodem na skórze planety Ziemia. Organizacje tego typu są sponsorowane przez rządzącą elitę, stanowiącą ok. 1% całej populacji, a posiadającej ponad 40% wszystkich  zasobów ziemskich. Z ich perspektywy większośc ludzi jest zbędna. Oto cała prawda o przesłaniu Godziny dla Ziemi. Czy ludzie ci kiedykolwiek celebrowali życie ludzkie?

Czytaj dalej

Reklamy

Jak się odżywiać podczas skażenia radioaktywnego i kryzysu gospodarczego

…i to niezależnie od ilości skażenia w powietrzu? Oczywiście jeśli kiedyś, hipotetycznie, bylibyśmy wystawieni na pełne promieniowanie to niewiele może nam pomóc, ale w pozostałych wypadkach warto się zabezpieczyć. Sytuacja w japońskiej elektrowni wydaje się być poza kontrolą (najprawdopodobniej nigdy nie miała być pod kontrolą), więc czeka nas wszystkich długotrwała ekspozycja na losowe opady niewidocznych, radioaktywnych pyłów. Nikt nie wie jak długo uwalniać się będą szkodliwe materiały, kto „wygra” los na loterii, łyknie mikroskopijnego plutonu i do czego zmierza cała ta sytuacja, a żyć przecież i działać trzeba. Nie ma możliwości byśmy wszyscy przez cały ten czas siedzieli w swoich bunkrach i żarli ryż czy zupki chińskie. Nie pomoże nam zbytnio również przyjmowanie jodu który jest po prawdzie tylko dla poprawienia samopoczucia ludzi (słusznie) zaniepokojonych japońską chmurką.

Zakładając że w Fukushimie będzie coraz gorzej i że mogą nas czekać kolejne wypadki związane z elektrowniami atomowymi, wszyscy rozważmy upgrade naszego żywienia i codzienne zwalczanie tych procesów w naszym organizmie, które mogą przerodzić się w przyszłą chorobę nowotworową.

Czytaj dalej

Opady radioaktywne z Japonii

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Japonii i nieudolnością naszych mediów, powinniśmy sami rozpowszechniać informację o nadchodzących opadach promieniotwórczych z Fukushimy, które mogą spaśc na nas w ciągu kilku dni.

Z Grypa666.wordpress.com

Globalne zagrożenie radioaktywne, chroń najwrażliwszych: dzieci i kobiety ciężarne!

B. skąpe, sprzeczne dane o typie i poziomie radioaktywności oraz dyspersji radioaktywnej chmury na świat. Przygotujmy się na conajmniej 3 Czarnobyle razem wzięte. Opady radioaktywne rozejdą się po całym świecie. Miejsce katastrofy leży na pograniczu stref pasatów i antypasatów, więc należałoby prognozować roznoszenie opadów z Japonii w oparciu o bieżącą synoptykę. Dziwne, że nikt tego jeszcze nie zrobił!

Wg źródeł-ekspertów agencji analiz strategicznych Stratfor, izotopy jodu i cezu stwierdzone po eksplozji w 1-ym reaktorze świadczą o naruszeniu osłony rdzenia. Jod występuje w prętach paliwowych, a cez 137 świadczy o poważnym uszkodzeniu rdzenia i wydostaniu się cząstek radioaktywnych w powietrze. 90 osób  może być napromieniowanych: 30 uchodźców i 60 personelu szpitalnego. Władze bezpieczeństwa nuklearnego Japonii potwierdziły, że doszło do stopienie rdzenia.

Przeciwwskazania i dawki dla jodku potasu (KI)

Dorośli w wieku ponad 40 lat są najmniej zagrożeni od uszkodzenia tarczycy radioaktywnym izotopem i wykazują największe skutki uboczne brania jodku potasu (KI). Nie powinni więc brać go, chyba że tak zalecą władze zdrowia w zw. z opadami promieniotwórczymi. KI nie pomoże nikomu na izotop jodu w częściach ciała innych niż tarczyca, nie pomoże po fakcie skażenia wewn. izotopem jodu, nie pomoże na skażenie innymi izotopami. Należy więc unikać ekspozycji na opady: na okres opadu, przebywać wewnątrz, wyłączyć wentylację, klimatyzację, nie otwierać okien ani drzwi. Sól stołowa zawiera jod, ale w ilości niewystarczającej do prewencji podczas opadu radioaktywnego.

Dawki: Jedna dawka chroni przez 24 godz. Jeśli izotop jodu pozostaje w otoczeniu dłużej, władze zdrowia powinny zawiadomić o potrzebie dalszych dawek. Unikaj wielokrotnych dawek dla ciężarnych,karmiących i niemowląt. najlepiej ewakuować ich na czas zagrożenia opadem radioaktywnym. W USA są tabletki KI 130 miligramów (mg) i 65 mg oraz  krople zawierające 65 mg KI w każdym mililitrze (ml).

Dorośli i kobiety karmiące: 130 mg

Dzieci 3-18 lat: 65 mg, a wyrośnięte jak dorośli (co najmniej 68 kg) 130 mg.

Niemowlęta i dzieci, 1  miesiąc do 3 lat (karmione piersią i nie): 32 mg

Noworodki w wieku poniżej 1 miesiąca (karmione piersią i nie): 16 mg

Branie większej dawki niż wskazana może zaszkodzić zdrowiu a nawet spowodować zgon. Noworodkom w wieku poniżej 1 miesiąca nie wolno przedawkować KI jednorazowo ani powtórzonymi dawkami, a ich poziom hormonu tarczycy musi obserwować lekarz.

Przeciwwskazania (pytaj lekarza): alergie na jod (alergia na owoce morza niekoniecznie znaczy alergię na jod),  dolegliwości skóry (np. dermatitis herpetiformis lub urticaria vasculitis), choroby tarczycy.
Skutki uboczne: rozstrój żołądka, reakcje alergiczne (możliwe poważne), wysypki i zapalenie gruczołów ślinowych.

A co o środkach przeciw in. szkodliwym izotopom? Wikipedia jak zwykle w takich przypadkach jest bezużyteczna. Prosimy specjalistów o niezwłoczne nadsyłanie praktycznych info nt. środków zaradczych przeciw opadom radioaktywnym.

Po wybuchu w 1-ym reaktorze w Daiiczi, system chłodzenia zawiódł w 2 dalszych reaktorach. Częściowe stopienie rdzenia w 2 reaktorach. Ewakuacja 170 tys. mieszkańców. Władze rozdają suplement jodowy, podwoiły liczbę ratowników do 100 tys. – ile w zw. z radioaktywnością?

W rejonie katastrofy: emisje na godzinę na poziomie dopuszczalnej dawki rocznej!!! —  Tak było PRZED eksplozją w siłowni Daiiczi! Eksplozję spowodował wodór z wody desperancko skierowanej do ochłodzenia reaktora — dowód, że sytuacja jest niedoopanowania.


Promień ewakuacji zwiększony do 20 km

Japonia: Czy czeka nas coś gorszego od Czernobyla? Europa zagrożona?

Japonia ogłosiła stan wyjątkowy dla 5 reaktorów atomowych w siłowniach Daiiczi i Daini…

…po awarii systemów chłodzenia (najgroźniejsza awaria w siłowni atomowej) wskutek trzęsienia ziemii. Początkową ewakuację 3 tys. mieszkańców w promieniu 3 km zwiększono do  14 tys. osób w promieniu 10 km od siłowni, po odkryciu w sterowni 1000 razy większej radioaktywności niż norma  i 8 razy większej od normalnej na zewn. siłowni. Nawet po zatrzymaniu reaktora, gorące gazy radioaktywne przeciekają do środowiska, a intensywne ciepło może zniszczyć osłonę i spowodować masowy wyciek radioaktywności.

Wg dra Irwina Redlenera z Uniw. Kolumbia podane poziomy radioaktywności na zewn. mogą podnieść zachorowalność na raka tarczycy. Ministerstwo obrony Japonii wysłało na miejsce katastrofy tysiące wyspecjalizowanych wojsk i sprzęt.

Japonia wytwarza ok. 30% energii elektr. z atomu. Ostatnie trzęsienie ziemi, największe od ok. 150 lat kiedy zaczęto notowania sejsmiczne w Japonii, zamknęło 10 z 54 komercyjnych reaktorów nuklearnych kraju.

_______________________________________________________________

globalnaswiadomosc.com:

(…)Pragnę podkreślić, iż nie mam i nie mogę mieć pewności co do tego, czy radioaktywna chmura dojdzie do Europy. Mam jednak uzasadnione obawy co do takiej możliwości.

Oto w skrócie informacje, które pozyskałem:

Ruch Zeitgeist: uwolnić człowieka od zła, które sobie wyrządza

Tomasz Grasela, socjopaci.com

eye2 Pojęcie zeitgeist można przetłumaczyć jako duch epoki lub duch dziejów. Swoją genezę zawdzięcza G.W.Heglowi, niemieckiemu filozofowi żyjącemu w XIX wieku. Nie tyle odnosi się ono do istniejącego stanu rzeczy, ile bardziej do procesu ciągłej przemiany jednego systemu (np. gospodarczo-politycznego) w drugi według określonych prawideł. Bynajmniej jednak Ruch Zeitgeist, o którym będzie tu mowa, nie skupia wielbicieli heglowskiej filozofii. Choć jego zwolennicy zdają się nie być świadomi, jak wiele mają z filozofią wspólnego. Ruch ten jest bezpośrednio powiązany z tzw. Projektem Venus i zajmuje się propagowaniem jego idei. Twórca Venus, Jacque Fresco, w największym skrócie postuluje zastąpienie panującego dziś globalnego systemu gospodarki monetarnej (opartej na pieniądzu) tzw. gospodarką zasobową (opartą na surowcach). Według niego bowiem świat z głodem, ubóstwem, bezrobociem, rosnącym niedostatkiem wody, żywności oraz gruntów uprawnych jest rezultatem istnienia obecnego systemu. Za wszystko, co szkodliwe i złe na świecie Fresco  odpowiedzialnością obarcza ludzką chęć zysku, na której opiera się dzisiejsza rzeczywistość.

 

Ojciec nowożytnej ekonomii Adam Smith twierdzi, iż interes własny i konkurencja prowadzą do społecznego dobrobytu, jako że obecność konkurencji stwarza bodziec motywujący ludzi do działania. Nie wspomina jednak – mówi Zeitgeist – o produktach ubocznych: korupcji, konsolidacji władzy i bogactwa, uwarstwienia społecznego, paraliżu technologicznego, wyzysku oraz ukrytej formy rządowej dyktatury, prowadzonej przez bogate elity. Większość z tych zjawisk jest znana powszechnie, dopowiedzenia wymaga jedynie paraliż technologiczny. Chodzi tu o mechanizm, w którym globalne korporacje blokują wprowadzenie korzystnych dla ludzi rozwiązań technologicznych. Przykładowo, nie wytwarzają produktów z trwałych, ale z tandetnych materiałów w celu podtrzymywania popytu na nowe towary, co też skutkuje – z uwagi na ciągły proces produkcji – permanentnym zanieczyszczeniem środowiska. Albo nie wdraża się technologii pozyskania energii z właściwie nieograniczonych i całkowicie czystych źródeł energii: geotermalnej, słonecznej, wodnej i wietrznej. Co jest podyktowane chęcią podtrzymania cen paliw kopalnych. A zatem, do samej istoty gospodarki monetarnej opartej na konkurencji należy specyficznie rozumiana korupcja (łac. corruptio – zepsucie), czyli stawianie chęci zysku ponad dobrem człowieka i świata. Jakie rozwiązanie proponują nam autorzy Projektu?

 

Wychodzą z założenia, iż ta chęć zysku nie jest w człowieku naturalna, lecz nabywamy ją w procesie uspołeczniania. Z dążenia do zysku wynika z jednej strony całe okrucieństwo świata, z drugiej zaś system monetarny z instytucjami i prawem chroniącym pieniądz – miernik zysku – oraz zabezpieczającym ludzi przed okrucieństwem ich samych. Sama chciwość jednak nie jest bardziej naturalna, niż noszenie ubrań. Przeto gdyby znieść system generujący chęć zysku, znikłaby ona sama. Wyłoniłaby się wtedy rzeczywistość wolna od więzień, policji, okrucieństwa i prawa. Znikłyby wszystkie nieuzasadnione instytucje i profesje: maklerzy, bankierzy, reklamy, rządy, wojsko, politycy. Dlatego przewiduje się wprowadzenie gospodarki zasobowej, która wykorzystuje istniejące surowce a nie pieniądze, oraz zapewnia sprawiedliwą metodę dystrybucji w najbardziej ludzki i sprawny sposób dla całej ziemskiej populacji. Jest to system, w którym wszystkie naturalne, syntetyczne oraz zrobione przez ludzi lub maszyny surowce, byłyby dostępne bez użycia pieniędzy, kredytów, handlu lub każdej innej symbolicznej wymiany (www.zeitgeistpolska.org).

zeitgeist

Nasuwa się jednak zasadnicze pytanie, kto dokonuje tego rozdziału, kto podejmuje decyzje? I pada tu co najmniej dziwna odpowiedź: Nikt. Do decyzji dochodzi się poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz zdolności wytwórczych naszej planety. Takich informacji mogą dostarczać komputery połączone z elektronicznymi sensorami rozmieszczonymi na całej przestrzeni przemysłowych kompleksów. W ten sposób ludzie odgrywają coraz to mniejszą rolę w podejmowaniu decyzji, a społeczeństwo zmierza ku podejmowaniu decyzji przez SI i maszyny, by zarządzać wszystkimi zasobami służąc wspólnemu dobru. Zaraz potem jednak jest mowa o departamencie badań, który wykonuje analizę zdobytych informacji i na ich podstawie wciela w życie lub eliminuje określone mechanizmy. Tajemniczy departament przybiera zatem postać instytucji totalnej: podejmuje faktyczne decyzje odnośnie każdej bez wyjątku sfery życia na ziemi. Lecz jak jest wybierany i kto może wchodzić w jego skład (oprócz bliżej nieokreślonych techników) – na to odpowiedź nie pada. Pamiętać należy, że cała rzeczywistość Venus ma się opierać o najnowocześniejsze technologie. Nie istnieje potrzeba zarabiania pieniędzy ani pracy, bo wszystko jest powszechnie dostępne i zautomatyzowane. A zatem o wszelkich podejmowanych aktywnościach decyduje chęć samorealizacji lub kultywowana wartość wspólnego dobra. Jeśli jednak chcielibyśmy zrealizować coś, do czego potrzebujemy odpowiedniej technologii, musielibyśmy zwrócić się do techników. I to oni wedle własnego mniemania decydowaliby, czy nam pomóc, czy nie – nie istnieją przecież żadne prawa!

Dlaczego z czystej chęci zrobienia czegoś nieracjonalnego, co nie służy wspólnemu dobru, ani samorealizacji, tylko jest głupią zachcianką (przy czym nie szkodzi nikomu, ale nie zgadza się z wyliczeniami komputerów) – dlaczegóż ktoś nie mógłby tego zrobić? Teraz można, jeśli tylko postarać się o odpowiednią ilość pieniędzy. I równolegle istnieje możliwość „pójścia po rozum do głowy” tzn. zorientowania się, że tak wielki nakład własnej pracy nie jest wart takiej głupoty. W rzeczywistości Venus wydaje się brakować tego pierwiastka wolności. Tam bowiem grupa techników zdaje się dyktować, co jest zachcianką, a co nią nie jest. To oni konstruują środki technologiczne do wytwarzania wszystkiego, także zachcianek. Nie będzie więc możliwości ich realizacji, jeśli gremium techników powie „Nie”. Teraz przynajmniej można ich wynająć. Aktywiści Zeitgeist twierdzą tutaj, że wszystkie nasze zachcianki są spowodowane konkurencją i chęcią zysku – by być wyżej od innych i mieć więcej. Jeśli więc zlikwidować system oparty na konkurencji, zostałby zlikwidowany ten mechanizm w człowieku, który karze mu być lepszym od innych i posiadać więcej. I właśnie to założenie, a raczej fakt, że może się ono okazać fałszywe, czyni rzeczywistość Venus niebezpieczną dla wolności.

Czytaj dalej

Komunizm Nowego Wieku: Zeitgeist

 

Powyżej oszołom odpowiedzialny za serię Zeitgeist,  Jacques Fresco

Idea Zeitgeist to znany nam komunizm, przepakowany w nowe pudełko, podarowane jako  prezent dla tzw poszukiwaczy prawdy XXI wieku.

 

Richard Evans (Henrymakow.com), tłumaczenie radtrap

„Nigdy nie dawaj ludziom prawa do własnej opinii!” – JACQUES FRESCO

Po szeregu negatywnych recenzji filmu Zeitgeist i jego anty-chrześcijańskiej zawartości napisanej przez „Acharye S”, mieliśmy nadzieję że to już koniec tej agendy.

Czytaj dalej

Maskotki Olimpiady 2012

Zapewne większośc z was zna już logo olimpiady która odbędzie się w Londynie 2012 roku i słyszała o ukrytym tam słowie syjon (sion). Rozpowszechnił to kilka lat temu nieżyjący już Rik Clay, a ostatnio odkrył to chociażby rząd Iranu który zagroził bojkotem olimpiady.

 

Ale nie wszyscy jeszcze widzieli maskotki tej imprezy (raczej wielkiego rytuału) mimo iż zostały zaprezentowane w maju. Z czym się wam kojarzą? Przypatrzcie się zwłaszcza co wieńczy głowę maskotki pierwszej od lewej.

Skoro anglicy i tak są już przyzwyczajeni do ogromnej ilości kamer na ulicach, to pewnie niedługo poproszą o takie i w domu.

Prison Planet pl

http://www.prisonplanet.pl/

Pojawiła się nowa strona informacyjna, polska wersja Prison Planet. I tak – wiem. Podobno Alex Jones stojący za tą witryną jak i za Infowars ma wielu antyfanów oskarżających go o bycie syjonistycznym agentem.

Mnie osobiście jeszcze nikt o tym nie przekonał. To że Wikileaks sieje dezinformację -to prawda. Ale odkąd czytuje oryginalny Prison Planet jeszcze nic nigdy mi tam czerwonej lampki nie zapaliło.

Tak więc polecam.