Świadectwo Alberto Rivera

 

Panie! Panie! Czyż nie prorokowaliśmy w Twoje imię, czyż w Twoje imię nie wyrzucaliśmy złych duchów, czyż w Twoje imię nie dokonaliśmy licznych cudów?.A wówczas oświadczę im: Nigdy was nie znałem! Idźcie precz ode mnie wy, którzy postępujecie niegodziwie (Łk 12, 49; Mt 7, 21-23)


The Prophet, tłumaczenie: Radtrap

Jak Watykan stworzył Islam. Niezwykła historia opowiedziana przez byłego Jezuite, Alberto Rivere, który usłyszał ja po raz pierwszy od kardynała Bea podczas swego pobytu w Watykanie.

Artykuł pochodzi z „The Prophet”, wydanego przez Chick Publications, PO Box 661, Chino CA 91708. Od momentu publikacji było kilka zamachów na życie Rivery, ostatecznie zmarł on z powodu „zatrucia pokarmowego”.

To co wam przekaże pochodzi z czasów gdy uczestniczyłem w tajnych spotkaniach w Watykanie jako jezuicki duchowny. Jezuicki kardynał Augustine Bea opowiedział nam jak desperacko kościół Rzymsko-Katolicki chciał odzyskać Jerozolime pod koniec 3-ciego wieku. Jerozolima była uważana za bezcenny skarb, ze względu na swoją historie oraz strategiczne położenie. Celem było stworzenie z niej rzymsko-katolickiego miasta.

Narzędziem które miało być uzyte do wykonania tego zadania miał być lud Ismaela. Biedni Arabowie stali się ofiarami jednego z najprzebieglejszych planów jaki został uknuty kiedykolwiek przez siły ciemności. Wcześni Chrześcijanie docierali ze Słowem Bozym wszędzie zakładając przy okazji małe kościoły, ale spotykali się z ogromnym oporem. Zarówno Żydzi jak i Rzymianie prześladowali wyznawców Chrystusa aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowej religii. Jednakże to Żydzi wszczeli rebelie przeciwko cesarstwu i w roku 70 ne rzymska armia dowodzona przez generała Tytusa zniszczyła Jerozolime i wielką świątynie żydowską, serce religii Judaizmu… tym samym spełniło się proroctwo Chrystusa zawarte w ewangelii Mateusza 24:2.

W tym świętym miejscu gdzie kiedyś stała owa świątynia, znajduje się teraz Kopuła na Skale, drugie w kolejności najświetsze miejsce świata Islamu. Nadchodziły zmiany. Korupcja, apatia, chciwośc, okrucieństwo, perwersja i rebelie pochłaniały Cesarstwo Rzymskie. Prześladowania Chrześcijan były bezcelowe, gdyż gotowi byli oddać oni swe życie dla Słowa Bożego.

Jedynym ratunkiem dla Szatana by zatrzymać tą fale było stworzenie przeciwwagi Chrześcijaństwa, religie mającą zniweczyć prace Boga. Rozwiązanie znajdowało się w Rzymie. Ta religia przybyła z antycznego Babilonu i potrzebowała małego liftingu.
Nie stało się to z dnia na dzień, ale rozpoczęło się już w pracach pierwszych „ojców Kościoła”.

To z ich zapisków wypłynął kształt nowej religii. Posąg Jupitera w Rzymie nazwano św. Piotrem, statue Venus (i co za tym idzie wcześniejsze obrazy bogini królowej nieba, Izyde i Astarte) zmieniono na obraz Maryji Dziewicy. Na miejsce głównej bazy nowej religii wybrano jedno z siedmiu wzgórz zwane Vaticanus, w miejscu gdzie kiedyś stała szatańska świątynia Janusa.

Wielką przeciwwagą został Kościół Rzymsko-Katolicki, nazwany Tajemnicą, Babilonem wielkim, matką rozpusty i obrzydliwości ziemi – Objawienie św. Jana 17:5. Blokowała ona Słowo Boże zabraniając czytania Biblii, zabijała prawdziwych Chrześcijan, ustanawiała religie, zapoczątkowywała wojny i upijała narody „winem jej nierządu”.

Trzy główne religie mają jedną rzecz wspólną – każda posiada swoje święte miejsce w którym szukają oparcia. Katolicy patrzą na Watykan jak na Święte miasto. Żydzi mają swoją Ściane Płaczu w Jerozolimie a Muzułmanie Mekke. Każda grupa wierzy że otrzymuje pewnego rodzaju błogosławieństwa podczas wizyty w tych miejscach. Na początku, Arabowie (jeszcze przed Islamem) przynosili dary do Domu Boga, a strażnicy Kaaby przyjmowali każdego z otwartymi ramionami. Niektórzy przynosili posągi swych bożków, a strażnicy nie chąc urazić tych ludzi umiejscawiali je wewnątrz sanktuarium. Mówi się że Żydzi patrzyli na Kaabe z wielką czcią, aż do momentu gdy zaczęto zanieczyszczać ją pogańskimi symbolami.

Po sporach jakie toczyły ze sobą tamte plemiona nad studnią Zamzam, skarby Kaaby i dary pielgrzymów zostały do niej wrzucone i zasypane piaskiem. Miejsce te zostało zapomniane. Wiele lat pózniej Abd Al-Muttalib otrzymał wizje w której pokazano mu jak odnalezc studnie. Był on dziadkiem Mahometa, a po odnalezieniu skarbu został bohaterem Mekki. Krótko przed tym wydarzeniem Augustyn został biskupem Północnej Afryki i stał się znany ze skutecznego nawracania całych plemion arabskich. To wokół tych nawróconych Arabów powstał pomysł stworzenia arabskiego proroka.

Ojciec Mahometa zmarł z powodu zarazy a jego synowie urodzeni w Mecce zostali odesłani na pustynie aby spędzić dzieciństwo wśród beduinów, trenowac tam i uniknąć plag nawiedzających miasta.

Po śmierci jego matki i dziadka, Mahomet i jego wujek spotkali katolickiego mnicha, który dowiedziawszy się kim jest chłopak powiedział „Wez swego bratanka i zabierz go z powrotem do waszego kraju, i chroń przed Żydami, bo gdyby poznali to o czym i ja wiem, to wiele zła by przeciw niemu uczynili. Wielkich rzeczy twój bratanek dokona”.

Katolicki mnich zapowiedział przyszłe przesladowanie Żydów przez wyznawców Mahometa. Watykan desperacko zmierzał do przejęcia Jerozolimy z powodu jej religijnego znaczenia, ale był powstrzymywany przez Żydów.

Kolejnym problemem dla nich byli prawdziwi Chrześcijanie w Północnej Afryce. Katolicyzm rósł w siłe, ale nie mógł sobie pozwolić na żadną konkurencje. Watykan musiał stworzyć broń która mogłaby wyeliminowac zarówno Żydów jak i podążających za Słowem Bożym Chrześcijan, odmawiających zaakceptowania katolickiej religii. Spoglądając na Afryke, widzieli tam mnóstwo Arabów którymi mogli sie posłużyć do wykonania czarnej roboty. Niektórzy Arabowie byli świeżo nawróconymi katolikami których wykorzystywano jako informatorów. Inni byli uzywani jako siatka szpiegowska wypełniająca plan Rzymu, plan kontrolowania reszty narodu arabskiego który odrzucał wiare katolicką. Kiedy św. Augustyn pojawił sie na scenie, doskonale wiedział co się dzieje. Jego monasterie służyły jako bazy dla tych wyszukujących i niszczących manuskrypty Biblii należących do wiernych Chrześcijan.

Watykan chciał wykreować mesjasza dla Arabów, kogoś kto mógłby objawić sie jako wielki lider, człowiek z charyzmą którego mogli wytrenować i który zdołałby zjednoczyć plemiona nie-katolickich Arabów a nastepnie stworzyć z nich armie która odbiłaby Jerozolime dla papieża. Na spotkaniu w Watykanie kardynał Bea powiedział nam tą historie:

Pewna zamożna Arabka będąca oddaną służką papieża, grała w tej historii bardzo ważną role. Była to wdowa imieniem Khadijah. Oddała swój majątek kościołowi i wstąpiła do zakonu, po czym otrzymała pewne zadanie do wykonania. Miała odnalezć młodego człowieka którego Watykan mógł użyć do stworzenia nowej religii i ustanowienia mesjasza dla dzieci Ismaela. Khadijah miała kuzyna o imieniu Waraquah… który był wiernym katolikiem a Watykan umieścił go w roli zaufanego doradcy Mahometa. Miał ogromny wpływ na przyszłego proroka.

Wysłano nauczycieli do młodego Mahometa i rozpoczął się proces jego edukacji. Mahomet studiował nauki Augustyna co miało przygotować go do przyszlej roli. Jednocześnie Watykan i arabscy katolicy zaczęli rozgłaszać po Północnej Afryce opowieści o wielkim człowieku który niedługo ujawni się swemu ludowi jako wybraniec Boży.

W czasie nauczania Mahometa wpajano mu że jego wrogami są Żydzi a jedynimi prawdziwymi Chrześcijanami są katolicy, pozostali natomiast są tylko heretykami i powinni zostać zniszczeni. Wielu Muzułmanów uwierzyło w te nauki.

Mahomet zaczął otrzymywać swoje widzenia, a jego doradca Waraquah pomagał mu w ich interpretacji. W piątym roku działalności misjonarskiej proroka, zaczęto prześladować jego wiernych wyznawców gdyż odmawiali oni czczenia pogańskich bożków w Kaaba.

Mahomet poinstruował swych ludzi aby zbiegli do Abisynii gdzie Negus, katolicki król udzielał im azylu ponieważ miał podobne spojrzenie na kult Maryji dziewicy co Mahomet. Pierwsi Muzułmanie otrzymali schronienie u katolickiego władcy dzięki naukom Mahometa.

Ostatecznie Mahomet odbił zbrojnie Mekke, dzięki czemu mógł pozbyć się obrazów i posągów bogów (zachował jednak słynny czarny kamień który ucałował i uznał za dar od archanioła Gabriela. Do tej pory znajduje się wewnątrz Kaaby i jest obiektem kultu Muzułmanów). Historia udowadnia że zanim powstał Islam, ludy Arabii czciły jako boga księżyc (i chyba dalej czcą) który był w związku małżeńskim z bogiem-słońcem. Wydali oni potomstwo, trzy boginie czcone w świecie arabskim jako „córki Allaha”. Rzezba odkryta w Hazor w Palestynie w 1950-tym ukazuje siedzącego Allaha z półksiężycem na swojej klatce piersiowej.

Mahomet twierdził że ma wizje od Allaha, który uznał go za swego wysłannika. Tak zaczęła się jego kariera proroka. Zanim umarł, religia Islamu osiągneła wielki sukces. Całe plemiona nomadycznych Arabów łaczyły się w imieniu Allaha i jego proroka Mahometa.

Częśc zapisków Mahometa umieszczono w Koranie, pozostałych nigdy nie opublikowano. Są teraz w rękach Ajatollahów, najwyższych islamskich duchownych.

Kardynal Bea tłumaczył że zapiski te są ukryciu gdyz zawierają dowody łączące powstanie Islamu z Watykanem. Obie strony posiadają wystarczająco dowodów i zapisków które zniszczyłyby obie religie, gdyby kiedykolwiek wyszły na jaw.

W ich księdze, Koranie, Chrystus jest opisywany jako prorok ale nie Syn Boży. Jesli papież ma być uznawany za jego ziemską reprezentacje, to oznacza że on też ma być bogiem. To spowodowałby że Muzułmanie baliby się go jako następnego świętego człowieka.

Papież wydał pozniej bulle dającą prawo arabskim generałom  do inwazji i podboju całej Afryki Północnej. Watykan wspomógł finansowo budowe ogromnej arabskiej armii w zamian za trzy przysługi:

1. Eliminacja Żydów i Chrześcijan podążających za Biblią, a uznanych przez Watykan za heretyków

2. Ochrone mnichów Augustyna i katolików

3. Podbicie Jerozolimy dla jego Świątobliwości w Watykanie.

Z czasem potęga Islamu urosła do olbrzymich rozmiarów -Chrześcijanie i Żydzi byli zabijani, a Jerozolima w końcu wpadła w ręce Arabów. W tym czasie nigdy nie atakowano katolików ani ich schronień. Ale gdy papież zgłosił się po Jerozolime, bardzo się zdziwił gdy mu odmówiono! Arabowie odnieśli tak duży militarny sukces że nie obawiali się już papieża i nic nie mogło stanąć im na przeszkodzie do ich własnych planów.

Po sugestiach Waraquaha, Mahomet napisał że Abraham chciał ofiarować Bogu swego syna Ismaela. Biblia mówi że Bóg zażądał Izaaka, ale Mahomet celowo zamienił imiona. Jako rezultat nauk proroka, muzułmanie zbudowali świątynie, Kopułe na Skale w tym samym miejscu gdzie stała kiedyś żydowska świątynia zniszczona w 70 r.ne. Od tego momentu Jerozolima stała się świętym miejscem muzułmanów, zaraz po Mecce. Jak mogliby oddać papieżowi tak święte miejsce?

Papież zrozumiał że stracił kontrole nad Islamem, kiedy usłyszał że nazywają go niewiernym. Arabowie postanowili podbić Europe dla Allaha i ruszyli do walki. Muzułmańscy ambasadorowie udali się do Watykanu by prosić o wydanie bulli pozwalającej im na podbój europejskich krajów.

Watykan był wściekły, wojna wydawała się nieunikniona. Władza nad światem wydawała się dla papieża czymś oczywistym, i nie miał on zamiaru dzielić się nią z kimkolwiek.

Zgromadził on armie tzw. krzyżowców i wysłał ich na krucjate przeciwko dzieciom Ismaela. Walki trwały wiekami a Jerozolima oddalała się od Watykanu coraz bardziej.

Turcy podbijali Azje Mniejszą a Hiszpania i Portugalia kontrolowana była przez muzułmanów. Ci muzułmanie nazwali jedną wioske w Portugalii Fatimą, na cześc córki Mahometa. Nie zdawali sobie sprawy że stanie się ona kiedyś znana w całym świecie.

Lata pózniej gdy wojska arabskie stacjonowały na Sardynii i Korsyce, przygotowując się do inwazji na Włochy, pojawił się poważny problem. Generałowie islamscy zdali sobie sprawe że ich siły są zbytnio rozciągnięte, nadszedł czas rozmów pokojowych. Jednym z negocjatorów miał być św. Franciszek z Asyżu.

Wynik rozmów był następujący; Muzułmanie mogą dalej okupywać ziemie Turcji, a Katolicy Liban. Uznano również prawa Muzułmanów do budowania meczetów w krajach chrześcijańskich, tak długo jak pozwalano Katolikom podróżować i żyć w krajach arabskich.

Kardynał Bea powiedział nam w Watykanie że zarówno Katolicy jak i Muzułmanie zobowiązali się nawzajem do niszczenia i prześladowania swego wspólnego wroga: chrześcijańskich misjonarzy uznających tylko Biblie. Dzięki temu Szatan odebrał potomkom Ismaela możliwośc odkrycia prawdy o ich wierzeniach. Watykan rozpoczął też proces skłócania Arabów z Żydami, którzy żyli przedtem razem w pokoju.

Muzułmanie zaczęli postrzegać chrześcijańskich misjonarzy jako wysłanników diabła próbujących zatruć wiare dzieci Ismaela. To wyjaśnia dlaczego osiągneli oni tak znikome sukcesy wśród Arabów na przełomie wieków.

Nie rezygnowano z prób kontroli Islamu. W 1910 w Portugalii pojawili się socjaliści. Czerwone sztandary były dużym zagrożeniem dla Kościoła Katolickiego, coraz więcej ludzi odwracało się od tej instytucji.

Jezuici chcieli włączyć do tego wszystkiego Rosje, a użycie wioski Fatima mogło pomóc w przybliżeniu Islamu do Kościoła.

Maryja Dziewica pojawiła się w Fatimie w 1917. Matka boska była ogromnym sukcesem, historia objawień zachwyciła tłumy. Rezultatem była dotkliwa porażka polityczna socjalistów.

Katolicy na całym świecie zaczęli modlić się za pogrążoną w rewolucji Rosje, a Jezuici wykorzystali objawienia fatimskie w Afryce Północnej, rozgłaszając poprawe stosunków ze światem arabskim. Muzułmanie zaczęli wierzyć że za objawieniami stała Fatima, córka Mahometa, co było zresztą zaplanowane przez Jezuitów.

Dużo pózniej papież Pius XII popchnął nazistów do ataku na Rosje, aby nawrócić ten kraj na Katolicyzm. Gdy wojna została przegrana Pius XII zadbał oto by wciąż wspominano Fatime, koronując ją w 1946. Nie jest przypadkiem że tylko Pius XII widział te wizje (chodzi o 1950 rok – papież Pius XII czterokrotnie ogląda powtórzenie fatimskiego Cudu Słońca w Watykanie: 30 i 31 października oraz 1 i 8 listopada, zawsze o godzinie 16.00). Rezultatem było powstanie armii fanatycznych katolickich wyznawców Matki Boskiej Fatimskiej, gotowych zginąć dla błogosławionej dziewicy.

Jezuici zaaranżowali następnie kilka innych objawień Maryji, w Chinach, Rosji i USA. Co ma to wspólnego z Islamem? Fragment oświadzcenia biskupa Sheena: Objawienie naszej Pani w Fatimie jest punktem zwrotnym w historii 350 milionów Muzułmanów. Po śmierci swej córki, Mahomet napisał że jest ona najświętszą kobietą w raju, zaraz po Maryji.

Wierzył on że Maryja Dziewica sama chciała być znana jako Matka Boska Fatimska, co ma spowodowac to że Muzułmanie wierzący w boskie narodziny Chrystusa, uwierzą również w jego boskośc.

Biskup Sheen przypomniał że posążki Matki Boskiej Fatimskiej zostały entuzjastycznie przyjete przez Muzułmanów w Afryce, Indiach i w innych miejscach, a sami Muzułmanie są teraz bliższi kościołowi katolickiemu.

Reklamy

113 comments on “Świadectwo Alberto Rivera

 1. Ależ ktoś sobie zadał trudu, żeby ułożyć tak pokrętną teorię spiskową. Gratuluję i współczuję zarazem.

  • jak powstał Watykan wystarczy zobaczyć wstecz na źródła historyczne poszukać kto ustanowił religie państwową, która nie miała zbyt wiele wspólnego z pierwszymi chrześcijanami, jeszcze ich prześladowano, gdy nie chciano zgodzić się na jej uznanie odbiegające w ustanowionych dogmatach od pisma św,

 2. Czyli Gutenberg, twórca druku, jest twórcą każdej książki wydrukowanej po XIV wieku? Błędne rozumowanie. Raczej ;)

  Wątpie by Konstantyn Wielki myślał za swojego życia o Mahomecie.

 3. Przepraszam, ale dla laika, ktorego edukacja historyczno-religijna skonczyła się gdzieś w podstawówce, tekst ten byłby jeszcze do przełknięcia, ale dla kogoś któ trochę czytał, to stek bzdur. Drobna uwaga: katolicki oznacza powszechny. Kosciół Rzymskokatolicki oznacza kościoł powszechny w Rzymie (obrządku rzymskiego). Są kościoly Katolickie, które nie są rzymskie. To taka mała dygresja. Dziwi mnie, ze jezuita myli tak podstawowe rzeczy, chyba, ze nie myli, ale uczynił to świadomie.

 4. Cytowany tu kardynał Bea???? Bardzo zagadkowa postać i zdaje się mason odpowiedzialny m.in. za destrukcję Kościola za pontyfikatu papieża Pawła VI.

  • Kardnal Bea wrog i destruktor Kosciola .Oczywiscie zyd!!! Bardzo sie staral aby Kosciol powrocil do starozytnej organizacji ktora znali oczywiscie tylko zydzi aprzez nich jeszcze protestanci.Stad kierune SW2

 5. „Katolicki” znaczy „powszechny”. Ale „rzymsko-katolicki” nie znaczy „powszechny”. Nie jest to „kościół katolicki rezydujący w Rzymie”, ponieważ nie jest już powszechny. Organizacja ta powstała ostatecznie po tzw. Wielkiej Schizmie w roku Pańskim 1054. Wcześniej, mniej więcej od czasu, gdy cesarz Konstantym postanowił połączyć religię z polityką (czyli w IV w.) system ten stopniowo się tworzył i coraz bardziej odchodził od chrześcijaństwa ewangelicznego, z którego został tylko szyld i terminologia przedefiniowana na własny użytek. Sam Watykan został oddany tej instytucji na mocy sfałszowanych dokumentów – tzw. donacji Konstantyna oraz dekretów pseudo-izydoriańskich. Krk „przechwycił” i zawłaszczył historię Kościoła, roszcząc sobie prawo do tzw. „sukcesji apostolskiej” (choć ani sam Pan Jezus, ani apostołowie o niczym, takim nie wspominają) i „prymatu Piotrowego” – równie dziwnego tworu, który nie był znany w pierwszych wiekach istnienia Kościoła.

  A co do Żydów, to „zbawienie pochodzi od Żydów” – jak powiedział Pan Jezus, który sam jest Żydem [Ew. Jana 4:22] i Królem Żydowskim [Ew. Jana 19:19]. Apostoł Paweł modlił się za Żydów i napisał co nieco o drzewie oliwnym Izraela, w które są wszczepieni wszyscy dostępujący zbawienia [Rzym. 11:13-29]. Dlatego radziłbym uważać z obelgami w stosunku do tego narodu – on jest źrenicą w oku samego Boga :)[Zach. 2:2-12].

  • Prowadze ten blog od ponad roku, i mam świadków: nigdy nie powiedziałem że Żydów nienawidze. Ale nie zgadzam się na traktowanie ich wszystkich jako kasty nietykalnej. To nie od nich jest zbawienie, ale jak sam słusznie stwierdziłeś od Chrystusa. A on jest Synem Bożym.

   Żydzi w zdecydowanej większości odwróćili się od Jezusa, wyrzekli się go tak wtedy jak i teraz. Fakt ten jest widoczny wystarczająco wyraznie w obecnej sytuacji świata, systemu gdzie rządzi praktycznie jeden naród ( a i ten naród nie jest jednolity genetycznie). A tych nawróconych, nielicznych Żydów, to i na tej stronie prezentuje.

   „Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią…”

   Pozdrawiam

   • Jeśli Biblia jest dla Ciebie autorytetem, to ją czytaj dokładnie. Żydzi byli, są i będą narodem wybranym – nie dlatego, że na to zasługują, tylko ZE WZGLĘDU NA PRAOJCÓW.

    „Co do ewangelii, są oni [Żydzi] nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże” [List do Rzymian 11:28-29]

    Chrystus jest Synem Bożym, ale jako Wcielony Bóg urodził się Żydem, został obrzezany ósmego dnia i umarł na krzyżu jako Król Żydowski. To jest Mesjasz Izraela i Zbawiciel świata. I On sam powiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów:

    „Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów” [Ew. Jana 4:22]

    Nie przekręcaj Jego własnych słów, jeśli mają dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie. To, że większość Izraela odrzuciła Mesjasza (co jest faktem) nie oznacza, że Bóg odrzucił cały naród żydowski – wręcz przeciwnie. Nowe Przymierze zostało zawarte z domem Izraela i domem Judy, o czym możesz przeczytać w Księdze Jeremiasza 31:31-34 i Liście do Hebrajczyków 8:1-13. Nie tylko sam Jezus jest Żydem (bo On żyje), lecz wszyscy apostołowie i cały najwcześniejszy Kościół to byli Żydzi. Poganie zostali włączeni do przymierza Boga z Izraelem i wszczepieni jako dzikie oliwki do drzewa oliwnego Izraela [List do Rzymian 11:13-29]. W ciągu pierwszego stulecia nawróciło się do Jezusa w sumie około milion Żydów.

    Żydzi przejdą w niedalekiej przyszłości tzw. Wielki Ucisk po to, żeby się nawrócili do swojego Boga. I nawrócą się:

    „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich” [List do Rzymian 11:25-27]

    Nie chodzi o to, że są nietykalni, tylko o to, że są umiłowani przez Boga mimo ich grzechów – jak każdy człowiek, dla którego Bóg jest miłosierny. Ale oni w szczególny sposób:

    „Biada! Chrońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej, gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” [Księga Zachariasza 2;11-12]

    „Teorie spiskowe” oskarżające Żydów o to, że wszystkim rządzą, zostały wymyślone i są podtrzymywane przez ludzi, którzy Żydów nienawidzą. A oni z kolei są kierowani przez samego diabła, który Żydów nienawidzi najbardziej i dlatego chce ich zniszczyć – z bardzo prostego powodu: Oni, ich historia, Biblia im powierzona od początku [List do Rzymian 3:1-2] są żywym dowodem na istnienie Boga – a Ty nie wiedziałbyś nawet, kim jest Mesjasz, gdyby nie proroctwa Żydów ze Starego Testamentu. Nie wiem, dlaczego widzisz Nowy Porządek Światowy, a nie widzisz, o co w tym wszystkim chodzi. O coś więcej niż spisek syjonistów.

    Teraz ostatnia sprawa. Cytowany przez Ciebie fragment Objawienia mówi o ludziach podających się za Żydów fałszywie. „Synagoga” to jest po prostu „zgromadzenie” i tak było rozumiane w tamtych czasach. Dlatego w Liście Jakuba 2:2 mamy „synagogę” (zgromadzenie) chrześcijan. Pomyliłeś synagogę w sensie żydowskiej organizacji z biblijną synagogą w sensie każdego zgromadzenia. I wyszło Ci tak, że użyłeś Słowa Bożego do celu zdeprecjonowania grupy ludzi. Tak się nie robi.

    Jeśli walczysz z syjonizmem, to albo nie rozumiesz Bożego planu zbawienia opisanego w Biblii, albo go nie przeczytałeś. W ten sposób (może w nieświadomości) przyłączasz się do tych, z którymi walczysz.

    Pozdrawiam

     • Popieram Pana Boga. Prorocy Starego Testamentu zapowiedzieli powrót Żydów do ziemi ojców po latach karania. Ezechiel podaje dwa szczegóły: czas od końca niewoli babilońskiej do pierwszego powrotu z rozproszenia i końca udręki (z prostego obliczenia wychodzi nasz rok 1948) [Księga Ezechiela 4:1-8] i fakt, że wojna Goga i Magoga czyli atak sprzymierzonej koalicji Rosji, Iranu i innych państw na Izrael (której się zapewne spodziewasz) nastąpi w momencie, gdy Izrael będzie mieszkał w miastach pozbawionych murów i bram [Księga Ezechiela 38-39]. Czyli „syjonizm” został przewidziany przez Boga w Biblii i jest częścią Jego planu zbawienia. Nic dziwnego, że diabeł tak walczy, żeby plan Boży przedstawić w złym świetle.

      Oczywiście, sami Żydzi są zebrani we własnej ziemi na sąd i Wielki Ucisk, o czym również Biblia mówi bardzo wyraźnie – zarówno w ST (Ezechiel, Zachariasz, Malachiasz) jak i w NT (Pan Jezus). To ma służyć oczyszczeniu i zbawieniu Izraela, którego zbawiona resztka odziedziczy obietnice dane patriarchom.

      „Popieranie syjonizmu” wynika ze zrozumienia planu Boga, który jedne rzeczy inicjuje, do innych dopuszcza, a wszystko przewidział i opisał w Biblii, żebyśmy czytali. Stwierdzenie „nie mamy o czym gadać” sugeruje, że nawet nie zamierzasz przemyśleć swojego stanowiska – a szkoda, bo jeśli nie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi, to sama walka z Nowym Porządkiem Światowym jest tylko próba zawracania Wisły kijem.

    • Wszystko ok, tylko przypomnij sobie słowa Pawła z listu do Rzymian:

     „28 Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, 29 ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”

     Czy zatem należy traktować cały tzw naród żydowski jako jednolitą całość? Chyba raczej należy oddzielić tych którzy nie mają Boga w sercu i uznać, że nie są oni żydami – narodem wybranym.
     Sam nie wiem do końca (bo moim zdaniem nie jest to jednoznaczne) czy tylko chrześcijanie – jako ci którzy przyjęli Jezusa do swoich serc – mogą nazywać siebie żydami, czy raczej chodzi tu właśnie o wyłonienie prawdziwych żydów spośród tych którzy jedynie się nimi nazywają.

     Tak czy inaczej syjoniści i tzw. żydokomuna prawdziwymi żydami nie są, bo w sercach ich nie ma Boga, a obrzezani są jedynie na ciele (jeśli w ogóle – bo żydokomuna ze względu na ideologię jest raczej ateistyczna).

     Co do syjonistów pozwolę sobie zauważyć, że efekt ich działania czyli Państwo Izraelskie powstało wbrew woli Boga. Piszą o tym (i dokumentują to bardzo dobrze) religijni żydzi z organizacji NKUSA. Warto tutaj zwrócić uwagę, że naród wybrany zawsze gdy odzyskiwał swoje państwo w czasach biblijnych, to działo się to zawsze przy niezaprzeczalnym udziale Boga. W tym jednak wypadku, syjoniści nie mieli jednak takiego wsparcia, a swój cel osiągnęli dzięki temu, że posłali na śmierć najbardziej wiernych Bogu żydów.

     W Biblii wprawdzie są proroctwa odnośnie odrodzenia państwa izraelskiego, ale nie do końca zgadza się ono z genezą obecnego państwa Izrael, a przedstawiony tam ustrój – królestwo również nie pasuje do panującej w Izraelu demokracji. Wbrew temu co chce wielu „żydokomunofilów” na prawdę nie sposób z całą pewnością stwierdzić, że obecne państwo Izrael jest zapowiedzianym w Biblii państwem.

     Pozdrawiam.

     • Trudno mi się odnosić do bzdur w rodzaju „Biblia przeszła korekty” bo „wszystko jest manipulowane”. Z taką „argumentacją” nawet nie ma sensu dyskutować. Natomiast wyrywanie z kontekstu dwóch wersetów (2:28-29) Listu do Rzymian przy kompletnym pomijaniu całości listu, a szczególnie rozdziałów 9-11 jest dowodem na czytanie Biblii z tezą założoną (niewierzący Żydzi nie są narodem wybranym), która wprost zaprzecza słowom apostoła Pawła na temat niewierzących Żydów właśnie. Fragment Rzym. 2:17-29 jest skierowany do Żydów i mówi o Żydach. „Juda” to po hebrajsku „chwała” – dlatego Paweł stosuje grę słów i mówi o tym, że Żydem przynoszącym chwałę Bogu (a nie tylko ludziom) jest ten, który ma obrzezane serce (to jest motyw przewijający się w Starym Testamencie). Stąd zdanie, że nie ten jest chwalcą Boga (Żydem), kto jest obrzezany na ciele, ale ten, kto narodził się na nowo i ma obrzezane serce. Inni Żydzi (niewierzący) są Żydami, ponieważ pochodzą od Abrahama, Izaaka i Jakuba.

      Paweł napisał, że Żydzi „nie mający Boga w sercu” są i pozostaną narodem wybranym ze względu na praojców i to jest napisane wprost w Rzym. 11:28-29. I nadal są Żydami, ponieważ apostoł Paweł modli się o nawrócenie niewierzącego Izraela [Rzym. 10:1] i sam siebie nazywa Izraelitą [Rzym. 11:1].

      Jeśli ktoś twierdzi, że to Żydzi [jako cały naród] zabili Chrystusa, to trzeba go skierować do lektury Biblii, a nie katolickiej i antysemickiej propagandy, która doprowadziła do pogromów i holocaustu. Jeśli twierdzi, że Żydzi „olali” Dekalog, to przecież cała ludzkość robi to samo codziennie (być może z autorem tego twierdzenia włącznie). Nienawiść do bliźniego „z Żydem włącznie” jest jawnym pogwałceniem nauczania samego Chrystusa i całej Biblii, mówiącym o miłowaniu bliźniego jak samego siebie. Jeśli Bóg sądzi swój naród wybrany, to jest sprawa między Nim a Żydami. Pamiętajmy o tym, że Bóg będzie sądził całą ludzkość, bo wszyscy odwracają się od Boga – proszę przeczytać rozdziały 1 i 2 Listu do Rzymian na temat winy Żydów i nie-Żydów (czyli pogan). Nie wolno nam nienawidzić kogokolwiek i usprawiedliwiać tej nienawiści jego grzechem wobec Boga.

      W Biblii są proroctwa na temat zgromadzenia Żydów w ziemi ojców i na temat królestwa Mesjasza, co nie jest tym samym wydarzeniem we wszystkich proroctwach. Dlatego w Księdze Izajasza 11:11 jest napisane o PONOWNYM wykupieniu narodu wybranego z rozproszenia po całym świecie. Z kontekstu (oraz tekstów równoległych) wynika, że dopiero po drugim zgromadzeniu z rozproszenia nastąpi inauguracja Królestwa Mesjasza. Inną sprawą jest fakt, że ponadczasowa terminologia biblijna nie uwzględnia dzisiejszych określeń, jakie stosujemy wobec głów państw (jak prezydent na przykład).

      Niezaprzeczalnym faktem jest to, że Żydzi wrócili do ziemi ojców, że nie są podzieleni na dwa państwa, że mają znowu tę samą walutę, że mają ten sam język hebrajski, że z pustyni zrobili ogrody. Więcej tutaj:

      Niezaprzeczalnym faktem jest to, że Izrael wygrał po swoim powstaniu trzy wojny, których nie miał prawa wygrać. A jeśli proroctwo Ezechiela zostało wypełnione, to wydarzenie spełniające można czasowo obliczyć i to z dość dużą dokładnością. Innego wypełnienia (wcześniejszego) nie zanotowano):

      http://www.grazingsheep.com/artp/duch/old/izra1948.htm

      Może ślepa nienawiść do Żydów skłoni niektórych czytelników do przeczytania Biblii i oddania życia Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, który Żydów wybrał i przewidział, że większość z nich odrzuci Ewangelię, dzięki czemu Ewangelię usłyszały inne narody. Życzę wszystkim poznania Jezusa (nie tego katolickiego, tylko Tego, o którym mówi Biblia) – króla żydowskiego i Mesjasza, który zbawia i powoduje nowe narodzenie z Ducha Świętego, dzięki któremu można uzyskać odpuszczenie grzechów i nowe życie:

      „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” [Ewangelia Jana 5:24]

     • Nie każdy Żyd jest Semitą i nie każdy Semita jest Żydem. Semitami są potomkowie Abrahama (Sem był praojcem Abrahama) i jego dwóch synów Izmaela, Izaaka oraz wnuka Jakuba (Izraela). Izmael był praojcem Arabów (Semitów), Izaak ojcem Jakuba, a on z kolei ojcem 12 plemion Izraela (też Semitów). Obecni żydzi (z religii judaistycznej) to w 85% żydzi chazarscy, aszkenazyjscy, ludzie pochodzenia tureckiego, nawróceni na judaizm w 7 wieku w ich Chazarii, nie mający wcale semickiej krwi w sobie (prawdopodobnie są od Jafeta, brata Sema i Chama). To są głównie Syjoniści, perfidni i wredni, którzy nadużywają określenia „antysemityzm” do siebie, a Semitami nie są. Już za czasów Jezusa wielu z tamtych żydów było etnicznie skażonych z Kananejczykami, mający jedynego praojca Semitę, Ezawa, brata Jakuba, drugiego syna Izaaka. Ci skażeni żydzi to byli Idumejczycy, od których pochodził Herod i faryzeusze.

  • Trzeba skupić się na językach oryginalnych Biblii. Nawet Nowa Biblia Gdańska w przypisach podaje kilkakrotnie, że tam, gdzie we współczesnych tłumaczeniach jest „Żyd”, powinno być „Judejczyk” (choć nie w każdym przypadku). Herod i faryzeusze nie byli Judejczykami, lecz Edomitami (po ich jedynym semickim praojcu Ezawie, czyli Edomie), zwanymi Idumejczykami, powstałymi po zmieszaniu genów Semity Ezawa z genami potomków Chama, czyli Hetytami i Kanaanejczykami.

   • Jeśli znasz języki oryginalne, to się skupiaj. Jeśli nie znasz, to się nie kompromituj. Pokażę ci na słowach apostoła Pawła, że nie masz pojęcia, o czym piszesz – korzystasz po prostu z gotowców propagandowych jakichś dziwnych ludzi, którzy wierzą teorie spiskowe wymyślone przez antysemitów, którzy podają się za anty-syjonistów.

    Otóż Paweł nazywa siebie Izraelitą z pokolenia Beniamina:

    „Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą (Ἰσραηλίτης – czyli Israelites), z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina” [List do Rzymian 11:1]

    Pokolenie Beniamina razem z pokoleniem Judy po podziale królestwa zamieszkiwało tereny zwane Judą – czyli według Ciebie Paweł był Judejczykiem, bo 10 innych pokoleń na innym terenie tworzyło Izraela. Ale Paweł traktuje słowo „Judejczyk” i „Izraelita” zamiennie, ponieważ to są członkowie tego samego narodu (potomkowie Jakuba).

    Dlatego Paweł mówi, że modli się o zbawienie swoich braci według ciała czyli Izraelitów [Rzym. 10:1].

    „Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów (gr. Ἰσραηλίτης), do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” [List do Rzymian 9:3-5]

    Wbrew antysemickim i wyssanym z palca teoriom spiskowym, Biblia nazywa Izraelitami wszystkich Żydów pochodzących od Jakuba. Nawet Chrystus pochodzi według ciała od Izraelitów, choć przecież jest z plemienia Judy.

    Rozdzielanie narodu izraelskiego (czyli żydowskiego) na Judejczyków i „syjonistów” nie będących Żydami (czyli na Żydów i nie-Żydów) jest nie tylko sprzeczne z genetycznymi ustaleniami, ale również z tekstem samej Biblii.

    Niech tutejsi „specjaliści” od „skażenia Żydów” i języków oryginalnych wbiją sobie wreszcie do głowy, że nic nie wiedzą, a jedynie rozsiewają bzdurne teorie służące podsycaniu nienawiści do konkretnego narodu.

    • Nie każdy Żyd jest Semitą i nie każdy Semita jest Żydem. Chazarscy żydzi to prozelici czyli goje nawróceni na judaizm faryzejski (nie wiara Mojżeszowa), tzn. edomicki czy idumejski, ponieważ faryzeusze i i król Herod nie pochodzili ani z rodu Judy ani z rodu Benjamina. Poza tym sam Syjonista Harold Rosenthal powiedział (zanim go Syjoniści zabili za to), że bogiem judaizmu jest Lucyfer. Ich Talmud Babiloński to najbardziej rasistowska i satanistyczna księga na świecie (tylko przysięga jezuicka mu dorównuje pod względem ogromu zawartego zła).

     • „Chazarscy Żydzi” to jest mit, który został obalony na podstawie badań genetycznych. Źródła podałem powyżej. Jest rozpowszechniany z powodów ideologicznych. Jezus nie nazwał faryzeuszy „plemieniem żmijowym” z powodów rasowych, tylko z powodu ich obłudy i dlatego, że byli ślepymi przewodnikami ludu (żydowskiego oczywiście). Możesz o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza 23. Naród wybrany jest narodem, a nie religią. Dlatego apostołowie i cały najwcześniejszy Kościół (aż do momentu nawrócenia Korneliusza) to byli sami Żydzi. A Nowe Przymierze na Golgocie zostało zawarte z domem Izraela i domem Judy (patrz Księga Jeremiasza 31:31-34 i List do Hebrajczyków 8:1-13). Dlatego poganie są wszczepieni w drzewo oliwne Izraela (List do Rzymian 11).

      • Cześć Krzysiek jako nowonarodzony chrześcijanin musze się zgodzić, że masz kompletną rację. Chciałem się zapytać czy chodziłeś do jakiejś szkoły bilijnej? Dopiero zaczynam analizować Pismo Święte w sposób Duchowy, Symoliczny, Metaforyczny i bardzo mnie cieszy fakt, że tak dobrze znasz Słowo Boże.

       Josef i Beinjamin są z prawdziwej miłości Jakuba z Rachelą. Dan, Naftali są od służki Racheli Bilhy z która Jakub współżył na prośbe Racheli). Jakob najpierw przez podstęp złączył się z Leą i ta mu porodziła
       Rebuena, Szymeona, Lewiego, Jehude(Juda), Issachara, Zebuluna, A z Zylpą służką Lei (prosiła go o to )począł Gada i Aszera. Jak widać dwaunastu synów Jakóba stworzyło razem Izrael według ciała mimo iż ich przodek nie był Izraelitą ale jego czyny i zaufanie Bogu zostało mu poczytane za sprawiedliwość.

       Sam kiedyś nienawidziłem żydów i zrozumiałem, że dałem się oszukać. Oni naprawdę są narodem wybranym. To szatan chce byśmy źle o nich myśleli. I należą im się podziękowania za to co zrobili ale jeszcze większa Chwała Bogu, że tak to wszystko sprytnie obmyślił, że jeśli bada się biblię duchowo to ona jest jedną spójną całością. Księga pisana przez kilkanaście stuleci jest tak spójna, że to jest na ludzki sposób aż nie możliwe. Wiecie dlaczego dzieci nieposłuszeństwa używają skrótu NWO dla swojej agendy? „Namaszczony, Pomazaniec – w języku hebrajskim HaMasziach >>(משיח)<<" Kpią z Boga ale spokojnie Bóg ma pod kontrolą wszystko nawet całą agendę NWO.

       Ja przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca, gdy zobaczyłem jak ludzie uzdrawiają w Jego Imieniu. https://www.youtube.com/watch?v=zka4DUYeJ5g I po tylu latach poszukiwaniu prawdy zrozumiałem, że jest On prawdą, drogą, życiem. Poszedłem klęknąłem przy łóżku, rozpłakałem się i powiedziałem mniej więcej tak "Panie Jezu przepraszam Ciebie, za moje grzechy. Nie chce już tak żyć. Proszę ześlij na mnie swojego Ducha Świętego". Tamtej nocy poczułem taki spokojny ucisk wewnątrz w klatki piersiowej gdzie leżałem już spokojnie na łóżku zacząłem szybciej oddychać. Nie wiedziałem w sumie co to i co mi się dzieję. Dopiero później zrozumiałem, że to Duch Święty do mnie przyszedł i zamieszkał u mnie. To są tylko fizyczne aspekty ale duchowych jest o wiele więcej. Od tamtej pory wszystko się zmieniło. Nie boje się śmierci, czas przestał dla mnie mieć znaczenie (inaczej go odczuwam), jakby cała rzeczywistość się zmienia na taką, która już nie ma na mnie takiego wpływu jak kiedyś. Nie od razu ale; przestałem przeklinać(przekleństwo działa teraz na mnie odpychająco-nie lubie go), oglądać filmy +18, przestałem się masturbować, nie nienawidzę już ludzi, nie nienawidzę żydów bo Pan mi pozwolił zrozumieć, że nawet jego zabicie było planem. I to nie oni rządzą światem ale kabaliści (czyli babilońscy kapłani sprowadzeni do Jerozolimy) Jego odrzucenie było planem Bożym. I w zasadzie im teraz jestem wdzięczny bo tak naprawdę jeśli się przyjrzycie to z ludzkiego punktu wiele musieli przejść dla nas i wiele innych rzeczy przestałem robić ale Duch Święty nadal we mnie pracuje. I to wszystko przyszło naturalnie bo to Bóg mnie zmienił nie ja sam. On odmieni Twoje serce tak jak i moje, że będziesz chciał robić rzeczy które wcześniej byś wyśmiał. A przestaniesz robić te rzeczy, które wcześniej kochałeś ale nie przynosiły Ci żadnego pożytku. W dalszą prawdę wprowadzi was Duch Święty.

       Moi drodzy porzucicie własnego ego, pychę, nienawiść do drugiej osoby i bycie sędzią. Byłem nikim. Szarak bez większej chęci do życia. Byłem sfrustrowanym tym NWO, chamtrailsami itp. ale teraz to już nie ma znaczenia. Skruszcie się i odwróćcie się od grzechu. Poproście Pana Jezusa o przyjście do waszego życia i serca. Proście jak małe dzieci proszą bez obłudy a będzie Wam dane. Ten świat się kończy a w Panu Jezusie jest ucieczka i schronienie. Życie z Nim to coś pięknego. Mam nadzieję, że spotkamy się w niebie.

       Krzysiku mój bracie będę się modlić za Ciebie. Błogosławię Ciebie.

       • Cieszę się z Twojego nowego narodzenia. Znajdziesz mnie na Ulicy Prostej. A jeśli nie spotkamy się tu, na Ziemi, to pewnie na obłokach. Pozdrowienia. Żadne dziecko Boże nie może nienawidzić narodu, który wybrał Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

       • „jak widać dwaunastu synów Jakóba stworzyło razem Izrael według ciała mimo iż ich przodek nie był Izraelitą ale jego czyny i zaufanie Bogu zostało mu poczytane za sprawiedliwość.” Czemu uważasz, że przodek fizycznych 12 plemion Izraela nie był Izraelitą ? i który to ten przodek? jeśli Abraham to ok. ale jeśli Jakub to bzdury gdyż stał się on Izraelem, więc oczywiśce jego synowie i wnuki są cielesnym Izraelem.
        MówiącyJakJest

     • kiedyś, na początku tego wszystkiego, nawet kupowałem teorię chazarską, ale dzisiaj widzę jak bardzo jest bezsensowna. Gdzie są dowody że masy Chazarów poszły na zachód? Gdzie są te tabuny świeżo obrzezanych chazarskich Żydów na terenach dopiero co formujących się państw słowiańskich, gdzie pierwszymi władcami byli wikingowie albo ludzie z wikingami skoligaceni (Mieszko). na terenie Chazarii było mnóstwo kolonii wikingów, płacili trybut Kaganowi.

      O bytności i wpływach Skandynawów od Morza Czarnego po Bałtyk w tych czasach wiemy – a gdzie w tym wszyscy Żydzi, żadne kroniki nie wspominają o wielkich migracjach judaistów czy Chazarów na słowiańszczyznę. Mozesz pokazać chociaż jeden dowód archeologiczny, dokument, fragment manuskryptu?

      Chazarowie podążyli tam gdzie byli ich krewniacy, a dzisiaj ich potomków znajdziemy w Turcji, Azerbejdżanie, Turkmenistanie itp. Karaimowie są pewnie potomkami Chazarów, ale to jest garstka, mikroskopijna grupa.

      Nawet David Duke, który nie zmienił swojego bojowego nastawienia do Żydów jako do rasy – nawet on już atakuje teorię chazarską i obala ją punkt po punkcie:

      http://davidduke.com/rethinking-khazar-theory/

      • Co do Chazarów to jeszcze jest grupa Żydów-górskich (Rosja, Gruzja/Kaukaz) wywodząca się od nich. A sami Chazarowie byli mieszanką coś jak ZSRR czy inne imperia, więc jako takimi nazywani są etniczni Semici, Słowianie, Azjaci-rasa żółta. Większość z nich pierwotnie wyznawała pogaństwo, a mniejszość mieszankę judaistyczno (kabalistyczno)-pogańską, a z czasem część dobrowolnie a później pod przymusem przyjęła judaizm – najpierw w wersji karaimskiej, później talmudycznej. Większość potomków Chazarów jest dziś chrześcijanami i muzułmanami, a znacznie mniejsza część ateistami i judaistami. Część Chazarów-głównie elita (kaganowie, przywódcy religijni, wojskowi) wywodziła się z plemion Izraela: Dana, Efraima, Manassesa, Naftaliego (wyznawali judaizm kabalistyczno-pogański na długo przed oficjalnym przyjęciem judaizmu przez Chazarów) dlatego nie można twierdzić, że Chazara=nie Izraelita konwertyta. Z potomków władców Chazarii wywodzi się część arystokratycznych rodów, ale nie wszystkie elitarne rody są Chazarskie, nie można więc dawać znaku równości typu elita=Chazarowie. A co do krajów Słowiańskich to elita była w dużym stopniu spokrewniona z Chazarami lub wręcz Chazarska: w Rusi/Ukrainie, Bułgarii, Morawach. Po części też w Polsce sami wikingowie też byli spokrewnieni z Chazarami/Izraelitami i Słowianami podobnie jak Normanowie/nordycy – ludzie nie rozróżniają narodowości etnicznej z przynależnością państwową, i kulturową-religijną. A co do śladów Chazarów to są w różnych miejscach, ale sami Chazarowie byli u szczytu swojej potęgi w czasach przed-chrystianizacji Słowiańszczyzny, później gdy ich państwo się kurczyło zostali przechrzczeni. Co do Chazarów na zachodzie to owszem byli (Szkocja, Bawaria-Awaria, Austria, Skandynawia) i ich potomkowie są obecni (nawet-pojedyncze rodziny we Francji czy Belgii), ale w mniejszym stopniu niż na wschodzie no i nie można twierdzić, że Chazar (bądź jego potomek)= judaista, gdyż jak już wspomniałem większość się zasymilowała z chrześcijaństwem czy islamem.
       MówiącyJakJest

 6. Ale Krzysiu p……. ! Ogarnuj wzrokiem światek filmowy, muzyczny – i zwróć uwagę jak Zydzi rządzą światem. Są to nadwyraz przebiegli ludzie którzy już dawno oddali swe serce szatanowi. A to ,że są niejako narodem wybranym świetnie wykorzystują aby odpierać ataki kiedy wytyka się im wady i niegodziwośći. Oczywiście nie wszyscy żydzi to źli ludzie, Ci dobrzy akurat już nie żyją. Dlaczego tak bardzo się szkaluje ludzi , którzy próbują powiedzieć coś złego na żydów i homoseksualistów? Żydzi, homoseksualiści i inne podejrzane typki zajmują w hierarchi Illuminatów wysokie stopnie wtajemniczenia. Dlaczego zwykli ludzie za wszelkie kryminalne przewinięcia dostaja się do więzień a ludziom pochodzenia zydowskiego uchodzi to na sucho np. sprawa Polańskiego? Poczytaj sobie o żydówce wychowywanej w satanistycznej wierze oraz o jej uczestniczeniu od małego dziecka w mszach. BIBLIA zawiera wiele prawd, ale zanim dostała się do ogólnego obiegu mogła przezjść pewne „korekty” i wcale bym się tu nie zdziwił jak wszystko jest od wieki wieków manipulowane i podawane w takiej formie jaka pasuje rządzącym.

  • Taaa… wszystkiemu winni są Żydzi. A ci dobrzy już nie żyją. I WIESZ, że ci, którzy żyją, wszyscy są źli. Gratuluję wszechwiedzy. Podobnie jak niewiedzy o Biblii, która „musiała przejść korekty, bo wszystko jest manipulowane”. To może Twój umysł też został zmanipulowany? Czy fakt, że wielu hitlerowskim zbrodniarzom wojennym „uszło na sucho” dowodzi, że są Żydami? A czy wszystkie dzieci wychowywane w satanistycznej wierze to Żydzi? Czy nienawiść do narodu umiłowanego przez Boga kompletnie zaślepiła ci oczy i zmąciła rozum?

  • Trudno mi się odnosić do bzdur w rodzaju „Biblia przeszła korekty” bo „wszystko jest manipulowane”. Z taką „argumentacją” nawet nie ma sensu dyskutować. Natomiast wyrywanie z kontekstu dwóch wersetów (2:28-29) Listu do Rzymian przy kompletnym pomijaniu całości listu, a szczególnie rozdziałów 9-11 jest dowodem na czytanie Biblii z tezą założoną (niewierzący Żydzi nie są narodem wybranym), która wprost zaprzecza słowom apostoła Pawła na temat niewierzących Żydów właśnie. Fragment Rzym. 2:17-29 jest skierowany do Żydów i mówi o Żydach. „Juda” to po hebrajsku „chwała” – dlatego Paweł stosuje grę słów i mówi o tym, że Żydem przynoszącym chwałę Bogu (a nie tylko ludziom) jest ten, który ma obrzezane serce (to jest motyw przewijający się w Starym Testamencie). Stąd zdanie, że nie ten jest chwalcą Boga (Żydem), kto jest obrzezany na ciele, ale ten, kto narodził się na nowo i ma obrzezane serce. Inni Żydzi (niewierzący) są Żydami, ponieważ pochodzą od Abrahama, Izaaka i Jakuba.

   Paweł napisał, że Żydzi „nie mający Boga w sercu” są i pozostaną narodem wybranym ze względu na praojców i to jest napisane wprost w Rzym. 11:28-29. I nadal są Żydami, ponieważ apostoł Paweł modli się o nawrócenie niewierzącego Izraela [Rzym. 10:1] i sam siebie nazywa Izraelitą [Rzym. 11:1].

   Jeśli ktoś twierdzi, że to Żydzi [jako cały naród] zabili Chrystusa, to trzeba go skierować do lektury Biblii, a nie katolickiej i antysemickiej propagandy, która doprowadziła do pogromów i holocaustu. Jeśli twierdzi, że Żydzi „olali” Dekalog, to przecież cała ludzkość robi to samo codziennie (być może z autorem tego twierdzenia włącznie). Nienawiść do bliźniego „z Żydem włącznie” jest jawnym pogwałceniem nauczania samego Chrystusa i całej Biblii, mówiącym o miłowaniu bliźniego jak samego siebie. Jeśli Bóg sądzi swój naród wybrany, to jest sprawa między Nim a Żydami. Pamiętajmy o tym, że Bóg będzie sądził całą ludzkość, bo wszyscy odwracają się od Boga – proszę przeczytać rozdziały 1 i 2 Listu do Rzymian na temat winy Żydów i nie-Żydów (czyli pogan). Nie wolno nam nienawidzić kogokolwiek i usprawiedliwiać tej nienawiści jego grzechem wobec Boga.

   W Biblii są proroctwa na temat zgromadzenia Żydów w ziemi ojców i na temat królestwa Mesjasza, co nie jest tym samym wydarzeniem we wszystkich proroctwach. Dlatego w Księdze Izajasza 11:11 jest napisane o PONOWNYM wykupieniu narodu wybranego z rozproszenia po całym świecie. Z kontekstu (oraz tekstów równoległych) wynika, że dopiero po drugim zgromadzeniu z rozproszenia nastąpi inauguracja Królestwa Mesjasza. Inną sprawą jest fakt, że ponadczasowa terminologia biblijna nie uwzględnia dzisiejszych określeń, jakie stosujemy wobec głów państw (jak prezydent na przykład).

   Niezaprzeczalnym faktem jest to, że Żydzi wrócili do ziemi ojców, że nie są podzieleni na dwa państwa, że mają znowu tę samą walutę, że mają ten sam język hebrajski, że z pustyni zrobili ogrody. Więcej tutaj:

   Niezaprzeczalnym faktem jest to, że Izrael wygrał po swoim powstaniu trzy wojny, których nie miał prawa wygrać. A jeśli proroctwo Ezechiela zostało wypełnione, to wydarzenie spełniające można czasowo obliczyć i to z dość dużą dokładnością. Innego wypełnienia (wcześniejszego) nie zanotowano):

   http://www.grazingsheep.com/artp/duch/old/izra1948.htm

   Może ślepa nienawiść do Żydów skłoni niektórych czytelników do przeczytania Biblii i oddania życia Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, który Żydów wybrał i przewidział, że większość z nich odrzuci Ewangelię, dzięki czemu Ewangelię usłyszały inne narody. Życzę wszystkim poznania Jezusa (nie tego katolickiego, tylko Tego, o którym mówi Biblia) – króla żydowskiego i Mesjasza, który zbawia i powoduje nowe narodzenie z Ducha Świętego, dzięki któremu można uzyskać odpuszczenie grzechów i nowe życie:

   „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” [Ewangelia Jana 5:24]

  • Ta mitologia „chazarska” została już obalona przez genetyków. Jest wymyślona przez antysemitów, którzy usiłują się schować za określeniem „antysyjonistów”.

   „In 2013, the results of the largest genetic study on Jews released by the Wayne State University found that Ashkenazi, North African, and Sephardi Jews shared substantial genetic ancestry, that they derive from Middle Eastern and European populations and found no detectable Khazar genetic origins. Another 2013 study of Ashkenazi mitochondrial DNA, found no significant evidence of Khazar contribution to the Ashkenazi Jewish DNA, as would be predicted by the Khazar hypothesis.”

   http://www.conspiracyschool.com/blog/myth-khazar-ancestry-jews

   Inne źródła:
   https://www.geneticliteracyproject.org/2014/05/08/are-modern-jews-descendants-of-converts-from-the-extinct-kingdom-of-khazaria-or-ancient-israel/
   http://www.ashg.org/2013meeting/abstracts/fulltext/f130123130.htm
   http://www.jewishbookcouncil.org/book/abrahams-children-race-identity-and-the-dna-of-the-chosen-people
   http://www.nature.com/ncomms/2013/131008/ncomms3543/pdf/ncomms3543.pdf

    • Synagoga (gr. „συναγωγή”) to jest po prostu „zgromadzenie”. Tylko ignoranci mogą widzieć w tych wersetach współczesną instytucję. Apostoł Jakub nazywa synagogą zgromadzenie wierzących Żydów, do których bezpośrednio pisze list [Jak. 2:2]. Księga Objawienia 2:9 i 3:9 mówi po prostu o ludziach, którzy podają się za Żydów, ale nimi nie są, bo oni są zgromadzeniem (nie ma tu mowy o budynku ani instytucji). Nie mówi o żadnych bzdurach na temat Chazarów. Czytaj to, co jest napisane, zamiast wpisywać do Biblii własne poglądy.

     • SYNAGOGA SZATANA to nie zgromadzenie, lecz religijno-polityczna organizacja lucyferiańska. Synagoga Szatana – tajna historia żydowskiej dominacji świata – http://wolna-polska.pl/wiadomosci/synagoga-szatana-tajna-historia-zydowskiej-dominacji-swiata-2014-05

      Lucyfer bogiem Judaizmu – http://www.proroctwa.com/lucyfer-bogiem-judaizmu.htm
      Franciszek – najlepszy przyjaciel żydowskiej loży B’nai B’rith – http://wolna-polska.pl/wiadomosci/franciszek-najlepszy-przyjaciel-zydowskiej-lozy-bnai-brith-2015-12

      Ta masońska sekta żydowsk B’nai B’rith rządzi wraz z Watykanem w Polsce. Kiedyś nasz polski prezydent Ignacy Mościcki kazał kategorycznie rozwiązać tą sektę w roku 1938 i nigdy jej nie reaktywować. A kto ją na przekór reaktywował? Ano śp. Prezydent Lech Kaczyński. No i długo nie pożył, może za karę.

      • Widzę, że karmisz się jakąś sieczką z internetu, to i efekty są jakie są. Poproszę o jakieś poważne źródła, a nie antysemickie portale. Internet wszystko zniesie, ale nie wszystko jest wiarygodne. A oszołomów jest cała masa.

     • Względna wartość obrzezania

      NIE TEN JEST ŻYDEM, CO JEST NIM NA ZEWNĄTRZ…

      Rzymian 2, 25-29

      25 Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. 26 Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? 27 I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo.
      28 Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, 29 ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.

      • Pisałem już powyżej, że wyrywanie wersetów z kontekstu prowadzi do błędnej interpretacji. Fragment Rzym. 2:17-29 jest skierowany do Żydów i mówi o nich. Patrz powyżej, gdzie o tym już napisałem. Żyd obrzezany według ciała jest Żydem i dlatego Paweł modli się o zbawienie swoich braci według ciała czyli Żydów, a nawet byłby gotów zostać odłączony od Chrystusa, byle oni zostali zbawieni [Rzym. 9:1-4]. Gdy ich serca zostaną obrzezane, wtedy w ich przypadku słowo „Juda” nabierze pełnego sensu, ponieważ będą mieli chwałę u Boga, a nie tylko u ludzi. Patrz powyżej, bo już o tym pisałem.

       Wygląda na to, że Beniaminita Paweł traktował niewierzących Żydów tak, że Ty powinieneś się przy nim spalić ze wstydu.

      • Odpisałem Ci, ale nie widzę mojej odpowiedzi. Są dwie możliwości. Albo jeszcze nie dotarła, albo włączyła się cenzura. W każdym razie wyrwałeś dwa wersety z kontekstu, co zmienia całkowicie znaczenie i nadaje tekstowi błędną interpretację. W jednym z powyższych wpisów podałem, dlaczego.

   • Krzysiu -życzę Ci duuużo pokory ,będzie Ci potrzebna do kształtowania twego charakteru ,teoria ,teoria a co z praktyką/????……czy Bóg chciałby otaczać się pyszałkami ,przykro mi stwierdzić -lecz jesteś taką osobą,.Skoro Judejczycy [Żyd -nazwa nadana]i Poganie będą sądzeni przez Boga to znaczy iż jedni i drudzy mają szanse na zbawieni.Bóg wybacza -lecz są pewne granice ,które ludzie przekraczają uważając się za wybranych.Lepiej mieć w swym otoczeniu osobę nie wierzącą ,która ma czystego Ducha i chłonie nauki Boże …niż filozofa który żle czyni pozostałym wspówyznawcą .Z Bogiem .

    • Aniu, daruj sobie protekcjonalny ton, bo on nie zastąpi argumentów. Wiem, że łatwiej się stosuje argumentację ad personam, ale to bardzo źle świadczy o każdym, kto się do niej ucieka. Nie wiedziałem, że to Ty wyznaczasz granice Bożego miłosierdzia – to chyba nie są Twoje kompetencje. Bóg nigdy nie przestał i nie przestanie traktować Żydów jako narodu wybranego – wie o tym każdy, kto ma czystego Ducha i chłonie nauki Boże (zapisane w Biblii) – szczególnie w Liście do Rzymian w rozdziałach 9-11 (które polecam lekturze) i u proroków.

     „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do ewangelii, są oni [niewierzący Żydzi] nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego [wierzących nie-Żydów] dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże” [Rzym. 11:25-29]

     Nie wiem, gdzie w moich wpisach doczytałaś się filozofii, ale jeśli ktoś bardzo chce coś zobaczyć, to zawsze zobaczy.

     Gdybyś miała do napisania coś konkretnego i na temat, to zapraszam. Ale nie wdaję się w „targanie za włosy” w stylu „brakuje ci pokory”.

     • Krzysiu-no niestety ,sam siebie nie ocenisz ……..brak pokory emanuje z Twych wpisów ,…a po drugie nie interesuje mnie co o mnie myślisz …ty już dałeś o sobie świadectwo .Nie będę wysuwać argumentów ,ponieważ uważasz że wiesz wszystko -więc niech tak pozostanie.A My Chrześcijanie nie potrzebujemy aby nas ktoś prowadził za rączkę ,idziemy za Slowem Bozym i czy będziemy zbawieni ,czy też nie ,to do tego nie potrzebujemy Narodu Wybranego -choć to on powinien być wzorcem do naśladowania -lecz tak nie jest .Z Bogiem Krzysiu.

      • Ty idziesz za Słowem Bożym? Gdybyś szła, to nie opowiadałabyś takich rzeczy o narodzie wybranym. Najwyraźniej nie przeczytałaś w Słowie Bożym niczego na ten temat. Nie potrzebujesz narodu wybranego do zbawienia? To przeczytaj wypowiedź Jezusa z Ewangelii Jana 4:22. A gdyby nie to, że naród wybrany zawiódł, poganie nie usłyszeliby Ewangelii. To przeczytasz w Liście do Rzymian 11:28-32. A to, że mimo to nie przestał być narodem wybranym, przeczytasz w Liście do Rzymian 11:1-27.

       A jeśli nie zamierzasz wysuwać argumentów, to po prostu nie pisz na forum dyskusyjnym. Ono jest po to, żeby się posługiwać argumentami w dyskusji, a nie oskarżać o takie czy inne cechy osobiste. Bo to robi się w przedszkolu, kiedy brakuje argumentów.

       • Krzysiu-przedszkolaków to Ty robisz z Nas ,a ja nie mam zamiaru dzielić się akurat z Tobą swoimi dowodami.Radek Ci chyba dobrze napisał ,nie pisze się po nie swoich ścianach .Z Bogiem.

        • Aniu, nie możesz się dzielić czymś, czego nie masz. To jest zrozumiałe. Co do przedszkolaków, to bez urazy, ale powołujecie się na Biblię, choć jej znajomość jest u dyskutantów często po prostu znikoma – szczególnie w temacie narodu wybranego. Podobnie jak znajomość faktów dotyczących genetyki. Staram się co nieco wyjaśnić, choć niektórzy mają podejście do faktów takie, że jeśli fakty zaprzeczają ich teorii, to… tym gorzej dla faktów. Czyli z uporem maniaka niektórzy będą się trzymać „chazarskiej mitologii”, ponieważ jest im to wygodne. Dlaczego? Z prostego powodu, nad którym radziłbym się zastanowić:

         Otóż diabeł za wszelką cenę chce zwieść najwięcej ludzi, jak to tylko możliwe (w końcu Biblia mówi o nim, że zwodzi cały świat). Prawie mu się udało przekonać Kościół, że Żydzi nie są już narodem wybranym, a Kościół ich zastąpił w planie zbawienia. Ale Biblia zawiera proroctwa, które bezpośrednio lub pośrednio mówią o przynajmniej dwukrotnym zgromadzeniu Izraela z rozproszenia po całym świecie zanim nadejdzie Dzień Pański czyli tzw. Wielki Ucisk. Dlatego żeby nie dopuścić do tego, by ludzie uwierzyli, że Bóg w swoim Słowie mówi prawdę, diabeł musiał coś wymyślić, kiedy Żydzi zostali zgromadzeni po raz pierwszy ze wszystkich narodów. I wymyślił, że ci, którzy się tam zgromadzili… nie są Żydami! Właśnie dlatego rozpowszechnia mity o „Żydach chazarskich” i inne bzdury, na które najłatwiej dają się nabierać ludzie nienawidzący Żydów i/lub odmawiający im (wbrew Biblii) statusu narodu wybranego, którzy nazywają siebie „anty-syjonistami”.

         Gdybyś znała Biblię, to zrozumiałabyś, że wszyscy, którzy przyczyniają się do nienawiści wobec Żydów zgromadzonych w ziemi ojców (czyli w Jeruzalem), wypełniają proroctwa biblijne i są pionkami w rękach ludzi, z którymi walczą, a którzy stworzą w końcu NWO, a następnie zgromadzą się przeciwko Jeruzalem pod ostatecznym przywództwem Antychrysta.

         Krótko mówiąc, walczycie dzielnie, tylko po kompletnie niewłaściwej stronie. Radtrap widzi już różne rzeczy, i jak mówią katolicy: „Słyszy, że dzwonią, tylko nie wie, w której parafii”. Ta zasłona może zostać zdjęta tylko przez nowe narodzenie, o którym mówi Ewangelia.

  • No cóż, mamy podane przeze mnie dane naukowe naprzeciw herezjom pana Kubika i teoriom spiskowym zmieszanym z niebiblijnymi teoriami typu „British Israelism”. Również obalonymi przez genetykę zresztą. Naprawdę, żal mi ludzi, którzy się posługują takimi źródłami. Każdy inteligentny człowiek, który nie jest zaślepiony nienawiścią do Żydów, niech sam wyciągnie wnioski.

   • Krzysztofie-żyj i pozwól żyć innym …………….My również znamy Historie ,tą prawdziwą ,przekazywaną z pokolenia na pokolenie ,…..a Ty prowokujesz ……….dzieci Boże nie postępują w ten sposób .są przepełnieni miłością do innych braci i sióstr ,zasłaniacie się Słowem Bożym -lecz nie wierzycie ,wasze poczynania są sprzeczne .My dobrze wiemy ,kto przepisywał Biblie ,dlaczego proroctwa się wypełniają ,i kto ma w tym wszystkim największy interes …….Bóg nie skrzywdził by nawet muchy ,a co dopiero człowieka .Z Bogiem

   • Krzysiu-czy ktoś napisał iż nienawidzi Judejczyków?……..to wynika z obserwacji poczynań ,pewnej grupki która ma wpływ na opinię całości .Antysemityzm nie istniej ,chyba że masz na myśli antysyjonizm .Z Bogiem.

    • Aniu, antysyjonizm jest de facto antysemityzmem – i dlatego żeby oczyścić sumienie antysemici w pocie czoła usiłują udowodnić, że dzisiejsi Żydzi mieszkający w Izraelu… nie są Żydami. I wymyślają mity „chazarskie”, które zostały już obalone przez badania genetyczne. Źródła podałem powyżej. Bóg zapowiedział i doprowadził do zgromadzenia narodu wybranego w 1948 roku w ziemi ojców. Nie będę się powtarzał. Zaprzeczanie temu faktowi czyni z Boga kłamcę – wystarczy uważnie czytać Biblię, żeby to zobaczyć.

     Oczywiście „Judejczyków” antysemici kochają, ponieważ ich… już nie ma. Bardzo łatwe, prawda? Jeśli „mała grupka” wpływa na opinię całości, to ludzie podający się za chrześcijan w ogóle tak nie powinni myśleć. Masz kochać każdego bliźniego (z „syjonistą” włącznie) i dopiero, kiedy zaczniesz, możesz mówić „z Bogiem”. Bo Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ma swój plan odnośnie współczesnych Żydów, będzie ich sądził (podobnie jak cały świat) i czytając biblijne proroctwa o czasach ostatecznych sama się przekonasz, że sam Bóg doprowadził i jeszcze doprowadzi do zgromadzenia rozproszonych Żydów na Syjon – i w tym sensie sam jest „syjonistą”.

     Problem polega na tym, że „antysyjoniści” sami przyczyniają się do rozsiewania niechęci lub nawet nienawiści w stosunku do Izraela jako państwa i narodu. I w ten sposób nie wiedząc o tym, grają w teatrzyku NWO, wypełniając proroctwa o zgromadzeniu wszystkich narodów przeciwko Jeruzalem [Zach. 12-14]. I prostują drogę Antychrystowi.

     A jeśli „antysemityzm nie istnieje”, to wyjmij łaskawie głowę z piasku i rozejrzyj się, co się dzieje w miejscach, gdzie Żydzi są prześladowani, choć nie mieszkają w Izraelu i nie są „syjonistami”. Może Ci pomogę wyjąć:

     http://www.theguardian.com/world/2015/feb/05/antisemitic-attacks-uk-community-security-trust-britain-jewish-population

     • „antysyjonizm jest de facto antysemityzmem”
      absolutnie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo jest zupełnie odwrotnie: to nie antysyjonizm lecz syjonizm jest antysemityzmem i to syjonistyczny Izrael jest największym antysemitą, bo semici to nie żydzi lecz arabowie, a w szczególności palestyńczycy

      przy okazji, to nie antyżydowskie postawy ludzi tylko sami żydzi decydują, według własnego widzimisię, kto jest „antysemitą” – jest nim ten, kogo żydzi „nie lubią” żeby nie rzec nienawidzą

      http://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/#comment-51420

      • Sami Palestyńczycy są potomkami starożytnych Izraelitów co przyznają sami Izraelscy Żydzi. A Judejczyków z plemienia Judy jest i to sporo. np. dynastia Salomonowa z Etiopii, czy ród Dreyfus – tak ci od afery Dreyfusa. Potomków plemienia Judy są miliony, acz dokładnie nie podam, bo trzeba by zliczyć co do jednego..
       MówiącyJakJest

   • Tu nie jest nienawiść do żydów, lecz wykazanie, że są źli i nienawistni wobec Polaków i innych Słowian oraz ogólnie wszystkich goim, co aż kipi z ich lucyferiańskiego Talmudu (nie mylić z Torą). Judaizm to lucyferianizm, a B’nai B’rith i jej kryminalistyczne ramię ADL to samo zło w USA i Europie. To oni kłamią o rzekomych polskich obozach śmierci i żądają też haraczu 65 mld USD od Polaków. W latach 60 i 70 już PRL oddał im za ich utracone mienie wszystko, co im się należało, aż 40 mln USD. A teraz mamy ponownie płacić za jakieś ich uroszczenia?!
    Poza tym Beniaminita Paweł Apostoł nauczał, że u Boga już nie masz ni Żyda ni Greka, lecz wszyscy są równi przed Bogiem – Kół. 3, 11 oraz Gal. 3, 28.

    • Sądzenie ludzi jest kompetencją Boga. Jego zdaniem masz bliźnich miłować, a nie wykazywać, że są grzesznikami. Ty i ja też jesteśmy.

     Żydzi nie są wybrani dlatego, że są lepsi lub gorsi, tylko dlatego, że Bóg ich wybrał. Jeśli powołujesz się na słowa Pawła z Kol. 3:11 i Gal. 3:28 to przeczytaj kontekst – Paweł mówi o statusie duchowym ludzi narodzonych na nowo z Ducha Świetego („w Chrystusie”), a nie o wybraniu konkretnego narodu według ciała w planie zbawienia – o tym wybraniu mówi w Liście do Rzymian. I raczej nie zaprzecza sam sobie, pisząc w jednym liście, że Żydzi według ciała są nadal narodem wybranym, a w innych listach że nie są. Równość przed Bogiem nie ma nic wspólnego z wybraniem w planie zbawienia. A wybranie Żydów jest nieodwołalne [Rzym. 11:29] i dlatego co do wybrania są oni umiłowani ze względu na praojców (Abrahama, Izaaka i Jakuba) – nawet, jeśli co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi Boga [Rzym. 11:28]. Czytaj Biblię ze zrozumieniem.

    • Na ten wpis też odpowiedziałem i widzę, że go nie zamieszczono. Nie wiem, z jakich powodów. W każdym razie, pomyliłeś sobie duchowy status osób narodzonych z Ducha Świętego („w Chrystusie”), o którym mówi Kol. 3:11 i Gal. 3:28 z wybraniem określonego narodu według ciała w Bożym planie zbawienia, o którym mówi Rzym. 9-11. Czyli pomyliłeś kategorie. Tak jakbyś pomnożył kilogramy przez kilometry. Paweł sam sobie nie zaprzecza i nie odwołuje w jednym liście tego, co napisał otwartym tekstem w innym liście – w końcu Duch Święty się nie myli.

     A sądzenie ludzi należy do Boga. Ty masz ich miłować, a nie wykazywać, że są źli. Każdy z nas jest grzesznikiem i wszyscy jesteśmy źli. Dlatego własnie Jezus został ukrzyżowany. Albo nie przeczytałeś Nowego Testamentu, albo go nie rozumiesz. Albo jedno i drugie. Dlatego wyrywasz z kontekstu fragmenty, które Ci pasują do założonej ideologii. Albo po prostu kopiujesz coś, co gdzieś przeczytałeś i nawet nie sprawdziłeś, czy to prawda.

     • A ty nie umiesz napominać w duchu łagodności, do czego nakłania Biblia. Znam Słowo Boże i w jego kontekście rozpatruję kwestię żydowską, ich diabelskä kabałę i satanistyczny Talmud jerozolimski, a bardziej ten gorszy babiloński. Dziwne, że żaden z tych, którzy podają się za żydów w ogóle nie wiedzą z którego z 12 plemion Izraela pochodzą. Wielu z nich pewnie ze względów kultu Mamony (bo to ich bóg obecnie i już od zarania dziejów) „przynależy” do Narodu Wybranego. A co powiedzieć o opinii takich żydów jak ci z Naturei Karta, którzy twierdzą, że Izrael nie powinien był powstać po wojnie, bo to twór syjonistyczny? Wielu żydów ortodoksyjnych jest tego samego zdania. A żyd Szlomo Zand, który napisał książkę „THE INVENTION OF THE JEWISH NATION” (WYNALEZIENIE NARODU ŻYDOWSKIEGO. Co o jego opinii mamy sądzić? A tacy żydowscy rewizjoniści i pisarze jak Norman Finkelstein, David Cole czy Hannah Arendt, którzy dali do zrozumienia całemu światu, że cały ten Holocaust Industry stworzyli sami żydzi i często oni byli najokrutniejsi dla pozostałych żydów?

      • Przepraszam, ale Słowa Bożego to Ty nie znasz, co już zostało Ci wykazane. Po prostu masz jakąś gotową ideologię, do której Słowo Boże naginasz. Napominałbym Cię łagodniej, gdyby nie Twoja arogancka postawa. Posługujesz się jakimiś gotowcami produkowanymi przez kompletnie niepoważnych ludzi i próbujesz poważnie dyskutować. Słowo Boże mówi, że pewnych ludzi należy karcić – [2 Tym. 4:2]. Napominać w duchu łagodności należy brata, który został przyłapany na upadku [Gal. 6:1], a nie kogoś, kto rozsiewa fałszywe teorie i kłamstwa. Wątpię, czy jesteś moim bratem w Chrystusie – gdybyś nim był, to myślałbyś o niewierzących Żydach tak jak apostoł Paweł, którego nauczanie jest obowiązujące dla ludzi narodzonych na nowo z Ducha Świętego.

       Szlomo Sand został wyśmiany przez swoich kolegów – genetyków oraz historyków. Teoria „chazarska” zaczerpnięta od Arthura Koestlera została obalona i powyżej podałem źródła kierujące do badań. Tutaj jeszcze jedno. Prof. John Entine:

       http://www.science20.com/jon_entine_contrarian/are_jews_race_can_dna_explain_high_jewish_iq-89810

       Wiara w rewizjonistyczne teorie, że to sami Żydzi stworzyli holocaust, jest po prostu szczytem ignorancji. Wystarczy poszukać rzetelnych informacji zamiast się opierać na antysemickich teoriach spiskowych. W dodatku, jest to ignorancja prowadząca do kolejnego prześladowania Żydów na światową skalę. To budzi moją odrazę i gniew.

       Gdybyś nie wiedział, to na podstawie badań DNA można już stwierdzić, czy dana osoba jest Żydem, czy nie:

       https://www.igenea.com/en/jews
       http://jlb.oxfordjournals.org/content/early/2015/06/16/jlb.lsv027.full
       http://www.biblicalarchaeology.org/daily/news/ashkenazi-jewish-ancestry-confirmed-european-by-mtdna-tests/

       Gdybyś znał Słowo Boże i w jego kontekście rozpatrywałbyś „kwestię żydowską” (ciekawe określenie – jakbym już je znał z historii…), to byś się sam załamał teoriami, którymi się karmisz i które rozpowszechniasz – bo wiedziałbyś, do czego one w przyszłości doprowadzą. Obudź się, człowieku.

       O tym, że Biblia zapowiedziała powrót Żydów do ziemi ojców dwa razy przed Wielkim Uciskiem, pisałem powyżej. Ortodoksi czekają na Mesjasza, ale ponieważ odrzucają Ewangelię, mają zasłonę na oczach, która dopiero w Chrystusie zostaje zdjęta [2 Kor. 3:14]. Co nie oznacza, że przestali być narodem wybranym.

       • Tym razem muszę skarcić sam siebie, ponieważ „holocaust industry” nie jest tym samym, co sam holocaust. Owszem, są i tacy, którzy zaprzeczają jakoby obozy zagłady w ogóle istniały, ale nie w tym rzecz. Patrząc na argumentację zwolenników i przeciwników teorii o „holocaust industry” widać, że zwolennikom brakuje po prostu konkretów i obiektywnych źródeł. Więc znowu mamy do czynienia z teorią spiskową.

        https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo_Holokaust

        Z punktu widzenia Biblii Żydzi są i pozostaną narodem wybranym bez względu na to, że co do Ewangelii są przeciwnikami Boga. Tak mówi otwartym tekstem apostoł Paweł. Po prostu wybranie narodu wybranego nie jest zależne od jego uczynków, lecz od suwerennej decyzji Boga i co do wybrania są oni umiłowani ze względu na praojców według ciała. A jeśli ktoś uważa się za chrześcijanina, to powinien miłować nie tylko bliźnich, ale nawet nieprzyjaciół, bo tak mówi Ewangelia – a nie szukać powodu do wymówki, żeby ich nie miłować.

        • Nasienie Abrahama a „żydowskość” to dwie sprzeczności. Jeśli jacyś żydzi są nasieniem Abrahama, to w porządku.
         Poza tym my wszyscy obrzezani na sercu, nie ciele, jesteśmy „potomstwem Abrahama” wg słów Apostoła Pawła.

       • Te rzekome „mity” zawsze dadzą się obalić rzekomymi badaniami. Dobrzy nietalmudyczni żydzi zawsze będą osmieszani przez tych lucyferiańskich z Synagogi Szatana, bo tak im zaleca Talmud i Protokoły Mędrców Syjonu.
        Prawdziwym mitem jest 6 milionów żydów, które podobno zginęło w czasie 2 wojny światowej, co też zostało udowodnione badaniami historycznymi, a „magiczna” liczba 6 milionów żydów poszkodowanych, prześladowanych i rzekomo okradanych (m. in. rzekomo w Polsce) pojawiała się w prasie głównie amerykańskiej już powszechnie na dekadę przed wybuchem tejże wojny, zresztą potajemnie sponsorowanej przed tamtejszych banksterów z Wall Street. Udowodnione też zostało, że w Armii Nazistowskiej było 150 tysięcy żydów (nie wiem jakich genetycznie). To Polaków zginęło 6 milionów, a nawet do 10 mln. Celowo się zawyża liczbę ofiar żydowskich, a zaniża liczbę ofiar polskich. To żydzi sowieccy mordowali Polaków i często zdradzali swoich ratowników. Mordowali i/lub wywozili Polaków do roku 1956. Całe elity polskie to zakamuflowani żydzi ze zmienionymi nazwiskami w myśl Talmudu, że „dobry żyd to zakamuflowany żyd”.

        • Niestety, jesteś oderwany od rzeczywistości i widzę, że wcale nie chcesz nawiązać z nią kontaktu. Na tym poziomie żadna dyskusja na żaden temat nie ma sensu. Poczytaj sobie jakieś źródła historyczne, zamiast się karmić antysemickimi broszurkami i mitologią w stylu „Protokołów mędrców Syjonu”, bo się totalnie kompromitujesz. Wystarczy to plus odnośniki:

         https://pl.wikipedia.org/wiki/Protoko%C5%82y_m%C4%99drc%C3%B3w_Syjonu

         http://rcin.org.pl/ihpan/Content/51793/WA303_70555_A507-DN-R-24-4_Tazbir.pdf

         Jeśli ktoś korzysta wyłącznie z tego, co mu pasuje, to nie ma szans poznać żadnej prawdy. Dlatego będzie pogrążał się w kłamstwie. A wszystko, co mu nie pasuje do ideologicznego obrazka, będzie jego zdaniem efektem spisku. Na temat ofiar holocaustu poczytaj po prostu jakieś opracowania historyków, a nie szaleńców. Podobnie z „rzekomym” okradaniem Żydów w Polsce.

         Życzę Ci, żebyś się opamiętał. O ile nie jest już za późno.

        • Bóg obiecał powrót hebrajskich potomków Abrahama do Ziemi Obiecanej, do której ich przodków wprowadził Jozue, ale nie nakazał im utworzenia Państwa Izrael. Pewnie twoim zdaniem ortodoksyjni żydzi, którzy się nie zgadzają z twoją opinią na ten temat to też wielbiciele teorii spiskowych.
         Moje zvawienie nie polega na blogoslawieniu żydów lecz wierze i łasce, bo tylko z wiary i z łaski mam zbawienie. Mam natomiast błogosławić potomstwo/nasienie Abrahama, czy to po Izaaku czy Izmaelu, a Bóg już wie kim są naprawdę potomkowie Abrahama. Skłonny jestem myśleć, że nie wszyscy Arabowie pochodzą od Izmaela, lecz tam na Bliskim Wschodzie są i przeklęci przez Noego Chamici i także pozostałości Nefilimów, upadłych aniołów, którzy postanowili skazić czyste DNA ludzkie z genami tych upadłych synów Bożych. A dlaczego? Bo Bóg w Raju przepowiedział nieprzyjaźń między nasieniem kobiety a nasieniem Szatana. Zatem Szatan chciał skazić rodzaj ludzki. Bóg wymazał to nasienie Potopem, ale po Potopie nadal zdarzały się olbrzymy urodzone upadlym aniołom. Potem Bóg zrównał ich wielkość z przecietnymi ludzmi, lecz to nasienie Diabła pozostało na Ziemi do obecnych czasów.

        • Przede wszystkim, Bóg zapowiedział powrót Żydów do swojej ziemi z rozproszenia wśród wszystkich narodów jeszcze przed tzw. Wielkim uciskiem. Izajasz pisze, że nastąpi to dwukrotnie [Iz. 11:11]. Nie wiem, jak sobie wyobrażasz powrót do swojej ziemi bez ustanowienia państwa Izrael. Ezechiel (dużo później niż za czasów Jozuego) najwyraźniej przepowiedział ten powrót na rok 1948. Link do konkretnego proroctwa oraz jego interpretacji podałem wcześniej. W Biblii nie znajdziesz określenia „państwo”, ponieważ to nie jest język biblijny. Natomiast z opisu w Ez. 38-39 wynika, że to będzie kraj zamieszkały przez Żydów zgromadzonych ze wszystkich narodów.

         Po drugie, jeśli uważasz się za chrześcijanina, to masz błogosławić wszystkich (nawet Twoich wrogów), a nie tych, których sobie wybierzesz. Tak mówi Ewangelia, więc człowiek zbawiony powinien żyć tak jak mówi Ewangelia i nauka apostolska.

         Po trzecie, pokaż mi takie miejsce w Biblii, gdzie jest napisane, że Bóg „zrównał wielkość Nefilim z przeciętnymi ludźmi” – tylko poproszę cytat z Biblii, a nie z jakichś kolejnych opracowań kolejnych dziwnych ludzi.

         Po czwarte, ortodoksyjni Żydzi nie uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza i dalej mają zasłonę na oczach, ponieważ tylko w Mesjaszu może ona zostać zdjęta [2 Kor. 3:14]. Jeśli mają zasłonę i nie rozumieją Pism, które mówiły o Jezusie, to jak mają być wiarygodni? Jeśli nie przyjmują jednych proroctw Izajasza o ukrzyżowaniu Mesjasza [Iz. 53] to jak mają uwierzyć w inne proroctwa Izajasza [Iz. 11] dotyczące ponownego zgromadzenia Żydów przed Wielkim Uciskiem?

   • Akurat teorie typu British Israelism choć są nie-biblijne to co z tego? Nie są antysemickie, anty-chrześcijańskie, czy anty-biblijne, komputer też jest nie biblijny i co z tego? z samego tego faktu nie jest zły, sam go używasz etc do dobrych rzeczy. A co do genetyki to problem jest z nią taki, że choć wiesz, że jest gen „X” to nie wiadomo ostatecznie z jakiego on jest plemienia, gdyż było wiele mieszanin ludów, konwersji religijny, przemieszczeń ludów, mutacji DNA etc. W dodatku co do genetyki to należy brać pod uwagę, że Izraelici od czasów jeszcze przed zaginięciem plemion mieszkali (oczywiście nie wszyscy) w różnych częściach świata – jako kolonie kupieckie, czy osady – typu kupiec Józef dotarł z karawaną do miejscowości X i tam zamieszkał etc. I odwrotnie pewne cechy, historia/tradycja, geanalogia, przekazy rodzinne, prywatne wierzenia, i genetyka mówią coś odwrotnego np. Ameryce południowej mieszka 50 milionów potomków Żydów, a na półwyspie Iberyjskim przynajmniej 10 milionów. Po prostu ludy świata są mieszanką zarówno pogan jak i Izraelitów, w Europie jest dużo genów i mieszanych potomków Izraelitów napłodzili przedstawiciele elity którzy się wywodzili z elity plemion Izraela (co raczej potwierdza genetyka a nie obala, np. wpływowe rody europejskie uważające się za potomków Dawida (i ogólnie Izraela, oraz Żydów) mają takie samo DNA (lub inne blisko-/środkowo-wschodnie/afrykańskie ) jak żydowskie rody wywodzące się od Dawida, czy władcy Egiptu-żyjący po Dawidzie), acz w innych regionach świata było podobnie-choć te zaginione plemiona też się przyczyniły w końcu gdzieś się musiały stopić w całość z innymi ludami. Przy okazji ci którzy mają władze na świecie bardzo lubią ograniczone myślenie typu, że skoro ktoś się urodził w państwie 1 i ma gen x to oznacza jego przodkowie tu mieszkali od zawsze a nie, że przybyli tu kiedyś np. 1000-2500 lat temu, albo, że skoro ich przodek żyjący 2000 lat temu ma gen x to nie mógł być imigrantem. Więc proszę bez obrażania mieszanych potomków Izarela gdyż jedni ich wyzwyają, że są Żydami a inni, że są gojami/ćwireć-Żydami itp. a sama elita wzmacnia swoje różne (DNA) płodząć potomwsto tylko w swoim gronie od czasów przedpotopowych.
    MówiącyJakJest

 7. Ludzie to nie czas na kłótnie!
  Ja żydów nie popieram, doskonale widzę jaka nacja wszystko trzyma w łapach.
  Wg. Mnie żydzi przestali być narodem wybranym z kilku powodów:
  1-Olali dekalog, który dostał Mojżesz
  2-Zabijali prorków(Chrystus wspomniał o tym)
  3-Zamordowali Chrystusa
  A dowody na to są w postaci burzenia świątyni Jerozolimskiej, którą Masoneria żydowska chce obsesyjnie odbudować.
  Zburzono im świątynie,byli w niewolach EgiptU i Babiloni.
  A teraz:
  Tylko żyd ginął na wojnie,Tylko żyd cierpiał,każdy kto wytknie żydowi że zrobił coś źle już jest antysemitą,wyparli się zabójstwa Jezusa,mają największe majątki,swoje stacje TV w Polsce(TVN,radio Zgret),Prasę(Przekrój-najsztub,Gaz Wyborczy-Adam szechter czyli michnik)
  Trzymają w łapach lobby finansowe,wspierają działania anty-narodowe i Wspierają anarchię, i Lewactwo.
  Zaraz się kurwa jakiś obrońca uciśnionych żydów, który jest miłosierny i wdzięczny za to co robią z jego krajem…
  Nie długo jak tak będziemy kochać i przepraszać żydów za ich występki to wejdą do naszych domów obrzezają nam synów i zechcą naszych kobiet i złota.

  • Nie każdy Żyd jest członkiem narodu wybranego, bo żydem się też stajesz z religii judaistycznej, gdy się na nią nawracasz jako prozelita. Tak nazywają pogan nawróconych na judaizm. Bardziej semiccy niż nie jeden żyd są Arabowie zwiedzeni przez Watykan na Islam. Arabowie i Hebrajczycy mieli wspólnego semickiego praojca Abrahama, która miał dwóch synów, mianowicie Izmaela z Egipcjanką Hagar i Izaaka z Semitką Sarą. Izmael jest protoplastą Arabów, natomiast Izaak protoplastą Hebrajczyków (12 plemion Izraelitów). Herod i faryzeusze mieli niewielką domieszkę semickiej krwi po Ezawie (Edomie), który przysporzył sporo zmartwień swemu ojcu Izaakowi i matce Rebece poslubiając chamickie dziewki chetyckie i kanaanejskie. Od nich właśnie pochodzą Edomici i Idumejczycy (Antypater, Herod I faryceusze). Faryzeusze i Herod kolaborowali z Grekami i Rzymianami przeciwko Judejczykom i Beniaminitom. Poborcy podatkowi (celnicy) też służyli Rzymowi, ale oni nie musieli być genetycznie skażeni. Po prostu byli chciwi. Ale nie ich Jezus nazwał „plemieniem żmijowym”, lecz Idumejczyków (po części Edomitów).

 8. Pingback: Watykan stworzył Islam – opracowanie na podstawie Koranu, hadisów Al-Bukhariego i historii bizantyjskiej | Uderz w fałsz!

 9. Robercie Jaroszu,

  „Potomstwo Abrahama według wiary” to jest określenie dotyczące usprawiedliwienia z wiary. Chodzi o status duchowy. I o tym apostoł Paweł mówi w Liście do Galacjan 3-4. Dlatego w sensie zbawienia zarówno Żydzi jak i poganie mogą być usprawiedliwieni wyłącznie z łaski przez wiarę.

  Natomiast „naród wybrany” to jest określenie odnoszące się do wybrania narodu żydowskiego według ciała w planie zbawienia. I o tym apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian 9-11. I to jest potomstwo Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dlatego Żydzi według ciała nawet jeśli są niewierzący pozostają narodem wybranym.

  Widzę, że notorycznie mylisz dwie całkiem różne kwestie, bo Paweł sam sobie nie przeczy. A z twoich wywodów wynika, że Paweł napisał w Liście do Rzymian coś, czemu sam zaprzeczył w Liście do Galacjan. Czyli notorycznie mnożysz kilometry przez kilogramy.

 10. „Poczytaj sobie jakieś źródła historyczne,”
  A mógłbyś podać jakieś, które wg Ciebie są wiarygodne? Po polsku, jeśli możesz. Chętnie do nich zajrzę.
  „Jeśli ktoś korzysta wyłącznie z tego, co mu pasuje, to nie ma szans poznać żadnej prawdy. Dlatego będzie pogrążał się w kłamstwie.”
  Zgadzam się w zupełności. Ważne też jest, żeby czytać to, co nam nie pasuje bez uprzedzeń.
  Mam kilka pytań ale ograniczę się w tej chwili do jednego: na jakiej podstawie uważasz, że Protokoły są mitologią? Jako takie istnieją. Na temat ich autentyczności jest sporo dyskusji. Czy mógłbyś podać jakiś dowód na to, że to kłamstwo?

  • Poda taki dowód że odeśle do wikipedii. Protokoły są taką mitologią, że aż się jej zapowiedzi zaczynają potwierdzać.

   Taka to mitologia.

   • Jeśli ktoś zakłada, że jest spisek Żydów, to każde wydarzenie tak zinterpretuje, żeby mu wyszło, że jest spiskiem Żydów. Dlatego jak ktoś uważał, że Żydzi używali krwi chrześcijańskich dzieci do robienia macy, to nikt mu nie udowodnił, że nie używali. I każde zaginione dziecko mogło być dla niego „ofiarą spisku Żydów”. A potem były pogromy Żydów, co historia potwierdza.

    „Protokoły” są po prostu falsyfikatem i co do tego istnieje konsensus wśród historyków. Nikt nie udowodnił, że ten dokument jest prawdziwy, nikt nie pokazał oryginału i tak dalej – polecam opracowanie prof. Tazbira. Chyba, że on też „spiskuje” – wtedy dalsza rozmowa nie ma sensu.

    A spełnia się coś zupełnie innego i o tym właśnie mówi Biblia. Bierze w tym udział wielu ludzi z różnych narodów. Chodzi natomiast o to, żeby wszystko zrzucić na Żydów i doprowadzić do czegoś jeszcze gorszego niż holocaust w czasie II Wojny. To się stanie i to jest w Biblii zapowiedziane. Najgorsze jest to, że zwolennicy antysemickich teorii spiskowych są nieświadomymi narzędziami w rękach ludzi, z którymi podobno walczą. Już czytałem na tym forum określenie „kwestia żydowska”. To jest stan umysłu. I to bardzo niebezpieczny.

    • Nikt nie udowodnił, że ten dokument jest prawdziwy, nikt nie pokazał oryginału i tak dalej – polecam opracowanie prof. Tazbira.

     Przeczytalem to przed chwilą i muszę stwierdzić że jest tam niewiele konkretów. Większość tego artykułu opisuje mechanizmy społeczne czy psychologiczne u ludzi, które skłoniły ich do uznania Protokołów za prawdziwe. Historia o tym że nazizm promował Protokoły jest sprytnym zabiegiem, bo wzbudza u większości czytelników automatyczną , podświadomą niechęć do Protokołów- skoro zly Hitler to promował, to same Protokoły przeciez też musza być złe w takim sensie, że na pewno są fałszywką antysemitów, którzy chcieliby żeby pojawił się ktos taki jak Hitler. Ale to nie takie proste, Hitler nie wymyślił Protokołów – jako sprytny dyktator wykorzystywał przeciez wszelkie możliwe narzędzia do promocji własnej chorej ideologii. Protokoły nie stworzyły nazizmu, ich matką chrzestną jest teozofia.

     Wspomniane są XIX-wieczne francuskie pisma anty-semickie, które wg autora były źródłem Protokołów. To popularny chwyt wśród pewnych „historyków” pożal się Boże – tylko że one nie są tym samym. „Podobieństwa” o których mowa, to jak porównywać podobieństwa miedzy literaturą rabiniczną a Biblią. Gdy ktoś chce stworzyć „instrukcję obsługi” przejęcia władzy na panstwem czy światem, to chyba oczywiste że pojawią się jakieś podobne pomysły. Jak miedzy Orwellem czy Huxleyem – są podobieństwa, ale to różne koncepcje dwóch różnych autorów. Podobnie w przypadku Protokołów i rzekomych jego propagandowych źródeł z Francji.

     A spełnia się coś zupełnie innego i o tym właśnie mówi Biblia. Bierze w tym udział wielu ludzi z różnych narodów. Chodzi natomiast o to, żeby wszystko zrzucić na Żydów i doprowadzić do czegoś jeszcze gorszego niż holocaust w czasie II Wojny.

     To prawda, ale to czego chrześcijanie tak kochający zasadę sola scripta nie dostrzegają, to że istnieją źródła pozabiblijne które nie zaprzeczają proroctwom biblijnym, ale je potwierdzają (nawet jeśli same w sobie są całkowicie diabolicznego pochodzenia). Protokoły potwierdzają że celem ostateczym konspiracji „Mędrców Syjonu” jest ustanowienie króla wszechświatowego, który będzie rządził światem żelazną rękawicą, ale mądrze (ponieważ goje sami sobą rządzić nie potrafią). Cytując Tazbira:

     zawarta w nich wizja świata pod panowaniem żydowskiego superrządu mimo
     wszystko przypomina raczej utopię
     J. Huxley’a
     (Nowy wspaniały świat
     ) aniżeli ponurą wizję G.
     Orwella
     (1984).
     Co prawda „goje” zostaną ubezwłasnowolnieni, a ich posłuszeństwo będzie
     wymuszane terrorem. Równocześnie jednak państwo zadba o gospodarczą pomyślność obywateli.
     Bezrobocie ulegnie likwidacji, system wymiaru sprawiedliwości naprawie, ukróci się nadużycia
     administracji, a na władców będą powoływani ludzie o nieskazitelnej moralności. Pod berłem
     Syjonu narody świata będą szczęśliwe, a władztwo Izraela trwać będzie wiecznie.

     Gdzie pojawi się Antychryst wg Biblii? Z jakiego miejsca świata bedzie rządził? Jakie bedą początki jego rządów, jak przekona do siebie ludzkość? To pytania retoryczne, bo wiem że znasz Biblię na wylot.

     To czego Protokoły nie wspomną (bo wspomnieć nie mogą), to że ich król wszechświatowy bardzo szybko obróci się przeciw Żydom w Izraelu. tak jak opisano w Biblii.

     Nie wiem czy czytałeś Protokoly, podejrzewam że nie, bo szkoda czasu na kalanie się antysemickimi bredniami. Jeśli nie, to przypomnę że zasady zdrowej dysksuji wymagają znajomość tego, co krytykujemy czy omawiamy. Wtedy dyskusja ma jakiś sens, bo moze do czegoś prowadzić. Inaczej doprowadzi tylko do kłótni.

     • Tekst „Protokołów” wraz z ich genezą znajduje się w książce, do której link podałem. Przeczytaj książkę, a potem się ewentualnie wypowiesz na temat fachowości prof. Tazbira i czy to on stosuje „chwyty”, czy to Ty po prostu chcesz widzieć „chwyty” tam, gdzie coś nie pasuje do Twoich założeń. To by było ludzkie, tylko niezbyt uczciwe intelektualnie.

      Oczywiście, że nie mam czasu ani ochoty babrać się w antysemickich broszurkach, których owocem jest nienawiść do Żydów czy jakiegokolwiek innego narodu. Na razie nikt nie podał żadnego dowodu, że „Protokoły” są w ogóle dziełem Żydów. Natomiast efektem tego typu literatury były nastroje antysemickie, pogromy i holocaust Żydów – więc tworząc taką literaturę sami Żydzi musieliby być samobójcami.

      Teraz do Biblii:

      Antychryst zostanie wyniesiony do władzy przez pogan (czyli przez nie-Żydów), a nie przez Żydów. Ostatnie imperium, które ogarnie cały świat, będzie ostatnim aktem „czasów pogan” jak powiedział Pan Jezus [Łuk. 21:24]. Ludzie, którzy je budują, są ze sobą powiązani ideologicznie, a nie rasowo – nawet, jeśli część z nich jest pochodzenia żydowskiego. Twoje „pytania retoryczne” zawierają ukrytą tezę, która jest tylko częścią prawdy.

      Fakt, że Antychryst zostanie uznany za Mesjasza przez Żydów nie dowodzi, że to „żydowski spisek” wyniesie go do władzy. Natomiast świat musi uwierzyć w „żydowski spisek”, żeby się obrócić przeciwko Izraelowi i Żydom w czasach ostatecznych. I tak się dzieje – rękami ludzi, którzy są podatni na antysemityzm. Kompletnie bez sensu jest teoria, wedle której ktoś knuje spisek wiedząc o tym, że podcina gałąź, na której siedzi i wzywając masy ludzi do nienawiści przeciwko samemu sobie – a tak byłoby, gdyby to Żydzi jako naród spiskowali przeciwko wszystkim innym.

      Biblia nie mówi, a nawet zaprzecza takiemu rozwojowi wydarzeń. Wielki Ucisk musi nastąpić po to, żeby „cały Izrael był zbawiony”, jak pisze apostoł Paweł [Rzym. 11:25-27]. Ale nigdzie nie jest w Biblii napisane, że świat znienawidzi Żydów w wyniku ich własnego spisku. Świat nienawidzi Żydów jako naród dlatego, że „bóg tego świata” (czyli diabeł) nienawidzi Boga, który ten naród wybrał, przez niego dał światu przykazania, z niego wyprowadził Mesjasza i z nim zawarł przymierza [List do Rzymian 9:1-4]. To, że ten naród grzeszy, jest tak oczywiste jak to, że wszyscy grzeszymy. Wymyślanie powodów, dla których wolno nam nienawidzić, a przynajmniej nie błogosławić kogokolwiek (z narodem żydowskim włącznie), jest efektem buntu ludzkości przeciwko Bogu i stanu serca, które po prostu jest nieprzemienione w wyniku nowego narodzenia z Ducha Świętego, jak mówi Ewangelia. To, że naród żydowski miał i nadal ma szczególne miejsce w Bożym planie zbawienia, jest napisane w Biblii wielokrotnie otwartym tekstem.

      Istnieje szerszy plan, który można zobaczyć dopiero przez pryzmat Słowa Bożego. Przez pryzmat antysemickich teorii spiskowych widzisz tylko wycinek planu i dając się w to wciągnąć, stajesz się pionkiem w grze. Ale nie jesteś używany przez Boga, tylko przez Jego przeciwnika. A naród żydowski jest źrenicą Jego oka [Księga Zachariasza 2:12], więc palców tam nie pchaj.

      Wiesz, że coś się dzieje. Zaczynasz kojarzyć fakty. Sporo już widzisz. Ale na razie nie widząc całości stoisz po złej stronie.

      Mam ważniejsze rzeczy do roboty, więc nie mogę odpowiadać na wszystkie wpisy. To zabiera zbyt dużo czasu. Polecam źródła, które zostawiłem.

      Jeśli ktoś zechce do mnie napisać, to podaję maila:

      mypostbox@poczta.onet.pl

      W miarę możliwości odpiszę.

      • Oczywiście, że nie mam czasu ani ochoty babrać się w antysemickich broszurkach, których owocem jest nienawiść do Żydów czy jakiegokolwiek innego narodu.

       No właśnie, i taka to jest z ludźmi od sola scriptura rozmowa.

       Kompletnie bez sensu jest teoria, wedle której ktoś knuje spisek wiedząc o tym, że podcina gałąź, na której siedzi i wzywając masy ludzi do nienawiści przeciwko samemu sobie – a tak byłoby, gdyby to Żydzi jako naród spiskowali przeciwko wszystkim innym.

       istnieje taki powód, tylko o nim nie wiesz. To że o czymś nie wiemy nie oznacza że to nie istnieje. Wyjaśnia całą naturę konspiracji, dlaczego jej natura jest częściowo żydowska, a jednocześnie jest w Żydów wymierzona.

       https://radtrap.wordpress.com/2011/12/06/korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/

       https://radtrap.wordpress.com/tajemnica-wielki-babilon/

       • Taka to jest rozmowa z ludźmi zakładającymi spisek, zamiast go udowodnić. Jak nie mit o Chazarach, to „zaginione plemię Dana” – a wszystko oparte wyłącznie na nie udowodnionych teoriach, które potem okazują się wyssane z palca. Czyli wszystko można przypisać spiskom właśnie dlatego, że nie można ich udowodnić, ponieważ są… spiskiem. Typowe rozumowanie w kółko. Nawet widzę powoływanie się na „Przekład Nowego Świata” czyli „Biblię” Świadków Jehowy” tylko po to, żeby udowodnić to, co się założyło. Problem w tym, że w ten sposób można udowodnić WSZYSTKO, na co się tylko ma ochotę.

        Jeśli chodzi o „Sola Scriptura”, to naprawdę trudno się oprzeć wrażeniu, że tak naprawdę ANI JEDEN z moich dyskutantów Biblii nie zna – nie chcę nikogo obrażać, po prostu stwierdzam fakt. Zlepki dowolnie wybranych fragmentów można ulepić sobie w dowolną całość… czy autorowi opracowania o plemieniu Dana naprawdę nie wstyd?

        Nie ma żadnych biblijnych dowodów na to, że Antychryst będzie pochodził z plemienia Dana. Istnieje kilka spisów plemion izraelskich na przestrzeni Biblii i w każdym z nich brakuje innego imienia. A plemię Dana jest wymienione jako dziedziczące ziemię Izraelską w Erze Mesjańskiej czyli 1000 letnim Królestwie [Ez. 48:1-2]. Jedna z bram w Jerozolimie, w której zamieszka Mesjasz, będzie nosiło imię Dana [Ez. 48:32]. Cała reszta „dowodów” na pochodzenie Antychrysta z tego plemienia jest po prostu konstrukcją napisaną pod z góry założoną tezę.

        Dan. 11:37-39 może mówić o jakimkolwiek bogu – wystarczy poczytać interlinię oryginału – ale autorowi nie chciało się tego zrobić. [Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon].

        Bardzo przykro czytać materiały na takim poziomie, ponieważ one po prostu wprowadzają w błąd wielu czytelników.

        Ale nie będę już się wtrącał, bo kto będzie chciał, może do mnie napisać.

        Radtrap, chcę Cie tylko ostrzec. Bierzesz udział (być może nieświadomie) w czymś, co buduje podstawę i atmosferę do zagłady Żydów na skalę większą niż holocaust i Biblia mówi, że biada każdemu, kto do tego rękę przyłoży, choć Bóg to przewidział.

        Nie naszą rzeczą jest sądzić lub szerzyć niechęć do kogokolwiek lub jakiegokolwiek narodu – a szczególnie do narodu wybranego. Uważacie się za chrześcijan, ale Żydów błogosławić nie chcecie i wielu tutejszych użytkowników szuka powodów, żeby ich nie błogosławić. To jest jawne zaprzeczenie Ewangelii i słów apostoła Pawła, na które się powołujecie. On był gotów za niewierzących Żydów oddać swoje zbawienie [Rzym. 9:3-4].

        Nie będę się z nikim wykłócał. Uważam, że ktoś powinien był Wam to wreszcie powiedzieć, bo lepiej się w porę opamiętać niż pchać Bogu palce w źrenicę oka.

        • Skoro uważasz że nikt z Twoich dyskutantów nie zna Biblii, to wytłumacz maluczkim, mnożącym kilogramy przez kilometry, mającym problem z czytaniem, na które wpływają z góry założone tezy – dlaczego przychylna Danitom Ks. Ezechiela zawiera niespełnione proroctwa? Dlaczego Nabuchodonozor nie zniszczył Egiptu, Kuszu, Libanu i reszty regionu Afryki Północnej? Tak jak groził Ezechiel?

         Dlaczego ta sama księga mówi że Nabuchodonozor zdobyl wielkie łupy na wyprawie do Tyru, a zaraz póxniej stwierdza że jednak nic nie zdobyl, i dlatego musi wyruszyć na Egipt żeby opłacić żołnierzy i zapełnić skarbiec?

         Dlaczego Bóg wg. Ezechiela kazał mu leżeć na boku (raz prawym, raz lewym) przez ponad 400 dni, obok dużego kloca gliny, od którego przedzielać go miała duża patelnia, a przez cały ten czas (gdy miał go karać za nie jego winy, lecz nieposłuszny Izrael), mial jeść tylko i wyłacznie, dzień w dzień, chleb wypiekany na odchodach (krowich, choć najpierw kazał na ludzkich, lecz zrezygnował!!!! gdy ezechiel się mu sprzeciwił) – w ilości kilkuset gramów dziennie, i codziennie miał być on wypiekany na oczach Izraelitów.

         Dlaczego Bóg nazwał w tej księdze Ezechiela większym od Daniela?

         Dlaczego rabini przestrzegają większość czytaczy Pisma przed zgłębianiem wizji merkab? Czego tak się boją?

         Wytłumacz dlaczego współczesny Izrael sygnuje się tzw. Gwiazdą Dawida, choć Biblia nic o niej nie mówi, natomiast heksagram (czyli „gwiazda Dawida”) jest znana od tysiącleci pogańskim, wrogim Bogowi Izraela narodom, w tym budowniczym słynnej świątyni Baala zniszczonej niedawno przez Isis, a także Arabom i Hindusom?

         Kilka różnych list plemion izraelskich? Ale dlaczego w tej ostatniej, tak ważnej i zamieszczonej w Objawieniach, Dana nie ma?

         Chcesz kogoś ostrzegać? Poważnie? Twoja ulica tutaj nie dochodzi, niestety. Nie chcę mieć z wami spięć, kłótnie też mnie męczą, ale nie da rady, po prostu nie rozumiem jak można nie zadawać pytań, gdy się tak nasuwają. Autorom tezy o Danie nie musi być wstyd, ja wiem komu powinno być wstyd.

        • Mamy błogosławić całe nasienie Abrahama (od jego syna Izaaka i jego wnuka Jakuba/Izraela), czyli Izmaelitów również, coby się zwiedzione Islamem bidoki też nawracali przekonywani przez Ducha Świętego o grzechu, Sądzie i Sprawiedliwości.

  • Źródła już podałem. „Sporo dyskusji”? Przeczytaj choćby tekst prof. Tazbira, który linkuję. Jest po polsku. Patrz powyżej. Pod linkiem do Wikipedii.

   • Krzysztofie ja jestem prostym odbiorcą. Przejrzałam tekst prof. Tazbira i niczym szczególnym się nie wyróżnia od opracowań historyków i badaczy nazywanych antysemickimi. Przyjmuję do wiadomości teksty filosemickie i antysemickie. Obie strony podają informacje o różnych wydarzeniach, dokumenty, opracowania, opinie, zdjęcia. Staram się jednak trzymać dystans, ponieważ w takich sytuacjach trudno autorom uniknąć emocjonalnego zaangażowania (często motywowane osobistym doświadczeniem), co wydaje mi się ludzkie i usprawiedliwione. Jednak już niezupełnie obiektywne.
    I tak jak Ty zakładasz – bo o pewności chyba nie może być mowy – że nie ma żydowskiego spisku przeciwko ludzkości tak ja mogę założyć, że nie ma żadnego spisku przeciwko narodowi żydowskiemu. Wszystko zależy od naszego nastawienia i sposobu, w jaki odczytujemy zbierane informacje.
    I pytam jeszcze raz na jakiej zasadzie Ty oceniasz co jest wiarygodne a co fałszywe? I to z taką pewnością, jakbyś na własne oczy obserwował wszystko od setek lat. Bo chyba trudno jest ocenić autentyczność Protokołów, czy innych dokumentów na podstawie Biblii, która jako jedyna jest niepodważalna i to też, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Czy warunkiem Twojej oceny jest treść, która Ci pasuje lub nie? bo kompetencji historyków po obu stronach chyba podważać nie możemy, skoro mają odpowiednie wykształcenie.

    „Jeśli ktoś zakłada, że jest spisek Żydów, to każde wydarzenie tak zinterpretuje, żeby mu wyszło, że jest spiskiem Żydów”
    „czy to on stosuje „chwyty”, czy to Ty po prostu chcesz widzieć „chwyty” tam, gdzie coś nie pasuje do Twoich założeń. To by było ludzkie, tylko niezbyt uczciwe intelektualnie.”
    Zgodzę się z Tobą ale czy nie powinno to działać również w odwrotną stronę? Oczekujesz dystansu od innych sam go nie okazując.
    Osobiście nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy Żydzi są nadal narodem wybranym czy nie. Nie jest to kwestia, która może pomóc lub zaszkodzić w moim zbawieniu, dlatego nigdy specjalnie się nie zagłębiałam. To sprawa między Bogiem a nimi. A moja osobista relacja z Jezusem nie ma z tym nic wspólnego. Ponadto Bóg doskonale wie, dlaczego Jego Syn urodził się jako Żyd i został przez nich samych ukrzyżowany. To niewątpliwie część Jego planu dotyczącego całego rodzaju ludzkiego. Nie powinniśmy też zapominać, że całe chrześcijaństwo miało swój początek wśród Żydów.
    Podkreśliłeś kilka razy, że to, że Żydzi są narodem wybranym nie oznacza, że są lepsi czy gorsi, są po prostu wybrani przez Boga. Pełna zgoda. Problem polega na tym, że sami Żydzi przez ten fakt czują się lepsi od innych i na temat gojów swojego zdania nie kryli i nie kryją.
    Wspominałeś też o chrześcijańskiej miłości, która należy się tak przyjaciołom jak i wrogom i popieram Cię gorąco. Ale może w takim razie powinieneś zacząć od siebie, porzucając protekcjonalny ton swoich wypowiedzi (za którym nota bene kryje się wyniosłość i arogancja) i traktowanie z góry swoich rozmówców, nazywając ich ignorantami czy oderwanymi od rzeczywistości, co bliższe jest, moim skromnym zdaniem, pogardzie niż chrześcijańskiemu napominaniu. No chyba, że imienia Jezusa Chrystusa użyłeś tylko jako manewru dla poparcia swoich racji.
    Mam nadzieję, ze nie zostanę oskarżona o nienawiść do Żydów przez to, co napisałam. Bo do nienawiści do zła, krzywdy, niesprawiedliwości, wyrachowania, manipulacji i podstępu przyznaję się „bez bicia”.

    • Syjoniści to przede wszystkim żydzi (lub tylko i wyłącznie żydzi) ochotnie kolaborujący z przewrotnymi Jezuitami w nakręcaniu agendy Nowego Porządku Świata wraz z banksterami z Unii Europejskiej i NY Wall Street. Syjoniści to głównie Illuminaci lub kabaliści bazujący m. in. na nikczemnym Talmudzie Babilońskim. To ta agenda m. in. zakłada wymordowanie większości ludzkości, a pozostawienie tylko 500 tysięcy niewolników na Ziemii. Postawili nawet gdzieś w USA swoje 10 przykazań/zasad wspominajace o tej depopulacji.
     Co do antychrysta, to wielu badaczy proroctw biblijnych doszło do wniosku, że Antychryst będzie żydowskiego pochodzenia, a żydzi go przyjmą jako tego swego oczekiwanego mesjasza, ale potem się ockną, że to oszust i się zwrócą do tego jedynego prawdziwego Mesjasza Yeshua HaMashiach (Jezusa Chrystusa) o przebaczenie i zbawienie.
     Co się zaś tyczy wiarygodnych nie antysemickich historyków polskich zajmujących się żydami, którzy głównie bazują na wiarygodnych relacjach innych nie zakłamanych i nieprzekupnych żydów, polecam wykłady i książki pani dr Ewy Kurek, prof. Roberta Jerzego Nowaka (obalającego polakożercę Jana Tomasza Grossa), dr Andrzeja Leszka Szcześniaka czy Henryka Pająka. Żyd Jan Tomasz Gross na samym początku swej kariery pisarskiej w USA pisał dobrze o Polakach i ich ratowaniu żydów, ale to się nie sprzedawało. Gdy zaczął kłamać na temat Polaków, od razu znalazł posłuch i zainteresowanie tamtejszych polakożerców zarabiając za to krocie.

     • Masz częściowo rację – ale „częściowo” robi wielką różnicę. O ile jezuitów już przyłapano na spiskowaniu wielokrotnie i jest to udowodnione, NWO jawnie tworzy się na naszych oczach, a Illuminaci również powstali i są na to dowody historyczne, to pakowanie w to wszystko Żydów tylko dlatego, że podejrzewasz ich o spiskowanie bez twardych dowodów już nie jest w porządku, ale jest na rękę tym, o których piszesz. Bo oni będą mordować Żydów przy aprobacie takich jak Ty. I właśnie o to im chodzi.

      Natomiast antysemicki historyk to jest jakieś nieporozumienie. To określenie oznacza, że taki ktoś podchodzi do oceny faktów historycznych z uprzedzeniami w stosunku do Żydów. Czy z tego może wyjść obiektywna interpretacja faktów? Wątpię.

      Nie wiem, czy osobiście czytałeś Talmud Babiloński, czy może Twoje informacje pochodzą od kogoś, kto stał obok kogoś, kto słyszał, jak pan Czesio opowiada, co sąsiedzi mu mówili. Ale gdybyś chciał, to sam możesz przeczytać:

      „Talmud jest zwierciadłem tradycyjnej mentalności żydowskiej. Szczególne losy narodu żydowskiego i stosunek do niego sprawiły, że na temat Talmudu narosło wiele mitów, legend i całkowicie mylnych interpretacji, nie wyłączając także celowo produkowanych falsyfikatów. Niniejsze wydanie dostarcza Talmud w jego oryginalnym kształcie. Znakomity przekład i wnikliwe komentarze umożliwią czytelnikowi obcowanie z tym wielkim dziełem i poznanie jego głębi. Niezależnie od szczególnej roli Talmudu w życiu żydowskim, zasługuje on na to, aby znaleźć się na liście najważniejszych pomników cywilizacji. ”

      prof. Jan Woleński

      http://pardes.pl/sklep/talmud-tora/talmud-babilonski.html

      Uderz w fałsz.
      Pozdrawiam.

      • Ty pewnie jesteś polskim Żydem. Talmud jak i Koran są pełne bezeceństw! Talmud mówi m. in., że Żyd może goja okłamać, okraść i że goje są gorsi o zwierząt. Żyd może uratować goja np. tonącego tylko jeśli jest to z korzyścią dla żyda. Poza tym Talmud podaje, że Jezus Chrystus to wierutny kłamca, oszust i że będzie się smażył całą wieczność w swoich własnych ekskrementach. Pooglądajcie sobie filmik pastora Andersona na YT pt. „MARCHING TO ZION”, w którym on cytuje wiele z Talmudu jako dowód rasizmu, arogancji i pychy tej księgi. Nie jest dziwne, że Syjoniści tak się polubili z Jezuitami skoro „Przysięga Jezuicka” niewiele odbiega od Talmudu (jest może gorsza).

       • Ty pewnie jesteś polskim Żydem.

        Hola hola, nie zapędzaj się Robercie, tą stronę czytają też polscy Żydzi, wierni Chrystusowi, którzy nie mają nic dobrego do powiedzenia o Talmudzie. Nie widzisz że operując takim słownictwem dajesz tylko broń do ręki ewangelikalnym „o Izraelu dobrze albo wcale” napominaczom?

        • Zwracam honor polskim Żydom Mesjanistycznym.
         Tak czy owak, tyle jest Żydów polakożerców w Polsce i na świecie, że aż strach. Są niewdzięczni Polakom za ratowanie Żydów w czasie 2 wojny światowej, bezczelnie twierdząc, że Polacy się za mało starali, by ich więcej ratować, „zapominając”, że Polska była jedynym krajem, gdzie całą polską rodzinę Niemcy zabijali za ratowanie Żyda. A i tak Polska ma 1 honorowe miejsce w Yad Vashem jako Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Żaden Żyd by się tak dla Polaka nie poświęcił, bo to wbrew Talmudowi. Nawet chcą wyłudzić żydzi z USA haracz od Polaków 65 mld dolarów chociaż już polski rząd komunistyczny im oddał wszystko, co chcieli w sumie 40 mln dolarów w latach 60 i 70-tych 20 wieku. Komunizm to też żydowski „dar” dla Europy Środkowo-Wschodniej (Marks, Engels, Lenin, Stalin, Kaganowicz, Beria itd.). Amerykańscy żydzi ani nie kiwnęli palcem w bucie by pomóc żydom europejskim w czasie Holokaustu, a teraz się najwięcej upominają o jakieś urojone 65 mld dolców. Gdy historyk amerykański polskiego pochodzenia Richard C. Lucas napisał swą książkę bestseller pt. „Holokaust Polaków”, to się wielce oburzyli, że śmiał użyć słowo „Holokaust”, do którego sobie roszczą monopol tylko żydzi.

    • Leno,

     Ciężar dowodu na spisek spoczywa na oskarżycielu. Jak na razie mamy tylko teorie podobne do wszystkich innych teorii – kiedy komunistom nie udawały się zbiory, to oskarżali o to „spiskujących imperialistów amerykańskich”. I też mieli na ten spisek masę „dowodów”. Ja nie zakładam, że jest spisek. Musiałbym mieć dowody spisku, żeby o nim mówić.

     Nie wiem, dlaczego nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia, czy Żydzi są nadal narodem wybranym. Z tego wynika, że nie ma dla Ciebie znaczenia poważna część nauczania w Nowym Testamencie. I nie widzisz planu zbawienia w całej Biblii. Ale nie będę Cię zmuszał, żebyś zobaczyła.

     Owszem, niektórzy Żydzi czują się lepsi od gojów – ale to jest ich problem przed Bogiem. Nie wiem, czy znasz osobiście jakiegokolwiek Żyda i czy osobiście Ci zaszkodził. Ale nawet jeśli tak, to Jezus powiedział, że jeśli nie odpuścisz swoim winowajcom, to Twoje grzechy nie zostaną odpuszczone Tobie [Ew. Marka. 11:25] – to, czy kochasz każdego człowieka (z Żydami i wrogami włącznie) ma wpływ na Twoje zbawienie. W ogóle to Ci powiem, że każdy musi się na nowo narodzić, żeby uzyskać zbawienie – i wtedy zmienia mu się stosunek do ludzi (z narodem wybranym na czele).

     Ignorancja jest po prostu niewiedzą. Wykazując komuś niewiedze, wcale go nie obrażamy. Przepraszam za protekcjonalny ton – rzeczywiście, zapędziłem się za daleko w niektórych wypowiedziach. Przepraszam wszystkich, którzy zostali tak przeze mnie potraktowani (choć nie zmienia to meritum argumentacji). Natomiast jeśli ktoś próbuje ze względów ideologicznych zaprzeczać rzeczywistości potwierdzonej doświadczalnie (jak badania genetyczne) to moim zdaniem należy to nazwać utratą kontaktu z rzeczywistością.

     Skoro nienawidzisz zła i nienawiści, to spróbuj poczytać na temat owoców nienawiści do Żydów z jakichś obiektywnych źródeł. Może odwiedź muzeum w Auschwitz. Tam zobaczysz, co się stało w wyniku czynnej agresji jednych i biernej nienawiści innych.

     Książkę prof. Tazbira przeczytaj. Mam jej szerszy fragment, który pokazuje, że „Protokoły” są nie tylko falsyfikatem, ale również plagiatem. I zdania nie zmieniam – tylko idiota mógłby zrobić coś, co w efekcie kosztowałoby życie jego samego i większości jego własnego narodu.

     http://niniwa22.cba.pl/protokoly_janusz_tazbir_1.htm

     • „Zwracam honor polskim Żydom Mesjanistycznym.
      Tak czy owak, tyle jest Żydów polakożerców w Polsce i na świecie, że aż strach. Są niewdzięczni Polakom za ratowanie Żydów w czasie 2 wojny światowej, bezczelnie twierdząc, że Polacy się za mało starali, by ich więcej ratować, „zapominając”, że Polska była jedynym krajem, gdzie całą polską rodzinę Niemcy zabijali za ratowanie Żyda”

      Otóż to!!! Ale i tak będą „narodem wybranym” wystarczy, że się nawrócą, co to za sprawiedliwość, co to za bog? Mam dość tych rozterek, bo tego się nijak nie da pogodzić ze zdrowym rozsądkiem

 11. Radtrap, zamiast się denerwować, powinieneś zabrać się za poważne czytanie Biblii. Z Ezechielem włącznie. Źródła są, wystarczy poszukać. O leżeniu na boku i rozdziale 4 pisałem już powyżej na przykład. A jeśli nie wierzysz w prawdziwość proroctw biblijnych, to się na nie po prostu nie powołuj. Każda lista plemion Izraelskich jest w Biblii ważna. A Dana w niej nie ma akurat w tej z tego samego powodu, dla którego w liście sporządzonej przez Mojżesza nie ma Symeona (o ile dobrze pamiętam). Podpowiem Ci. Plemion izraelskich jest 12, ale Józef miał dwóch synów, którzy zostali włączeni w dziedzictwo. Dlatego w Obj. 7:6 masz Manassesa, ale na liście nie ma również Efraima (choć wraz z Danem będą dziedziczyć w Erze Mesjańskiej).

  Moja ulica rzeczywiście może tutaj nie dochodzić. Są takie miejsca, gdzie w ogóle nie ma ulic. A tubylcy jacyś dziwni. Strach się zapuszczać.

  • Podaj źródła odpowiadające na moje pytania dotyczące Ezechiela. Gdzie i co podałeś powyżej?

   Wytłumacz tubylcom co ma Manasses i Efraim do Dana? Plemię Józefa, podzielone (zastąpione?) na Manassesa i Efraima, tak? Więc wymienienie na liście Manassesa (Obj.7:4) ma tłumaczyć brak obecność Efraima? Ok, niech tak będzie. Czyli Efraim się załapał. Ale co z Danem? Specyficzna historia plemienia Józefa nie ma nic wspólnego z Danem, a jego nie ma wśród opieczętowanych.

   jedyny kolejny Twój komentarz który zostanie tutaj na blogu opublikowany, to taki w którym odpowiadasz na pytania lub przyznajesz że nie znasz odpowiedzi. Nie wystarczy juz wymigać się, że jest „powszechnie dostępne wystarczy poszukać”. Nie, nie jest, Ks. Ezechiela i historia Dana to tematy notorycznie pomijane lub traktowane wybiórczo przez biblistów i Krzysztofów z całego świata.

   • Co do Dana to już tłumaczyłem, że są różne listy i różnych imion na nich brakuje. Powód jest zawsze ten sam: Zachowanie liczby 12 przy 13 plemionach dziedziczących.

    Masz tu trochę linków, mam nadzieję że będziesz miał odwagę zamieścić ten komentarz. Po prostu nie chce Ci się poszukać tego, co stoi w sprzeczności z Twoją niewiarę w Biblię, na którą się zresztą powołujesz, kiedy jest Ci to wygodne.

    > Podaj źródła odpowiadające na moje pytania dotyczące Ezechiela. Gdzie i co podałeś powyżej? <

    http://biblicalstudies.org.uk/pdf/expositor/series1/10_397.pdf
    http://evidenceforchristianity.org/how-do-you-explain-the-fact-that-the-prophecy-in-ezekiel-2917-20-about-nebuchadnezzar-and-egypt-was-not-fulfilled/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadnezzar_II
    http://debatingchristianity.com/forum/pda/thread.php?topic_id=10301
    http://evidenceforchristianity.org/how-do-you-see-the-fulfillment-of-the-prophecies-of-nebuchadnezzar-conquering-egypt-and-the-nile-drying-up-if-the-bibles-prophecies-are-not-reliable-then-is-that-not-like-the-koran-or-rhe-book-of/
    http://www.studylight.org/commentaries/bcc/ezekiel-30.html
    https://books.google.pl/books?id=bmflNBCqYbQC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=Ezekiel+30+prophecy+Egypt+fulfillment&source=bl&ots=ZvA-Lkq7u7&sig=ceNLzOfHc6qaR4dPFcVbVVSbHMU&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwipyp-7ifLLAhWG3CwKHYlxAzk4ChDoAQgyMAM#v=onepage&q=Ezekiel%2030%20prophecy%20Egypt%20fulfillment&f=false
    https://www.blueletterbible.org/comm/torrey_ra/fundamentals/25.cfm
    http://www.ariel.org/dlc/dlc-exw-eze19.htm
    http://unityinchrist.com/ezek/ezekielpt2-3.html

     • > Skoro 13 plemion dziedziczy, to dlaczego nie wymienić całej 13-tki, tylko trzymać się usilnie 12-tki? <

      Bo Jakub miał 12 synów. 12 jest dla Izraela liczbą szczególną – dlatego Pan Jezus miał 12 apostołów i o wszystkich apostołach mówiło się "Dwunastu" nawet wtedy, gdy Judasz już nie żył [Dz. Ap. 6:2, I Kor. 15:5]. Dlatego w Nowym Jeruzalem będzie 12 bram z 12 imionami 12 plemion izraelskich (a nie 13) [Ap. 21:12], a mur miasta będzie miał 12 kamieni węgielnych z 12 imionami apostołów Baranka (choć razem z Maciejem i Pawłem nawet po śmierci Judasza było ich później 13 [Ap. 21:14]. Duch Święty natchnął Pismo Święte i wiedział, co robi.

      Wszelkie teorie spiskowe dotyczące któregoś z nie wpisanych na daną listę plemion wynikają z tego, że się nie zna Biblii i jej oryginalnego żydowskiego kontekstu kulturowego. A kontekstu kulturowego najczęściej nie znają ci, którzy się nim brzydzą.

      Diabeł jest największym antysemitą i nienawidzi narodu wybranego tak bardzo właśnie dlatego, że obietnice dane temu narodowi się wypełniają i dowodzą prawdziwości Biblii. A on Biblię przeczytał do końca i wie, co go czeka. Ci, którzy usiłują dowieść, że Żydzi nie są Żydami, a Biblia nie jest prawdziwa, powinni się dobrze zastanowić, komu tak naprawdę służą. I tyle w temacie.

      • Więc skoro 12-tka jest taka ważna, to dlaczego dziedziczy 13-ie, i za każdym razem w innym zestawieniu (wg Twojej opinii, nie będącej zresztą Twoją, tylko innego osobnika faryzejskiego od którego się uczyłeś)?

       Dziedzictwo Danowi przywraca Ks. Ezechiela.

       Czy to diabeł torturował Ezechiela -bez precedensu w przypadku innych proroków biblijnych – czy to diabeł kazał mu leżeć ponad 300 dni przed klocem gliny i wielką patelnią, ponad 100 dni na prawym boku, ponad 100 na lewym boku, nakazując pić koło 0,5 litra wody dziennie i jeść chleb z fasolą i bobem wypiekany na krowim łajnie.

       Może to diabeł najpierw kazał mu wypiekać ten pseudochleb na ludzkim gównie, no ale skoro Ezechiel się sprzeciwił- cóż, Bóg może jest nieomylny i kategoryczny, ale wg narracji Ezechiela tak nie jest, ponieważ ugina się pod protestem proroka, i zmniejsza mu wymiar kary, zamieniając gówno ludzkie na krowie.

       Rzec jasna każe Ezechiela nie za jego grzechy, tylko za kolektywne grzechy Izraela, któremu jednak gówna jeść nie każe.

       • Dziedziczy 13, ponieważ Józef (jeden z 12) miał dwóch synów, którzy obaj zostali włączeni w dziedziczenie.

        Jeśli nie wiesz, co to jest akcja prorocka jako znak dla narodu (w Biblii jest wiele przykładów z Panem Jezusem włącznie) i w dodatku nie chcesz się dowiedzieć, to ja nie poradzę nic na to, że zamierzasz pozostać w stanie ignorancji.

        Bóg nie karał Ezechiela za grzechy Izraela, tylko prorok miał symbolicznie nosić ich winę jako znak i zapowiedź czegoś, co miało w przyszłości nastąpić i miało trwać wiele wieków, bo jeden dzień zapowiedzi miał się liczyć za jeden rok dla Izraela [Ez. 4:6]. Koniec całego rozproszenia opisanego w tym fragmencie skorelowanym z zapowiedzią siedmiokrotnej kary za nieposłuszeństwo z III Mojż. 26 przypada na rok 1948.

        http://www.grazingsheep.com/artp/duch/old/izra1948.htm

        Dokładność i prostota tej korelacji jest co najmniej zastanawiająca.

        Protest proroka dotyczył nieczystości tego, co miał jadać, a nie wymiaru kary [Ez. 4:14-15]. Widzę, że starasz się to tak przedstawić, żeby Panu Bogu jakoś zrobić na złość. Nie jesteś w stanie i sam sobie krzywdę robisz.

        Nie zrozumiesz z Biblii niczego, jeśli będziesz wykazywał taki stosunek do jej tekstu. Bóg daje łaskę pokornym, ale pysznym się sprzeciwia [Jak 4:6; I Piotra 5:5]. Bóg jest kategoryczny i nieomylny, ale również jest miłością. Jeśli się nawrócisz i przestaniesz Mu wsadzać palec w źrenicę oka [Zach. 2:2-10], to Ci odpuści grzechy i da nowe życie.

        Jeśli zmienisz nastawienie do Słowa Bożego, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Ja naprawdę nie widzę sensu dyskutowania z kimś, kto prawdę chce poznać tylko o tyle, o ile mu to jest wygodne i pasuje mu do własnych uprzedzeń.

        • Bóg nie karał Ezechiela za grzechy Izraela, tylko prorok miał symbolicznie nosić ich winę jako znak i zapowiedź czegoś, co miało w przyszłości nastąpić

         Na czym polega różnica między „noszeniem czyjejś winy” a „przyjęciem za kogoś kary”? Gdzie uczą takiej erystyki?

         Gdyby tylko Ezechiel przyjął na siebie winę, bez kary za tą winę… ale taką karę przyjął. Nie można nazwać takiego męczenia się nagrodą.

         Dokładność i prostota tej korelacji jest co najmniej zastanawiająca.

         Pytanie czy jest to proroctwo od Boga, czy długofalowy plan.

         Dziedziczy 13, ponieważ Józef (jeden z 12) miał dwóch synów, którzy obaj zostali włączeni w dziedziczenie.

         Więc dlaczego te listy dziedziców nie są spójne, tylko mają różne zestawienia?

         Protest proroka dotyczył nieczystości tego, co miał jadać, a nie wymiaru kary [Ez. 4:14-15]. Widzę, że starasz się to tak przedstawić, żeby Panu Bogu jakoś zrobić na złość.

         Jeśli był protest (a był), zaś Bóg się pod nim ugiął (bo ugiął), to wina nie leży po mojej stronie, tylko po stronie autora tego wersetu. To w literaturze rabinicznej (głównie w Talmudzie) Żydzi spierają się z Bogiem, i zmuszają Go do zmiany zdania. Tym samym Ks. Ezechiela wykazuje cechy literatury proto-rabinicznej, ale nie biblijnej.

         Gdzie spisano Talmud? W Babilonie. Gdzie spisano Ks. Ezechiela? Podobno też w Babilonie. Gdzie spisano większość ksiąg proroczych? NIE w Babilonie.

         Stolica Izraela znajduje się w Tel Avivie (dawniej Jaffa). Tel Aviv leży na ziemiach Danitów. Centrum władzy znajduje się więc dzisiaj na terytorium Dana, a nie Judy (choć pracują oczywiście nad zmianą tej sytuacji, czytaj – nad wojną światową).

         Skąd nazwa Tel Aviv (wzgórze wiosenne), którą nadano Jaffie po 1948? Z Ks. Ezechiela. Opisał on Tel aviv na ziemiach północnych- na terytoriach północnego Izraela (gdzie przebywali też Danici). Prostota i trafność tej korelacji jest zastanawiająca.

 12. Pewne przypuszczenia na ten temat tego, że Antychryst może pochodzić z pokolenia Dana możemy powziąć czytając rozdział 49 z I Księgi Mojżeszowej. Jest tam opisane jak patriarcha Jakub, będąc już w podeszłym wieku i spodziewając się odejścia z tej ziemi, wezwał swoich synów, aby ich błogosławić i przepowiedzieć im przyszłość. Podchodzili więc kolejni synowie i nadeszła kolej na Dana. Co powiedział Jakub o Danie? Czytamy o tym w wierszach 16-17: „Dan – sądzi swój lud jak każde plemię izraelskie. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na ziemię”. A potem w 18 wierszu, zapisany mamy okrzyk przerażonego Jakuba: „Zbawienia Twego oczekuję Panie!” Jakub zobaczył żmiję, węża, który sieje spustoszenie. Niektórzy uważają, że właśnie z pokolenia Dan wyjdzie ta żmija, która będzie kąsać wszystkie narody. Gdyby potem porównać to z zapisami w Księgach Królewskich, można by się dowiedzieć, że właśnie w pokoleniu Dan najwcześniej i w najtragiczniejszy sposób zostało wprowadzone bałwochwalstwo. Powiedzieć można, że pokolenie Dan było tymi „wrotami”, przez które bałwochwalstwo weszło do narodu izraelskiego.

  Ciekawą jest rzeczą, że w Objawieniu Jana w rozdziale 7, gdzie zawarty jest spis pokoleń izraelskich, nie znajdziemy pokolenia Dana. To też musi mieć swoje znaczenie. Może przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że pokolenie Dana pierwsze popełniło bałwochwalstwo i to w najszerszym tego słowa znaczeniu, a może przyczyną jest to, że wydało ono najzacieklejszego przeciwnika Chrystusa – antychrysta. Tak więc przypuszczać można, że antychryst wyjdzie z narodu izraelskiego. Ten ktoś, jak wynika z Objawienia 13, 8, będzie rządził całym światem i wszyscy mieszkańcy ziemi nie zapisani w księdze żywota, będą oddawali mu pokłon. Wynika to również z Księgi Daniela, że z tym inspirowanym przez ducha ciemności człowiekiem narody całego świata zawrą przymierze. A kiedy umocni już swą władzę i poczuje się pewnie, wtedy zacznie pieczętować ludzi liczbą 666. Jak wynika z Obj. 13, 7, antychryst będzie panującym bez ograniczeń dyktatorem dla całego świata. W tym samym wersecie napisane jest, że „dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich”. Jakich świętych ma tu na myśli Słowo Boże, skoro Kościół zostanie zabrany?

  • > W tym samym wersecie napisane jest, że „dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich”. Jakich świętych ma tu na myśli Słowo Boże, skoro Kościół zostanie zabrany? <

   Z tzw. świętymi Wielkiego Ucisku. Czyli tymi, którzy po Pochwyceniu Kościoła nawrócą się do Boga z pogan i Żydów. Dlatego jest napisane "ze świętymi", a nie "z Kościołem".

   Brak Dana na liście z Obj. 7 wynika z tego samego, co Brak Symeona na innej liście. Po prostu plemion izraelskich było pierwotnie 12, ale dziedziczy de facto 13 (dwóch synów Józefa – Efraim i Manasses). Dlatego liczba 12 jest stała bo jest ważna jako pewien symbol. Przy okazji różnych list któreś z plemion "wypada", ale nie jest to powód, żeby podejrzewać, że Antychryst będzie z tego plemienia. Zresztą Dan będzie dziedziczył swój dział w odrodzonym Izraelu w 1000-letnim Królestwie (Erze Mesjańskiej).

   http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/multimediaa/nauczania-z-up/97-eschatologia-czyli-nauczanie-o-czasach-ostatecznych

 13. mam taką prywatną refleksję
  wszystkie religie w większym lub mniejszym stopniu mówią o moralności, postępowaniu człowieka
  głównie jednak skupiają się na kulcie, okazywaniu swojej religijności, a nawet narzucaniu jej czy choćby „tylko” myśleniu źle o człowieku z powodu jego inności w tym zakresie
  a przecież Bogu zależy na tym co człowiek ma w sercu, jak myśli, szczególnie co myśli drugim, w jaki sposób traktuje siebie i drugiego człowieka (wydaje mi się że Bogu właśnie na tym najbardziej zależy, a najmniej na oddawaniu Mu czci religijnej)

  w Biblii możemy przeczytać, że tym którzy uwierzą w Niego znaki towarzyszyć będą, oraz że będą oni dokonywać wielkich dzieł podobnie jak czynił ludziom Jezus i apostołowie, a nawet dokonają więcej

  czy ja mam taką wiarę (miłość i nadzieję) jakiej Jezus będzie szukał na Ziemi gdy przyjdzie ponownie po nas?
  czy dostrzegam znaki na drodze, jaką powinienem pójść?
  czy mam odwagę zmieniać się?
  moje ciało mówi więcej o mnie niż chcę zobaczyć…

 14. Witam na blogu. Chciałbym tylko pogratulować Radtrapowi świetnego artykułu i rozpętania wieloletniej, gorącej dyskusji. Krzysztof – wielki szacunek za wytrwałość. Dla mnie ten temat też jest ważny przynajmniej od dwudziestu lat. Nie chcę nikogo do niczego przekonywać w tej sprawie. Proponuję zapomnieć o tym, że jesteście Polakami. Tak tylko na chwilę. Przecież przynależność do Jezusa i Jego Królestwa ma znacznie większą wagę. Teraz, kiedy nie należycie (tylko hipotetycznie) do żadnego, ziemskiego narodu, przywiązanego do określonego obszaru, kultury, języka czy historii – spróbujcie przemyśleć to jeszcze raz. Wiedzy macie aż nadto, żeby to zobaczyć we właściwym świetle. Jakub w 1,5 daje świetną radę. Prawda zawsze jest tylko jedna i trzeba jej szukać w Jezusie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.